CSV:     000000000000000000000100000000013312252222334112111000000000000000000000021114124323222100100000000000000012012222411421131035000000100100101112432232242364325221220110000000000000002001217524433593243114531000
QUERY    MSRQKIGKSPNFSLFYVKDKKESCVDHDGTYLGFWIYLMSDCLMFAVFFVTYAVLGKNYAAGPAPIDVFDISGIFVSTIVLLLSSLSCSFAMLASATKRLIHKTVSWLLVTAFFGMIFIIMEIYEFAHLISMEAVPQRSAFLSSFFALVGLHGLHVFFGLIWLFVLVIQILKKGLISGNQRRLICLSMFWHFLDLIWICVFSFVYLMGVV
220924641  MHANTAPPGTEAPLFYAEEEHAH---ESGTLLGFWIYLMSDCLVFAVLFATYGVLGRSYAAGPSPNDVFNLPIVAVNTTMLLLSSITYGFAML-EMDKGQVRGMQRWLVVTGLFGAAFIGIELYEFAHMIREGATPQRSGFLSSFFALVGTHGLHVTFGLVWLSVLMVQVAQRGLIADNMRRLLCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
310763214  ------AAPPAEPVFYVAGEHHP---KNGTLLGFWVYLMSDCLIFACLFATYGVLGRNYAAGPSGADLFDLPLVAVNTALLLLSSITYGFAML-EMRRNRVGATQLWLAVTGILGLGFLSLELYEFAHLIHQGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGIVWLVTMMIQVQMHGLIPENRRRLMCLSMFWHFLDLIWVGVFTFVYLMGVL
239817018  --SDATGKPPVFELFHVGNDHHP---ENGTLLGFWLYLMSDCLVFACLFAVYGVLGRSYAAGPSGADLFDLPLVAVNTSLLLLSSITYGFAVLEMQRKRM-GGTLAWLAITGLLGAGFIGLELYEFAHLIHEGAGPQRSAFLSSFFALVGTHGLHVTFGIVWLIVLMIQLPKHGFTAANRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGSM
194292956  ---QHAPAQPAALRFYMTEEYH---VPNGTLLGFWLYLMSDCLVFACLFAAYGVLGRNYAGGPSGAELFDLPLVALNTSFLLLSSITYGFAMLEAQRGRL-GPTQGWLAVTGLLGAAFLAVEIYEFAHLVGEGAGPQRSGFLTSFFALVGTHGLHVTFGIVWLVTLVSQLRRHGLIPENRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
307293186  ------------PRAYHLPEEPHLHEGHSTNLGFWMYLMSDCLIFAILFATYAVLGGSYAGGPGPKDLFDLPLIALNTAMLLFSSITYGFAML-AMEKNRVSATQGWLFVTLLFGGAFLCIELYEFSHLIHEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGSVWLITLMVQVAKKGLIPANKRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLMGVL
152980608  ITANSSALSADPSARYYVQEHHP---ENGTLLGFWLYLMSDCLIFACLFATYAVLGRNYAGGPTGAELFDLPLVAANTAFLLLSSITYGFAMLEAQRKRL-KATMIWLAITGLLGAAFLALELYEFSHLIHEGAGPQRSAFLTSFFALVATHGLHVTFGIIWLITLMFQLKRHGLIPENGRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLMGVL
116694972  ------AAPPGGYQFYLPEDHHP---QNGTLLGFWLYLMSDCLIFACLFAAYGVLGREYAGGPSGAELFELPLVALNTSFLLLSSITYGFAMLQ-MQQNRIAGTQIWLAITGVFGAGFLAVELYEFAHLINEGAGPQRSAFLTSFFALVGTHGLHVTCGIIWLVVLMTQVAQHGLITANKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGAL
299127033  MSDTHTLPASAAALAERQYHAHEPHPENGTSLGFWLYLMSDCLIFAVLFATYGVLGRNYAGGPTGAELFDLKLVAINTAFLLLSSITFGFAMLQ-KQQRDVRGTLAWLAVTGLLGLAFLAVELYEFAHLLHEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGTIWLVTLMIQIGKHGLIPENARRLNCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
86747366   MSVVAAAPQAAEPVFHVVD-EHAHPEGASTMLGFWIYLMSDCLIFAILFATYGVLGANYAAGPAPKDLFDLKLVAVNTAMLLMSSITYGFAMLT-MEKRQVGATLAWLGVTGLFGLAFLGIELYEFHHMIHEGATPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGIIWLVTLMVQVARAGLIEANRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLLGTL
15887495   -------DGAEPPVFYLKEDHHP---ENGTSIGFWLYLMSDCLIFAVLFATYAVLGRSYAAGPSGADLFDLKLVAINTGFLLLSSITYGFAML-EMEKQKVKSTLIWLGITGLFGLAFLAVELYEFHHLIEEGAGPQRSAFLSAFFALVGTHGLHVTFGTIWLVTLMVQVAKHGLIAANKRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFSFVYLMGVL
270493956  ---------------------EEPHPENGTALGFWLYLMSDCLIFAALFATYGVLGRSYAAGPTGAQLFDLSLVAINTAFLLLSSITFGFAMLQ-KQKGNVGGTLGWLAVTGLFGLCFLGLELYEFHHLIHEGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWLVVLMIQISKHGLIHENKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
142040339  --------------------EHDDHPPSHSVFGFWLYLMTDCVIFAALFATFAVLGQQYAGGPTAKDLFDIPGVAVETAALLLSSITYGFAML-AAYKQRRGALLAWLAVTFVLGAAFLVMELREFSHLIAEGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTAGLLWMIVLAGQIVFRGLTDRDLRRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLASVI
221067297  ---------------------HEPHPENGTSLGFWLYLMSDCLIFAALFATYGVLGRSYAGGPSGKDLFDLSLVAVNTAFLLMSSITFGFAMLQ-KQKKNVNGTLLWLAVTGLLGAAFLAVELYEFHHLIHQGATPQSSAFLSSFFTLVGTHGIHVTFGLVWLITLMIQIKKHGLINENVRRINCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
160899493  ---------------------EEPHPENGTALGFWLYLMSDCLIFAALFATYGVLGRNYAAGPTGAQLFDLPLVAMNTAFLLLSSITFGFAMLQKQQGKL-GGTQLWLAITGLFGLCFLGLELYEFSHLLHEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVSFGLIWLVTLMIQINKHGLTHENNRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
149926919  MSDLTMNAPTDPSARYYVKDHHP---KNGSSLGFWIYLMSDCLIFACLFATYAVIGRNYAGGPTGAEIFDLNLVALNTAFLLLSSITYGVAMV-GMQNRNVKKTIQWLAITGVLGLAFLAVEIYEFWHFISIGATPQTSGFLTAFFALVGTHGLHVFFGIIWLVVLLFQLKKHGLIVENRRRVMCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLMGVL
94314529   -TADADQAPPGGYQFYLTEEVHP---QNGTLLGFWLYLMSDCLIFACLFAAYGVLGREYAGGPSGAELFELPLVALNTSFLLISSITYGFAMLQ-MQQNRVASTQIWLAITGVFGAAFLTVELYEFAHLIHEGAGPQRSAFLTSFFSLVGTHGLHVTFGIIWLIVLMTQVARHGLITANKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGSL
91975077   MSVAVATPQTAEPVFHVVD-EHAHPEGASTMLGFWLYLMSDCLIFAILFATYGVLGANYAAGPAPKDLFDLKLVAVNTAMLLLSSITYGFAMLEMARAR-VGATQLWLGITGLFGLAFLGIELYEFAHMIHEGATPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGIVWLVTLMVQVARTGLIEANRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLLGTL
222111441  ---------------------HEPHPENGTSLGFWLYLMSDCLIFAALFATYGVLGRSYAAGPTGAQLFDLSLVAINTAFLLTSSITFGFAMLQKQAGNA-RGTLAWLAVTGLLGLAFLGVELYEFAHLIHQGATPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWLVTLMIQISKHGLIHENKRRLNCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
134095868  ----AMSSADASTRYYVKEHHPE----SSTSLGFWIYLMSDCLIFACLFATYAVLGRSYAGGPTGAELFDLPLVAMNTAFLLVSSITYGVAML-EAHRNRVRSTLIWLAITGMLGAGFLALELYEFNHLIHEGAGPQTSAFLTSFFALVGTHGLHVTFGIIWLIVLMFQVGKFGLNVENKRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLMGVL
150376511  ------------PAFYLKEEHHPEGS---TMLGFWLYLMSDCLIFAVLFATHAVLGRNYAAGPSPADLFDLPLIALNTSMLLFSSITYGFAML-EMEKGRLRATLAWMAVTALFGIVFVGLELYEFAHLIHEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVSSGIIWMFVLMAQVAKHGLIAENKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFSFVYLMGVL
103486991  ----ATTLTADEPVRFYDLDEHPHPEGHSTMLGFWIYLMSDCLIFAILFACYAVLGGSYAAGPAPKDLFDLKLIALNTAMLLFSSITYGFAVLQMQQGR-VKGVQLWLAVTGLFGLAFLGIELYEFHHLIEIGATPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGIIWLVTLMVQLSKHGLIAANKRRVMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLTGVL
241663144  --------PPGGYQFHVTEEPH---VPNGTLLGFWLYLMSDCLIFACLFAAYGVLGREYAGGPTGAELFELPLVALNTSFLLLSSITYGFAMLQLQQNK-ISAMQIWLAITWVFGAAFLAVELYEFAHLIHEGAGPTRSAFLTSFFSLVGTHGLHVTFGLIWLIVLMVQVSKHGLITANKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGTL
13475708   ---DSIATTAGTEPVFHLEEEHVHAEGSSTMLGFWLYLMSDCLIFAMLFAAYGVLGANYAAGPAPKDLFDLDLVAVNTTMLLLSSITYGFAMLT-MDKGRVAATQAWLAVTGLFGLAFLSIELYEFAHMIHEGATPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGIVWLVTLMTQVARFGLIEANRRRVMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGML
222107118  ------------PEFYLTEEHHP---ESSTNLGFWLYLMSDCLIFAMLFATYAVLGRNYAAGPAPADLFDLKLVAINTAMLLFSSITYGFAML-SMEKNNKAATLIWLGVTGVFGAIFLALELYEFVHLIHEGAGPNRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGIIWLVTLMAQVGKHGLIEANRRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFSYVYLLGVI
300311777  ---------------------RHHHPENGTLLGFWIYLMSDCLIFACLFACYAVLGRNYAGGPTGAELFDLPLVALNTALLLLSSITYGFAMLAMQAKKQ-QNTIFWLIITGLLGAGFIYFELYEFLHLIHEGAGPTRSGFLTSFFALVGTHGLHVTFGIIWLVVLLFQINKHGLTEANGRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
301631835  ---------------------HEPHPENGTALGFWLYLMSDCLIFAALFATYGVLGRSYAGGPTGAELFDLPLVALNTAFLLLSSITFGFAMLQ-KQQNKVGGTLVWLAVTGLFGLCFLGLELYEFHHLIHQGAGPQRSAFLSAFFTLVATHGLHVSFGLVWLVVLMVQIAQRGLIHENQRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
254563669  ------------------DLEGEHHPEGGTMLGFWIYLMSDCLIFAVLFATYAVLGRSYAAGPSPKDLFDLPIVAVNTSMLLFSSITYGFAML-AMEKDDLAKTQLWLAITGLFGAAFVGLELYEFAHLIHEGATPQRSGFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWLVTLMIQTRLKGLVVENKLRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLMGVL
33593693   -------------LFYVPGEHHP---KNGTLLGFWVYLMSDCLVFACLFATYGVVGRNYDGGPTGAELFDLPLVAVNTSLLLLSSITYGFAML-EMRRQRIGATQAWLAVTGLLGAGFLGLELYEFAHLIHQGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGIVWLVTLMVQVARHGLIPENRRRLMCLSMFWHFLDLIWVGVFTFVYLMGVL
307309511  MTEFHTERALDEGQAPAFYLTEEHHPEGSTMLGFWLYLMSDCLIFAVLFATHAVLGRNYAAGPSPADLFDLPLVAVNTSMLLFSSITYGFAML-AMERYDKKTTLAWMAVTALFGIAFVGLELYEFAHLLHEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTAGIVWMFVLMAQVAKRGLIPENKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFSFVYLMGVL
170748151  MHAETAPPGAAAPVFYQIDEEGHHSEGS-TMLGFWLYLMSDCLIFATLFATYGVLGRSYAAGPTPKELFDLPGIAVNTAMLLFSSITYGFAMLEMDRDR-VKQTQIWLAVTGLFGAAFVALEIREFVHLFHEGAPPWRSAFLSSFYTLVSTHGLHVSMGILWLVVLMVQVGKRGLIVENKRRLMCLSMFWHFLDLIWIGVFTVVYLMGVL
288962726  ---HDAPRDAAPPVFHVKDEH--AHEGASTALGFWIYLMSDCLIFAVLFATYGVLGTSYAGGPTPKELFDLKLVALNTSMLLFSSITYGFAML-AMEKGRTGQTQGWLFITLLFGLAFLGIELFEFAHLIHEGAGPWRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGSVWLVTLMIQVARRGLIPANRRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFTYVYLMGAL
222084385  ----------ETPAFYLTEEHHPEGS---TMLGFWIYIMSDCLIFAVLFATYAVLGHNYAAGPSPADLFELPLVALNTAMLLFSSITYGFAML-AMEKGNKSGTMMWLAITGLFGAAFIYFELYEFYHLILEGAGPQRSAFLSAFFALVGTHGLHVTVGIVWLITLMVQVSQHGLIPENKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFSFVYLMGVL
260596798  ----------NHELAHGSHEHGHHDAGANKVFGFWIYLMSDCILFACLFATYAVLVNGTAGGPTGKDIFELPFVLVETFLLLFSSITYGMAMI-AMNKDKQSQVMSWLALTFLFGAGFVAMEIYEFHHLIAEGFGPDKSGFLSAFFTLVGTHGIHVTSGLIWMVVMMIHVSRRGLTHNNRARLMCLSMFWHFLDVVWICVFSVVYLMGAM
116255240  MSDQTIDTAEKPEFYLTEDHHPE----NSTNLGFWLYLMSDCLIFAVLFATHGVLGRNYAAGPSPADLFDLPIVALNTSMLLFSSITYGFAMLQ-MERNAKAETLFWLGVTGLFGAAFIGLELYEFVHLIHEGAGPTRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGIIWLITLMVQVSMHGLIEANRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFSFVYLLGVL
142169363  -------------------GDHTPVVQIGLRYGMLLFIISEVMFFVAWFWSFAIYPAGGEWPPAGIETFDPWLPLINTLILLTSGATVTWAHHALLEG-DRKALVNGLLITVFLGAVFTVFQAYEYLH---AHFGFSGNIYGANFFMATGFHGAHVIIGTLFLAVCLSRAMRGQFTPDKHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAGIYIW---
124266932  -----TAGATATPRFHVVGEHH---VENGTLLGFWLYLMSDCLIFACLFAVHGVLGRSYAGGPSGAELFDLKLVAINTSLLLLSSITYGFAMI-EMQRRRQGATLLWLAITGLFGAGFIGLELYEFAHLIHEGAVPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVSFGVVWLVTLMVQVGRHGLVAENRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
308185900  ---------------HHHDAHAEHGHHDNKVFGFWIYLMSDCIIFATLFATYAVMVNNTAGGPAGKDIFELPFVLVETALLLLSSITYGMAVI-SMNKEQKGAVIGWLALTFLFGLGFIGMEIYEFHHLIAEGFGPDRSGFLSGFFTLVGTHGLHVTSGLIWMLVLMFQVSKRGLNATNRTRIMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAM
27375262   MTVAVNPSQTGEPVFYLADEHPHPEGYS-TSLGFWIYLMSDCLIFAMLFAAFGVLGANYAAGPAPKDLFDLDLVAVNTSMLLLSSITYGFAMLT-MQQNKIAQTQMWLAITGLFGAAFIGIELTEFAHMIHEGATPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVSCGLIWLVTLMVQVWKFGLIEANRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLLGVL
227820111  ------------PTFYLEEEHHPEGS---TMLGFWLYLMSDCLIFAVLFATHAVVGRNYAAGPSPADLFDLPLVAVNTSMLLFSSITYGFAML-EMEKAKKSTTLVWMAVTALFGMAFVGLELYEFAHMIHEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTSGIIWMLVLMAQVAKRGLILENKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFSFVYLMGVL
142063936  ISTRWLNSMATDVLHHTQGAHEHHDAGANKVFGFWIYLMSDCILFATLFATYAVLVNGTAGGPSGKDIFELPFVFAETMLLLLSSITFGFGML-AMNKNKVAAVNTWLFITFLFGAGFIAMEIYEFHHLIAEGYGPDRSGFLSAFFTLVGTHGIHVTSGLVWIIVMMVLVAKKGLTERNRTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGVM
49079172   MSTAVLNKHLADAHEVGHDHDHAHDSGGNTVFGFWLYLMTDCVLFASVFATYAVLVHHTAGGPSGKDIFELPYVLVETAILLVSSCTYGLAML-SAHKGAKGQAIAWLGVTFLLGAAFIGMEINEFHHLIAEGFGPSRSAFLSSFFTLVGMHGLHVSAGLLWMLVLMAQIWTRGLTAQNNTRMMCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLMGAL
260426790  ---EPLADEPMHHARNNDAHHDAHAHSSPTPIGFWIYLMSDCIIFGALFATYAVLGGNYAGGPAPKDLFEPGFVAIETALLLFSSITFGLAMLR-ADKDDRDGVLKWLAVTAVFGAGFIAMEIYEFNHLIHIGAGPDRSAFLSSFFALVGTHGLHVTGGLIWLVTLMVQIRMHGLIGENMRRLGTLSMFWHFLDLVWIGVFSFVYLV---
307129920  ----------------AHAEHGHHDTGANKVFGFWIYLMSDCILFGMLFATYAVLVNGTAGGPTGKELFDLKFVLVETFALLFSSITYGMAMI-AMNKGNKSQVNAWLGLTFLFGLVFIGMEIYEFHHLIAEGAGPDRSAFLSAFFALVGTHGIHVTSGLIWIAIMMIQVTKYGLTSRNKTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAM
158423724  --------------------EHAHPEGHSTALGFWIYLMSDCLIFAMLFATFGVLGGNYAAGPGPKDLFDLKLVAVNTAMLLFSSITYGFAML-AMEKGRQSQVQLWLAITALFGLAFLSIELYEFHHMIHEGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGVHVTFGLIWLVTMMVQVGRFGLITANRRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLMGML
16126015   --HSQAVSAADTDQFYLTKEHHP---ENGTLLGFWIYLMSDCLIFAVLFACYAVLGQSYAAGPSGADLFDLKLVAINTGLLLLSSITYGFAMI-AAQAREVRPVLIWLGVTGLLGVGFLSLEIYEFAHLIHEGATPQRSAFLSAFFLLVGTHGLHVTFGVIWLVTLMVQVAQRGLGIEMRRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFSFVYLLGVL
114767473  ---EPLADRPMHHAREAKPHEDAHAHSSPTPVGFWIYLMSDCVIFGALFATYAVLGGNYAGGPAPKDLFEPGFIAVETALLLFSSVTFGLAMLRAG-KSDTNGTLMWLAVTALFGAGFIGMEIYEFNHLIHLGAGPDRSAFLSSFFALVGTHGLHVTGGLIWLITLMVQIRMHGLIGPNMQRLGTLSMFWHFLDLVWIGVFSFVYLV---
146338787  MTIAAGTMKAGEPVFYVVDEHD-HPEGSSTQLGFWIYLMSDCLIFAILFAVYGVLGTKYAAGPAPKDLFDLSLVALNTSFLLLSSLTYGFAML-SMQQNRVGAMQGWLVVTGLFGLAFLGIELTEFAHMIHEGATPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGLVWLVTLMVQVKRFGLIEANRRRLVCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLMGML
73540687   LDRFGAAQAPAHAHSHDETHDHAHHDSENTIFGFWLYLMSDCILFACLFAAFAVLRGEVAGGPSAKELFELNYVLVETFILLFSSITYGFAMI-SMQNRSKGRVLVWLGITFLLGAAFMYMEINEFHHLIAEGAGPSRSAFLSSFFTLVGTHGLHVASGMVWMLVLMWQVSKKGLTPTMSKRLNCLSLFWHFLDVVWIGVFTVVYLMGAM
73538717   ------------------------HVPNGTLLGFWIYLMSDCLIFACLFAAYGVLGRSYAGGPTGAELFDLPLVALNTSFLLLSSITYGFAMLQMQQGR-VGGTQGWLAITGVLGACFLGVEIYEFVHLVGEGAGPWRSGFLTSFFSLVSTHGLHVTFGIIWLITLMVQVRLHGLIPENRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGVL
295691074  -SQAHALTAADKDRFYMTKEHHP---ENGTLLGFWIYLMSDCLIFAVLFACYAVLGRNYAAGPSGADLFDLPLVAVNTALLLLSSITYGFAMISAQAKK-VKPVLAWLAVTGLLGLGFLSLELYEFHHLIHEGAGPQRSAFLSSFFVLVGTHGLHVTFGVIWLVTLMVQVAQRGLGAEMKRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFSFVYLLGVL
237808829  ----------------HAGEHEHHDSGSNSVFGFWIYLMSDCILFATLFATYAVLSGSFAGGPTGKDIFELPYVLTETFCLLISSFTYGMAML-AMNRGEQSSVMKWLAVTFFFGAAFIGMEINEFSHLISEGYGPDRSAFLSGFFALIGTHGLHVFSGLVWMIVLMIQVAQNGLTTTNQTRLMCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLMGVL
261822514  ----------------AHAEHGHHDTGANKVFGFWVYLMSDLIIFGSLFATYAVLVNGTAGGPSGKDIFQLPFVLVETFALLFSSITYGMAMI-AMNKGNKSQVNTWLGVTFLFGLVFIGMEIYEFHHLIVEGYGPDRSAFLSAFFALVGTHGLHVTGGLIWLVIMMIQVSKRGLTATNKTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAI
300715584  ----------TETLTKHHDAHAEHGHHDNKVFGFWIYLMSDCIIFATLFATFGVMVNSTAGGPAGKDIFELPFVLGETALLLLSSITYGFAVI-SMNKGSKGSVISWLMLTFLFGAGFIAMEIYEFHHLIMEGFGPQRSGFLSAFFTLVGTHGLHVTSGLIWMAVLMYQVSKRGLTPTNRTRILCLSLFWHFLDVVWICVFTIVYLMGAM
308749868  ----------------HAHEHGHHDSGSTKVFGFWIYLMSDCILFSILFATYAVLVNNTAGGPSGKDIFELPFVLVETALLLFSSITYGLAAI-AMYKNNKSQVISWLALTWLFGAGFIGMELYEFHHLIVEGMGPDRSGFLSAFFALVGTHGLHVTSGLIWMAVLMFQIARRGLTSTNRTRIMCLSLFWHFLDVVWICVFSVVYLMGAM
119387828  ---------------YWELEPHHHPEGASTSLGFWVYLMSDCLMFAVLFAVYGVLGTSFAAGPGPKDLFDLELVAVNTAMLLLSSITFGFAML-AMGKGDQRGTLRWLAVTLFFGLCFLAIELYEFHHLIHIGAGPQRSGFLSAFFTLVGTHGLHVTFGSIWLVTLMVQITRTGLIPANQRRMVCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLLGMI
290474674  ----------TLNNTAAHEHHGHHDVGSMKIFGFWIYLMSDLVLFASLFATYAVLANGTAGGPSGKDIFELPFVLVETFLLLFSSITYGFAML-SMNKGKTGQVNLWLFITFLFGLGFVSMEIYEFHKLISEGFGPDRSAFLSSFFALVATHGIHVTCGLIWIIIMMVQVARRGLTEVNRTRLSCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAM
157146954  ----------TLAQTHATAHAHEHGHHDAKIFGFWIYLMSDCILFSILFATYAVLVNGTAGGPTGKDIFELPFVLVETFLLLFSSITYGMAAI-AMHKDNKSQVVSWLALTFLFGAGFIGMEIYEFHHLIVEGMGPDRSGFLSAFFALVGTHGLHVTSGLIWMAVLMVQIARRGLTSTNRTRIMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAM
157369331  ----------------AHAEHGHHDAGETKVFGFWIYLMSDCILFASLFATYAVLVNGTAGGPSGKDIFDLKFVLVETFLLLFSSITYGMAMI-GMNKGKVGSVNTWLFLTFLFGLGFVAMEIYEFHHLIVEGYGPDRSAFLSGFFALVATHGLHVTTGLVWIVIMMIQVSKRGLTSTNKTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGVM
238897314  ----------------TQKHDEHHENGSTKIFGFWIYLMSDCILFAALFATYVVLVNGTAGGPMGKDIFNLPFVLVETFLLLFSSMTYGFAIL-AMNQGQKKSVNIWLGLTFLLGLSFVGMEIFEFHELIGEGAGPDRSAFLSSFFALVGTHGLHVALGLIWIVVMMVQISQRGLNPINQTRLMCLSLFWHFLDVIWICVFTIVYLLGAM
306842663  MSAIPHTAAPYLGGNDHPAHEDHHDAGSTTLVGFWIYLMSDCILFSGLFATYAVLAHQFAGGPTGRELFDLQFVLVETMLLLVSSLTYGLATL-SMYKNNRSGVLGWLGVTFLLGAAFLAMEIYEFHHLIVEGAGPDRSSFLSAFFTLVGTHGLHITSGLIWILVLSAMLLRDGLTERNRTRVMCLSLFWHFLDIIWIGVFTLVYLLGVL
239830889  MSASISTAAPFLGGNEHPAHEDHHDAGSTTLVGFWIYLMSDCVLFSGLFATYAVLAHQFAGGPTGRELFDLNFVLIETMLLLVSSLTYGLATL-SMFKKNRAGLLFWLGITFLLGAAFLAMEVYEFNHLIHEGAGPGRSAFLSAFFALVGTHGLHITSGLIWILVLSAQLLRDGLTEKNQTRVMCLSLFWHFLDIIWIGVFTLVYLLGVL
145299869  -------------LHHTHEGAHDHGHHDNKVFGFWIYLMSDCILFACLFATYAVLVNGTAGGPSGKDIFELPFVFAETMLLLFSSITFGFAML-AMNKGRAAAVNGWLLVTFVLGAGFIAMEIYEFHHLIAEGYGPDRSAFLSAFFTLVGTHGIHVTSGLIWLIVMMVLVAKKGLTDRTRSRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAM
117617508  ------------DVLHHTQGAHEDGHHDNKVFGFWIYLMSDCILFATLFATYAVLVNGTAGGPSGKDIFELPFVFAETMLLLLSSITFGFGML-AMNKNKVAAVNTWLFITFLFGAGFIAMEIYEFHHLIAEGYGPDRSGFLSAFFTLVGTHGIHVTSGLIWIIVMMVLVAKKGLTDRNRTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGVM
242240300  ----------------AHAEHGHHDTGATKVFGFWIYLMSDCILFGMLFATYAVLVNGTAGGPSGKDIFDLKFVLVETFALLFSSITYGMAMI-AMNKNSKSQVNTWLALTFLFGLVFIGMEIYEFHKLIEEGFGPDRSAFLSAFFALVGTHGIHVTSGLIWIAIMMTQVAGRGLTATNRTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAM
212634273  -------------------HGEHPDSSQNTLFGFWLYLMTDCILFASVFATYAVLYMNTDGGVSGKDIFELNFVLIETVALLLSSITFGMALIFAKRHNR-RATVIWLLITLALGCVFIGMEIYEFHHLIEQGNGPQRSAFLSSFFALVGMHGLHVTAGLIWMVIMMIEVLKTGLNHRSITRLGCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLLGA-
85058643   ----------------AHTEHGHHDAGATKVFGFWIYLMSDCILFATLFATYAVLSNSVAGGPTGKDIFELPFVLVETFFLLFSSITYGMAIL-AMYRGYKSRVNVWLGMTFLFGLGFICMELYEFHHLIAEGYGPDRSAFLSGFFTLVGTHGLHVTSGLIWILVMMVQVSRRGLTPVNQTRLQCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAL
123443351  ----------------AHAEHGHHDAGATKVFGFWIYLMSDCILFATLFATYAVLVNGTAGGPSGRDIFDLNFVLVETFLLLFSSITYGIAML-GMNKGHKNQVNTWLGLTFLFGLGFVAMEIYEFHHLIAEGYGPDRSAFLSSFFALVATHGIHVTAGLVWIIIMMIQVAKRGLNETNRTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAM
170724798  -----ADANKHYDVSHATSHDEHHDTSENTLFGFWLYLMTDCILFASVFATYAVLYMNTDGGVSGKDIFELNFVLIETAALLVSSITFGFALICAKHQKKA-ATLGWLLITFALGCAFIGMEIYEFHHLIEHGNGPQRSAFLSSFFALVGMHGLHVTAGLVWMAIMMFEVLKTGLNKRSITRLGCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLLGAM
300721999  ----------TLNNTAAHDTHGHHDAGANKIFGFWIYLMSDLVLFASLFATYAVLVNGTAGGPTGKDIFELDFVLVETFLLLFSSITYGFAML-SMNKGKVAQVNLWLFITFLFGLGFISMEVYEFHKLISEGFGPDRSAFLSSFFALVATHGLHVTFGLIWIIVLMVQVSRRGLTEVNRTRLNCLSLFWHFLDVVWICVFTIVYLMGAM
92113084   ----------NQHDAHAHDGHEHHDAGGMKVFGFWVYLMSDLVIFGSLFATYAVLMNGTAGGPSGADIFELPLILISTFLLLFSSFTYGMAVLAMNADR-VSQVRGWLILTFFLGAGFIGLEIYEFHHLIAEGFGPDRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGLIWMLVMIVQLSTKGLNDMTRPRIMCLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLMGVL
146310558  --------------------------GPMKVFGFWIYLMSDCILFCCLFATYAVLVNGTAGGPTGKDIFELPFVLVETGLLLFSSITYGMAAI-AMYKNNKSQVISWLALTWLFGAGFIGMEIYEFHHLIAEGFGPDRSGFLSAFFALVGTHGLHVTSGLIWMAVLMFQVYRRGLTNTNRTRIMCLSLFWHFLDVVWICVFSVVYLMGAM
114707978  ---HAANSQNAPPESFFELNEHGHETGSSTMLGFWIYLMSDCLIFAVLFATYGVLGANYAAGPRPEDIFELPLLAVNTAMLLFSSITYGFAMI-AMQARQTKMVLLWLAVTGVFGALFLGIELYEFGVFIGEGASPQRSGFLSAFFTLVGTHGLHVTFGIVWLVTLMVQIQKYGLISANRRRIMCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLIRMI
254419944  --------------------------GSSTMLGFWLYLMSDCLIFAMLFAVFGVLGGNYAAGPGPKELFDLELVAVNTAMLLFSSITYGFAML-AMDKNNRTQTLIWLAITGLFGLAFLGIELYEFAHLIHEGATPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGIIWLVTLMVQVSWKGLIPANKRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLLGMV
307545743  ----------TLSNHEGHAHEHDHHDTAGTKFGFWVYLMSDLVIFGSLFATYAVLLRGTAGGPTPGEVFELPFILVETFLLLFSSFTYGMAVL-AMNANRVGQIKAWLAITFLLGAAFVGMEVYEFQHLIHEGFGPDRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWILVMLIQLQTKGLTDMTRPRIMCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLMGVL
15837989   ----------------HNSDHAHHDTGDNTVFGFWVYLMSDCLIFAGLFATYAVLVGATVDGPTAKELFDLKFVLIETFLLLFSSLTFGFAMI-AAHKRHIPALYGWLMVTALFGLGFLGMELYEFHHLIQEGAGPGRSAFLSAFFTLVGTHGLHVASGLLWMLILVIQIVKNGLTPRNNTRLACLSLFWHFLDVIWIGVFTIVYLLGAL
22124926   ----------------AHAEHGHHDAGATKVFGFWVYLMSDCILFATLFATYAVLVNGTAGGPSGKELFDLNFVLVETFLLLFSSITYGVAML-GMSKGSVKQVNTWLGFTFLFGLGFIAMELYEFHKLIEEGYGPARSGFLSAYFALVGTHGLHVTAGLAWIIIMMIQVARRGLNSTNRTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAI
5835589   ------------------QGHHTPSVQNNLRYGMILFITSEILFFTGFFWAFAELGNIWPPGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTITWAHHSLMEGNRP-QTLQALTLTIILGTYFTILQAMEY---FEASFTIADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCLMRQLKYHFTSHHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYLSIYWWG--
304414865  MSTETLAHPNNITHHNSIHSEHHHQDMGAIKFGFWIYLMSDCILFAALFANYAVLVNGIADGPSGKDIFDLRFVLIETFLLLLSSITYGIAML-GINKGCKNQVNISLALTFILGLGFVAMEIFEFHELIAEGYGPDRSAFLSSFFALVATHGIHVSAGLIWIIIMIIQVMRRGLNTTNQTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTIVYLLGAM
209808984  --------------------------NEMKQYGFWIYLMSDCILFGSLFATYAVLVNATAGGPSGKDIFELPFVFVETMLLLLSSITFGFGII-AMKREDLAGLKRWLLITALLGLGFISMEVYEFNHLIGEGFGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWLSVCYFQLNTKGLNDLMKGRFYCLSLFWHFLDIVWICVFTIVYLLGVI
110834896  -----------------------HHPQNGTLLGFWIYLMSDCLIFACLFATYGVLSRSYAGGPTGMELFDLSLIAVNTSLLLVSSITYGFAMLQMQANR-VKGTMFWLAVTGLLGLGFLSLELYEFHHLIHVGAGPQTSGFWTAFFALVGTHGLHVFFGIVWLVTLLFQLKKHGLIQENKRRVFCLSMFWHFLDVVWVGVFTYVYLMGVL
109897617  ---------------HGGGHDEHHDTGGNTLFGFWLYLMTDCILFASVFATYAVLYMNTDGGVSGKDIFDLNFVLVETAALLVSSITYGFALLC-AHKQQRAGTLLWLLVTMALGCVFIAMEVYEFHHLIVEGNGPDRSAFLSSFFALVGMHGLHVTAGLVWMLVMVLEVLKRGLGAQTVTRLGCLSLFWHFLDIVWVCVFTVVYLLGAM
197284018  ----------------AHEHHGHHDAGATKVFGFWIYLMSDLILFASLFATYAVLVNGIADGPSGKEIFSLPFVLVETFLLLFSSITFGFAML-SMNKGSVSQVNLWLFVTFLFGLGFVVMEVYEFHELIAEGYGPDRSAFLSAFFALVSTHGLHVTAGLVWIIIMMIQVSRRGLTDVNRTRLSCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAM
240266445  ------------------QGHHTGPVQKGLRYGMILFIISEVLFFAGFFWAFYHSGIWPPAGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMAGRRKPA-IHALFLTISLGFYFTLLQALEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCLLRQINYHFTPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
222052785  ----------DVTRESTYQGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFFAGLFWAFYHSGHWPPTGITPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMENNR-NQMIQALLITILLGLYFTLLQASEY---FESPFTISDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLTICFIRQLMFHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
167461105  ------------------EPEKATLEGKNKVLGFWLFLGGETVLFGCLFATYLALRNSVGDGKTSDELFQLPMIALATFLLLTSSLTSVFAVMALHRHRL-QSMLRWLAISVVLGLAFLGLEIYEFVEYVHEGHGFTTSAFSTSFYSLVGFHGAHVLFGILWISLLIIQGSKKGLTTVTAPKFYIAALYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGKV
90409891   --------------------------GETKQFGFWIYLMSDCILFASLFATYAVLVNGIAGGPSGKDIFDLPFVFTETMLLLFSSITFGFGII-AMKRNDVAGLKRWLAITFLFGLSFIAMELWEFHHLINEGFGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTAGLIWLSVCYYQVSTKGLTSMMQTRFYCLSLFWHFLDIVWICVFTIVYLLGVV
294143096  -----------------EHHDEHHDTSGNTLFGFWLYLMTDCILFASVFATYAVLYMNTDGGVSGKDIFELNFVAIETAVLLISSITFGFALICAKHQKRT-ATLIWLLITFALGCGFISMEVYEFYHLIEQGNGPQRSAFLTAFFTLVGMHGLHVTAGLIWMAIMMLEVTKSGLNNRSITRLGCLSLFWHFLDVVWICVFTLVYLLGML
77361152   -----------------HDAHAHHDTSSNTTFGFWLYLMTDCLLFASFFATYAVLFMNTAGGVSGKDIFELDFVAVETAALLISSITFGFAMI-AAQGQKKALTLIWLAVTFCLGVVFISMEVYEFNHLIVHGNGPQKSAFLTSFFALVGLHGLHVTAGLIWMSVMMIEVAKRGLGKATVTRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTLVYLMGAM
221198371  --------------------EHDDHPPSHSVFGFWLYLMTDCVIFAALFATFAVLGNQYAGGPTAKDLFDIPGVAIETAALLLSSITYGFAML-AAYKQRRGALLGWLAVTFVLGAAFLAMELREFSHLIAEGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTAGLLWMIVLAGQIVARGLTDRDLRRLTCLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLASVI
73538404   -----------HHAAHTGAEHDAHASEGHTTLGFWLYLMSDCLIFAVLFATYGVLGNHTAGGPAGRELFDLRFVLVETMLLLCSSYTFGMAMMSIKNGREVRDVIRWLAITFMLGACFIGMEIYEFRELLHEGAGPQRSAALSAFFMLVGTHGMHVAAGLAWIVVLAHQMQAFGLDAIVRRRLACLSLFWHFLDLVWICVFTFVYL----
94314710   ----HASDAHGHDAAHGHDGHDDHVVQSRTTLGFWLYLMSDCLIFAVLFATFGVLVNNTAGGPGGRELFDLRFVLGETMLLLTSSLTFGVAMIKLEDGKANNQVIRWIVLTFALGAAFVGMEIFEFMELIHEGAGPGRSAYLSAFFMLVGTHGLHVTAGLLWIIVMVHQIQVFGLDGIVRRRLACLSLFWHFLDLVWICVFSIVYL----
268592044  ----------------AHAEHGHHDAGGTKVFGFWLYIMSDLILFACLFATYVVLADGTAGGPAGKDIFSLKFVLGETFLLLVSSITYGFAMI-AMHKGKIAAVNLWLFATFLLGLGFVIMEIYEFHELIAEGFGPDRSGFLSGFFALVATHGLHVTAGLIWIIIMMIQVTRRGLTDVNKTRLNCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAI
94309895   ---------------------------ENTVFGFWLYLMSDCILFACLFAAFAVLRGEVAGGPSGKEIFELNYVLVETAILLFSSITYGFAMV-SMQNHQKGRVMFWLGVTFLLGAAFMGMEINEFAHLIHEGAGPSRSAFLSSFFTLVGTHGLHVASGMLWMLVLMWQLSKKGLTPVVAKRLNCLSLFWHFLDVVWIGVFTVVYLMGAM
149189686  --------------------HDSHDHSDNKLFGFWIYLMSDCVLFATLFATYAVLASNPMTGSLARELFELPFVFVETMLLLLSSITFGFGMI-AMKRQDITNLKLWMKVTFLLGLGFIGMEVYEFHHLIVEGYGPQTNAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWMAVCYHQLSKKGLNSNMTMRFSCLSLFWHFLDIVWICVFTIVYLLGVM
163857013  ------------ALPHGSGHAGHHDDGSKTVFGFWIYLMSDLLIFSVLFATFAVLSKATAGGPTGAELFDLSFVLVETMLLLISSFTFGMAMLNLHAGRA-RRVIGWLCVTFLFGAGFIGMEIYEFHHLITEGAGPQRSAYLSAFFTLIGTHGLHVTFGLVWIAVMVDMVRRHGLDSVNVRRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLLGAL
114327938  -------------------EHAHHDEHGKTVFGFWLYLMTDCILFSGLFAAFAVARSQFAGGPTGQEIFDLKDVAIETALLLFSSITYGFAMLQ-AHKHRLGGTLQWLGVTFLFGLGFLLMEVKEFSHLIAEGAGPDRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTCGLLWMAVLVFQVLKKGLTPAYMSRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLAGVL
288908834  ------------------QGLHTPPVQKGLRYGMILFITSEVLFFAGFFWAFYHSGCWPPSGVTALDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMAGQR-RQAIHSLLLTVLLGFYFTLLQAMEYYE---APFTIADGVYGSTFFIATGFHGLHVIIGTLFLAICLLRQVQHHFTSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
299825754  -------------------GHHTSPVQQGLRYGMILFIISEVCFFAGFFWAFYHASTWPPTGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSITEKNRTEATQA-LALTVLLGLYFTALQAMEYYE---TPFTMADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLTCLMRHMQYHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
167563462  ----------------LDHAASHDHPPSHSVFGFWLYLMTDCIVFAALFATFAVLGNQFAGGPTGKDLFDIPGVALETAALLLSSITYGFAMI-GAHKRRRGAVFGWLAVTFVLGAAFLAMELREFSHLIAEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTAGLVWMVVLALQALRRPLTERDVRRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLASVI
89072119   -------------------HEHTHHDTTGIKFGFWIYLMSDCVLFATLFATYAVLESSSIAGPTGQDIFELPFVFVETMLLLFSSITFGFGMI-SMKRNKITVFKRWLQVTFLLGLSFICMELYEFHHLIENGNGPQGSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWMVVCYQQLSSKGLTENMSMRFQCLSLFWHFLDIVWICVFTIVYLMGVM
170743801  ---HETTAPPGATAPVFYETEEHAHGDGGTLLGFWVYLMGDCLIFAVLFATFGVLGRNYAAGPSGADLFDLRLVALNTSLLLLSSITYGFAML-EMDKDRLDMTRRWLIITGLFGAGFLMIELYEFGHLIHEGATPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGIVWLLTLLAQLRRYGLVAETRRGLLCLSMFWHFLDVVWIGVFTFVYLMGAM
294498140  --------------TFPASPEKATLEGKNKFTGFWLFLGGETVLFASLFATYLALRNSTMSGPKPEELFDIKLVFAATMILLTSSLTSVYAMYHMKNFEF-KKMQLWLGVTWLLGLAFLGLEIYEFRHYVHEGHTFTSSAFGSSFYALVGTHGAHVTFGLLWIGSLMIRNAKRGLNLYNAPKYYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
200004010  ------------------QGHHTFPVQKGLRYGMILFITSEVLFFLGFFWAFELGGHWPPTGITALDPFEVP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSIMEEKR-KQAIQALTLTIILGVYFTALQAMEYNE---APFTIADGVYGATFFVATGFHGLHVIIGTTFLAICLLRQVQYHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
121582442  ------------------QGHHTLSVQKGLRLGMILFITSEILFFMGFFWAFPELGSQWPPGIQPLNAFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHALMEGQR-KATIQALTLTIFLGLYFTALQATEYYE---TSFSISDSVYGATFFVATGFHGLHVIIGSTFLLICLIRQALYHFTTNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
309371017  ----------------------------NKLFGFWIYLMSDCILFATLFATYAVLETGSISGPTGKDIFELPFVFVETMLLLFSSITFGFGMI-AMKRNDIAGLKRWMKVTFLLGVGFIAMEIYEFHHLIEAGYGPQESAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLVWLAVCYHQLSTKGLNENMAMRFSCLSLFWHFLDIVWICVFTIVYLMGVM
254524322  -----------------------HEQGGMKVFGMWVYLMSDLVLFGSLFASYAVLSTAYAGGPTGKDLFSLPFVMAETFLLLVSSITYGQAVL-AMHRHDASAVLRWLGVTFVLGASFIGMEIYEFSHLIHEGAGPSTSAYLSAFFALVATHGLHVASGLIWMAVVMHQVYRRGLTPTNITRVSCLSLFWHFLDLVWICVFTFVYLIGA-
39841624   -------------------GHHSPPVQKGLRYGMILFIVSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITPLDPFEVP--LLNTAVLLCSGVTVTWAHHC-ITGNERKQAIQSLALTILLGFYFTLLQALEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSVFLTVCLLRQIKYHFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
253990903  -----------------------------KVFGFWIYLMSDCILFACLFATYAVLVNGTAGGPSGKEIFGLSFVLVETFLLLFSSITYGFAML-GMNKGKIGQVNAWLGMTFLFGLGFVAMELYEFHHLIAEGHGPDRSAFLSGFFALVATHGIHVTCGLVWIIIMMIQVTRRGLTDVNKTRLNCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAM
133755334  ------------------QGHHTPIVQKGLRYGMILFIISEVLFFTGFFWAFELGGYWPPAGIKPLNPLEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSILEKDRINA-IQALIVTISLGLYFTLLQIMEYYE---SPFTIADSVYGSTFFMATGFHGFHVIIGSSFLFICLMRQLKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
51979792   ------------------QGHHTTPVQKGLRYGMILFITSEVLFFGGFFWAFFELGETWPPGISPLDPFEVP--LLNTAVLLTSGVTVTWAHHSIMVGNR-KETIQSLLLTTILGLYFTALQAMEYYE---APFVIADGIYGSTFFIATGFHGLHVIIGSLFLLVCLIRQINFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
114052825  ------------------QGHHTPPVQNGLRFGMILFIASEVLFFVGFFWAFYHASTWPPTGITPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGNRPQA-IQSLALTILLGLYFTFLQAMEYYE---APFTLADGVYGTTFFVATGFHGLHVIIGTTFLIVCLLRQTEHHFTSDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
21622587   ------------------QGHHTPTVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHLCLMEGNRKH-MLQALFITILLGLYFTLLQASEYYE---TSFTISDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCFLRQLKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
194289182  ----------------------------NTVYGFWIYLMSDCIIFAGLFAAFAVLRGELAGGPSAKELFELNYVLVETFILLFSSITYGMAMISLQNRSLKH-VQTWLGITFLLGLAFMAMEINEFHHLIAEGAGPGRSAFLSSFFTLVGTHGLHVASGMLWMIVLMWQLGKKGITPTLSKRLMCLSLFWHFLDVVWIGVFTVVYLMG--
260901248  ----------------------------NKLFGFWVYLMSDCVLFATLFATYAVLSSNSIAGPTGKEIFELPFVFVETMLLLFSSITFGFGII-AMKRNDVAGLKRWMLVTFALGLGFICMEVYEFHHLIQEGYGPQTSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWLAVAYHQLSTKGLNDNMAMRFNCLSLFWHFLDIVWICVFTIVYLMGVM
167585491  ----------------ARHPAAHHHPPSHSVFGFWLYLMTDCVIFASLFATFAVLGNQFAGGPTAKDLFDIPGVALETAALLLSSITYGFAML-GAQRRRRGAVFVWLAVTFVLGVAFLAMELREFSHLIAEGAGPGRSAFLSAFFALVGTHGLHVAVGLLWMVVLVVQIACGGMTERDFRRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLASVI
260769715  -----------------------------KLFGFWIYLMSDCVLFASLFATFAVLSNATAGGPTGKELFELPFVFAETMLLLFSSITFGFGMI-AMKRKDIAGLKRWLAVTFLLGAGFIGMELYEFHHLIAEGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWLAVCYWQLNTKGLNDMMETRFNCLSLFWHFLDIVWICVFTIVYLLGVM
91775646   -----------------------------KIFGFWIYLMTDLILFATLFATYAVLSTSFAGGPTGKDIFELDYVLIETFLLLFSSITYGFAMI-AQHKGNKQAVLNWLAITFLFGLGFIVMEVNEFHHLIHQGFGPDRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTCGLIWMAVLMAQIWTKGLTETNNTRLMCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLMGVL
148978617  ----------------------------NKLFGFWVYLMSDCVLFATLFATYAVLESGSIAGPTGKDIFELPFVFVETMMLLFSSITFGFGMI-AMKRQDVAGLKKWLKVTFLLGLAFICMEVYEFHHLIAEGYGPQESAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWMAVAYHQLSTKGLNDNMSMRFQCLSLFWHFLDIVWICVFTIVYLMGVM
135464708  --------------------EETTTGLSHNKLAMWVFLGSECLLFGALISTYLLYRNKFYDGPAPGDIFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLA-LSALQKGDIRNNRLWLLTTALLGAVFIGGQVYEFTTFIREGLGYTTSPFSSAFFTLTGFHGVHVSLGIVMLMSLLISSYRGKLTEKNTETVEIIGLYWHFVDVVWIIIFTVIYLV---
297593516  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVPFFLGFFWAFELGGHWPPTGITALDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEAKR-KQAIQSLALTILLGAYFTFLQALEYSE---APFTIADGVYGATFSVATGFHGLHVLIGSTFLAVCLLRQIRHHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
145315421  -------------------GHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVLFFLGFFWAFELGGQWPPTGITTLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLM-KADRKSAIHALMLTIILGLYFTALQAMEYYE---APFTIADSSYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLTACLYRQIMYHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
212709188  ----------------AHAEHGHHDAGATKVFGFWIYLMSDLILFASLFATYVVLSDGTAGGPAGRDIFSLQFVLGETFLLLFSSITYGFAMI-AMHKEKVAAVNLWLFITFLFGLGFVVMEVYEFHELIAEGYGPDRSGFLSAFFALVATHGIHVTCGLVWIILMIIQNCRRGLTAVNKTRLNCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAI
17224968   ----------------------THDSGKMTVYGFWLYLMTDCILFASIFAVYAVLVNNVAGGPSGHEIFELPYVLGETALLLFSSITYGFAML-ALYKGKKQAVLGWLFMTFLLGAGFIAMEINEFHLLISEGFGPSRSGFLSAFFTLVGTHGLHVSAGLIWMGIMMYQVNKHGLTSTNKTRLSCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGTL
186470620  -----MANTPTYAAAAHHDARGHHDDGTRTTLGFWIYLMSDCLIFATLFATFGVLANATAGGPAGRQLFELPYVLGETLLLLASSFTFGMGMLSVYANRR-GTVIGWLAVTFVLGAAFIGMEVYEFAKLASDGAGPSTSAFLSGYFTLVGTHGLHVTTGLLWIGVMMHQIGRFGLTPVTRRRIACLSLFWHFLDLVWICVFSLVYL----
163857710  ---------------------EEHHVKNGTLLGFWVYVMSDCLIFACLFATYGVLGRNYDGGPTGADLFELPLVALNTSLLLLSSITYGFALLQG-RKGRVGSLLGWLAVTGLLGAGFLGLEIYEFAHLIAEGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLVWLVVLMVQIGMHGLIIPNKRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFTVVYLMGVL
32490898   ------------------HNNESNNHEKTKILGFWVYLMSDCILFATLFATYFVLKDNVANGPSGKEIFEIPLVFLETIILLSSSMTCSIA-SFSIKKNNKIKTNIWLFITVILGIIFINIEISEFYSLICKNYGPDRSAFLSIFFTIVGTHGVHVISGIIWMIVIMIQIYFYGCDKINKIRLKLLSLFWYFLEIIWIFVFNVIYLLGII
302186054  ----------------------------MTVYGFWLYLMTDCVLFASFFAVYAVMVNSVAGGPSGQDIFLLPFVAVETAFLLVSSITYGFAML-ALYKGNKSQVLGWLALTFLCGAAFIGMEVYEFHHLIHEGYGPSRSGFLSAFFALVGLHGVHVTSGLIWMAIMMFQVQKKGLTNTNKTRLSCLSLFWHFLDVVWIGVFTVVYLMGAL
167589185  ----------TLSANLVGHADDHDHPPSHSVFGFWLYLMTDCVIFAALFATFAVLGNQYAGGPTAKDLFDIPGVAVETAALLLSSITYGFAML-GAHRGKRGVTLVWLAVTFVLGAAFLAMELREFAHLIAEGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVSAGLVWMIVLAAQVAFGRLTERDIRRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLASVI
114561410  ----------------------------NTLFGFWIYLMTDCILFASVFATYAVLFMNTDGGVSGKDIFELDFVLIETAALLVSSITYGFAMIC-ARHQKKAATLGWLLITFALGCVFIAMEVYEFHHLIEHGNGPDRSAFLSAFFALVGMHGLHVTAGLIWMLIMMVEVLKTGLTNRSITRLSCLSLFWHFLDIVWVCVFTVVYLLGVL
241774317  -------------------------------LGFWIYLMSDCLIFATLFATYAVLKDATAGGPNGRELFDLGFVAIETSLLLLSSLTFGLSMI-SMQNNKLNGVLGWLAVTGLLGLGFMGMELYEFNHLIHEGAGPDRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTSGLIWMGVMFVHLFRRGLTPANRIRMMELSLFWHFLDIIWIGVFSIVYLMGA-
255330718  --------------TFPAEPERATLEGKNKFLGFWFFLGGETVLFASLFATFIALRDKTAGGPTSEELFQMPIVFVSTMILLTSSLTSVYAIHH-MKNFDFKKMQLWFGITVLLGLAFLGLEIFEFYEYVHEGFKYSTSAFSSAFYTLVGLHGSHVAFGLSWILTLMIRNAKRGLNLYNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
295695108  -------------------PETATLEGKNKVLGFWVFLGGECALFASLFATYLTLRGQTLNGPTAQELFHLPIIGLATILLLTSSLTGVLG-INAMHRGNLRSLLRWLGVTVLLGLGFLAVQVVEFITYAGEGFVFGTSAFSSAFFTLVGFHGGHVAFGVVWISILILQLKREGITPRKAPKVFIASLYWHFVDVVWVFIFTVVYLMGIL
186472486  ---------------------HGHHGESQSVFGFWLYLMTDCVLFASLFAVFAVMAHQFNAGPTGKDLFDIPGVAVETAALLLSSITYGFAMV-AARRQNPRAVLGWLAVTFVLGAVFLKLELNEFSHLVAEGAGPSRSAFLSSFFVLVGTHGLHVATGLIWMAVLAVQVARPQLTQREITRLTCLSLFWHFLDVVWICVFTFVYL----
229497893  ----------------------RTQESRLNILGFWIFLGAEVALFATLFATYLVLFQRTGSGPTAGELFEVKDVLIETLLLLTSSFTCGLA-IFEMRRGRISGLIAWLLVTLLLGAGFITFEIREFIHYVHEGATMQTSAFLSSFFVLVGTHGAHVSLGIGWMILIIIQLLQRGFTPKTARKVFIVSLYWHFLDVVWIFIFTLVYLLGMV
138151011  -----TETATDQTSTDHSEDHVSTLGVSNDKLGMWVFLGSDCLLFGGLISTYMLYKDRIPDDLGPEEMFDIPFTSVSSFVLLMSSLTVVLA-ITALRRNDIRRSRIWLLSTAILGAIFVGGQVYEFTVFYREGLGYTTNLFGTAFFTLTGFHGVHVSVGVIMLMSMYIQSMRGKLTSDNEEKLEIIGLYWHFVDVVWIVIFTIVYL----
142727122  ---------------------------NNTVFGFWLYLMTDCLLFASFFATYAVLFMNTAGGVSGKDIFELNFVAVETAALLLSSITFGFAMIC-AHRQNKSGALAWLAVTWALGACFIGMEVYEFHHLIEHGNGPQQSAFLTAFFSLVGLHGLHVTAGLIWMTIMFIEVTRRGLGEQTVTRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLMGAM
238920119  ----------------AHAEHGHHDAGETKVFGFWIYLMSDCILFAGLFATYAVLVNGTAGGPTGKEIFDLKFVLVETFLLLFSSITYGMA-IGAMNKGSVGGVNVWLLLTFLFGLGFVSMEVYEFHHLITEGFGPDRSGFLSSFFALVGTHGLHVTAGLTWIVVMMIQISKFGLTAANKTRLMCLSLFWHFLDVIWICLFTAVYLLGVM
94676901   -----------------------------KILGFWIYLMSDCILFAMLFATYVVLSHSIAGGPSGKEIFELPAVQFETFCLLLSSLTYGIAILAMYRKQN-NSVILWLFCTFILGLGFIIVEIMEFYNLIINGFGPNRSAFLSGFFSLVATHGCHVISGLIWIMVMIVHVYKKGLTLDNQIRLQCLSLFWHFLDIIWICVFTVVYLLGVL
256985329  ------------------QGLHTPPVQKGLRYGMILFIASEVLFFLGFFWAFELGGFWPPAGITPLDPFEVP--LLNTTVLLASGVTVTWAHHSIIEGER-KQAIQALTLTILLGGYFTFLQAMEYCE---APFTIADGVYGATFFVATGFHGLHVLIGSTFLGICHLRQVQNHFTSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLYISIYWWG--
77460867   -------------------------SGEMTVYGFWLYLMTDCILFASIFAVYAVLVNNVAGGPSGHDIFELPYVLGETALLLFSSITYGFAML-ALYKGKKQQVLGWLFMTFLLGAGFIAMEINEFHLLISEGFGPSRSGFLSAFFTLVGTHGLHVSAGLIWMGIMMYQVNKHGLTATNKTRLSCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGTL
300690264  -----------------------------KVFGFWVYLMSDLILFASLFATFCVLRSATAGGPDGKELFDLSYVLIETGILLVSSITYGMVMIGLQAGR-KDQVMLWLGITFLLGAAFVGMEINEFHHLIAEGAGPSRSAFLSSFFTLVGTHGLHVASGLLWIAVLMWQISRKGLTATNSTRLACLSLFWHFLDVVWIGVFTVVYLLGAM
126215508  ------------------QGHHTFNVQKGLRYGMILFIISEVLFFTGFFWAFYHSGSWPPTGIIPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMQGNRT-QMIQALSITIILGLYFTLLQTSEY---FETPFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLIVCLLRQLTYHFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
269994173  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGIVPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHSLMEGNRKEA-IQSLGLTILLGFYFTLLQAMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLLRQIQYHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
127511302  -------------------HEEHHDTGENTLLGFWIYLMTDCILFASAFATYAVLYMNTDGGVSGKDVFELDFVLIETAALLLSSITYGLALIFAKRHH-KGATLAWLAVTFALGCVFIGMEVNEFHHLILEGNGPQRSAFLSAFFALVGMHGLHVSAGLVWMAIMMLEVVKRGTGGRTLTRLNCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLMGVL
170692896  ----------NNTLSVSLDGGHGNHGSSDTVFGFWLYLMTDCVLFASLFAVFAVMSNQFAGGPSGKDLFDIGGVAVETAALLLSSITYGFAML-AARRGKSTAVLAWLAVTFVLGLAFLALEMREFSHLIAEGAGPARSAFLSAFFTLVGTHGLHVTVGLVWMAVLAVQIVRGGLSERQLTRLACLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLGSVL
461800    ----------TAETFPAAPERNATLEGKNKFLGFWLFLGGETVLFASLFATYLALKDKTNGGPSAEELFQMPVVFMATMLLLTSSLTSVYAIYH-MKNFDFKKMQLWFGITVLLGAGFLGLEIYEFNEYVHEGHKFTTSAFASAFYTLVGTHGSHVAFGLLWILTLMIRNAKRGLNLYNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
309782936  -----------------------------KVFGFWVYLMSDLIIFASLFATFCVLRGATAGGPTGKELFDLSYVAIETGILLVSSITYGMVMISLQNGR-KDQVMLWLGITLVLGAAFVGMEINEFHHLIAEGAGPSRSAFLSSFFLLVGTHGLHVASGMLWIIVLMWQIGAKGLTPTQSTRLSCLSLFWHFLDVVWIGVFTVVYLLGAM
226464068  ------------------QGLHTLKVVNGLKLGMILFIVSEVMFFVSFFWAFLHSSLSPSWPPKGIQPFNPMEILLNTTILLCSGITVTWAHHSIMEGNHKSTTVS-LATTVILGIMFTILQGYEY---LEASFCIADSIYGSVFFVSTGFHGIHVIIGTTFLGVCLMRHMAHQFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIMVYWWG--
139610361  -----------------HQGHHTEVVQIGLRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPAWPPPDIKTFDPWDILINTLILLLSGTTATWAHHALVVENDRKGLLHGLILTVFLGFVFSCFQAYEYHHAT---FTLAGNIYGSTFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLFRVTKGHFKTDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
142038998  ----------------------------NTLFGFWLYLMTDCILFASVFATYAVLYMNTDGGVSGKDIFELDFVLIETAALLLSSITYGFALIFAKRHNKA-ATLTWLAITFALGCVFIGMEVYEFHHLIEHGNGPQRSAFLSSFFTLVGMHGLHVTAGLIWMAIMMIEVAKTGLGNRSITRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLLGAL
186472797  ----------------AEPHHDADHAPSNSVFGFWLYLMTDCILFAALFATFAVMSHQFAGGPSGKDLFEIEGVAIETAILLFSSITYGFAML-GAHKNNKSSTLFWLAVTFVLGASFVVLEIREFSHLIAEGAGPDRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTSGLVWMIVMMIQVVRPALGERELRRLTCLSLFWHFLDIVWIGVFSFVYLASVI
58040343   -----MAHEATMSPLAHADDHHGEHHESPNVFGFWLYLMTDCVLFGSIFAAFAVLRNQFAGGPSGKELFDLTNVGIETAILLFSSITYGFASLNALAKN-KKMVLLWLAVTFVLGVSFVGLELNEFSSMIAEGNGPDRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTCGLIWMVVLMVQMMGPQLSERMMNKLACLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLAGVM
239906127  MTTAQTAHLPGAPGHEAHGGNGSHDMGEIQAFGFWLYLMSDLIVFSALFATYVVMAHNYAGGPTPKDLFELPAVLVETMLLLTSSAAYGLAMV-AMHKGDLRSVRLGLVAAFALGLGFLVMELAEFHHFIGIGAGPDRSGFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLLWIVVMLAQLASKGLTAPVKGRLTRLGMFWHFLDIVWIGVFTVVYLLGVV
109689644  -------------------GHHTPPVQKGLRYGMILFIASEVFFFASLVPTPELGGCWPPTGINPLDPFEVP--LLNTSVLLASGVTVTWAHHSIMEGKR-KQAIHSLTLTVLLGVYFTLLQAMEYDE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLAVCLYRQIKYQFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
283850556  -----MAMSPSLRVKSPLIESEKHHASELRAFGFWLYLMSDLILFSGLFATYVVLSHNYAGGPTGKELFHLPGALLETILLLCSSAAYGLATV-AMHKGRKDLLLAGLGATFLLGLGFLAMEAAEFRQMILDGAGPQRSGFLSAFFTLVGTHGAHVACGLVWLVVMMGQVAAKGLTTPVQGRLMRLGMFWHFLDIVWIGLFSVVYLMGVM
212638123  ----------------------QTEQNRLNILGFWIFLGAEIVLFATLFAVYGVLGHRYAGGPTPSDIFKLNDVLIETLLLLTSSFTCGLAVFF-MRQRDMKKLLVWLIITLLLGAGFLFMEIREFIHYVHEGATMQTSAFLSSFFVLLGTHGAHVTFGIIWAVMLIIQLLQRGLTPMTARKMFIISLYWHFLDVVWIFIFTFVYLKGMV
310763140  -----------------------------TVFGFWVYLMSDLLIFSVLFATFAVLSNATAGGPTGKELFDLKFVLVETLLLLFSSFTFGMANLNVHANN-KSRAMGWLMVTFLFGAGFIAMEVYEFHHLITEGAGPGRSAYLSAFFTLIGTHGLHVTFGLIWIIVLLDMIRRHGLDSINKRRLACLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLMGAL
18138248   ------------------QGHHTQPVQKGLRYGMILFITSEVLFYHSSLAPTPQLGGCWPPGINPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMEGNRKEA-IQSLMFTVLLGLYFTLLQAMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLTVCLLRQIQYHFTSNHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
229490418  ----------------ITQRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFVARAQANGWPPEPTELNLYLAVPVTLVLIASSFTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYTITLVMGAFFVAGQGYEYYHLVHEGTTISSSVYGSVFYMTTGFHGLHVIGGLIAFVFLIARTRVSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDIVWIALFATIYFI---
167899367  -----------PSVSAAPRHAAHDHPPSHSVFGFWLYLMTDCVVFAALFAVFAVMAHQFAGGPTAVDLFDIPGVALETALLLVSSITYGFAMI-GAQRGRRGALFGWLAVTFVLGAAFLGLELREFSQMIAEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVAIGLLWMAVLACQALRHPLTERDIRRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLASVI
304412073  ----------------------------NTLFGFWIYLMTDCILFASVFATYAVLYMNTDGGVSGKDIFELDFVLIETAALLVSSITYGMALIFAKRHNKA-ATLAWLLVTFALGCVFIGMEVYEFHHLIEHGNGPQRSAFLSSFFTLVGMHGLHVTAGLIWMAIMMIEVAKTGLGNRSITRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLLGAL
289633471  ------------------DGGHGNHGSSDTVFGFWLYLMTDCVLFASLFAVFAVMSNQFAGGPSGKELFDISGVAVETAALLLSSITYGFAML-AARRGKSAAVLGWLAVTFALGLAFLVLEMREFSHLIAEGAGPGRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTVGLVWMAVLAVQVVRPKLSERELTRLACLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLGSVL
239995159  ---------------------------NNTVFGFWLYLMTDCLLFASFFATYAVLFMNTAGGVSGKDIFELNFVAVETAALLLSSIAFGFAMIC-AHRQNKSGALAWLAVTWALGACFIGMEVYEFHHLIEHGNGPQQSAFLTAFFSLVGLHGLHVTAGLIWMTIMFIEVTRRDLGEQTVTRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLMGAM
300508208  ------------------QGHHTPPVQTGLRYGMILFITSEVFFFIGFFWAYEVGECWPPAGITPFNPFEIP--LLNTAVLLASGVSVTWAHH-SIMQADRKGALQALAITITLGLYFTLLQAMEYYE---APFTIADGIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSAFLIMCFLRQLYFHFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
282886106  ------------------DDAHGDHGSSDTVFGFWLYLMTDCVLFASLFAVFAVMSNQFAGGPSGKDLFDIGGVAVETAVLLLSSITYGFAML-AARRRKSAAVLGWLAVTFALGLAFLVLEMREFSHLIGEGAGPGRSAFLSSFFTLVATHGLHVTVGLVWMAVLAVQVVRAPELSERQTRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLGSVL
226314760  ------------------HHDHHPDQEELRTFAFWIYLMTDVILFATLFATYIVLQGSTDGGPGPKDLFQMSGIYASTFILLTSSFTSGLAIL-AMNKGNRLALMNWLGVTVFLGASFLFLEINEFIHMVSEGATIGTSAFLTAFYTLVGTHGLHVTLGMGWMIIVIMQIAKHGITPVTKRKVNIISLFWHFLDVVWIFVFTIVYVMGV-
304407876  -----------------------------KTLGFWIFLMTDVIIFGCLFAVYVVLRNNTAGGPTAEELFKMPGVIAETFILLTSSFTSGLAVLAMHAGK-KNQLITWLGVTAALGAAFIFLEVYEFVDMVHEGATIATSGFLSGFFTLVGTHGLHVSIGLVWMIGLMLQLRKRGITPVTKRKVEVLSLYWHFLDVVWIFVLTVVYLMGVM
283847431  -----------------PNPEKATLEGRNKFMGFWFFLGGETVLFASLFGTYLGLRGGTMNGPGPSDLFHLDLVFIMTMILLTSSLTSVFAVI-SMKKGNFKGLLAWMSVTVLLGLAFLGMEIYEFYDYYHKGLGYSTSAFASSFYTLVGTHGAHVAFGIGWITTLIIRYRKSGLTLTNAPKFYTAVLYWHFIDVVWVFIFSVVYLMGI-
165932428  -------------------GHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGAWPPGISPLDPMEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLIE-QDRRQAIHALALTILLGFYFTFLQAMEYHE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLYRQIKYHFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
99082126   MSHSAATPAPEALEFYVTEDPHAGHGDTGTMLGFWIYLMSDCLIFGILFAVHAVVGTSYAAGPSPADLFEIDKILLATFFLLFSSITYGFAVINMQQRKQ-RAMMLWLGVTLVFGLGFLVMEILEFQHLWHLGAGPGASAFLSSFWVLVGTHGLHVTAGAIWLVVLLVQVQMHGLTEANTRRILCLSMFWHFLDLIWIGVFSFVYLTGVL
4379191   ------------------QGHHTPIVQKGLRYGMILFIVSEVFFFSSLVPTHDLGGCWPPTGISPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGKRNHMNQA-LLITIMLGLYFTILQASEY---FETSFSISDGIYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLIVCLLRQLKFHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYVSIYWWG--
187919714  ----------------AHSHHDADHVPSQSVFGFWLYLMTDCIIFAALFAVFAVMGHQFAGGPSGKDLFEIPGVALETTMLLLSSITYGFAML-GAHKNRKGVLLFWLGVTFLLGLAFLVLELREFSHLIAEGAGPSRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTCGLIWMVVLAIQVISHRLTERDMIRLTCLSLFWHFLDVVWIGVFTFVYLASVI
23098894   MSHHDHSIDPKNL---TQDPSKATMEGKHKFLGLWIFLGGETVLFACLFGTYLALKDSTAGGPSTHDLYGLELVFLMTVLLLTSSLTSVYAIYH-MKNNDFKKMQLWMGITAALGLAFLGFEIYEFAHYIHDGFTFRSSAFGSAFYALVGFHGGHVVFGLSWIITLMVRNAKRGLNLYNAPKYNTFALYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
52221045   ------------------QGHHTPPVQSGLRYGMLLFITSEVLFYHSSLAPTPEIGGTWPPGIHPLNPFEVP--LLNTTVLLASGITVTWAHHSIMEAKHKEATQA-LSITILLGLYFTALQAMEYYE---APFTISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLTCLLRQTKHHFTTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
285017725  -----------------------------TVFGFWVYLMSDCLIFAGLFATYAVLAGATVDGPTAKELFDLKFVLVETFLLLFSSLGFGLAMI-AAHRRSMGGLYAWLAVTAALGLGFLGMELYEFHHLIHEGAGPGRSAFLSAFFTLVGTHGLHVASGLLWMTVLVIQIARNGLTPRNSTRLACLSLFWHFLDVIWIGVFTIVYLLGAL
143301230  ----PLADVAVHTDHGSDHGHHSSTGLSNNKLAMWLFLGSECLLFGGLISTYMLYRGRVSDGPHPSGIYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-SAAQKGDDKKTNLWLLVTALLGSTFIGGQVYEFTAFYREGLGFTTSLFGSSFYTLTGFHGVHVSVGIILLLSLMGIIRKNRVTGNKAEVVELIGLYWHFVDIVWIVIFTLVYLI---
