gi|254780135|ref|Y MFQNKNFLLGVLRLKKCTRGVFLVITAILLSSFVAIVDVVVDQVTVMQKTALLQEVLDHVIYRTSPKNLYDLREAGRDNFIRHQIEKALNTYNSRDLSNI

gi|254780135|ref|Y GSIESIVKDAVILTKNVNSLPLQFTVDIALSTTVQLRGSLLQMFSQSKGKVDISRRKKVMYKQNIGLMIMPFAWDGYWLASRGKVADSQVHRPKYLEYSH

gi|254780135|ref|Y YYQQYLNRNTLVKNFLSQIPYKNFCMAPYHYKSIFYWAFENFQYHQDNNMLIFYSHRDFYRITWDHFPYSFIKNVFDMTSNQFGDGQVLTNTNHCFPHGA

gi|254780135|ref|Y SHSKYMLMFAIGNQLSRSSVGKETIDRILQDCYYMHKHHRTGRGAITIFSVGFSPDQDTRYTLRQCASDPSKYYEINSDENVMPIAKSLARNVITNWFSQ

gi|254780135|ref|Y FTITVVDS