108793427  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHASLAPTPELGGHWPPGITTLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMEKKRKEA-IQALALTVALGFYFTLLQAMEYYE---APFTIAESVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSAFLTVCILRQINHHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYASIYWWG--
296156345  ----------------VQPHLAPDHVPSHSVFGFWLYLMTDCVIFAALFAVFAVMGHQFAGGPSGKDLFEIPGVALETTMLLLSSITYGFAML-GAHKNRKGVLLFWLAVTFLLGLAFLTLEMREFSHLIAEGAGPGRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTCGLIWMVVLAVQVMRHRLTERDMIRLTCLSLFWHFLDVVWIGVFTFVYLASVI
21622583   ------------------QGHHTKTVQKGLRYGMVLFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGINPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGNRSH-MIQALFITISLGLYFTLLQISEYYE---APFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGCSFLIVCLLPQLKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
308173456  --------------TFPASPEKATLEGKNKFLGFWLFLGGETVLFASLFATFLALRESKAGGPSTADMFELPIVFIATMLLLTSSLTSVYAMYH-MKNFSFKKMQVWLLITVLLGAGFLGVEIYEFKHYTHEGFTITSSALGSAFYTLVGTHGAHVAFGLLWISALMIRNAKRGLSLYNAPKYYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
254522775  ----------------------------NTVFGFWVYLMSDCLIFASLFATYVVLSGGTDGGPGAKDLFELPFVAWETALLLTSSLTFGLGMIAMHRKQM-GQMYLWLAITWLLGFGFMCMEVWEFQHLIHQGYGPDRSAFLSAFFALVGTHGLHVSAGLLWLLVMFVQLKKYGLTPTNKTRMACLSLFWHFLDLIWIGVFSVVYLNGAL
239826488  --------------TFPASPERATIEGKNKFLGLWVFLGGETVLFASLFGTFIALRDKTAGGPTSQELFHLPLVFVATMLLLTSSLTSVYAIYH-MKNFDFKKMMLWFGITVLLGLCFLGLEIYEFYEYVHKGLKFSTSAFSSAFYTLVGLHGSHVAFGLSWILTLMIRNAKRGLNLYNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
229592522  -------------------------SGPMTVFGFWLYLMTDCILFASIFAVYAVLVNNVAGGPSGHDIFELPYVLGETALLLFSSITYGFAML-AFYKGNKKGVLSWLALTFLFGLGFIGMEINEFHLLISEGYGPHRSGFLSAFFTLVGTHGLHVTAGLLWMAVMMYQVNKHGLTNTNKTRLSCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGTL
33318437   ------------------QGHHTPTVQKGLRYGMALFITSEAFFFHSSLAPTPELGGQWPPGIKPLNPMEVP--LLNTAILLASGVTVTWAHH-SITEANRKQAIQALLLTVLLGFYFTALQAMEYYE---APFSIADGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCLLRLIKYHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
218677293  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGQWPPGICPLNAFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHALMEGNR-KDSIQALTLTVFLGLYFTALQAGEYYE---APFTISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLTCLIRQMFHHFTTDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
187477293  -----------------------------TVFGFWVYLMSDLLIFSVLFATFAVLSGATAGGPTGRDLFDLNFVLVETMLLLISSFTFGVAMLNMYAGK-TNKVIAWLVITFILGAGFIAMELYEFQHLIHQGAGPDRSAYLSSFFFLVGTHGLHVTAGLLWIIIMIIMVCRHGLDATNKRRLACLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLMGAI
143318337  --------------------PPTSTGLSNVKLGMWVFLGSECLLFGGLISTYMLYRGRVGQGPTPAQIFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-SAANAADDRRTNLWLTVTALLGATFVGGQVYEFTAFYNEGLGFGTSLFASSFYTLTGFHGVHVTVGIIMLMSLVGIFRRSRVPGSKAETVEMIGLYWHFVDIVWIIIFTLIYLI---
157367461  ------------------QGHHTPVVQESLRYGMILFITSEVLFFTGFFWAFPELGSYWPPGVYPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVTITWAHHSLMEGNRKN-MLQALLITILLGVYFTLLQMFEYYE---ASFTISDGIYGSTFFVTTGFHGLHVIIGSTFLLTCFIRQLKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
138274649  -----------------HQGHHTPVVQIGHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPTWPPPDIKTFDPWDILINTLILLLSGTTVTWAHH-AMLENDRKGLVNGLIATVFLGFIFSCFQAYEYHHAT---FTLDGNIYGSTFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLFRSMKGHSTPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
729193    ------------------QGHHTPVVQKGLRYGMILFILSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGIHPLNPLEVP--LLNTSILLASGVSITWAHHSLMEGNR-KQMIQALLITISLGLYFTILQAMEYYE---ASFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCLLRQLFYHFTSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
142929865  -----------------HQGHHTPVVQLGLRYGMTLFIASEVMFFAAWFWAYFNASLFPAWPPADIHLFDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHALQEGNR-KELIQGLICTVGLGVIFTGFQAYEYMH---AEFDFAGHIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLGRSVSGHFKSDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
134938255  -----------------HKGDHTPVVQIGMRYGMVLFIVSEVMFFVAWFWAYFDASGGSVWPPKGIETLDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHALLE-NDRKSLIQGLVLTVILGAIFTLFQAYEYMHAT---FKMSSGIYGATFYMATGFHGFHVLVGTLFLLVCLFRAKAGHYKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
83716302   ------------------------HPPSHSVFGFWLYLMTDCVIFAALFAVFAVMAHQFAGGPTAVDLFDIPGVALETALLLVSSITYGFAMI-GAQRGRRGALFGWLAVTFALGAAFLGLELREFSHMIAEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVAIGLLWMAVLAFQAMRRPLTERDIRRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLASVI
49616781   ------------------QGHHTPPVQKNLRYGMALFIISEVMFFTGFFWALFYVGHWPPTGITPINPTGVP--LLNTAILLSSGATITWAHHAMKLGQ-KKETQMALLLTITLGLYFSFIQLSEYKE---APFTISDCIYGSVFFVATGFHGLHVIIGTTFLITCLLRIYKNHLTTKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISVY-----
256427367  ------------------QGHHTLAVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPAGITPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMETKRKEA-IQSLALTILLGAYFTYLQATEYQE---ASFTIADGVYGSTFFLATGFHGLHVLIGSTFLAVCLLRQIQYHFTSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
164519158  ------------------QGHHTIPVQKGLRYGMILFITSEVFFFASLAPSYEIGECWPPTGISPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSIMQGNRKEA-IQSLTLTIVLGLYFTALQAMEYYE---APFTIADGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLTCLLRQINYHFTTQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
74310593   ------------------QGHHTKGVQKNLRYGMMLFIVSEVLFFLGFFWTTPELGAEWPPGITPLNPLEVP--LLNTAVLLSSGATITWSHHTMMKGNKTESTYA-LMITIALGIYFTALQLSEYME---TPFTISDSVYGSIFFVATGFHGLHVMIGTTFLIVCLTRLIQYHFTTTHHFGYEAAIWYWHFVDVVWLFLFVSVYWWG--
149193521  ------------------QGHHTTPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPSPELGECWPAGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTITWAHHSLMEANR-NQTIQALSLTILLGLYFTMLQAMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVSTGFHGLHVIIGSTFLIVCLLRQIKYHFTSAHYFGLEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
52080094   --------------TFPASPEKATLEGKNKFIGFWLFLGGETVLFASLFATYLALKNSNAGGPKTTEMFDMGLVFLATMLLLTSSLTSVYAMYH-MKNFAFKKMQVWLGITVLLGAGFLALEIYEFTHYIHEGFTIQSSALGSAFYTLVGTHGAHVTFGLLWILSLMIRNAGRGLSLYNAPKFFVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
152994133  ----------------------------HNVFGFWLYLMTDCLLFATIFATYAVLFMNTAGGVSGKDIFELDFVLVETALLLVSSITYGFAMIC-AHKKDKKGTMSWLSVTFLLGAGFIGMEIYEFHHLIVHGNGPQASAFLSAFFTLVGTHGLHVTAGLIWMAILMIELTVSGFGSRTVTRLSCLSLFWHFLDVIWICVFTVVYLMGAI
145976934  ----------DITREATFQGHHTKKVQKGLRYGMILFITSEVLFFLSLNPSHPLGLQWPPKGIKSLDPFEIP--LLNTMVLLTSGFTVTWAHHSIMEGSRKN-TIQALTATVLLGLYFTALQAMEY---LEAPFTISDGAYGSIFFVATGFHGLHVIIGTTFLITCLLRQLQYHFTTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYTSIYWWG--
261348211  ------------------QGHHTPTVQKGLRYGMILFITSEAFFFHSSLAPTPELGGQWPPGIKPLNPLEVP--LLNTAILLASGVTVTWAHH-SITEGNRKQAIHALTLTILLGFYFTALQAMEYYE---APFSIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLSICLLRLIKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDIIWLFLYMTIYWWGA-
143463869  ----------------HEKGDHTPIVQIGMRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDASLFPDWPPKGIQTLDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHALLE-NDRQGLKQGLILTVILGAIFTMFQAYEY---MAASFKITSGIYGSTFYMATGFHGFHVLVGTIFLFVCWFRARANHYTPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
167463409  -------------------------------LGFWIFLGAEIVLFSTLFATFMVLVNRVADGPTPQDLFEIKGVLIQTFLLLTSSFTCGIAVHEL-RRRNVKGLVLWLVITLALGLGFLGFEIKEFVEYVHEGATIGTSAFWSSFFVLAGTHGAHVTLGIGWMILIIFQLLKRGLTPFTSSKVFIVSLYWHFLDVVWIFIFTVVYLARMV
224588091  ------------------QGHHTLGVQKNMRYGMILFITSEVFFFLGFFWTTPELGAEWPPGINPLNPMDVP--LLNTAVLLSSGATITWSHHT-MMKGNKKESVYALTITIILGAYFTALQVSEYME---TPFTISDSVYGSLFFVATGFHGLHVMIGTSFLLVCLMRLIQSHFTTTHHFGYEAAIWYWHFVDVVWLFLYVSVYWWG--
212639692  ------------PETFPAEPEKATLEGKNKFLGFWFFLGGETVLFASLFATFLALRDSVANGPTAEELFKMPIVFLATMLLLTSSLTSVYAMHH-MRNFDFKKMQLWLGITVLLGAGFLALEIYEFTEYVHEGFKFSTSAFSSSFYTLVGTHGGHVAFGLLWIITLMVRNAKRGLNLYNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
205373048  ----------------------TNVRRKNKFYGFWFFLGGETVLFASLFATYLALKDKVLPGQKAAEIFDLPLVFVATMLLLTSSLTSVYAMHHMKNYNF-RGMVAWLFITVALGAAFLGLEVYEFYHYVHAGHTFTSSAFGSAFYALVGTHGLHVAFGLLWITTLLIRNRKRGLSLYNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGLV
304365481  ----------DITRESTFQGHHTPPVQNGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGVSPLNPLEVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHSIMEGNKKEAAQA-LTLTILLGLYFTALQAMEYYE---APFTISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLMCLLRQVKTHFTTNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
262276815  -----------------HNGDHTPVVQIGMRYGMILFIVSEVMFFVAWFWAYAVGGSVWP--PKGIETLDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHALLE-NDRKSLKQGLILTVILGAIFTMFQAYEY---VVAPFNLSSGIYGATFYMATGFHGFHVLVGTLFLLVCLFRVNAGHYKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
25057774   ------------------QGHHTLPVQKSLRYGMILFITSEVFFFSSLTPALELGGSWPPTGISPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHH-SIMGQQRKQAIQALALTVLLGLYFTALQAMEYYE---APFTIADGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCLLRQVHHHFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
135505321  -----------------THSEETSTGLTHNKLGMWVFLGSECLLFGALISTYLLYRGRFADGPAPGDIFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLA-LSALQRGDERNNRLWLLTTALLGAVFVGGQVYEFTTFLREGLGYTTSPFSSAFFTLTGFHGVHVSLGVIFLMSLYVSSVRGNLHKERAETVELIGLYWHFVDIVWIFIFTVIYLV---
213136354  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVLFFASLAPTQELGECWPPAGITPLNPFEVP--LLNTTVLLASGITVTWAHHSIMQGNRKEA-IQSLFLTIALGVYFTALQAMEYYE---APFSIADGVYGSTFFVATGFHGLHVMIGSIFLYVCLMRQLKFHFTSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
270301135  --------------------HHTPIVQKGLRYGMILFIVSEVFFFSSLAPTHDLGGCWPPTGITPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGKRSNMNQA-LLITILLGIYFTILQASEY---FETPFSISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLMVCLMRQLKYHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
207266424  ------------------QGHHTLPVQKGLRYGMILFITSEVFFFHSSLAPTPELGGQWPPGIKPMNPMEVP--LLNTAILLASGVTVTWAHH-SITEGARKQAIQALSLTVLLGAYFKALQAMEYYE---APFSIADSVYGSTFFIATGFHGLHVIIGSSFLLICLLRLINFHFTPNHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYMTIYWWG--
260221200  ------------------------------MLGFWLYLMSDCLIFAALFATYGVLGRSYAAGPNGAELFDLTLVAINTGFLLFSSITFGFAMLRKQLG-DVKGTLIWLAVTGLLGLCFLGLELYEFHHLIQEGAGPQRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTFGLIWLVVLMLQIKQHGLTPANNRRLMCLSMFWHFLDVIWIGVFTFVYLMGVL
218288764  ----------------------THAEDRTRILGFWIFLATDMILFGCLFATYLVLRTHTDGGPTPATLFDMKGFGAETLALLTSSFTGGLATL-SMRDGRQKSVAFWMSVTIVLGLTFLSIEASEFAHDAFIGAVWQRSAFLSSFFTLVGTHGCHVTFGVLWMLVTLYQVLRRGLTPRTARKVFVVNLYWHFLDVVWIFIFTVVYLTGMV
251799268  -----------------HEPEKATLEGRNKILGFWLFLGAETVLFGTLFSAFLALRDQVLDGPKSQELFELPLVALATGLLLTSSLTSVFAT-QALHQQKVKAMVWWLVVTVILGLGFLGLEIYEFSNYVHEGHGFTTSAFSSSFYTLVGFHGAHVAFGIVWISLLIGQLLKKGLTVTTAPKAYVAGIYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGKV
226310781  -----------------------------KVLGFWIFVVTDCVLFGTLFATYAVMMNSFAGGPTGQELFQLPGVIASTFILLTSSFTSGLAVL-AMNKGNVKQLIGWLAVTGLLGLSFVVLEVTEFMHLMSEGATMATSGYWSAFYTLVGTHGVHVTVGLFWMTALMIQLKRRGISAVTRRKITNFSLYWHFLDVVWIFLFTVVYLMGVM
310644020  --------------------------QELKMLGFWIFLVTDVILFSTLFATFVVLRNNTAGGPGGAELFNMTGVIIETFLLLTSSFTSGLAVL-AMNKGSMKGLISWLIVTAILGLGFIGFEVYEFVEMVHEGANFGTSAFLSAFFTLVGTHGLHVSLGLVWMIGLMFQLKKRGLTPETKGKVSALSLYWHFLDAVWIFLLTVVYLMGVM
21622577   ------------------QGHHTSTVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGILALNPLEVP--LLNTAVLLASGVSITWAHHSLMEGNRTH-MLQALFITISLGVYFTLLQASEY---FEAPFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSSFLIVCFFRQLKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
51893236   ---------------HDAHAHQTNTGIDNRKLGFWLFIASESIFFACLLVGYLVFRGGYQPGVGPRDLFNIELTTVSTFVLLMSSLAMVLAV-NAAQRNEGRAARRWVLVTALMGLTFLGFQAYEFTHFYHAGLSLSSSVFGTAFYTLTGFHGAHVAVGVIWLLTLLYHGRGKGLTVDKADDVEVAGLYWHFVDIVWIVLFTVVYLL---
238025054  --------------------------PSHSVFGFWLYLMTDCILFGTLFAVFAVMQHEFAGGPTAKDLFDIPGVALETAALLLSSITYGFAMI-GAHRNNRGAVFGWLAVTFLLGASFLFMEIREFTHLIAEGAGPDRSGFLSSFFTLVATHGLHVTMGLIWMVVLVVQIARNPLSEQDVRRLTCLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLVSVI
229541705  -----------------------------TIFGFWVFLAAEITLFATLFATYFTLQHQTAGGPVQQDIFELKGVLIETFVLLTSSFTCGIA-IFNMRNRNKGAMLGWFIVTLLLGLTFVGFEINEFVTYIHDGATLPTSAFLSAFYVLLGTHGCHVSLGILWGISIIIQLIRRGLTPMTARKFFVVSIYWHFLDVVWIFIFTFVYLGGLM
52082324   -------------------------------LGFWIFLGAEIALFSTLFATYAVLHNRTAGGVLPAELFDAKLVLIMTFLLLTSSFTCGIAVH-EMRRGSLKGVMIWMIITLLLGAGFVSYELYEFNHYVHEGATLSTSAYWSAFFVLLGTHGLHVSIGIFWIIGILLQTKKRGLTPQTSAKLFISSLYWHFLDVVWIFIFTGVYLIGLV
157692164  --------------TFPASPEKATLEGKNKFVGFWLFLGGETVLFASLFATYLALKNSNAGGAKTTDMFDLTLVFIATMLLLTSSLTSVYAMYH-MKNFAFKKMQLWLGVTVLLGASFLGVEIYEFYHYVHADFTITSSALGSSFYTLVGTHGAHVAFGLCWITALMIRNMRRGLDLYNAPKYYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
108793497  ------------------QGHHTLPVQKGLRYGMILFIASEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGIMTLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGNR-RQTIQALTLTILLGFYFTFLQALEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLIRQTFYHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
299829137  ------------------QGHHTIPVQKGLRWGMVLFITSEVLFYHSSLAPTPELGNCWPPGVAPLNPFEVP--LLNTAILLASGVTITWAHHSLMEGSRKEMTQA-LTLTVLLGVYFTLLQAMEYYE---APFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLMVCLARQIQFHFTSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
135988744  -------------------GDHTPVVQLHHRYGMILFIASEVMFFVAWFWAYFLTGGHWP--PDGIETFDPWLPLINTLILLTSGTTVTWAHHALLEDNR-EELKWGLILTVGLGALFTVFQVYEYQHAA---FGFSGHIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLLVCLLRAMNGGFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVVIYIIGA-
15615176   -----MAGHVDTSKGLPSHPERATLEGKNKFLGFWFFLGGETILFATFFGTYLGLRSGTADGPLPQDIFALPLVFIMTMLLLTSSLTSVIAMA-AMKKNKFGAMKLWMWITVLLGLGFLGFEIYEFYEYVHHELGFSTSAFASSFYSLVGLHGAHVAFGLSWIITLLIRYNRSGITLTNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGVL
264681191  ------------------QGHHTKGVQKNMRYGMILFITSEVFFFLGFFWATPELGATWPAGINPLDPMEVP--LLNTAVLLSSGATITWSHHSLMVGNKKEATRA-LLITIMLGMYFTDLQLSEYK---DTSFTISDSVYGSLFFVATGFHGLHVMIGTSFLLVCLVRLARSHFTMTHHFGYEAAIWYWHFVDIIWLFLYISVYWWG--
280978160  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITALDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHH-SIMETERKQAIQSLTLTIILGFYFTFLQAVEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSIFLAVCLVRLTMHHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
136795486  -----------------HKGDHTPVVQISHRYGMVLFIASEVMFFVAWFWAYFVIGGVWP--PKDIQTLDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHH-AMLENDRKSLVQGLVLTVILGAIFTMFQAYEY---MAASFTMSSGIYGSTFYMATGFHGFHVLIGTIFLAVCLFRAKRGHYTPEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
229317943  ----------DVTREGTHQGLHTYPVVIGLRWGMILFITSEVLFFVSFFWAYFHSSLSPTWPPKGIIPFDPMSIMLNTSILLSSGVTVTWAHHSLMESNYSQAT-QGLFFTVLLGFYFTMLQAYEY---IEAPFTIADSVYGSTFFMATGFHGIHVIIGTLFLLVCLIRHYFKHFSVNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
143232960  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDISLFPVWPPKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLLE-DDRKGFIQGLTLTVILGFFFTLLQAYEYHHAT---FTYSGHIYGAVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLWRGRLGHFTKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
218661747  ----------------AHEGAHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMFFVAWFWAYAYTGGVWP--PKGIEVLDPWHLPINTVILLLSGTTVTWAHHALLH-NDRKGLIQGLTLTVLLGIFFSTVQAYEYAH---APFAFKNSIYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLLVCLLRALRGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFCIYVWG--
255077708  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFIMSEVFFYNSSLAPTPELGECWPPGIISLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHH-SIMQNDRKKAIQSLFLTILLGFYFTALQAMEYYE---APFTIADGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLVCLLRQMNFHFTSHHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYVSIYWWG--
144076145  -----------------KDGHHTLVVQLGLRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLGSTWPPLDIELLDPWHILINTLILLLSGTSVTWAHHALQEGHR-KEVIQGLIITVVLGVIFSGFQAYEYMH---AHFDFAGHIYGATFFMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLGRAMVGHFKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFASIYVWG--
262369761  ---------------HGHDEHHQHDDTDITVFGFWTYLMSDLILFGTLFIAFAVLSSHVPMGPSAKELFSLGFVLTETFALLISSVTFGFAVL-AAYKKNVNQVLTWLAITWLFGASFIGMELYEFNHLVHAGHGPSVSAFLSSFFTLVGTHGIHVTSGLVWMIILMIQIKKNGLTLPNTRRLACLSLFWHFLDIVWICVFSVVYLMGVL
296533147  ----------DTPAQSHSAAEAQAHAGPTVALGFWIYLMSDCILFAGIFATYAVLSHATAGGPDGHALFDLPYVFTETMILLASSITYGMGMLAAVRGRR-RVALSWLGLTALLGLAFLAMELNEFHHMIAEGAGPDRSAFLSAFFTLVGTHGLHVTAGLLWLGVLMAQVAVKGLSDTNLTRLNCLSMFWHFLDVIWIGVFTIVYLLGVL
209966881  ------------------QRAHTPVVKIGLRYGMVLFIASEVMLYAAMQVARATGGQWPPAGIEPINPFDLP--LMMTVILLLSGSTVTWAHHAIIEGKQAQA-VKALGITVALGALFTLFQLYEYSH---ASFGFADNIYSSTFYMATGFHGFHVLIGTIFLAVCWFRASRGHFTPQSHFGLEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWGA-
240266632  ------------------QGKHTIMVTNGLKWGMILFIISEVFFFHSSLAPTIEIGMTWP--PKGIKTFNPMDILLNTTILLCSGITITWAHHSIMNKNH-SQTIKGLFITVVLGIYFTILQGYEY---LESPFTISDSIYGSCFFMATGFHGIHVIIGTTFLLVCLVRTIKFHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
296940286  ----------------THQGHHTPKVQKNLRYGMILFILSEVLFFSSLNPSFNLGLQWPPKGIKPLNPLEVP--LLNTMVLLASGITVTWAHH-SMMEGARKNTINALLMTITLGVYFTVLQATEYYE---APFTISDAAYGSTFFVSTGFHGLHVIIGTTFLIVCLMRQITYHFTTKHHFGFEAAAWYWHFVDMVWIFLYASIYWWG--
142815708  ---------------------ESEHAPSHSVFGFWLYLMTDCVLFASLFAVFAVMSHQFAGGPTGKDLFDISGVALETALLLLSSITYGFAML-GAHKRKSGVVLGWLAITFVLGLAFLWFEVQEFSHLIAEGAGPGRSAFFSSFFTLVGTHGLHVTVGLIWMVVLAVQVLKPEMSEREITRLTCLSLFWHFLDIVWICVFSFVYLGSVL
89071030   ----------SETIAENQAGDHTPVVRIGLRLGFILFIMSEVMFFAVWFWNFFSPRVDGQWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHENNRQDIKYGLWLAIALGVVFTFFQAYEYTHAA---FGFSGNIYGATFFMATGFHGVHVIIGTIFLAVCLARVYAGHFTPTNHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYVWG--
143477479  -------------VFESKDGDHTPVVQIGLRYGVIMFITSEVMFFLAWFWTFALYPMEAVGGPTGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHENDRKGLENGLILAIGLGALFTVFQIYEYTH---ASFSFSGNIYGASFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLIRAKKGHFSPEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWGA-
240266605  ------------------QGHHTSPVQKGLRYGMILFITSEIFFYHSSLAPTPDLGGCWPAGVFPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHAIMEGKQKEA-VQALALTVTLGLYFTTLQAMEYYE---APFTVTDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLIICLLRQLMRHFTTNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
134956781  -----------------------PVVQIGHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPTWPPPDIKTFDPWDILINTLILLLSGTTVTWAHH-AMLENDRKGLVNGLIATVFLGFIFSCFQAYEYHHAT---FTLDGNIYGSTFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLFRSMKGHSTPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
62184499   -------------------GHHTPPVQKSLRYGMILFIASEVFFFSSLAPTPEIGGHWPPTGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLTQGNRKEA-IQSLTLTILLGFYFTILQAVEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCLLRLVKYHFTTTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
71892024   -----------------------------TIFGFWLYIMSDCILFASLFAIYSVLCNNTADCSSGKDIFSLPFVFIETCCLLLSSLTHCKVMIY-VEKSCTKQINIWMGITFLLGLCFISMEIYEFYHLIKLGNNPCRSAFLSSFFTLVGTHGLHVMAGLIWIAVMIIHIVYQGLTYTNYIRMQCLSLFWHFLDVIWICVFTEVYLLGVL
295065559  ------------------QGHHTTPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGHWPPGISPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTITWTHHSLMNANR-NETIQALSITIILGLYFTALQAMEYYE---APFTISDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLLICLFRQVFFHFTPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
42795025   -------------------------SGQMTVLGFWLYLMTDCILFASLFATYAVLSGSFAGGPSGHDIFQLDFVAVETLFLLLSSITFGFAMLKMFDGKKA-GVLGWLAVTFLFGAGFIAMEIYEFHHLISEGFGPQRSGFLSGFFALVGTYGLHVTAGLIWMAIMMYQINKHGITPTAKTRMSCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGVL
149181710  ------------PKTWPAAPEKATLEAKNKFLGFWFFLGGETVLFGSLFATYLALKDSVPSPDHALDIFDLPLAFIATMLLLTSSLTSVYAMYHMKNYNFKN-MQAWLLITVLLGAAFLALEIYEFNHYVHEHHTFTSSAFGSAFYTLVGFHGAHVAFGLLWIISLMVRNAKRGLSLYNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
212725557  ------------------QGHHTKGVQKNMRYGMALFITSEVFFFLGFFWTTPELGAEWPPGITPLNPLEVP--LLNTAVLLSSGATVTWSHHALMKGDKKESTIA-LLATIALGAYFTALQLSEYKE---TPFTISDSVYGSLFFVATGFHGLHVMIGTLFLTVCLVRLINFHFTTTHHFGYEAAIWYWHFVDIVWLFLFISVYWWG--
52551355   ------------------QGHHTLQVQKGLRYGMILFITSEVFFYRASLAPTVELGEYWPPGIFPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMS-NSRKETVQALALTILLGAYFTLLQAMEYYE---APFTISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLVCLLRQIKYHFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
90579541   -----------------------------TIFGFWIYILSDCLLFGTLFAVFAVFSNSFAGQIEPTELFNLTFVAGETALLLLSSFTFGMAMLK-ANKEDMKGMLKWLGITFALGLSFLVMELYEFWHFSNEGATFHSSAYWSSFYALVATHGLHVFAGLIWMIVLFVHFKRDGFSEDNKTRLACLSLFWHFLDVIWICVFSVVYLMGVL
149182657  ----------------------QTEQNRLSILGFWIFLGAEIALFATLFAVYAVLSQRYAGGPTHQDIFMMKEVMVQTVLLLTSSFTCGLA-IFEMRRGNLKGLITWLIITLGLGAGFLYMEINEFIHYVHEGATMQTSAFLSSLFVLLGTHGAHVTFGIFWAVMVIIQLVKRGLTPVTARKVFIIGLYWHFLDVVWIFIFTFVYLKGMM
299067542  ----------------------------NTTLGFWLYLMSDCLIFAVLFATFGVLSGSTAGGPGGRQLFELPFVFAETMLLLVSSYTFGIALLKQDA-DAAPRMVRWLGVTFLLGALFVGMELYEFSHLLHEGAGPGVSAYLSAFFTLVGTHGLHVTAGLLWLAVMMHQVRRFGLDGVVRRRLACLSLFWHFLDLVWICVFTFVYL----
280978482  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFIMSEVFFYHSSLSPTPELGGCWPPGVNTLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGKRYQATQA-LGLTIALGFYFTILQAMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLTVCFLRQVMFHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
30959402   ---------------------------KGLRYGMIXFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGER-KQAIQSLALTILLGLYFTALQAMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLLRQIQYHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
309253117  ----------DITRESTLQGLHTKKVVNGLKWGMILFITSEVLFFVSFFWSYFHSSLSPSWPPQEILTFNPTEILLNTIVLISSGISVTWAHHSLME-NDLKQAIYSLIITVALGIYFTILQGFEY---LESAFSIADSVYGSTFFMTTGFHGIHVIIGTSFLLIILIRTYLNHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
289183140  ------------------QGHHTLPVQTGLRYGMILFITSEVFFYHASLAPTPELGGYWPPGVNPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGER-KQAIHALFLTILLGFYFTFLQAMEYYE---APFTIADGAYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLTICLLRQIRYHFTPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYASIYWWG--
222085123  ----------------AHEGAHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMFFVAWFWAYAFLGGQFP--PKGVEVLDPWHLPINTIILLLSGTTVTWAHHALLH-NDRKSMIQGLTLTVLLGAFFSCVQAYEYAHAPFE---FKNSIYGATFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLIRAIKGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFCIYIWG--
144044465  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFLFPSLAIGGIWPPETFNPWDILINTLVLLLSGTTVTWSHHALLEG-DRKSFIQGLVLTVILGFSFSLLQIYEYQHAT---FDFAGNIYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLMRARKGHFTEEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
148559948  -----------------HEGHHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMFFASLFPVHQVARAEFTGGPKGIEVLDPLHLPLNTVILLLSGTTLTWAHHALLH-NDRKGMITGLAITVALGVLFSCVQAYEY---IHAPFAFKDSIYGATFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLFRAIGGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAIYVWG--
260460300  ----------------AHEGHHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMFFVAWFWAYFYARHAFTGGVWPPKGMEVHLPLYNTVILLLSGTTVTWAHHSLIHG-DRKGLINGLVLTVGLGMLFTMVQAYEYMH---APFGFKDSIYGATFFMATGFHGFHVIIGTIFLLVCLIRAMKGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFASIYVWGSV
121582406  ------------------QGHHTPNVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGILPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHAIMTGKHLEANQA-LTLTILLGAYFTILQAMEYYE---APFTIADSAYGATFFVATGFHGLHVIIGTSFLTICLLRQINHHFTTNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
142131212  LEQRQMTSTLTRTGDDARDDHNHEEHGDHRMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLPEGAIFELELPLPILNTVLLLVSSATFHKAG-QAIRQGDHGRCRRWLLISAALGIAFLTSQMLEY---FTLPFGLADNLYASTFYAATGFHGLHVTLGALMILIVWWQARPEGVTAENHFPLEAAELYWHFVDGIWVVLFVILYLL---
239735195  ------------------QGHHTTTVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGVYPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGKRKEATQA-LIMTVILGIYFTILQAMEYYE---APFAISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLVCLLRQTLFHFTAEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
143914025  -----------------HKGDHTPVVQIGLRYGMTLFIISEVMFFVAWFWAYAVIGGVWP--PKGIQTLDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHSLLE-NDRKGLLNGLLLTVILGVIFTCFQAYEYA---VADFKISTGIYGATFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCYFRAKAGHYKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFASIYIWG--
113867652  -----------------------------TPLGFWLYLMSDCLIFAVLFATFGVLSGNTAGGPGGRQLFELPFVFAETMVLLLSSYTFGLAMLRQGT-DDAPRMIRWLAVTFALGALFIAMEVYEFAHLLHQGAGPGVSAYLSAFFTLVGTHGLHVTSGLLWLAVMIHQIRHFGLDDIVRRRLACLSLFWHFLDLVWICVFTFVYL----
66276107   ------------------QGHHTKPVQKGLRYGMILFITSEIFFYHSSLAPTPELGGCWPPGINPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHAIMLGHRKEAGQA-LMLTIALGLYFTALQAMEY---LDAPFTIADSAYGTTFFVATGFHGLHVIIGTTFLIVCLLRQISFHFTTHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
260459334  -------------------------------YGFWIFLLSDIIIFSAFFAAYAVLAKATAGGPTGKELFEPTRVAVQTGLLLTSSFTGGLATLATDRRSMA-ATQAWLLVTGLLGAAFLFLEVQEFAAMIGEQAGPSRSAFLSAFFALVGCHGTHVGLGLLWLGTMMAQLWVKGFRSDILRRLHCFGLFWHALDIIWVAIFTLVYLLGA-
251794162  -----------------------------KVLGFWMFLITDVILFGTLFATFSVLHNSTNGGPTPHEMFEMPGVIAETFILLTSSFTSGIAVLQ-MHKGNKKGLIGWLIITALLGASFIFLEVSEFIKMVDEGVTIGTSGYWSAFFTLVGTHGLHVSVGLCWMVGLMIQIGKRGITPVTKRKVTIVSLYWHFLDVVWIFVLTVVYLMGVM
26284402   ------------------QGHHTIIVQTGLRYGMILFIMSEVFFYHSSLAPTPSLGGYWPAGINPLNPMEVP--LLNTLVLLASGVSITWTHHSLMEGNRKHS-LQALLITIFLGIYFTLLQASEY---LEAPFTISDSIYGSTFFVATGFHGLHVMIGTTFLTICLLRQLKFHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
218157252  ------------------QGHHTPLVQMGLRYGMILFITSEVLFFLGFFWAFELGGCWPPAGINTLDPFEIP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMAG-ARKEAMQSLTLTILLGFYFTFLQGLEYYE---APFTIAEGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAICLLRQMFFHYTTDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
164414472  ------------------QGHHTPTVQKGLRYGMILFITSEVFFFHSSLAPTPELGGQWPPGINPLNPLDVP--LLNTAILLASGVTVTWAHH-SITEGNRKQAIHALTLTIALGLYFTALQAMEYHE---TSFSIADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLTVCLLRLIKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYMSMYWWG--
190349363  ------------------QGHHTPPVQTGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGQWPPGIQPINPFEVP--LLNTAVLLASGVTITWCHHSIMEG-YHKQAKQSLQTTIALGLYFTLLQAMEYYE---APFTISDSVFGSXFFVATGFHGLHVIIGSSFLLICLIRQTNFHFTTKHHFGFEAATWYWHFVDVVWXFLFVSIYWWG--
161561745  ------------------QGHHTPTVQKGLRYGMILFITSEAFFFHSSLAPTPELGGQWPPGIKPLNPMEVP--LLNTAILLASGATVTWAHHSIMEGNQKQATQA-LSTTIILGFYFTALQAMEYHE---ASFSIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLLTCLIRLINFHFTPNHHFGFEAAAWYWHFVDIIWLFLYMTIYWWG--
258510523  --------------------------------GFWVFLATDMLLFGCLFATYLVLRTHTDGGPTPIQIFDIPGFTLETFFLLTSSFTGGIAT-WAMRSGRQKQTVSWMLVTMMFGLAFILLEATEFAHDVTVGATIGRSAFLSAFFTLVGTHGSHVSIGLVWMFLTMLQVLKHGITPQTARKVFVVNLYWHFLDVVWVFIFTVVYLSGVV
143596198  -----------------KQGHHTMVVQITHRYGMTLFIASEVMFFASLFPTEAIGKIWPPADIKTFDPWDIP--LINTLILLLSGTTVTWAHHAMIE-NDRKALVNGLIATVFLGFVFSCFQAYEYHH---ASFTIDGNIYGSTFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLYRSIKGHFKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWGKL
22653449   ------------------EGQHTLEVQRGLKEGMILFIVSEAMLFFAFFWAYFHSSLSPSWPPTGIEVLNPWHVLLNTAILLSSGATVTWAHHALIARRSRAETIQGLGLTILLGFIFTGLQGMEYYE---ASFTIADSVYGATFYSTTGLHGIHVIIGTLFLTVCFFRLLNYHYTTNHHLGLEAAILYWHFVDYVWLLVFICYYVW---
143057699  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDASLFPSWPPKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHALLE-DDRKGFIQGLSLTVFLGVCFTALQAYEYHHAT---FSFSGHIYGATFYMATGFHGFHVVIGTIFLAVCLWRGKLGHFNKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
226463886  ------------------QGMHTEKVVKGLKLGMILFIISEVFFFISWFWAFFHSSLSPTWPPKGLITFNPMEILLNTMILLSSGITVTWAHHSLMN-SMHSQTIMALTMTVVLGVLFTALQAYEY---LEAKFCISDSVYGSSFFMTTGFHGIHVIIGTTFLMVCLMRQTMYHFSKNHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
143019620  -------------------GDHTPVVLIGLRYGFILFIMSEVMFFLAWFWSF-FKHAMYPMGPAGIEVFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHDEDRKSMVQGLVVAVGLGVLFTIFQAYEYQHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGFHVIVGTIFLAICMLRAMRGHFTKDQHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWGSV
34499449   -----------------------------TVLGFWFYLMTDCILFATAFATYAVLFRNVAEGVSGKDIFDLQYVLVETAALLLSSITYGFAMI-AGHKGNKSAVLGWLAVTFLFGAAFIGMEINEFHHLISEGHGPQKSAFLSAFFGLVGLHGLHVTAGLLWMGVMMAEVAKTGLTGRAMTRLNCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLKGAM
110771837  ---------------------------NHSFFGFWMYLMSDCIVFGCLFTSYAVLRNQFAGGPTSKEMFELGRVAIETALLLTSSLTFGFAMIQ-ARRNSNNGTLLWMVVSAILGLGFLVLEVQEFIAFVQHGASPTVSAYWSAFFTLVGTHGLHVTLGLIWMTVLMIQLVTKGLNKTMMPRLACMSLFWHFLDIVWICVFSFVYLLSM-
254455517  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDISLFPVWPPKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLIEG-DRKGFIQGLTSTVILGFFFTLLQAYEYHHAT---FDYSGHIYGAVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLWRGKLGHFTKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
291612435  ------------------QGHHTNGVQKNMRYGMILFITSEVFFFLGFFWATPELGAEWPPGITPLDPTEVP--LLNTTVLLSSGATITWSHHTMMKGNKKESTYA-LMTTIALGIYFTALQMSEY---LETPFTISDSVYGSLFFVATGFHGLHVMIGTSFLMICMLRLIWHHFTTTHHFGYEAAIWYWHFVDIVWLFLYISVYWWG--
226453415  ------------------QGHHTKSVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGSYWPPGITPLNPFEVP--LLNTIVLLSSGVTVTWAHHAIMAGNRKEA-LQSLTATIFLGAYFTLLQAMEY---LEAPFTIADSTYGSTFFVATGFHGLHVIIGTLFLSACLARHAFHHFTTKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYMSIYWWG--
52221031   ------------------QGLHTPSVQRGLRYGMALFITSEVLFFIGFFWAFYHSSQWPPSGIIPLNPLEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHAIMAG-MRKEAVQGLLLTALLGLYFTALQAMEYYE---APFTISDSTYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLLVCLWRQLNYHFTTHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
160700013  ------------------QGHHTIPVQKGLRYGMILFITSEVLFYNSSLAPTPELGESWPPGIIPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGN-WKETAQSLFLTVTLGLYFTALQATEYYE---APFAIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLVCLLRQINFHFTSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
289670392  ----------------------------NTVFGFWVYLMSDCLLFAGLFATYAVLSGATVDGPTAKELFDLKFVLVETFLLLFSSLSFGFAMI-AAHKRKMGGLYGWLAVTALLGIGFLCMEVWEFNHLIHEGAGPSRSAFLSAFFTLVGTHGLHVASGLLWMAVLVIQISKNGLTARNSTRLACLSLFWHFLDIIWIGVFTVVYLLGAL
140699694  -------------------GDHTPVVLIGLRYGFILFIMSEVMFFLAWFWSF-FKHAMYPMGPAGIEVFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHDEDRKSMVQGLVVAVSLGVLFTIFQAYEYQHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGFHVLVGTIFLAICMLRAMRGHFTKDQHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWGSV
56964156   -----MAGSVDATKGLPSHPERATLEGKNKFLGFWFFLGGETIMFATFFGTYLGLRNGVGNGPASTDLFTLPLVFLMTMLLLTSSMTSVFAM-FAMKKNKFKQMMTWMIITVVLGLAFLGLEIYEFQHYVHDEFGFTTSAFSSAFYTLVGLHGAHVLFGLGWITLLIIRNFRAGITLTNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGV-
298200343  ------------------QGHHTTKVQNGLRIGMILFIISEVFFFSSLNPTPEIGQLWPPKGITPLNPFAVP--LLNTMVLLASGVSVTWAHHSMMEGSRKN-TISALSMTILLGIYFTALQAMEYKE---APFTIADGAYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLTVCLLRQTLFHFTTTHHFGFEAAAWYWHFVDMVWIFLFASIYWWG--
295701243  ------------------------HPQSHSVFGFWVYLMTDCMLFAALFATFSVLRHQFAGGPTGHDLFDLSDVALGTSVLLLSSITYGFAMLDVLRARS-GVVLGWLVITFILGALFLALELREFSQLIAEGAGPQRSAFLSAFFTLVTAHGIHVFFGLLWMLVLMMQVLRPQFGEQEVRRLTCLSLFWHFLDVVWIFVFSFVYLGSML
144142405  ------------------------------KLMMWIFLASDVMFFGTLIGTYLIYKGRSLVGPYPTDVLDIPLTTVSTFVLLMSSFLMVIALH-ALRKGDIPRFRLWTFGVAFFGAIFLGFQVYEFLHFVDLGLTLNGNLFGSTFYVLTGTHGVHVAIGVLWLLSIVVASYIRPWTKEDATSLEVAGLYWHFVDVVWIVIFTLVYLV---
300024409  ----------------ANEGYQTPVVQLHLRYGMLMFIASEAMFFVAWFWAYFVFGGKWPPVPAETHTFDPWGLLVNTLILLTSGCTVTWAHHSLL-KNDRRGLVIGLLLTVLLGITFTICQAIEYSH---AGFSFAGHNYGSTFFMATGFHGAHVIIGTIFLFVCLVRAIRGAFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFACIYVWGA-
193212539  ---------------------------DMQMLGFWIYLMSDLVIFAILFATFIVLGQNYAGGPGPKQLFDLPYLFGETMLLLTSSVAYGFGMV-AMQKEKRRAVLTGLVVAFLLGAGFVVMEIHEFHGLIMAGHGPANSGFLSSFFALVGTHGTHVSFGLLWMAVMMIQVMTKGFTAGVRSRLMRLSLFWHFLDIVWVGVFTVVYLW---
51101185   ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFFSSLAPSPEIGGCWPSSGIIPLDPFSVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGKRVQA-IQSLALTILLGGYFTFLQGMEYCE---APFTIADSVYGATFFVATGFHGLHVIIGTTFLAICLLRQINYHFTIEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
296331066  --------------TFPASPEKVTLEGKNKFLGFWLFLGGETVLFASLFATFLALRNSNAGDPPTTEMFDVTLVFIATMLLLTSSLTSVYAMYH-MKNFSFGKMQLWLGITILLGAGFLGLEIYEFKHYTHEGFTITSSALGSAFYTLVGTHGAHVAFGLMWISTLMIRNAKRGLNLYTAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
49146683   ------------------QGHHTPTVQKGLRYGMILFITSEAFFFSSLVPTPELGGQWPPTGINPLNPMEVP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSIMEANQKQATHA-LTLTILLGFYFTALQATEYYE---APFSIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLSICLLRLTKFHFTPHHHFGFEAAAWYWHFVDIIWLFLYTSIYWWG--
143154704  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMIFFICSEVMFFVAFFWAYPDTGVWPPEGIVALDPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWSHHALQHDNR-KDFITGLVLTIILGAIFTAVQAYEYQHAT---FSFTDGIYASTFYMATGFHGFHVLVGTIFLTVCLFRGLKGHFTADHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYWWG--
304405377  -----------------HEPEKATLEGRNKVLGFWLFLGGETVLFGTLFSAFLALRDKVGEGPTANELFNLSTVAIATFILLTSSLTSVFA-IQAMHSGKKNAMLGWLAITVLFGLGFLGLEIYEFYEYVHEGHGFTTSAFSSSFYTLVGFHGAHVAFGVIWISLLIGQVMKKGLNVVTAPKLYVAGMYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGKV
270048268  ------------------QGLHTYNVTMGLRWGMILFITSEVFFFHSSLAPTIELGMNWP--PKGIQPFNPMQILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNYKQG-LQGLILTVLLGLYFTALQAYEY---IEAPFCISDSVYGSCFFMATGFHGLHVIIGTTFLAVCLYRHYKNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
296940272  ------------------QGHHTKKVQKGLRYGMILFIMSEVLFFLSFNPSHLIGLQWPPKGIKPLSPFEVP--LLNTMVLLASGFTVTWAHHSIME-TSRKNTISALTITIVLGLYFTLLQATEY---IEASFTISDGAYGSTFFLATGFHGLHVIIGTTFLTICLLRQALFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDMVWIFLFASIYWWGT-
62286568   ------------------QGHHTSIVQKGLRYGMVLFIISEIFFYHSSLAPTPELGGCWPPGIHPLNPLEVP--LLNTAVLLASGVSITWAHHSLMEGNRV-QMLQALLITITLGLYFTLLQASEY---FETSFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLTVCFFRQLSFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
293651480  ------------------QGHHTKIVQNGLRYGMILFISSELLFFFGLFWTFFFLSQWPPKGITPLDPFQVP--LLNTMVLLASGFTVTWAHHSLMEGKR-KKTIAALSATILLGAAFTALQASEYYE---APFTMSDGAYGSIFFLATGFHGFHVIIGTTFLTVCLMRQLFYHFTTAHHFGFEAAAWYWHFVDMVWIFLFTSIYWWG--
221144519  ------------------QGHHTSPVQKGLRYGMVLFITSEVFFYHASLAPTPELGGCWPPGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIVEGNR-KQAIQALWLTILLGFYFTFLQALEYHE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLLRQILFHFTTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLSIYWWG--
16356932   ------------------QGHHTTPVQKGLRYGMVLFITSEVFFYHSSLAPAIELGGLWPPGITPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEG-ARKPALQSLTLTVLLGLYFTALQAMEYYE---APFTLADGVYGCTFFVATGFHGLHVIIGTTFLMVCLLRHTHYHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
302632672  ----------DVSREGTFQGLHTLPVTLGLRWGMILFILSEVLFFSSLSPAIELGAMWPPAGIQPFNPFQIP--LLNTAILLSSGVTVTWAHHSLMEGNHSQATQGLFFYSVLLGVYFTILQAYEY---IEAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGIHVLIGTTFLLVCLIRHLNNHFSKSHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYISIYWWG--
138379566  -----------------HDGHHSEVVQLGLRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPAWPPADIHLMDPWHILINTLILLLSGTTLTWAHHALQEGHR-KEVIQGLILTIILGVIFTGFQVYEYMH---AEFEFSGHIYGATFYMATGFHGAHVLIGTLFIVVCLGRMLAGHFKSDHHFGFEACAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
242624251  ------------------QGHHTKPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTAELGGQWPPGVIPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHAIMSDKRAEA-MQGLALTVLLGIYFTLLQAMEYAE---APFTIADATYGATFFIATGFHGLHVMIGTLFLAICLLRQMNFHFTTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISLYWWG--
166851925  ------------------QGHHTPIVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPELGGYWPAGIQPLNPLEVP--LLNTTVLLASGVSITWAHHSLMEGKRMN-TIQALAMTILLGVYFTVLQAMEYYE---APFTISDGVYGSTFFMATGFHGFHVIIGSSFLTVCFIRQLLYHFTNKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
31324899   ------------------QGHHTLFVQKGLRYGMILFIVSEVFFFSSLSPTPEIGGQWPPTGVFPLDPFEVP--LLNTTVLLASGVTVTWAHHSIMEGKRKSALFS-LLLTITLGLYFTALQAMEYYE---APFTISDNVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLIVCLLRQILHHFTMDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTSIYWWGT-
261404604  -----------------HEPEKATLEGRNKVLGFWLFLGGEAVLFGTLFATFLALRGQNNEGPTAAELFSLPITAAATLILLVSSLTSVFAIQALHRHN-IEKLKLWLIVTVVLGLGFLGLEIYEFYEYVHESFNMKTSAFSSAFYTLVGFHGAHVAFGVVWISLLIAQLYRKGLTVVTAPKVYVSAMYWHFIDVVWVFIFSVVYLLGKV
215788969  ----------DITREATFQGKHTLIVVNGLKWGMILFIVSEVLFFSSLSPTIEIGASWPPAGIKTFNPMDIP--LLNTMILLCSGITVTWAHHSIMENNH-SQGVQALFFTVILGMYFTLLQGYEYYE---ASFTISDSVYGSCFFMATGFHGIHVIIGTTFLAVCLMRHMNYHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
50301533   ------------------QGHHTPVVQKSLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPDLGGCWPPGINPLDPLDVP--LLNTCVLLASGVSITWAHHSLMEGERMH-MIQALSITIILGIYFTILQASEY---LETSFTIADGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLLICLIRQILYHFTSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
226464133  ------------------QGKHTSKVVKGLKLGMILFIVSEVFFFHSSLAPTVEIGMTWP--PKGIKMFNPMEILLNTMILLCSGITVTWAHHSIMNK-MHNQTNNALMLTVLLGFIFTILQGYEYME---ASFCISDSIYGSSFYMATGFHGIHVIIGTTFLLICLIRNMKFHFSSNHHLGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYISIYWWG--
197104012  -------------------GDHTPVVSIGLRYGMILFIASEVMFFVAWFWMFFEMRNAWATWPPQETVPAWELPLVNTLILLLSGTTVTWAHHALQQGDRKGAKM-GLILTVILGALFTAIQAYEYHHILSHQYFFSSGLYGSTFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLIRLMRGGFTPQKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFIYVV---
117071    -----------------ETGEHTPVVRIGLQYGFILFIMSEVMFFVAWFWAFALYPMGPVWPPEGIVTFDPWLPLINTLILLLSGVAVTWAHHAFVLEGDRKTTINGLIVAVILGVCFTGLQAYEYSHAA---FGLADTVYAGAFYMATGFHGAHVIIGTIFLFVCLIRLLKGQMTQKQHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVVIYIWG--
142750797  -----------------HQGHHTPVVQIGLRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPTWPPAEIHLMDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHALTEGNR-KELIQGLWCTVGLGIIFTGFQVYEYMH---ADFAFSGHIYGATFYMATGFHGFHVLMGTVMLIVCLGRSIAGHFKADHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
124388146  ----------DVTREGTYQGLHTKTVTSGLRWGMILFIISEVLFFHSSLSPTIELGSAWP--PTGIQPFNPMQILLNTAILLASGVTVTWAHHGLLENNFSQAT-QGLFFTVLLGLYFTALQAYEY---IEAPFTIADSAYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLTTCLLRQTTLHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
121582627  ------------------QGHHTDLVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGVCPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMVGNRKEA-LQALTFTILLGGYFTALQAMEYYE---APFTISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLVCLWRQTVFHFTTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
254487574  -----------------KIGDHTPVVRIGLRYGFILFIMSEVMFFVAWFWTFALYPMSDFPGPDIIPVDAFHLPLINTLILLLSGCAVTWAHHALVHENNRKDLITGLALAIGLGLMFTAFQAFEYYELIAHDWQFGGDLFFSSFFMATGFHGFHVIIGTIFLTVCLIRALKGHFTPEQHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAVYMWGI-
53686383   ------------------QGHHTPPVQKGLRHGMILFITSEILFYNSSLAPTPELGESWPPGIIPLDPFEVP--LLNTTVLLASGVTVTWAHHNIMFNNR-KETIQSLMLTIILGIYFTALQTMEYYE---TPFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLTCFIRQIKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLYISIYWWG--
226463808  ------------------QGKHTNKVVKGLKLGMILFIVSEVFFFISFFWGHSSLSPSIEIGPKGIKTFNPMEVLMNTMILLCSGISVTWAHHSIMNKNH-SQTLQGLIVTVILGILFTMLQAYEYME---ASFCISDSVYGSTFYMATGFHGLHVIIGTTFLMVCLLRHMMFHFSNIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYISIYWWG--
172057995  ---------PNNPITGIPDHEKATLEGKNKYVAFWFFLGGETTLFASLFGTYIGLHNSGAEGLRSYDIFEMGLVFIMTMLLLTSSLTSVLAMM-AMKRNDVKKMKMWLIITLALGLGFLSGEIYEFNHYYHIGHTFTSSAFGSAFYTLVGFHGAHVLFGLLWISTLLIRNWNRGITVVNAPKYYVSSLYWHFIDVVWVFIFSVVYLMGMV
140974097  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFIASEVMFFVAFFALFPMDGVWPPEGITTFDPFDLP--LINTLVLLLSGCTVTWAHHALQVGNR-RDFMTGLGITILLGVLFTGLQAIEYSH---APFGFTDGVYPSVFYMATGFHGFHVIIGTCFLAVCWLRGRAGHFTAKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYWWG--
144022974  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFVGSVWPPEGIETLDAWDLP--LINTLILLLSGTTVTWSHHSLIEG-DRKGFIQGLILTVILGFSFTLLQVLEYSHAT---FGFSGHIYGSVFYMATGFHGFHVLIGTIFLGVCLWRGKSGHFNKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
224826960  ----------------HAHDHEHHDSGASTQLGFWLYLMTDCILFASAFAAYAVLFGNVNGGVAGKEIFELKYVLVETFALLFSSITYGFAMI-SGHKGSKAGLLGWLAVTFLFGAVFIGMELHEFGTLIAEGHGPDKSAFLSGFFALVGMHGLHVTAGLIWMAVMMLEVIKTGLTGRAMTRLNCLSMFWHFLDIVWICVFTVVYLKGAI
158337735  ----------------VETAEHHSEHPDLRLFGFIVFLVSESMLFLGLFVAYFAFRVVTPEWPPGTEELELMLPGINTIILISSSFVIHKADTAIKQSGDVKAARLWFAITIAMGATFLAGQVYEYNHL---GFGLTTNLFASTFYLLTGFHGLHVFVGLLLMSAVLWRRVPGHYSETSHFGIEATEVYWHFVDVIWIVLFLILYLL---
47026816   ----------DVTREATFQGHHTNKVQKGLRYGMVLFITSEVFFYHSSLAPTPDLGGQWPAGITPLNPMEVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHAIMNDSRTDA-IAALSMTALLGLYFTALQMMEYYE---APFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLLICLLRQLNYHFTTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
289183238  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHASLAPTPELGACWPAGITPLDPFGVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMENNRMQALHSLMLT-LLLGFYFTFLQAMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGAHVIIGTCFLTICFMRQLNYHFTPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
239997614  ------------------QGHHTATVQKGLRYGMILFITSEVFFYRASLAPTIELGECWPPGILPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMTGNRKEA-IHALTMTVALGLYFTVLQAMEY---YDAPFSISDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIICLLRQIMYHFTLKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
142543408  ---------------HQDEIENTSTGLSNKKLMMWLFLASDVMFFGAFISTYLIYRGKSLVGPYPSQVLDIPITTVSTFILLMSSLAMVLALHYLKENEKNKATF-WILGVVLLGTIFMGFQFYEFNHFAHLGLTPRTNIFGTTFFILTGLHGGHVTIGIIWMAFLAYGSHKGTLRSNNAIDLEIAGLYWHFVDIVWIIIFTVIYLISA-
154818308  -------------------GHHTPPVQKGLRYGMILFITSEIFFYHSSLSPTPELGGQWPPGITPLDPFEVP--LLNTTVLLASGVTVTWAHHSLMNTHRMQA-IHALTLTVLLGFYFTALQAMEYYE---APFTIADSTYGSTFFVATGFHGLHVIIGSIFLMICLYRQTKYHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDMIWLFLYISIYWWG--
121582647  ----------DITREGTFQGHHTKPVQMGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPAPELGGCWPPGVMPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTITWAHHAMMDGKR-KETLQGLTLTVVLGIYFTLLQATEY---LEAPFTIADATYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLIVCLMRQINYHFTTHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
207269739  ------------------QGHHTPIVQKGLRYGMILFIVSEVFFFSWIFWAFSSLAPTPELGPASIHPLYPLGVLLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGNWNH-MLQALFITITLGLYFTLLQASEYYE---TSFTIAEGVYSSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLIVCFLRQLKFHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
240266591  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVLFFASLVPTPETGECWPPTGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSIMQTNR-KGAIQALTLTITLGLYFTLLQAMEYYE---APFSIADGIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSIFLLMCLLRQVYFHFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
226464042  ------------------QGKHTIKVVNGLKLGMILFIISEVFFFISFFWGHSSLAPTVEIGPKGIEVFNPMEILLNTMILLCSGITVTWAHHSLMQNNYNQAKWS-LIITVTLGLYFTALQAYEYME---SSFCISDSVYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLSVCLMRHLMCHFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
111018143  ----------------ITQRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFVARAQANGWPPEPTELNLFLAVPVTLVLIASSFTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYLLTLAMGTFFVLGQAYEYIHLVEHGTSISSSVYGSVFYMTTGFHGMHVIGGLIAFVFLIARTKVSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDIVWIGLFATIYFI---
280978200  ------------------QGHHTAPVQQGLRYGMILFITSEVFFYHSSLSPTPEMGGCWPPGIVPLDPFEIP--LLNTAVLITSGVTVTWTHYSLMEG-DRKQTIQSLALTIILGLYFTSLQAMEYYE---APFTIADGIYGSTFYVATGFHGLHVIIGSLFLGVCLLRQVHFHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLYISIYWWG--
162147817  ---------------------------SPVVFGFWLYLMTDCLIFGTLFAVFAVMRTQFAGGPTGKDLFELNGVGIETALLLVSSITYGFAMI-NAHKNKLGAMRGWLVLTFLMGLGFLFMEIREFSHMVAEGNGPDRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTCGLLWMAVLMVQSMQTVLSERMMNKLTCLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLMSVI
16329882   ---QTTALSSDLNSTYTPGEAHGHHGHDLRMFGVVLFLVAESAIFLGLFTAYLIYRSVMPAWPPGTPELELLLPGVNSIILISSSFVMHKGQA-AIRNNDNAGLQKWFGITAAMGIIFLAGQMYEYFHL---EMGLTTNLFASCFYVLTGFHGLHVTFGLLLILSVLWRSRQGHYSRTSHFGVEAAELYWHFVDVVWIVLFILVYLL---
136373371  --------------------ETTTLGVSHDKLGMWVFLGSDCLLFGALISTYMLYKDRIPTDLGPEEMFDIPFTSVSSFVLLMSSLTVVLA-ITALRRNDIRRSRIWLLSTALLGAIFVGGQVYEFTAFYREGLGYTTNLFGTAFFTLTGFHGVHVTVGIIFLMSMYIQSMRGKLTSAQEERLEIIGLYWHFVDVVWIVIFTIVYL----
12957428   ------------------QGHHTQPVQKGLRYGMILFIASEAFFFSSLAPTPELGGLWPPTGIMPLDPLEVP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSITECNR-KQAIQALSMTIILGFYFTLLQAMEY---YDAPFSIADGVYGSTFFVATGFHGLHVMIGSTFLTICLLRLIKFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYVSIYWWG--
142425978  ----------------TTHGHASSTGISNVKLGMWAFLGSECLLFGGLISTYMLYRGRVSGGPRPSQIFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-SAAHKDDDRKTNLWLTVTALLGATFVGGQVYEFTAFYKEGLGFSTSLFGSSFYTLTGFHGVHVTVGIIMLMSLVGILKRSSVPGKKAEVVEMIGLYWHFVDIVWIIIFTLVYLI---
219524096  ----------DITREGTYQGLHTLPVSKGLRWGMILFIVSEIFFFHSSLSPSIELGSMWPPGIQPFNPLQIP--LLNTTILLASGVTVTWAHHSLMEGNYSQATQS-LFFTILLGIYFTLLQAYEY---IEAPFTISDAVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLLTCLLRHQMCHFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
144004444  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFSLAIGGIWPPKDIVTFDPWDILINTLILLLSGTTVTWSHHALLEG-DRKSFIQGLVLTVILGFSFSLLQVYEYQHAT---FDFAGNIYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLMRARKGHFTEEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
141809181  -----------------HQGHHTPIVQIGMRYGMILFIASEVMFFLAFFWAYPDTGVWPPAGVETFDPFDIP--LINTMVLLLSGCTCTWAHAALLE-NDRKNFILGLGVTVLLGAAFTGLQIYEYDHAT---FGFKDGIYSSTFYMATGFHGFHVLVGTCFLVVCWFRGRAGHFNPEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFICIYWWG--
253574578  -----------------HEPEKATLEGRNKILGFWLFLGGEAVLFGTLFATFLTLRNQIADGPSASELFNLGITAAATFILLVSSLTSVFA-IQAMHRGDKGKLAGWLAVTVLLGLAFLVLEIYEFAEYVHEDYGMTTSAFSSAFYTLVGFHGAHVLFGILWISLLIGQLFKKGLTVVTAPKIYVSAIYWHFIDVVWVFIFTVVYLLGKV
239997628  ------------------QGHHTMVVQKGLRYGMVLFIISEIFFYRASLAPTIELGECWPPGVSPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMMKNRKEA-IHALTMTIILGLYFTALQATEY---LEAPFTISDGIYGSTFFVATGFHGLHVLIGSTFLTICLIRQILYHYTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
152148797  ------------------QGHHTLPVQKGLRYGMILFITSEVFFFASLAPTSEIGELWPPSGITPFNPLEIP--LLNTTVLLASGVSITWAHH-SIMQDHRKKALQALIITVILGSYFTTLQVMEYYE---APFTIADGIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSMFLITCLLRQLFFHFTPQHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYVSIYWWG--
255077666  ------------------QGHHTIPVQKGLRYGMILFIASEVLFYNSSLAPTPELGEFWPPGITPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMHSNRKEA-IQALSLTITLGLYFTALQAMEYYE---TSFSIADGIYGSTFFVATGFHGLHVMIGSTFLMVCLMRQIYFHFTSLHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
10803745   ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMVLFITSEVFFYHSSLAPTPELGGYWPAGISALNPFEVP--LLNTTTLLASGVTVTWAHHSITTGQQKQATQS-LGMTIALGLYFTALQALEYDE---APFTMADSVYGATFFVATGFHGLHVIIGSLFLAVCLLRLTHFHFTPKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
221145666  ------------------QGHHTAPVQKGLRFGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPAGITTLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGQWKQGAQS-LFLTILLGLYFSFLQAVEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLARQIQFHFTPQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
264681163  ------------------QGHHTLGVQKNMRYGMILFITSEVFFFLGFFWTTPELGALWPPGISPLSPMEVP--LLNTAVLLSSGATITWSHHSLM--KVQKEATYALLITIMLGIYFTGLQVSEYME---TPFTISDSVYGSLFFVATGFHGLHVIIGTTFLLICLIRLINFHFTTTHHFGYEAAIWYWHFVDIVWLFLYISVYWWG--
138897018  ----------------------RTEENRLNILGFWIFLGAEVVLFATLFATYLVLFQRTGSGPTAQELFQVKDVLIETLLLLTSSFTCGLA-IFEMRRGRLAGLLAWLLVTLLLGIGFITFEVREFIHYVHEGATMQTSAFLSSFFVLVGTHGAHVSLGIGWMIFIIIQLLQRGLTVKTARKVFIVSLYWHFLDVVWIFIFTLVYLLGMV
142540530  ---------------HADDGEHHVTEHESAKLGMWLFLATELLLFGGLFAAYAIYRAKYPMFMDGSKSLDVVLGTVNTVILIFSSLTVAVAV-KAIQENRIKLVKLMLWITIICAAIFAVNKYFEYTYKFSKGIFPGTDIFYSIYFASTGVHMLHVFIGMIVLGILLRKVYKGKYSKENFTAIEIGGLYWHLVDLIWIYLFPLLYLVG--
142810462  ---------------------------SHSVFGFWLYLMTDCIIFASLFAVFAVMQHQFAGGPTGKDLFEIPGVALETSMLLLSSITYGFAML-GAHKNRKGVLLFWLGVTFLLGLAFLVLEMREFSHLIAQGAGPSRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGLLWMAVLAVQVMGHRLTERDMIRLTCLSLFWHFLDVVWIGVFTFVYLASVI
89099556   --------------TWPASPEKQTLEAKNKFLGFWFFLGGETVLFASLFATYLALKDKVPGTEHALDLFELPLVFAATMLLLTSSLTSVYAMYHMKNFNF-KKMQLWMWITVALGAAFLGLEIYEFNHYVHEHHTFTSSAFGSAFYTLVGFHGGHVAFGLLWITTLLIRNSRRGLSLYNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
107736795  ------------------QGHHTYIVQQGLRYGMILFISSELLFFFGFFWTFFFLSQWPPKGIAPLDPFQVP--LLNTMVLLASGMTVTWAHHALMEGSR-NKTITALSMTILLGVFFTLLQAMEYHE---APFTMSDGAYGSIFFLATGFHGLHVIIGTTFLTICLVRQCQYHFTTTHHFGFEAAAWYWHFVDMVWLFLFTSIYWWG--
195954016  ------------------QGKHTLLVVKGLRWGMILFIVSEIFFFHSSLSPNIEIGTSWPPGITPFNPFQIP--LLNTIILISSGISVTWAHHALMENNNSQMTQS-LFITIILGIYFTTLQMYEY---FEAPFSIADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTMFLLICLIRHLNNHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
67078842   ------------------QGHHTMPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGNWPPGIHPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTITWAHHSLMAANR-NQSIQALTITVTLGLYFTALQAMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCLLRLIKFHFTTAHHFGFEAAAWYGHFVDVVWLFLYISIYWWG--
108793442  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFFHSSLAPTPELGACWPPGISTLNPFEVP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSILAKER-SQAIQSLTLTILLGFYFTALQALEY---IEAPFTIADGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCLIRQVQFHFTADHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
306960183  ----------DISREGTLQGLHTYSVVNGLRWGMILFITSEVLFFHSSLAPTVELGNIWP--PMGISPFDPMSIMLNTSILLASGVTVTWAHHSLMENNHSMAA-QGLFFTVLLGVYFTILQAYEYME---APFTIADSVYGSSFFVATGFHGLHVIIGTTFLMVCLLRHQKNHFSATHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
288903170  ----------DVTREATFQGKHTAKVESGMRLGMILFILSEVFFFLAFFWAYFIGAVWTPVGIQGINPFSVP--LLNTVVLLSSGVTITWAHHCILAG-YWTDTCNAFLATICLGVYFTLLQGFEYK---VASFTIADSVYGSCFYLATGFHGFHVIIGTTFISVMYYRHIYFHFSKKHHFGFEASAWYWHFVDVVWIFLFISIYWWG--
49147192   ----------DILRESVYQGHHTRAVQTGIRYGMILFIVSEIMLFAGFFWAFGLAGVWPPRGIEALDPFGIP--FLNTLILLSSGASVTWAHYAILLGDRKQGILS-LAITIILAAIFTGFQAYEY---VSASFTISDSVYGSAFYMLTGLHGTHVLVGTIFLAVCLYRLSKAELRPDHHLGFELAALYWHFVDVVWLIVFIVVYWWG--
135814892  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMILFIASEVMFFLAFFWAFSLYPDGGVWPPKGVETFDPFDILINTLVLLLSGCTCTWAHSAVIENNR-KDLVRGLGTTVFLGAIFTALQIYEYDHAT---FGFKDGIYSSVFYMATGFHGFHVFVGTCFLLVCYFRSRAGHFTPEHHFGFESAAWYWHFVDVVWLFLFICIYWWG--
77020028   ------------------EGQHTSEVGSGLRWGMILFITSEVLFFHSSLAPTIELGTCWPPGIDPINPFQVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIIAANRPEA-IQALLITVLLGLYFTALQIFEYYQ---APFTIADAVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLICLVRQLKFHFSENHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
149915659  -------------------GDHTPVVRIGLRYGFIMFIMSEVMFFAAWFAMYPMGPESPAWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHENNRKDIKQGLAIAIALGFIFTLFQIYEYTH---ASFGFAGNIYGANFFMATGFHGAHVVIGTIFLFVCLMRAMRGHFTPENHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWGA-
62861438   ----------DVTREATFQGMHSMKVINGLRWGMMLFITSEILFFMSFFWAYFHSSLAPSWPPKGISTFNPMMILLNTLILLSSGVTVTWAHH-SMMNNYMSMTLKSMKLTVILGIYFTILQGWEYW---TAPFSMAESVFGASFFVATGFHGLHVIIGTVFLYINLKRIKKNHMSLSHHFGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYMSIYWWG--
62002026   ------------------QGHHTLIVQQGLRYGMILFITSEVFFFASLAPLCELGESWPPTGILPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMNHNRKETTQA-LTLTIILGLYFTLLQAMEYYE---APFAIADGVYGSTFFVATGFHGLHVLIGSTFLIICLLRQVMYHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
296531259  ------------------QGHHTTKVQTGLRYGMILFITSEVLFFLGFFWTFPALGLQWPPGIEPLNPIEVP--LLNTMILLASGMTLTWSHH-SIMKGLKKNTSWSLLLTTLLGGYFTLLQALEYK---DTKFSISDGTYGAIFFTATGFHGLHVMVGTSFLIICLMRQMHSHFTTKHYFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTSIYWWG--
229541233  --------------TWPESPERATLEGRNKFLGFWLFLGGETVLFASLFATYLALKDKGPASVHAKDLFELPLTFLATVFLLTSSITSVYAIYH-MKNFAFKKMQAWFLITVLLGACFLGLEVYEFHHYVTEHHTFTSSAFGSAFYTLVGFHGGHVAFGLLWITTLMVRNAKRGLNLYNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
46358442   -------------------GYHTKPVETGLRVGMMLFIVSEIMFFFSFFWAYFVYGSWPPVGILPMNPYEMP--LTNTIILLSSGVTVTYAHHSIIMKNR-NDCLIALQLTCTLGILFTLLQLYEYYNAT---FTISDGVYGSCFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCLFRAWKHHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYMCIYWWG--
33595746   -----------------------------TVLGFWIYLMSDLLIFSVLFATFAVLSSATAGGPTGKDLFDLSFVLGETMLLLVSSFTFGMAMLNLHAG-SKGKVIAWLWVTFLFGAGFIVMEVYEFHHLLSIGAGPQTSAYLSAFFTLIGTHGLHVTFGLIWILVMIHMLSRYGIDPITTRRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLLGAL
226464081  ------------------QGKHTTKVVKGLKLGMILFIVSEVFFFISFLAPTVEIGMTWP--PKGIQTFNPMEILLNTMILLCSGMSVTWAHH-SIMNGLHSQTSKALTMTIMLGMIFTMLQGYEYME---SKFCISDSVYGSCFYMTTGFHGIHVIIGTIFLLVCLIRHMKCHFSKTHHVGFESAVWYWHFVDVVWIFLYISIYWWG--
163745862  -------------------GDHTGVVRIGLRYGFILFIMSEVMFFVAWFWSFFEYAGSTYLKPEIHAVDAFHLPLINTLVLLLSGCAVTWAHHALAHENNRKDLIAGLAIAVVLGVFFTALQAFEYYELVHDDWTFGGDMYFSSFFMATGFHGFHVIIGTIFLFICLLRAMRGHFTPERHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAVYMWGT-
239997544  ------------------QGHHTQPVQKGLRYGMILFITSEVFFYRASLAPTIELGEYWPPGVMPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHSIMQGNRKEA-MQSLAITIILGLYFTLLQAMEYYE---APFTLSDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCLMRQTLFHFTANHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
159902982  ---TPLDDNPQESIPNSKEKESQHEHEDHRLFGLIAFLVADGMTFAGFFAAYLTFKAVNPLLPDAIYELELPLPTLNTILLLVSSATFHRAG-KALQRSEARICQKWLLFTAGLGIAFLASQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIVWWQARYGRITNKNTFPLEAAELYWHFVDGIWVILFIILYLL---
237515447  ----------DVTRESTFQGLHSKEVYMNMNWGMILFITSEVFFFLSFFWAYFHASLSPNWPPIGIIPFNPYHILLNTIILISSGASITWSHHSLINKNFKQSMIS-LTTTIILGIYFSILQKYEYNDAY---FTIADSIYGSTFYMATGFHGMHVLIGTMFLMVCLIRLKNNHFSKNHHFGFEAASWYWHFVDIVWLFLYISIYWW---
239997656  ------------------QGHHTSTVQKSLRYGMILFITSEVFFYRASLAPTIELGEYWPPGIFPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMSNNRKEA-IHALTLTIMLGLYFTALQATEYHE---APFTISDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLIVCLLRQIMHHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
194016425  -------------------------------LGFWIFLGAEIVLFSTLFATYFVLHGRTAGGVLPAELFDMKLVLIMTFLLLVSSFTCGIAVH-EMRRGSTKGVVIWTILTLLLGAGFVGFEIFEFFHYVHEGASIHTSAYWSAFFVLLGTHGLHVSIGIFWITGVLFQIKKRGLTPQTASKIFISSLYWHFLDVVWIFIFTAVYLIGL-
135400796  -----------------EAGDHTPVVVIGLRYGVIMFIMSEVMFFVAWFWMYPMGPLSPAWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGCFATWAHHALAHDNDRKGLIWGLVGAIALGAIFTVFQVYEYGHAA---FSFRDNVYGANFFMATGFHGFHVVVGTIFLAVCLLRALKGHFTQERHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
308175542  -------------------------------LGFWIFLGAEIVLFSTLFATFFVLQRRTAGGVLPAELFEVKLVMIMTFLLLISSFTCGIAVH-EMRRGSLKGVVIWTIITLLLGAGFVGCELNEFIHYVHEGASLGTSAFWSGFFVLLGTHGTHVTIGIFWITGILLQLKKRGLTPQTSSKIFISSLYWHFLDVVWIFIFTGVYLIGL-
53686579   ------------------QGHHTPIVQKGLRYGMILFITSEVFFYNSSLAPTPELGEYWPPGVNPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWSHHSMMQGNKKEATQS-LMLTIILGFYFTMLQAMEY---FEAPFSIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLVCLLRQVQFHFTLNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
242543734  ------------------QGKHTIKVTEGLKLGMILFIISEVFFFHSSLAPTVELGMMWP--PQGIKTFNPMEILLNTMILLCSGISVTWAHHSLMNGKHAQTTKA-LTITVILGIYFTILQAYEY---IEASFCISDSVYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLLICLMRHVMCHFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISLYWWG--
139509238  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDISLFPVWPPKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHALLE-DDRKGFIQGLTLTVILGFFFTLLQAYEYHHAT---FTYSGHIYGAVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLWRGRLGHFTKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
295703991  -----------------------------KVIGFWLFLVTDCILFGALFATYAVLVNHTAGGLTGKEFFEVPGFVSETFILLTSSFTSGLAVL-SMHKGKIKPLIGWLIVTLLLGMCFVGLEIHEFQTMVHEGATISTSAFFTAFYTLVSTHGLHVSVGIIWMISITIQLKRYGITSVTKRKVTIISLYWHFLDAVWIFLYTVVYLMGVM
89255443   ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFFASLAPTPEVGQCWPPSGISPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSIMLGDRKGAAQS-LTLTIFLGLYFTILQAMEYYE---APFTIADGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTLFLLTCLLRHLFFHLTDQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
8844990   ------------------QGHHTRVVQKGLRYGMVLFIVSEVFFYRASLAPTVELGECWPPGIFPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMLGNRIDATNA-LLVTIVLGAYFTALQAMEY---FEAPFTISDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVSLARQVLFHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
53686341   ------------------QGHHTIPVQKGLRCGMILFIASEVLFFFSLSPTPELGECWPPTGVTPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSITMNNR-KETIQSLFLTIILGLYFTMLQATEYYE---APFSIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLTCLFRQINFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
152942499  ----------DVTREATLQGHHTSPVETGMRWGMILFIVSEIFFFHSSLAPTPEIGTCWPPGVTPMNAFSVP--LLNTAILLSSGVTVTWAHHALL-KGDRKTMITSLTITVIMGMYFTALQAMEY---VEASFTITDSAYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLTVCLIRQMMFHYSKSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYWWGA-
143669264  ----------------AHDPHATNTGISNNKLAMWLFLSTECLLFGALISTYLIYKTRGNGEVLPTDLFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLA-LSAFGRNDLDRGKAWLLVTAMLGAVFMGGQAYEFTAFYEEGLGYTTNPAASAFYTLTGFHGAHVSIGIIMLMSLWVAANQGKLTGKNSETVEIVGLYWHFVDLVWIFIFTVIYLI---
84501693   -----------------KAGDHTPVVMIGLRYGFILFIMSEVMFFSAWFWTFFSPGVDGQWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHEENRQDMKWGLMLAIGLGIVFTLFQAYEYSHAA---FGFSGNIYGATFFMATGFHGAHVIIGTIFLFVCLLRVYAGDFTAKSHVGFEMAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
288553207  -----MAGAVDTSKGLPSHPERATLEGKNKFLGFWFFLGGETILFATFFGTFLGLRGGTADGPTSADLVALDLVFIMTMLLLTSSLTSVLAM-FAMKKNNFKAMMIWMWITVVLGLAFLGFEIYEFHHYVDYQFGFSTSAFASAFYSLVGLHGAHVAFGLSWIIVLLIRYRKSGITLTNAPKFYVAGLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGV-
262186737  ------------------EGHHTFVVQLGLRYGMILFIVSEVMFFLASFRAFSHSSLAPTWPPKGISVLDPWGIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAG-LKQQAVYALIATVFLALVFTGFQGIEY---IEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLIICGIRQYLGHFTPKHHFGFEAAAFYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
240266688  ----------DITREGTFQGKHTLAVTNGLKWGMILFIVSEVFFFHSSLSPTIEIGATWP--PAGIKTFNPMEILLNTMILLCSGITVTWAHHSMMESNH-SQGVQGLFFTVMLGIYFTCLQGLEYYE---SPFTISDSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLTVCLLRHMKFHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
118591210  -------------------EEEQKHALHSREFGFWIYLMTDAVIFALLFASYAVLAENSAAGPTSNDLFDLSRTAIETGLLLVSSLTFGMASIALMHDQ-KGRVVQWLFVTLLLGLAFLAMEMGEFGGMIEKGAGPEVSGFLSAFFTLVGTHGLHVAFGSLGIVVMIGQVLVKGLTAPVRSRLMRLGLFWHFLDIVWIGIFSAVYLPGVL
70732059   ----------------AHSHEQGHEDGSLRLFGFWVYLMTDCILFATLFASYAVLRDSVAGGPSTMDVFELPYVLAETLLLLLSSITYGFAML-AMNRDQRTQVLRWLGLTALLGLGFVAMEINEFHQLISEGHGPDRSGFLSAFFTLVGTHGLHVACGLVWMAVLMWQVHSRGLGAIQATRLSCLSLFWHFLDVIWICVFTVVYLLGV-
68989196   ------------------QGHHTPPVQNGLRYGMILFIMSEVFFFASLAPTPDIGECWPPTGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHH-SIMQADRKNTIQALTLTIILGIYFTILQAMEYYE---APFSIADGIYGTTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLMCLLRQMLFHFTAQHHFGFEGAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
229772917  ------------------QGHHTMPVQKSLRYGMTLFIISEAFFYHSSLAPTPCLGGHWPPGITPLNPMEVP--LLNISVLLASGVTITWAHHSLMNNNR-KQTIQALLITILLGTYFTLLQASEY---FEAPFTISDGIYGSTFFITTGFHGLHVIIGSTFLFICLIRQLLYHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLLLYISIYRWG--
157786569  ----------DVTREGTYQGLHTLPVNYGLRWGMILFIASEVFFFSSLSPAIELGAMWPPSGIHPFNPLQIP--LLNTSILLASGVTVTWAHHSLMEGNY-SQTTQGLFFTIILGVYFTILQAYEY---IEAPFCIADSAYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLAVCLYRHLLAHFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYITIYWWG--
192288381  -------------------GHHTSYVAKGLRWGMILFIASEVMFFHSSLAPTPELGCCWPPGIQPLNPFSVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLIEGNRTDA-VKALILTATLGAYFTFLQAGEY---LETSFAISDSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGSSFLFICLMRTMSHHFSDGHHFGCEAAAWYWHFVDVVWIFLFICIYWWG--
142104711  ------------------QKAHTPVVELGLRYGMALFIASEVMFFSETFDSEGAVGIWPPEGIKTFDPLDVP--FLNTLILLMSGTTCTWAHH-AVREGHRDQAIQALWCTVGLGIFFSFMQGVEYYEAAHHYFSFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVMVGTAFLAVCLYRVYKNHFTPDRHFGLEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCVYVWGA-
144141810  -----------------RSGDHTPVVQLGLRYGMILFIASEVMFFAAWFAMYPIRGTEVAAAPWPIETFDPWLPLINTLILLASGCLATWAHHAIAHENDRQTMARALMGAVALGVLFTITQAYEYTHAA---FGFAGNIYGANFFMATGFHGLHVVIGTAFLAVCMARAMNGHFSADKHIGYEAAAWYWHFVDVVWLFLFAVVYVWG--
299829009  ----------DITRESTFQGLHTQAVMTGLRWGMILFILSEVLFFSSLSPSIEIGMQWPPMGINPFNPFQIP--LLNTAILLTSGVTVTWAHHALMENNH-SQTFQGLFFTVLLGIYFSILQAYEYME---ASFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRHYNNHFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYISIYWWG--
144003077  -----------------HSYPHELTGVETRKLGMWVFLSTEILFFGTLITTFMIFKGRDFPGIKLTDVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAH-NALENGDQEKTRVWLLSTAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSSNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVLLIALWIGQRQNGLSLDGGMNLEFVALYWHFVDVVWIVLFTVVYLI---
260150949  ------------------QGHHTIKVTNGLKIGMILFIISEVFFFHSSLSPTIEIGMTWP--PKGIMVFNPMEILLNTMILLCSGMTVTWAHHSIMSNKY-SETKKSLIMTVMLGIYFTILQAYEYKE---ASFCISDSIYGSCFFMATGFHGIHVIIGTLFLFTCLLRHMKCHFSMNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
15150786   ----------DVTREATYQGLHTKIVVNGLRWGMILFILSEVLFFFSFFWAFFHSSLSPTWPPKGVDPFNPFQILLNTIILLSSGATVTWAHHAIMEGNH-KQSLQSLTLTVVLGLYFTALQAFEY---IEAPFTIADSVFGATFFVATGFHGLHVIIGTTFLMVCLLRLYKCHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIFIYWWG--
226225912  ----------------------TTLGLDNRKIAIWTFIGSECMLFASLISTYLIYKGRSPEGPYPHEVLNIPVTSASTFVLLMSSLAMVLALAAVQNRRILGNSKLWLWMTCLLGIVFLGCQAYEFTSFIHEGLTIRTNLFGSSFFTLTGFHGAHVTAGVIWLFTLLAIDYKRGLEPKDSLLVDIAALYWHFVDVIWIVIFTLVYLI---
184202700  ----------DVSRESTYQGNHTILVTKGLRWGMILFIISEIFFFLSFFWAHSSLSPNIEIGPLNIDPFNPFQILLNTIILISSGVTVTWAHHALMENNLT-QTKQSLFITIMLGIYFTILQIYEY---LEAPFTIADSIYGSTFFLATGFHGIHVIIGTLFLLICFFRHNYNHFSSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
299827808  ----------DITREGTYQGLHTKMVMKGLRWGMILFIISEILFFSSLSPTIDIGSTWPPTGINPFNPLQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHGLLENNH-KQTFQGLLITIILGLYFTLLQAYEY---VEASFTIADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLMCFLRHLVMHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTSIYWWG--
254721544  --------------TFPAEPEKATLEGENKFVGFWLFLGGETVLFASLFGTYLALKNSTNGGPTSQEMFQMPLVFIMTMLLLTSSLTSVYAMYHMKNFNF-KKMQLWLLVTVLLGLGFLGFEIYEFYHYAHEFHTMRSSAFGSAFYALVGTHGLHVLFGLCWILTLIFRNAKRGLNLYNAPKFYVASIYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
226314594  -----------------DEPEKATLEGKNKVLGFWLFLGGETVLFGSLFATFIALRDQANGGPTSQALFDMNLVAVATLLLLTSSMTSVMATLALHRK-DLKKIQLWLTITVILGLGFLALEIYEFVHYVNEGLKMSTSAFSSAFYTLVGFHGAHVAFGICWITLLQLSATKKGLTVVTAPKFYLACLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMI
282891621  ------------SLFHSAEFEHETYSR--TVLGFWIYLMTDCILFTSLFTTYAVLHTETFGGPSSRDLFSLSTAFSETMILLSSSVTCGLAMLSSLQNKKNH-VIGWLIVTFLLGASFIALELHEFASLVHEGNSWQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVSIGLIWMLVMILQLYFHDITTITFRRLVIFSMYWHFLDLVWIFIFTFVYLLGVI
142360362  ---------------------HGKKGLGNPVLGMLLFIVSEIMFFGGLFAAYFSLRTSAGTWPPEGNEAHVLFPSILTLLLVISSLTCQIAV-WRIRRGDRVGMNRALMLTVILGVVFLMGQLYEYTQL---GYGIADGTFGGTFYILTGFHGAHVLGGVLMLSVCLYRGGLGQFSAQHHDMVEATSIYWHFVDIVWVFLFALLYFV---
270302390  ------------------QGHHTPTVQKGLRYGMVLFILSEVLFFTGFFWAF--YHSSLAPTPELGGSWPPMGILLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGDRKH-VLQALLITIMLGFYFTLLQVSEYYE---APFTISDGIYGSTFFVTTGFHGLHVIIGSTFLIICFMRQMMFHFTSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
142802359  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMILFISSEVMFFVAFFWAYPDTGVWPPEDIKTFDPFDLP--LINTMILLLSGCTVTWSHHALQHDNRKDFLV-GLFLTILLGISFTALQAYEYSHAA---FSFTDGIYASTFYMATGFHGFHVIVGTLFLIVCYFRGLKGHYTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYWWGA-
144131023  -----------------RQGDHTPVVDLGLRYGMILFIVSEVMFFVAWFWMFFEAAGWESWPPPGVETFDPHLPLINTLILLLSGTTVTWAHHALQHDDRKGAKL-GLALTVVLGLCFTAMQIYEYTH---AHFDFAGNLYGATFFMATGFHGAHVVIGTIFLAVCLIRLMGGGFSAKKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVFVYV----
114770414  -------------VFDSEAGDHTPVVVIGLRYGVIMFIMSEVMFFVAWFWSFFSPAVDGVWPPVGIETFDPWLPLINTLILLCSGCFATWAHHALAHDNDRKGLVWGLVGAIVLGAIFTVFQVYEYGHAA---FSFRDNVYGANFFMATGFHGFHVVVGTIFLAVCLLRALKGHFTQERHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
186685587  MQSQTIDPAKTELNHHHTAEAHHEEHPDHRMFGLVVFLIAEGMIFMGLFGAYLAFRATLPAWPAGTPELELLLPGVNTINLISSSFVMHNAD-TAIKKNDARGAQIWLAITAAMGAIFLVGQVYEYTHL---EFGLTTNLFASAFYVLTGFHGLHVTIGVLAIVAVLWRRLPGHYSNEKHFGIEAAEIYWHFVDVIWIILFGLLYLL---
294851848  -----------------HEGHHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMFFASLFPVHQVARAEFTGGPKGIEVLDPLHLPLNTVILLLSGTTLTWAHHALLH-NDRKSMITGLAITVALGVLFSCVQAYEY---IHAPFAFKDSIYGATFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLFRAIGGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAIYVWG--
142172134  -----------------RGGDHTPVVNIHLRYGIALFIASEALFFVAWFWAYFYLRVEHTGGPEGIQTFNPWLPLINTVILLLSGVTVTWAHHAVMH-NDRKGLIMGLALTVGLGAVFSVFQGIEYAEAT---FAFSENIYGATFYMATGFHGFHVIVGTLFLLVCLIRANQGDFTAEKHNGLEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWGA-
226463847  ----------DITREGTFQGKHTIKVSNGLKMGMILFIVSEVLFFHSSLAPTIEIGNMWP--PKSIMTFNPMQILLNTMILLCSGISVTWAHHSLMESNQTQA-MQGLFITIILGVYFTILQAYEY---LESSFTMSDSVYGSCFFMATGFHGMHVMIGTLFLTVCLVRHSMYHFSKSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISVYWWG--
290544747  ----------DITREGTFQGHHTYLVTLGLRWGMILFIASEVLFFHSSLAPTIELGVSWPPGIKPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTITWAHHGLMENNFT-QCKQGLILTVILGVYFTILQAFEY---IEAPFTIADAIYGSTFYMAAGFHGLHVLIGTSFLLVCLVRHLSHHFSSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
139023419  -----------------ETGDHTPVVRIGLRYGFIMFIMSEVMFFAAWFAMYPMGPQSPAWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHENNREDMKWGLIIAIALGAIFTVFQAYEYSHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGAHVIIGTIFLFVCLMRVMRGHFTPEQHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
256985356  ------------------QGLHTKMVIKGLRWGMILFIISEVFFFISFFWAHSSLSPSVQIGPVGIIPFNPMQILLNTVILLTSGVTVTWAHH-SMLNNNFKETNQSLMITIIMGLYFTMLQAYEY---LEAPFTISDSVYGSTFFMATGFHGLHVMIGTSFLAVCLIRQMNFHFSSNHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
141374436  ------------------QNVHTPVVELGLRYGMALFIASEVMFYTEIFETNGAVGTWPPEGIKTFDPLDVP--FLNTLILLMSGTTCTWAHH-AVREGHRDQAIQALWITVGLGLFFTFMQGVEYYEAALHYFSFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVMVGTAFLAVCLFRVYKNHFTPDRHFGLEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCVYVWGA-
226464003  ------------------QGKHTIKVTNGLKMGMILFIISEVFFFSSLSPTTEIGMMWPPKGILAFNPMEIP--LLNTMILLCSGITVTWAHHSLMENKF-NQTKMGLMITVMLGVYFTCLQALEYME---ASFCISDSIYGSSFFMATGFHGLHVIIGTLFLSVCLMRHIKMHFSSNHHTGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
242097524  ------------------QGHHTPAVQKGLRYGMVLFIVSEVFFYHSSLAPTPELGACWPPGITPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLVEGSRKH-MLQALFITISLGVYFTLLQASEYYE---ASFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLTVCFLRQLHFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
219524274  -------------------GHHTHKVTEGLRWGMALFITSEVLFFHSSLAPTPELGCCWPPGITPLNPFAVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHALMEGNRPEA-MKGLLVTVLLGGYFTFLQALEY---LEAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGSTFLFVCLMRTYMHHFSSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYWWG--
25057520   ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHASLAPTPELGGCWPPGIHTLDPFEVP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSIVAGNRKEA-IQSLFLTILLGFYFTFLQAMEYYE---APFTIADSVYGSAFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCFLRHIFHQFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
258649634  ----------DITREGTFQGLHTINVTTGLRWGMILFILSEIFFFSSLSPSIEIGSNWPPMGINPFNPLEIP--LLNTVILLSSGVTITWAHHSLMENNYT-QTTQGLLFTVILGVYFSILQGFEY---IESPFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRHINFHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
8954365   ------------------EGSHTVLVQLGLRYGIVLFIFSEVMLFISFFWAFFHSSLSPGWPPQGISIFDPCQVFLNTIILLLSGCTVTWAHHAIIHGNR-NQGILALVFTILLALLFTGLQFYEYK---IAPFCLSDGIYGSTFFITTGLHGLHVIVGTLFLLVCLVRLYNYQITAQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSVYWWGGI
300865035  ---QDNIDNSSLPPEATADAAQNHEEHKDLRFGLLTFLASESLMFGGFFAAYLLLRGATEVWPPEGTEVELLLPTINTIILVSSSFVIHLGD-TAVKKNDVKGMRLWYAVTALMGIIFLGGQAYEYLTL---GYGLTENVFANCFYLMTGFHGLHVLIGVCLILGVIWRSRRGHYSNVKHTGIEMAEIYWHFVDIIWIILFTLLYIL---
136412633  --------------------DHTHEVKHGLRFGMILFITSEVMFFFAFFWSFAASPVWPPEGILPLHTWTIP--FLNTLILLTSGVTVTYAHHAIL-KGDHRRCANGLILTILFGVIFTGFQAYEYSVAT---FTIKDGIYPSTFYLATGFHGAHVIIGTIFLFVCFLRVRKGDFTAKTHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFCAVYWWG--
42632249   ----------DITREGTFQGLHTYPVTLGLRWGMILFIVSEIMFFISFFWAHSSLSPSMEIGPLGISPFNPMQILLNTAILLASGITVTWAHHSLMENNY-NQTAQGLSMTVILGLYFTVLQAFEYME---APFTIADAIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLSVCLARHIKYHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
301170774  ------------------QGHHTSPVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPQTGGHWPPGIFPLNPMEVP--LLNTAVLLASGVTITWAHHSLMEANRKESAQA-LSMTIALGIYFTYLQMSEYSE---TSFTISDGIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLTTCYFRQQLYHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
121622379  ----------DITRESTFQGHHTLPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGIKTLNPFEMP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHAIMEG-LRKEATQALTLTILLGSYFTLLQMMEYYE---TSFTISDSVYGATFFVMTGFHGLHVIIGSLFLLICLTRQIMSHFTTTHHLGFEAAAWYWHFVDVIWLLLYISIYWWG--
140403768  ----------------AHAYPHEPTGVETRKLGFWVFLSTEILFFGTLITTFLIFKGRDFPGIKLTDVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAH-NALETNDQEKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVLLLALWIGQRQKGLSLNEGMNLEFIALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
108793259  -------------------GHHTPPVQKGLRYGMILFIVSEVFFFASLAPTPELGGCWPPAGIIPLDPFGVP--LVNTAVLLASGITVTWAHQSIMEGDRTEAIMS-LFLTILLGLYFTVLQALEYYE---APFTLADSVYGSTFFIATGFHGLHVIIGTTFLAVTLLRQVFHHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
299820827  -------------------------------IGFWTFLTAEIALFATLFATYFVMKAGSNAGHPPSEMFELWLVLVMTFLLLTSSFTCGLA-IGEMRKGNVKMLVVYMIITLLLGAGFVGFEIYEFSHYVMEGVTMQVGSYWSSFFVLLGTHGLHVTIGLFWITFILIQ-LKRGLTPKNASKLFITSLYWHFLDVVWIFIFTGVYLYGMV
254459752  -----------------HVGDHTPVVRIGLRYGFIMFIMSEIMFFAAWFAMYPMGPQSPAWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALAHENNRQDTKNGLIIAVVLGLIFTAFQAYEYSHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGFHVVIGTIFLFICLLRLQRGHFTPERHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYVWG--
163738385  ----------------ARQGDHTPVVRIGLRYGFILFVMSEVMFFFAWFWSHAIYPMETAPSIYPVDAFHLP--LINTLVLLLSGCAVTWAHHALVHNNDRKALIQGLSIGIVLGVFFTFLQGYEYVHLLHEGWEFGGDEFYSNFFMATGFHGFHVIIGTIFLTVCLIRAMKGDFTPEQHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYVWGT-
215789039  ----------DITREGTFQGHHTSAVKNNLKWGMVLFIVSEVFFFHSSLSPTIEIGMTWP--PNGIKTFNPMQILLNTMILLCSGLTVTWAHHSLLNKNFTQTTQA-LTMTVMLGIYFSILQAYEYME---SSFCISDSVYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLMVCLMRHMMCHFSSDHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
142020510  ----------------AHAYPHEPTGVETRKLGFWIFLSTEILFFGTLITTFLIFKGRDFPGIKLTDVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAH-NALETDDQEKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVLLLALWVGQRQRGLSLNEGMNLEFIALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
218440985  MQGSTVEASEMTVDYHHSAESTHHGHPDHRMFGLVLFLIAEGMIFFGLFAGYVLYKSMMPAWPPGTPEMELLLPTVNTVILVSSSFVMHMG-QKAIKKNDVSGLQLWFIITAIMGAVFLVGQGYEYTH---TGFGLTTNLFTSAFYALTGFHGLHVSFGLLLILAVLWRSRKDHYSSESHFGVEAAELYWHFVDVIWIILFVLVYLL---
270267697  ----------DITRESTFQGHHTMVVTTGMRWGMILFIVSEVFFFHSSLSPAIELGMNWPPGITPFNPLQIP--LLNTLILLTSGLSVTWAHHSLMENN-YNQALQGLAITIILGLYFTALQAYEY---VEAPFTIADAVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLAVCLLRHIYNHFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
122003924  ------------------QGAHTTPVETGLRWGMILFIASEVAYFHSSLAPTFELGSSWPPGIYPLNPFQIP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHALMEGSRPSA-IQSLTMTVILGVYFTALQASEY---LEAPFAIADGIYGSTFFVATGFHGLHVLIGSAFLLVCLIRLHYFHYSKKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
165935047  ------------------QGKHTLKVVHGLKLGMILFIISEVLFFVSFFWAHSSLSPTIEIGPKGVMTFNPMQILLNTMILLCSGITITWAHHSLMEKNF-SQTTQGLMLTVILGLYFTLLQGYEYYEAM---FSISDSIYGSCFFMATGFHGIHVMIGTTFIFMCLIRHMKYHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYITIYWWG--
145296154  ----------------APQRVAALNRPNMVSVGTIVFLSQELMFFAGLFAMYFVSRANGLAWGEQTDHLNVPYALLITVILVSSSVTCQFGV-FAAERGDVYGLRKWFLVTIILGSIFVIGQAYEYITLVGHGLTIQSSVYGSAFFITTGFHALHVIAGVIAFVVVLMRIQKSKFTPAQATAAMVVSYYWHFVDVVWIGLFITIYFI---
169648920  ---------PEVSREGTYQGLHTYAVTIGLRWGMILFIVSEILFFSSLSPAIELGASWPPMGIISFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMENNH-SQTTQGLFFTVLLGVYFTMLQAYEY---IEAPFTIADSVYGSTFYMATGFHGVHVLIGTTFLLICLLRHLNNHFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYITIYWWG--
255077750  ------------------QGHHTAPVQKGLRYGMILFITSEIFFYNSSLAPTIEMGECWPPGIMPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIIQGDRKEA-LQSLLFTIFLGLYFTALQAMEY---FETTFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTMFLTICLLRQIYFHFTSLHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
299829053  ------------------QGNHTIKVISGIKLGMIMFIISEVMFFISLFWSFLHSSLSPSWPPKSIKTFNPMEILLNTIILLSSGATITWSH-YSMLDNKLSKAKKSLMMTIIMGIYFTILQKWEYDQAM---FTISDSIYGSMFFISTGFHGIHVIIGTTFLLVNFIRMKNLHFSSTHHLGFESAAWYWHFVDVVWLFLYLMVYWWG--
295402442  ----------------------RTQESRLNILGFWIFLGAEVALFATLFATYLVLFQRTGSGPTAKELFEVKDVLIETLLLLTSSFTCGLAV-FEMRRNRFSGLLTWLLVTLLLGAGFITFEIREFIHYVHEGATMQTSAFLSSFFVLVGTHGAHVSLGIGWMILIIIQILQRGLTPRTARKVFIVSLYWHFLDVVWIFIFTLVYLTGMV
270267641  ----------DISREGTYQGLHTFQVTMGLRWGMILFITSEVFFFHSSLTPSIELGMNWPPGVTPFNPIEIP--LLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNFNQAT-QGLVLTVILGIYFSILQAYEY---IEAPFTIADAAYGSTFFMATGFHGIHVIIGTTFLLTCLLRHLNNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISVYWWG--
258541196  -------------------GHDEHHHESPVVFGFWVYLMTDCIIFGTLFAVFAVLRNQFNGGPTGHELFEFGGLGLETALLLVSSITYGFGMI-AAHKSQVSKVILWLGVTFLLGLGFVGLELREFAHMIAEGAGPDRSAFLSAFFTLVSTHGLHVTCGLIWIVTLIAQLMGTTEIPERMMKLTCLSLFWHFLDIVWICVFTYVYLASMI
208433966  ------------------QGMHTSKVTEGLRWGMILFITSEVLFFHSSLSPTVELGMMWPPGIKPFNPLEIP--LLNTLILLSSGVTVTWAHHSMMENNSSQATQS-LILTIMLGIYFSILQGFEYME---APFTIADSVYGSSFFMATGFHGIHVIIGTSFLVVCLMRHLKNHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
289183223  ----------DITREATFQGCHTSSVQKGLRIGMVLFITSEVFFFSSLAPVPELGGCWPPTGVLVLNPFEVP--LLNTAVLLCSGVTVTWAHHGIMEGER-KQVLQALMLTVLLGFYFTALQVMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLVVCLVRQVLYHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
144036836  ----------------VDHDHHTPVVKIHLRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASMGNVWPPVDIITFDPWDILINTLILLLSGTTVTWAHH-ALEEGDKKSFVQGLAMTVFLGFCFSLLQVYEYQH---AKFDFAGNIYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCWWRAKNDKYKKDEFFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFASIYIWG--
153124547  ------------------QGHHTKKVQKGLRYGMILFIVSEVLFFFGFFWAFFFVSFNPPKGITPMNPFEVP--LLNTMVLLASGLTVTWAHHSIMEGSRKNSIYA-LTMTVFLGLYFTALQMMEYYE---APFSISDGAYGSTFFIATGFHGFHVMIGTSFLIVCLLRQKHLHFTTSHHFGFEAAAWYWHFVDLVWIFLFTSIYWWG--
108793329  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFFSSLAPTPEVGECWPPTGILPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGNRKEA-IQSLSLTILLGIYFTLLQALEYYE---APFTIADGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLVCLLRLTLFHFTTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
221143421  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEAFFYHASLAPTPELGGCWPPGILTLDPYEVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHSIMEGQRKPA-IHSLLMTIVLGLYFSVLQGLEYAE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLYRLIKHHFTSHHHFGFEAASWYWHFVDLVWIFLYLSMYWWG--
229918524  ------------------NPEKATLEGKNKYVAFWFFLGGETVLFASLFGTYVLLNSGAPEELRSYNIFEMELVFIMTMLLLTSSLTSVLAMMNMKANN-PGRMKLWLIVTLLLGAGFLGAEIYEFIHYYHIGHTFTSSAFGSAFYTLVGFHGAHVTFGLLWITTLLIRNWNRPIDVYNAPKFYVSSLYWHFIDVVWVFIFSIVYLLGMV
301058579  ---------------WMPGESEHVDTVEIRTFGFWVYLMSDLALFSALFATFAVVGFNYAGGPSGKDLFHLPYLFGETMLLLVSSAACGFTML-AVHGGRKARVQLGLVVTFLLGLGFITMEIHEFYGMVAGGNGPERSAFLSAFFTLVGTHGIHVSFGLIWMAVLMGQVTAKGLSTPVRSRLMRLSMFWHFLDIVWVGVFSVVYLMGVI
240266736  ------------------QGKHTIIVTKGLKWGMILFIVSEIFFFHSSLSPTIEIGASWP--PIGIKTFNPMQVLLNTMILLCSGITVTWAHHSLMENNH-SQAMQGLFFTVILGIYFTMLQAFEYYE---SSFTISDSVYGSCFFMATGFHGIHVIIGTSFLMICLMRHIMFHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTSIYWWG--
309253010  ----------DITREGTFQGHHTYKVVLGLRWGMILFITSEVFFFISLSPSIEIGMMWPPKGIVPFNPMEIP--LLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNYNQALYS-LILTVILGIYFSILQGYEY---IEAPFTIADSVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRHIKKHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
221148372  ------------------QGFHTTNVASGLRWGMILFIVSEVAYFHSSLAPTPELGSAWPPGISPLNPFQVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSILEG-DKKEGFQSLLLTVILGAYFTFLQAGEY---IEAPFTIADGVYGSTFYVATGFHGLHVLIGTTFLIVCLVRLYVNHFSTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
135069850  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFIASEVMFFVAFFAFYPNEGVWPPEGITTFDPFDLP--LINTLVLLLSGCTVTWAHH-AMQHDNRKDFLTGLGLTIVLGALFTALQAIEYSH---APFGFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVLVGTLFLAVCWLRGRAGHFTADQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYWWG--
114330710  ------------------EHSDAHTQAEATVFGFWVFLMSDAIIFGMAFATYATLLHGTADSPGPRELYHLGPIFIETLLLLTSSFTFGMASIAMKYKHPTSRLVGWLLITLVLGVVFLGMELNDFRAMFAAGGLPTQSGFLSGFFGLVPLHGLHVMAGCIWLVCMLGQIAVHGLDSETKLGLLRLALFWHFLDIVWIFIFSVVYLAGL-
86990341   ------------------QGSHTLPVNTGLRYGMILFITSEIAFFHSSLAPTIELGVSWPPGISPINPFLVP--LLNTAVLLSSGVTVTWAHHSILAGNRTES-IQALFLTIALGIYFTALQAWEY---YDSPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLLICFLRLIFFHFSNNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
238866882  ----------DVTREGTLQGLHTFQVTMGLRWGMILFIISEVFFFHSSLAPTVELGLLWPPGISPFNPLQIP--LLNTLILLTSGITVTWAHHALMENNY-NQGIQGLALTVTLGLYFTALQAYEYYE---APFTIADAVYGSSFFMATGFHGLHVIIGSTFLLICLARQINNHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
194033212  ------------------EGHHTKAVQLGPRYGSILFIVSEVMFLFAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIGVLDPWEILLNTPILPSSGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVSLALVSTGFQGMEYYQAPS---TISDSIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFLIVCGIRQYLGHLTKKHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFPFVSIYWWGGI
55583378   ------------------QGHHTIPVHKGLRYGMVLFITSEIFFFASLAPTPDVGETWPPTGIIPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSVMLGNKKN-MIQALTLTILLGIYFTALQAMEYYE---APFTLADGIYGTTFFVATGFHGLHVIIGTMFLLTCLLRQMFNHFTTQHHFGFEGAAWYWHFVDVVWPFLFVSIYWWG--
143126812  ----------NAQLDHIDDHEHGAEHPDHRMFGLAAFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLMPGAIYELELPLPTLNTILLLVSSATFHRAGVNL-RRQNNERCRLWLMLTAGLGLAFLTSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIVWWQCRTGRVSASNHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLI---
139351187  ------------TVTENKEGDHTPVVLIGLRYGFILFIMSEVMFFAAWFAMYPMSEQSPVWPPVGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHENNRKDIKNGLIIAILLGAIFTVFQAYEYSHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGFHVIVGTIFLFICLLRTMRGHFSPESHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYVWG--
143443391  -----------------HDYPHESTGVETRKLGMWVFLSTEILFFGTLITTFMIFKGRDFPGMKLTDVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAH-NALENKDQEKTRVWLLATAMLGSVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVFLIGLLIGQRQKGLSLDSGFNLEFVALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
143346392  -----------PPIIEEESHFDPETEHSAAKLGMWLFLATELLLFGGLFAAYAIFRAKYPMFLAGSESLDVVLGTINTVILIFSSYTVAIAV-SAIQENKIRLVRWMLWITIICAAIFAVNKYFEYSYKISNGFTPGTDIFYSIYYAATGVHMLHVFIGMAVLGVLLKKLNEGRYHKGNFTAIEIGGLYWHLVDLIWIYLFPLLYLL---
218289389  ---EHHPVDPNVPLEYHEE------ENSLRITGFWLFLGQDMILFSSLFATYIVMHGRVAGGPTSQQLFDVTGFTIETIALLFSSFTCGLAT-YEMRRGHRNAVIGWILVTMALGLVFLGFEVTEFIHDVGIGATLQRSGFLSAFYILVGTHGSHVTVGLLWVTLLIFQLLRRGITPVTARKVFLWSIYWHFLDAVWIFIFTVVYLTGKV
54023694   ----------------ITQRVHSLNRPNMVSVGTIIWLSSELMFFAGLFAMYFVARAQANGWPPEPTELNLKLAVPVTAVLVASSFTCQMGV-FAAEKGDVFGLRRWYFITLLMGAFFVAGQGYEYYHLVHEGTSISSSAYGSVFYITTGFHGLHVIGGLIAFVFLLIRTKVSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDIVWIGLFATIYFV---
300508171  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFFASLAPTPEIGESWPPAGIIPFNPLEIP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSLMQTNRKEA-LQALVITVILGLYFTLLQAAEYYE---APFTIADGIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSLFLVMCLLRQLFFHFTPQHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYVSIYWWG--
238866913  ---------------------HTSYGTKGLRWGMILFIASEVLFFHSSLAPTPELGCMWPPGIEPLNPFSIP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLIE-QDKHNTTAALCLTVILGAYFTFLQAGEY---IEAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGSSFLFVCLLRTAANHFSSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYWWG--
169640968  ------------------QGLHTKSVSKGLRWGMILFIASEVLFFVSSLAPTIEMGMKWP--PMGIQPFNPMQILLNTAILLASGVTITWAHHSIMESNH-SQTTQGLFFTVMLGLYFTMLQAYEYWE---APFTIADAIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSMFLLTCLTRHMLNQFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
41057400   ---------------------HTTNVTTGLKIGFLLFIVSEIMFFSALTPTAEIGMSWPPSGINPINPWSVP--LLNTAILLSSGASLTWSHH-ALRDKEGNDALNALIITVLLGVWFTSLQAYEYWE---APFSIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLICLIRLSNAHFSNNHHVGFECAIWYWHFVDVVWIFLFICIYWWG--
237769785  ------------------QGKHTILVSKGLRWGMILFIVSEIFFFHSSLSPNIEIGAMWPPSIIPFNPFQIP--LLNTIILISSGITVTWSHHALMENNFT-QTSQSLFITIMLGIYFSILQAYEY---IEAPFSIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTIFLFTCFIRHLNNHFSKTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
124025209  ---------PKEQSSGSKNELSAEEHEDFRLFGLIAFLIADGMTFAGFFAAYLTFKAVNPIGPDAIYELELPLPTLNTILLLISSFTFHRAGKFL-EKNESKQCQKWLLITGVLGVAFLISQMFEY---FTLPFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGSIMIMIIWWRVPSGRVNNQNKFPFEAVELYWHFVDGIWVVLFIILYLL---
177667011  ------------------QGFHTTNVASGLRWGMILFIVSEVAYFHSSLAPTPELGSTWPPGVSPLNPFQVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHSILEGN-KSESFQSLLLTVILGIYFTFLQAGEY---IEAPFTIADGVYGSSFYVATGFHGLHVLIGTTFLLVCLIRLSMNHFSTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
309253110  ------------------QGLHTFKVTHGMRWGMMLFISSEVMFFLSFFWSIFHSGLSPTWPPKNIIPFNPIQILLNTLILISSGITVTWAHHSXMENNYNQAMMS-LSLTVILGIYFSMLQAYEYME---APFSIADAVYGSSFFLATGFHGLHVIIGTIFLTICLIRLWKNQFSMIHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLYLSVYWWG--
205351338  ------------------QGLHTSYVISGLRWGMILFIISEVFFFHSSLSPTVELGLTWPAGIMPFNPLEVP--LLNTVILLSSGVTITWAHHSLMNGNYT-QTAQGLFFTILLGIYFTILQAYEY---IEASFTIADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLIVCFIRHINFHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
52696462   -------------------GHHTTVVSKGLRWGMALFIVSEIAFFHSSLAPTPELGCTWPPGIYPLNPFSVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIIENNKLE-VKQALSLTVMLGAYFTYLQAGEY---IEAPFTIADSVYGTTFFVATGFHGLHVLVGSSFLLVCLWRAFSNHFSTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYWWG--
154251129  ----------------ARRGDHTPVVQLHLRYGMILFIASEVMFFASLFAARAEFTGGHWP-PQGVEVFDPWLPLINTLILLTSGTTVTWAHHALLH-DDRKGLVQGLALTVALGLIFTAVQAYEYAHAA---FSFGGSIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLIVCLLRAMKGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLFFSIYIWG--
289183196  ------------------QGCHTIPVGVGLREGMILFITSEVLFFHSSLAPTVELGACWPPGIEPINPFHVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLLAANRAEA-IQALTLTVTLGLYFTALQLFEY---IQAPFTLADAAYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLIVCLLRQIRFHFSNNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
310815262  ----------------ANEGEHTPVVQIGVRYSFILFITSEVMVFATFFWAFFKYALHPVWPPAGVETLSPWLPLVNTILLLSSGAAATWAHHAIVHG-DRKKTAIGLAIAIGLGWIFTLCQAYEYYEIVHTEFSFSGNVYGAVFFMATGLHGAHVLIGSIFLLVCLIRILRGAMSAKQHVGFEMAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYIWGA-
94490676   ------------------QGFHTSNVASGLRWGMILFIISEVAYFHSSLAPSPELGGSWPPGVTPLNPFEVP--LLNTAVLLGSGVTVTWAHHSLMEGNLKEAN-QGLFFTSVLGVYFTFLQVGEYQE---TPFTISDSAYGSTFFVATGFHGLHVLIGSTFLLVCLLRTASQHFSSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTCVYWWG--
135140112  -------------------GDHTPVVRIGLRYGFILFIMSEVMFFAAWFWSHALYPMGPEWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHDDNKKEMAQGLALAIFLGVLFTFFQAYEYSHAA---FGLSGNIYGANFFMATGFHGAHVIIGTVFLAVCLLRVLKGHFTPDNHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFGAIYIWGA-
164420872  ------------------QGHHTSGVQKNMRYGMILFITSEVLFFMGFFWTTPELGAEWPPGITPLNPMEVP--LLNTAVLLSSGATITWSHHT-MTKSNKKEATRALMITIALGIYFTILQASEYKE---TPFTIADSVYGSLFFVTTGFHGLHVMIGTSFLIICLLRLILSHFTTTHHFGYEAAIWYWHFVDVVWLFLYISVYWWG--
268370767  ------------------QGHHTIPVQKGLRYGMVLFITSEVFFFASLAPTPEVGESWPPSGISPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSIMQANRKEA-LQALTITIMLGLYFTFLQAVEY---FETSFTIADSIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSLFLSVCLLRQYLSHFTTLHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
240266430  ----------DISREGTYQGKHTLAVTTGLKWGMILFIVSEVFFFHSSLAPTVEIGSVWP--PNGILVFNPMQILLNTMILLCSGITVTWAHHSLMLNNHKQATQS-LIITVMLGLYFTALQGYEYYE---SSFTISDSVYGSCFFMATGFHGIHVIIGTTFLSVCLMRHSLFHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
110635862  --------------------------REEKAFGFWLYLMSDAIIFALLFATYVVMAGNVADAPPPHSQFDLTHVFAETMILLASSITFGFATVAIGTGRRP-AVQLWLLVTFALGLGFVLMELTEFRSMIAAGAGPDQSGALSAFFTLVGTHGLHVSIGLVWILVMMAQVALKGLSVPVVSRLERLGLFWHFLDIIWIGIFSVVYLPGLI
296444725  -------------------------------FGFWIFLLSDIVMFSAFFAAHAVLQNATDGGPAGRDLFDPTRVAIQTGVLLLSSFTCGVSAVATNARSHVW-TQAALLATGLLGAVFLLLEAHEFAGMIASGAGPQRSAFLSSFFALVGLHGAHVGVGLLWLGTMMAQLFVKGFTPILY-RLICFNLYWHVLDIIWVAIFTVVYLIG--
240266372  ----------DITREGTFQGKHTIVVTNGLKWGMILFIVSEVFFFISFFWAHSSLSPTIEIGPAGIKTFNPMQILLNTMILLCSGITVTWAHH-SMMNSNHQQTSQSLFFTIILGIYFTILQGVEYYE---SSFTISDSIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLSVCFMRHMMFHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
85705126   -----------------QTGDHTPVVRIGLRYGFIMFIMSEVMFFAAWFAMYPMGENSPVWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGCAATWAHHALVHENNRQDVKRGLIIAIALGAIFTVFQAYEYSHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGAHVVIGTIFLFVCLLRVMKGHLTPEQHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
288903303  ----------DVTREGTYQGLHTYVVTLGLRWGMILFIVSEIFFFHSSLAPTVELGAIWP--PTGISPFNPLQILLNTAILLASGVTVTWAHHSLMESNHTQG-LQGLFFTVILGIYFTILQAYEY---IEAPFTIADAVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTSFLLVCLLRHYLEHFSPSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
143951843  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFISSEVMFFVAFFAFFPVGGIWPPEGIQTFDPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWSHHALVNDNR-RDFIVGLVITIVLGAFFTVLQAVEYDH---ASFAFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVIVGTLFLAVCLFRGLKGHFTADQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYWWGA-
11466507   ------------------QGQHTAAVQNGLRIGMILFIISEVMFFVSFFWAHSSLSPTIEIGPQGIETLNAWDVFLNTVILLMSGATVTWSHHAMIHGNRT-QSILGLIFTIILAVTFTGLQVMEYRE---ASFSIADGIYGSTFYMATGFHGFHVIVGTCMLSVCLVREYLYHFTTTHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFTTIYWWG--
46446825   -----------------------------TYFGFWMYLMTDCLLFATLFCTYAVLHKSTFGGPSSHELFQLPTAFIETLILLLSSMTCGLSML-AAVKSQKKYVIGWLIITFCLGSSFLFLEIQEFSLLIREGNGFDRSAFLSSFFTLVGTHGLHITFGLLWMIVMIAQVIYQGITLSTFRRLALFSLFWHFLDLIWISIFTFVYLLGV-
264681175  ----------DITREGTYQGLHTSVVMKGLRWGMIFFILSEVLFFFSFLSPTVEIGMNWPPGIQPFNPFQIP--LLNTTILLSSGATVTWAHHSIMEGNH-SQAIQSLGLTIILGFYFTLLQAYEY---IEASFSIADSVFGSAFFVATGFHGLHVIIGTSFLFICFLRLYNCHFSSNHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIFIYWWG--
298367382  -------------------------------------------------------GSWPPNGITPLDPFEIP--LLNTAVLLASGVTITWAHHAMMEGNRT-ATLQGLTLTIMLGIYFTLLQAMEY---IEAPFTIADATYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLIVCLLRQLNYHFTTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
71647213   ------------------QGIHTQKVTLGLRWGMILFIVSEVLFFFSFLAPTVEIGLQWPPGISPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSMMEANH-SQALQGLIMTVTLGMYFTALQAFEYWE---APFTISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCTLRHWMNHFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
222150984  ---------------WPSHPETASLEGKNKLLGFWIFLGGETALFASLFATYLALKDHVPSEDHLLDLFHLPLAFVMTMLLLTSSLTSVYA-LYHMKNYDFKKMITWLIITVLLGLGFLGLEIYEFVEYVHKGHTFRSSAFGSAFYFLVGTHGFHVIIGLTWIILLIVRNMKRGLSVYNAAKFNTAALYWHFIDVVWVFIFTVVYLLGVL
309253088  ----------DVTREATFQGLHTLVVSNGMRWGMILFITSEVFFFHSSLSPSIELGMNWP--PLGIIPFNPLMILLNTLILLSSGISITWAHHSIMENNF-NQAMQGLAITVTLGIYFTILQGYEY---IEAPFAISDAVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRLANNHFSPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
141997387  -------------------------------VGTIVWLASELMFFAALFAMYFTTRAVQGPEIWGESTLDIPFASINTTILVLSSVTCQFGVFAAERFQSKRGMREWFALTFIMGAIFIGGQVYEYAKLASEGLTLSSNAYGSVFYMTTGFHGLHVTGGLIAFLIVLVRVFRQNFGHRQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLV---
11228557   ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYNSSLAPTPELGECWPPGITPLNPFEIP--LLNTAVLLASGVTVTWAHH-SIMQADRKGTLQALTLTITLGLYFTLLQAMEYYE---APFTIADGIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSIFLMHCLLRQITYHFTSHLHFGFEA-AWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
254824762  -------------------------------LGFWIFLGAEIALFATLFATYFVMRAGSNAGHPPAEMFELWLVLIMTFLLLTSSFTCGLA-IGEMRKGNVKMLTIYSIITLILGAGFVGFELYEFAHYVTVGVTMQIGSYWSAFFVLLGTHGLHVTVGIFWISFILIQIKMHGLTPKTASKVFISSLYWHFLDVVWIFIFTGVYLLGMV
149193547  ------------------QGHHTKMVQTGLRYGMTLFITSEVFFYHSSLSPTPELGGLWPPGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHSIMENKRQEATTA-LALTILLGSYFTLLQAMEY---FEAPFTIADATYGATFFVTTGFHGLHVIIGTTFLTISLLRQINYHFTTDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
38638278   ------------------EGYHTSVVQVGLRYGMILFIVSEVMFFVAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIDVLDPWGIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAG-LKQQALYGILATILLALVFTAFQGMEY---VEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIVGTIFLIICCVRQYMGHFTRRHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
142963775  -----------------HDYPHEPTGVETRKLGMWVFLSTEILFFGTLITTFLLFKGRDFPGIKLTDVYDIPFTSISSFILLMSSLTMVLAH-NALENEDQEKTRVWLLATAMLGAIFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVFLIGLWIGQRQQGLSLDGGMNLEFIALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
91176252   -----------------------------LRFGMILFILSEVAFFHSSLAPTPELGCTWPPGITPINPFSVP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSMVEANGKESKAA-LALTIALGIYFTFLQVGEY---IEAPFTIADSIYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLAVCLLRLFLNHYSTDRHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLFICIYWWG--
126729109  -------------------GDHTPVVLIGLRYGFILFIMSEVMFFFAWFAIYPIDPNGMSPPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGCAATWAHHALVHGNRRDEIKQGLIIAVILGLLFTVLQAYEYSHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGAHVIIGTIFLFICLMRVYRGHFTPENHLGFEAASWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
189095559  ------------------QGHHTVLVQTGLKYGMILFISSEILFFFSFFWAFFHSRLVPVWPPEGINPLNPAIPLLNTLVLLRSGITITWSHHSIISGNKNERIIR-LGLTILLGIFFTFLQAFEY---IESPFTIADSIYGSTFFVATGFHGLHVLIGTVFLLVCFIRLNLNHFTTKHHIGFETRSWYWHFVDVVWLFLYICIYWWG--
296115137  ---------------------------SPVVFGFWLYLMTDCIIFGTLFAVFAVLRTQFNGGPNGHEVFELSGVGIETAILLFSSITYGFGMI-AAHANKISTMRVWLGVTFLLGLGFLFMEIREFSHMIAEGNGPDRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTCGLLWMAVLLFQTAGKTELNERMIGLTCLSLFWHFLDIVWICVFTFVYLMSVV
218678939  ----------------AHEGAHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMFFVAWFWAYFLLYTGGTWPPKGIEVLDPWHLPINTVILLLSGTTVTWAHHALLH-NDRKGLIQGLVLTVLLGVLFSCVQAYEYAH---APFAFKNSIYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLLVCLIRALRGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFCIYVWG--
17228447   MQSQTIDPAQTELNHHHAAEAHHEEHPDHRLFGLFVFLVAEGMIFLGLFGAYLAFRSTLPVWPAGTPELELLLPGVNTVNLIASSFVMHNAD-TAIKKNDTKGMRLWLAITAAMGAIFLVGQVYEYTHL---EFGLTTNLFASAFYVLTGFHGLHVTIGVLAIVAVLWRRTQGHYSSEKHFGIEAAEIYWHFVDVIWIILFGLLYLL---
171473619  ----------DVSRESTYQGLHTTKVSVGMKLGMILFIVSEVFFFLSFFWAHSSLSPSIEIGPAGIKPFNPVQILLNTIILLSSGVTVTWSHHSIIEKNLGEAKNS-LLITIILGVYFTSLQALEYWEAT---FSISDSVYGSTFFMATGFHGLHVLMGTSFLAVCLGRMINNHFSSYHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYINVYWWG--
290775683  ------------------QGFHTGKVAKGLRWGMILFIVSEVAYFHSSLAPSPELGSCWPAGINPLSPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHALMEGDRVNG-IQGLVATVVLGVYFTILQGWEYYE---APFTIADGAYGSTFFVATGFHGLHVLIGSSFLLVCLVRVWMQHFSPSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
134933402  --SRWKKKSTKTQMSSSHAYPHEPTGVETRKLGFWVFLSTEILFFGTLITTFMIFKGKDFPGIKLTDVYDIPFTSISSFILLMSSLTMVLAH-NALEAEDQEKTRVWLLATAMLGSVFLAGQIYEFTEFYHKGFELNTNIFSSSFYVLTGFHGLHVFIGVVLLLALWIGQRQKGLTLEGGMNLEFVALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
309253173  ----------DITREGTFQGHHTSSVALGLQWGMILFITSEVFFFISFLSPSIELGMNWP--PKSIQPFNPIQILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNF-NQSVQGLLITVILGIYFSILQGYEYME---SSFCISDATYGTSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRQYNNHFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
301353250  ----------DVTREATYQGLHTSVVSKGLRWGMILFIASEVLFFFSFLAPTVEIGTSWPAGIQPFNPFQIP--LLNTTILISSGATVTWAHHSIMESKHSEA-IQSLFLTIILGAYFTALQALEY---FEATFTIADSVYGSTFFVATGFHGPHVIIGTLFLGVCLYRLYMCHFSCNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
228913389  -------------------------------LGFWIFLGAEIMLFATLFASYLVLAGRTADGPTPAQLFELKTLLIQTLLLLTSSFTCGIVIH-EMRKHNQKAMLGWFILTLLLGAGFLFFEIEEFIMYIGEGATIQTSAFLSGFFVLLGTHGAHVTGGIIWAICVIIQILKRGLTPVTARKVFIISLYWHFLDLVWVFIYTLVYLNGMV
143679786  -----------------HIGDHTPVVKIALKYGVIMFIVSEVMFFSAWFALYPMEAIGSTWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHENNRKDLVNGLIISIMLGILFTIFQAYEYTHAA---FSFSGNIYGANFFMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLFRALKGHFTPESHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
136533681  ----------------HEGAAHSSTGLSNVKLGMWLFLGTECLLFGGLISTYMLYRGRVGTGPRPSQVFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-SAAHKRDDRSTNLWLVITALLGATFVGGQVYEFTAFYNEGMGFSTSLFSSSFFVLTGFHGVHVTVGIIMLLALRGMLKNNKVPGSRAETVEMIGLYWHFVDIVWIIIFTLIYLI---
229315900  ------------------QGHHTQTVQHGLRYGMILFIVSEIMFFHSSLAPTIEIGAMWP--PKGIEVLNPWDIFLNTVILLTSGASVTWAHHAILAGER-SQAIWSLAVTIVLAMVFTGLQVMEY---IEAPFTITDGIYGSTFYLATGFHGFHVFVGTVFLLVCLVRVFKMHFTKQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYWWG--
228989832  -------------------------------LGFWIFLGAEIVLFATLFASYLVLAGRTADGPTPAQLFELKTLLIQTLLLLTSSFTCGIAIH-EMRKHNQKAMLGWFIFTLILGAGFLFFEVEEFMAYVAEGATIQTSGFLSGFFVLLGTHGAHVTAGIIWATCVVIQILKRGLTPVTARKVFIISLYWHFLDVVWIFIYTLVYLNGMV
262202947  ----------------ITSRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFVARANSPAWPAKPTELNLALAIPVTTVLILSSVTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYVLTFLMGAFFVAGQGYEYYHLVHEGTTLSSSAYGSVFYMATGFHGLHVIGGLVAFVFLLIRTKLSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDIVWIGLFVTIYFV---
302584010  ------------------QGNHTSIVMSGLRWGMILFIVSEILFFHSSLSPSIELGSSWPPGISPFNPFQIP--LLNTAILLSSGVTITWAHHSIMENNHP-QSLQALFLTIILGLYFTSLQAWEYWE---APFSIADSAYGTTFFVATGFHGLHVIIGTSFLSICFIRLMFLHFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
28916743   ------------------QGFHTLSVSNGLRYGMILFITSEVCLFHSSLAPTIELGVSWPPGITPINPFLVP--LLNTAVLLSSGVTVTWAHHSILSGNRVEA-IQSLTLTVFLGVYFTILQAWEY---FDSPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTAFLAVCLLRLYNFHFSNHHHFGFEAASWYWHFVDVVWLFLYICIYWWG--
226464120  ------------------QGHHTLPVSNNLKWGMILFIISEVFFFISFFWSFFHSSLNMMWPPTGIKTFNPMQILLNTMILLCSGMTVTWAHH-AMMENSFNQTLQALFVTVILGGYFTMLQAYEYME---SSFTISDSVYGSSFFMATGFHGIHVMIGTTFLMVCLLRHIANHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
254436512  -----------------HQGDHTPVVSIGLRYGFIMFIMSEIMFFAAWFAMYPMGPQSPAIPPAGIETFNPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHEDNREDVKSGLILAVVLGVVFTVFQAYEYSHAA---FGLAGNIYGANFFMATGFHGFHVVIGTIFLFVCYLRVRKGHFTAERHIGFETAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYVWG--
303246929  -------------------------------LGFWLYLMTDLIVFSALFATYVVLAPNTAGGPSARELFHLPEVFVETMLLLTSSVVFGYASLALGAGK-KGLGLAGLALTFLLGLGFIVMELGEFHRLILAGAGPQRSGFLSAFFTLVGTHGAHVTVGLLWLAVMMGQILTKGLTVPVRSRLARLGMFWHFLDIIWIGLFTVVYLMGVM
109689686  ------------------QGHHTPPVQMGLRFGMVLFIVSEVFFYHSSLAPTPELGGHWPPGISPLDPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHSIMAGER-KQAIHSLFLTVILGMYFTFLQATEY---FETSFTIADGVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCLLRQIRHQFTSEHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
289065164  ------------------EGQHTNVVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAHSSLSPTPEIGPEGIELLNPWEVLLNTVILLSSGATVTWAHHAIVVG-DRQSALVGLISTIVLAVIFTGLQGFEY---LSAPFSIADSVYGSTFYLTTGFHGFHVFIGTCFLTVCTFRLYLYHFTRQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFITIYWWG--
11466649   ------------------EGHHTSIVQIGLRYGMILFIISEVLFFAAFLAPTIEIGAIWP--PKGINVFNPWEVLLNTLILVLSGVTITWSHHAILAGNRSSAILS-LGLTVFLGLSFTVLQVMEYLEAT---FNISDGIYGSTFYMATGFHGAHVIIGTLFLIVCLVRLIKYHFTSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWGGL
142979426  ------GPLPQDYTGYVSEEHHHDYGGD-TVFGFWIYILSDCVLFATLFAVYAVLQSNYAGTITASELFELDYVLAETALLLASSFTFGLAVL-AANRNHMLGLVAWLLTTFALGAGFLYMEIMEFIHFTHAGAAAWSSGAWSAFYALIGTHGLHVFAGMLWMLVLFGLLYKEGLSDTNRVRLMCLSLFWHFLDIIWICVFSFVYLMGVI
113953816  ------------------QGHHEESHPDHRMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLLPGAVYELELPLPTLNTILLLVSSATFHRAGVNL-RRSEMQRCRSWLLLTAILGLAFLVSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGALMILIVWWQCRTGRVTADNHFPLEAAELYWHFVDGIWVVLFVILYLI---
296284251  ----------------AQAGDHTPVVQLHMRYGMILFILSEVMFFVGWFWAFAALVQFPADGIHVIDPFDLP--LINTLILLCSGTTVTWAHHSLING-DREGLKLGLWATIGLGVLFTAIQAYEYLH---APFGFGGVNYTSAFYMATGFHGFHVIVGTIFLIVCLRRAYLGHFTPRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISVYVWG--
78212156   ---------PTKDQDQNHSHGEHAEHPDHRMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLPDGAIYELELPLPILNTILLLVSSATFHRAG-QAIRQNDHGRCRRWLLITAGLGLAFLVSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFFAATGFHGLHVTLGALMTLIVWWRQPQGRVTAADHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLL---
298200329  ------------------QGHHTKKVQKGLRYGMTLFITSEALFFFGFFWAFFFLSQWPPKGITTMDPFDIP--LLNTMVLLTSGLTMTWAHHSIMEGHRKSAIYA-LTMTILLGLYFTALQAMEYHE---ASFSISDGAFGSTFFVATGFHGLHVMIGTTFITVCLMRQILHHFTTLHHFGFEAAAWYWHFVDLVWIFLFISIYWWGT-
258649620  ------------------QGHHTLIVTLGLRWGMILFIISEVFFFHSSLSPTIELGSMWPPGIYPFNPLQIP--LLNTAILLTSGITVTWAHHSLMESN-YSQTVQGLFFTVILGMYFTILQAYEYME---ASFTIADAVYGSTFFMATGFHGIHVIIGTTFLLVCLIRQINYHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
53686467   ------------------QGHHTLPVQKNLRCGMILFITSEVFFFGSLSPTPELGECWPPMGIIPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMAG-ARKEANQSLLLTFSLGLYFTVLQALEYYE---APFTIADGVYGSTFFVTTGFHGLHVIIGSTFLLVCMLRQVNFHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYVSIYWWG--
309253079  ----------DISREGTFQGLHTYSVTMGLRWGMILFITSEVFFFHSSLSPTIELGMMWPPGIIPFNPIQIP--LLNTLILLTSGITVTWAHHSLMENNY-KQSIQGLALTVILGVYFTMLQGFEY---FEAPFTISDAVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLFRQYKNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
307154506  ----------ALDYHQSAEAHHHGGHPDHRMFGLVLFLIAEGMIFFGLFAAFVIYSSILPQWPPGTPELELLLPGINTFILISSSFVMHLG-QNAIKKNDEKGLRLWFGITAIMGVLFLVGQGYEYTH---TGFGLTTNLFTSSFYALTGFHGLHVTFGLLLILAVLWRSRQGHYSSQSHFGVEAAELYWHFVDVIWIILFILVYLL---
215789156  ------------------QGTHTNKVCYGLRLGMILFILSEIMFFSAFFWTYFHSSLTPSWPPKGVDMINPHLPLLNTIILLTSGMSITWAHHSLLNK-MYTSCNKAIFLTIMLGMYFSMLQYIEFK---KAPFTMSDSVYGSTFYLATGFHGIHVIIGTIFIFISFLRLNNSQFSSEHHFGFEAATWYWHFVDVIWLFLFISIYWW---
163733558  -------------------GDHTPVVRIGLRYGFILFIMSEVMFFAAWFWSHAIYPMSGYAGPEIYHVDAFHLPLINTLVLLLSGCAVTWAHHALVHENNRRDLIWGLAISIILGVLFTILQAYEYSYLLYKGWEFGGDKFFSNFFMATGFHGLHVIIGTIFLTVCLVRAIKGHFTPEKHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFLSVYIWGV-
86137977   -------------VTEARQGDHAPVVRIGLRYGFILFVMSEVMFFFAWFAMYPYIGTEYAPEIYAVDPFHLP--LINTLVLLLSGCAVTWAHHALVHDNDRKSLIQGLSIGIVLGIFFTFLQGYEYAHLLHEGWQFGGDEFYSNFFMATGFHGFHVLLGTIFLIVCLIRAIKGDFTPEQHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAVYVWGT-
73912695   ----------DITRESTYQGSHTSTVMVGLRWGMILFILSEILFFFSFFWAFFHSSLSPTWPPLGIQPFNPFQILLNTTILLSSGATVTWAHHAIMEANYTQATQS-LALTIILGVYFTSLQAYEYMEAA---FSIADSAFGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLFICFTRLLNCHFSPNHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIFIYWWG--
33519708   ---------------HTINKNIKLNTNNTTIFGFWLYIMSDCILFASLFAMHAVLSTNFQKDLLSNNIFKLTFVFTETILLLLSSITCSTSMIY-ANITNPKKTLQWMILTLLLGLGFISMEIYEFHHLIANKYNPSRNAFFSSFFVLIGTHGIHVITGLIWIIIMTIHLIMTGLTQQNLIRLHCFSLFWHFLDIIWICVFTEVYLIGVL
148656389  ------------TRTHGAVAHHTSLGVDNRKLGVWAFIGSETLFFATLITTYFVFAPVNRARPDPREFLDIELTTVLASILLASSLTMVLA-LSASRRGDRRSFTTWLLATVGLGLAFIGGQAYEFNHLYHEGLTLSSSLFGTTFFVLTGFHGTHVAIGVIWLLSVFFKVRAYPDSPENVMDVEIAGLYWHFVDLVWVAIFVLVYLI---
5835491   ------------------QGHHTMIIQKGLRYGMILFIVSEIFFYHSSLAPTPELGGCWP--PTGITLFNPLEVLLNTTVLLASCVSITWAHNSLMEGNRNHMTQA-LLMTILLGFYFTILQASEY---LETSFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTSLTVCLMRQLNFHFTSNHHFGFEAAAWYWQFVDVVWLFLYVSIYWWG--
289183212  -------------------GDHTSNVTNGLKIGFILFVASEIMFFFSFFWAHSALSPTPEIGPNGINPINPWGVLLNTAILLSSGVSLTWSHHSLRELNN-NEAWNSLTLTILLGIWFTNLQAFEYWE---ANFSIADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTLFLSTCLLRLSKNHFSCNHHIGFECAIWYWHFVDVVWIFLFIFIYWWG--
148240209  -------------------EHHEAEHPDHRMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLLPGAIYELELPLPTLNTILLLVSSATFHRAGVNL-RKGCNERCRAWLLGTAVLGLAFLVSQMVEY---FTLPFGLADNLYASTFYALTGFHGLHVTLGALMILIVWWQCRTGRVSASNHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLI---
156743494  ---------------HATTAHHTSLGVDNRKLGVWAFIGSETLFFATLITTYFVFAPVNRARPDPREFLDIELTTVLASILLASSLTMVLALSASKRGDRRWFT-TWLLATVGLGLAFIGGQVYEFNHLYHEGLTLSSSLFGTTFFVLTGFHGTHVAIGVIWLLSVFFKVRTYPNSPENAMDVEIAGLYWHFVDLVWVAIFVLVYLI---
25028641   ----------------APQRVAALNRPNMVSVGTIVFLSQELMFFAGLFAMYFVSRANGLAWAEQTDYLNVPYALAITVILVSSSVTCQFGV-FAAERGDVYGLRKWFLITIILGSIFVIGQAYEYFTLVGHGLSIQSSVYGSAFYITTGFHAAHVIAGVIAFVVVLMRIQKAKFTPAQATAAMVVSYYWHFVDVVWIGLFITIYFI---
145223543  ----------------ITSRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFTARAQAGGWPPEPTELNLALAVPVTLVLIASSFTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYTLTLAMGTFFVLGQAYEYLHLVQHGTTIPGSAYGTVFYLATGFHGLHVIGGLIAFVLLLLRTRMSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDIVWIALFAVIYFV---
306960096  ----------DITREGTFQGLHTLKVSLGLRWGMILFIVSEVFFFHSSLAPTIELGTMWPPGIYPFNPLHIP--LLNTAILLASGVTITWAHHELMEGNH-SQCTQGLTLTVILGLYFTALQAYEY---IEAPFSIADSIYGSSFFMATGFHGLHVIIGSTFLLICLTRHIKNQFSQTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
113475448  ------------------EAEHHEEHQDLRVFGLLTFLASESLMFGGLFAAYLIYRTNAGVWPPEETEVELLLPTINTIILVSSSFVIHKGD-TAIKKNDVSGMRLWYLVTAIMGIIFLGGQVYEYMTL---GYGLTTNVFSNCFYLMTGFHGLHVFVGVLLILGVLWRSRRGHYNEEKHVGIEMAEIYWHFVDIIWIVLFTLIYILTLL
281428471  ------------------QGLHNSEVQRGLQWGMILFITSEVMFFFSFLSPCVELGAVWP--PAGIEPFNPFQILLNTAILLASGATVTWAHHSLMEGGHSEA-VQSLGLTIVLGVYFTALQAMEY---IEASFTIADSAYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLTVCWVRLVQAHFSPEHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSLYWWG--
226463874  ----------DITREGTFQGHHTPQVQTGLRYGMLLFIVSEVFFYHSSLAPTPELGGQWPPGVCALSPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGHQKEAAQA-LFLTILLGLYFTALQAMEYYE---TPFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVMIGSTFLLVCLIRQIKHHFTTHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
256985286  ----------DISREGTFQGLHTLTVTLGLRWGMILFIVSEIFFFSSLSPAIELGAVWPPVGIYAFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHGLMEKNH-SQGFQGLLLTVILGIYFSALQGYEY---IEASFTISDSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRHSQYHFSNAHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
207270766  ----------DITREGTFQGLHTLPVNFGLRWGMILFIISEVFFFSSLSPAIELGTMWPPMGVIPFNPLQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMEGNYTQST-QGLFFTVILGIYFTILQAYEY---IEAPFTIADAVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRHIFFHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
115494800  ------------------QGLHTAKVQKGLQGGMILFITSEVLFFFSFLSPCLEVGSVWPPGIEPFNPFQTP--LLNTAILLASGATVTWAHHGLMHGEHTEA-VQGLGLTVLLGMYFSALQALEY---FESPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCWSRLLRGHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
144897783  -----------------RDHAHTPAVRHGLRLGMALFIASEVMFFAGALGVNPSVSQWPPAGIEPLHTWSLP--FINTLILLSSGATLTWAHH-GVSKGHQRQSVLGLAVTVALGILFLSLQMVEYGEAT---FKFTEGVYPSVFYMATGFHGFHVLVGVCFLIVCTLRAGQGHFTPGQHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVWVYWWG--
120944061  ----------DVSREGTFQGLHTYQVTIGLRWGMILFITSEILFFHSSLSPSIELGTNWPPGISSFNPFQVP--LLNTAILLSSGVTVTWAHHSLMEGNY-SQTTQGLFFTIMLGLYFSIIQAYEY---IEAPFTIADAVYGSTFFVATGFHGIHVLIGTTFLLICLTRHLKYHFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYISVYWWG--
27377827   -----------------------------TAYGFWVFLLSDIVMFSCFFAAYAVLSGQTADGPKGSEIFEQRNVAIETVCLLLSSFTCGMASIAADVRNRFW-FYLGMAVTCVLGLIFLTIEFREFADLVARGYGPSRSAFLTSFFSLVGCHGLHVSAGVLWLLTMMAQVFAKGFRADVLRRMMCFALFWHALDIIWVGVFSVVYLLG--
186683686  ----------NLDELHHAAAEHTHDEEGNKMFGFIVFLLSESVIFLSFFAGYAIYKTTTPNWPVGVSGLEVKEPAINTVILVASSFVIYLAERALQRHDLV-KFRLFLLTTMAMGTYFLVGQAIEWNGL---DFGFTTGVFGGTFYLLTGFHGLHVFTGILLQSIILVRSFIPGNYDTGHFGVNATSLFWHFVDVIWIILFILIYVW---
269812155  ------------------EGQHTKQVQLGLRNGMLLFIFSELLFFISFFWAHSALAPTPEIGPLGIETINAWGVLLNTIILLSSGATITWAHHAIVYGDRKNAILS-LIITISLAIFFTFIQGFEY---VESTFSISDSIYGTTFFLLTGFHGIHVIIGTIFIIVSTIRLINHHFTKQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYWWG--
75910498   ---------------HHAGGEHSHDEEGNKMFGFIVFLLSESVIFLSFFAGYIVYKTTTPNWPVGVEGLEVKDPAINTVVLVASSFVIYFAELALKRKNLRLFRI-FLSATMAMGSYFLVGQAIEWSHL---EFGFTSGVYGGMFYLLTGFHGLHVFTGILLQFIILVRSLIPGNYDTGHFGVNATSLFWHFVDVIWIILFILIYIW---
142145157  ------------TVAESHVGDHTPVVQLGLRYGFILFILSEVMFFAAWFWSHALYPMHPEWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGMAITWAHHALVHENNREDMKWGLIIGIALGVIFTGFQAYEYTHAA---FGFAGNIYGANFYMATGFHGLHVIIGTLFLFVCLIRLMRGHFTQEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
240266416  ----------DITREGTFQGKHTLPVLNNLKWGMILFIVSEIFFFSSLSPTFEVGMIWPPSGINPFNPMQIP--LLNTMILLSSGITVTWSHHSLMTNNH-SQTTQGLFFTIMLGIYFSALQALEYYE---SSFNISDSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLTVCFMRHIMNHFSNKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
577079    ------------------EGHHTKVVQLGPRYGFILFIVSEVMFFALFRASYSSLAPTVEIGPKGIAVLDPEIPFLNTPIPLSSGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVSLALVFTAFQGMEYYQAPS---TISDSIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFSIVCGIRQYLGHLTKEHHVGFEAAAWYWHFVDVVRLFPFVSIYWWGGI
142172477  MEQRTMTTLNPSQAPIDQAGASAEHHADHRIFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLQPGAIYELELPLPILNTVLLLVSSFTFHRAGVNL-RRGMSQRCRQWLLLSAVLGLAFLASQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGALMILIVWWQCRTPGITADNHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLI---
169649035  ------------------QGLHTYAVTIGLRWGMILFILSEVLFFSSLSPAIELGASWPPAGIISFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMENNHT-QTTQGLFFTVLLGIYFTILQAYEY---IEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGIHVLIGTTFLLICLLRHLNNHFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYITIYWWG--
84488614   ----------DVSRESTFQGLHTSPVVAGLRWGMILFIISELIFFSSLSPTPSLGCSWPPAGIMPFNPFQVP--LLNTTILLTSGVSVTWAHHSLMENNHTQA-LQGLIFTIFLGIYFSSLQAFEYSEV---PFTIADAVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTAFLATCLFRHSSCHFSAQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
23578036   ------------------QGHHTSYVVKGLKAGFILFIVSEVCLFFSFFWAYFIGSVWPPVGISTLSAFQVP--LLNTSVLLLSGVSVTWTHH-SLEKGDIKSALQGLFLTLFLGFYFLWLQYGEYSETA---FSIADSVYGSAFFIATGFHGLHVMVGATFLTVCFIRMLFFHFDKGHHLGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
86990329   ------------------QGFHTTQVSKGLRWGMILFIVSEVAYFHSSLAPSLELGSCWPAGITPLNPFEVP--LLNTGVLLASGVTVTWAHHSLMEGDNPGG-LQGLVATVILGIYFTFLQACEYYE---ASFTIADGVYGSSFFVATGFHGLHVLIGSTFLLVCLVRVWLQHFSTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
117072    ------------------QGSHTAIVENGLRYPMILFITSEVCFFSSLAPAVEIGVTWPPSGITPLNPFLVP--LLNTAVLLSSGVTITWSHHSILAGNR-NEAIQALFLTVVLGIYFTILQAWEY---IDAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRLSGHHFSTHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
258649606  ------------------QGHHTFTVTMGLRWGMILFITSEVFFFISFFWGHSSLSPTIEIGPKGIVPFNPTQILLNTLILLTSGLTVTWAHHGLMENNYKQALEA-LILTVLLGVYFTMLQAYEY---IESPFTIADAVYGSAFFMATGFHGIHVIIGTTFLFVCLLRHIKNHFSPIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
294084684  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFIASEIMFFVAFFALFPNDGIWPPEGITTFDPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWAHHAMQHGNR-KDFMNGLGLTVLLGISFTALQALEYSH---APFGFTDGVYPSVFYMATGFHGFHVIVGTLFLAVCWFRGAAGHFSPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYWWG--
143250877  -----------------HSYPHEPTGVETRKLGMWVFLSTEILFFGTLITTFMIFKGSDFPGMKLTDVYDIPFTSISSFILLMSSLTMVLAH-NALEVNDQEKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSSFYVLTGFHGLHVFIGVVLLLALWIGQRQKGLTLEGGMNLEFVALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
259417534  ----------SETVAENKAGDHTPVVLIGLRYGFILFVMSEVMFFFAWFAMYPVGSEYVAPDIYPVDAFHLP--LINTLVLLLSGCAVTWAHHALVHENDRKGLINGLAIGIALGIFFTALQGYEYVHLLHKGWEFGGDEFYSNFFMATGFHGFHVILGTIFLIVCLIRAMKGDFTPKSHAGFEMAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYIWGT-
159043693  -----------------HAGDHTPVVRIGLRYGFIFFIMSEVMFFAAWFWSHALYPMDPGWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHENNKKDMKTGLLLAIVLGVIFTGFQAYEYTHAA---FGFAGNIYGANFFMATGFHGAHVIIGTVFLFVCYLRVRRDHFTAEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
110225675  ------------------EGQHTQVVQIGLRWGMILFIVSEVMFFHSSLAPTIELGAVWP--PKGIEVLNPWEVFLNTVILLSSGASVTWAHHAILSG-YRRQAIVSLIVTILLAVFFTSLQVMEY---IEAPFTISDGVYGSTFFLATGFHGFHVFIGTVFLTVCLFRALDFHFTRKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
299534636  ------------PHTWPDHPEQATMEGKNKVVGFWIFLACEVVLFASLFATYLALKNKGPAGMTTQGLFELPLAFAMTMLLLTSSLTSVYAIYH-MRNFNFKGMQTWLAITLALGLGFLALEIYEFNHYVHLGFTFNQSAFATAFYSLVGTHGFHVTLGLVWIGTLMIRNAKRGLNLYNAPKFFVAALYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGVI
289183256  ------------------QGWHTTVVENGLRYGMILFITSEVCFFSSLAPTVEIGVAWPPTGITPLNPFLVP--LLNTAVLLSSGVTITWAHHSILAGNHSEA-VQALSLTVALGLYFTVLQAWEY---IDSPFTIADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLFVCLLRLINHHFSAHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
150406464  ------------------EGHHTSLVQLGLRYGMILFIVSEVMFFFAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIEVLNPWGVFLNTVCLLSSGGAVTWAHHAILVGDRKNA-ITGLIVTVALAIIFTGLQAMEYYE---APFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLTICLIRLANYHFTKAHHFGFEAAAWYWHMVDVVWLFLFVSIYWWG--
126730196  MTTSTANANSHPGLNLGPAHGQAHKDAETVVFGFWIFLMSDLVTFAMFFATYAASIHATAGGPGNADIVDVTSIGLQTGALLISSLLFGIATVAMKHGSSPRSTILWLLASLAFGLCFLGLEVRDFIDAAEKGAVPMRSGYLSAYWALVGLHGLHVTVGSLMILVVCVQIAIFGFADDVKTRVLRLGLYWHFLDIIWIGIFSVVFLPGLL
142574000  ---------------HHGEEINNSTGVSNKKLLMWAFLGSDVMFFGTFIGTFMAYRNKSLVGPYPADTLDIPITSVSTFVLLMSSLGIVLALHYLKESKMALAKL-WLILVIVMGLIFIGFQVYEFSHFAHIGMTPQVNLFGSTFFTLTSLHGAHVSLGILWLIFLLYNEYNGNLTSENAIDLELAGLYWHFVDIVWIIIFGLLYLI---
136558849  ------------------SHPHPVTGITNSKLGVWCFLASEIMLFGGLFSAYILLRTGVTDWPRGHELLNVPLATLNTAVLITSSVTMVMSWASLEMKNL-SKYRLYMALTVLLGCVFLVVKGFEYGHKFEHHHFPSTNNFYAVYFTLTGLHGLHVIGGIIVNLYFLLFGIKMWDKEPEQFRIEAAGLYWHFVDLVWIFLFPVLYLL---
296940230  ------------------QGCHTTKVQTGLRYGMILFISSEVLFFFGFFWTFLALGLQWPPGIEPLNPMEVP--LLNTMILLASGMTVTWAHHSLMTG-FKKNTSLALTMTVMLGLYFTLLQATEYYNTM---FSISDGAYGATFFVATGFHGLHVIIGTCFLITCLMRQLYLHFTTKHFFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYASIYWWG--
145225979  ----------------ITARVHSLNRPNMVAVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFTARAQAEEWPPPPTELNLALAVPVTLVLIASSFTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYVVTFVMGLFFVLGQGYEYLSLVREGTTIAGSAYGSVFYLTTGFHGLHVIGGLVAFILLLVRTRMSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDIVWIALFAVIYFV---
226307082  ----------------ITQRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFVARAQANGWPPEPTELNLYLAVPVTLVLIASSFTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYTITLIMGAFFVSGQGYEYYHLVHEGTTISSSVYGSVFYMTTGFHGLHVIGGLIAFVFLIARTRVSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDIVWIALFATIYFI---
109156565  ------------------QGLHTVVVKQGLKYGMLLFILSEVLFFHSSLAPTVELGAVWPPGIHPLNPFSVP--LLNTAILLSSGATVTWAHHAIISGRKTEA-VRGLVATVGLGVVFTALQALEYYE---APFTISDSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLAVCLGRLISHQFTRHHHLGFEAASWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
169629056  MTTAAAPGSPAGTA--ITQRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAFYFTARAQSGGWPPEPTELNLGLAIPVTAVLVASSFTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYVITLIMGTFFVLGQGYEYMNLVHEGTTIAGSAYGSTFYLATGFHGLHVIGGLVAFVYLLIRTRMSKFTPAQATSAIVVSYYWHFVDIVWIALFATIYFV---
288903159  ----------DVTRESTFQGKHTNKVEDGMRMGMVLFICSEVFFFHSSLSPNIELGTVWPPGITAINPLDVP--LLNTTVLLSSGVSITWAHMALMENKWMEATLS-LVVTVSLGVYFTILQAMEY---VMSSFSMADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFIAVMLYRHLLFHFTSGHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFMCIYWWG--
171473640  ----------DISREGAFQGLHTSIVMMGLRWGMILFITSEILFFFSFFWSFFHSSQWPPSGILPFNPFQVP--LLNTIILLSSGVTVTWAHHSLMENNHSQTTM-GLLMTVILGVYFTSLQALEYWE---ASFTISDSAYGSTFFMATGFHGIHVIIGTTFLLVCLTRHISHQFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYMSIYWWG--
166365036  -------------------EHGHHGHPDHRLFGVVLFLVAESSIFLGLFAAFLFYRTMLPVWPAGTPELELTLPTINTIILVSSSFVMHIGQKAIKQNNNA-GLQLWFGITALMGIIFLCGQGYEYYH---AEFGLTTNVFTSAFYALTGFHGLHVTFGLVLILSVLWRSRKDHYSSQSHFGVEAAELYWHFVDVVWIILFLLVYIL---
288909100  -------------------GHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMAG-LRKQAIQSLLVTLLLGLYFTFLQAMEYYE---APFTIADGVYGATFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLLRQTLHHFTSQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
124022350  -----------------EHAELGEEHADHRMFGLATFLVADGMTFAGFFVAYLTFRAVNPLLPDAVYELELPLPTLNTVLLLVSSATFHRAG-QALKRNQSGQCQRWLLITAGLGLAFLASQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFYAVTGFHGLHVTLGTIMILIVWWQARSPGVTSENHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFIIFYLL---
208433924  ----------DITREGTFQGLHTFKVTIGLRWGMILFITSEVFFFHSSLAPTIELGAMWPPSIIPFNPLEIP--LLNTLILLSSGITITWAHHSLMENNF-NQCTQGLLLTVILGVYFSILQGLEY---VEAPFTIADAIYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLICLIRHLKNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
82792115   ------------------QGLHTKAVSKGLRWGMILFIISEVFFFHSSLSPCIEIGTMWPPGVLPFNPLQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHGMMEKNH-NEALQGLFFTVLLGVYFSALQAYEY---LESPFTMADSIYGSTFFIATGFHGLHVIIGTLFLLTCLIRHSLFHFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYISIYWWG--
142352738  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPEKWAEGVETLNIPFSALNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNARGMREWFALTFAMGAFFIGGQIFEYAELVHEGLTISSAPYGSVFFLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVSKRRFGHSQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLV---
260431067  -----------------RAGDHTPVVRIGLRYGFILFIMSEVMFFFAMYPMYEYAGTEYQPDIHAVDPFHLP--LINTLILLLSGCAVTWAHHALVHENDRKALVQGLAIGIFLGIVFTGLQAYEYFELLHEGWEFGGDQFYSNFFMATGFHGAHVIIGTIFLTVCLIRAMRGDFTPEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAVYIWG--
302869017  -----------------KSRIHSLTRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFSIRAAAPEWEKHTEVLNIPYATTFTVILVLSSITCQIGV-FAAERGDVHALRRWFTITFVMGLIFVLGQLNEYRTLVHEGVKINEDGYGSMFYLTTGFHGLHVTGGLIAFVIFMIRTTMGRFTPAQATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLYAMIYWL---
270267574  ------------------QGHHTQIVKKGLRYGMILFITSEVAFFHSSLSPTIELGAVWP--PVGIEVLDPSVPLLNTAILLSSGATVTWAHHAIVSGQRLEA-IQSLTCTVILGIQFTALQAMEYYE---APFAISDSVYGSTFFMATGFHGFHVIIGTVFLTVCLARLIGYHYTRHHHFGFEAASWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
309253236  ----------DISREGTLQGLHTYTVTMGLRWGMILFITSEVFFFISFLAPTIEIGMMWP--PKGIQTFNPIQILLNTLILLTSGLTVTWAHHALMENNFKQAT-QGLTLTVILGIYFSILQGYEYYE---SSFSIADSTYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLLVCLIRHLNNHFSNIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
6137773   -------------------GHHTSYVNKGLRWGMILFIASEVLFFHSSLAPTPELGCSWPPGVTPINPFSVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMEG-ARPESIQALTLTVILGGYFTFLQLLEY---IESPFTIADSVYGATFFVATGFHGLHVIIGSSFLTVCLGRIIMHHFSTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYWWGA-
296940244  ------------------QGHHTTKVQTGLRYGMILFITSEVLFFFGFFWTHALGLQWPPKGIEPLNPIEVP--LLNTMILLASGMTVTWSHHSIMAG-LKKNASLSLLMTVTLGLYFTLLQATEYYNTM---FSISDGAYGATFFVATGFHGLHVIIGTSFLIICLVRQMLSHFTTKHFFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYTSIYWWG--
270048352  ------------------QGLHTHKVTMGLRWGMILFITSEVFFFHSSLSPSIELGMNWPPGIKPFNPLEIP--LLNTLILLTSGLTVTWAHH-SIMENDYYQSLQGLTLTVILGFYFSLLQLYEYME---APFTIADSVYGSTFFMTTGLHGLHVLIGSTFLFVCLMRLFYNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYILIYWWG--
157326166  ----------DISREGTFQGLHTFNVTIGLRWGMILFIISEVFFFHSSLSPTIELGTLWPPNIMPFNPFQIP--LLNTIILLSSGVTVTWAHHSLMENN-KSQTTQGLFFTIMLGIYFSILQGYEYMEAT---FAISDSVYGSTFFLATGFHGLHVLIGTSFLTVCLFRHMNNHFSNKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
137940929  -QRQMTTTVPTKDQNHSHGEHAEHPDH--RMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLPDGAIYELELPLPILNTVLLLVSSATFHRAG-QAIRQDDHGRCRRWLLITSGLGMAFLVSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFFAATGFHGLHVTLGALMILIVWWRQPQGRVTAADHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLL---
56963900   --------NPNEPLEY------QSAEGRNNILGFWIFLGAEFALFATLFASYFVLVDRNAGAVPSAELFDLNLVLIMTFLLLTSSFTCGIAIHEMRAGRM-NQTLVWIGLTLLLGLGFVGFEIYEFIHYVHEGATLSASAHWSTFFVLLGTHGLHVSIGIGWIVLLAIQMLKRGFTPRTTSKFFIASLYWHFLDVVWIMIFTGVYLLGM-
228015394  ---------------------HTKRVVKGLRYGMILFILSEVLFFSSLAPTPEIGCCWPPIGIEPLNPFGVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHALMQG-DRRETLQALLLTILLGGYFTVLQAMEY---FEAPFTIADSVYGSTFFVTTGFHGLHVIIGSTFLSVCLFRAMSRHFNPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIGLFLCLYWWG--
197693506  ------------------EGHHTKVVQLGLRYGFILFIVSEVMFFFAFFWAHSSLAPAVEIGPKGIGVLDPREIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAGKQKRAVYA-LVATVLLACVFTGFQGMEYYQ---APFTISDSIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFLIICGIRQYFGHLTKEHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWVG--
142816712  ---------------HASDSHGHEEHADYRMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLPEGAIYELELPLPILNTVLLLVSSATFHKAG-QAIRQNLQGRCRNWLLVTAGLGLAFLVSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFFAATGFHGLHVTLGALMILIVWWQARANGVSAEDHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLL---
297620727  MTDSLIVHHTPEPNPNTSVPDPHQDYFSMRFIGFWVYLMTDCILFATLFITHAVLQANTFGGPSSKDLFDLRLAFGETFVLLISSVTCGLAVLAAVHQRL-RTSIAFLGATIALGLSFLTMEISEFHHFISEGHSWTVSAFLSSFFALVGTHGLHITFGLIWASAMICQLFYYGLTIDTFRRLVLFSLFWHFLDLIWIFIFTFVYLIGVI
308745849  ------------------QGHHTKRVTMGLRWGMVLFIISEVAYFHSSLAPSIETGCCWPPGIEPLNPFEVP--LLNTGVLLTSGLTVTWAHHSLMEGNF-HGSWQGLLLTVVLGVYFTFLQAGEYYE---TSFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSIFLLVCLVRCLNYQFSSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
135917077  ---------------------HNSITEIGLRWGMALFITSEVMFYKDVFTGSLGIGIWPPEGIETFDPLDIPY--LNTLILLLSGTTCTWAHHAVKEGHN-EEALQGLYLTVFLGGIFTLLQIYEYQHAT---FGFTEGIYPSTFYMATGFHGFHVLVGTLFLLVCLMRARKGHLTSERHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIAIYWWG--
164421055  ------------------QGHHTQIVKQGLKYGMILFIISEVCFFFSFFWAFFHSSLAPAWPPRGIDVLNPSVPLLNTAVLLSSGATVTWAHNAIISGKRKEG-IQGLTLTIILGILFTSLQAMEYYE---APFAISDSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLIICLGRLIVYQFTQHHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
208433765  ------------------QGLHTYIVTMGLRWGMILFITSEVFFFHSSLAPTVELGITWPPGIMPFNPLQIP--LLNTLILLTSGVTVTWAHHSLMENN-YNQALQSLLITVLLGLYFTALQALEYYE---APFTIADSVYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLLICLIRHIYNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
288908784  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGISTLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSILEGSRKQALHALLLTILLG-LYFTLLQAMEYHE---APFTIADGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLAVGLLRQALSHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
183397329  ----------DITREGTYQGMHTKNVSTGLRWGMIMFIVSEVLFFMSSLAANVELGTMWP--PMGIEPFNPMNILLNTIILLSSGITVTWCHHSLMESNKTQA-MQSLTLTVILGIYFTMLQAYEYME---AQFSIADSVYGTTFFMATGFHGIHVIIGTTFLATCLTRHIWEHFSASHHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
196020025  -------SNPAVNIQDERFPDTHRGVYSKTIFGFWVYLLSDFMLFATLFAAYAVLRNATYGGPTAKDLFNIHYTLIQTVVLLCASLTAGMGGVF-AHKRRKIPTIICFTLTFIVGLVFMAMEWGEFTHLIASGSGWQRSAFLSSYFTVVGTHGLHVIFALLWVIVLLPPVFKDGLNPVNIRRLTCLRMFWQFLNVVWIFIFTIIYLMGV-
18138535   ----------DVTREGTHQGLHTLKVIVGLKWGMILFIVSEVFFFSSLTPTLETGSMWPPQSIIPFNPFQIP--LLNTAILLSSGITVTWAHHSLMSSNHTQATQA-LTITIILGVYFTILQAFEY---FEAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLSVCLFRHILFHYSPHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
270267669  ----------DVTREGTYQGLHTFKVTLGLRWGMILFIVSEIFFFHSSLAPSAEIGMLWP--PKGIISFNPLQILLNTLILLSSGITVTWAHHALMENNH-YQTTQGLMITVLLGLYFSALQAYEYYE---APFTISDAVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLTVCLIRQNLNHFSAIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
49146908   ----------DVSREGTMQGLHTLSVSSGLRWGMILFITSEVLFFFSFFWAFFVGSMWPPLGIKPFNPFQVP--LLNTMILLASGVSITWSHNSMMEKNMSEA-IQSLQVTIILGLMFTFIQVMEYKE---SPFSISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGTSFLSVCLMRMILNHFSPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFSSIYWWG--
238800482  ----------DITREGTYQGLHTKAVTIGLRWGMILFITSEVLFFFSFFWAFFHLAPNVEVGPAGIQTFNPFQILLNTAILLASGATVTWAHHAIMESNH-SQAMQSLGITVFLGMYFTALQALEYYE---APFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLMVCLYRLYKCHFSATHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
58430906   -------------------GHHTPPVQKGLRYGMALFITSEVMLHSSLAPTHQTGGQWPPSDIFPLNPMSVP--LLNTAILLASGVSVTWAHHSIIQSNR-RQAIQSLSITALLGIYFTALQAMEY---YLAPFTIADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTAFLIVCLLRQFHFHFTTTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTSIYWWG--
138493570  --------------------------------MMWAFLGSDVMFFGAFIATYLVYRGKSLVGPYPSEILDIPLTSISTFVLLMSSLAMVLALHYVKEGQRNKGT-AWILVVVVLGAIFMGFQFYEFREFAHLGLTPRTNIFGTTFFILTGIHGAHVTIGVIWMAFLAYGSHTKALRSDNALDLEIAGLYWHFVDIVWIVIFTVIYLISA-
308745905  ------------------QGHHTLKVSKGLRWGMILFIISEVFFAFFWAYFHSSLAPWPPAGIVPLNPLKVP--LLNTCVLLTSGLTVTWAHHSLIEG-DRDGSVQGLLFTVLLGMYFTFLQAGEYYE---TSFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGSVFLLVCLVRAYMYHFSTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYMSIYWWG--
150375682  -------------------GHHTSHVTTGLRWGMILFITSEVMFFSSLAPSPEIGCAWPPTGINPLNPFSVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMEGDRTNS-IQALTLTVLLGGYFTFLQAGEY---MAAPFTIADSVYGTTFFVATGFHGLHVLIGSSFLLVCLLRTWLHHFSGGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWICLYLCIYWWG--
254422196  -SINTAEGTLNLAQEENAAVSHHEEHPDHRLFGVLVFLCAESMLFLGLFIAYITFRLVATEWPAGTPELEVLLPGINSLILISSSFVIHKAD-TAVKNNNVGGVKTWFAVTIVMGTIFLLGQGYEYANL---EFSLKDNLFASTFYVLTGFHGLHVFLGLLLMGAVLWRARPGHYSSENHFGIEAVELYWHFVDVIWIILFILLYLW---
110082704  ----------DISREATFQGLHTLKVTLGMRWGMILFIVSEILFFSSLAPTHEIGMLWPPQGIKPFNPFEIP--LLNTAILLSSGITVTWSHHSILNSN-KSQSYKSLIITIILGMYFSALQALEY---FEAPFSISDSAFGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLMCSIRLKKNHFSAFHHFGFEAPAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
136579949  ---------------------HKISKPNVVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPAIWLESTELLNIPFAAINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNKRGMREWFALTFLMGAFFIAGQIYEYAALVTEGLTLSSNAYGSVFFLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVAKRRFTHQQATTTIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLI---
125213991  -------------------GNHTFAVQKGLNLGVALFIISEVFFFISIFWATPTVELGNAWPPAGIDPLNPPYILLNTVLLLSSGASVTYAHHSLIEGNR-RGTILGIIITVVLAVIFTALQGLEYHE---APFTIADGAYGSTFFFATGFHGIHVIIGTLFIAVAFFRILSYHLTDHHHLGFEAAILYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
137611441  ----------------------SEHHEDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGSIYELELPIPTINTILLLVSSATFHKAGKALI-KNKNPETQKWLIVTALLGITFLICQLFEY---FNLPFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIISWQARSKGITNKNMFPLEAVELYWHFVDGIWVILFIILYLL---
119509088  --------------HHHPGVEHEHDEEGNKMFGFIVFLLSESVIFLSFFAGYIVYKTTTPNWPAGVSGLEIREPAINTVILVSSSFVIYLAERALQNHNLKGFRI-YLAATMAMGSYFLVGQGIEWSNL---EFGFTSGVYGGMFYLLTGFHGLHVFTGILLQAIIFVRSYLPGNYDSGHYGVNATSLFWHFVDVIWIVLFILIYLW---
48427646   ----------DITREGTYQGLHTKIVTGGLRWGMILFIVSEILFFFSFLAPTIEIGMFWPPGIQPFNPFQIP--ILNTTILLSSGATVTWAHHAIMNSNRSEA-IQSLGITVALGAYFTSLQAYEYME---ASFSIADSIYGTTFFVATGFHGLHVIIGTSFLSVCFYRLYKCHFSNSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVFIYWWG--
136432971  ----------------------------NVKLGMWLFLGSECLLFGGLISTYMLYRGRVGTGPTPMQVFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLGV-SAAHKGDDRNTYLWVAVTALLGATFVGGQVYEFTAFYNEGMGFTTSLFTSSFYVLTGFHGVHVTVGIIMLMSTLGIMKRSKVPGSKSETIEMLGLYWHFVDIVWIIIFTLIYLI---
119869385  ----------------ITSRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFTARAQAGGWPPPPTELNLALAVPVTLVLIASSFTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYVLTFLMGLFFVLGQLYEYYHLVHEGTTIPGSAYGSVFYLATGFHGLHVIGGLVAFLFLLARTKMSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDIVWIALFAVIYFV---
260751308  ------------------QGHHTLAVKQGLKYGMLLFIVSEVLFFFSFLSPTIELGAVWPPGINPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHAIISGRKKEA-IKGLTCTVILGVLFSGLQAMEYYE---APFAISDSIYGSTFFVATGFHGFNVLIGTTFLFVCLARLVSHQFTRHHHIGFEAASWYWHFVDVVWLFLYICIYWWG--
119509025  ------------------------EHPDHRLFGLVVFLIAEGMIFLGMFGAYLAFRATLPAWPPGTPELELLLPGVNTINLIASSFVMHNAD-TAIKKNDTKGMQIWLTITALMGATFLVGQVYEYAHL---EFGLTTNLFASSFYVLTGFHGLHVTIGVLAIVAVLWRRVPGHYSNEKHFGIEAAEIYWHFVDVIWIILFGLLYLL---
207268071  ----------DITREGTFQGCHTLIVNYGLRWGMILFIVSEILFFVSFFWSFFHSSLSPSWPPKGILTFNPIQILLNTAILLASGVTITWAHHSLMENNL-SQAIQGLTATVGLGIYFTLLQAYEY---LEAPFSIADSVFGSSFFMATGFHGLHVMIGTMFLSICLTRLLANHFSSAHHFGLEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
124484824  ------------------DGCYTQVVRRGLKLGMILFIVSEVCLFFSLAPAIEIGAVWPPKGIEPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHAIISGQR-EEAIRGLSLTVLLGIIFTGLQAMEYYE---APFAISDSVYGATFFVTTGAHGAHVIIGSTFLGVCLVRLAYNQFSRGRHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIFMYWWG--
84488782   ------------------QGCHTKEVMTGMRWGMILFIVSEVFFYHSSLAPAIELGSSWPPGIIPFNALQVP--LLNTTVLLASGITITWSHHGLLENN-YNQAKQGLIFTILLGLYFTTLQLYEYYE---APFTIADSVFGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLITCLSRMLFMHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
281428815  ------------------EGSHSSIVAKGLRVGMVLFIVSEVFFFLSVFWAFFHNALSPAWPPKGIQPVDPWGILLNTIILLTSGCTVTYAHHSLIEGN-WRGTILGLFFTILLALVFTFIQWMEYYE---SPFTISDGIFGSCFYFATGFHGAHVIVGTIFLIVGLYRVWNYQLTSHRHLGLEAGILYWHFVDVVWLFLFVAIYWWG--
240266388  ----------DITRESTFQGKHTLIVTTGMKWGMILFITSEVFFFHSSLSPTIELGMTWP--PMGIHVFNPMQILLNTMILLCSGITVTWAHHSLMENNH-SQTSQSLFFTITLGVYFSILQGIEYYE---SSFTISDSVYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLLVCLKRHMSFHFSSKHHMGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
89099673   ----------------------STEENKTKILGFWIFLGAEIMLFATLFAGYFTLVDRTGSGPSAGEIFEISPVLIETFVLLTSSFTIGLAIH-AMRLGNKKAMLAFFGITILLGLGFLSVEIYEFIHYVHIGAGLQTSAFTAILLTTLGTHGLHVTFGIFWGLAIMLQVKKRGLNPHTANKSFIFSLYWHFLDVVWIFIFSFIYLKGLM
11465640   -------------------GHHTGAVQKGLRYGVILFIISEILFFFAFFWAHSSLSPSIDIGPKGIVVFSPWEIFLNTIILLLSGCSVTWAHHSIVAGYKKQATLS-LGVTIILASIFTGFQGFEYS---VANFKLSDGVYGSTFYMATGFHGFHVFIGTIFLAICLIRLLKSHLTQQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWGGI
306960155  ------------------QGLHTSLVSKGLRWGMILFIVSEIMFFASFLAPTIELGMNWPPGIQPFSPIQIP--LLNTLILLSSGITVTWAHYSLMNSNH-SQTTQSLVITVIMGLYFTTLQAYEYWE---APFTISDNMYGSSFFITTGFHGIHVMIGTMFLVTCLTRHINKQLSTNHHFGFEAATWYWHFVDVIWLFLYISVYWWG--
50059244   ----------DVSREATLQGLHTIKVTTGMRWGMILFIVSEVLFFFSLNATMEVGGHWPPTSIVAFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHH-AVTENNHSQAIQGLILTIMLGFYFTALQAYEY---VEASFSIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLLVCFLRLFMGHFSSSHHTGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
171473577  ----------DISRESTFQGLHTLIVAKGMRWGMILFITSEVLFFFSFLAPTMEIGLMWP--PTGIYPFNPIQVLLNTIILLASGVTVTWAHHGLMENKFT-QTYQGLIMTVALGGYFTLLQAMEY---IEASFTIADSAYGATFFVATGFHGLHVIIGTTFLLTCLMRHKNCHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYMTIYWWG--
255506416  ----------DITREGTYQGLHTHKVTLGLRWGMILFITSEVFFFISFLTPSIELGMIWP--PKGIQTFNPEIPLLNTLILVTSGLTVTWAHHGLMENNYFQG-LQGLILTVILGIYFTILQAYEY---IEAPFTIADSVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRHYLSHFSCIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYITIYWWG--
298492112  --------------HHAATVDHHEAHPDHRLFGLVVFLIAEGMIFLGMFGAYLAFRSTLPVWPAGTPKLELLLPGVNTVNLIASSFVMHNAD-TAIKKNDEKGMRSWLAITAAMGAVFLVGQVYEYTHL---EFGLTTNLFASTFYVLTGFHGLHVTIGVLAILAVLWRSTPGHYSNQKHFGIQATELYWHFVDVIWIILFGLLYLL---
52000434   ------------------QGLHSSPVVVNLRWGMILFIVSEVFFFASLAPSVEIGTQWPPSGIIPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTITWSHHALMNGNH-SQAVQALTITIILGVYFTALQAYEYME---APFSISEAVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLTICLYRMMNFHFSASHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
133755326  ----------DISRESTFQGHHTFIVTMGLRWGMILFITSEVFFFISFFWGFFHNSLAPAWPPKGIETFNPIQILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNFKQAT-HGLLLTVILGFYFTLLQGYEY---FESSFSIADAAYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRHLNNHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISVYWWG--
89055642   ------------------EGDHTPVVRIGLRYGFIMFIMSEVMFFHTLFPMNTFEASTYPPEIYQVDPFHLP--LINTLVLLLSGCLVTWAHHALVHGGSRKDVETGLLGAVVLGVAFTGLQAYEYYELIAHHHWPDGDKFYSTFFMATGFHGFHVVIGTIFLFICYLRVRKGHFTAEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYIWG--
188011132  ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMVLFITSEVFFYHASLAPTPELGGCWPPGIFTLDPLEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSMMEGNR-KQAVHSLTLTIILGFYFTFLQALEY---VDAPFTISDGVYGATFFVATGFHGLHVIIGSTFLAICLLRQIKHHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
296531273  ----------DITRESTFQGHHTTKVQTGLRYGMTLFITSEVLFFFGFFWTFPTLGLQWPPGIYPLNPSEVP--LLNTMILLASGMTVTWSHHSIMAGTKKNA-IWSLLMTVLLGLFFTTLQAMEY---FNTTFSISDGAYGATFFVATGFHGLHVMIGTTFLMTCLMRQVNHHFTTKHYFGFEAAAWYWHFVDVVWILLYMSIYWWG--
50812321   ----------DIARESTLQGLHTINVIKGMRWGMILFILSEVLFFFSFFWAFFHSSLSPLWPPSGINVFNPLQVLLNTIILLSSGVSVTWAHHSLMEKN-YSQALQGTFLTVTLGVYFTLLQAFEYYE---SPFSMADSTYGSTFFIATGFHGLHVIIGSSFLTVCLIRHFFNHFSSYHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWGA-
1169064   ----------DISREGTFQGHHTFAVQKGLSLGFVLFVVSEVFFFISIFWAFFHLGAHWP--PAGIETLNPWEVLLNTVILLSSGATVTYAHHANPSNRA--GVIYGLIATIVLATVFTGFQGFEY---YNAPFTFSDGVYGSTFYMATGFHGIHVLVGTIFLTVGLFRVLSYHLTDHHHLGFEQAILYWHFVDVVWLFLFISVYWWG--
135152313  ------------------EKAHTKIVEFGMRYGMALFIASEVMLYAGLFARVEHTGGQWP--PEGVETVPPFGLFMMTMILLLSGCAVTWAHHAVMEGNQ-KDLEKALAATVFLGVFFLGFQVYEYTHVT---FGFTDGIYSSTFFMATGFHGFHVLVGTIFLFVCLMRARAGHFTKERHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYWWGA-
254418580  -----------------KAGDHTPVVSIGLRYGMILFIASEVMFFVALFGTWADTAKAWSTWPPGVEVLSPWLPLLNTVTLLLSGCTVTWAHHAIQVGDRKGAKIA-LIITVALGVFFTSVQAYEYQHILHEHLFFNSGLYGSIFFMATGFHGFHVLIGTIFLAVCLIRLLAGDFTPQKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFVYVV---
144139053  -------------------GDHTPVVRIGLRYGFILFIMSEVMFFHALFPMGPESPAVDGVWPPGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHEDNRDDIKWGLTLAVLLGLLFTVFQVYEYTH---ASFGFAGNIYGANFFMATGFHGLHVVIGTIFLFVCLMRVMRGHFTAKNHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWGA-
284517031  ------------------QGKHTLKVMMGLKFGMMLFIFSEVMFFLSFFWTYFHSSLSPTWPPTCINVFNPMEILLNTLILVSSGATITWAHHSLMVK--SSDTMKALILTIFLGLIFTILQGIEYWMAT---FTISDSVFGAIFFSTTGMHGMHVIIGTLFMIVCTVRMKINHFTSSHHTGMELMIWYWHFVDVVWLFLYLSFYWW---
77020128   ----------DITREGTYQGMHTSTVTIGLRWGMILFIASEVLFFFSFLAPTVEIGTSWPAGIVPFNPFQIP--LLNTAILLSSGATVTWAHHAIMESNHTQA-IQGLGVTIVLGMYFTALQALEY---FEASFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLYRLYLCHFSSHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
126725949  -------------------GDHTPVVSIGLRYGFIFFITSEIMFFAAWFAMYPMGPLSPVWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGCAATWAHHALVHENNRVDVRNGLIIAIVLGAIFTVFQGYEYGHAA---FSFSGNIYGATFFMATGFHGAHVIIGTIFLFICLLRLQRGHFTPERHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
144034463  ---------------------HNSITEIGLRYGMALFITSEVMFYKDVFTGTFGIGIWPPEGIETFDPLDIPY--LNTLILLLSGSTCTWAHHEVREGN-IKEAIKGLKITVALGFFFSLLQVYEYQH---AHFGFTDGIYPSTFYMATGFHGFHVLVGTIFLFVCLLRAQKNHLTPERHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISVYWWG--
136594366  --------------------PSHAERPNMVSIGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVNPEWAEEVELLNIPFASFNTTILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVKGLRKWFVITFLMGFYFVAGQVYEYAVLVHEGLTLSSNAYGSAFYLTTGFHGLHVTGGLIFLFVLARTYATKHYSHKQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFATIYLI---
254472596  -------------------------------LGFWLYLMTDAIIFSLLFATYVVMFQNTATGPLPIEVFDIKHVFGETMFLLFSSVTFGFASLASVREH-KSQAVFWLIVTIVLGLGFISLEVIEFIGMIQSGAGPQTSGFLTAFFTLVGTHGAHVSLGMIGILVMIFQILIKGLTSPVKSRLHRLGMFWHFLDIVWIGIFSIVYMPG--
240168252  ----------------ITSRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFTARAQSGGWPPPPTELNLYQAVPVTLVLIASSFTCQMGV-FAAERGDVFGLRRWYVITFLMGLFFILGQAYEYYHLATHGTTIPGSAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFIFLLIRTGMSKFTPAQATASIVVSYYWHFVDIVWIALFTVIYFI---
284006412  --------------------------------------MSDLILFACLFATYVVLVNGTAGGPTGKDIFNLNFVLIETFLLLFSSITYGFAML-AMYKQKINLVKLWLLITFLLGLGFVIMEIYEFHELIAEGYGPDRSAFLSAFFTLVSTHGIHVSFGLAWIIIMIIHISRHGLTAVNQTRLSCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAL
135473921  -----------------RAGDHKPVVQLALRYGVIMFIISEVMFFVAWFWSFALFPMDASGGPTGIQTFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHDNDRKGLVNGLIVAIGFGVLFTGFQIYEYSHAA---FTFSENIYGANFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLIRASNGHFTPEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFL----------
159159432  ----------DITREGTFQGLHTMPVALGLRWGMILFITSEVLFFHSSLSPSIELGMTWP--PKGIETFNPMQILLNTLILISSGITVTWAHHSLMENN-YKQTIYGLSLTIILGIYFTMLQAYEY---FESAFTIADSVYGSAFFMATGFHGLHVIIGTIFLSVCLFRQIFNHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVTIYWWG--
136976739  -----------------HDGHHTTTVQLGLRYGMVLFIASEVMFFASFYAGEAVAHTGGVWPPQGVEVFDPWLPLLNTVILLTSGTTVTWAHHALKEGKR-GGLIWGLVLTVLLGLLFTAVQAYEYGHAA---FGFTDGIYSSTFYMATGFHGAHVIIGSIFLIVCLGRALAGHFKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAIYWWGGL
87123733   ----------NPSQAQLDQAGASAEHHDHRIFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLQPGAIYELELPLPILNTVLLLVSSFTFHRAGVNL-RRGMNQRCRQWLLLSAVLGLAFLASQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGALMILIVWWQCRTPGITADNHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLI---
164420886  ------------------QGHHTKMVQKNMRYGMALFITSEVFFYHLSLSPGPELGATWPPGIMPLNPFEVP--LLNTMVLLTSGVTITWSHHAIMEGSKKEATLA-LTMTALLGAYFTLLQFSEY---LETPFTISDNTYGSTFFVATGFHGLHVMIGTTFLITSLIRLHAFHFTTNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLYISIYWWG--
115494878  ----------DTTREGTYQGLHTKRVMTGLKWGMILFITSEVLFFFSFFWAFFHSSLSPAWPPVGIQAFNPFQVLLNTAILLASGATVTWAHHALMESNHTQA-LQGLALTVVLGLYFTGVQAMEYYE---APFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLSVCLYRMYMSHFSATHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
142426726  ------------------SEHHTPIVQIGMRYGMMLFIASEVMFFVAFFAFYPNEGVWPPEGITTFDPFDLP--LINTLVLLLSGCTVTWAHHALQHGNR-KDFMTGLALTVALGAIFTVLQAIEYSH---APFGFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVLVGTLFLTVCWFRGRAGHFTAEQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYWWG--
143895453  -----------------HQGHHTFVVQISHRYGMTLFIASEVMFFASLFPTESIGAVWPPKEIETFDPWDIP--LINTLILLLSGTTVTWAHHALLE-NDRKGLLHGLILTVFLGFIFTCFQAYEYHHAT---FTISGNIYGSTFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLFRVGKGHFKQDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
284794662  ------------------QGHHTLIVKQGLKYGMILFIISEVCLFFSFLAPTIEIGAVWPPGVDPLNPFSIP--LLNTAILLSSGATVTWAHHAIISGKRKEAIIS-LALTVALGVIFTGLQGMEYYE---APFTISDSVYGSTFFVTTGAHGGHVLIGSSFLLVCLYRLINHQFTRHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFMLMYWWG--
237846740  ---------------------HTKPLLNCIRFGMILFIMSEVMFFHSSLSPTPELGCSWPPGILPINPFTVP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSLTEKTYTEAKIA-LTLTISLGIYFTFLQLGEY---VEASFTIADSIYGTTFFVATGFHGLHVMIGTTFLAISLIRLILNHYSSDRHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLFISIYWWG--
258649580  ----------DISRESTFQGHHTLIVTTGLRYGMILFIISEIFFFVSFFWAHSSLSPSMEIGPKGINPFNPLQILLNTIILLSSGLTITWAHHSILENNFFQASQS-LFFTIILGIYFSFLQGYEYME---ASFTISDAVYGSAFFMATGFHGLHVINGTTFLLVCFLRILMHHFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYISIYWWG--
253807628  ------------------QGLHTQKVQNGLRYGMILFIISEVMFFHSSLAPTIEIGAVWP--PAGIEVLNPWEIFLNTLILLTSGASVTWAHHAILAGE-KQQAMRALIVTIVLAAIFTGFQVLEY---VEAPFNISDSIYGATFFMSTGFHGFHVLIGTLFLAVCTVRLAKNHFTKSHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYYWGGV
226348831  ------------------EGHHTSTVQTGLKYGMLLFIVSEIMFFHSALAPTIEIGAMWP--PKGIEVLNPWEIFLNTVILLTSGATVTWAHHAILGGK-KQEVIVSLLFTIALASVFTGFQAMEY---VEAPFTITDGVYGSTFYLATGFHGFHVFVGTVFLSICLVRTLKDHFTKAHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYWWG--
192288409  -------------------GHHTSYVTKGLRWGMILFISSEVMFFHSSLAPTPDLGCSWPPGIFPLNPFSVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLIEADRPGATQA-LILTVLLGAYFTFLQAGEY---IEAPFSIADSMYGSTFFVATGFRGLHVLIGSTFLFICLLRTLTHHFSAGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYMCIYWWG--
157279668  ----------DISREGTFQGLHTLQVTVGLRWGMILFIVSEVLFFHSSLSPTIELGAIWPPNIQPFNPFQIP--LLNTIILLSSGITITWAHHSLMENN-KHQTSQGLIFTILLGIYFSILQNYEYAE---APFTISDSVYGSTFFMATGFHGFHVLIGTTFILISFIRHISNHFSMNHHMGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
309253129  ------------------QGLHTFTVTMGLRWGMILFIVSEIMFFISFFWSFFHSSLSPSWPPKGISTFDPIQILLNTLILISSGITVTWAHHSIMENNY-SQAIQGLGLTIILGIYFTALQSYEY---LESTFTMADSVYGSSFFMATGFHGVHVIIGTTFLLVCMMRQMMNHFSSIHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
56751515   ----------TSTLEALKTHHLEEAHPDHRIFGLILFLVAEGMIFLGLFAAYLTFRAVNSLPAEQMPELELLIPAINTTILISSSFVIHGAE-DAIKQNNVKAVQRYFGITALMGVVFLVGQIYEYSQLT---FGLRDNLFASTFYALTGFHGLHVLVGLLAILAVLWRSRQPDYYSQHHFGIEAAEIYWHFVDIVWIVLFVLLYLI---
109156480  ------------------QGHHSLVVKQGIKYGMLLFIASEVLFFFSFLAPAVELGVVWPPGVNPLNAFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHAIISGKR-EEAILGLSLTVFLGVLFTGLQAIEYYE---APFAISDSVYGSTFFMATGFHGFHVIIGTTFLAVCLIRLKSNQFTSRQHVGFEASSWYWHFVDVVWLFLYLCVYWWG--
55274308   ------------------QGLHTMKVSMGLRWGMILFILSEVFFFVSLSPAIEIGGIWPPKGITPFNPFHVP--LLNTIILLSSGLTITWCHH-SIMNNMKNEAINSMKMTITLGILFSILQGYEY---IEAPFTIADSIYGSTFFLTTGFHGLHVLIGTTFLIVNFFRMKNDHFSTNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
110633103  -----------------QEGHHTAVVSLHLRYGMIMFIASELMFFASLFVSRAEFTGGTWP-PHGVEVLDPFHLPLNTIILLLSGTTVTWAHHALLE-NDRKGLVAGLAVTVALGILFSFVQAYEYMH---APFAFSDSIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLLRAMAGQFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFIYVW---
228015382  ------------------QGNHTIKVTKGLKMGMILFIISEVMFFVSFFWSFFHSSLSPSWPPKSIVTFNPMEVLLNTIILLSSGISITWAHQSMLANKLKPFKKSML-ITVIMGIYFSILQKWEYSE---SKFTISDSIYGSTFFMSTGFHGIHVIIGTTFIVVCLLRGIKLHFSSNHHLGFEAATWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
309253224  ----------DITREGTFQGHHTFQVTIGLRWGMILFITSEVFFFISFLSPTIELGMLWP--PKGIETFNPSQILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENN-YNQTLQGLLLTVILGFYFSLLQGYEYYE---SSFTISDSAYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLLVCLIRHINMHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
38234202   ----------------APQRVAALNRPNMVSVGTIVFLSQELMFFAGLFAMYFTSRANNGSWKEGAHHLNVPYALVITIILISSSVTAQFGV-FAAERGDVFGVRRWFSLTILLGAIFLVGQAYEYFHLVEHGMTIQSSVYGSSFFITTGFHAAHVLAGALAFVVVLLRLSKSKFTPAQATAAMVVSYYWHFVDVVWIGLFITIYFI---
22550338   ------------------QGHHTSVVQIGLRYGMILFIVSEIMFFVAFFWAHSSLAPTVEIGPKGISVLDPWAIFLNTVILLSSGAAVTWAHHAMLAG-LRDQTIVALIATIVLAAIFTGFQAMEY---LEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLIVCAVRAWLGHFTKKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
261840600  ------------------QGMHTKMVIKGLRWGMILFIVSEVFFFSSLSSAVQIGTMWPPMGIYPFNPMQIP--LLNTMILLTSGVTVTWAHHSLINNNFKEMNQS-LMITIIMGIYFSLLQMYEY---IEAPFTISDSVYGSTFFMATGFHGIHVIIGTTFLFVSLTRQLNLHFSKTHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
49147295   ------------------QGLHTELVTKGLQWGMILFIISEILFFHSSLSPCVELGASWPPGISPFNPFQVP--LLNTAILLASGVTVTWAHQNILS-NLNKKAFQSLLLTCLLGIYFTILQIWEYYQ---APFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSSFLTICLMRIKLSHLSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFIY-----
20378345   ------------------------VVNANASLGFWIYIMTDLILFCTLFIGFQVLREHSAGGATEYEIFKLGFVFVETIVLLASSFTFGMAHFAQAQKN-VAKLQFWLIATFVLGAIFIGMEVYEFSHLIHAGHTPQSSAFLTSYFSLVGTHGLHVTSGLIWLAVLIVQVGKFGLNPAVNRRLMMLSIFWHFLDIVWVCVYTEVYLLGAI
139282280  -----------------HEGHHNAFILIGLRYGMALFIASEVMIFADEAIQYSVTFTGGEWPPKGVETFDPHLPLLNTVILLTSGTTCTWAHHALIEGKR-KTVIWALLATIGLGILFSFVQAYEYSH---AKFAFGDGIYSSTFFMATGFHGFHVLVGTIFLIIILFRTLAGHFKPEQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFSIYWWG--
143533312  --------SSNNVTIHHGEEINNSTGVSNKKLLMWAFLGSDVMFFGTFIGTFMAYRNKSLNGPYPADTLDIPITTVSTFVLLMSSLGIVLALHYLKESKMGLAKF-WLFAVIVMGLIFMGFQVYEFSHFAHIGMTPQVNLFGSTFFTLTSLHGAHVSLGILWLGFLLYNEFNGNLTSDNAVDLEIAGLYWHFVDIVWIIIFGLLYLI---
207269752  ------------------QGLHTLSVSYGLRWGMILFIVSEIFFFSSLAPAIDLGMIWPPTGISPFNPFQIP--LLNTAILLASGITVTWAHHSLMESNH-SQTTQALFFTVILGIYFTTLQAYEYYE---APFSIADAVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTSFLLICLLRHMLFHFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
138081467  -----------------HGGHHTTTVQLGLRYGMVLFIVSEVMFFASLYSGEAIQAARVEWPPTGVEVFDPWLPLINTIILLTSGTTCTWAHHAIKENKR-GGLIWGLVLTILLGLTFTAVQGYEYAHAA---FGFTDGIYSSTFFMATGFHGFHVIIGTIFLMVCLGRAMVGHFKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYYW---
11465897   ------------------EGQHTKSVQKGLKIGLLLFILSEVMFFVSFFWAHSSLNPSPAIGPAYITTLDPWGILLNTIILLSSGASVTWAHHSIVFG-SKEEAIQALICTVVLAVIFTSFQGYEY---VTAPFTISDGIYGSVFYMCTGFHGLHVIIGTIFLAVCLYRVNANHYTKEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSLYWWG--
138566244  ------------------DSEVNEKHEDFRMFGLVTFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAVYELELPIPTLNTILLLISSATFHKAGKALLKDKN-SDSQKWLLFTAALGIIFLICQLFEYFHL---PFGLTDNLFASTFFALTGFHGLHVTLGTLMILIIAWRVNKGRVTSQNMFPLEAVELYWHFVDGIWVILFIILYLL---
115531854  ----------DISREGTFQGNHTINVSIGLRWGMILFIASEVLFFHSSLSPTPELGAHWPPGIYPFNPFQIP--LLNTAILLASGISVTWAHHSLIESNFSQAKIA-LLITVTLGIYFSILQGFEYKE---ASFAISDSSYGSTFFVATGFHGLHVLIGTSFLLVCLLRHNMTHFSASHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
123965741  ------------------ESELREHHEDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKALL-KNKNSDTQKWLLVTALLGIVFLICQLFEY---FNLPFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIISWQARSKGITNQNMFPLEAVELYWHFVDGIWVVLFIILYLL---
6691419   ----------DVSRESTFQGFHTSKVGKGLRWGMILFITSEVCFFSSLAPTPEIGGVWPPSGVFPLNPFSVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSLI-KSNWAGMTQGLTATALLGVYFTILQATEYME---ASFSIADSVYGAVFYVATGFHGAHVLIGSTFLIICLCRHLTHQFSPAHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYWWG--
15827405   ----------------ITSRVHSLNRPNMVSVGTVVWLSSELMFFAGLFAMYFTARAQAGGKWPPSTELNLYQAVPVTLVLIASSFTCQMGV-FSAERGDVFGLRRWYVITLLMGLFFVLGQGYEYYHLITHGTTIPSSAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFIFLLARTTMSKFTPAQATASIVVSYYWHFVDIVWIALFTVIYFI---
270267613  ------------------QGIHTFKVVQGMRWGMILFITSEVFFFISFFWSFIELGMNWP--PKNIMTFNPMEILLNTLILISSGISVTWAHHSLMENNY-KQAFNGLAITIILGVYFTMLQAYEYME---SSFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTIFLAVCLLRHWKNHFSSVHHFGFEAATWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
148254208  MSVSAVEQAPAYADPHHAEHDGPAPKRIVTGYGFWIFLLSDIVMFSCFFASFAVLSKATAGGPGGAELFDIRNVAIETALLLVSSFACGMASIAAERHSALWFQVA-MAATGLLGAGFLLLEAREFTDLVGRGDGPSRSAFLSAFFTLVGCHGLHVGAGLLWLLTMMAQVMTKGFRADIERRILCFALFWHALDIIWVAVFSVVYLLG--
256375511  ---QAIMRRVTTAAPSITQRVHSLNRPNMVSVGTVVWLSSELMFFAGLFAMFFTVKAQHEGEWPPVH-LNVPYAMLFTTILVASSFTCQWGV-FAAERGDVFGLRRWYGLTVLLGAIFVAGQAGEYATLIGEGVTIPSGAYGTVFYLTTGFHGLHVIGGLIAFGYLLVRTKLSKFTPAQATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFAVIYLV---
284794299  ------------------QGLHTTQVSKGLRWGMILFIASEVCFFSSLAPTMEIGSCWPPTGIIPLNPFEVP--LLNTGVLLASGVTVTWAHHGLMEGDRT-AGLQGLAATVALGVYFTCLQAMEYYE---ASFTIADGAYGSTFFVATGFHGLHVLIGSTFLMVCLGRVWLQHFSTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLVLYLSIYGWG--
134378907  ----------------AHAYPHEHTGVETRKLGMWVFLSTEILFFGTLITTFMIFKGRSFPGIKLSDVYDIPFTSISSFVLLMSSLTMVLAH-NAIEADDQEKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSSFYVLTGFHGLHVFIGVILLLSLWIGQRQNGLSLESGMNLEFVALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
154426237  ------------------QGYHTFKVVNGLRWGMILFITSEVLFFLSFFWAHSSLAPSMEIGPMGINAFNPMKILLNTLILLSSGVSVTWSHNSIMGGEKLNVTKNSLLITIILGVYFTFLQGWEYW---SSSFTMSDSCYGSTFYMATGFHGLHVLVGSVFLMVCLMRLHNNQFSSSHHFGFEAAIWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
254675054  ------------------QGCHTSYVLSGLRRGMVLFIVSEVFFFHSSLAPTVELGVTWPPGVHPLNAFAVP--LLNTAVLLSSGVTVTWAHHALMEGKRTEA-IQSLAITVMLGLYFTGLQAWEYYE---APFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLMVCLGRQVFYHYTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
33866395   ---------------HASDSHGHEEHADYRMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLPEGAIYELELPLPILNTVLLLVSSATFHKAG-QAIRQNLQGRCRNWLLVTAGLGLAFLVSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFFAATGFHGLHVTLGALMILIVWWQARANGVTAEDHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLL---
291612252  ------------------QGLHTTKVVSGLKWGMILFIVSEVMFFFSFLSPCVELGMMWP--PTGVDPFDPMLVMLNTSVLLTSGCTVVWAHYSLIE-DDRSDLIQSLGITIFLGFYFTVLQAFEYYE---ASFTIADSVYGCTFFVATGFHGLHVIIGTLFLSVCMLRVLKGHFSMEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
218157377  ----------DVTRESTLQGMHTLQVTIGLRWGMILFIISEVFFFSSLSPTQELGAYWPPMGITPFNPFQIP--LLNTTILLASGITVTWAHHSLLEKNF-SQTMQALMFTVFLGIYFTLLQMYEYME---APFTIADAVYGTTFFVATGFHGLHVLIGTTFLMMCLLRHSLCHFSPQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
242624236  ------------------QGLHTKFVTKGLRWGMILFIISEVFFFHSSLSPTIELGSLWPPGILPFNPLQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHGLLEDNYKQG-LQGLFFTVVLGIYFTVLQAYEY---VEAPFTIADSVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLTCLLRHLFLHFSSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
142217833  ----------------TTSLPPAINRPNTVAVGTIVWLGSEVMFFAGLFAIYFTLRSTSPEWTSGVEKLNIPFAAINTTILVLSSVTAQFGVFAAERLQHRRGMIEWFYLTYIMGAIFVAGQVYEYAFLVSEGLTLSSDAYGSAFYITTGFHGLHVTGGLIAFLLVIGRAYAVKFTHREATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
94481624   -----------------------------LRFGMILFILSEVAFFHSALAPTPELGCAWPPAITPINAFSVP--LLNTAVLLGSGATVKWAHHSLTEGNGKEAKQA-LILTILLGIYFTKLQVGEYQE---APFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLAVCLMRMFLNHFSTSRHFGFEAAAWYWHFVDVVWILLFSCIYWWG--
221632719  ----------------HPAGEHTTTGISHNRLMMWTFLASDCMFFVSLIWVYFAYRGRYFEPPYPRDVLDIPYTSVSAAVLLLSSFAIVMS-LTALERGDMRGFRGWLLGTILLGALFLGGQYYEFTTFYHEGLTLTSNLFGTTFFVLTGFHGTHVFIGIVWLLVQWLLSLFGKLTTAHVERFFVTTLYWHFVDIVWIVIFMLVYLM---
119488475  ------------------SAHGHEEHPDLRLLGVIVFLVAESMIFMGLFSAYLIFRGESTVWPPDGIERELLLPGINTLILISSSFVMNKGTA-AIKKNDQAGLRTWYIITALMGIAFLAGQIFEYSNL---EFGLTTNVYASSFYVLTGFHGMHVTFGVLLILGVLFRGRKGHYTKESHFGPEAAEIYWHFVDVIWIVLFLLLYIL---
186920137  ------------------QGHHTKAVQKGMRLSMILFILSEVMFFFAFFWAFFASSLSPAWPPAGLAILDPWNVLLNTAILLLSGATCTWAHHSIVSGNRENS-ILGLGLTIALGAIFTGFQGLEYYE---ANFTISDSIYGSIFFMATGFHGFHVLIGSLFLLVCFIRLVQHHFTREHHFGFEAAVMYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
309253022  ----------DITRESTFQGLHTYKVTMGLRWGMILFITSEVFFFISFFWGHNSLSPSIEIGPKGIQTFNPEIPLLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENN-YKQALHGLILTVLLGFYFTLLQGYEY---IEAPFTIADATYGSSFFVATGFHGIHVIIGSTFLLVCLIRHIYNHFSPIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
270048338  ------------------QGLHTLKVSMGLRWGMILFITSEVFFFISFFWGHSSLSPSMELGPSGIYAFNPTEILLNTIILLTSGLTVTWAHHSLMENNF-KSAFQGLLLTVILGIYFSILQGYEY---IEAPFTIADSVYGSSFFMAAGFHGLHVLIGTTFLLVCLMRHNNNHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
261406337  -----------------------TEENRNRIFGFWLFLGAEIALFATLFTVYFVLVNRFASGPSGAEIFEITPVLLETFLLLTSSFTIGLAVH-AMRLGLKKQMMIFMVITLLLGAGFLGIEIFEFFTYVHEGVTLSTSAFSSSLFTLLGTHGAHVTFGLLWGTAILIQLKKHGLDHSTANKSFIFSLYWHFLDVVWIFIFSFVYLKGLM
46575795   ----------DITREGTYQGLHTKVVAIGLRWGMILFIVSEVLFFFSFFWAFFHSSLWPPTGIVPFNPFQIP--LLNTAILLASGATVTWSHHAIMESNHTQA-VQSLLLTIILGLYFTALQAYEY---IEASFTIADSVYGATFFVATGFHGLHVVIGTSFLAVCLFRLYSCHFSASHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
163760336  ----------------AHEGHHTRVVGLHLRYGMIMFIASEVMFFASLFPVHQVARAAFTGGPAGIEVLDPLHLPLNTVILLLSGTTVTWAHHALLHG-DRKGLVYGLTLTIILGLIFSSVQAYEYS---IAPFDFTDSIYGATFYMATGFHGFHVLVGTIFLVVCLIRAMRGHFTAKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAVYVW---
262375301  -----------------------------TVFGFWTYLMSDLVLFGTLFIAFAVLSSHIPVGPSARDLFSLGFVLTETFALLISSVTFGFAVL-AAYKKDVAKVLTWLAITWVFGAIFIGMELYEFNHLVHAGHGPSTSAFLSAFFTLVGTHGIHVTSGLVWMIVLMVQIKKYGLTLANTRRLACLSLFWHFLDIVWICVFSVVYLMGVL
310619441  ------------------QGWHTINVYHGMRLGMILFIISEVLFFFSFFWAYFHSSLWPPLGIKPFNPFDIP--LMNTIILISSGLTITWSHHAMLNMNFLESKKS-LLLTIILGIYFTLLQLIEY---IESPFTLADSIYGSTFFIATGFHGLHVIIGTLFLLTCFMRMKSSHFSSLHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWW---
281428457  ------------------QGLHTKKVVSGLQWGMILFITSEVLFFFSLSPCLEVGGIWPPIGIEPLNPFQVP--LLNTIILLSSGVTVTWAHHSILHNKF-NQALESLFFTIILGLYFTRIQAMEY---VEASFSIADSIYGTTFFVATGFHGLHVIIGATFLLVCWLRLKFHHFSSSHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTFIYWWG--
192293799  ----------DTTREGTYQGMHSSPVMAGLRWGMIFFILSEILFFFSFLAPTIEIGLTWPPGVIPFNPFQIP--LLNTIILLSSGTSVTWAHHAIMEANHTQA-IQSLSITVILGLYFTLLQVYEY---VEASFTISDSIFGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLFVCLYRLYFFHFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIFIYWWG--
190349601  ------------------QGHHTKVVQKNMRYGMALFITSEVFFYHLSLSPGPELGATWPPGITPLNPFEVP--LLNTMVLLTSGVTITWSHHAIMEGNKKEATLA-LLLTVTVGVYFTLLQLSEYME---TPFTISDGAYGSTFFVATGFHGLHVMIGTTFLTITLLRLLAFHFTTNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWMLLYISIYWGG--
141892487  ------------------------------RYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDISLFPVWPPKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLLE-DDRKGFIQGLTLTVILGFFFTLLQAYEYHHAT---FTYSGHIYGAVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLWRGRLGHFTKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
148241769  --------------------------PDLRMFGLATFLVADGMTFAGFFAAYLTYRAVNPLPPGAIYELELVLPVINTAILIASSFTFHRASKELMRG-AMGACRGWLLLTAVMGLSFLGGQMVEYFEL---PFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGALMILIVWFQAREPGFTPSDHFGLAAAELYWHFVDVIWVVLFGLLYLL---
143747400  ------------------NSEVNETHEDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKALLKDKNPES-QKWLFFTAFLGIIFLICQLFEYFHL---PFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIIAWQSRMNGITSQNMFPLEAVELYWHFVDGIWVVLFIILYLL---
309253201  ----------DISREGTFQGHHTFIVTMGLRWGMILFITSEVFFFISFLAPTIDLGMIWP--PKGIQTFNPIQILLNTMILLTSGLTVTWAHHSLMENNF-KQTLHGLLLTVILGLYFSLLQGYEYYE---SSFSISDAAYGSSFFVATGFHGLHVIIGTTFLLVCLLRHMKNHFSQTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
254413887  ---DEYQVSPNSEPSAEGAVAAHEEHPDYRVLGLIVFLASESLMFGGMFASYLIYRGVSATWPPEGTEVELLVPAINTIILVSSSFVIHNGDV-AIKKNNISGMRLWYIITAIMGVIFLGGQVYEYLTL---GYGLTTNVFSNCFYLMTGFHGLHVTVGVLLILGVLWRSRRGHYGETKHVGIEMAEIYWHFVDIIWIILFTLLYIL---
82541845   ------------------QGNHTNKVIKGLQWGMILFITSEVFFFVSFFWAFFHSSLSPAWPPMGIETFNPIQILLNTAILLTSGVTITWAHHGLMENNYAES-LQGLMFTVMLGIYFSILQAYEY---VESAFTISDSIYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFILNCLIRHYFFHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISLYWWG--
288903259  ------------------QGLHTFKVVQGLRWGMILFIVSEVLFFFSFFWSFFHSSLNSSWPPTAANPFDPFQILLNTVILLSSGVSVTWAHH-AVTEALHSQAKQGLSLTIALGVYFSTLQAIEY---LEAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLFVCLIRQTQAHFTSSHHMGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWGA-
3121915   -------------------GDHTLAVQKGLNLGVILFIVSEALFFMAIFWAFFHSGQWPPIGIEPINPFELP--LLNTVILLSSGATVTYAHHSIIGRNREGALYGSVA-TVLLAIVFTGFQGVEYS---VSSFTISDGAFGTCFYFGTGFHGLHVIIGTIFLLVALWRIFAYHLTDNHHLGFEAGILYWHFVDVVWLFLYISIYYWG--
304322858  ------------------QGLHTKYVSIGLRWGMILFIASEVMFFMSSISPNIELNMMWPPGIKPFNPMQIP--LLNTTILLASGVTITWAHHSMINSNH-SQTMQGLFFTVILGIYFTILQTYEYWE---APFTIADATYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLSTCLMRHLLKQFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
144167874  --------------------HAPANRPNMTAVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFTLRAVNPEWEQETQLLNVPFASVNTTILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVKGLRRWFIITFLMGSVFIGGQIFEYAELVHKGLTLSSNAYGSAFYLTTGFHGLHVTGGLIFLLVLATTYVAKRFTHQQATRAIVTSYYWHFVDVVWIALFFMIYIL---
157279682  ----------DISREGTYQGLHTFIVSMGLRWGMILFIISEVFFFHSXLSPTIELGGYWP--PANIQAFNPWLILLNTTILLSSGIAVTWAHHGLMENN-KSQTTQGLIFTISLGIYFSMLQGYEY---LEASFSISDSVYGATFFLATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRHMKNHFSKSHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYISIYWWG--
18390118   -------------------GYHTLKVTLGLRWGMILFIVSEIFFFHSSLAPSIEIGLNWP--PKSIETFNPMEILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNYT-QTFQGLFLTVLLGIYFTILQAYEYME---APFTIADSVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLTCLIRHFYGHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
33239892   ---------------------QTEEHPDLRLFGLVSFLVADGMTFAGFFAAYLTFKAVNPLLPDAIYELELPLPTLNTILLLVSSATFHRAGKALEAKES-EKCQRWLLITAGLGIAFLVSQMFEY---FTLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGAIMILIVWWQARSPGITTENKFPLEAAELYWHFVDGIWVILFIILYLL---
190349571  ------------------QGLHTMKVTLGMRWGMILFITSEVFFYHSSLTPSIELGMMWPPGIKPFNPMQIP--LLNTMILLSSGISVTWAHHSLMENNF-KQAFNGLLLTIILGVYFSMLQAYEY---VESPFTMADSVYGSTFFLATGFHGLHVIIGTLFLMTCLMRHYFNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
289183156  ---------------------HTTHVVRGIKIGFILFILSEVMFFSALSPTPEIGMTWPPTGITPIHPWGVP--LLNTAILLSSGASLTWSHH-SLRQRSGDDAWNALAVTILLGIWFTSLQAYEYWE---ASFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTAFLAVCLGRLTRAHFSVNHHVGFECAIWYWHFVDVVWIFLFVCIYWWG--
254390607  ------------------HAHPSVNRPNLVSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTGAWSSRADLLNFPFSMTNTTILVLSSLTCQLGV-FAAERGDVKKLRTWFIITFVMGAIFVGGQVYEYTELVQHGVTLSSDPYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIFLLVLGRTYAARRFTHEQATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYLI---
73663041   --------------------DQRSHEGNLNKLGFWVFLTAEFSLFGTLFATLLTLQHGGDAGKMTTELFELPLVLIMTFALLISSYTCGIAIYY-MRKEKEKLMLIWMIITVLLGMVFVGFEIYEFAHYVHEGVNLTIGSYWSSFFILLGTHGAHVSLGIVWIICLLIQVAMRGLNKDNAPKLFIVSLYWHFLDVVWIFIFTAVYMIGMV
142172585  --------------------------PNATSVGTIVWLGSEVMFFAALFAMYFSLRAGAPAWENDTQLLNVPFALGNTIILVSSSFTAQFGVFAAERMQLKWGMVEWFFLTYLLGSIFVAGQVWEYAILVSEGVTLSSNSYGSAFYITTGFHGLHVAGGLIFLLVIGRAFAAKRFGHKEATAAIVTSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
116073482  --------HPSSAETSATDTAHDHEDH--RMFGVATFLVADAMTFAGFFAAYLTFHAVNPLEPGAVYELELPLPILNTVLLLVSSATFHKAG-QKLRQRDNSGCRQWLLITAALGLAFLASQMVEY---FTLPFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGALMILIVWWRIPSGRITADNQFPLEAVELYWHFVDGIWVVLFLILYLL---
215789184  ------------------QGMHNSFIMKLLRLGMILFIISEIFFFLSLFWTFFHMSLSPSWPPKMIKIFDPSIPLLNTIVLLSSGISITWTHYSLINYNKKNSLFS-LYLTIFLGMYFTLLQYLEYKE---ASFTISDSVYGSIFFLLTGFHGIHVIIGTLFIIISLIRINFNHFSNNHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFVYSFIYWW---
137395313  ------------------QGHHSPIVQIGLRYGMMLFIASEVMFFVAFFWAFPVGGVWPPEGIKTFDPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWAHHALIE-NDRSDFLLGLLLTVILGISFTGLQALEYMH---APFGFTEGIYPSVFFMATGFHGFHVIVGTIFLFVCLIRGYLGHFTSTQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFICIYMWGA-
18314310   -------------------------------------------------------ATWPPTNIVPFNPFQIP--LLNTIILITSGVTVTWAHHAIMENNHSQMT-QGLFLTIILGIYFTFLQAYEY---LEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVMIGTMFLLICLIRHINNQFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
197935831  ----------DITREGTFQGMHTYIVVMGLRWGMILFITSEIFFFSSLSPTIEIGSSWPPMGILPFNPLQIPTQLL--AILLASGVTVTWAHHSLMENNHT-QTLQGLISTVLLGLYFTCLQAYEYWE---APFSIADSAFGSTFFMATGFHGIHVIVGSSFLLVCLLRHNSNHFSSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
143516908  ------------------HHLPTNTGLTNEKITMWSFLGSDCLLFGSLISTYLLLRNRVGPGPTAADLFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-TSIQRAEMERCKLWLLTTAALGAIFIAGQVYEFTSFYREGLGFTTNISSSAFYTLTGFHGVHVSLGIVMLVTMWALVSGGQLGPERAETIEIIGLYWHFVDIVWIVIFAVVYLI---
226952680  -----------------------------TVFGFWTYLMSDLILFGSLFIAFAVLSSHIPPGPSAYDLFHLGFVLAETFALLISSVTFGFAVLAS-YKKNVNQVLLWLIVTFIFGATFIGMEIYEFHHLVHEGYGPTKSAFLSAFFTLVGTHGIHVTSGLVWMAVLMYQIKQNGLTLPNTRRLACLSLFWHFLDIVWICVFSVVHLLGVL
13621151   ------------SRESTFQGLHTIMVIKGMRWGMILFIVSEILFFFSFFWAFFHSSLWPPEGIIPFNPIQVP--LLNTIILLSSGVSVTWAHHSMMEKNYT-QSLQGIIITVVLGIYFTTLQALEYME---ASFTISDSAYGSTFFIATGFHGLHVIIGTSFLMVCLMRHYFNHFSPYHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYMSIYWWGA-
237515463  ------------------QGFHSTWVHKGLKVGMILFIISEIMFFISFFWMHMALAPSMEIGPNNILTFNPSVPLLNTSILISSGISVTWSHH-SMLNSLKYESVVSLLITILLGIYFSFIQYMEYW---TSSFTIADSVFGSSFFVMTGFHGIHVLIGSMMLMVCWIRLLLNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVLIYWW---
4432891   --------------TFPDSPEKATLEGKNKFLGFWLFLGGETVLFASLFATYLALKDSTAGTKPGAEIFDLGLVFAATMILLTSSLTSVYAMYHMKNFNF-RKMQLWMFITWLLGLSFLILEIYEFMHYIHLGHTFTSSAFGSAFYTLVGTHGAHVCFGLLWIGTLLIRYSKGGLNLYNAPKFYVASLYWHFLDV---------------
228474321  --------------------DSRTHEGQLNKLGFWIFLTAEFALFGTLFATLLTLHGGSYGGKMTTELFELPLVLIMTFALLISSYTCGIAIYYL-RKEEKGKMMFWMILTVILGLIFVGFEIYEFAHYASEGVTPKVGSYWSSFFILLGTHGAHVSLGIVWIICLLIQVATRGLNKFNAPKLFIVSLYWHFLDVVWIFIFTAVYMIGMV
270048324  ------------------QGLHTYRVTMGLRWGMILFITSEVFFFVSFFWGFFHSSLSPAWPPKGIETFNPIQILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNF-KQTTQSLLLTVILGIYFSILQGYEY---IEAPFTISDSVYGSSFFMATGFHGIHVIIGTSFLLVCLIRHINNHFSCIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISMYWWG--
62263648   -------------------------DGSKNVFGFWIYIMSDCVLFATLFATFAVFHKHTFGGPGAQELFSLPYVFVETMLLLISSFTFGLAMLNRNSENINH-VIKFLWITFFLGLGFIIMEVHEFYELAIEGHTWSSSAFLSSFFTLVGTHGLHVSMGLIWIVSMIFQLKKYGMNPMAKTKLTYLSLFWHFLDIVWIFVFSIVYLLGAV
124359009  ----------------THQGHHTQIVVRGLKLGMLLFILSEVCLFHSSLAPSVELGGLWPPGIEALDPFAVP--LLNTTILLSSGATVTWAHHAIIGGNLRTNAVIGLLMTILLGIIFTGLQAFEYKE---ASFAISDSVYGSTFFMLTGTHGLHVLVGTTFLIVCFFRLLANQFTNSHHLGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYVFVYWWG--
5835967   ------------------QGHHTLTVQKGLRYGMALFITSEAFFFHSSLAPTPELGSQWPPGINPLNPMEVP--LLNTAILLASGVTITWTHHSITEGNQKQATHALLLTVLLG-LYFTILQATEYYE---TPFSIADSVYGATFFVATGFHGLHVIIGSSFLLICLLRLTKYHFTSNHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYMSIYWWG--
115531588  ------------------QGHHTEIVKKGLKIGMLLFIVSEIAFFHSSLAPAIELGALWP--PTGIQILNPSVPLLNTAILLSSGATVTWAHHAIING-DRKQAIVGLVSTVLLGMIFTALQIVEY---IEAPFAISDSVYGSTFFMATGFHGFHVLVGTTFLLVCLLRLVFHQYTRHHHFGFEAASWYWHFVDVVWLFLYVCIYWWG--
110082690  ----------DISREATFQGLHTLKVTLGMRWGVILFIVSEILFFSSLSPTVEIGMMWPPQGILPFNPFEIP--LLNTAILLSSGITVTWSHHSLLNSN-KSQAVKALMMTIVLGLYFTALQALEYHE---APFSISDSAFGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLSVSLLRMTSNHFSSFHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
189095645  ------------------QGHHTLPVIQGLKWGMILFIVSEIFFFHSSLSPNIELGSTWP--PNSIIPFNPTHILLNTSILLASGVTITWSHHNIISKNYAQANLA-MGLTLFLGVYFTILQAWEYYQ---SPFSITDSIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLLITFIRMMKYHLSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
270267300  ----------DISREASFQGLHTYTVTMGLRWGMVLFITSEVFFFLSFFWSFFHNSLSMAWPPKGVETFNPIQILLNTLILLTSGITVTWAHHSLMENNMKQATQS-LLFTVILGLYFSALQGYEY---LESSFSISDAAYGSSFFVATGFHGIHVIIGTTFLLVCLLRHMNNQFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
296117509  ----------------------TLNRPNLVSVGTIVFLSQELMFFAGLFAMWFTSRANGQGGDWAEQTLNVPMGFLITTILILSSVTSQLGV-FSAERGDVYKLRVWYAVTIMLGLIFICIVGYEWYEMIHHGVTIQSSVFGSVFYILTGFHAIHVSAGIVAFIVIMMRTAKSKFTPAQATAAMAVSYYWHFVDVIWIGVFVVIYLV---
284043361  -----------------PPEAHRSSRVDPQMLGMLLFIISEIMVFGAFFTAYFFIR-VVDGNPWPAEGTELPKLIVNTAILLSSSITLHWA-LEAVKRGNRGAFKAGMATTFLLGATFLFVQINEY---VNIGFAPYDSAQASVFYGLTGLHGAHVALGLMILLMVTVRAFRGHFSAEEHRGVEIPGIYWHFVDVMWVVVYSTVYLL---
299769503  -----------------------------TVFGFWTYLMSDLILFGSLFIAFAVLSSHVPEGPSAYKLFHLGYVLTETFALLISSVTFGFAVLAS-YKKNVNQVITWLFITFLFGATFIGMELYEFHHLVEEGHGPTHSAFLSSFFTLVGTHGIHVTSGLVWMLVLMYQIKTKGLTLPNTRRLACLSLFWHFLDIVWICVFSVVYLLGVL
164421013  ------------------QGCHTFIVRRGLKYGMLLFIVSEVCLFFSFLAPTMEIGGVWPPGVSPLDPLSIP--LLNTVVLLSSGATVTWAHHGIISGKRKEA-IRSLALTVILGLIFTGLQGMEYYE---APFTISDSVYGSTFFVTTGAHGGHVLIGSTFLLVCLYRLINFQFTRHHHLGLEAAAWYWHFVDVVWLFLFIFMYWWG--
5835854   ------------------QGLHTSKVGVGLRWGMILFIASEVLFFSSLAPAVELGSAWPPLGIKPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHALMENNHTQA-FQGLFLTVFLGFYFTSLQALEY---FEAPFSIADAVYGTTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLICLIRHTLHHFSFTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
240266405  ------------------QGFHTYQVCVGLRWGMILFIVSEVAYFHSSLAPSMELGCSWPPGIEPLNPFSVP--LLNTAVLLASGITVTWSHHSMMEGDRLGG-IQGLILTVILGIYFTVLQAGEYYE---APFTLADGVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLIICLLRLHMYHFSVGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
84488740   ------------------QGLHNKTVSKGLRWGMILFIVSEVFFFLSFFWSFFHSSLSPTWPPLGIVSFNPLQILLNTGILLASGVTVTWAHHALMEQNHTEA-LKGLFFTVLLGIYFSMLQAYEY---IEAPFTISDSIYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLMICMLRHLNFHYSSNHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYVSIYWWG--
224588064  ----------DVTREGTYQGLHTYSVTMGLRWGMILFITSEVFFFSSLAPSIEIGAMWPPMGIIPFNPLQIP--LLNTIILLSSGVTVTWAHHSLMENN-YSQTNQGLLLTVILGIYFTILQAFEYME---APFTIADAVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLLICLLRSYYNHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
225021887  ------------------------------SVGTIVFLSQELMFFAGLFAMYFTSRANNGSWKEGAAHLNVPYAMVITAILISSSVTAQFGV-FAAERGDVFGLRRWYLLTIVLGTTFLVGQGYEYYHLIEHGLTIPSSVYGSAFYITTGFHAAHVLAGVLAFVVVMLRIAKAKFTPAQATAAMVVSYYWHFVDVVWIGLFITIYFI---
6934268   -------------------GNHTSYVVNGLRIGMLLFILSEIGFFHSSLVPTAELGCVWPPGIITLNTFGVP--LLNTIVLLSSGITVTWAHHSLMESNRT-STIQALTLTIMLGLYFTLLQANEY---YSSSFTIADSIYGTTFFVTTGFHGAHVIIGSSFLTICLIRVIKNQFSNTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWICLYICMYWWG--
213965289  ----------------APRRAATLNRPNMVSVGTIVFLSQELMFFAGLFAMYFVSRANGQGWDWGTGHLNVPYALVITVILVSSSFTAQWGV-FAAERGDVFALRKWYALSTALGAVFLVGQAYEYFTLVSHGLTIQNSIYGSVFFITTGFHAAHVLAGVLAFVVVLIRTSKSKFTPAQATAAIVVSYYWHFVDVVWIGLFITIYFI---
1352158   ------------------EGNHTTMVQLGMRYGIMLFIFSEVILFIAFFWAFFALETGVVWPPKGIQFFSPWDIFLNTIILLLSGCAVTWSHNCIISG-FRRQAIFSLILTIGLALIFTIFQIYEYA---IASFHLSDGAYGSTFFMITGLHGFHVIVGTFFLFVCMFRLVQYHFTMQHHYGFEAATWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
114328914  ---------------------HSPLTRLGLRYAMLMFIASEVMIFPSN-MGNLTSAAAAVWPPAGVHTFNPHLPLVNTLILLTSALTLTWAHHGIAHGNR-RTLIIGLILTIVLGMSFTICQAREYSE---APFKFTDGVYQSVFYMATGFHGFHVIVGTIFLTVCLIRALRGGFTAERHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYWLG--
226463900  ------------------QGLHTSKVQRGLRYGMVLFITSEIFFYHSSLAPTPELGGQWPPGITPLNPIEVP--LLNTAVLLASGVTVTWTHHAIMAG-LRKESIQGLTLTVVLGLYFTALQAMEYYE---APFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLICLIRQVTFHFTTTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
117413396  ----------DVSREGTLQGLHTNAVEFGLRWGMILFILSEVLFFFSFFWAFFHSSLSPTWPPVGVDAFNPFQVLLNTAVLLASGVTVTWAHHSLIESNFNETSYA-LLLTVMLGIYFTILQVFEYYQ---APFSIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLICLFRHTLNHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
208433779  ------------------QGLHTYSVTMGLRWGMILFITSEIFFFISFFWGHNSLSPSIEIGPQGISTFNPEIPLLNTLILLTSGFTVTWAHHSMMENNQ-KQSLQGLFLTVILGIYFSMLQGYEYME---ASFTISDSIYGSSFYMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRHYYNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
143912754  ---------------------HGKKGLGNPVLGMLLFIVSEIMFFGGLFAAYFSLRTSAGTWPPEGNEAHVLFPSILTLLLVFSSLTCQIAV-WRIRRGDRVGMNRALMLTVILGVVFLIGQLYEYTQL---GFGIADGTFGGTFYILTGFHGAHVLGGVLMLCVCLYRGSLGQFSAQHHDMVEASSIYWHFVDIVWVFLFALLYFV---
260428539  -------------------GDHTPVVEIGLKYGFILFIMSEVMFFFAWFALYPMGPNSPAWPPVGIETFDPWLPLINTMILLCSGCAATWAHHALVHENNREDMKWGLIIAIVLGAIFTVFQAYEYSHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGVHVIIGTIFLFVCLLRLMKGDFTQTKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYVWG--
139417183  ------------------------------------------------FTGSLGIGIWPPAGIETFDPLDIPY--LNTLILLLSGTTCTWAHHAVREGNNKEA-LQGLYLTVFLGGIFTLLQIYEYQHAT---FGFTEGIYPSTFYMATGFHGFHVLIGTLFLLVCLMRARKNHLTPERHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIAIYWWG--
14530808   ----------DITREGTLQGHHTPTVQKSLRYGMILFIISEVTFYHSSLAPTPDLGMLWPPGIFPLNPYEIP--LLNTAILLGSGVTVTWAHHSLMENNRKDMIIS-LFLTILLGIYFTSLQAMEY---FNSSFNISDNTYGSTFFVATGFHGAHVMIGTLFLLICLLRQLLFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
137744016  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPKVWLESTEILNIPFAAINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQERRGLREWFALTFLMGAFFIGGQIYEYAALVSEGISFSSRPYGSVFYITTGFHGLHVTGGLIAFLILMVRIFKPKFTHKQATSAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLI---
284991759  -----VTTAPVASSTFDTSRVHSLTRPNLVSVGTIIWLSSELMFFAGLFAMYFTARAALEGWPPEPTELNLPYALVFTIILVASSVTCQLGV-FAAEQGNVYGLRRWFTITFVMGLVFVLAQANEYRVLVTEHATISSSTYGSVFYLTTGFHALHVIGGLVAFVYLLIRSTMGRFTPAQATAAIVVSYYWHFVDVVWVGLFATIYLI---
189095633  ------------------QGHHTNKVTMNMRWGMIMFITSEVFFFSSLSPAIEIGASWPPTGITPFNPFQIP--LLNTIILLSSGVSITWTHHSIMEKN-YSQSVKSLLITILLGLYFISIQGLEYYE---APFSIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTLFLSVTLIRLIKFHFSSHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
51830100   -------------------GYHTKPVIKGLRLGMCLFIVSEVAYFHSSLAPVPEIGCTWPPGIQPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTITWCHHSIMAGHLKESILS-LMLTSMLGLYFTLLQVNEYYE---ASFTIADGIYGSCFYVATGFHGLHVIIGTTFLLVCLWRLWDQHFSTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYCWG--
289183185  ---------------------HTTIVIQGLKIGFILFVLSEIMFFFSFFWAHSALSPTAEIGPTGINPIHPWGILLNTAILLSSGGSLTWSHHSLREGNGTE-TWNALLITILLGLWFTALQAFEYYE---APFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLFICLIRLARAHFSTNHHVGFECAIWYWHFVDVVWIFLFICIYWWG--
55140560   ------------------QGLHTKMVTKGLRWGMILFIISEVFFFSSLSPTIDIGSLWPPMGIYPFNPLQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHGLLENN-YNQTLQGLFFTVVLGIYFTALQAYEYME---APFTIADSVYGSTFFIATGFHGLHVIIGTTFLMTCLLRHLTLHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVXWLFLYMSIYWWG--
12408629   -------------------GDHTLAVQKGLNLGVILFIVSEALFFLAIFWAFFHLGSQWPPGIEPINPFELP--LLNTVILLSSGATVTYAHHSLIHGERKGALYGS-IITILLAIIFTVFQGVEYN---VSSFTISDGAFGTCFYFGTGFHGFHVIIGTIFLAVALWRIFAYHLTDNHHVGFEGGILYWHFVDVVWLFLYVSIYYWG--
258423560  --------------------DSRTHEGELNKLGFWIFITAEFALFGTLFATLLTLQHGGDAGKMTTELFELPLVLIMTFALLFSSYTCGIAIYYMRQEKQ-KLMMFWMIITLLLGLVFVGFEIYEFAHYASEGVNPTIGSYWSSFFILLGTHGCHVTLGIVWAICLLIQIQRRGLDKYNAPKLFIVSLYWHFLDVVWVFIFTAVYMIGMV
75812459   ----------------TRTVEHTHDEAANSMFGFIVFLLSESIIFLSFFAGYIVYKTTTPDWPPGVEGLEVREPAINTVILVSSSFVIYFAELALKRHNMWGFRLLWLT-TMMMGSYFLYGQAVEWSSL---HFTVTSGVFGGMFYLLTGFHGLHVFTGVLLQLIMLVRSLIPGNYDKGHFGVDATSLFWHFVDVIWIILFLLIYIW---
226464055  ------------------------------------------------------------WPPKSVETFNPMKILLNTMILLSSGVTITWAHH-SMMNNNYKQSYLSLMMTVILGISFTMLQAFEYKEST---FCINDSIYGSTFFMSTGFHGLHVMIGTSFLMVCLVRHMKFHFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYISIYWWG--
17230226   -----MDSSLSHNEGHEISHEHGHDEEGNKMFGFIVFLLSESVIFLSFFAGYIVYKTTTPNWPVGVEGLEVRDPAINTVVLVASSFVIYFAELALKRQNLRLFRI-FLSATMAMGSYFLVGQAIEWSHL---EFGFTSGVYGGMFYLLTGFHGLHVFTGILLQFIILVRSLIPGNYDTGHFGVNATSLFWHFVDVIWIILFILIYIW---
16604296   --------------------------------------------------THELGGCWPPTGIHPLNPLEVP--LLNTSILLASGVSITWAHHSLMEGNR-KQMIQALTITILLGLYFTILQAMEYYE---SPFTISDGIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCLLRQFYFHFTSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
206600400  ------------------QGHHTTPVISGLKWGMILFIISEVLFFVSFFWAHSSLSPNIELGPQGINPFNPTHILLNTSILLASGVTITWTHHNILLSKNKKASNA-LTITLLLGVYFTLLQAWEY---FQAPFSISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLITLMRMINLHFSASHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
113170506  ------------------QGHHTTTVQAGLKSGMILFIVSEIMFFLAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIDVLNPWEIFLNTLILLTSGATVTWAHHAILAGQKTQGIMS-LIFTVILAAVFTGFQVVEY---VEAPFTITDGIYGSTFFMATGFHGFHVFIGTVFLAICLLRLVANQFSTHQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYWWGGL
299134058  -------------------GDHTRVVQLHHRYGMILFIASEVMFFVAWFWAYALFGGVWP--PKGIETFDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALLEG-DRKGLKWGLILTVVLGACFTLCQAFEYSH---AEFSFAGHVYGSTFFMATGFHGFHVLVGTIFLTVCLIRAYMGHFTPKQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFICIYVWG--
227018557  ----------DITREATYQGQHTAKVVNGLRWGMMLFITSEVLFFFSFFWAFFHSSLSPTWPPAGIQSFNPFQILLNTAILLASGATVTWTHHALISSNF-SQAIQSLALTVSLGVYFTALQTLEYYE---APFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSGFLMVTLYRLYMCHFSANHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
225697481  ------------------QGLHTSLVETGLRWGMVLFITSEVMFFHSSLAPNIELGGAWP--PAGIQAFNLGVPLMNTVILLSSGVSVTWSHHAIMHGNLTQAKLS-LMITILLGAYFTFIQLLEYSE---APFSFADSAYGSTFFIATGFHGFHVLVGTLFLLVSFLRMTKCKFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFITIYWWG--
87198940   ----------------AHAGDHTPVVQLHQRYGMILFIASEVMFFVGWFWAFFDFSAETVGGQWPMDPFDLPLLNTLILL--CSGTTLTWAHHALIHG-DREGLKKGLWATIILGVIFSMIQAYEYAH---APFAFGTNTYGSAFYMATGFHGFHVIVGTIFLIVCLIRAYKGHFTPRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYVWG--
298245947  -------------------EEHVEVGRSMNWWGMILFISSEALIFANLIAAYLYLKNGLWLLPSG-EHLDWTFPAINTVFLLASSFPAIIA-RKGIVKGNRKQLIAGLAGAIILGLVFLSGQAYEYFNLYTAHFTMQTRVFGSAFFTLTGFHGLHVTIGLIFLTICLIRAIRGDFTAKKHFAVEAAEMYWHFVDIVWVIVFSTVYLL---
11497463   ------------------QGHHTNPVQVGLRYGMLLFILSEIMFFHSSLAPTIEIGAVWP--PKGIQVLNPWEIFLNTIILLTSGASVTWAHHAILAGNRKQGIIS-LAITVLLAVIFTGFQALEY---LEAPFTISDGIYGSTFYLATGFHGFHVIIGTIFIAVCLFRLVLHHFSKSHHLGFEAAAWYWHMVDVVWLFLFVCIYYWG--
7335655   ----------DISREGTFQGLHTFPVTIGLRWGMILFIVSEIFFFHSSLSPTIELGMTWPPGIIAFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHALMESNHSQAT-QGLFFTIVLGIYFSILQAYEY---IEAPFTIADAVYGSTFYMATGFHGLHVLIGTTFLLICFLRHINFHFSKNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
289551129  ----------------------RTHEGELNKLGFWIFLTAEFALFGTLFATLLTLQHGGDAGKLTTDLFELKLVLIMTFALLLSSYTCGIAIYY-MRKEKQNLMMLWMIITLALGLVFVGFEIYEFAHYASEGVNPTIGSFWSSFFILLGTHGAHVSLGIVWIICLLIQVATRGLNKYNAPKLFIVSLYWHFLDVVWIFIFTAVYMIGMV
254503727  -------------------EEEEHHSLRGREFGFWLFLMGDAVIFALLFATYVVLSGNSAAGPTSQQVFDLSHTAIETALLLVSSLTFGVASL-AMDKGHGRAVILWLLITLGLGLGFLAMEVLEFRGMILQGAGPDVSGFFSAFFTLVGMHGAHVAMGSIGILVMIGQVMTKGLTLPVRSRLNRLGLFWHFLDIVWIGIFSVVYLPGVM
254486919  MTTSTSHLKSHPGLNLGAAHGQAHEDAEPVVFGFWIFLMSDLVTFAMFFAVYATSLQATAGGPGNADIVDVTSIALQTAALLVSSLLFGIATVAMKHGSAARTVIFWLIASLAFGLCFLGLEVRDFIDAAEKGAVPMRSGYLSAFWALVGLHGLHVAVGSIMILVVCAQIAFFGFASDVKTRVLRLGLYWHFLDIIWIGIFSVVFLPGLL
114570779  -------------------GDHTAVVDIGMRYGMILFIASEVMFFVAWFWAYAIFHEVRTWPPAGVETFNPWHILMNTLILLLSGTTVTWAHHALQH-DDRKGAITGLIFTVVLGACFTALQIVEYAEAFAFSMADGGNLYGSTFYMATGFHGAHVLIGTIFLAVCLIRLLAGQMSAKKHFGLEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFVYVV---
294499884  -------------------------------LGFWIFLGAEIALFSTLFVTYLTYHTRTAGGPTAEELFVVKDFMIETLLLLFSSFTMGIA-IFKMRNNDLKGLLVWFVITLVLGGGFLFYEIREYMYAVHEGATMQTSAFLSGFFTLLGTHGLHVTVGVFWAISIIIQLVRRGLTPVTARKVFIIGLYWHFLDVVWIFIFTLVYLNGLV
182413887  ----------------HHQDVTTSTGIPNKKLLMWAFLASDCMFFGTLIASHLIYRLYPPAGPSPKEIFDLPLTSFSTFILLMSSLMMALAV-NAIQKGNVRSMRFSLLTTAFFGAIFLGCQVYEFTHFVHEGLTITGSILGSTFYTLTGTHGLHVLIGVIWLMSMYLYSFTGRVTQKEAIDVESMGLYWHFVDIVWIVIFTAVYLL---
136099719  ---------------------HNSITEIGLRWGMALFITSEVMFYKDVFTGSLGIGIWPPAGIETFDPLDIPY--LNTLILLLSGTTCTWAHHAVREGNNKEA-LQGLYLTVFLGAIFTLLQIYEYQHAT---FGFTEGIYPSTFYMATGFHGFHVLIGTLFLLVCLMRARKNHLTPERHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVAIYWWG--
170746478  --------------HEANSGDHTRVVQLHHRYGMMMFIASEVMFFVAWFWAYFEAALYTAWPPKGIEAFDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALIEG-DRKGLKYGLWLTIILGVLFTACQAYEYSH---AEFGFSGSIYSSTFFMATGFHGAHVIIGTIFLAVCLFRAYAGQFTPRQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
308072457  ------------------EGHHTKVVQLGLRYGFILFIVSEVMFFFAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIGVLNPWEIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAGKE-QQAVHASVATVSLALVFTGFQGMEYYQ---APFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLIICGIRQYLGHLTKEHHVGFEAAAWYWHFVDVVWSFLFVSIYWWGGL
118196915  ------------------QGHHTTTVQKNMRYGMALFITSEVFFFLSLSPAPEIGSTWPPTGVNPLNPFEVP--LLNTMVLLTSGVTITWSHHSIMQGN-KKEATLALLLTVLLGAYFTLLQLSEYME---TPFTISDSAYGSTFFVATGFHGLHVMIGTTFLIISLIRLYNFHFTTNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLYISIYWWG--
300858843  ----------------APQRVAALNRPNMVSVGTIVFLSQELMFFAGLFAMYFTSRANNGSWKEEAGHLNVPYALVITVILVSSSVTAQFGV-FAAERGDVFGLRRWFSLTILLGAIFLLGQSYEYYHLIEHGMTIPSSVYASAFYITTGFHAAHVLAGVLAFVVVLLRISKSKFTPAQATAAMVVSYYWHFVDVVWIGLFITIYFI---
143828673  ------------------------------RWGMAWFIFSEVMFFAAFFGALYYARTNQELWPSFENVWPSNGPALNTIILLISGLTVTWAHHGLKEGKR-NQLILGLIATVLLGFIFVGFQAYEYSHAYNLNLKMTSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTLGAIMLTVILFRCIRGHFTNENHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
146221434  ------------------QGLHTTKVQTGLKQGMILFISSEVLFFFSLAPTTEIGASWPPEGISPLNPIAIP--LLNTIVLLSSGITVTWTHHSLITSQKNEALIS-LTWTILLGIFFTSLQALEYH---DSSFTITDSIYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLSICWLRINKNHFTNTHHIGFETSAWYWHFVDVVWLFLYTCIYWWG--
117067    -------------------GDHTLAVQRGLNLGIILFIVSEALFFLAIFWAFFHLGAQWPPGIEPVNPFELP--LLNTVILLSSGATITYAHHALI-KGEREGALYGSIATILLAIIFTGFQGVEYS---VSSFTISDGAFGTCFFFSTGFHGIHVIIGTIFLAVALWRIFAYHLTDNHHVGFEGGILYWHFVDVVWLFLYISVYYWG--
38195448   ----------------THQGFHTQKVSAGLRWGMILFILSEVAYFHSSLAPTVELGSCWPPGITVLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHALMEGDRTNAT-QGLGLTVLLGAYFTFLQAGEY---FEASFSISDGAYGTVFFVATGFHGLHVLVGTSFLLVCLIRHYLYHFSLGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
142178405  --------------------QPTINRPNTVAVGTIVWLGSEVMFFAGLFAIYFTLRSTSPQWESRVELLDIPFALINTTILVLSSVTAQFGVFAAERLQTKWGMIEWFYLTFIMGAVFVAGQVWEYAVLVSEGLALNSDAYGSAFYLTTGFHGLHVTGGLIAFLLVIGRAYAVKFTHREATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
29654348   ----------------TAAAEHHHNADATDVFGFWLYIMTDCILFASLFATFLVLHHPGAVGPPLKPLIDLPYVLVETFFLLASNFTFCLA-IFGINKNKLPAVIFWLILTFILGAGFVVMEVMEFIHLNAEGYSWHVSGAASAFFTLVGTHGFHVTMGLLWILIMIIQLPILKINKNTARRMVYLGLFWNFLDIVWIFLFTIVYLMGAV
84508571   ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFSSLAPVFNIGGVWPPSGIEAISPWGLP--LLNTIILLSSGASVTWAHHAIVAG-SKKEALYGLAVTTIFAVIFTCLQGFEY---ISAPFSMSDSVYGSVFFMATGFHGFHVIIGTIFLVICTFRLYLDHFSRQRHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFLTIYWWG--
15614629   --------NPNQPLEY------QSAEGRNNILGFWIFLGAEFALFATLFASYFVLVDRNADAVRAADLFDLNLVLIMTFLLLTSSFTCGLAIHEMRAGRM-NRMFVWIGLTLLLGLGFVGFEIYEFVHYAHEGATLSASAHWSAFFLLLGTHGLHVSIGIGWIVLLVIQMKKRGLTPRTTSKFFIASLYWHFLDVVWIMIFTGVYLLGM-
25057393   ------------------EGMHTKEVLSGLKMGMILFITSEVFFFLSFFWAFIFIGQNWPC--KGIKSFNPMGILMNTMILLSSGITLTAAHHFIMTGN-KKECNKFLFLTIILGVYFTILQYIEYKE---ASFTIADSIYGSTFFMATGFHGIHVIIGTIFLSVCFARSMKNHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYIFIYWLG--
3746272   -------------------GDHTKQVKKGIQIGVILFIVSEIFAFLSVFWAFFHAGVWPPQGITPLDPFAIP--LLNTILLVSSGAFVTYGHHALLNGNR-RGSIIGMFLTILFAVIFTILQYVEYSEAA---FTMADSVYGSAFYASTGLHGMHVIIGTIFILVAFIRLINYHLTDTHHQGCEAAILYWHFVDVVWLFLFISVYYWGGM
49146860   ---------------------HTFSVTSGLRWGMILFIISEVFFHSSLAPAVEVGCMWPPLGVVPFNPFQIP--LLNTVILLSSGVTVTWAHHGLMEGEH-SQVVWGLLMTVVLGLYFTILQVYEY---IEASFCLADSVYGSTFFVATGFHGLHVIVGTSFLFVCLFRLIKSQFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
282897773  MQSQIVDTAQLTANHQLHLDGHHEAHPDYRLFGLVVFLIAEGMIFMGMFGAYLAFRSTLSVWPPGTPELELLLPGVNTINLIASSFVMHNAD-TAIKKNDEKGMRIWLAITAAMGIIFLFGQVYEYTHL---EFGLTTNLFASAFYVLTGFHGLHVTLGVLLILSVLWRSRHGHYNSQSHFGIEAAELYWHFVDVIWIVLFGLLYLL---
240266644  ------------------QGKHTLIVKKGLKMGMVLFIISEVFFYHSSLSPTVEIGMTWP--PKGINTFNPMSVLLNTIILLSSGITITFAHHALMNKNH-YNTIKGLLMTIILGIIFTFIQSIEYMEST---FTISDSVYGSCFFMATGFHGIHVIIGTIFLIVSMMRAMMFQFSNKQHLGFEMSAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
270048310  ----------DITRESTLQGLHTFKVTLGLRWGMILFITSEIFFFHASLTPSIELGLFWP--PKGITTFNPTEILLNTLILLTSGLTITWAHHAIMENN-WNQAMQSLMITVGLGFYFSILQGYEY---FEASFSISDSIFGSTFFMTTGLHGLHVIIGSSFLMICLIRLYLNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYICIYWWG--
90420112   -----------------QEGAHTRAVSLHLRYGMIMFIASEVMFFASLFARTEVLGGQWP--PQGIEVLDPHLPLFNTITLLLSGTTVTWAHHALLH-NDRKGLIWGLALTVVLGVIFSYVQYYEYAH---APFAFGGSIYGSTFFMATGFHGFHVLVGTIFLAVCLLRAVKHQFSPQKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFCIYVWG--
142800953  ------------------------HHQDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKALL-KNKNSVTQKWLIVTGLLGIAFLICQLFEY---FNLPFGLTENLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIITWQTRSKGITNQNMFPLEAVELYWHFVDGIWVILFIILYLL---
309253060  ------------------QGHHTFIVTMGLRWGMILFITSEIFFFMSFFWSTIELGMNWP--PKSISVFNPLQILLNTIILLSSGLTVTWAHHSLMENNY-KQTNKSLATTVILGMYFSILQGFEYME---APFTISDSSYGSAFFMATGFHGLHVLIGSTFLMVCLIRTMNNHFSNIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISLYWWG--
78185322   -------DSTDSSEIESTENHGHAVEEHGRMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLPSGAIYELELPLPILNTVLLLVSSATFHKAG-QAIRNSDHARCRRWLLITASLGIAFLISQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFFAVTGFHGLHVTLGAVMTLIVWWQARESGVTAENHFPLEAAELYWHFVDGIWVVLFVILYLL---
309253212  ----------DITREGTFQGHHTKTVTLGLRWGMILFITSEIMFFLSFFWGHNSLSPNIELGPKGILSFNPLQILLNTMILLTSGLTVTWAHHSLMENNY-KKTFQGLLITVILGIYFSMLQAYEYMESSFSISDSSYGS---SFFMATGFHGIHVIIGTTFLLICLIRHLKNHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
51980101   ---------------------HSSVVSSGLRWAMIQFILSEVLFFSSLAPTPEIGCTWPPTGINPINPFSIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSVMNKSRTE-TLQALSLTVILGMYFSFLQAGEYME---APFTIADSAYGTLFYVCTGFHGMHVLVGTMFLSVCLIRTFLYHFSDGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWICLYLSIYWWG--
31324906   ------------------QGKHSISVSNGMRWGMILFITSEVFFFISFFWAHSSLSPSIEIGPKGIQPFNPFQIFLNTVILISSGITITWAHHSLL-KNNNSQTIQSLVITIILGLYFTILQGIEYWE---APFSIADAIYGSSFFMATGFHGIHVMIGTTFILMMLIRQMNNHFSNYHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYISIYWWG--
126653833  ----------------------STEENRLKIFGFWIFLGAEIVLFATLFTVYFTLHTRTGSGPNGAEIFELTPVLWETFLLLTSSFTIGLGVHAMRIGR-KKAMMTFFIITLLLGLGFLAIEIDEFITYVHEGATIQTSAFLSSLMTLLGTHGAHVTFGFFWGLAIIIQVAKRGLNPQTANKAFIFSLYWHFLDVVWIFIFSFVYLKGLI
74325172   ------------------EDQHTVSVQRGLRLGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNLGGVWPPEAIQTIQTSGILTNTFFLLSSGATVTWAHHAIIV-RAKKQAIIGLLFTIFLATIFTLLQGMEY---VEAPFNINDSVFGSCFYMATGFHGFHVFIGTCCLIVSLLRIVYNHFTSTHHFGFESAAWYWHFVDVVWLFLFITVYWWGGI
5834910   ------------------QGSHTAIVNKGMRYGMILFITSEVAFFHSSLAPSVEIGVAWPPGITPLNPFLVP--LLNTGVLLSSGVTLSWSHHSILAGNRTES-IQALFLTVALGSYFTALQAWEY---IDAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLQVIIGTTFLMVCLFRTAGRHFSTHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWFVLYWLIYWWGA-
4539486   ------------------EGHHTGIVQQGLRFGVILFIISEILFFHSSLAPTIEIGSIWP--PKGINVLNPWEIFLNTLILLLSGCTVTWCHHSLVS-NLRNQSVLSLFLTIVLAIVFTTFQAYEYSM---ADFRLSDGIYGSTFYMATGFHGFHVLVGTISLAVCLIRLLQYQLTQQHHFGFESAAWYWHFVDVVWLFLFVSWYWWG--
62161394   ------------------QGLHTSPVTLGLRWGMILFILSEILFFSSLTPTIEMGSHWPPVGITPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWSHHSLM-KSNHLQTLQSLTLTVILGLYFSALQAFEY---FEAPFTIADAVYGSTFFMATGFHGIHVLIGTTFLLVCLMRQYFLHFSANHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTSIYWWG--
58578637   ------------------QGSHTSKVQQGLTLGFILFVISEVFFFISLFWAFFHSALSPTWPPAGIEVMNPWEVLLNTVLLLSSGATVTLAHHGLIQGNR-KFTIYGLFATIALAILFTGFQGFEY---INAPFTIADSVYGSTFYFTTGFHGLHVLIGTIFIAVGLYRVINYHFTDFHHVGLEAAIIYWHVVDIVWLLVFIFFYYWG--
143397674  -------------------GDHTPVVQLHLRYGMIMFIASEVMFFVAWFWSYFYLRTELTGGHWPPDTFDPWHLPLLNTLILLTSGTAVTWAHHSLLHDDRRGLRLGLLVTVALGAIFTCVQAYEYTHAA---FDFSGHIYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLIVCTLRVGAGHFKKEQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWGA-
172036890  --------------------------PDHRLFGIALFLVAESSIFLGLFTAYIIYKTIMPVWPPGTPELELLLPGINTIILVSSSFVMHKGQ-TAIKKNDVSGLQLWFGITAVMGIIFLVGQMYEYFHL---EMGLTTNLFASSFYALTGFHGLHVTFGLLLTLAVLWRSRKGHYTSESFFGVEAAELYWHFVDVIWIILFILVYLL---
164420824  ---------------------HTSKTAKGLRIGMILFIISEIAFFHSSLAPTIELGSNWP--PTGINPLSPWSVLLNTVVLLASGITVTWSHHSLMTSNYKESAQS-LMMTILLGLYFTYLQGCEY---IETSFSLSDSIYGTTFFVATGFHGLHVIIGTIFLFTCCMRHLKFHFTKTHYLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
136615831  --------------------DHTPTVKHGLRVGMVLFITSEVMFFFAFFISSTAHDVWPPAGVVPFAAFGIP--FLNTLILLTSGATVTLAHHYMMHGER-QKCAYWLFWTVLLGATFTGFQAYEYVHAT---FGFKDGIYSSTFYLATGFHGFHVLVGTIFLVVCYFRAKKGHFTADTHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYWWG--
1706077   --------------------DHAHEHPDFRVLGLLVFLISESLMFGGLFAAYLLLRGMHEQWPPEGTEVELFVPTINTLILISSSFVIHYGDV-AIKKDDVRGMRKWYWITAAMGAVFLGGQVYEYLTL---GYGLRTNVFANCFYVMTGFHGLHVFIGILLILGVIWRSRRGHYNAQKHTGVAMAEIYWHFVDVIWIILFTLLYIL---
309253069  ----------DISREGTFQGHHTMKVTLGLRWGMILFIVSEVFFFISFFWSFFHSSLSPSWPPKGIETFNPLEILLNTMILLTSGLTVTWAHHSLMENNY-NSALQGLILTVLLGIYFTILQGFEY---IEAPFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTSFLFICLIRLYLNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISI------
144172168  ----------------IRDKAHTGAVQLGMRVGMALFIVSEVMLFPILVWA-MGEGVWPPEGIVTFDPFDLP--FLNTLILLLSGTTVTWAHHALLEKKY-DQVIEALWYTVGLGVSFSLLQAYEYGHAA---FGLTDGIYATTFYLATGFHGLHVIIGTIFLAVCLARTYKGTLTPEGHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYWWG--
309252984  ----------DISREGTYQGLHTYTVTMGLRWGMILFITSEVFFFISFFWGHSSLSPTIEMGPKGILTFNPIXILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLME-NHFNQSKQALMLTVILGIYFTILQAYEYME---SSFTISDAVYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLLVCLIRHLNNHFSNIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
42632291   ----------DITREGTLQGLHTNIVSKGLRWGMILFITSEILFFFSFFWAFPVLEVGLIWPPSGVIPFNVQVPLLNTIILLSSGVTITWSHHALMENNHTQA-LQGLILTVVLGVYFTMLQGLEYWEAT---FSISDSIYGSSFFVATGFHGLHVLIGTSFLTVCIFRHWTCHFSSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
141889723  ---------------------QRINRPNMTAIGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTLRANPEIWKVETELLNIPFSAANTTILVLSSVTAQLGV-FAAERGDRERLRFWFIITFLMGAFFVGGQAFEYAELVHEGLTISSSPFGSVFYLTTGFHALHVTGGLVFLFVLARTYVRPKMTHGLATSAVVTSYYWHFVDVVWIGLFATIYLV---
143333916  --RGALHHGAETHGAGSHGADRAHKGLGNPVLGMLLFIVSEIMFFGGLFAAYFSLRTATGTWPPAGNGAEVLFPAVMTAVLVLSSVTCQIAV-WRIRRGDRQGMNRALLLTVLLGVIFLAGQAYDYTQL---GFGIADGVFGSTFYILTGFHGAHVLGGVLMLAVCLYRGGLGQFSAQHHDMVEATSIYWHFVDVVW-------------
220906642  -----------------HTASHHAEHPDLRLFGFTAFLISESMLFLGLFTAYLTFRAVTPTWPAGTAEIEMLLPAINTFILLSSSFVVHQAD-KAIKQDQVAQMRRWFLATMAMGAIFLAGQAYEWGHL---GFGLKTNLFASTFYVLTGFHGLHVLAGLILMTIVLWRRLSGHYTSSKHFGVAAAEIYWHFVDGIWVILFLLLYIL---
294628921  ------------------HAHPSVNRPNLTSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTAHWKEMADHLNVPFSSANTTILVLSSLTCQLGV-FAAERGDVKKLRGWFIVTFIMGAIFIGGQIYEYTSLVKEGLSLSSDPYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIFLLVLGRTYAARRFTHEQATAAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYLI---
307941662  ------------TIREAHEGHHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMFFVAWFWAYFVEATGGQWPPVGIETFDPWHLPLLNTLILLSGTTVTWAHHALLH-DDREGLKWGLIFTVILGILFSICQAYEYGHAA---FDFSGNIYGATFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLFRALAGHFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYIWG--
135137069  ------------------------------KLMMWIFLASDVMFFGTLIGTYLIYKGRSLVGPYPTEVLDIPLTTVSTFVLLMSSFLMVIALH-ALRQGDIPRFRLWTFGVAFFGAIFLGFQVYEFLHFVDLGLTLNGNLFGSTFYVLTGTHGVHVAIGVLWLLSIVVASYLRPWTKEDATSLEVAGLYWHFVDVVWIVIFTLVYLV---
49146636   ----------DVTRESTFQGNHTIIVTKGMKWGMLLFIVSEVFFFLSFFWGHSSLSPSMEIGPKGIVTFNPMQILLNTMILLSSGITITWSHH-SMMNSNHSQSVQGLFLTIILGIYFSMLQGYEYYE---SPFTISDSIYGSTFFMSTGFHGLHVLIGTTFIIVTMARQMNFHFSNKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
186682196  ---------PNWLQRFLPSGGGSHEDHHGKMFGFTVFLLSESIIFLSFIFTYVALRLNTKNWPPGISGPELSTIVINTVVLLSSSFVIQPAENALKRNQLKKFRWLWL-ITIAMGSYFLVGLLIEWKNL---DFKITTGLVGSTFYLLTGFHGLHVLAGVVLQIIMLIRSFIPGNYNKTHFGTSATTLFWHFVDVVWVFLFSLLYLW---
142148271  --------------------------PNMVSIGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTLRANPEVWAADTQVLNIPFASVNTTILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVKGLRRWFIITFLMGAVFIGGQVFEYAELVHYGLTPSSSAYGSAFFLTTGFHGLHVTGGLIFLFVLATTYVAKRFTHDQATRAIVVSYYWHFVDVVWIALFFMIYVL---
27884372   -------------------------------------------FFHSSLVPTPELGGHWPPGIKPLNPLEVP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSIMEANR-KQAIHALTLTVLLGLYFTALQAMEYHE---APFSIADSVYGSTFFVATGFHGLHVMIGSSFLTVCLLRLIKFHFTPSHHFGFEAAAWYWHFVDVIWLFLYMTIYWWG--
308745877  ------------------QGHHTRDVALGLRWGMALFIISEVCFFSSLAPSVEVGCCWPPTGITPLNPFEVP--LLNTGVLLTSGLTVTWAHHGLMEGSFA-SSWQGLVLTVILGGYFTFLQAGEYYE---ASFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVLIGSIFLMVCLVRALSGHFSSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
182894418  ----------DVSREGTYQGLHTSVVELGLRWGMVLFITSEVFFFHSSLSVNVELGSMWP--PMGISTFNPFGVLLNTLILLSSGVSVTWAHHALLEGKFIEVKIS-LLITVLLGLYFTLLQAMEYYEAT---FNISDSVYGSTFFIATGFHGLHVIVGTTFLIVCLARVLNGSLGSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYMCIYWWGGL
269837612  ---------------------RTSTGLSHNKLLMWTFLASDCMFFGSLIMTYMVYRGRSLNGPYPDDVFNIPFTSVSAAVLLLSSLTMVLALSALQRGK-IKVFRVWILATALLGLLFLGGQYYEFTEFSHLGLGLGTNVFGSSFFVLTGIHGTHVGLGIIWLLTLFAFSFRGLVRQDNAEKVEIAGLYWHFVDIVWIVIFTFVYLL---
58616731   ----------------IRDKCHTEIVKKGLRLAMAAFILSESMLFPVYTFDNFIPGDLITWPPRNITPLDPWLPFLNTIILLLSGCTLTWSHYSLINK-DIGSVLKMLGATIVLGIIFSIFQAIEYTHTFAFHETGEKAIYASNFYMITGFHGAHVIIGTIFLIICWFRARKNQLSPEDHIGFECAVWYWHFVDVIWLLLFVFLYWI---
291301586  ---------------------HSLTRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFSIRAAAPEWEEHTKHLNIPYAAVFTLILVASSFTCQMGVFC-AERGDVYGLRRWFTITFLMGLVFVLGQVNEYRTLVSEGIAINTDGYGTMFYLTTGFHGLHVTGGLIAFIIYLIRTTMGRFTPAQATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFAMIYFL---
242373279  ----------------TKTIDSRSHEGELNKLGFWIFLTAEFALFGTLFATLLTLQHGGDAHKMTTELFELPLVLIMTFSLLLSSYTCGIAIYY-MRKEKQNLMMIWMIITVLLGLVFVGFEIYEFAHYAQEGVNPTIGSFWSSFFILLGTHGCHVSVGIVWIICLLIQIGTRGLDSYNAPKLFIVSLYWHFLDVVWIFIFTAVYMIGMV
86606178   ---------------HTQAHTAHAEHPDHRIFGLLMFLVAEGCLFLGLFMAYLAYSLTAPVWPPGTPERELLLPGINTAILLASSLVIHQA-KPAIQANNVKGLRLWFALTALMGAIFLAGQLYEYSHL---EFGLTTNLFASTFYVLTGFHGLHVAAGLLFILAVLWRSLKGHYSAQHYFGVEAAEIYWHFVDGVWIVLFILLYLL---
218245444  MQGSAIQESEVTINLHSTGGGHHGGHPDHRLFGIALFLIAESALFLGLFGAFLIYRTVMPVWPPGTPELELLLPGVNTIILVSSSFVMHKGQA-AIKKNDVSGLKLWFAITAVMGIIFLCGQMYEYFHL---EMGLTTNLFASCFYALTGFHGLHVTFGLLLILAVLWRSRKGHYTSESFFGVEAAELYWHFVDVVWIILFILVYLL---
257055118  ----------------ISQRVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMFFTVKAQNDTGMWPPPHLSLGQALPFTLILVASSFTCQLGV-FAAERGDVFGLRRWYLLTLLMGTVFVCGQAWEYAILISEGVTMPSGAYGTVFFMTTGFHGMHVIGGLIAFVFVLIRTKMSKFTPAQATTAIVVSYYWHFVDVVWVGLFAVIYLI---
268315806  ----HAEAHAHHPPYLQHHFVSAEQQFDAAKLGMWLFLVTEILLFSGMFVAYAVYRVWHPEFQAASKLLDWRLGGLNTLVLLASSYTVALAVHYAQLG-DKKRLVQNLWLTVALAGVFMVVKYFEYSEKFHHHIFPGGNYFFSIYFVMTGIHGLHVLVGMGVLTWIALRAQRGDFSSEYYTPVEISALYWHLVDIIWIFLFPLLYLI---
160688391  ------------------QGHHTNKVTMNMRWGMIMFITSEVFFFSSLSPAIDIGASWPPTGIIPFNPFQIP--LLNTIILLSSGVSITWTHHSIMEKN-YSSSIKSLAVTIFLGLYFIMIQAMEYHE---APFSIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTLFLIITFSRLMKMHFSSHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
61651663   ----------DITREGTYQGLHASKVVDGLRWGKILFIASEVLVFFSFFSAFFHSSLWPPAGVITLNPFQIP--LLNTAILLASGATVTWAHHALLASNHTQA-LQSLALTVTLGMYFTALQAMEYNE---SPFTIADSVYGSTFLVATSFHGLHVIIGSCFLLVCLYRMYMCHFSSAHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
143897519  --------------------HHNINRPNMVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRSGPEIWLESTEVLNIPFAAFNTTILVLSSVTCQFGVFAAERFQAKRGMREWFSLTFLMGAFFIAGQVYEYAHLTQEGLALSTNAYTSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVAKRRFTHNQATTAIVASYYWHFVDVVWIALFAAIYLI---
136482386  ----------------TEATAHKITRPNLVAVGTIVWLSSELMFFAGLFAIYFTTRQGPSIWSESAELLNIPFAAANTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNKRGMREWFALTFLMGAFFIAGQVYEYALLVSEGMTLSSTAYGSIFYIATGFHGLHVTGGLIAFLIVMLRVAKRRFTHSQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLI---
84685598   -----------------QSGDHTPVVRIGLKYGFILFIMSEVMFFAAWFAMYPMGPESPAWPPAGIETFDPWLPLINTLILLLSGAAATWAHHALVHENNRKDMKTGLIIAILLGLLFTFFQAYEYSHAA---FGLSGNIYGATFFMATGFHGFHVIIGTIFLFVCLMRAYAGHFTQEQHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
254525574  ------------------NSEVNETHEDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKSLLKDKN-SDSQKWLFFTAFLGIIFLICQLFEY---FNLPFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIIAWQSRINGLNSQNIFPLEAVELYWHFVDGIWVILFIILYLL---
114708027  ------------------EGKHTRVVSLHLRYGIIMFIASEVMFFASLFANEAVLGGQWP--PAGIEVIDPHLPLFNTITLLLSGTTVTWAHHALLHG-DRRGLITGLALTVALGVVFSYVQYYEYVH---APFAFSGSIYGATFFMATGFHGFHVLIGTIFLIVCLIRASIGQFTPQKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAVYVWG--
135189331  ---------------------------ESAKMGMWLFLVTEILFFGGLFLAYIVYRAWNPEYILASEELNTFWGAVNTVVLIGSSLTVAMAIRSAQMNQN-KGLIINLAITIALACVFMVIKAFEYEHKFHYGIFPGANIFFSIYYMMTGLHGLHVLIGIGLMIWLLIRARKGEFSSEYYTPVEITGLYWHLVDVIWIFLFPLLYLI---
262073230  ------------------QGNHTLKVLKSIQIGMILFILSEVMFFTSFFWSYFHMFLSPSWPPKEILVFNPNIPLLNTLILLSSGVSITWCHNLIYQGFNWKSCQESINLTILLGGLFIMFQYKEYSESF---FSISDSIYGSVFFMMTGFHGLHVIIGVLFIIISMNRLLNFHYSNFHHFGFEAASWYWHFVDLVWLFLYLFIYWL---
302518592  --------------------HPSVNRPNLTSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTGPWKEMADALNVPFSGTNTAILVASSLTCQLGV-FAAERGDVKKLRTWFSITFVMGAIFIGGQIFEYTDLVEEGLSLSSDPYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIFLLVLGRTYAAKRFTHHQATAAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYLI---
306960069  ------------------QGTHTKTVQNGLKLGMIMFIASEVFLFLSLFWMLAEVGMNWP--PRLISPFNPIGVLLNTVILLTSGFFITWSHHALMSKNLW-ASSSSLALTILCGNMFMTIQAIEY---LSAPFSMSDSSYGSAFFLITGFHGMHVMIGGVFLSVTLKRMAKSHFSSKHHFNFEAAAWYWHFVDVVWIMVFILLY-----
124359027  ----------------THQGHHTQIVVRGLKLGMLLFILSEVCLFHSSLAPSVELGSVWPPGIEALDPFAVP--LLNTTILLSSGATVTWAHHAIIGTGNRTNAVIGLLMTILLGIIFTGLQAFEYKE---TSFAISDSVYGSTFFMLTGTHGLHVLVGTTFLLVCFIRLLSNQFTNSHHLGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYVFVYWWG--
143367532  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTIRAVQGPEIWAESTLDIPFASFNTTILVLSSVTCQFGVFAAERFQARRGMREWFALTFAMGAFFIGGQVYEYAHLAAEGLTLSSSPYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVFRAGFGHRQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLI---
149186007  ----------------AERGDHTPIVQLHMRYGMILFIASEVMFFVGWFWSWFVVGGQFPPVAIEAVINPFGLPLLNTLILLCSGTTVTWAHHSLIHG-DRDGLKKGLWLTVILGAVFTAIQAYEYA---AAPFAFGGNTYSSAFYMATGFHGFHVLVGTIFLIVCLIRAYKGHFTPRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAVVYVWG--
84488826   ------------------QGHHTYSVGVGLRFGMVLFITSEVLFFHSSLAPVAELGVCWPPGIEPLNPFLVP--LLNTAVLLCSGVTITWSHHSIIENNMFNA-VQGLFFTVLLGIYFTLLQAWEYY---DAPFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLSVCFFRLLGYHFSNYHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
172088189  -------------------GHHTSIVTKGLRWGMILFIVSEIAFFHSSLAPTPELGCTWP--PTGISVLNPFAVLLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMEGSHKETTQA-LITTVLLGTYFTFLQGTEYWE---APFTIADSVYGATFFVATGFHGLHVLIGSSFLLVCLLRNQLHHYSVGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLSIYWWG--
237785310  ----------------APQRVATLNRPNMVSVGTVVFLSQELMFFAGLFAMYFVSRANSGGDWPPADVLNVPLALFFTIILVASSFTAQWGV-FAAERGDVFALRRWYALSAVMGLVFLAGQVNEYTHLVLDGTTIQHSVYGSCFYITTGFHAVHVFAGILAFGIVLLRTYKAKFTPAQATASIVVSYYWHFVDVVWIGLFITIYFI---
157279534  ------------------QGKHTYRVAVGLRWGMLLFIVSEVFFFVSFFWTFFHHAMALPWPPHNIQAFDPLQILLNTKILLVSGITLTWAHHSIMENN-KQQAVQGLMLTVFLGVIFSLLQMFEY---IEASFTMADSAYGSTFFLATGFHGFHVLIGTTFLLICLIREMNNHFSLSHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
284929755  -----------------KSHETTHVHHDHRLFGLVLFLIAESSIFLGLFSAFIVYKTIMPIWPPGTPELELLLPGINTLILVSSSFVMHKGKA-AIKRNDVSGLKLWFGVTALMGFVFLAGQMYEYFHL---EMGLTTNLFASCFYVLTGFHGLHVSFGLFMILAVLWRSSKGHYTSESHFGVEAAEIYWHFVDVVWIILFVLVYLL---
84488729   ------------------QGCHTCAVGSGLRYGMVLFITSEVLFFHSSLAPTSDLGVCWPPGVSPLDPFLVP--LLNTAVLLSSGVTVTWSHHSILENNWVDA-VQGLFFTVFLGVYFTLLQAWEY---FDSPFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLVCFFRLVVYHFSNSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
298677219  ----------DIHREATLQGHHSAKVMLGLQWGMILFIVSEIFFLHSSLSPNIELGMMWP--PKGINPFNPLQILLNTTILLSSGISITWAHHSILENKF-NQAKKALNITILLGAYFTLLQAWEYME---APFSIADSIYGATFFVATGFHGLHVLVGTTFLLVTFLRLKNLNLSKTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLYSLIYWWG--
288904173  ------------------QGYHTLAVTSGLRWGMILFIASEVAFFHSSLTPNIELSSWPPSGITVINPFSTP--LLNTAVLLSSGITVTWCHHSLMEG-DLKSSFQSLLLTVLLGMYFTGLQASEYYE---ASFSITDGIYGTTFFVATGFHGLHVLIGTIFLAISLLRIFFNHYSTGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFLSIYWWG--
270048294  ------------------QGHHTFNVTMGLRWGMILFITSEILFFISFFWGFFHNSLSPSWPPKGISTFNPEIPLLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNHT-QSFQGLLLTVILGFYFTLLQGYEYME---APFSISDAAYGSSFFMATGFHGLHVIIGSLFLLICLIRLFFNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISVYWWG--
301353308  -------------------GYHTFDVQRSLNMGVVLFIVSEIFFFVSIFWAYFHLGSQWPAGVEPLNAFEIP--LLNTILLLTSASSLTYAHHALINGSR-KSCLIGFVVTLALAVTFTGFQALEY---IEAPFTISDGAYGSTFFFSTGFHGIHVIIGTIFLTVALYRIISYQLTDHHHLGFEAAALYWHFVDVVWLFLFISVYWWG--
283839026  ------------------QHDHTRVVQLSHRYGMILFIASEVMFFVAWFWAYFNAALFPAWPPKGIETFDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALLHG-DRKGLKQGLICTILLGATFSCVQVYEYTHAT---FSFAGNVYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLLVCLIRAYAGHFTPKQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYVWG--
136146558  ------------------SAHHKITRPNMVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPEVWLESTEMLNIPFAAVNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQARRGMREWFALTFLMGGFFIAGQIYEYAELVHEGLTLSSVAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVAKRRFTQGQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLI---
22652045   ---QSSTTNTAIATDYQTPPTEHHGHPDYRMFGLVMFLVAESMIFLGLFAAFLIYKATMPGFTKELELL---VPTVNTIILVSSSFVMHKGQ-SAIKNDDVKGLQLWFGITALMGAVFLGGQVYEYAH---MEFGLTEHLFGSCFYVLTGFHGLHVTAGLLFTLAVLWRSREAGHYSGQHFGVEAAELYWHFVDVVW-------------
110225703  ----------DVYRESTLEGYHTSLVQWGLRYGMILFIVSEIMFFHSSLAPTIEIGAVWP--PKGLPVLSAWEVFLNTIILLSSGASVTWAHHAILASKRSEALIS-LMLTIALAILFTFFQGMEY---IEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLIICTLRLKENHFSRKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
300934171  ----------------APQRVATLNRPNMVSVGTIVFLSQELMFFAGLFAMYFVSKANSGGWPSHPTELNVPFAATITIILVSSSFTAQWGV-FAAERGDVFALRRWYALSALLGTVFLIGQGYEYFHLVQHGTTIPGSVYGSVFFITTGFHGAHVLAGVLAFVVVLLRTFKSKFTPAQATAAVVVSYYWHFVDVVWIGLWITIYFI---
83642961   ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFSAFFGALFYVRYLAVPWPGPDAVINPWSILLNTVLLLTSSVTITFAHH-AIKKDEREKVKLWLGLTILLGAIFLGFQVYEYIEAYHENLTLASGIYGTTFFMLTGFHGMHVTLGAIILTVIMLRYMKGHFSAKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWVCLFVLVYIM---
254763525  -------------------------------------------------------MNWPPLGILPFNPFQIP--LLNTVILLTSGISVTWAHHSLMESN-YSQSLNSLIITIMLGIYFTMLQAYEY---IEAPFSIADSIYGSSFFMATGFHGIHVLIGTTFLFVCLMRHLNSHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
142513540  -------------------------------------------------------GIWPPEGIKTFDPLDVP--FLNTLILLMSGTTCTWAHH-AVREGHRDQAIQALWCTVGLGIFFSFMQGVEYYEAAHHYFSFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVMVGTAFLAVCLYRVYKNHFTPDRHFGLEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCVYVWGA-
5835105   ------------------QGYHTLRVSRGLRWGMILFITSEVLFFHSSLAPCLEIGSCWPPGVAPLNPFQVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSLIDGDQGGANIS-LLTTVILGAYFTFLQAGEY---LETSFTIADSCYGSTFFVATGFHGFHVLVGSLFLLVTLWRNFSCHFSSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
3121909   --------------------------------------------------------MWPPTSITPFNPFQIP--LLNTIILISSGVSVTWAHHAIMENNNSQMT-QGLFITIILGIYFTILQAYEY---FEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTLFLLICLIRHLNNHFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
226463918  ------------------QGHHTTYVVLGLKNGMALFIVSEVCFFFGFFWAYFIGSCWPPVGIHCLNPFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHHSLEEGRR-KEVLTSLALTAALGVYFLFLQYGEYCE---TPFSIADGVYGSVFFMATGFHGMHVAVGTLFLLVCLLRQWQFHFDQNHHVGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
50812165   ----------DVTREGTYQGLHTMQVTLGLRWGMILFIISEVFFFSSLAPTVEIGSFWPPAGIVPFNPMHIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMEGNHTQATQGLLLTILLG-LYFTALQAYEYYE---APFTIADAVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLATCLLRHLLSHFSPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
49473794   ----------------THIDEHHYDSSSIMIFGFWVYILSDLILFSTLFSSFAVFSASYGGGKPGNEFIDLNFVLVETAILLLSSITYGFVMVQ-AHKGNISGVRLWMTVTFVFGFCFIGMEIYEFHELLNEVFYYDPSAYWSAFFALVGTHGLHVSVGLLWMIVMFFHLRRRGLDQDNKTRLACLSIFWHLLDIVWVGVFTMVYLLGAL
268164093  ------------------EGQHTSSVQQGLRMGMILFIVSEIMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPAGIEAISPWGLFLNTILLLSSGASVTWAHHAIVAG-FKKEALQGLGVTLAFAIAFTGMQGVEYMH---APFGMSDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTLFLAICTLRLYWDHFSRQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFLTIYWWG--
309253138  ----------DISRESTFQGLHTINVALGLRWGMILFITSEVLFFFSFFWSFFHSSLWPPISITPFNPIQIP--LLNTLILISSGISVTWTHHSLMENNY-KESIYGLAITISLGLWFSILQAYEY---FESPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTLFLSVCLYRQMVNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISVYWWG--
90102238   ------------------QGLHTSKVQVGLQWGMILFITSEVLFFFSVLWAFFHSSLSPSWPPKGIDPFNPFQILLNTAILLASGATVTWAHHSLMHGEHTQA-RQSLGLTVLLGLYFTALQALEY---FEAPFTIADSVYGSTFLVATGLHGLHVIMGTTFLMVCLFRLGRAHVSFNHHFGCEAAAWLWHIVDVVWLFLYISIYWWGHM
189095675  ------------------QGHHTSIVISGLKVGMILFIVSEVLFFHSSLSPNIELGGFWPPGVTPFNAFGIP--LLNTSILVSSGISVTWCHH-SILKGDYNQGIISLFITILLGFYFTLLQGFEY---FEASFCISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLLVCLIRMINFHFSSYHHFGFEGAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
189095576  ----------DIHREATLQGNHTSKVIIGLQWGMILFIISEVFFFVSFFWAHSSLSPNVEIGPKGIEPFNPLQILLNTTILLSSGISITWTHHSILNNNLSQAKKS-LLVTILLGGYFTILQAWEY---IEAPFTIADSIYGTTFFVATGFHGLHVLIGTTFLLITMIRLANLHLSKTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLYSLIYWWG--
47059785   ----------DISREGTMQGAHTSMVVTGLKWGMILFIVSEIFFFSSLAPAIEIGMKWPPISLVPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLINANF-SQTNQGLLLTVILGLYFTALQAFEYYE---APFSIADAAYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLIMILIRHNLKHLSPIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTSIYWWG--
146221449  ------------------QGLHTIKVQTGIKEGMILFISSEVLFFFSFFWAFFHSSLSPAWPPSGIEVLDPAIPLLNTITLLSSGITITWTHHSLITSKKNNATIS-LTWTIILGIFFTLLQILEY---LNSSFTISDSIYGSTFFVATGFHGAHVIIGTTFLIICRIRLNYNHFTTQHHIGFETSAWYWHFVDVVWLFLYTCIYWWG--
143907500  --------------------HHKITRPNAVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTIRQGPAIWLESTSILNIPFAAINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNHRGMREWFALTFLMGAFFISGQIYEYAHLVAEGLTLSSNAYGSVFYITTGFHGLHVTGGLIAFLIVMVRVAKRRFTHQQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLI---
310789317  -------------------GNHTLAVQKGLNLGVILFIVSELMFFVAIFWAFFHLGAQWPPGIDPINPFELP--LLNTIILLSSGATVTYSHHALIQGDRAGA-IYGAIATVVLAIVFTAFQGVEYS---VSSFTISDGAFGSCFYFGTGFHGFHVIIGTIFIGVGLWRIYAYHLTDNHHLGFEGGILYWHFVDVVWLFLYVSIYYWG--
136185947  ------------------SAHHKITRPNMVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPEIWLESTEILNIPFAAVNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQARRGMREWFALTFLMGGFFIAGQIYEYAELVHEGLTLSSVAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVAKRRFTQGQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLI---
142188545  -------------------GDHTPVVRIGLKYGFIMFIMSEVMFFVAWFAIYPMYEASTYVPPEFYQVDAFHLPLINTLILLLSGCAVTWAHHALVHNESRKDVEWGLLIGIVLGLIFTGLQAYEYWYLVGQDWTFGGDKFFSTFFLATGFHGLHVIIGTIFLFICYLRVRQGHFTAEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWGI-
188039020  ---------------------HTSFVVRGLKIGFILFVVSEIMFFFSFFWAHSALSPTAEIGPQGINSINPWGVLLNTAVLLSSGASLTWSHH-SLREGEGSEAWSSLLITVLLGLWFTSLQAYEYWE---ASFTIADSVYGSVFFVATGFHGLHVIVGTTFLCICLLRLVRGHFSLNHHVGYECAIWYWHFVDVVWIFLFICIYWWG--
158251740  ---------------------HTREVKNGLMLGVFLFIVSEVFAFLSVFWAFFIGGSWPPLGITPLDPFAIP--LLNTILLLSSGAFITYGHHALIAGNR-KAAIDGTLLTIIFAILFTGLQYYEYSE---AGFTMADGVYGSAFYASTGLHGLHVIVGTIFILVGFVRIVNYHLTKSHHQGFEAAIAYWHFVDVVWLFLFLAVYFWG--
118590731  ------------TIRESAQGHHTRVVSLHLRYGMLLFIASEVMFFVAWFWAYFVEATGGHWPPAGIETFDPWHLPLLNTLILCSGTTVTWAHHALLH-NDRDGLKWGLTCTVLLGILFTICQVYEYSHAA---FDFGGNIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLFRALAGQFTVEKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYIWGA-
94498640   --SSATANAPTEPRAYHLPEEPHLHEGHSTMLGFWMYLMSDCLIFAILFATYAVLGGSYAGGPGPKDLFDLNLIALNTAMLLFSSITYGFAML-AMEKNRISATQGWLFVTLLFGGAFLFIELYEFSHLIHEGAGPTRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGSIWL-----------------------------------------------
229586435  ------------------EHQHTSPVRKGLQIGMALFILTEIVFFGLLDGVWVVQGIWPPPTIKTFEPFDIP--FINTLILLLSGTTVTWAHYALEEKNQ-KDCVTALALTILLGIFFTTMQAYEYYHAA---FKFTDGIYASNFYLATGFHGAHVIIGTIFLIICYFRAKRGDFTTNGHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFTFVYIFG--
62861431   ------------------QGHHTSSVVTGLKWGMILFIISEILFFISFFWAHSSLSPNIELGPHGILPFNPAHILLNTSILLASGVTITWSHHNILINN--KKALTALTITIILGLYFTTLQAWEY---FQAPFSISDSIYGTTFFVATGFHGLHVIVGSSFLSITLLRMLNSHFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
169828387  ----------------------STQQNQLNILGFWVFIGAEIMLFGTLFAAYFVLVDRTGTGPTGADIFEITPVLFETFILLTSSFTIGLGIH-AMRKGYMKAMITFYVLTLLLGVAFIGFEVYEFIHYVHVGAGLQTSAFTATLLTTLGTHGAHVTFGVFWGMFIVYQLITRGLTPETANKSFIFSLYWHFLDVVWIFIFSFIYLKGMV
15042597   -------------------GHHTNKVKQGLRIGMILFITSEVFFFSSLAPTPEIGCSWPPTAIQPLNQFSVP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSLMAGSWDN-TIKALMLTVALGLYFTFLQLLEYKE---APFTIADSVYGSVFFVATGFHGLHVMIGSTFLIICLLRASALQFSSNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYCWG--
281428496  ----------DISREATYQGIHTVPVATGMQWGMILFIVSEIMFFFSFLSPCLELGAIWPPGVYALDPFGVP--LLNTVILLSSGVTVTWAHHSLLEQNFKEAKES-LFITIILGAYFTRVQVMEY---FDSSFSLADSVYGSIFFVATGFHGFHVFIGASFLAVVFYRLWKSHFSSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFIFIYWWGA-
227833523  ----------------------ALNRPNMVSVGTIVFLSQELMFFAGLFAMWFTSRANGQEGDWAEHTINVPMGFLITSVLVLSSVTSQFGV-FAAERGDVYKLRLWYSVTIALGVVFLGIMAFEWTELIMAGLTVQSSVFGSVFYILTGFHAAHVTAGLIAFGIILARIARSKFTPAQATAAMAVSYYWHFVDVVWIGVFVVIYLV---
73666642   ----------------IRDNCHTEIVKKGLRLAMAGLILSETMLFPVYAFDNLIPGKLLNWPPSDIPKLDPWSILLNTVILLLSGCTLTWSHYSLIN-NDNRTTIRMLGATIVLGIIFSTFQAIEYMHTFSFHETGEKAIYSSNFYMITGFHGLHVIVGTVFLIICLIRAKKNQLSPENHIGFECAAWYWHFVDVIWLLLFVFLYWI---
169794163  ------------------QGMHTYQVTKGLRWGMVLFIVSEVCFFFAFFWGYFSLGPTMEIGPVGIHVLNPFQVLLNTAVLLASGVSVTWAHHSAIEGSR-NGLVQGLIVTVILGIYFTILQAGEYYEV---SFCISDSVYGSVFFMATGFHGFHVLIGSTFLLVCLSRSLTYHFSMGHHFGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYISVYWW---
135504850  ------------------------------RWGMAWFIFSEVMFFAAFFGALYYARTNQELWPTFENVWPSNGPAINTIILLISGLTVTWAHHGLKEGKR-NQLILGLLATVLLGFIFVGFQAYEYSHAYNLNLKMTSGMYGSTFYMLTGFHGFHVTLGAIMLTVILFRCIKGHFTNENHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
50812123   ----------DVSRESTYQGLHTIKVMMGMRWGMILFITSEVLFFFSFFWAFFHSSLSPSWPPMGVQAFEPTQVLLNTIILLASGVTVTWSHHAILENNLSQASKA-LALTIFLGIYFSGLQMLEYWE---ANFTFADSCYGSTFFIATGFHGLHVIIGSSFLLVCLIRMLMSFFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLTVYWWG--
86741794   -----TDVASAPVLEKAPPPHPTANRPSMVSVGTVVWLSSELMFFASLFAMYFTIRSVNSGNWPPVTELHVGYALFFTVILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVYGLRRWYLISLIMGLVFVGGQANEY--FSENKFTMASHAYGSVYYLTTGFHGLHVIGGLVAFLMVLGRSTYGRFTPEKATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFATIYLL---
296393481  -------------------RVHSLNRPNMVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFVTRAGQAPWPPEPTHLNLFLAIPVTTVLVLSSFTCQWGV-FAAERGDVFGLRRWYTITLLMGTFFVMGQGFEYTNLYAEGTRLDSSAYGSVFFITTGFHGLHVIGGLVAFVLLLVRTKMSKFTPAQATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFATIYFV---
136265398  ------------------------THEDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKALLNDKN-SESQKWLSFTAFLGIIFLICQLFEYFHL---PFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIIAWQARIKGLTSQNMFPLEAVELYWHFVDGIWLLLFCIFY-----
11466597   ------------------QGHHTKQVQVGLRYGMILFIVSEIMFFFSSLAPTIEIGGIWP--PPGINVLNPWEILLNTLILLLSGFTCTWAHHAMIEGKR-QTVILSLGLTVFLGIFFTGLQAMEY---FEADFTISDGIYGSTFFLTTGFHGFHVLVGTTFLIVCFFRVLSYHFTKNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWGGV
302525353  ----------------ISQRVHSLNRPNMVSVGTVVWLSSELMFFAGLFAMFFTVKAQNPAGASWPPPLHGEEFHLNTVILVLSSLTCQFGV-FAAERGDVYGLRRWYIVTLIMGAIFVFGQANEYHNLVEEGLTIPSGPFGTVFYLATGFHGLHVIGGLIAFVFLLVRTKLSKFTPAQATSAIVVSYYWHFVDIVWVGLFAVIYIL---
242097286  ---------------------------------------------------------WPPTGITPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGNRKH-MLQALFITISLGVYFTLLQASEYYE---ASFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLTVCFLRQLHFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
291004312  ---------------------HSLNRPNMVSVGTIVWLASELMFFAGLFAMFFTVKAQNEGWPPPPTHLNLPYALPFTIILVASSFTCQWGV-FAAERGDVYGLRRWYVITLIMGTVFVLGQAGEYYQLITEHHTIASSAYGTVFYMTTGFHGLHVIGGLIAFVFLIVRTRLSKFTPAQAIAAIVVSYYWHFVDIVWIGLFAVIYLV---
208433952  ----------DITRESTFQGLHTFNVSVGMRWGMILFITSEVFFFLSFLSPTIELGMNWP--PKSILTFNPIQILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENN-YKSTFQGLLLTVILGIYFTILQGYEY---VESPFSISDSIFGASFFMATGFHGLHVIIGTTFLAICLIRHSMNHYSKTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
23464623   ------------------QGHHTIVVQKGLRLGMLLFIVSEVMFFFGFFWAHSSLGPWPPLGIQPIEAMGVP--LLNTAILLTSGATVTWSHHSIIAGNR-YNTILALILTVVLAFIFTILQGMEYDEAT---FTIADSVYGSVFYMLTGFHGFHVLVGTIFLTVCLFRIIRSHYTKNHHNGFEAAIWYWHFVDFVWLGLFVIVYWWG--
53793888   ------------------QGFHTSKVYNGLRWGMMLFIISEVFFAFFWAYFHSSLAPNMDIGWPPIYIFPLNIPLLNTAILLASGVSVTWAHHSLMNNDLKSATHS-MIITISLGFYFTILQMLEYME---ASFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLMCLLRILMNHFSSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTFVYWWG--
136611214  ------------------------------RWGMVWFIFSEVMFFAAFFGALYYARTNIVLWPQFENVWPSNGPAINTLILLTSGLTVTWAHHGLKEQNR-NKLIYGLALTVLLGFIFVGFQAYEYMHAYSLNLKMTSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTLGAIMLTVILFRCTKGHFSGDNHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
254293396  -----------------RAGDHTPVVQMSLKYGMILFIASEVMFFVGWFWSFFEMVAAWANWPHQVQTFDPHLPLINTLILLLSGTTVTWAHHALQEADYKGAKL-GLFLTVILGAFFTFLQVIEYQH---AGFSFDGSLYGSAFYMATGFHGAHVVIGTLFLAVCLFRLLANNMTAEKHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFAFVYV----
143911500  ------------------------------------YIMTDLLMFAVLFAVYGVLHNNTAGGPAAKELFKPGMALIETYLLLASSFTCGIGMI-AAREGVKKRVLGWFGATFALGLTFLVLELNEFRELIREGHTLTSNAFLSSFFTLVGTHGLHIISGLLWMGIVLVYVQKRGLSDSIVRKLSLLSLYWHFLDIVWIFIFTIVYL----
142423763  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRSGPVIWGQGVEMLNIPFSALNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNARGMREWFALTFVMGAFFIGGQVYEYAELVHEGLTISSAAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVSKRRFGHSQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLV---
85373377   ----------------AHRGDHTPVVQLHMRYGMILFIASEVMFFVGWFWAFFDFALFPAPPPEGIEVLDPSLPLLNTLILLCSGTTVTWAHHALLHG-DRDGLKKGLWATVALGALFTAIQAYEYG---LAPFGFGGNTYSSAFYMATGFHGFHVLVGTIFLIVCLVRAYKGHFTPRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYIWG--
45544570   ------------------QGHHTLIVSKNMKWGMILFIISEIFFFVSFFWAHSSLSPNIEIGPEKILAFNPSIPLLNTTILLSSGISITWAHHSLIMKNYKNTTLA-LAITVILGLIFTGLQSWEY---IQASFSISDSIYGTTFFMSTGFHGLHVIIGTSFLSVMFTRILMSHLTNNHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTFIYWW---
5835465   ------------------QGNHTNSVGVGLRFGMVLFITSEVLFFHSSLAPAVELGVCWPPGINPLDPFLIP--LLNTAVLLSSGVTITWSHHSILEKNWLGA-VQGLFFTVLLGLYFTGLQAWEY---YDAPFTISDSVYGSTFFVATGFHGLHVMIGTTFLFICLIRLMVYHFSNLHHFGFEAAAWYWHFLDVVWLFLYISIYWWG--
110578640  -------------------GNHTLAVQKGLNLGVILFIVSEALFFLAIFWAFFHLGAQWPPGIEPINPFELP--LLNTIILLSSGATVTYAHHALI-KGDRAGSLYGSIFTVGLAVIFTFFQGVEYN---VSSFTISDGAFGTCFYFATGFHGLHVIIGTIFLAVGLWRIYAYHLTDHHHLGFESGILYWHFVDVVWLFLYVSVYYWG--
139750808  --------------------------------------------------------------PAGIEVFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHDEDRKSMVQGLVIAVGLGVLFTVFQAYEYQHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGFHVIVGTIFLAICMLRAMRGHFTKDQHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWGSV
134094349  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLTGYMTVRTTTAAWPNPSEVFSLNLIAIMTFVLISSSGTMAMAVNYAYRRNRVTTGILMLA-TALLGASFVGMQAFEWSKLIAEGVRPWGNQFGSTFFMITGFHGLHVSAGVIYLVIVASRVLRGRYETGNYQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
224476169  ------------------------HEGNLNKFGFWIFLTAEFSLFGTLFATLLIMQHAGDAHKLTTDLFELPLVLLMTFALLISSYTCGIAIYYMRQEKQKLMMI-WMIITVALGAVFVGLEIFEFAHYVSEGVTPQIGSYWSSFFILLGTHGAHVSLGIVWIICLLIQVATRGLNEHNAPKLFIVSLYWHFLDVVWVFIFTAVYMIGMV
153123922  ------------------QGYHTLKVSMGMRMGMILFITSEVAYFHSSLAPNTELGASWPPYVYPLNPFQVP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLLCGNH-KESIHSMMMTIMLGAYFTVLQAQEY---LETSFSISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTLFLVVCLIRIIYYHFSINHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTCIYWWG--
254431005  -------------------EHASDHHADLRMFGLTTFLVADGMTFAGFFAAYLTFRAVNPLPEGNNYELELLLPTINTVLLLVSSFTFHRAGREIRADR-PKACRNWLLLTAALGATFLAGQMVEY---FSLPFGLTEHLFASTFYALTGFHGLHVTLGVICIAIVALQCRSGGRTAANHFGLEAAELYWHFVDGIWVVLYGLLYVL---
200004078  ------------------EGAHTKLVLTGLKLGFILFIISEILFFFSFFWAFFHSSNWPPLGIITLNPFSIP--LLNTIILLSSGVSVTWCHHSLIQKNRNQSLIS-LIITITLGLLFTFLQALEY---LESNFCISDSVYGSIFFVATGFHGIHVIIGTIFLSVCLLKIYFSHFTNSRHFTFEAASWYWHFVDVVWLFLYICIYWWG--
308745947  ------------------QGHHTLKVSKGLRIGMILFIVSEVFFAFFWAFFHSSLAPWPPAGISPLNPFSVP--LLNTGVLLTSGLTLTWSHHALMEG-LRGTALNALMLTVVLGAYFTFLQAGEYYE---TSFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGSAFLLVCWFRMSAHHFSLGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
141915211  ---------------------------------------------------YPDTGVWPPEGIEALDPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWSHHALQHNNR-KDFINGLVLTIILGAIFTFVQAYEYQHAT---FGFTDGIYASTFYMATGFHGFHVLVGTIFLTVCLFRGLKGHFTADHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYWWG--
156494381  -------------------GHHTLAVQRGLNLGVALFIVSEALFFLAIFWTFFHSAMWPPMGIEAIDPFELP--LINTVILLSSGFTVTYGHHFLINGNR-SKTLYGLLYTVILATIFTGLQGVEYS---VSSFTISDGAFGSCFYFGTGFHGLHVMIGTAFLAVGLWRVLAYHLTNNHHLGLEAGILYWHFVDVVWLFLFVSIYYWG--
90426263   -------------------GDHTRVVQISHRYGMILFIASEVMFFVAWFWAYALFGGVWP--PKGIETFDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALLQ-NDRKGLKWGLILTIALGITFSCVQAYEYSHAA---FSFADNIYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLTVCLMRAYAGHFTPTQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFISIYVWG--
255264511  -----------------HIGDHTPVVRIGLRYGFIMFIMSEVMFFAIFPMATFSEGQWPPPSIETFDPFHLP--LINTLILLCSGAAATWAHHALVHENNREDMKWGLILAIALGVLFTFFQVYEYGHAA---FSFSGNIYGATFFMATGFHGFHVLIGTIFLFVCLLRLQRGHFTQERHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFLAVYIWG--
140535538  --------------------HGHGEHPDLRMFGLATFLVADGMTFAGFFAAYLTYRAVNPLPPGAIYELELVLPVINTSILIASSFTFHRASKELMRG-AMGACRGWLLLTAVMGLSFLGGQMVEYFEL---PFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGALMILIVWFQAREPGFTPSDHFGIAAAELYWHFVDVIWVVLFGLLYLL---
5835057   ----------DVSREATFQGMHSTKVGFGLRWGMILFIISEVFFFVSFFWGHSSLSPNIEVGWPPSEVESFLSALLNTSILLASGVTVTWAHHALMENNF-DQCLQGLLFTVLLGLYFSFLQGLEYME---ASFTIADSIYGSTFFLATGFHGLHVLIGTIFLMICILRHAKCYF-SQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
170742043  -----------------------------RKAMMWIFLLSDTFVFGCFLVGYMVRMSTMVPWPNPSEVFSLELIAIMTFVLISSSGTMAMAVAYG-YRRDRRTTALLMGVTALLGATFVGMQAFEWTKLIREGVRPWSNQFGSTFFMITGFHGTHVTIGVIVLLIIARKVWRGDFDTGRYENVEIVGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
135792102  ------------------------------------------------------------WPPKGIETFDPLDIYLNTLILLLSGTTCTWAHHELREGNNKEA-LKGLYYTVFLGFIFSLLQIYEYQHAT---FGFTEGIYPSTFFMATGFHGFHVLIGTLFLLVCLLRIRKGHLTPKRHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
212725499  ----------DVSRESSNQGHHTKSVMVSMRWGMILFILSEIMFFLSFFWAHSSLSPSCEIGPTSIISFNPMMILLNTAVLLTSGITVTWAHHSIIENNLSQTKIA-MISTIILGIYFTILQAMEYSE---ASFSLADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLAVSTIRIWNLKMSPQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYSTIYWW---
27376286   -------------------GDHTRVVQLHHRYGMILFIASEVMFFVAWFWAYFNAALFPAWPPHGIETFDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALLE-NDRQGLKYGLILTVVLGALFTCVQAYEYSHAA---FSFAGNVYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLLVCLFRAYAGHFTPKQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFLCIYVWG--
142023947  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSSFLIGYMVRMSTTAPWPDTAKVFGLSLIAIMTFTLISSSGTMAMAVNFGYRRNARPAAALLLATALLG-ATFVSLQAFEWSNLIFREGILGAAQFGACFFTITGFHGFHVTCGVIYLLLIARKILQPGFTHGNFQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
138019381  -------------------------------VGTIVWLASELMFFAALFAMYFTTRSGPEIWGEGVEMLNIPFSALNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQSARGMREWFALTFAMGAFFIGGQVYEYAELVHEGLTISSSAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVSKRRFGHSQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLV---
222147791  ----------------AHEGHHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMFFASLFPHEAIQASRVEWPPKGVEVLDPWHLPLNTVILLLSGTCVTWAHHAMLH-NDRKGMISGLTLTVVLGALFSFVQFYEYMH---APFAFKSSIYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLLVCLFRALKGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFSIYIWG--
13471153   --------------------------------MMWIFLLSDTFIFGCFLLAYMTARISTEPWPNPSEVFPLILIAIMTFVLISSSGTMAMAVNFG-YRRDRRKTAILMLLTAALGATFVGMQAFEWTKLITEGVRPWGNQFGSSFFMITGFHGTHVTIGVIFLIIVARKVWRGDFDTGRYENVEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
296040637  ------------------EGHHTKVVQLGLRYGFLFFIVSEVMFFFAFFWAHSSLAPSIEIGPKGIFVLDPWEIFLNTLILLSSGAGVTWAHHAILAGKQKSAVYA-LVATVLLALVFTGFQGMEYYQ---APFTISDSIYGSTFFLATGFHGFHVLIGSLFLIICGIRQYFGSFSKSHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWGGI
143328389  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRAVQGPWAESTGLLNIPFSATNTTVLVLSSVTCQYGVFAAERFQARRGMREWFALTFLMGAFFIGGQVFEYAELVHEGLTISSSPYGSVFYMTTGFHGLHVTGGLIAFLILLIRVFRQKFGHSQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFTAIYLI---
238800107  ---------------------HNLNVMGGIKIGMVLFILSEVMFFMAFFWSYFVAEIGMVWPPMGILIINPMFPLLNTIILLSSGATITFSHYSLLHNK-KNEMLKMLMITILLGIYFSILQLIEYKDV---SFSFSDSVYGSTFYIATGFHGMHVIIGTIFLVISFIRQKCYTFKYNHHIGFEMAVWYWHFVDVVWIFLFISIYWWG--
136590991  --------------------HQRITRPNAVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTIRQGPAIWLESTSVLNIPFAAINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNHRGMREWFALTFLMGAFFISGQIYEYAMLVSEGLTLSSNAYGSVFYIATGFHGLHVTGGLIAFLIVMVRVAKRRFTHQQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLI---
144150540  -----ANHSATHPKHVHHHFVNSNQQFESAKLGMWVFLVNEILFFGGLFCAYIVFRAWYPELFTQAALLNAFWGAVNTVVLIGSSLTVAMA-IRSAQNNQKRGLEINLIITILLACIFLVIKYFEYEHKLHLGIAPGANIFFGIYYMMTAVHGLHVIVGIALMVWLYLRARKGHFNSEYYTPVEITGLYWHLVDLIWIFLFPLLYLI---
302534026  ------------------HAHPTVNRPNLVSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTGAWTEQAEALNLPFSATNTTILVLSSLTCQLGV-FAAERGDVKKLRTWFIITFVMGAIFIGGQVFEYTELVHEGMSLSSGPYGTVFYLTTGFHGLHVTGGLIFLLVLGRTYAAKRFTHEQATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYLI---
62161314   ----------DVTREATFQGLHTKKVSLSMKWGMVLFIVSEVLFFSSFFWTIEIGSQWPPVGIKTFNPMNIP--LLNTMILLYSGVTMTWAHNALINKNYT-QVVQSMIVTVIMGMYFTALQTYEY---IESPFCISDSIYGSTFFMSTGFHGIHVIIGTIFIIVSLLRMLKLHFSSTRHVGFEASAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
269926691  -----------------HQFDTPEQQYGASMFGMWIFLSTEIMMFGGLFLGYIVYRALYPQAWHEATLHQNWIIGINTLVLITSSFTVALS-IYGAQTNKKRLTVWCLLLTILFAFVFLVNKYIEYSAHYHEGLLPGKWLFMLFYFVMTGLHGIHVLVGILILSYMAYKAWKNTFHSGYYTPLEVAGLYWHFVDIVWIFLFPLLYLMGGV
302633002  -------------------GYHTFCVTLGLRWGMILFITSEVFFFISFLAPSIEIGMMWP--PAGIQAFNPIQILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENN-YSSAYQGLLLTVILGLYFSALQAYEYME---SSFSIADAAYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLLICLIRHHMNHFSQSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
292655296  ------------------SRDASQKSASKLRWGMIAFLGSELGTFGALFAYYFFIRAGTWP-PQELPHLTGSLVLANTAILIVSSLTLHWAHVAIREENHRN-FILGLAVTLLLGVIFIGGQVYEYYEFIHSNFSITDGIFGSAFYGLTGLHGLHVSLGAVLLGIVFVRALRGQYSTERHVSVSTASMYWHFVDVVWIFLVVVLYV----
4837731   -------------------HNHTKEVLLGLRLGFILFIVSEVMFFFSFFWAYFHSSLSPQWPPFALEVIGLALPVVNTVILLTSGATITVAHLAILRNK-KQIAIESLIATIVLALVFTAIQMYEYRH---APFSISDGIYGSVFYMLTGFHGIHVLIGTIFICVQFVRLTKDHLLSNSHLGFEACAWYWHFVDVVWLLLFVIVYAYG--
62161328   ----------DVTREGTYQGLHTSLVVKGLRWGMILFIVSEVLFFFSLAPTIEIGMYWPPSGIQPFNPFQIP--LLNTTILLSSGATVTWAHHAIMESNH-SQAIQSLGLTILLGVYFTMLQAFEY---IEASFTIADSVFGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLFICFLRLFNCHFSSFHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVFIVLV---
209427641  ------------------QGHHTKTVKYGLTLGVILFIVSEILLFFSIFWAFFHLGSTWPPGIEPLNPFEVP--LLNTIILLTSGCTITVSHAKIISG-DRKATILYLILTILLAWIFLGLQWVEY---INAPFTIADSVYGSTFYVSTGFHGLHVMIGTIFLTVSLNRIMNYSLTAGHHLGYEAAIWYWHVVDVIWLFLFISVYYWG--
227823093  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFGCFLLAYMSARSTTVPWPNPSEVFPLILIAIMTFVLISSSGTMAMAVNCG-YRRDRRKTAILMLVTALFGATFVGMQAFEWSKLISEGVRPWGNQFGSSFFMITGFHGTHVTIGVIFLLIVARKVWRGDYDTGRYEIVEITGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
50261304   ------------------EGQHTLKVQLGLRNGMLMFIISEVMFFLSFFWAHSALAPTPEIGPLGIETINAWGILLNTVILLTSGATITWAHHAIIVGSRKN-IILSLILTISLAVFFTFIQAYEY---IEASFSISDSIYGTTFFLLTGFHGIHVIVGTIFIIVGTIRAVKHHFTRQNHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFIVVYWWG--
240849795  --------------------EHHHDNSSVMTFGFWVYILSDLILFSTLFSSFAVFSASYGGGKAGNEFIDLKFVLVETAFLLFSSVTYGFTMVQ-AHKNNISGVRLWMAITFVFGCCFIGMELYEFHELLGEVFYYDPNAYWSAFFALVGTHGLHVSVGLLWMVVMFFHLRRNGLDQNNKTRLACLSIFWHLLDIVWVGVFTMVYLLGAL
113474170  --NSAVTSEKVHGSLHSGVAEHHHDEEANSMFGFIVFLLSESVIFLSFFVGYIIYKTTMPDWPPGISGLEVREPAINTVILVSSSFVIYFAE-KALEKDNLTWFRIFLVATMAMGTYFVVGQGIEWSAL---EFGFTTGVFGGTFYLLTGFHGLHVITGILLQGIMLRRSFIPGNYDNSHFGINATSLFWHFVDVIWIILFILIYIW---
139120239  -----------------------------------LFIASEALFFVAWFWAYFVEHTGGVWPPEGIQTFNPWLPLINTVILLLSGVTVTWAHHAVMH-NDRKGLIMGLALTVGLGAVFSVFQGIEYAEAT---FAFSENIYGATFFMATGFHGFHVIVGTLFLLVCLIRANQGDFTAEKHNGLESAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWGA-
142096885  ------------------------------RMGMGWFILSEVMFFAAFFGAWPAFQAAWPMNVMPDPIPAFGIPALNTALLLSSGVTVTLAH-WALQKNNRKSLCTWLAATVLLGIIFVGFQAYEYVHAHALDLTLKGGIYGSTFYMLTGFHGFHVTMGALMLAVILYRSVKGHFSKKDHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWI---
298492168  ----------NREELHHVAHEHEHDEEGSKMFGFIIFLLSESVIFLSFFAGYIIYKTTTVNWPAGVEGLETIAPTINTIILVSSSFVIYFAERCLQRQNL-QGFRLFLLATIVMGSYFLYGQSVEWSEL---KFGFTSGTFGGMFYLLTGFHGLHVLTGILLQCMILIRSFIPGNYDTGHFGVNSTSLFWHFVDVIWIILFLLIYVW---
309253043  ----------DISREATFQGHHTLSVSLGMRWGMILFITSEVLFFVSFFWSFFHNSLAPAWPPKGIEVFNPIQILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENN-YKQAYQGLLLTVILGVYFTMLQGFEYYE---SSFSISDAVYGSSFFMATGFHGLHVLIGTTFLLVCLIRLIKNHFSQIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISI------
242097636  ---------------------------------------------------------WPPTGIAPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGSRKH-MLQALFITISLGVYFTLLQASEYYE---ASFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLTVCFLRQLHFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
291450917  ------------------HAHPTVNRPNLTSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTGPWKEMADSLNFPFSLTNTSILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVKKLRMWFIVTFIMGAIFIGGQVLEYTELVHEGLTISSDPYGSVFYLTTGFHGLHVLGGLFFLAVLGRTYAARRFTHEQATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYMI---
126733559  -------------------GDHTPVVRIGLRYGFIMFIMSEVMFFAAWFWSFSEYAGTTYVEPTFYQVDAFHLPLINTLVLLCSGMAVTWAHHALVHENNRKDLQNGLLLAVVLGILFTGLQAYEYWYLVEQDWTFGGDKFFSNFFMATGFHGFHVIIGTIFLFVCYMRAKAGHFTPEKHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAVYIWGI-
336907    -------------------GNHTNAVQKGLYLGVGLFIISEVFFFLAIFWAFFHLGAQWPPGIQGINPFELP--LLNTIILLSSGVTITYAHHSLIQGNRKGALYGT-VVTILLAIVFTFFQGVEYT---VSSFTISDSVYGSCFYFGTGFHGLHVIIGTAFLAVGLWRLAAYHLTDHHHLGYESGILYWHFVDVVWLFLYISVYYWG--
297539459  -----------------------------------------------------VLGSEYKPGIHPMQAWGLP--AINTALLLTSGATITWAH-WGLIKNNRKQLIIGMALTVALGISFLACQAMEYHEAYEMGLTLRSGAYGASFFMLTGFHGFHVMLGTIMLIVILIRCMKGHFTPEHHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
296129919  -----------------PAPHVTVNRPNPVSVGTIVWLASELMFFAGLFAMYFTVRAAVPEWAIQTDKLNLQFAFANTAILVLSSVTCQMGVWAAERLQPVRSGSLWMTLTYVMGAVFIGGQIFEYAELVEHGLTISSSPYGSVFYLTTGFHGLHVVGGLIAFLFLLGRFAAKRFTHHEETTAIVTSYYWHFVDVVWIALFAVIYLV---
289704947  -----------------------PSRPNMVQVGTMVWLASELMFFGGLFAMYFTLRSTSPEWAEHTAILNVPLAAVNTTILVLSSVTAQFGVLAAERLQPRRGMVEWFILTFIMGSIFVAVQSYEYAVLVSEGVTVAANAYGSAFYITTGFHAIHVTGGLIFLFIIGRAYMARRFGHHEATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFFIVYFL---
108860663  ----------------THQGHHTQVVVRGLKLGMLLFILSEVAFFHSSLAPSVELGSVWPPGIEALDPFAVP--LLNTTILLSSGATVTWAHHAIIGGDFRTNAVIGLLMTVLLGIIFTGLQAFEYKE---ASFAISDSVYGSTFFMLTGTHGLHVLVGTTFLIVCFIRLLSNQFTNSHHLGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYVFVYWWG--
292655794  ----AMGLEPFHGPVFEEGEAWPFAGIDNGKVGMWIFLASDVVLFGGFIGAYVFTRVAFGWTGWEPIPSDPIPGLVNTYILLTSSFTVVLALV-AAEKRHKWDLVASLGATFVLGIGFLVNKGLEWQHLFHEGLWLSTNVRASTFFLTTGLHAAHVIAGLVVALYLTARAWR-GAYLEDSRSVEYFGLYWHFVDIVWLFLFPLFYIL---
24430920   -------------------------------------------FFHSSLSPTVELGAMWP--PAGISPFNPLQILLNTLILLTSGITVTWAHHGLMENNYTQA-LQGLFFTVILGIYFTALQAYEY---FESPFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLMRHWMNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
198114534  ------------------QGFHTKKVIMGMKIGMLLFIASEVLFFFSIFWCYFHMFLSPSWPPKNIIAFNPNIPLLNTIILLSSGVTITWCHYSILSE-LKKNSFISLMSTIFLGIIFTIYQYKEYNE---ANFTISDSVYGSIFFMSTGFHGLHVIIGTMFLLINLLRIHQNNYSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLLIYFW---
86610125   ---QGSLASETLMVGHSRAHTAHAEHPDHRVFGILMFLVAEGCLFLGLFMAYLAYSLTAPVWPPGTPERELLLPGINTVILLSSSFVIHKAG-SAIKADDVRGLRLWFALTALMGAVFLAGQLYEYSNL---EFGLTTNLFASTFYVLTGFHGLHVMAGLLFILAVLWRSFKGHYSAQHHFGVEAAEIYWHFVDGVWIVLFILLYLL---
220920311  -------------VHEANTGDHTRVVQLHHRYGMMMFIASEVMFFVAWFWAYFFTGGTWP--PKGVEAFDPWHLPLLNTLILTSGTTITWAHHALLN-NDRKGLKYGLWLTIILGVLFSCVQGYEYAH---AHFGFSGSIYSATFFMATGFHGAHVIIGTIFLSVCLYRAYLGHFTPRQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFSAIYVWG--
171473591  ---------------------------------------------------------WPPAGIIPFNPFQIP--LLNTAILLASGVSVTWAHHGLMTKNFT-QTKQALTLTVILGVYFTLLQAYEYME---APFTLSDAIYGTTFFVATGFHGLHVLIGTTFLIVCLMRQSMCHFSESHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
197121267  ---------------------------HAERLGMWLFLASEVLLFTALFAAYAVYRYLYSAFAEASRAIETWLGLVNTIILVTSSFTVALG-LNEAVKGNGKKTGLWFAVSVAFAVAFLALKAVEYSHHFHEGQLPGASLFFALYFLITGLHGVHVIVGMTILAVVGVKAARGKYTAAYHTPVELAGLYWHLVDLIWIFVFPLIYLV---
297194819  ------------------HAHPSVNRPNLTSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTGAWAEKADALNFPFSATNTTILVLSSLTCQLGV-FAAERGDVKKLRTWFVITFVMGAIFIGGQVFEYTELVHEGLSLSSDPYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIFLLVLGRTYAARRFTHEQATAAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYMI---
103486887  ----------------AHAGDHTPVVQLHLRYGMILFIASEVMFFVGWFWAWFDFSLFPVPPPKGIEVIDPSLPLLNTLILLCSGTTITWAHHALIHG-DREGLKKGLWATIILGVVFSAIQAYEYAH---APWGFGGSNYSSAFFMATGFHGFHVLVGTIFLIVCLVRAYKGHFTPQQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFIIVYVWG--
196158805  --------------------------------GMSWFIFSEVMFFAAFFGALYYARVSTPGGVTTQEMSAAGLPTINTVILLISSITLHFAHV-GLEQNKRKQLTLMLGITILLGCGFLFLQVEEYVHAYDLGLTLQSGIYGNTFFMLTGFHGMHVTLGTIILIVMFFRVLKGHFTPDNHFAFQAGSWYWHFVDVVWVMLYLFVYVL---
158668014  ---------------------HTSVVCRGLRYGMLLFILFEVMFFHSSLAPTPELGCVWPPGIFPLNAFAVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHAMMEG-LREDVIRGLIYTVILGVYFTYLQANEYYE---APFSISDGVYGTTFFVSTGFHGAHVIIGTTFLTVCLFRAYHYHFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYWWG--
119492421  --------------LHEAVGEHVHDEEANSMFGFVVFLLSESIIFLSFFAAYIAYKTTTVNWPAGVEGLEVREPAINTVVLVSSSFVIYFAELALKRHNLTIFRL-FLATTMVMGSYFLAGQAIEWSAL---EFGFTSGVYGGMFYLLTGFHGLHVLTGVLLQGIMLGRSFYPGNYDKGHFGFEATSLFWHFVDVIWIVLFLLIYIW---
309253249  ----------DMTRESTFQGHHTFLVTLNMRWGMILFITSEIFFFISLTPTIELGLIWPPQNILPFNPLQIP--LLNTLILLTSGLTITWSHHSLMTNN-YNQSFQSLLLTVILGFYFTLLQGYEY---IESSFTIADSAYGTSFFMATGFHGIHVIIGSTFLFICLLRLKNYHFSNIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLSIYWWG--
281428842  -------------------GKHNTVVKRGIKYGMILFIVSEVMLFFSLFWAFFHNSLSFAVEPRGVEALDYKAVLLNTALLLGSGMLVTWAHYGIIRGWRVVGLRA-LGSGVALGLLFTCLQGFEY---YVASFTIADSVYGSVFYLMTGAHGLHVIIGSVFLTVCWFRLLYYQFRDDDPVGFELAAWYWHFVDVVWLFLYIFVYCWG--
281428485  ------------------QGLHSLKVQTGLQWGMILFIVSEILFFFSFFWAFFVGSMWPPKGIDPFNPFQIP--LLNTAILLASGATVTWAHHSLIH-YAHTEAIQSLGFTISLGIYFTALQALEY---FEAPFTIADSVYGSVFFVATGFHGLHVIMGSTFLLICWIRHEHGHFSIGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
253574492  ---------------HTLPLEYQTEENSNRVLGFWLFLGAEIVLFATLFSVYLTLWNRTGSGPNGAEIFEIGPVLGETFLLLTSSFTCGLAVH-SMRLGLRKPFMAFFAITLLLGLGFLGIEITEFVTYVHEGATMQTSAFLSSLFVLLGTHGAHVTLGLLWGSGLMIQVKREGFTHDTANKSFIFSLYWHFLDVVWIFIFSFVYLKGLM
271964190  ---------------------HSSRRPDLVSVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTIRSVSLGQPWPEAHLNVPFSLANTIILVLSSVTCQLGV-WAAEKGQVAKLRFWYIVSFLMGAVFVGGQLYEYSQLVHEGHTLSHSAYDSVFYLTTGFHGLHVTGGLIAFLFMLGRTYAKRFTREQATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFVTIY-----
143249306  ---------------------HNKVVQIGLRYGMILFIASEVMFYPGLIGRQEALGGVFP--PEDIELIPPFGILLNTFILLASGGTVTWAHH-ALRENDRKNFLIFLFLTILLGLIFTGFQGYEYLHAT---FSIDEGIYPSTFYMATGFHGAHVIIGTIFLIVCFIRGAKGHFKPEKHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFTFVYWW---
143968110  ----------------VKERAHSNEVSHGLRLGMVLFIASEVMFFGAFFWAFFHHSATMQWPPEGIETLDAWLPFYNTVILLTSGVTVSRAHLYVEAGNDAKSA-KWIWITAALGAMFLGLQVFEYGHAA---FSITDGIYPSTFYLATGFHGFHVFVGTTFLVVCAVRAQKGQFSPEKHIGFQSAAWYWHFVDVVWLFLFIWVYWL---
146339412  MSVTSVEQAPAYADPHVTEHPGPAPKRIVTGFGFWIFLLSDIVMFSCFFASFAVLSGGTAGGPGGAQLFDIRNVAIETALLLLSSFTCGMASIAADRHNALWFQVA-MAVTGLLGAAFLLLEVREFADLVGRGDGPSRSAFLSAFFTLVGCHGLHVAAGILWLLTMMAQVVAKGFRADIERRILCFALFWHALDIIWVAVFSVVYLLG--
294508132  ---TETAPAPTETEAEHDDHHPEHLEHDSAKLGMWVFLITEVLLFSGMFVAYAVFRQWNPEFAAASGTLNQTMGALNTVVLLTSSLTVALSIHAIKQDK-VKQCIYYLLGTLGLAGGFMVVKYFEYMAKFEHGVYPGGAQFFSIYFVMTGIHGVHVVIGMIVIGALAIMAWRGSFSSEWYTPVELTGLYWHLVDIVWIFLFPLLYLI---
142412712  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRAVQGPWAESTEMLNIPFSATNTTILVLSSVTCQYGVFAAERFQARRGMREWFALTFLMGAVFIGGQVFEYAELVHEGLTLSSNAYGSVFYMTTGFHGLHVTGGLIAFLIVLIRVFKQKFGHSQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFTAIYLI---
58201987   ------------------EGQHTKQVQLGLRNGMLLFIFSELLFFISFFWAHSALAPTPEIGPLGIETVNAWGILLNTIILLSSGATITWAHHSIVFGDRKNAILSLIIT-ILLAFFFSLIQAYEY---IESTFSISDSIYGTTFFLLTGFHGIHVIVGTIFIIVSTLRLINHHFTKQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYWWG--
153124858  ------------------QGFHTMKVTLNLRWGMILFILSEICFFFGFFWAYFHSSLWPPIYIHPLNPFQVP--LLNTTILLASGITVTWAHHAIMYTKYT-QSIQAMILTIILGIYFTLLQSMEY---LEASFSIADSIYGSTFFIATGFHGLHVIVGSTFLFMCFLRILSNHFSTKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTFIYWWG--
299827794  ------------------QGLHTSNVSMGLRIGMILFIVSEILFFFSFLAPIMDLGSFWP--PSGIEVLNPFQVLLNTIVLLSSGVTVTWAHHSMMESKM-NNTSQALLFTIILGLYFTILQGMEY---FEASFNISDSIYGTTFFVATGFHGLHVIIGTLFLFVCFLRNLIVHFSSSHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
29126617   -------------------GKHTTKVQSGLMLGVLLFLGSEVLLFISFFWAYFVLGGVWPPGIVSVDPWSIP--LLGSIILLSSGATCTVAHNALINGNKDLA-VATMFATVVLGFLFVGLQATEY---YVSEFSIADSIFGTVFYMTTGLHGTHVIIGAIFLTVMLVRMVRDQFTTHHHLGLEFSLWYWHMVDVIWLFVFLTYYWWG--
137728950  -----------------------------RKIAIWAFIGSECMLFASLISTYLIYKGKSLVGPFPHPILDIPVTSASTFVLLMSSLAMVLALQAVQLKRAQRSSQLWLGVTALLGATFLGFQAFEFTSFVREGLTIKTNLFGSTFFTLTGFHGAHVTVGVLWLMSLLWIDRTRGLTPKDELVVDICALYWHFVDVVWIAIFTLIYLI---
18138549   ----------DVSREGTLQGLHTIKVVVGLKWGMILFIVSEIFFYHSSLAPVPEIGSLWP--PTHISPFNPFQVLLNTAILLASGVTVTWAHHSLMENNLSQSKLA-LSLTLGLGIYFTALQAFEY---IEAPFAISDSIYGSTFFVATGFHGLHVLIGSSFLLVCLIRLSTHHFSSHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWGM-
188039033  ------------------QGNHTSSVSVGLRFGMILFITSEVLFFFAFFWAHSSLAPSVELGPSGITTLDPFLVLLNTAVLLSSGVTITWSHHSLIEKN-WFSAVQALFFTVLLGFYFTILQAWEY---YDAPFNISDSVYGCTFFVATGFHGLHVIIGTTFLFVCLIRMVFYHFSNSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
143341235  -------------------------------VGTIVWLASELMFFAALFAMYFTTRQGPEKWAEGVEMLNIPFSAINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNVRGMREWFALTFAMGAFFIGGQIFEYAELTHEGLTLSSSPYGSVFYLPTGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVSKRKFGHQQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLV---
307824532  ------------------------------RMGMMWFIFSEIMFFAVFFGTWPSFEAVWPTNGPGKGEFEPMGPFLNTLILLTSGVSCTWAHHGLLAKNR-DQLIKGLAATVGLGLLFVSFQAFEYHEAYEMGLTLGSGIYGSTFFMLTGFHGFHVCVGAIILSVVLFRSWKGHFKPENHFAFEAAAWYWHFVDVVWLGLFVFVYVI---
77456304   ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFIAFFGALFYVRHISGPAPPPKEVISPWGLLINTILLVSSSVTITIAHH-ALKKGHRGALKLWLAITVLLGCAFLGFQAEEYIHAYHEGLTLGSGIYGATFFMLTGFHGAHVTIGTIILFVMLMRIMKGHFDNEHQFGFEAASWYWHFVDVVWIGLFIFVYVL---
256825438  --------------------------PNMAAVGTIVWLGSELMFFAGLFAMYFTLRAVAPQWDLHTPSLNVPFALGNTMILVISSVWCQLGVMKAEHGQSSRGMREWYVLTYIFGSVFIAGQVFEYAELVHEGFTLQTDSYTSIFYLATGFHGIHVLGGLMFLLIIGRTFTTRHYSHSQATGAIVTSYYWHFVDVVWIVLFASIYLL---
119476744  -----------------------------GKLMMWIFLLSDTFIFSIFLTGYMVRMSATEPWPNTSEVFPLILIAIMTFVLITSSGTMALAVNY-AYQGDRKKTFLLMIATALLGASFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWGNQFGSAFFMITGFHGIHVSAGVIYLSIIANRVRKGHYEGKGYHIVEITGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
116619638  ------------------QFDSAEQQKDASQLGMWIFLITEIMFFGGMFACYTVYRNWYPEFAIASSSLNAVLGAINTGVLLLSSFTMVMAVRAGQLGQQ-KMIVIFLILTLLFGGVFLGVKAIEWKEKFDENHIPGAQLFFSLYFAMTGLHALHMVIGVGILLTLIMQARKGIYSAEYYTPVDVAGLYWHFVDVIWIFLFPLLYLI---
119717358  --------------------HGHHDRPSMVSVGTIIWLSSELMFFAALFASYFTIRAVSPDWAENTQHLNVPFASVNTTILVLSSLTCQLGVFAAERGQVGRGLREWFVLTYIMGAIFIGGQATEYAELIRENITIQDSAYGTMFYLTTGFHGLHVTGGLIFLFVLGRTYVARKFTHEQAVSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYLV---
148261155  ---------------------HKLVTQIGLRYGMALFISSEVMFFVSFFWGYMHQPVWPPAHITTIDPFAVP--LFNTMVLLLSGTTITWAHHALIEG-DRRGLIQGLGCTIILGLAFLCGQTYEYTH--SPFNFYHGGIFPSVFFIATGFHGFHVIVGTSFLIVNFFRALKNQFTQKRHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYYFG--
143532739  ------------------------------RWGMIWFIFSEVMFFAAFFGAYEAIWPENANGPGEIGGEPWGLPALNTAILLTSGLTITWAHHALKESNR-YQLIIGLALTVLLGAIFMYFQGVEYGHAFDLNLNLGSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTVGTLMLCVILGRCIVGHFKPANHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
23099710   ----------------------STEQNKMNILGFWIFLGAEIMLFATLFTSYFIYGRGVGSGPSSAEIFEIGPVIINTMILLTSSFTIGLAIH-AMRIQRTKAMIGFLIVTLVLGAAFVSVEIYEFIHFYHIGATLQTSGFTATLFTTLATHGAHVTFGLFWGTMIIIQLVKHGLTAQTANKSFIFSLYWHFLDVMWIFIFSFVYLKGMM
54302069   ---------------------------SPNKTMMWFFLLSDIFIFGSFLVAYSVRMTTTEPWPLTSDVFPLVLIAIMTFILITSSGTMAMAVNFGYQGRR-QLTATLIFITALFGLAFVGMQAFEWTKLIVEGNDLGAAQFGASFFMITGFHGLHVSIGVIYLLTIAWRVWRGRYSTNRYEIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
56417602   ----------DISREGTFQGLHTIPVTLGLRWGMILFIISEVFFFHSSLSPTIELGMIWPPGIIPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMENNHT-QTIQSLFFTIILGIYFSILQAYEY---IEAPFTIADNVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTSFLLICLFRHLNYHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWI-IFMYFYL----
143377049  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPQVWAEGVEFLNIPFSALNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNARGMREWFALTFAMGAFFIGGQVFEYAELVHEGLTISSAPYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLVVMIRISKRRFGHSQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLV---
242610061  ------------------QGHHTFQVSSGLRWGMILFIVSEVAYFHSSLSPNLELGSCWPPGVYPLNAFSVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLLEGDRMGG-IQGLVLTVVLGIYFTFLQGGEYWE---APFTLSDGAYGATFFVATGFHGLHVLIGSSFLLVCLARLFIYQFSSGHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLCVYWWGA-
218659781  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFGCFLLAYMTARMSTPAWPNPSEVFPLILIAIMTFVLISSSGTMAMAVNFG-YRRDRGRTAVLMLLTALLGACFVGMHAFEWTKLITEENPWGAAQFGSTFFMITGFHGTHVTIGVIFLLIVARKVWRGDFDRGHYEAVEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
304322900  ------------------QGHHTLVVINGLRYGMILFITSEVAFFHSSLAPSVEIGVTWPPGISPLNPFLVP--LLNTAVLLSSGVTITWAHHSIIENNRAEA-IQALGLTVALGLYFTGLQAWEY---LDAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCFFRLINHHFSNHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWMFLYVCIYWWG--
302423957  -------------------GNHTLAVQKGLNLGVILFIVSEALFFLAIFWAFFHLGAQWPPGIEPINPFELP--LLNTIILLSSGATVTYAHHALI-KGDRAGSLYGSIFTVVLAVIFTFFQGVEYN---VSSFTISDGAFGTCFYFATGFHGLHVIIGTIFLAVGLWRIYAYHLTDHHHLGFESGILYWHFVDVVWLFLYVSVYYWG--
143151273  ------------------------------RMGMSWFIFSEVMFFAAFFGALYYARIYSVPWIGGEGSGEWGVPFWNTMILLTSGGTVTWAH-WGLIKEDRKQLIIGLTLTVLLGIIFVILQAEEYMHAYDLGLTLNSGIYGATFFMLTGFHGFHVSMGTLMLAVILFRAIKGHFTPRNHFAFEAVAWYWHFVDVVWIGLFIFVYWV---
220922337  -----------------------------RKAMIWIFLLSDTFVFGCFLIGYMVRMSTTEPWPNSSQVFPLILIAIMTFVLISSSGTMAMAVAFG-YRRARRKTALLMIVTALLGATFVGMQAFEWTKLIHEGVRPWTNQFGSAFFMITGFHGTHVTIGVIILLIVARKVWRGDFDTGRYENVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
229587639  ------------------------------RWGMTWFIFSEVMFFIAFFGALFYVRHMSGPWPAPEGTISPWGLLVNTILLVSSSVTITIAHH-ALRKGHRGALKIWLAITVLLGLAFLGFQAEEYIHAYKEGLTLGSGVYGATFFMLTGFHGAHVTIGTIILFVMLMRILKGHFNAEHQFGFEAASWYWHFVDVVWIGLFFFVYVL---
291440115  ------------------HAHPSVNRPNLTSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTGPWSEKADSLNFPFSATNTTILVLSSLTCQLGV-FAAERGDVKKLRMWFIVTFIMGSVFIGGQVLEYTELVHYGLSISSDPYGSVFYLTTGFHGLHVLGGLIFLLVLGRTYAARRFTHEQATAAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYMI---
29374658   ---------------------------------MILFITSEVFFFHSSLAPNIELGMTWPPGIVAFNPLQIP--LLNTIILLSSGASITWAHHALI-KNNFQQTMMSLIMTICLGIYFTILQGYEY---IEASFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTIFILVSTLRYSTTHFSPNHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
143904471  ----------------TEAPAHKISRPNLVAVGTIVWLSSELMFFAGLFAIYFTTRQGPTIWTQSSELLNIPFAAFNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNKRGMREWFALTFLMGAFFIAGQVYEYALLVTEGLTLSSTAYGSIFYVATGFHGLHVTGGLIAFLIVMLRVAKRRFTHSQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLI---
143700944  -------HNPDSPSHLKHYFHDVNQQYETSKFAMWAFILTEVLTFAGLFVAYIVYRSWYPMFVDAHKLLDVNKGLMNTIVLITSSLTMALA-IWAIQKNNKKLSVLMLVATFIFALVFLGIKYLEYSHKFEVGQLPGEHIFFSIYFIMTGLHGLHVAIGMGLIAWLIYSTQKGNLTSEYYTPMEMIGIFWHLVDLIWIYLFPLFYLIG--
73537470   --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLTGYMVRMATTVPWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMAMAV-NFAYRRQRRQCALLMLVTALFGATFVCMQAFEWTKLIVEEGVMGAPQFGSTFFMITGFHGLHVSCGVIYLLIVATKVLRGRYETGNYQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
240266562  ----------DITREATFQGNHTKKVKSLMKMGMIMFIISEMMFFASFFWMHSSLSPSIEIGPKSIKPFNPMEVLLNTIILISSGITVTWAHHSILLNKLSMSNKS-LMLTIILGLYFTFLQKWEYQQST---FTMADSIYGSSFFLTTGFHGIHVIVGTTFIMVSMVRCMKMHFSASHHLGLESAIWYWHFVDVIWLFLYLSIYWWG--
94481729   ------------------QGHHTPPVQKGLRYGMILFITSEVFFYHASLAPTPELGGCWP--PTGITTLDPFEVPXXXXXXXXXXXXXXXRAHHSIMEGERKQAIHSLTLTILLGFYFTFLQGMEYYE---APFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLAVCLLRQIRYHFTSEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
10802914   ------------------EGQHTSIVQLGLRFGIILFIVSEIIFFFSLAPVPEIGSIWPPQGIHTLSAWEIP--FLNTAILLTSGASVTFAHHAIIVGSKRKASIA-LIITVILALIFTALQVFEY---FSAEFTIADGIYGSTFYIATGFHGFHVFVGTCFLFICLLRTMQYHFTKQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
226942268  ------------------------------------------MLWPNFQYTWPLLNPDPKQFPAPKGTISAWLPLVNTILLVSSSFTVTFAHH-ALKDGDRRKLKLWLALTIGLGATFLILQAEEYAHAYELGLTLGSGIYGATFFMLTGFHGAHVTIGAIILAVMLVRVLRGHFTPDEHFGFEAASWYWHFVDVVWICLFVFVYVL---
136606143  ------------------------------RMGMAWFIFSEVMFFAAFFGALYYARMYWPEFASAWPLFNTPVPFWNTLILLTSGVTCTWAHWGLKIGSRKH-LIAGLSVTVILGIIFVVMQAEEYRHAYHAGLTLNSGIYGATFFLLTGFHGFHVTMGTIMLATILARCVKGHFTHENHFGFEACAWYWHFVDVVWIGLFIFVYWV---
283099281  -------------------GDHTIIVKKMIKMGMILFILSEVMFFISFFWGHASLAPSMEIGPKGINPFNPLEILLNTIVLVSSGASITWAHQALISKKL-KQTIESMLITIMLGLYFSFLQWWEYK---NSSFTISDSIFGSSFFLTTGFHGIHVIIGTMFIITALQSIYTLKSNSVNHLSLELSAWYWHFVDVVWLFLYLVIYWW---
15128601   ------------------QGYHTSWVNMNLRWGMVLFIFSEVGFFHSSLVPSVELGCVWPPGVLPLNPFKVP--LLNTAVLLGSGVSVTWAHHALMAGNR-EEALWGLGLTVALGLYFTVLQWGEYEE---ASFSIADSVYGSTFFVMTGFHGLHVLIGSAFLVVCTVRCYLRHFSVSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYWWGA-
304393506  -------------------GDHTPVVSMHLRYGMIMFIASEVMFFASLFGRTAYTGGQWP--PAGINVLDPHLPLFNTITLLLSGTTVTWAHHALLEG-DRKGLIWGLALTVGLGFIFAIVQGIEYA---VAPFSFSDSLYGATFFMATGFHGFHVIIGVIFLAVCLVRAMNGAFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYIW---
309253050  ------------------------------------------------------------WPPKGIETFNPTEILLNTLILLTSGLTVTWAHHSLMENNFLQG-LQSLTLTVILGIYFSILQGYEY---LEASFNISDAIYGSSFFMATGFHGAHVIIGSMFLTVCLIRHYNSHFSYKHHLGFETAAWYWHFVDVVWMFLYISIYWWG--
169794142  ----------DVSREASFQGLHTSVVMKGLQIGMILFIISEVFFFHASLTPNVELGSTWP--PNGIIPFNPMHVLLNTAVLLASGVSVTWAHHSILHNN-WSSAKNALLITIFLGAYFTILQSWEYSQ---ASFSIADSSYGSVFFMATGFHGFHVIIGSTFLLICFFRLLALHFSPWHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFSVVYWWG--
82701321   ------------------------------RWGMSWFIFTEVMFFGAFFGALYYMRMWPTAGPGITEKFMPMGPWFNTLLLLTSGVTVTWAHWALKLNKR-GQLKLGLFLTFALGFLFVGLQAYEYGHAYEMNLKLTTGAYGASFFMLTGFHGFHVTVGSIMLFVIWCRVLKGHFSPENHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
227879765  ------------------SRDASEKGANKLRWGMIAFLGSELGTFGALFGYYFYIRAGDWNEILGVPELTGSLVLINTALLVASSITLHWAHV-AIRNNDRGKFLSGLAVTLLLGIIFIGGQVYEYYEFIHSDFTITSGLFGSAFFGLTGLHGLHVSLGAVLLGIVFIRALAGQYSAERHVSVSTASMYWHFVDVVWIFLVVVLYV----
144062972  ------------------------------RWGMVWFIFSEVMFFAAFFGALYYARELSLPWLGGTNLFLWPQPAINTMLLLTSGLTVTWAHHGLKEQNR-KKLIYGLATTVLLGFVFVGFQAYEYMHAYSLNLKMTSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTLGAIMLSVILVRCMKGHFAGDNHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
126665624  ------------------------------------------MLWEGFQATWPLINPDPSLYPAPKGVIGPWGLLINTILLVSSSFTITVAHHALKADKR-KKLKLWLGATIILALVFVGLQAEEYMHAYQENLTLQSGIYGSTFFMLTGFHGAHVILGTIMLTVMLIRISKGHFSADNHFGFEAAAWYWHFVDVVWLMLFVFVYVI---
306960169  ----------DVSRESSYQGLHTKKVMTGLRMGMILFIVSEILFFFSLAPTQEIGLSWPPTEILSFNPFEIP--LLNTTILLASGVTVTWAHHSIIEMNH-SETKTALIVTVLLGFYFTSLQVMEY---LEAPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLSMLFRHSQASMSSEHHLGMEASIWYWHFVDVVWLFLYTFIYWWG--
197935740  ----------DVSRESTFQGLHTRYVMKGLRWGMILFIISEVMFFFSFFWAFFHSSLSPTWPPLGISTFNATQVLLNTIILLSSGVSITWSHHALMENNFIQMNQA-IILTIILGIYFTILQALEY---VEASFCIADSIYGASFFVATGFHGLHVLIGSSFLIFTSIRMAKAHFSKTHHFGFEAAAWYWHFVDIVWIFLYINMYWWG--
294138778  -----------------------------GKLMMWLFLLSDTFVFSVFLIGYMVRMSSMDSWPLTSEVFPLVLIAIMTFILITSSGTMAMAV-NFAYRGDRRKTVLFMTATALLGASFVGMQAFEWTKLIVEEGVMGSAQFGATFFMITGFHGLHVTAGVIFLLVIARRVARGHYEGKGYHIVEITGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
227821107  -----------------REGHHTRVVSLHLRYGMIMFIASEVMLFAGIQAARAAYTGGVWP-PKGIEVLDPWHLPLNTVILLLSGTTVTWAHHALLH-NDRKGLISGLTLTVLLGVLFSFVQGYEYAH---APFAFRDSIYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLLVCLFRALGGGFSQQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFSIYIWG--
307293625  -------------ITEAHAGDHTPVVQLHLRYGMILFIASEVMFFVGWFWSFFDFSLFPSQLAPIEGMFPSKGIEVMNAFLLCSGTTVTWAHHALIHG-DRDGLKKGLTLTVILGALFSAIQAYEYAH---APFPFGGSPYSSAFYMATGFHGFHVLVGTIFLIVNLIRAHRGDFTPRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYVWG--
49474942   --------------------EHHHDSSSIMTFGFWVYILSDLILFSTLFSSFAVFSASYGGGKAGNEFIDLNFVLVETAILLLSSITYGFVMIQ-AHKGNIGGVRLWMTITFVLGLFFIGMEIYEFHELLKEVFYYDPSAYWSAFFALVGTHGLHVSAGLLWMIVMFFHIHHCGLDQDNKTRLACLSIFWHLLDIVWVGVFTMVYLLGAL
296269276  ----------TASAISTATRPHAANRPNLVQVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTIRAFAQGQPWPEAHLDIPFATANTTILVLSSVTCQLGV-WAVERGQVGKLQFWYWVSFLLGAIFVAGQLWEYGNLVHEGHTLSHSPYDSIFYLATGFHGLHVTGGLVAFLFLLGRTYAKRLTHEQQTSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYII---
149375591  ------------------------------------------ILWEGFQATWPLINPDPDAYPAPEGIIGPWGLLINTILLVTSSFTVTVAHHALKEDNR-KKVKLWLGATIALALVFVCVQGYEYAHAYQLNLTLQSGIYGSTFFMLTGFHGAHVILGTLMLTIMLIRIHKGHFTGDYHFGFEASAWYWHFVDVVWLGLFVFVYVL---
226453447  ------------------QGHHSSNVVSGLKMGVGLFIVSEVAYFHSSLAPSIEIGAHWPPGITTLETFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHH-SIEEANHKSALQGLGLTLVLGVYFLFLQYGEYKE---TSFTLADSIYGSSFFLATGFHGTHVAVGATFLSVCLYRLFKHHFDTSHHVGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
38639910   -------------------GNHTYAVQRGLNLGVGLFIISEVFFFVAIFWTFFHSSQWPPMGIEGVNPFELP--LLNTIILLSSGVTITYAHHSLIQGNRKGALYGT-IATIVLAVIFTGFQGLEYT---VSSFTISDGVYGSCFYFGTGFHGLHVIIGTAFLAVGLWRLMAYHLTDHHHLGYESGILYWHFVDVVWLFLYISIYYWG--
85707979   ----------------AERGDHTPVVQLHMRYGMILFIASEVMFFVGWFWSFFDFALFPTALPANMEVLDPSLPLLNTLILLCSGTTVTWAHHALIHG-DREGLKQGLWATVALGILFSFIQAYEYS---VAPFGFGGNTYSSAFYMATGFHGFHVLIGTIFLAVCLFRAYKGHFTPRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFIVVYIWG--
164421091  ------------------QGLHTMSVVLGLKWGMILFIASEVFFFSSLTPTGEVGAVWPPVSIVSFNPFQIP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMEGSSTQGGQA-LLLTVLLGVYFTFLQGFEYQE---ASFSIADSVYGSTFFMATGFHGFHVLVGTSFLAICLCRHMSLHYSTSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVTIYWWG--
142131141  -------------------HVPGHIQHDGHNLGFIIFLCSESIIFLAFFIGYALLKITSPEWPDGVEGLETRMPLINTVILVSSSFVAYFAERYLHKENLWGFRAMWL-LTMAMGSYFVYGQYVEWSEL---KFGLGSGVFGGTFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLARSFRPNNYAKGDMGVTAVSLFWHFVDVIWIILYVLIYVW---
295065642  -------------------------------------------------------AMWPPYNIVPFNPLQIP--LLNTIILITSGVSVTWTH-YSILKNNFSQTTQSLIITIALGIYFTMLQTYEY---FEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLTICLIRHLISHFSNKHHFGFEAAIWYWHFVDVIWLFLFISIYWWG--
15604065   ------------------EHQHTSPVRKGLKIGMVLFILTETVFFGILDGVWVVQGIWPPPTIKTFDPFDIP--FINTLILLLSGTTITGAHYALEEKNQ-KDCVTALAFTIVLGIFFTLMQVYEYYH---AEFKFTDGIYASNFYLATGFHGAHVVIGTIFLIVCYFRAKRGDFTTNGHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFTFVYILG--
149199995  --SSKVDTSKFIPRFVSHHFSNADQEFESCKLGMWLFLLTEFMLFGGIFVAYVVFRTWYPTFESGADKLDWKMGAVNTVILITSSVTMAVAIREVQLNR-KGRALALLLFTVLCGMGFLVVKYFEYSHKFELGIFPGDHLYFSIYFMATATHVLHVILGLIAILWVSWRTAKGEFYEAYYTPVEMVGLYWHLVDLIWIFLFPLLYL----
297180750  -------HNPDSPSHLKHYFHDVNQQYETSKFAMWAFILTEVLTFAGLFVAYIVYRSWYPMFVDAHKLLDVNKGLMNTIVLITSSLTMALA-IWAIQKNNKKLSVVMLVSTFIFALVFLGIKYLEYSHKFEVGQLPGEHIFFSIYFIMTGLHGLHVAIGMGLIAWLIYSTQKGNLTSEYYTPMEMIGIFWHLVDLIWIYLFPLFYLIG--
299737844  -------------------GHHTKEVKNGIMIGLILFIVSEAFAFLSVFWAFFIGGVWPPIGITPLDPFAIP--LLNTFLLLSSGAFITYGHHALIAGNR-KGAIDGVLISIILALIFTALQYYEYS---VAGFTIADGVYGSAFYASTGLHGFHVIIGTIFIAVAFIRIINYQLTNKHHNGFESSILYWHFVDVVWLFLFVAVYFWG--
47457846   ----------DISREGAIQGLHTSIVELGLRWGMALFIVSEVFFFVSFFWAHSSLSPNIEVGPYGIMVFNPFQVLLNTIVLISSGISVTWAHHALMSGNF-SQTKQGLIITVVLGMYFTMLQGLEYYE---ASFTFADSVYGSTFFIATGFHGLHVLVGTIFLLVTLVRHLKHEFSAAHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLVIYWWGSI
307821611  ----------EHPFYQKHHFETAEQQREAAGFGMWLFLLTEIMFFGGLFMAYLLYRNWYDAFVAGSNTLSLSLGLINTIVLIGSSLTMAMAV-WSAEVRKQGALVMYLVATIVLGCVFLGIKTVEYKEKFELHHVPGASIYFSLYFAMTGVHAFHMIIGLGMLIYFVVKARQGLYTTGYVQPIENFGLYWHFVDIVWIFLFPLLYLI---
119952305  --------------------HPTLNRPNLVSVGTVVWLSSELMFFAGLFAMYFTLRATSPEWAEETGKLNVPFALINTIVLVSSSFTCQLGVFAAERLQPRRSMVEWYLLTFFLGAVFVSVQAYEYAVLVSEGVSLSSNAYGSAFYITTGFHGLHVAGGLIAFLLIIGRAYAKSFGHFEATSAIVTSYYWHFVDVVWIALFIIIYFL---
255063249  ------------------------------RWGMSWFIFTEVMFFCAFFGAWTSYDGTWPAGPGVHEAFTPMGAWFNTLLLLTSGVTVTIAHWRLKENRR-DGLKLWLLATIALGALFIGCQAYEYVHAYNLNLKMTTGAYGSTFFMLTGFHGFHVTIGTIMLIVIYFRSAAGHFTPEHHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYLM---
22652052   ---------------------HGHGEEDHRLFGFIVFLLSESVIFISFFVGYIVYKLSPTDWPPGVEGLEIHDPAINTVVLVSSSGVIYLAERFLHKENLWGFRFFWL-LTMAMGSYFLYGQAVEWQSL---EFEFTSGVYGGIFYLLTGFHGLHVLTGVLLQGVMLGRSFLPNNYAGGQYGVEATSWFWHFVDVIWIILFGLIYLW---
289640823  -------------LEKAPPPHPTANRPSMVSVGTIVWLSSELMFFAALFAMYYTIRSVDSDNWPPTTHLHVGFALFFTTILVLSSLTCQLGV-FAAERGDVYGLRRWYVITLIMGLVFVGGQAWEY--FRENEFSISSHAYGSVYYLTTGFHGLHVIGGLVAFVIVLARSTYGRFTPEKATSAIVTSYYWHFVDVVWIGLYATIYLL---
45550040   ----------DVTRESTLQGLHSSYVVKGLKVGVFLFIVSEVAYFHSSLAPSVEIGSTWPPGIATLETFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHH-SIEEGDHKNAMQGLGLTLALGFYFVFLQYGEYME---TSFSIADSVYGSTFFIATGFHGLHVIVGATFLTVCFMRLILMHFDKKHHVGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
261840655  ----------DITRESTFQGFHTNKVVTGLKFGMILFIISEILFFFSFFWAFFHSSLSPTWPPMGIKSFNPSIPLLNTLILLSSGVTITWSHHSIIMNNFYYSKLA-LILTIMLGVYFSILQAWEYW---SASFTMADSSYGSTFFMATGFHGAHVLIGSMFLLMCYIRMKFKHLSNNHHFGFEAAIWYWHFVDVVWLFLYSSIYWWG--
222083087  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFGCFLLAYMTARSTTVAWPNPSEVFPLILIAIMTFVLISSSGTMAMAVNFG-YRHDRSKTAALMLATAVLGATFVGMQAFEWTKLIREGVRPWENQFGSSFFMITGFHGTHVSIGVLFLLIMARKVWRGDFDKGHYEIIEITGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
147743053  ----------DVTRESTFQGLHTIPTVYGLKWGMVLFIISEVFFFVSFFWAHSSMGPWPPMSVTPLNPFQVP--LLNTAILLSSGISVTWAHHALMEANYTQAKNA-LVITVILGLYFTLLQAFEYKE---ASFSISDATFGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLAIALARHNNFHFSSSHHLGFETATWYWHFVDVVWLFLFLSIYWWG--
70724952   ------------------EGGHSKKTVNLLKLGMILFIVSEIFLFISPFWAFFHSSSSPNWPPQKVVPFPVEEILLNTIILLSSGGTLTAAHHFLLKGEKKHSS-SLMKLTILLGMLFTLLQGYEY---LEAKFSMSDSSFGSAFFLATGFHGAHVIVGSIFLSACLFQIDKSKISFSQFICFEASAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
300943714  -SVDKSQTTTNLATEAIASSGQHHEEHDHRILGVVVFLVAESMIFLGMFSAYLIYRAMSAQWPPEGIERELLLPGINTLILISSSFVMNRG-NKAIKNDDQAGLRVWFAATAIMGAIFLAGQVYEYSNL---EFGLTTNLYASCFYVLTAFHGLHVTFGVLLISGVLVRSAKGHYTKESHFGPEAAELYWHFVDV---------------
157826720  ------------------DHSHTEPVRHGLRIGMALFILTEIMFFGLLDGVWVIKQGVWP--PPNIKVFDPFDIFINTLILLLSGTTVTWAH-YALEERNQKDCVTALGLTIILGIFFTCMQAYEYYHAA---FKFTDGIYPSNFYLATGFHGAHVIIGTIFLIVCYFRARRGDFAIKNHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFTFVYIFG--
254512910  MKRAPSHSYPGINLG--EGHASAHKASEVVTFGFWVFLMSDLVYFGLMFAIYITMIDAQVGGPGPHELFDLKSIFAQTLILLTSSLTVGLAMLALKYNLPRARIVLWFGVTLVLGLSFLVLEIRDFINMAELGGMPQRSGFLSAYYGLVPLHGLHVAAGCIWLIVLGLQLRIMGMTDLVISRVVRLALFWHFLDLIWIGIITIVYFGGL-
189183540  ------------------EKQHTKEVQHSLRIGMILFILSEIVFFACLFCS-LFYNKFFPAGPNGIITPNPWTILLNTMILLLSSTTVSCAHYAIIENNQEI-TVKTLGYTVLLGIFFILMQIFEYIHL---PFKFTDGIFASNFYIITGAHGLHVILGVLFLAVCYFRAKKGHFIPNNHLNFEFAVWYWHFVDVVWLFLFIFVYVL---
120553008  ------------------------------------------MLWEGFQASWLVNNPNPEAYPGPKEVIGPWGLLINTILLVTSSFTVTIAHHALKAGHRA-KVKLWLGATIALAVVFMFVQGYEYMHAYQLDLTLQSGIYGSTFFMLTGFHGAHVMLGTLMLAIMLVRIIKGHFTADNHFGFEAAAWYWHFVDVVWLGLFVFVYVL---
15626323   ----------DITREATFQGLHTIPAVYGLKWGMVLFIISEVFFFLSFFWAHSSMGPSPEIGITPLNAFQVP--LLNTAILLSSGVSVTWALPCFFMENNYSQMKTALLITLILGVYFTLLQAFEYKEAA---FSITDATFGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLAVCFMRHNVNHFSSAHHMGFEAATWYWHFVGVVWLFLFLSIYWWG--
190349587  ------------------QGLHTNIVSINLRIGMILFIISEILFFHSSLAPIMDLGSCWPPGINILNPFQVP--LLNTAVLLGSGVTVTWAHYSLMENKFSNANQS-LIFTILLGLYFTLLQMMEY---FDASFNISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGTIFLFICWLRLKMNHFSKIHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLYMSIYWWG--
300741507  -----------------RPAHPALNRPNTVAIGTVVWLASELMFFAGLFAMYFTLKASRPIWADNVHILNVPFAFINTIVLVLSSVTCQMGVFAAEQLKPRRSMAEWFVLTFIMGAIFVCGQAYEYATLVSEGVTIASSAYGSAFYITTGFHALHVTAGLVAFLLIIGRAFAKRFGHYEATSAIVVSYYWHFVDVVWLALFAVVYFV---
142159761  -------------------------------WGMGWFIFSEVMFFAAFFGAWPSFSPEWATGPGPAETMAAPLPFWNTAILLFSSFTIHWAHTGLKAGKRA-MLTGWLAFTVLLGIIFLFLQVEEYIHAYEAGLTLESGIYGSTFFILTGFHGFHVTLGTFMLAMCLVRVLRGHFSPEDHFGFEACSWYWHFVDVVWMGLFIFVYI----
136812523  ---------------HDHHIHHRNEADSVDVFGFWLYIMTDCILFGSLFATFAVLYNMSTFGPSLREHIHLSYVLVETFCLLGSNFTFGMGII-SMYKNKINLFKLWLFLTFVLGACFVGMELNEFFTLWHEGLTWHVSGALSAFYVLVGTHGLHVSIGLIWILIMILQVSMYGFTSVTKKRLTYLGLFWNFLEIVWIFVFTIVYLLGAM
297566737  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFGSFITSYASARSATNSWPSPKEVFPLLLIAIMTVVLISSSGTMAIAVYHAYAKRKVQTAI-FMVLTALLGLTFVSMQAFEWTHLIVDLGFMGAPQFGSSFFMLTGFHGLHVTIGVIYLTAVAVRVLKGVYDRGSYVGVEICGLYWHFVDLVWVFIFAFFYL----
143960691  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLVGYMSVRMTTAPWPNSSEVFPLILIAIMTFVLITSSGTMAMAVNCGYRNQRKQAAILML-VTAGFGLCFVGMQAFEWSKLIEEGVRPWGNQFGAIFFMVTGFHGFHVSIGVIYLIIVALKVLRGDYEERGYEIVEITGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
110617816  ------------------EGHHTKVVQLGPRYGFILFIVSEVMFFFALFSSHSSLAPTVEIGPKGIAVLDPWEIFLNTLIPLSSGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVSLALVFTGFQGMEYYQ---APFTISDSIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFSIICGIRQYLGHLTKEHHVGFEAAAWYWHFVDVV--------------
108763194  QSSSHAAGGAALPVPRLAGHFASLEVQNHARLGMWLFLATEILLFAGLFICYGVYRFLFPAWAAASRSLDLTLGTVNTVVLITSSLTAALAVHYAKEGKNKMVAVQ-IGLTLVMAVGFLVIKYFEYHHKFEIGTLPGRPLYFTVYFCATALHGIHVVIGMIVLAFSMVRALKKAFGPNNYTMVELGSMYWHLVDLVWIFLFPMLYLV---
148244206  ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFAAFFGVLFYARQLSVPWLGGSGTPDLWLPALNTALLLLSGVTLTFAHHTL-RNGDRNKIIGWLVATIVLGVLFLGFQITEYGHAYHDGLKLTSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTVGVIMLTVILYRVQKGHFSADNHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
218295942  --------------YSHPVEHHTLTGKSNAWMGMAWFIVSEVGLFAILIAGYLYLRLTGAATP-PEERPALWLALLNTFFLVSSSFTVHFAHHDLRRDRF-NPFRFGLLVTIILGVLFFLFQAWEFYQ-FHHHSSWQENLWTAAFFTIVGLHGLHVVIGGFGLILAYLQALRGKITLHSHGTLEAASMYWHLVDAVWLFIVVLFYIW---
136487643  --------------------------PNMVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPEIWLESTEILNIPFAAFNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERYQARRAMREWFSMTFLMGGFFIAGQVYEYAHLVAEGMTLSSTAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMVRVAKRRFTQGQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFASIYLI---
87312213   ----------------IPPPVESEFPLSPAQVGMATFLCSEAAFFSTLVVAYLIYLGEDQTGPTPAESLSLTRAVINSAFLLGSSGTIMLAMNARKAKSLNGFSV-WMFGTITLGVLFLVGTAYEWEELIYQGLTIGRNLFGTTFYTLIGFHAFHVTLGLVLLTVITF-LERAGRLSAKSEATELVSWYWHFVDAVWIVIFGVVYWMGT-
298294191  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLISYMTARSTTVPWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMAMAVNYGYRRDRVTTAMLMLA-TAVLGAAFVGMQAFEWTKLIHEGVRPWENQFGSSFFMITGFHGTHVTFGVIFLIAIARKVLRGDFDTGRYESVEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
90411372   --------------------------------MMWLFLLSDIFIFGSFLVAYSVRMTTTESWPLTSDVFPLVLIAIMTFILITSSGTMAMAVNFGYQGRR-QLTAALIFITALFGLAFVGMQAFEWTKLIVEGNDLGAAQFGASFFMITGFHGLHVSIGVIYLLTIAWRVWCGRYSTNRYEIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
304322844  ------------------QGFHTQLVSIGLRWGMILFISSEVLFFVSFFWAFFSSMMWPPEGIKPFNPMQIP--LLNTTILLASGVTVTWAHHSLIEHNY-SQALQGLFFTVTLGIYFTMLQMYEYWE---APFNIAHAVYGSSFFMETGFHGLHIIIGTMFITTCLIRHSMKQFSPNHHFGFETAAWYRHFVDVVWLFLYISIYWWG--
302381920  -------------------GDHTPVVSIGLRYGMTLFIASEVMFFAVFIGNWADTAAAWSTWPPGINTLDPWLPLLNTVILLLSGTTVTWAHHALQIG-DRKGARLGLIITVALGLFFTVVQVYEYYHILHAQEFFNADAYGNIFFMATGFHGFHVLMGTIFLAVCLGRLLAGQFTPQKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFVYVI---
136800560  -----------MSQEASHDDGHHNLMVNNKKLIMWLFLGSDCMFFGTLISTHLIYRKLYPNEFEPTQLFSLELTSFSTFILLMSSFLMALSV-SAMHKGQMKSFRRNVVGVIFFGLIFLGCQVYEFTHFAHEGLLVSTGTFGSTFYLMTGTHGVHVAIGIFWLISMLFYSQSGKMEHKNAIDVEVAGLYWHFVDIVWIVIFTVVYLI---
143316019  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPKVWAESVELLNIPFSAINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNTRGMREWFALTFAMGAFFIGGQVYEYAELVVEGLTISSVPYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVSKRRFGHSQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLV---
141135729  -------------------------------------------FFLAWFWTFALYPMEAVGGPTGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHENDRKGLENGLILAIGLGALFTVFQIYEYTH---ASFSFSGNIYGASFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLIRAKKGHFSPEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWGA-
254798860  ------------------QGHHTIKVMVGLRYGMVLFIISEVFFFFSFFWAFFHSSLNTTWPPTGIEAFNPFKILLNTIILLVSGVSVTWAH-NSMLQGLHTQTTQSMMVTIFLGVYFTMLQVFEY---FEASFNISDSVYGTVFFVATGFHGLHVIIGTIFLSVNLVRLLMGQFSSYHHFGLEAAIWYWHFVDVVWLFLFVFIYWWG--
223937932  -------ENPDPPISGVVNQDSPYLEKN--FVGMWSFILSEATFFALLISGYIYYNAYWSTGPDAAAHLNRNLATVFTLFLLASSLTFWLAEKNLHRGNH-HSFRFWLVITILLGLVFIVGQGHEYFDLFRRGVTIDTTLFASSFFTLTGFHGLHVCVGLIGLLIVLWLAFKGDFKSGRIEAVRTIGFYWHFVDVVWIFVFTTVYLVG--
30249016   -----------------------AQEDKSFRWSMGWFIFSEVMFFASFFGALFYMRVLSVPWLAGADQELLWSGFINTMLLLTSGVTITLAH-WALKKNDRGALKLWLFATIALGVTFLGFQIYEYAHAYSLNLKMTSGAYGSTFFMLTGFHGFHVTVGTIMLIAIFFRCLSGHFKPEHHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYLV---
88657938   ----------------IRDNCHTEIVKKGIRLAMAALILSETMLFPVYMLENLVPSKLLSWPPSGITKLDPWSILLNTVILLLSGCTLTWSHYSLINDDNKN-TVKMLGMTLLLGITFSVFQAIEYLHIFSFRETGEKAIYSSNFYMMTGFHGVHVIVGTLFLTICWLRAKRNQLSPENHIGFECAAWYWHFVDVIWLLLFFFLYWI---
297625014  ----------SHTPAAAEHAEHRSTSLSDRKLLMWIFLASDCMFFAALIGTYLVYKGRSLVGPYPTEILDIPLTTISTFVLLMSSFLMVLALH-AIRLGDIPKFRLWTLGVCLFGSIFLGFQVYEFSHFVHEGLTLQRNLFGTTFFTLTGTHGIHVSVGVLWLLSLLITSYVRPMSAKDALGVEIAGLYWHFVDIVWIVIFTAVYLV---
47457839   ----------DISREGAIQGLHTSIVELGLRWGMALFIISEIFFFLSFFWAFFHSSLSPAWPPYGIKVFNPFQVLLNTIILISSGVSVTWAHHALMAGNFT-QTRQGLIITVVLGVYFTALQGMEYME---ASFTFADGAYGSTFFIATGFHGLHVLVGTAFLAVVLARHVGCEFSPAHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLVIYWWGGL
56459368   ------------------------------------------------------------------------LPAINTLILLASSVTCHFAH-TGLEQNKRKQLTAMLGVTIILGCIFLYLQGAEYVHAYQLNLTLDSGVYGNTFYMLTGFHGMHVTLGTVMLIIMFLRVLKGHFTPDNHFAFQATSWYWHFVDVVWLCLFVVVYIL---
141639455  --------------------------------GMWVFMVTEVLMFGGLFVAYGIFRGLYPMFHDAHKALAVNLGALNTVVLILSSISMAYAV-SATQKGQRDRAILSLVLTFALAGAFLVVKYFEYSHKFHEGLLPGTDLFFSIYFMMTGLHGVHILIGMGLIAWLIKRSANREFSPNYYTPVELVGFYWHFVDLVWIYLFPLLYLVG--
255506283  ----------DVTRESTYQGLHSNNVFNGMKMGMILFIISEVLFFFSFFWSFFHLSLTMTWPPMGIMVFNPFLILLNTIILLTSGISITWSHHSLITNNYKQFMIS-MFITIILAIYFTMLQEYEYKE---ASFNISDSSYGSTFFMATGFHGIHVLIGTMFLFICFLRNLFIHFSINHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYLTIYWWG--
240266715  -------------------GNHTNAVQRGLNLGVGLFIASEALFFLAIFWTFFHLGAQWPPGINAIDPFELP--LLNTIILLSSGVTVTYSHHSLIQGNRKGALY-GLVATILLAIVFTIFQGIEYS---VSSFTISDGIYGSCFYFSTGFHGFHVLIGTAFLSVGLWRLLGYHLTDHHHLGYESGILYWHFVDVVWLILYVCIYFWG--
157056513  ----------DITREGTYQGLHSMYVVLGLRWGMILFITSEILFFFSLAPSLEIGMMWPPLGITPFNATQVP--LLNTMILLSSGVSVTWSHHAIIENNYSQATQS-LIITIILGIYFSALQGLEYYE---ASFSISDSAYGASFFIATGFHGIHVLIGTTFLFICATRMTSGHFSKIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVNMYWWG--
258653412  ----TTATSPAAGPSAFSARVHTLNRPNMVSVGVIVWLASELMFFAGLFGVYFTIRAQYEGFPPAPTELDITYATFFTVILVASSFTCQWGV-FAAERGDVFALRRWYVLTLVMGLIFVLGQANEYHTLVHHDTTLASSPYGTAFYLTTGFHGLHVIGGLIAFVLLIGKTKISKFTPAQATGAIVVSYYWHFVDVVWIGLFLTIYII---
282901974  ------------------QSQHGHDEEGSKMFGFIVFLLSESVIFLSFFAGYIVYKTTNSNWPAGVEGLEIVSPTINTIILVSSSFVIYLAERRL-QKHDLPGFRLYLLATMAMGTYFLYGQYVEWSQL---EFGFTSGTFGGMFYLLTGFHGLHVLTGILLQLIILIRSFLPGNYDNGHFGVNSTSLFWHFVDVIWIVLFVLIYVW---
161172416  ----------DVSVEGTYQGLHSKVVQIGLSWGMILFISSEVLFFFSFFWGYFHSGEWPPLGVTGLSAWEIP--LLNTIILLSSGASVTWSHHSLVMGKHQNASLS-LLITVLLGGYFTCLQGVEY---FEASFSISDSVYGSTFFLLTGFHGLHVLVGATFLGVCYFRMLSGHFGNSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFLGVY-----
310619457  ------------------EGAHMTITSKGLKLGMILFIVSEVLFFFSFLAPNSELGMVWP--PMGINLFDPFNILLNTIILLSSGVSITWAHHSLL-KSNYNSSVKSMIMTIVLGIYFTCLQSMEYWQ---APFSMWDSVCGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLIISMNQILNKKYSKMRMISMETAAWYWHFVDVVWLLLYSTIYWW---
227882493  -----------------------------GKIGMWIFLTSDVVLFGGFIGAYVFTRVAFGWTAWEPIPSDPIPGLMNTYLLLTSSFTVVLALV-AAEKKSRWGLVASLVTTFVLGVGFLVNKAIEWDHLFHEGLWLSTNVRASTFFLTTGLHAAHVIAGLVVTLYLIARAWRGAYLEDNS-SVEYFGLYWHFVDIVWLFLFPLFYIL---
115379124  MSSAPAAHGAAPAPKFAEHFASLEVQNHAARLGMWLFLSTEILLFAGLFACYACYRFLYPEAFAEASHLDLTLGTVNTVVLITSSLTAALAVHYAKEGKN-NMVALMVALTLLMALGFLVIKGFEYSHKFHEGTLPGKHMYFTIYFLSTGLHAFHVTIGMGVLAWMGIRITQKNFGPNNYTGVELASMYWHLVDLVWIFLFPMLYLV---
283795061  ------------------ESQHTPAVQRGLRLGMVLFIVSEIMFFSSLSPTFNIGGVWPPQAIVPIDTWGIP--LTNTVFLLTSGATVTWAHH-ALTARAKRHTIIALLFTLMFAFFFTVLQVVEY---FDASFSISDSVFGSCFYMTTGFHGFHVFVGTIALIVSLIRVVLSHYTNTHHFGFESAIWYWHFVDVVWLFLFVTVYWWGGL
227491120  ------------------------------SVGTIVFLSQELMFFAGLFAMWFTSRANGQEGDWAEHTINLPMGFLITAVLISSSVTSQFGV-FAAERGDVYKLRLWYTVTLVLGVVFLGIMAFEWTELIHAGVTVQSSVFGSVFYIITGFHAAHVTAGLISFAIILARVAKSKFTPAQATAAMAVSYYWHFVDVVWIGVFTVIYLV---
16330564   -------------------------EPDNLGFGFPVFLMSESVVFISFFVTYTILRTNKPWFPPGVDGLDVTRGAINTMVLVTSSGAIILAEKALHRGEMKLFRLLWLA-TISLGIVFLFGQAAEWA---GMPFGLDAGSAGGTFFLLTGFHGLHVFTGVCLLLYMYWRSLQPHNFDRGHEGVTAIALFWHFVDVIWIILFILLYLW---
141076292  ------------------QKAHTEPVNDGLRFGMVLFIASEVMFFATGFSTTTL--QWPPANITPLDAWELP--FYNTVILLTSGGTVTRAHLFIEEGNN-EAAARWIFLTAALGAIFLGLQAFEYVH---AEFSLTEGIYPSTFYLATGFHGFHVFVGTVFLIVCGFRAAKGHFKPHKHVGFQSAAWYWHFVDVVWLFLFVWVYWL---
307154185  --------------------EHHHDEEANSMFGFVVFLLSESVIFLSFFIGYFVYKTTAINWPPGVSGLEIKDPAINTVILVSSSGVIYVAEKFLERKNLLGFRV-FLVATMAMGTYFLVGQGIEWSHL---EFGFTSGVFGGMFYLLTGFHGLHVASGILLQGIMLMRSFIPGNYDRGHFGINATSLFWHFVDVIWIILFILLYLW---
29126637   ------------------SGKHTTKVQSGLMLGVLLFLVSELMLFFSFFWAYFHSSLSPVWPPIGVHAVDPWSILLGSIFLLSSGATCTLAHNALINGN-KDMALSGMIFTVILGGAFVLLQVNEY---YVSEFSLADSVFGSVFYMTTGLHGTHVIIGVTFLTIMLIRMFRDQFTTHHHLGLEFSLWYWHMVDVVWLFVFLSYYWWG--
299828956  ------------------QGNHTSEVISGLRLGMVLFILSEVMFFLSFFWTYFHMFLSPSWPPKELIVFNPNIPLLNTLILLSSGVFITWCHYSILSGNYDSSIYSILM-TIGLGYLFVFFQYIEYNESY---FSMSDSVYGSIFFLVTGFHGLHVIIGALFIFICWKRLSLKHYSFTHHFGFEASSWYWHFVDVVWLFLYIFIYWL---
142251768  -STTSIKPLPDGMKGLTHDWASDQRAFKGVPWGMWIFLLSDTFIFSCFLIGYMTARSTTVPWPNPSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVRSGYQKKRKQTAIL-LLITAILGASFVGMQAFEWTKLIMEGVRPWENQFGSVFFMVTGFHGFHVSIGVLFLFINVRKVWRGDYDTGRYEIVETLGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
172054900  -------------LEHHLSQEHEHDEQANSMFGFIVFLLSESIIFLSFFAGYIIYKTTTVDWPTGVSGLEIKEPAINTVILVSSSFVIYVAEQFLERHKLW-GFRLFLLVTMAMGTYFLVGQGIEWHGL---KFGFTSGVFEGMFYLLTGFHGLHVFTGILLQGIMLGRSFIPGNYDTGHFGIMATSLFWHFVDVIWIILFVLLYLW---
269956796  ------------------HQHVSVNRPNPVSVGTIVWLASELMFFAGLFAMYFTVRSDPAEWASQTEMLNVRFALLNTTILVLSSATCQMGVLAAERFKPVRTGRLWTTLTYLMGAFFIGGQVFEYAALVEEGLTISSSAYGSVFYLTTGFHGLHVVGGLIAFLFLLGRFAAKRFGHHEATTAIVTSYYWHFVDVVWIALFAVIYLL---
281428509  ---------------------HSSEVQSGMQWGMVLFITSEVLFFFSFLWPCPEVGAVWPPGIQPFNPFQIP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSLLHAEHSEAARA-LGLTIGLGLYFTALQALEYYE---APFSIADSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLLVVWVRLVRAHFSPLHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWRG--
310758130  ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFAAFFGALWYTRTITTPWLGDMDVGPFWLPTINTALLLSSGVTLTIAHH-ALRENHRGKTIFWLLATVVLGFLFVTCQAYEYHHAYTENLKFNSGAYGSLFYMLTGFHGFHVLLGATMLTVILVRLIRGHFTADHHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYLFVYW----
75906673   ------------SVTAHEAHGGHEAHPDLRVWGLLTFLISESLMFGGFFATYLFFRGTTEVWPPEGTEVELFVPAINTAILLSSSVVIHFGDMAIKRGN-VWGMRIWYFLTAIMGAVFLAGQVYEYQNL---GYGLTTNVFANCFYIMTGFHGLHVFIGLLLILGVLWRSRRGHYSATKHTGIEMAEIYWHFVDIIWIVLFTLVYLLNLL
164420927  ------------------QGLHTGFVSIGLRWGMILFIASEVLFFLSFFWAFFSSSLAPTWPPMGIQAFNPMQILLNTAILLASGVTVTWAHHSLMESNHTQA-LQGLFFTVLLGFYFTMLQAYEYWE---APFTIADAVYGSTFFIATGFHGLHVIIGTMFLLTCLIRHSSNQFSPNHHFGFEAAAWYWHFVEMVWLFLYISIYWWG--
142456200  ---------------------PTVNRPNTVAVGTIVWLGSEVMFFAGLFAIYFTLRSTSPEWEFNTGLLDIPFAAVNTTILVLSSVTAQFGVFAAERKPTQWGMIEWFFLTYVMGAIFIGGQVYEYAVLVSEGVTLASDAYGSAFYLTTGFHGLHVTGGLIAFLLVIGRAYAKTFTHREATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
142063989  ----------------------------------------------------ALAGHFKTMGPWPIPT-------LNTAFLLSSGVTLTISHH-ALRDDHRKKAIAWLAATLVFGICFLFLQGFEYYHAYNENLTLNSGVYGSTFFLLTGFHGFHVFLGGTMLAVVLVRMIRGHFKPDHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWL---
138698044  ------------------------HHEDFRIFGLIIFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPEGSVYELELAIPTLNTILLLISSATFHKAGKALCNQKNDLS-QRWLLITASLGITFLICQLFEY---FNLPFGLTDNLFASTFYTLTGFHGLHVTLGTLMILIISWQTRMDGITYKNMFPLEAVELYWHFVDGIWVILFIILYL----
294054191  ----------------HHDDSHHKLIVDNKKLLMWLFLGSDCMFFGTLISTHLIYRKLYPDEFEPTTLFSLELTSFSTFILLMSSFLMALSV-SAMHKGQLKSFRRNVSGVIFFGLIFLGCQVYEFSEFVHHDLTLQTGTFGSTFFLLTGIHGVHVAIGVFWLISMLFYSMNGKMDAHESAVVEVAGLYWHFVDIVWIIIFTAVYLI---
262195917  -----------------------AQQHQAARLGMWVFLASETLLFAALFGLYVAYRVSYDAFVRASHENDMLLGTVNTAILITSSLCAAWAVAALRGDRARTAALS-LGATVVLGAAFLGLKLLEYRDHFAHGIYPGRAYFFTLYYALTGLHALHVVAGMVLLALLARATWRGRYSSRDHVAVENGALYWHLVDVVWIFLWPLLYLAG--
143334127  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPEIWAESVKLLNIPFSAINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNARGMREWFALTFVMGAFFIGGQVFEYAELVHEGLSISSAPYGSVFYLATGFHGLHVTGGLLAFLVVMIRVSKRRFGHSQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLV---
137823431  ----------------AHGGDHTPVVQLHHRYGMILFIASEVMFFVAWFWAYFLTGGHWP--PDGIETFDPWLPLINTLILLTSGTTVTWAHHALQHG-DREGLKWGLVLTVALGALFTVFQAYEYQHAA---FGFSGHIYGATFFMATGFHGFHVIVGTVFLLVCLLRALADHFTPQSHFGFEAAAWYWHF------------------
117647195  ------------------QGKHTMKVVSGIKFGMILFIFSEVMFFFSFFWTYFHSSLSMVWPPTGIKMFNPMMILLNTLVLITSGISVTWAHHSLMV--DYKDVFKALMCTIFLGLFFTILQMMEYWEAT---FTITDSVFGSIFYATTGMHGMHVIIGTMFMIVCTLRVKMNHFTKSHHTGMELMIWYWHFVDVVWLFLYLTYYWW---
6683081   ----------DVTRESTFQGWHSNMVVRGLKIGFFLFIISEVCFFSSLAPTVEIGAIWPPVGVSVLDPFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHH-SIEEGSRNSAIQGLGLTVALGVYFLWLQYNEYAE---TSFSIADSVYGTTFFLATGFHGTHVFVGATFLTVCFIRLSGYHFDQSHHVGFLAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
11466493   ------------------EGQHTLAVSNGLRMGMLLFILSEVMFFFGFFWAFFHSSFNPSPPPAFISVLNPWKVLLNTVLLLSSGATVTWAHHSIVYGSKFNAIIS-LILTVVLAVIFTSLQAFEY---VTSSFTISDGVYGSTFYMATGFHGFHVFVGTCFLIVCLIRVYLNHFTREHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFITIYWWG--
127511056  --------------------------------GMSWFIFSEVMFFAAFFGTHEVLWPNFQAVWPLVTTPDTGLPLYNTIILLTSSVTLHFAHV-SLEKSKRTALTLWLGITILLGLAFLFLQAKEYAHAYEMGLTLSSGVYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTIFLFVLFLRVLRGHFTPDKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
197259887  ------------------QGHHSLIVKQGIKYGMILFILSEILFFFSFLAPVVELGVVWPPGIVALNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHAIL-CGLKKEAQLALFLTLFLGVMFTGLQAFEYYE---APFTLSDSVYGATFFVATGFHGLHVIIGTTFLFICFLRLLSNQFTRRQHVGFEAASWYWHFVDVVWLFLYLCIYWWG--
41203464   ------------------EGCHTNIVQLGLRYGVILFIVSEVMFFFAFFLAFFAASLTPTWPPKGIQTFNMEVPLVNTVILLTSGATITYAHH-AITAGLKLEALWGLVLTVVLAVIFTCFQAFEY---INADFRISDGIYGSCFYMATGFHGFHVFIGTIFIIVSLIRLNRNQFTTRHHFGFEAAAFYWHFVDVVWLFLYVAVYFWGGL
21326215   ------------------QGLHTIKVLKGLRWGMILFIISEVFFYHSSLSSSIEIGMIWP--PKGILVFNPLQIMLNTLILISSGISVTWAHNSLLENNYWE-TIQSLLITIILGIYFSMLQSYEYME---SSFSMADSVYGSTFFLATGFHGLHVIIGTAFLSVCLYRLMINQLSSHHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
297562076  -----MATATANPKSAPTPAHGAAKRPDLVSVGTIVWLANELMFFAALFAMYFTIRSVTNGNPWPDTHLNVPWASAITVVLVASSFTAQ-AGVWAAERGDVKKLRMWFFITFFMGLFFVLGQAYEYYELIFHGGTLQSSAYGSMFYLTTGFHGLHVIGGLIAFLIMLGRTYAKRFTHQQATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFFTIYFI---
6934258   ------------------QGYHNYYVSINLRWGMILFILSEVLFFHSSLAPNIELGCTWPPGITPINPFSIP--LLNTTILLSSGVTVTWAHHSLLMNKKSNA-IQALILTVMLGMYFTFIQINEYME---TSFTIADSAYGTTFFICTGFHGLHVLVGTLFLLVCLLRLIYNHFSTFHHFGFEAAAWYWHFVDVVWICLYLLIYWWG--
88608839   ----------------VTGKAHTSVVRRGLRIGMVLFLFTEVMIFKAWLPAYVVRLTWPPEGIVAVNPWNLP--LLNTMVLLLSGASMTWAHH-SVLKGDNDGVVKGLLYTVVLGLIFTCLQGYEYYHSAFALAEEGKAIYSSNFYIATGFHGLHVIIGTIFLAVCYFRARDGQFTAQNHLGLEFAAWYWHFVDVVWLFLFVFLYWLSV-
256821507  ----------------------------------------------------------TPAGETTQGMGAWGLPAINTAILLFSSFTLTIAHHALIEKNRA-TLIQFTAITAALGVIFMGLQIWEYIHAYEMGLTLGSGIYGSTFFMLTGFHGLHVTVGTIFLIILTIRCAKGHFTPQDHFAYEAGAWYWHFVDVVWVFLFIFVYIL---
254471808  ------------TVRESREGHHTRVVSLHLRYGMLLFILSEVMLFAGEAAQFGVEHTGGVWPPQGIETFDPWHLPLLNTLILLSGTTVTWAHHALVHG-DREGLKWGLIATVVLGVIFTICQAYEYSHAA---FGFSENIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLAVCMFRALAGHFTTTKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYIWG--
538848    ------------------EGDHTPVVRLGLRWGFILFIMSEVIFFSAWFWSHALYPMGPESPPEGIITFDPWLPLINTLILLCSGCAATWAHHALVHENNRRDVAWGLALAIALGALFTVFQAYEYSHAA---FGFAGNIYGANFFMATGFHGFHVIVGTIFLLVCLIRVQRGHFTPEKHVGFEAAMWYWHFVDVVWLFLFASIYIWG--
142143680  ------------------------------RISMMWFILSEVMFFAAFFATHEFLWPDFVPTWPLLSLPDTWAPLVNTLILLTSGVTVTWAH-WGLKKESRMQLILGLAATVLLGCVFVYMQAEEYGHAFHEGLTLNAGIYGATFFMLTGFHGFHVTVGTIMLAVILARAIKGHFSEHNHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVY-----
136002563  --------------------------------GMSWFIFSEVMFFAAFFGALYYARVSTPGGTTTQEMSAAGLPTINTVILLISSITLHFAHV-GLEQNKRKQLTLMLGITILLGCGFLFLQVEEYIHAYDLGLTLQSGIYGNTFFMLTGFHGMHVTLGTIILIVLFFRVLKGHFTPENHFAFQAGSWYWHFVDVVWVMLYIFVYVL---
142557689  ----------------------------NGKLGVWLFLASEVMLFGGLFSAYVFLRTGVDNWPVGAEILNVPLATLNTMFLITSSVTMVMSWASLKL-NDFKKFKLYAGLTLLLACFFLVVKYFEYTAKFDHHLYPSTNNFLGIYFTMTGLHVLHVIGGIIVIFFYWMPGAKMWESDPERFRIEIVGLYWHFVDLVWIFLFPVLYLL---
126506287  ------------------QGLHTSNVVFGLRWGMILFILSEVLFFFSFLAPTMDLGSYWPPGVTVLNPFQVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMEGNYIQG-VQGLLFTVVLGLYFTVLHGMEY---FESSFSVSDSIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLLICLFRQFYWHFSKNHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFITIYWWG--
301353193  -------------------GNHTQAVKKGLNLGFLLFVLSEILIFASLFWAYLHSAVNPAWPPKGIEVISPALPLLNTIILLASGVTITYAHHSLINGDRTNTLYGFAYSTGLI-ALFVVLQGLEYR---FAGFTLSDGVYGSTFFSLTGLHGLHMIMLTIMLVLCTVRVYNYDFTNESHVFGEATILYLHVLDVIWLFIYIIVYWWG--
33594599   ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFAGFFGALWYVRTITTPWLGDLDVGPFWLPTINTALLLSSGVTLTIAHH-ALRENLRGKAIFWLFATVTLGFIFVACQAAEYIHAYALNLKFNSGAYGSLFYMLTGFHGFHVIVGATMLTVILIRLIRGHFTADNHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYLFVYW----
260220127  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAWPSLAAGVTASPAGIEPFTTMGPFINTALLLTSGVTLTIAHHALIDGNR-SKTIAFMWATVLLGITFLFVQGYEYYHAYTANLKLNSGVFGSTFFMLTGFHGFHVFVGMLMLLFITLRLQKGHFTPERHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVLVYWM---
144091507  -----MSHDNSSPKFLQHHFHDVEQQYETAKLGMWAFILTEVLTFGGLFVAYVVYRSWYPEMFVGANLLDVNKGLLNTIVLITSSLTMVLAV-WAIQKKNQKLSLFMLIATFLFAFMFLGIKYLEYSHKFEVGQLPGEHIFFSIYFIMTGLHGLHVAIGMGLIAWLIYATAKGNLNSEYYTPMEMIGIFWHLVDLIWIYLFPLFYLI---
142231088  ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFAAFFGAYEGFKATWPLISTPSEVGQWGLPAINTALLLSSGVTITYAHHALRAGHR-NALIAWMIATIALGVVFLGFQITEYGHAYHDGLKLTSGIYGSTFYLLTGFHGFHVTVGVIMLTVILYRIQKGHFDSDNHFAFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
92118913   -----------------------------KTYGFWLCLMGDAIVFALLFVIFVAMAHSTADGPAGHTLFRLPRIFAETMLLLASSATFGFASVAIAAGQR-RRTVVWLGVTFLLGFGFVAMEISEFYSMAVADAGPWRSGFLSAFFTLVGTHGAHVSIGLVWIVLLGCEVTVRGLTPFAASRLYRLGLFWHFLVIVWVNIFSLVYLPGLL
5835299   ------------------QGHHTTYVVKGLKLGMALFILSEVAYFHSSLAPSIEIGSVWPPGITVLNVFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHHALTEGK-YYSTLSGLFFTVLLGVYFLMLQYGEYNE---TSFSIADGVYGSTFFMATGFHGLHVMVGTLFLFVNLVRTYYYHFSTTHHVGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
198114510  ------------------QGFHTKKVVLGLKLGMLLFITSEVLFFFSIFWCYFHMFLSPSWPPKNIITFNPYHILLNTIILLSSGMTITWCHYSILMKMKMNSFIS-LALTITLGMIFTFYQYKEYS---DSSFTITDSIYGSIFFMSTGFHGIHVIIGTMFLLINLIRIYMDNYSNVHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYLLIYFW---
188591084  ---------------------------------------------------------------------PWPIPTINTALLLMSGLTLTWAHHALLAGKR-SQLIQGLVLTILLGAIFMCFQVYEYMHAYSENLKLSSGIYGSTFFLLTGFHGFHVTMGAIMLTVVLIRVLKGHFTPEHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLFLYVVVYWL---
298290602  -----------------HQHAHTPVVQLHYRYGMILFIASEVMLFPGEAINYAFTGGHWP--PNGIETFNPWHLPLLNTLILTSGTTLTWAHHALVHGDRDSAK-WGLWLTVGLGVMFSMLQAYEYSH---AEFAFSGNIYGATFFMATGFHGFHVIVGTLFLAVCLGRLYAGHFSPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFIYVWG--
253998922  -------------------------------------------------------------------------PAINTLILLSSGVTVTWAH-WGLLKNNRRQLVWGLFFTIVLGLAFISLQAFEYHHAYTEGLTLGAGVYGSTFFMLTGFHGFHVTLGTLMLIVIWLRSIKGHFTPEHHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
149911811  ------------------------------RMGMLWFIFSEVMFFVALFGVLFYLRNLSIPWPDGRETQAMPLPLINTIILISSSVTLHFAHHNLIATQRT-RLVIWLSITVALGVTFLFFQAEEYIHAYHLSLKFDSGVYGNTFYLLTGFHGMHVTLGVIMLTVMLFRIINGHFTPGKHFAFEAAAWYWHFVDVVWIILFVSVYIV---
66277189   ------------------QGLHTMVVKQGLKYGMLLFILSEVLFFFSFIAPTVELGAVWPPGINPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHALISGKKTEA-INGLTATVILGLIFTGLQAMEYYE---APFAISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLAVCLVRLIYHQFTRHHHLGFEAASWYWHFVDVVWI------------
171060493  ------------------------------RWSMAWFIFSEVMFFAAFFGAWPSSSPGATASPAGIEPFQVPIPTINTALLLTSGVTLTIAHHALIAGQRA-KTIAWMWVTVLLGIVFLGFQGYEYAHAYNLNLKLSSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFVGMLMLLFITIRLMKGHFTPTRHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYLVVYWI---
220909321  ---DPSAPLPGDGTAHATAAAQHAEHPDYRALGLLTFLISESVMFGGFFATYLLLRGMTAAWPPEGTEVELLVPTINTIILVSSSFVIHLGDV-AVKKNNVAGMRLWYVVTAVMGAVFLTGQLYEYLTL---GYGLTTNVFANCFYLMTGFHGLHVFIGLLLILGVLWRSRRGHYNASKHTGIEMAEIYWHFVDVIWVVLFTLIYIL---
300692659  ---------------------------------------------------------------------PWPIPTINTALLLTSGVTLTWAHHALREGKRA-QVIQGMLLTVILGATFMCLQAYEYIHAYHENLKLTSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTMGAIMLAVVLGRVIKGHFTPEHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWL---
74316348   -----------------------------------------SLLWKGFEATWPTAGPGLAQDGFAFTPMGAWGIAINTLLLLSSGVTVTWAH-WGLKKGNRTQLILGLAMTVALGATFLALQVYEYHHAYTEGLTLGAGVYGATFFMLTGFHGFHVLVGTTMLIVMLLRSIAGHFTAEHHFAFEAVSWYWHFVDVVWVLLFILVYWL---
186680868  -----------------EHGAGHEEHPDLRVWGLLTFLASESLMFGGFFATFLFFKGITPVWPPEGSEVELLVPTINTIILVSSSFVIHFGD-TAIKKNNVKGMQLWYAITAIMGAIFLAGQVYEYSTL---GYGLTTNVFANCFYIMTGFHGLHVFVGLLLILRALWRSRLPGYSATNHTFIEMTEIYWHFVDIIWIVLFTLVYVL---
148791220  -------------------GHHSLNVLMGLKIGMILFITSEVLFFLAFFWAFSSLGPNIELGPMGIEIINPSVPLLNTIVLLSSGASVTFAHYYMIEKNQ-KMTMLGLLITVILGAYFTFLQATEY---LETSFSITESVYGSTFFVTTGFHGLHVLIGTTFLMVCLIRHIYNHFSLQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLFICTYWWG--
136619827  -------------------GDHTPVVQLHLRYGMILFIASEVMFFVGWFWSFAALEYDHATGPEGMEVLDPALPLLNTLILLCSGTTVTWAHHALIHG-DREGLKQGLWATVALGVLFSAIQAYEYS---AAPFGFGGNTYSSAFYMATGFHGFHVLIGTIFLSVCLYRAYLGHFTPRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYVWG--
169794177  ------------------QGFHSYQVTRGLRWGMILFIISEVAYFHSSLSPTMELGSCWPSGIHVLNPFQVP--LLNTAVLLSSGVSVTWAHHAAIEGSNWNGLIQGLIVTVFLGIYFTVLQAGEYYEV---SFAISDSVYGSVFFMATGFHGFHVLIGTAFLTVCLFRAMNQHFSTGHHFGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYISVYWW---
139760362  -----------------HHFADKEQQYQSAKLGMWAFLVTEVLTFAGLFCAYVILRNNFETFKACSAELNTEMGLINTIVLITSSLTMALAIYYIQKNNRVRS-MQMLGLTLVFAIVFMIIKYFEYTHKFHVGQLPSEGAFFSVYFMMTGLHGIHVIGGMVVISWMMYNTYKGKYSSEYYTPVEITGLFWHLVDLIWIFLFPLLYLI---
194477190  -----------------------HEHGDFRLFGLAIFLVADGMTFAGFFAAYLTFKAVNPLLPGATYELELLLPTLNTVLLLISSITFHRAG-KALRREDNQLCRQWLLITAIIGFTFLGSQIVEY---FTLPFGLTDNLYASIFYALTGFHGLHVTLGSLMILIVWFQARIPGVTKIKSFPLEAAELYWHFVDGIWVILFLILYLI---
257051392  ---------------------------SGLRLGMLLFLGSEIATFGAGFVYYFFIRAG-AWPPDHLPHLLGSLVVVNTAILIASSVTLHVAHLALRRGNR-RRFLQWLGVTLALGIVFIGGQAYEYYQFIVDGFSLSTGTFGSAFYGLTGLHGAHVTLGAVLIGIVFARGMAGQYSEHRHTSVSTVSMYWHFVDAVWVFLVAVLYV----
184200926  ----------------------SITRPNLTSVGTIVWLSSEVMFFAGLFAMYFTLRATSPEWAENTEILNVPMASVNTLILVLSSVTCQFGVFAAERLQPRRGLTEWFALTFLMGAVFVSVQVYEYASLVSEGVTIAASAYGSAFYITTGFHALHVTGGLIFLFIMGRAFVAKRFGHYEATSAIVVSYYWHFVDVVWIVLFFLVYFI---
117928172  -----------------SHAHGSFTRPSLVSVGTIVWLSSELMFFAALFAIYFTIRSVQPVWPMPVRGPGTPPVKLETIVLVLSSVTCQLGVFAAEERRLRRSLREWYLLTLLMGAVFVAGQCYEYSRYVTNGMTISSSAYGSIFYLATGFHAMHVTGGLIAFVLLMLRLSKGRFTPEKVTSAVVVSYYWHFVDVVWIGLFSTIFLI---
289579951  ----------------------------NTKFGVWVFLASDVVVFGAVIGAYVFMRIHMGWHEWTTVPFASWPGLLNTYVLLTSSFTVILALVMAERKN-KKGLLGAMTATLLLGLTFMGVKAYEYSVKFAEGEYWWYGLEYSIYYVTTGLHALHVILGLFIAVFMIYRIISVDAYLEDHRPVEFFGLYWHFVDIVWVLLFPLFYLM---
116075386  ------------------NHTPGHIQHDGHNLGFVIFLCSESIIFLAFFAGFALLKITAPEWPEGVEGLETRMPLINTIVLVSSSFVAYFAERQLHHRNLWGFRGFWL-LTMAMGTYFVYGQYVEWSELA---FTLQSGVFGGTFYLLTGFHGLHVITGILLMALMLVRSFRTDNYAKGEMGVASVSLFWHFVDVIWIILYVLIYVW---
152989209  --------------------------------------------------------------PPPSAVIEPWLPLINTILLVTSSFTVTFAHH-ALKKNRRGPLKAWLALTVLLGIAFLILQAEEYVHAYNEGLTLGAGIYGSTFFMLTGFHGAHVTLGALILGIMLIRILRGHFDAEHHFGFEAASWYWHFVDVVWIGLFIFVYVI---
295687733  ----------------AKAGDHTPVVSIGLRYGMILFIASEVMFFVAWFWMFFVRTAWATWPPAGVETVSAWHLPLVNTLTLLLSGTTVTWAHHALQVGDRKGAKWGLILTILLGALFTTIQVYEYAHINHEEAAANSGLYGSTFFLATGFHGFHVFVGTIFLIVCLIRLMNGAFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFIYVI---
66277187   ------------------QGLHTVVVKQGLKYGMLLFILSEVLFFFSFIAPNVELGAVWPPGINPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHALISGKKTEA-INGLTATVILGLIFTALQAMEYYE---APFAISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLAVCLVRLIYHQFTRHHHLGFEAASWYWHFVDVVW-------------
254467927  ------------------------------RMGMGWFIFSEVMFFAAFFATHEFLWSAFEAAWPLSVTPDPTNPAINTLILLTSGVTVTFAH-WALKNNKRTSLNLWLAATVILGFVFVFFQAEEYIHAYNLNLKLSSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTMGAIMLLVILLRTIKGHFSKKDHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWI---
307294180  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLTGYMVRASATLPWPNTAEVFPLVLIAIMTFALISSSGTMAMAVNFG-YQRDRRKTTALMLLTALFGLTFLGMQAFEWSKLIFEEGVMGAPQFGAAFFMITGFHGLHVTCGVILLLIIASKVARGHYDSGDYSAVEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
118213855  ------------------QGLPTFVVQTGLRWGMALLIVKKAFSFLSFFWSHSSLSPSVEMGPLGILVFSPWEILLNTMVLLSSGLTVTWAHHAVQSGELGEALM-GLGSTLVLGVYFTCLQGFEYWE---ASFSFADSVYGSSFYIATGFHGIHVIVGSLFLLVSFCRLYQCSFSSSHHVGLEAGIWYWHFVDVVWLFLYLVIYWWG--
159896639  ------------------DKNDPGRGLDLRKLGMWTFLGSEVFFFGALVVTHLSMRGVVAPSKANYDVAAVRNLFILAFILLTSSLTMVLA-LDGVKTNNQKRFRFWLGATIACGLVFLGGQVYEFYHIVHEGVTIKNMMFGSTFFFVTGFHGTHVAVGVVWLTSLLVSAIRHRYNAGNYMAVELGGLYWHFVDLVWVLIFTVIYLI---
240266613  ------------------QGYHTMKVSLGMRMGMMLFITSEVFFAFFWAYFHSSLAPNTEIGVNPLNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMVGNHTESTHS-MTLTIILGMYFTFLQAEEYME---APFSISDSIYGATFFVATGFHGLHVMIGSLFLLICLFRIVIHHFSTDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLILYTCIYWWG--
139645613  ------------------------------RWGMVWFIFSEVMFFSAFFGALYYARELSLPWLGGTNLFLWPQPALNTLILLTSGLTVTWAHHGLKEQNR-KQLIIGLALTVFLGFIFVGFQAYEYMHAYSLNLTLSTGIYGSTFYMLTGFHGFHVTLGAIMLTVIMIRCINGHFAGDNHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
148262490  -----------------HTTEQQGAALETAKLGIWAFLATEVLLFGGLFTAYTVLRVGDPQMFHTEYLLNRLFGAINTVVLITSSLTVALGIA-AIREGKTGTLKRCLLLTILLAAAFLGIKYAEYAEHFARGELPRTNNFFSLYYMMTGLHAIHVFAGMAALATMLVMAGRGKFSAEEHTPVEITGLYWHFVDLVWIYLFPLLYLIG--
167648456  -------------------GDHTPVVSIGLRYGMVLFIASEVMFFVAWFWIFFVRAAWATWPPAGVEAVSPWHLPLVNTLTLLLSGTTITWSHHALQQGDRNGAKWGLILTILLGMLFTTIQVYEYSHINHEHLFYSSGLYGSTFFLATGFHGFHVFVGTLFLIVCLIRLMNGAFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFVYVI---
142605845  ----------------------------NAKLGVWLFLASEVMLFGGLFSAYVFLRLGAPVGAWGLE-LNVPLATLNTMILISSSMTMVMSWASLKM-NDFKKYKLYMALTLLCALCFLVIKYLEYSSKIDHHIYPSTNTFYAIYYTLTGLHGLHIIGGMIVLFYLWLPGSNMWDTKPEQFRVEIIGLYWHFVDLVWIFLFPILYLL---
50812151   ----------DISREASFQGNHTSNVIWGLKFGMILFIVSEIFFFHSMLSPNIELGSIWPPNIIPFNPFEIP--LLNTTILISSGISVSWSHHSLLNNN-YNEAYNSLLITILLGFLFTLLQGWEYMQ---AQFSISDSIFGTTFFVTTGFHGLHVIIGTTFLLVTLIRMNKNHLSSTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
194097511  ------------------EGCHPKMTMKGMKLGMIFFIISEVMFFSSFFWTFFHSSISPAWPPQGLKMFNPSIPLLNTILLLSSGASITWAHHSMASGNY-KKSIKGMMFTISLGMYFTALQAMEYWQ---APFSIWDSVCGSSFFVATGFHGLHVIIGTIFLIISANQLVKMKYSKTHMISMEAATWYWHFVDIVWLLLYSMVYWWG--
136929891  ---------------------------------------------ASLFPTEAIGKIWPPADIKTFDPWDIP--LINTLILLLSGTTVTWAHH-AMLENDRKGLVNGLIATVFLGFIFSCFQAYEYHHAT---FTISQNIYGSTFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLYRSMKGHFKVEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
262073244  ------------------QGDHSNKVYSMLRLGMFMFILSEIMFFLSFFWCYFHMYLSPSWPPMIINVFNPYNILLNTILLLSSGVTITWCHFSILNKFKLDAFFS-IFLTLFLGILFTFYQYKEYKESY---FCINDSVYGSIFFMSTGFHGMHVLIGTLFIMICFYRLMKNQFSLIHHLGFEMSSWYWHFVDIVWLFLYLFVYWI---
113953869  ------------------NHQPGHIKHDGHNIGFIIFLCSESIIFLAFFTGFAVLKITAPEWPEGVEGLETRMPLINTVILVSSSFVAYFAERYLHQKNLWGFRALWL-LTMAMGTYFVYGQYVEWSEL---QFSLSSGVFGGTFFLLTGFHGLHVITGILLMGLMLLRSFRPNNYEKGDMGVTSVSLFWHFVDVIWIILYLLIYVW---
163840321  --------------------HPTLNRPNMVSVGTVVWLSSELMFFAGLFAMYFTLRSTSGSWAEEAAKLNFPFALVNTIILVSSSFSCQMGVFAAERLQPRRGMTEWFFLTFILGGIFVAGQSTEYAMLVSEHVTLSSNAYGSAFYMTTGFHGLHVIGGLIFLFIIGRAYAAKKFGHFEATSAIVTSYYWHFVDVVWIGLFMVIYVL---
164421117  ------------------QGHHTLVVKQGLKYGMLLFILSEVCLFFSFLVPTIEIGAVWPPGVDPLNPFSIP--LLNTVVLLSSGATVTWTHHAIISGKRKEAIIGLILTXILG-VLFTGLQAMEY---YAAPFTISDSVYGSTFFLTTGAHGAHVLIGSSFLLVCLLRLIYHQFTRHHHLGFEAAVWYWHFVDVVWLFLFVFMYWWG--
85710800   ------------------------------------------------------------------------LPLINTVILITSSITCHFAHV-GLEKNKRTQLTAMLGLTIVLGMIFLYLQGTEYVHAYEEGLTLQSGVYGNTFYLLTGFHGMHVTLGTLMLIIMFLRVLKGHFTPQKHFAFQATSWYWHFVDVVWICLFVIVYVL---
134338462  ------------------------------------------MLWEGFSASWPLFETPDPQFQGPEQIINPWLPLLNTALLITSSVTVTFAHHALKENKR-RALEGWLAATILLAVIFLYFQGYEYYEAYHLGLTLQSGIYGATFFMLTGFHGFHVMVGTIMLCVMLLRCFDGAFSPDKHFAFEATCWYWHFVDVVWVGLFIFVYIL---
53804939   ------------------------------RWGMIWFITSEVFFFSAFFGALYYARIYALPWLGGFEPMEAWGIALNTLILLTSGGTVTWAHWGLLAGNR-GQLVKGLIATVALGFLFVILQAFEYHEAYAMGLTLGSGIYGSTFFMLTGFHGLHVTIGAIILTVVLFRSIRGHFSAEHHFAFEAAAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
288903210  -------------------------------------------------------SSWPPIGISALNPLEVP--LLNTMILLSSGCSITWAHMALIN-SSWLECVMSMWLTVLLGIYFSLVQYLEY---VFAPFTLADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFIAVMLFRHHCYHFNNDHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFLCIYWWG--
258649397  ------------------QGMHTNKVLESLKLGMIMFIASEVMFFFSMLASNTETGNEWP--PLNIEMFNPSTPLMNSIILISSGVTVTWAHMCILNNN-KKECSKAMSTTIFLGIYFSMLQLDEYDM---TSFSISDSVYGSLFFLMTGFHGIHVMVGTFMLYVSQLRMDNNHLSSIHHFGFESASWYWHFVDVVWLFLYISIYWW---
194292512  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLTGYMVRMSTTVPWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMAMAV-NFAYRRARRECATLMFVTAAFGVLFVGMQAFEWTKLIVDEGVMGAAQFGSTFFMITGFHGLHVSCGVIYLLVVATRVLRGRYETGNYQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
284517017  ------------------QGFHTFKVLNGLKFGMILFIVSEILFFLSFFWAHSSLSPNIEIGPKGINSFNPSIPLLNTLILLSSGVTITWSHHSILMNNMYITKIT-LFITIILGLYFSILQGWEYW---SASFSMADSSYGSTFFMATGFHGAHVLIGSMFLLICLIRFNLNHMSXFHHFGFEAAIWYWHFVDVVWLFLYSTIYWWG--
171464216  ------------------------------RWSMAWFIFSEIMFFGAFFVALFYARNWPNDGPAGLTMGPWPIPTINTLLLLSSGVTITIAHHALVE-NHMKKAIIGLAATVGLGAVFLGFQVYEYYHAYHANLKLTSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFLGGTMLAIVLRRMIRGDFTSKHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYIAVYWM---
162455876  --------SPNFHVAHHFDSADTQFD--AGRMGIWLFLVTEILLFGGLFCAFAIFRGWFDSFVEAHHHLDKVMGGINTIVLICSSLTMALAV-RSAQKSDQKTTTRLLVVTLLCAAVFLVIKYFEYQHKFHDGLLPGAGIFFAIYFMMTGIHGLHVVIGMGLITWILIRNLRGEFSSRYYSPVEGVGLYWHLVDLIWIYLFPLLYLVG--
223935893  ----------------AEQFDSAEQQHEAALLGIWTFLATEILFFGGLFLGYIVYRHTYESWVVASQQTNLLYGTINTAILLTSSFTMALGVRAAQQGRN-QILFRYLLVTIFFAIAFMGVKAAEYTEDIREHLVPGPSLFFVFYWAMTGLHAIHVLVGIGVLSVMAFLAFQRRFDKDYYTPVELSGLYWHFVDIVWIFLYPLIYLI---
11466301   ------------------EGQHTSFVRSGLKMGMVLFIVSEAMLFFAFFWGFFHASLNPVPPPKGIEALNPFHVFLNTLVLVHSGAMVTWAHYSVLAGNRRDA-ISALIFTILLAVFFTFLQAYEY---VNAPFGLSDNVYGSVFFMTTGLHGFHVIIGTLFLAVCLIRLITHHLTKKIHVGFEAAIWYWHFVDVVWIFVFIFIYWW---
109289923  ----------DVTSESTYSGYHTSSVTHGLRLGMLLFILSEVAFFHSSLSPTPALGGVWP--PSGVHPLSATGVLLNTVILLSSGVTITWCHH-SLTSGDTPSAVKSLWITCNLGGYFTYLQATEY---LETSFSITDSVFGSCFFVATGFHGLHVLIGTTALLVCLQRLRNIHFSSSHHVGFEASCWYWHFVDVVWLFLFMTIYLWG--
91975299   ------------------QGDHTRVVQISHRYGMILFIASEVMFFSALFPGDPVHATREAWPPKGIETFDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALLN-NDRKGLKNALILTILLGVTFSFVQAYEYSH---ASFSFAGNIYGATFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLIRATKGHFTPTQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYVWG--
307332166  ------------------HAHPSVNRPNLTSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTGAWKEMASSLNFPFSATNTTILVLSSLTCQLGV-FAAERGDVKKLRTWFVITFIMGAIFIGGQIFEYTELVKDGLSLSSDPYGSVFYLTTGFHGMHVTGGLFFLFVLGRTYAAKRFTHQQATAAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYMI---
39653754   ------------------------------------------------------LGSQWP--PTAINPFNPSIPLLNTTILLSSGISITWSHHSILAKNYKEAKNS-LIITISLGLLFTSLQIWEY---FQSPFSISDSIFGSTFFMSTGFHGLHVIIGTSFLIISLLRLIHSHFSNKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTFVYWW---
302550860  ------------------HAHPSVNRPNLTSVGTIIWLSSELMFFAALFAMYFTLRSVTGPWKEMAAHLNFPFSATNTTILVLSSLTCQLGV-FAAERGDVKKLRMWFIVTFVMGAIFIGGQVFEYTELVDAGLSLSSDPYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIFLLVLGRTYAASRFTHEQATAAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYMI---
143837267  ----------------------------NAKLGIWLFLASEIMLFGGLFSAYIMLRLSDPNWASGQDALNVPLATLNTAVLITSSITMVMSWVSLKL-NDIKKYKLYMGLTLLCSFGFLVIKYIEYSSKFDHGLFPSTNNFLAVYFVLTGLHMLHVVGGIIVNGYFFGPGIKMWDSEPERFRIEVAGLYWHFVDLVWIFLFPALYLL---
226453473  ------------------QGFHSSMVVQGLKVGVLLFIVSEVAYFHSSLAPSIEIGSCWPPGTSTLDAFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHH-SIEEGDHKSAIQGLALTLVLGIYFLWLQYGEYSETA---FSIADSIYGSSFFLATGFHGTHVAVGATFLTVCLARLVFMHFDKRHHTGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
308177443  --------------------PHAPNRPNMVSVGTMVWLSSELMFFAALFAMYFSLRAAAPEWANETAKLNVPFALVNTIILVSSSFSCQLGVFRAEEFKPRRGMIEWFILTFFLGAIFVSVQAYEYAVLVSEGVAFNSNSYASAFYITTGFHGIHVAGGLIFLLIIGRAMLAKKFGHFEATGSIVVSYYWHFVDVVWIALFAIIYFL---
91786631   --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLTGYMTVRSTTVPWPNPSQVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMAMAVNCAYRRDRINAAVL-MIVTATLGETFVAMQAFEWSKLILEEGVMGAAQFGSAFFMITGFHGLHVTAGVIYLLVVATRLLRGRYESGNYQIVEIVGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
172039024  --------------------HHEHDAEGNSYFAFIVFLCSESIIFLSFFAGYIIYKTTTIDWPAGVTGLEIKDPLINTVVLISSSFVIYIAEQFL-EKHQLWGFRLFLLLTIAMGTYFLVGQAIEWNGL---EFGFTSGVFGGMFYLLTGFHGLHVLTGILLQGIMLGRSFFPNNYEQGHFGVIATSLFWHFVDVIWIVLFVLLYLW---
143294120  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPKVWAESTELLNIPFAATNTTVLVLSSVTCQYGVFAAERFQARRGMREWFALTFLMGAFFIAGQIYEYAMLVSENLSLSSTAYGSVFYMTTGFHGLHVTGGLIAFLIVLIRVFRQKFGHSQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLI---
291465245  ----------DITREATLQGFHTXIVKIGLNWGMMLFIXSEILFFFCIFWSYFHLETGMHWPPTGIYMFNPYDVLLNTTILLASGITITWSHHTLLN-NMYKETFISLALTISLGVYFSMLQMMEYKQAM---FNISDSIFGTTFFVATGFHGLHVLIGTSFLFINFLRLMMSHLTAQHHFSFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
290967666  ---------------------HTTQVQKGLTIGVILFIVSEVFAFFSVFWAFFIGGVWPPQGIEALSAFGIP--LLNTFLLLSSGSTITYGHHALIKGDRKRAIIGGL-LTIILAIIFTALQYVEY---FNASFTITDSVFGTTFYASTGLHGIHVIIGTIFIAVGFFRIINYHLTNSHHIGYEASILYWHFVDVVWLFLFIAVYYWG--
256832672  ------------------QHHVSVNRPNPVSVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFTIRATVPAWSEGTGHLNLTFAMINTAVLVASSFTCQFGVFAAERFQPVRTGSLWMTLTFLMGSFFVAGQVFEYAELVQHGLTISSSPYGSVFYLATGFHGLHVLGGLIAFLLLLGRSFAKNFGHREATTGIVVSYYWHFVDVVWLGLFFVIYFL---
307545095  -----------------------------------------ALLWPDFTASWPLLEPPDAAIQGPHQTFSPWLPLVNTLILVGSSITLTVAHEGLKEGRRTTA-RHWLTLTVLLGLCFIAIQGIEYREYVHYGITLQAGIYGATFFLLTGFHGAHVIVGTLILIAILARVWKGHFSADDHFGFEAAAWYWHFVDVVWIGLFTFVYV----
149909241  ------------------------------KFMMWAFLLSDTFIFGIFLTAYSVRMSAVDAWPNSSDVFPLVLIAIMTFILITSSGTMALAV-NFAYQGEKRKASLLIFITALFGISFVGMQAFEWSKLIFEEGVLGAAQFGATFFMITGFHGLHVSVGVIYLLVVAKRVHAGDYDKKGYHMVEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
187250384  ------------------QGHHTPTVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITLLNPLEVP--LLNTSVLLASGVATTWAHHSLMKGNRKH-MLQALFTTISLGMYLTLLQASEYCE---ASFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSIFLIVCFLHQLKYHFMSNYHFGYEAAAWYWHFVGVVWLFL----------
218440082  -------------------PERHHDEEANSMFGFVVFLLSESVIFISFFVGYIAYKTSAINWPPGVSGLEVKEPAINTVVLVSSSFVIYIAEKFLERKNLL-GFRLFLILTMAMGTYFLVGQGIEWSNL---EFGFTSGVFGGMFYLLTGFHGLHVLTGILLQGLILGRSFIPGNYDTGHFGVNATSLFWHFVDVIWIILFVLLYLW---
3915650   ----------DMSTEANIHGAHTKAVTKGLKIGFMLFLISETFLFASIFWAFFHLGAVWPPGIADKTIDPLEVPLLNTVILLTSGASLTYAHYSLIARNRENA-LKGLYMTIALSFLFLGGQAYEYW---NAPFTISDSVYGASFYFATGLHGIHIIVGTILLLAATYNIYTYHLTNTHHNGFECGIYYWHFCDVVWLFLYLTIYIWG--
307101629  ------------------QGHHTFMVINGLKLGMILFITSEVLFFHSSLAPNIELGMIWP--PKGIQAFNPMSILLNTLILLSSGVTVTWCHHSILVNNMNLSKIS-LTLTVLLGLYFTILQGWEYWSSS---FSFSDSSYGSTFFMATGFHGIHVIVGSTFLLLCLYRLMISQFSMIHNFGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYTSIYWWG--
226463840  ------------------QGFHSSYVVKGLSVGVFLFIVSEVCFFFGFFWAYFIGATWPPQGITPLATFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHH-SIEESDHPSALQGLFTTLVLGFYFLWLQYGEYCETA---FSIADSVYGTTFFLATGFHGMHVLVGATFLSVCFLRLMNMHFDKKHHLGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
52221078   --------------------------------GVILFIVSEICFFGSFFWAYFYFSLSPSWPPKGIVVVDYLGIFLNTLILLASGVFITWAH-YSVINNSFYMAKTSLFFCAMLGLYFLMVQGYEY---VNMSFSFTESVFGSSFFTLTGFHGFHVLVGLIFIFINLIRLMRNYFSPTGLLGLEYSIWYWHFVDLVWPFLYCFIYWWG--
152967194  --------------------HGSVNRPNMVSVGVIVWLSSELMFFAGLFAMYFTIRSVAPAWESGPALLNVPFSSINTTILVISSFWCQFGVFAAERFQPRRGMEEWFILTYIFGALFVAGQVFEYAELAHEGLTIATNAYGSVFILATGFHGIHVFGGLVAFLLVIGRSYAKRFGHQEATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFTVIYIL---
58584955   ------------------DKCHTAIVKHGLKFAMYLFILSEVVVF--LFETFSPTKKVKWPPEGILLPDPWSLPFMNTLILLLSGTTITWAHH-SLFKDDKKSMIKMLYITILLGVFFVIVQAIEYHETSFS--LQEAGIYASNFYMITGFHCAHVIIGIIFLSVCLFRARKDQFTPQDHLCFEFASWYWHFVDIVWIFLFVFVYWLSV-
269204446  ------------------QGKHTLLVSNGLRWGMILFIISEIFFFHSSLSPNIEIGAMWPPNIIPFNPFQIP--LLNTIILITSGITVTWAHHALMENNFT-QTSQSLFITIILGIYFTMLQAYEY---VEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVMIGTIFLATCFIRHLNNHFSKSHHFGFEAAAWYWHFVDVV--------------
282901663  ---------------------DHHEHPDLRVWGLLTFLVSESLMFGGFFATYLFFKGTTPVWPPEGTDVELLIPTINTIILVSSSFVIHLGDA-AIKRNRVGWMRFWYFITAIMGAVFLVGQIYEYMNL---GYGLTSNVFANCFYLMTGFHGLHVFVGLLLILGVLWRSLKRHYSAIKHTGIEMAEIYWHFVDIIWIILFTLVYLMNA-
288903395  -------------------GDHTIAVKRGLNQGFLLFVLSEILIFASLFWAYLIGMQWPPIGIPTISPAELP--LLNTIILLASGVTVTYAHHALINGNRSHTLYGFIYTTILI-ALFVYFQFLEYRY---AGFTISDGVYGSTFFSLTGLHGLHMIMLTIMLIICSWRVYNYDFTNTSHVGAETTILYLHVLDIIWLFIYIIVYWWG--
207721796  -----------------------------KVFGFWVYLMSDLILFASLFATFCVLRSATAGGPNGKELFDLSYVLIETGILLVSSITYGMVMIGLQSGR-KDQVMLWLGITFLLGAAFVGMEINEFHHLIAEGAGPSRSAFLSSFFTLVGTHGLHVASGLLWIAVLMWQISRKGLTATNSTRL---------------------------
142891289  -----MSHDNSSPSFFQHHFHDVEQQYETSKFGMWAFILTEVLTFAGLFVAYIVYRSWYPDMFVGVHLLDVNKGLLNTVVLITSSLTMALA-IWAIQKNLKKLSIFMLTATFVFALAFLGVKYQEYHHKYEVGQLPGKHIFFSIYFVMTGLHGLHVAIGMGLIAWLIYSTARGKIHHKYYTPMEMIGIFWHLVDLIWIYLFPLFYLIG--
190571526  ------------------DKCHTAIVKHGLKLAMYLFILSEVVVF--LFEAFSPTKEWPPEGILPPDPWSLP--FMNTLILLLSGTTITSAHHFLLE-NDQKSMIKMLSITILLGMFFIIVQAIEYYEAFSLQEAGEKLIYTSNFYMITGFHCVHVIIGIIFLSVCLFRARKNQITPQDHLCFEFASWYWHFVDLVWIFLFLFIYWL---
239818085  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLTGYMVRASTTVPWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMAMAVNFAYRRDRVNAATLML-VTATCGEIFVGMQAFEWSKLILEEGVMGAAQFGSAFFMITGFHGLHVSAGVVFLFTVAFKLMRGDYDSGNYQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
294138959  --------------------------------GMSWFIFSEVMFFGAFFGALLYARMTTPDGTKTEAMPWTGLPLYNTIILLTSSVTLHMAHV-SLEKGKRSAITVWLGITILLGMSFLTLQVEEYIHAYEMGLTLASGVYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTVFLIVLFMRVLKGHFTPDKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
23321241   ------------------EGHHTKLYNLGLRYGFILFIVSEVMFFLLYFWAFFHSSLAPTWPPKGIGVLDPWEILLNTLILLHPGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVLLALVFTGFQGMEYYQAPS---LFGFSIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFLIVCGIRQYLGQMTKKHHVGFEAAAWYWHFGRRVWLFYLFSIYWWGGI
149187241  -------------------------------------VMTHEVLWPGFEAIWPL--TTTPAGDTTQAMPWQGLPLKNTIILLLSSITLHMAHV-SLEKNKRTALIVWLEITIVLAVFFLYYQAVEYAHAYQMGLTLQSGIYGNTFFMLTGFHGLHVCLGTIFLIVLLFRIAKDHFTPKDHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
288922209  --------ASAPVLEKAPPAHPAANRPSMVSVGTVVWLSSELMFFAALFAMYYTIRSVNSGNWPPVTHLHVPYALFFTVILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVFGLRRWYLISLLMGIVFVGGQAWEY--FKENEFTLASHGYGSVYYLTTGFHGLHVIGGLVAFVLVLARSTYGRFTPEKATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFATIYLL---
290967692  ----------DVTREATFQGFHGSYVASGLKMGVGLFIVSEVCFFSSLSPTIEIGANWPPVGITTLETFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHH-SIEEGSHKSALQGLALTLALGIYFLVLQYGEYME---TSFTMADSVYGSAFFLATGFHGTHVAVGATFLSVCLCRLYFYHFDKNHHVGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
134656484  -------------------------------VGTIVWLGSEVMFFAGLFAIYFTLRSTSPDWASRAELLNIPFAAINTTILVLSSVTAQFGVFAAERLQARGGMIEWFFLSYAMGAVFVAGQVYEYAALVSEGITLAADAYSSAFYLTTGFHGLHVTGGLIAFLLVIGRAYARNFTHREATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
54296267   ------------------NHIHHHDSDSTDVFGFWMYILTDCILFGCLFATFLVLNNPGYPGPALKNYVNLHDVLIETFLLLISNFTFCLAILNLYQDKR-HKVQLWLGITFLLGAGFISMEVTEFIHMANEGFRWDVSGAISSFFTLVGTHGLHVGFGLLWILIIIIQLPLIKLNHVKRRRMTYLGLFWNFLDIVWIFVFTIVYLMGAI
94495038   ---------------------KTHAEAEHAIFGFWIFLMSDAVIFALLFATYGVMLPATAGGPTPTSVFKIGPTFAETLLLLTSSLTYGMASVAMKHGSPLGGIHRWLAVTLLLGLIFLAFEWHDFSDMFAQGAYPTRSGFLSAFFGLVPLHGLHVIAGIVWILVMMVQLRVFGLDARVKINLLRLGLFWHFLDIVWIAIFSTVYLPGLL
301165572  ---------------------------SPNKIGMWLFLGTDGMSFSGLLIAYAVLR-WTRHWPHPVEALGVALSGFMTFILICSSVSMVL-CIDACKQRDRKGILNWLALTILGGVIFLGIQAYEYIHLTFSTYAHGNNLFASTFFAVTGFHGLHVLTGVCYLCYMWKLAYDGRFDKGDYTLLELAGLFWHFVDLVWILVFTFIYLL---
164420903  ------------------QGFHNKMVIKGLKIGVMLFILSEVAYFHSSLAPSVEIGAHWPPGIFTLQAFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWVHHSIEEGKY-KSAIQGLFITVLLGLYFLFLQYGEYSETM---FSIADGIYGSCFFMATGFHGTHVAVGATFLIVCFFRLKNFHFNKNHHVGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
157413998  ------------------NHKPGHIKHDGHNMGFIIFLCSESIIFFAFFVGYSVLKISAPVWPEGINGIDVKMPLINTVILVSSSFVIYFAEKYLHKKNLWGFRIIW-FITMLMGSYFVYGQYVEWSEL---SFSLQSGAFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLLRSFLPDNYKGGEMGVESVSLFWHFVDVIWILLFGLIYLW---
77361772   --------------------------------GMSWFIFSEVMFFMAFFGALFYARMLSVPWLGGADNNAMTLPLINTLILLTSSVTLHFAHVAIESDKR-GQLKVFLGLTILLGAVFLGLQVEEYIHAYNLNLTLDAGIYGSTFFLLTGFHGMHVTLGTIILLVVFLRILKGHFTKDKHFAFQAAAWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
137296800  -------------------------------------------------------------------------PALNTIILLISGLTVTWAHHGLKEGKR-NQLILGLIATVLLGFIFVGFQAYEYSHAYNLNLKMSSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTLGAIMLTVILFRCIRGHFTNENHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
142629386  --------------------------------MMWIFLVSDTFVFSIFLISYMTVRFSTADWPNPSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGYLMLATAVFGASFVGMQAFEWTKLIMEGVRPWSNQFGAIFFMITGFHGTHVTIGVIFLFIMTYKVFRGHFDTGDYEAIEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
142038956  ------------------------------------------------------------------------LPLINTIVLLTSSVTLHFAHI-SLEKGKRSAITLWLGLTILLGICFLALQAEEYSHAYHMGLTLTSGVYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTIFLLVLFFRVLKGHFSADKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
254482080  -----------------------------GKLMMWIFLLSDTFIFSVFLTGYMHARAATEPWPNSSEVFPLVLIAIMTFVLITSSGTMAMAVNFAYSGNR-SKTVMLMAATALLGASFVGMQAFEWSKLIFEEGVMGAAQFGSTFFMITGFHGLHVTAGVIYLSVVAFKVRRGDYEKKGYEIVEITGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
83311266   -------------------HAHTEAVCHGLRMGMSLFIASEVMFFVAFFWAYFIAPMVSQWPPSGIQTLDTWHIFINTLILMSSGVTLTKSHH-ALRHGHRGATKAWLAVTIALGVLFLSLQIHEYGQAL---FAFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVFVGVCFLTVCLNRVRVGDFTPAKHVGFEAAAWYWHFVDVVWVFLFVWVYWWG--
142302174  ------------------NHEPGHVKHDGHNMGFIIFLCSESIIFFAFFVGYGILKVTAPVWPEGVQGIAVKEPLINTIILVSSSFVIYFAEKSLHKKNLWGFRSIW-FVTMLMGSYFVYGQYVEWSEL---SFSLQSGVFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLYRSFLPNNYKGGEMGVESVGLFWHFVDVIWIILFGLIYLW---
55824354   ------------------------------RWGMAWFIFSELMFFAAFFGAWPDFRALWPSEAPGVEPFPWPLPTLNTALLLSSGLTITVAHHRLLAGER-GATIRWMAATIVLGLVFLGVQAIEYHHAYTENLRLNSGIFGSTFFMLTGFHGFHVFLGLLMLGSITLRLKAGHFTPERHFGFQGAAWYWHFVDVVWLGLYLLVYWL---
135058743  --------------------------PNATSVGTIVWLGSEVMFFAALFAMYFSLRAGAPAWENDTQLLNVPFALGNTIILVSSSFTAQFGVFAAERMQLKWGMVEWFFLTYLLGSIFVAGQVWEYAILVSEGVTLSSNSYGSAFYITTGFHGLHVAGGLIFLLVIGRAFAAKRFGHKEATAAIVTSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
150456407  -------------------GDHTAAVRKGINIGFLLFVLSEVLIFSALFWSYFHSAMWPPVGITAVQPTELP--LLNTIILLASGATVTYSHHALIQGNRKNS-LSGLLITTWLIIIFVICQYIEYTNAT---FTISDGVYGSVFFAGTGLHFLHMVMLAIMLAVCYWRLRNYHLTNSHHVGYETTIIYLHVLDVIWLFLYIVFYWWGV-
260906796  -------------------------------MGFIVFLASDLMFFAALFAMYFTIRSVVPEWETQTEVLDIPYALGNTLILVSSSFTCQLGVFAAEKFRPRRGMVEWFYLTFLLGAVFVSGQVMEYATLVSEGIAINSDGYGSVFYLTTGFHGIHVTIGLICFLLVIGRAYAKKFGHHDATFAICVSYYWHFVDVVWVGLFGVIYLL---
281428789  -----------------DQGWHTSFVAKNIRLGMVLFIMSEIMFFLGFFLGFFSSAVWPPVGIVSLNPFSVP--LLNTSVLLGSGVSVTWAHHALVAGNR-NEVLWGLYFTVFLGLYFTVLQVFEY---FECSFTIADGVYGSLFYVMTGFHGVHVIIGNVMLMVCLWRCFNFEFSSERHLGLEVSVWYWHFVDVVWIFLFLCVYWWG--
254434665  ----------------AEQFDDPEQEYHAATLGMWVFLATEVLFFGVLFASYAVSRFNYPEAFAEASRHDIVLGTISTGVLLTSGFTMALAVRSAKLGRD-KAIIGFLVLTILLAIAFLFIEGTEYYQAYGEQLIPAFNLFFFLYFLMTGMHAVHVTIGILIMAAIAIMAGRRRFTSYYYTPVELTGLYWAFVDIVWIFLYPLFYLV---
183398064  ------------------EGQHSKKTSSTLKLGMILFIVSEVFLFVSMFWAFFHSSMSPSWPPKNIFPFNYEEIPMNTIILVSSGGTLTMSHHLLL-KKSIKMSATMLMITVNLGITFTAMQLIEYME---SKFSINDSVFGASFFMATGLHGAHVIVGSTFLTVVLFQMKNLKSMTYQFLSFEMAAWYWHFVDVVWLFLLISIYWWG--
253995924  ------------------------------------------------------------------------LPAINTALLLSSGATITWAH-WGLLKDNRKQLIFGLFLTVALGTAFLVCQAFEYHEAYHMGLTLGSGAYGATFFMLTGFHGFHVTLGTIMLIVILLRSMQGHFSAKSHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
2654299   ---------------------HTSLVARGLRVGMALFILSEVFFFVSFFWAFFHLGSWPPMGILPINAFGVP--LLNTAVLLSSGVSVTWAH-YAIRDWNRTQAIEALSITVILGCWFTLLQAEEYH---SASFTISDGSYGSLFFVMTGFHGMHVLIGTLFLLVGLVRTIRYHFSVGHHVGLEVAIWYWHFVDVVWVFLFIFVYWWG--
42521911   MSTDNTAHG-AHTAHVAHHFKTAEQQYSSGKEGIWLFMLTEILMFGAIFVGYALYHNEYPAMFAGAKSLDWKMGFVNTLVLIFSSFTMAISISF-IQKNQQKKAVLALATTVLCGAIFMVIKYFEYQHKFHLGLFPGKGLYFGFYYVMTGLHGIHVLLGMGLITWCLIRTMRGDFHSQYWIVVEGVGLFWHIVDLIWIFLFPLLYLVG--
142243600  --KKKMSHDKSSPDFLYHHFYDVDQQYETSKLGMWAFILTEILTFGALFVAYTIYRAWNPDMFIGANLLDVNKGLLNTIVLIGSSLTMALAIWAIQLKKKKLSLI-MLFITLICAAMFLGIKYLEYEHKFHLGQLPGEHIFFSIYFIMTGLHGLHVAIGMGLIAWLMVLTARGKLHSRYYTHMEAVGIFWHLVDIIWIFLFPLFYLIG--
296140388  ------------------------------SVGTIVWLSSELMFFAGLFAMYFVARAGAGGWPPADTNVSLWAALPPTIVLILSSVTCQLGV-FAAERGDVFKFRIWYFVSFLMGFAFILGQLNEYKTLISEGLTLSSSVYGSVFYMATGFHGLHVMGGLVAFIFILARSRASKFTPAQATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFAVIYII---
227548885  ------------------------------SVGTIAFLAQELMFFAGLFAMYFTSRANTGDWEKQTEYLNVMFGLIITIVLVLSSVTSQMGV-FAAERGDVYGLRRWFSVTIGLGVVFLGLVAFEWFEMVSHGVTPQASVYGSVFYIITGFHMAHVTAGIIAFIVVMLRVAKSKFTPAQATAAMATSYYWHFVDVIWIGVFVTLYLV---
300780805  ------------------------------SVGTIVFLAQELMFFAGLFAMYFTSRANTGDWAVQTDHLNVLFGTIITIVLVTSSVTSQLGV-FAAEKGDVFGLRKWFTVTIALGVIFLGLVAYEWAEMVMHGVTPQSSVYGSVFYIITGFHMAHVTAGIIAFCIVMARVAKSKFTPAQATAAMVTSYYWHFVDVIWIGVFVTLYLV---
23505431   ----------DVALEATVHGAHTKAVTKGLKVGFILFLISESFLFAAIFWAFFHLGAIWPPGISAVTIDPLEVPLLNTVILLTSGASLTFAHYSLIAKNRKN-TLLGLYITIALALAFLLGQAYEYW---NAPFTISDSVYGASFYFATGLHGLHIIVGSALLLVSLYNIYTYQITNTHHNIFECGIYYWHFCDVIWLFLYLSVYIWG--
219524249  ------------------QGLHTTFVMLSLKWGMILFITSEVLFFISFFWSFFSSSITPTWPPMGIYPFNPLHILLNTIILLASGITLTWAHHSLIENNH-YQTLQGLMFTVMLGMYFTLLQAYEYLEAT---FTMTDAVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTMFLITCLIRHYMNQLSAKHHFGFEAAAWYWHFGWIVWLFLYISIYWWG--
254501998  ----------------AHEGHHTRVVSLHLRYGMILFIASEVMFFVAWFWAYFAEATGGVWPPEGIETFDPWHLPLLNTLILASGTTVTWAHHALLH-DDREGLKWGLTLTVLLGVLFTICQIYEYTHAA---FGFSGNIYGATFYMATGFHGFHVVVGTIFLAVCLFRALAGHFTKEQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYIWG--
27378893   --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLLSYMTARSTTVPWPNPSEVFPLILIAIMTFILISSSGTMAMAVNFGYRRDRVRTAILMLA-TAAFGATFVSMQAFEWTKLIMEGVRPWGNQFGSSFFMITGFHGTHVTIGVIFLIAIARKVWRGDFDKGYYEIVEITGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
296536348  ---------------------HTPVVRLGMRYGMVLFIASEVMFFVAFFWAYFHFALYPEWPPAGIQTFDPFHLPLLNTLILLSGCTVTWAHHALLE-NDRKGMLQGLGLTVLLGLTFTFFQAVEYAEAPF--AFHGGGIYPSVFFLATGFHGFHVIVGTIFLAVCWFRARAGHFTPQRHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCVYVLGA-
295065577  ----------DITRESTFQGNHTYMVYNGLKISMILFISSEIMFFLSFLAPELELGNNWPPGILMINPYHIP--LLNTALLLSSGVTVTWAHYSILSKKYYTSMFS-LILTILLGISFSFLQYFEYQM---TEFSLNDGVFGSVFFMTTGFHGLHVLIGTTFLIVNLSRLIKMHFNNNHHFSFEAAAWYWHFVDVVWIYLYIFMYWW---
300865904  ---------PNWLQRFLPIGGGIAHDHHGKMFGVTIFLLSESLVFFSFFFTYIALRLTHSNWPPGVKGPELSFIIINTVVLLSSSFVIQAAENALKRHKIIRFRWLW-VLTFGMGIYFLVGQGIEWSNL---NFRLTTGLMGGTFYLLTGFHGLHVFAGILLQLLMLSRSFIRDNYNKGYFGVSATTLFWHFVDAIWVILFSLIYLW---
121602479  -------------------------------FGFWVYILSDLVAFSTLFSSFAVFSAAYGGGKAGNEFINLNFVLAETAVLLLSSLTYGFVMIQVHKCNLA-GVRLWMAVTFVLGLIFIGMEIYEFHELLHEVYYYDASAYWSAFFALVGMHGLHVSAGLLWMVVMFIHLRRNGLDQDNKTRLSCLSIFWHMLDIVWIGVFTMVYLLGAL
89093453   ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFIAFFGALFYVRTLAVPWPGPEQIIDPWHILFNTILLISSSFTVTLAHKALKLDQR-SRVVFWLGATVLLGVVFLYFQAYEYVLAYNEGLTLNSGIYGATFFILTGFHGMHVTLGTLMLIIIWLRVMKGHFSSEKHFGFEAVAWYWHFVDVVWVGLFLFVYI----
88811922   ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFAAFFGALYYARVLSVPWLGGVDVPAWPIPTINTILLLTSGVTITIAHHALKA-ADREKLVKWMWATVGLGATFLMFQAYEFYEAWHMNLTMHTGVYGSTFFMLTGFHGFHVTIGTIMLIVITLRCMKGHFTPENHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYVL---
284165522  ----------------------------NTKLGVWVFLASDVVVFGGAIGAYVFMRLHSGWGNWHLDTITMAGLF-NTYVLLTSSFTVILALAF-AERQNKKAMLGSMVATVLLAFVFMGVKAFEYSSKFADGHYWFSGIDYSIYFVTTGLHALHVILGVLVALFMIYRIVTVDAYLEDHRPVEFFGLYWHFVDIVWVFLFPLFYLM---
228015412  -------------------GDHTIAVRKGINMGFLLFVLSEVLIFAGLFWAYFTLGASWPPGITAVQPTELP--LLNTIILLSSGATITYSHHALI-CRNRNKALSGLFITIWLIIIFVSCQYIEYTNAT---FTITDGVYGTVFYAGTGLHFLHMVMLAVMLIICYWRMRTYQLTSTHHVGFETTILYCHVLDIIWLFLYIVFYWWGV-
90019688   -------------------------------WGMGWFIFSEVMFFSAFFGAWNDFQAQWPLMQTPSDVAELWLPLWNTIILLSSSVTVHFAH-TGLKKDNKKQFNWWLGITVLLGIIFLCLQVAEYSHAYHVNLTLDAGVYGNTFFMLTGFHGLHVTMGTFMLLVQWLRVTKGHFSHNDCFGFEASSWYWHFVDVVWVGLFIFVYIM---
75909780   ---------PNWLKRFLPVRGGRAEDHHGKIFGFTVFLLSESIVFLSFIFTYIALRLTHLGNPPGVSGPELSLVIINTVVLLSSSFVIQPAENALKHHQLNKFRWLWLM-TICMGTYFLIGQGIEWSKL---DFRLSTGLVGSTFYVLTGFHGLHVLSGVILQITMLVFSFRQGNYDQGHFGVSATTLFWHFVDIVWVFLFSLLYLW---
309322036  -------------------GQHTLKVRKGLILGYILFLISEVMFFVGIFWAYIIGSMWPPIDIASIGPLELP--LFNTIILLSSGATITYSHHSLLANN-YSGAVNGLLITVLLAVLFLICQFIEYKYAT---FTISDGVYGSCFFLGTGWHGMHVIIGTLFLTACLLRMVNYHFTSTHHVGYECTIFLWHVVDVVWLVLYVLFYFWG--
257388005  ------------------ERGTDHHSGGTLRFAMLLFLGSEVATFGAGFVYYFFVRGANVWSPHGGNVFG-NLVIANTIILVISSLTLHYAHVKLL-DGDRQSFVRWLGLTLLLGVIFIGGQAYEYYEFIGEGFTIAEGAYASAFYGLTGLHGLHVTMGAVLLGIVFVRAIYGQYSAERHTSVSTVSMYWHFVDVVWIFLVVVLYV----
141869322  -------------------------------FGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTINTILLLVSSATFHKAGKALLKKNNFES-QKWLSITSVLGIAFLICQLFEYFHL---PFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIILWRIDGGRISYKNMFPFEAVELYWHFVDGIWVILFIILYLL---
62161047   ------------------SGDHSLLVVSGLKVGMLLFIVSEVFFFHSSLAPTLELGLIWPPFIEGFNPFHVP--LLNTSILLASGVSVTWCHHSILSGEYFQAVFS-LGLTLFLGVYFSVLQGFEYYEAA---FGIYDSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGSTFLGVCLYRSCRFHFSGWHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
90415423   -----------------------------------------------------FIGPDEAMSFPGWSKMLGWLPLWNTVILVTSSVTVHIAH-TGLKNNNRKQFVGWLGFTVLLGLIFLVLQAEEYIHAYHMGLTLDSGIYGTTFFMLTGFHGAHVTLGTAMLAIAWFRSLKGHFSNEDQFGFEAASWYWHFVDVVWILLFFVVYV----
220926630  ---------------------------HGATFGIWLFLASEMLFFGALILTYAVMRIGHPAFAAAGRETNLTFGTLNTAILLTSSLTMAVAVQGSAAREDLRRLVICLALTAALGVAFLVVKGFEYREDLDRSLVPGPDIFFALYWVMTGVHAVHLSIGIVLVGRLALQGLLGRLELRESPDVEVTGLYWHLVDIVWVFLYPVFYLPG--
254449380  ------------QIRESHQGLLSAQVDRTYRWGMGWFIFSEIMFFAAFFGAYSAYEQAWPTNGPGNWGGDFALPLINTLLLVTSGITMEIAHHGLKHGKR-GQLNLFLVLTVLLGVIFLGCQALEYVHAYQMNLTLESGIYGSTFFMLTGFHGMHVLVGTIMIAVIMFRCFKGHFDEKNHFAFESAAWYWHFVDVVWFGLFIFVYIL---
72161426   --------------------HGAAKRPDLVSVGTMVWLANELMFFASLFAMYFVTKGNPDLGPWPDAHLNIVLSTTITTILVASSFTAQFGV-WAAERGDVKKLRKWFFISFLLGAIFIIGQGYEYYELIHEGLTMRSSAYGSMFFLTTGFHGLHVLGGLFFLLVLGRTYAAKRFTHQQATSAIVVSYYWHFVDVVWVGLFASIYLL---
146284477  ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFLAFFGALFYIRYWTGPWPAPEGTISAWGLLINTILLVSSSFTLTWAHH-ALRKNNRQHLKIGLGLTVLLGVAFLILQIEEYVHAYTEGLTLGSGIYGATFFMLTGFHGAHVTMGAIILTVMLVRILRGHFSPEQHFGFEAAAWYWHFVDVVWIALFVFVYVI---
170781130  -------------------------------VGTIVWLGSEVMFFAGLFAIYFTLRSTSALWEFEAGRLNVPFSLVNTLILVSSSFTCQFGVFAAERKPSQWGTVEWFFLTYALGAIFVVGQIFEYATLVTEGITLSSNAYGSAFYMTTGFHGLHVTGGLIAFLLVIGRIFARSMGHREATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
142440560  ------------------------------RMGMGWFIFSEVMFFAAFFATHEFLWSAFEAAWPLSVTPDPTNPAINTLILLTSGVTVTIAHWALKANKR-STLNLWLAATVILGFVFVYFQAEEYAHAYDLNLKLSSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTMGAVMLLVILLRSFKGHFSKKDHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWV---
269794885  -----------------THTHVSVNRPNPVSVGTIVWLASELMFFAGLFAMYFTIRASPEQWAEGTGHLNLTFAAINTSVLVLSSVTCQMGVWAAERMQNRWGMNEWMTLTYLMGSFFVAGQVFEYAELVEAGLTISSSPYGSVFYLATGFHGLHVVGGLIAFLFLLGRFTAKNFGHHEATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFGVIYFL---
15789853   ----------------------------ALRWGMIGFLGSEIATFGAGFAYYFFIRAGTQWSTAAPDGFLGSLVVVNTAILVVSSFTLHFAHV-ALRKGNRSRFLALLVSTLVLGVVFIGGQVYEYYEFIHEGFTLSGGLFESAFFGLTGLHGLHVTMGAVLIGIIMVRGLRGQYSADRHTSVSTVSMYWHFVDIVWIFLVVVLY-----
260773171  -------------------------------FGFWVYILSDCLLFGTLFAVFAVFSNSFAGMVEPSALFDLWFVAGTTALLLLSSLTFGMAMLKQNAH-DMKGMATWLGITFALGFGFLIMELYEFHHLSLAGATFSTSAYWSSFYALVATHGLHVFAGLIWMIILFFHFKRDGFTTANKTRLALLSLFWHFLDIIWICVFSVVYLMGVM
109900541  ------------------------------------------VLWPAFQAMWPLV--QTPGGTETEAMGWYGLPLINTVILLISSVTCHFAHVALEENKR-GRLKLMLGITVLLGAIFMSLQVEEYIHAYEMGLTLQSGVYGNTFFLLTGFHGLHVTLGAIILFIMLLRIFKGHFTPENHFAFQAGSWYWHFVDVVWVMLFFFVYIL---
254430163  -------------------HGEHAGHGDHTLTGFVIFLLSESVIFLALFAGYAIYKTSSPLWPPGVEGLEVAMPLRFTVVLVSSSGVIYLAERALHRGRL-RQFRAWWLLTMAMGAVFLVGQGLEWAAL---PFGLGDGVYGASFYLLTGFHGLHVLTGVLLMGLMLARSFRPGNYDAGSVGVTAVSLFWHFVDVIWVVLFALIYVW---
167031141  ------------------------------------------MLWPTFEFTWPLLHTPDPLFPPPKEVIDPWLPLINTILLVSSSVTITLAHH-ALRRDHRGPLKFWMALTIVLGISFIALQAFEYHEAYTLGLTLGSGIYGATFFMLTGFHGAHVTLGTIILIVMFVRILRGHFNPEKHFGFEAASWYWHFVDVVWVGLFIFVYVL---
256985341  ------------------SGNHNFEVTVGFKVGMVLFILSECFFFLGMFWGYFHLAELPAVWPSGVAPFDPKGVFLNTILLVSSGVSVTWCHH-SMEEGEYKISVVSLVFTLLLGLFFTCLQGLEY---YVASFTFSCSCYSSVYFMGTGFHGLHVIIGSALLMICLFRFYFLHISPNHSVGFECSVWYWHFGDVVWFCLYLTFYWWGV-
57642249   ---------------------HNPPVQISLRMAMIWFICSEVLFFFGFFWTHASLGTGYAWPPAGVLVLDPSSVLLNTVLLLGSSITVTWSHNCLLMGNYMGAK-NGLVFTIALGAVFTAVQYLEYCE---SGFSISDSAYGSVFFMATGFHGFHVLVGSAFLVVCLVRMVGGQLNASRHVGYECAVWYWHFVDTVWIYLYCLVYWWG--
262195642  --------------FIQHHFNDAEHQFDSGKFGIWLFLVQEILFFSALFVAYIVYRTQHPEFLYGSHYLDTTMGAINTGVLILSSFTAAMAVRCAQLGQ-KKALIGCLLITLLCAFGFLGIKYVEYSHKIHTGTLFGTNMFFTIYFAMTGLHGIHVLAGIIVFFWLLFRAVKGHFTPDYYGPVDFAALYWHLVDLIWIFLFPLFYLI---
284166364  -----------------------------TKLGVWFFLASDVVVFGAAIGSYVFARLHAGWGTWGTVPPSAMVGLFNTYVLLTSSFTVILALVFAERGN-KRGLLATMGATLVLGLTFLGVKGWEWSQEFAHGIYWFTDIHYSTYFVTTGLHALHVILGMLIAAFMLYRIVTVDAYLTDHRPVEFFGLYWHFVDIVWVILFPLFYLM---
142595991  --------------------------------MMWIFLVSDTFIFGSFLCAYMAVRLTTEPWPPTSEVFPLLLIAIMTFILISSSGTMAMAV-TSGYKKERKKTAFLILLTALGGVAFVGMQMFEWSKLIFEEGIFGAAQFGGFFFMITGFHGLHVSIGVVYLCIVAKRVWEGRYDRNDYQMVEVAGLYWHFVDLVWIFIFAFFYLW---
61200936   ------------------QGLHSFAVQTGLRWGMVLFIVSEAFFFLSFFWNFFHSSLSPAWPPLGVLVFSPWEVLLNTIVLLSSGLSVTWAHHSVQAGELGQGAV-GLFLTLVLGGYFTCLQAFEYWE---ASFSFADGVYGSSFYIATGFHGIHVIVGSLFLLVSFVRLRGCSFSSSHHVGLEAAIWYWHFVDVVWLFLYLVIYWWG--
144001131  ------------------------------------------------------------WPPKDIVTFDPWDILINTLILLLSGTTVTWSHHALLEG-DRKSFIQGLVLTVILGFSFSLLQVYEYQHAT---FDFAGNIYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLMRARKGHFTEEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
139162582  ---------------------------------------------------------------------PWPIPTINTALLLTSGVTLTWAHHALREGKRA-QVIQGLLLTILLGFTFMGFQAFEYIHAYHENLKLTSGIYGSTFFLLTGFHGFHVTMGAIMLSVVLGRVIKGHFTPEHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWL---
94317190   ----------DVTRESTLEGHHTKVVQLGLRYGFILFIVSEILFFFAFFWAHSALAPTVEIGPKGIGVLDPWEIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAGKNKSAVLA-LIATVLLAIVFTGFQVLEYYE---APXNLSSSVFGSTLFLATGFHGFHVIIGTLFLLVCGLRQYLGHFTSEHHVGFEAAAWYWHFVDVVWL------------
85717118   -----------------------------KIYGFWLCLISDAIIFALLFAIFVVMAQNTADASAGRTLFQLPRIFAATVLLLASSATFGLASVAIAARQR-GRVIVWLGMTIMFGLGFVATEITEFHGMAVADAAPWRNGFLSAFFALVGTHGAHVSFGLVWIVLLGCEIALRGPTPIAASRLYRLGLFWHFLIIVWINIFSFVYL----
262073274  ------------------QGVHTLYVMKMLRSGMILFILSELMFFLSFFWCYFHMNLSPSVEIGSVNPFNIP--LLNTIILLSSGVSITLCHHSIMNKKLFMSNLS-ILITLILGMIFTFFQYLEYQESY---FSMSDSVYGSIFFMATGFHGIHVIIGTLFILVSYWRLLFNHYSMFHHLGFEASSWYWHFVDVVWLFLYIFIYWL---
137867329  ------------------------------------------------------------WPPKDIEVFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLLE-DDRKGFIQGLSWTVFLGVCFTALQAYEYDHATFE---FSNHIYGATFYMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLWRGKLGHFNKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
143184405  ------------------------------------------------------------------------LPAINTAILLTSGVTLTWAHHALKEMKR-YQLIIGLGLTVLLGAIFMYFQALEYGHAFNLNLNMGSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTIGTIMLLVILARCIYGHFNPKNHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWI---
297538039  ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFAALFGTLFYTRHWPTAGPGLTTPFTPMAAWINTLILLSSGATVTWAH-WGLKKNNRLQLKIGLALTILLGVIFLVLQAHEY---LSADFSLKTGVYGATFYLLTGFHGAHVTLGAIMLSVILGRVLAGHFSEKRHFAFEAVSWYWHFVDVIWLLLFVFVYWL---
136320387  -------------------GYHNNVVQIGLRYGMILFIMSEVMFYPGAESPELIGRQDSIGGAFPPEDIELISPFLNTFILLASGGTITWAHH-ALRSNDRKNFLLFLLLTIILGIIFTGFQAYEYKVAT---FGIEDGIYPSTFYMATGFHGFHVIVGSIFLLVCYFRGLKGHFTPKKHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFTFVYWWAA-
298501444  ---------PLWLKRYLPIRGGLSQDHHGKIFGFTVFLLSESIVFLSLIFTYLGLRLIHSGNWLPRGISGPTLVVINTVVLLSSSFVIQSAE-NSLRHGELKKFRLLLFMTISMGIFFLIGQGTEWNKL---DFRLSTGLVGSTFYLLTGFHGLHVLIGVILQVIMLSRSFIPGNYDKGHFGVSATTLFWHFVDIVWVFLFSLLYLW---
155969666  -------------------GDHVCTVVLGLSIGMLLFIVSEVFFFHSSLSPTLELGLVWPPMIEGFNPFHVP--LLNTSILLASGVSVTWCHHSLLNG-DYGQGVLSLGVTLFLGIYFTVLQAFEYYEAA---FSISDCVYGSTFFMATGFHGLHVLVGSTFLSVCLFRMISLQFSNLHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
81230440   ------------------EGEHSKKAVNLLKAGMLLFITSEVFLFISLFWAFFHSSSSPNWPPQKVIPFPVEEILLNTIILLSSGGTLTAAHHFIL-KSNKEMSSIFMKMTISLGILFTLLQAFEY---LEAKFTMSDSSFGSAFFLATGFHGAHVIVGSIFLSVCLYQMDLSKVSFSQFISFEASAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWG--
264681148  ------------------------------------------LIFFCIFWSYFHASHWPPTGIYMFNPYDVP--LLNTTILLASGITITWSHHTLLN-NMYKETFISLALTISLGVYFSMLQMMEYKQAM---FNISDSIFGTTFFVATGFHGLHVLIGTSFLFINFLRLMMSHLTAQHHFSFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
134612324  ---------------------------NNSKLGIWIFLASEVMLFGGLFSAYVFLRIAAPEGDYWGSKLNVPMATFNTMVLITSSVTMVMSWASLKLQQFDKYKM-YLGITILCALAFLVVKYFEYTSKFEHGVYPSSSTFMGIYFTLTGLHVLHIIGGLFVLIYFWTKQADKMWEENQANRIEITGLYWHFVDLVWIFLFPILYLL---
308047910  ------------------------------------------------------------------------LPLYNTIILVISSVTLHVAHV-GLEQNKRKVLTGWLGLTILLGAAFLFLQVEEYVHAYEMGLTLDAGIYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTIMLIVMFFRVLKGHFTPENHFGFQATSWYWHFVDVVWICLFVFVYVL---
121608358  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAWPSMAAGATASPAGIEPFQTVGPFINTALLLSSGVTLTIAHHALRANQRA-KTIGFMWVTVLLGLTFLLVQGYEYTHLYTLNLKLSSGVFGSTFFMLTGFHGFHVFMGMLMLLVITLRLQKGHFTADKHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVLVYWM---
49146445   ------------------EGWHTGYVIKGLVVGMILFIVSEVLFFFSFLVPTLELGGHWPPGVEPFNPFQVP--LLNTVILLSSGVSVTWAHHCFLSGEM-NKAMDSLMITWGLGLYFLLLQCFEY---FTASFSMSDSVFGSIFFMATGFHGFHVIVGSLFLVVVWVRVIFGHFSSKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFSVVYWWG--
49147024   -------------------GHHTKEVKNGLMIGFILFVISEVFAFISVFWAYFIGGQWPPVGITPLDPFAIP--LLNTFLLLSSGAFITYAHHAFIAGKRKH-TINSLFITIILAVVFTVFQYIEYS---DSQFTIADSVFGTTFYASTGLHGFHVIVGTLFIIIGFIRIINYNVNKQGHIGVETGILYWHFVDVVWLFLFVAVYFWG--
292490233  -------------------------------------------------------------------------PALNTLILLTSGVTVTWAH-WGLKQDNRQKLIIGLFLTVALGFTFIGLQAWEYSHAMSENLTLGSGIYGSLFYMLTGFHGFHVTVGSIMLLVVLIRSMAGHFTPKRHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
137140756  -------------------EERPDTGLNNSKLGVWIFLASEVMLFGGLFSAYVFLRIAAPEGDFGYSKLNVPMATFNTLLLITSSVTMVMSWASLKLEQFDKYKM-YLGITILCGLAFLVVKYFEYTSKFDHGIYPSSSTFMGIYFTLTGLHVLHIIGGLLVLIFFWSKQSDKMWNEDKANRIEITGLYWHFVDLVWIFLFPILYLL---
220936165  --------------------------------GMFWFIASEVFFFLSFFGALFYLRTWPSAGPQPTGEFEAMGAWLNTAILLSSGATLTWAH-WALKKNDQKQLIWGLIATVVLGFIFVGFQAYEYIHAYDLNLTLEQGIYGSTFFMLTGFHGFHVIVGAIMLLAVLGRAIKGHFSPHNHFAFEAAAWYWHFVDVVWLALFVFVYWL---
139125298  ------------------------------------------------------------WPPIGIEPFSAWEIFLNTVILLSSGATVTWSHHAIVAG-DRRGAILGLIFTIILACIFTGFQAFEYKH---ASFTMSDCIYGSTFFMATGFHGFHVFIGTCFLTVCLIRLIDHHFTREHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVVIYWWG--
137386256  --------------------EHSLKADSNDVFGFWLYIMTDCILFATLFATFAVLHNDGPFSPPLKELVSLPYVLKETFFLLGSNLTFGLAVISLNRRNRVTAPILWLLVTIILGACFVAMELNEFAHLIHEGYSYTTSGALSSFFVLVGTHGLHVSVGILWILIMAIQLGVFGINSTTKRRITYLGLFWNFLEIV--------------
270267517  ------------------QGNHTIAVMKGLQFGMMLFITSEACFFSSLVPTPEVGCVWPPVGVLTLNAFGVP--LLNTIILLSSGVTVTWAHHSLKSGNRKDFVYA-LSITIMLGMYFTALQVGEY---FNSPFSIADSIYGSVFFVATGFHGIHVLIGSIFLFISLFRSKLLHYSKVHHLGFEVSAWYWHFVDVVWICLYLCIYWWG--
129566159  ------------------QGCHTQKVVTGLKFSMLLFILSEIMFFFSFFWGFFHFSLSPEWPPYQIYMFNPYQILLNTLILLSSGITVTWCHHSVLNSNYNNSMFS-LWLTLTLGVLFSLLQVYEYSE---AKFSMNDSVYGSTFFMTTGFHGLHVTIGTLFLFVMLMRLNKMEMNNKHHFGLEAAIWYWHFVDVVWLYLYTFMYWW---
114797213  -------------------GDHTPVVEIGLRYGMILFIASEIMFFVAWFWSFFEFSIFWDAPPADVTTFDPHLPLMNTLVLLLSGTTVTWAHHALAHGDMKSAKLGLILTILLG-LGFTALQVLEYSH---AGFSFDGTLYGSAFYMATGFHGAHVVIGTIFLIVCLIRMYAGNMTPKKHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFAFVYV----
254523307  -------------------------------------VMTNELLWQGYSAGWPTNGPA-AIGGAFQTIPAWGLPLINTLILLTSGVTLTIAHHALKAGNR-RQLLIWLGLTVVLGLGFLTLQAEEYIHAYKENLTLGSGIYGSTFFMLTGFHGAHVLLGTIMLIVMWLRSAKGHFTRDNHFGFEAAAWYWHFVDVVWLMLFLFVYVL---
304320010  ---------------------------------------------------YHFLDGQWPG--PGVEPLSPWGLFVNTVILLLSGTTVTWAHH-AIQVGDKEGFKWGLIVTVALGVIFSFFQGVEYYEVLSMFSFNGGSIYGSSFFMATGFHGAHVVIGTIFLAICLARGLAGQLTPERHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAMIYILG--
284165159  -----------------------------------LFLTTDVSTFGALFIYYFFVRIGTWP-PEELPPLLGSLVIVNTAILLASSVTFHYAH-EALEDGNHRRFLGLLGTTLVLGIVFLGGQVYEYYEFVHEGFSITSGVFGTAFYGLTGLHGFHVALGVGGIAVLCWRALRGHYGPDRDTSVATVSLYWHFVDFVWVFLVLVLYVGATV
137843348  ----------------------------NAKLGIWLFLASEVMLFGALFSAYIMLRTSNPYWFDIKTVLNIPLATLNTVLLITSSVTMVMSWVALKLK-DLNKFKLYLGITLLCSFGFLIVKYFEYASKFEHGLFPSSSTSLACYFTMTGLHVLHVLGGVAVFLYLIGPGIKMWDSEPERFRIEVVGLYWHFVDLVWIFLFPALYLL---
124268361  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFAAFFAVWPSVAAGATASPAGIEPFTTMGPFINTALLLTSGVTLTIAHH-ALRENHRGKTIAFMWLTVLLGLTFLFVQGYEYHHAYTENLKLSSGVFGSTFFMLTGFHGFHVFVGMLMLLFITIRLMKGHFTPERHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWM---
71282122   ----------------------SHQMDNSFRQGMSWFIFSEVMFFAAFFGALLYLRVFSVPWLWPDFVAQWPLLLINTVLLLTSSITAHFAHSALI-KNNRGPLKAWLGLTIVLGLAFMFFQVEEYAHGYSEELFLDSGVYGNTFYLLTGFHGMHVTLGCIMLIVMWFRVLKGHFTPENHFAFQAASWYWHFVDVVWVMLFVFVYIL---
137062056  ----------------------------NAKLGVWLFLASEVMLFGGLFSAYIFLRFGAPVGAEWGQELNVPLATLNTMILITSSVTMVMSWASLKL-NDFKKYKLYMGVTLLCALGFLFIKYLEYTAKFDHHIYPSTNTFYAIYFTLTGLHGLHIIGGMVVLFYLWLPGSKMWESDPEQFRIEIVGLYWHFVDLVWIFLFPILYLL---
148239049  ------------------NHTPGHIKHSGHNLGFVIFLCSESIIFLAFFAGFTLFKITSPEWPPGVEGLEVRMPLINTIVLVSSSFVAYFAERYLHKGNLWGFRIVW-FITMLMGAYFVYGQYVEWSSL---EFGLGSGVFGGTFYLLTGFHGLHVITGIGLMGLMLFHSFRPGNYEKGDMGVTAVSLFWHFVDVIWIILFVLIYVW---
94312886   --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLIGYMTVRISTTVPWPGGHTLPLILIAIMTFVLITSSGTMAMAV-NFAYRRERRPCGLLMLATAALGATFVGLQAFEWTTLIVHEGVMGAAQFGSTFFMITGFHGFHVTCGVIYLLTIASKVVRGHYEPGNYQVVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
154248562  -------------VHEARSGFHTRVVDLGLRYGMILFIASEVMLFTSEAINYQRLEFTGGVWPPGIESLDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALLHG-DRQGLKWGLWCTVLLGVLFSTLQAYEYAH---AHFAFAGNIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLLRAYQGDFTPQKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFVYVW---
157816263  -------------------GDHTFVVQKGITMGVRLFIISEVFFFVSIFWAFFHSSQWPPAGIPTINPFELPLLNTILLL--SSGATITYAHHSLIQGNR-RGAISGTILTILFAILFTICQGIEY---YNAGFTIADGVYGSTFFFSTGFHGIHVIIGTIFIAVGFFRLLSYHLTDHHHLGYEASILYWHFVDVVWLFLFVTVYWWG--
83945309   -------------------GDHTPVVDLGLRYGMLLFIVSEVALFAGAGWTGDVLGSGWANGVPGIQTFDPHLPLINTLILLLSGTTVTWAHHALQHGDRKGAKLGTLLTVLLG-VSFTALQAYEYSHAA---FGISGSLYGATFYMATGFHGAHVIIGTIFLAVCLIRLMMGHWTKEKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFVYV----
120596963  --------------------------------------MTHEILWPSFEAVWPLI--STPDGTKTEAMPWTGLPLINTLILLTSSVTLHFAHI-SLEKAKRSAVVLWLGITILLGIGFVGLQVEEYRHAYEMGLTLTSGIYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTVFLVVLFIRVLKGHFTADKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
157963813  --------------------------------------MTNEVLWPTFEAVWPLI--TTPDGSTTQAMGWMGLPLYNTLILLTSSVTLHFAHV-GLEKDKRKALTIWLGLTILLGIAFLGLQAEEYIHAYEMGLTLDAGVYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTVFLIVLFFRVLKGHFTPDKHFAFQAGAWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
307611769  ------------------------------------------------------------------------LAAINTIILLTSGVTITWAHWALKLRKRT-QLLTGMSLTIALGVLFLMLQSYEYHEAYEMNLTLDAGIYGTTFFMLTGFHGLHVTIGTIMLIVILVRCKKGHFTPERHFAFEGVAWYWHFVDVVWLFLFVFVYWL---
260430583  ------GGNLHPGLNLGDHHGKAHRGAEAVVFGFWIFLMSDVVIFGLVFASYLTAANGMAGGTGPAEAFDLGSVFAQTVILLASSLTFGFATLALRHEDGRRAIARWLAVSLLLGLGFLTLEMRDFAHMIEVGAVPQRSGYWSAFWGLVPLHGLHLAAGCLWIVVMLAQMATLGLVPAVKTRLLRLGLFWHCLDLIWVAVFSIVYLGGLM
257095682  ----------------------------------------------------AAWPSAGPKGPAFTPMGAWGIPALNTTILLTSGATLTWAH-WGLLKNNRSQLNLGLLLTIVLGVTFLGFQAYEYYHAYTEGLTLGAGVYGATFFMLTGFHGFHVTLGAIMLMVVYGRCLQGHFTAERHFAFEGVAWYWHFVDVVWLGLFILVYWL---
291010617  ------------------QGHHTRAVQSGLRWGILLFIASEVMFFFAFLAPTVEIGAVWP--PKGLEVLNPWQILLNTVILLSSGASVTWTHHAILAGYRWQAVVSLVLTVVLA-VVFTALQGVEY---VDAPFTLSDGVYGSTFFMATGFHGFHVLVGSCFLIVCLFRLRSGQFTKRHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFISIYWWGGV
115304394  -------------------GDHTILVQKGITMGVALFIISEVFFFISVFWAFFHSSQWPPVGIATINPFELPLLNTILLL--SSGATVTYAHHSVIEGNRRGAILGTLM-TLIFAVLFTICQGIEY---LNAGFTIADGVFGSTFFFSTGFHGVHVIIGTLFIAVAFFRMLSYHLTDHHHLGFEASILYWHFVDVVWLFLFISVYWWG--
143019253  MTTTSKVPLKDGIEGFVSDWASDQRAFKGVPWGMWIFLLSDTFIFSIFLISYMTARSTVEPWPNTSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVRSGYQKKRKQAA-ALLYLTAILGMSFVGMQAFEWSKLIEEGIRPWENQFGSIFFMVTGFHGFHVSVGVIFLFITARKVARGDYDTGRYEIIETMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
119509222  --------------------------PDLRIWGLLTFLCSESLMFGGFFATYLFFRGITEVWPPEGTGVELFLPAINTAILLSSSFVIHLGDV-AIKKNNVVGMRFWYLVTALMGAVFLVGQVYEYMNL---GYGLTTNVFSNCFYIMTAFHGLHVFVGLLLILGVVWRSRRGHYSATKHTGIEMAEMYWHFVDIIWIVLFTLVYIL---
88861100   --------------------------------GMSWFIFSEVMFFCAFFGALFYARMTTPSGETTQAMGWFGLPLVNTIVLLTSSVTVHFAQQALETNKRT-QLKIFLAITVLLGIAFVGLQVEEYIHAYTEGLTLDAGIYGNTFFLLTGFHGMHVSIGSLLLLIMLVRIFKGHFTPKNHFAFQAAAWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
226463931  ------------------QGFHSSQVVYGIKVGVTLFIVSEVCFFSSLTPSYQVGCVWPPIGITTLGTFQVP--LLNTTVLLLSGVSITWCHH-AIEEKARSEALAGLLVTLLLGVYFLFLQYNEYME---TGFSMADSVYGSSFFLATGFHGCHVLVGATFLAVCLLRLWKFHFTMNHHVGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
50812504   ----------DISREATFQGKHTLKVENGMRMGMILFITSEVCFFFSFFWAFFHSGTWPPTGINSINPFEVP--LLNTIILLSSGATITWAHMALMDNNWLETTIS-LFLTIVLGLYFTILQAMEY---YLSPFSMADSCYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFIXTILFRHXNHHFSNNHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLYMCIYWWG--
139192553  -----------------------------------------------------------APGVTDVGAWSAYLPFYNTVILLSSSVTVHFAH-DAIKAQNRSKLIGWLALTVLLGAIFLVLQVAEYVHAYNLGLTLGSGIYGSTFFILTGFHGFHVTLGTFMLLIQLFRAIKGHFSENDCFGFEASSWYWHFVDVVWVGLFIFVYVV---
293166472  -------------------------------VGTIVWLASDLLFFAGLFAAYFTVRNVAPEWAQETLLLNVPFASVNTLILVMSSVTCQFGVFAAVKGKAGRSMREWFVLTYVMGAIFIGGQALEYAELIHEGVTLSSSAYGSLFYLATGFHGLHVVGGLMMFLLVIGRFAARKFTHEQAISAIVASYYWHFVDVVWVALFASIYLL---
296284678  -------------------HGEAHEDAEKTVFGFWVFLMSDLIIFGILFASYASYPIGMAGGPGPKDLFDLTSVAIQTAFLLVGGIAYAGVSLALKYDQGREKIIAWLLVCAVLGAGFLFFEVKDFIAQAGEGGVPQASGWLSSYWALVGLHGIHVFSGILWIFATIGQIATRGLDDVVKVRLSMLGVFWHFLDLIWVGIFSLVFLV---
15617068   ----------NNTILNSNSSTHDKISETKKLFGLWIYLMSDCIMFAVLFAVYAIVSSNISINLISNKIFNLSSILLETFLLLLSSLSCGFVVIAMNQKR-IKMIYSFLTITFIFGLIFLLMEVHEFYELIIENFGPDKNAFFSIFFTLVATHGVHIFFGLILILSILYQIKKLGLTNSIRTRILCFSVFWHFLDIIWICVFTFVYLNGAI
119471368  --------------------------------GMSWFIFSEVMFFMAFFGALFYARMISVPWLGGAPTFEAMLPLINTLILIASSVTLHFAHV-AMENNKRKPLKVFLGLTVLLGVCFLALQVEEYVHAYNLNLTLDAGVYGNTFFLLTGFHGMHVTLGAILLFVILIRILKGHFTKEKHFAFQAAAWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
143613644  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLISYMKGRASTPEWPNPSEVFPLLLIALMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGWLVLATAVGGLIFVGMQAYEWSKLIHEGVRPWENQFGSFFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIYAYKVFAGHYENGGKRGIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
40063681   --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSIFLLSYMTARMSTVGWPNASEVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMVLAVNYGYRK-DRKLTALMLIVTAVLGATFVGMQVFEWSKLISEGVRPWGNQFGGIFFMITGFHGTHVSIGVIFLLVMAHKVWRRGFFTGEYECVEVMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
73538265   ----------------------------ASRLGMWVFLGTELMFFGPLFMGYFVRATDPVALPLAARQTDLLLGSLNTLVLMTSSLGMAMAV-SAANEDRRRAAVRCLWATSALGLVFLLIKGWEYAKDIASGFVPGNAMFRLLYFAMTGLHAIHLCIGIGLVVVFALAMRQRRPLAVDPGRLEIVGLYWHFVDIIWLFLFALLYLPG--
27366994   --------------------------------------MTHEILWPSFEALWPL--TTTPSGQETQAMPWQGIPLVNTIILLTSSITLHLAH-TSLEKNQRMALIVWLEITIVLAGFFLFYQVEEYAHAYEMGLTLQSGIYGNTFFLLTGFHGMHVFLGTTFLIVLLGRIAKDHFTPKDHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
220912700  --------------------HPTLNRPNMVSVGTVVWLSSELMFFAGLFAMYFTLRSTSAMWADETAKLNFPFALVNTIVLVASSFTCQMGVFAAERLQPRRGMNEWFTLTFIMGAFFVAGQTTEYAMLVSEHVSLSSNAYGSAFYMTTGFHGLHVIGGLVAFLLIMGRFAAKKFGHFEATSAIVTSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
51830068   ----------DIQRESTFQGHHTEQVTFSMKYGMILFIISEILFFFSFFWSFFHHSLTPTWPPTSVESFNPMSILLNTIILISSGISVTWSHA-SMCLNSFNQMKTSMAMTIFMGLIFTIIQMYEYTQ---ASFCINDSVYGSTFFVTTGFHGIHVIIGSMFLMHSLMRMNKLHFSMSHHLGLEMAIWYWHFVDVIWLFLYVTIYWWG--
112442089  ------------------EEHHTFVVQRGLRLGMILFIVSEVMFFSSLAPVYNIGSSWPPHAILTMNTYTIP--LTNTFILLSSGATVTWAHHAIIL-NAKRHTIIALLYTLFLAALFTYFQGLEY---VSAPFNISDGIYGSCFYMATGFHGFHVFVGTIALAVSFIRIVLNHSTNTHHFGFESAIWYWHFVDVVWLFLFINIYWWG--
89257216   ------------------QGHHSEEVQKGLVLGVLLFICSEVMFFFSFFALCPDIEIGESWPPLGIEPLNFMMVLMNTLILLSSGVSITWSHHSIMEG-DWKNSLFGMVITVFLGFVFSFLQYEEY---FSCSFTMADSVYGSFFFLMTGFHGIHVIVGVLFIMVSLFRTLVGHFSKSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVTVYWWG--
138034325  ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFAAFFGALLYARVLSVPWLGGADTPELWLPAINTALLLTSGVTLTYAHHALRAGHR-NALMAWMIATIALGVVFLGFQITEYGHAYHDGLKLTSGIYGSTFYLLTGFHGFHVTIGVIMLTVILYRIQKGHFNLENHFAFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWI---
136663264  ------------------------------------------------------------------------LPALNTAILLTSGVTLTWAHHALKEMKRM-QLIIGLALTVALGAVFMYFQAVEYGHAFNLNLNMGSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTIGTIMLLVILGRSIYGHFNPKNHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWV---
5835700   ------------------QGFHTHWVLNGLKMGMILFILSEVFFFHSSLSPNIEIGSQWPPGIYPFNPFEIP--LLNSTILISSGITVTWSHHAIMNKNYISA-LNSLLITILLGVAFTMFQGFEY---FQAQFKISDGIFGSTFFMTTGFHGLHVLIGSIFLLVSYFRIKNQLISSDHFFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
300313443  ---------------------------------------------------------------------PFPIPTINTLLLLTSGVTLTISHH-AMRAGHRTQTAVWLFLTILLGAVFMGFQAYEYIHAYSENLKLSSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTMGAIMLSVVLYRVLRGHFTPTHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWL---
299136109  ---------------HRHHFETEEQQREAGSFGMWLFLLTEIMFFGGMFFAYLLYRNWYPAFTVASNQLNVPEGAINTVILITSGFFMALGV-WAAEVRKKGLLVIMLILTTVFGLAFLGVKADEYHEKYELHHIPGASIFFFLYFAMTGMHALHMIIGIVILFWLTWRAHRGEFSSGYVAPIENFGLYWHFVDIVWLFLFPLLYLI---
256390875  --------------------HRLPNRPNLVSVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTIRSVHGSFVQQAKHLNMWLAGPNTTILVLSSVTCQMGV-FAAERGDVRRLRFWFMITFVMGSIFVAGQVWEYSALVKENLSIGANAWTSVFYLTTGFHGMHVTGGLLFLLVLGRTYLAKRFTHDQATSAIVVSYYWHFVDVVWLGLFFVIYIM---
213948230  ------------------QGNHNFYIMNLIKFSMILFIISEMFLFISFFWNFLHLGLNWP--PKNINFFNPLLILLNTIILLTSSFTVTLTHLYLLN-NSKKKTIIFMNLTIILSIYFLMLQMLEYNQAT---FTFSDSIFGSSFYMATGFHGLHVIIGTIFLMINLLRMMKLHFSFIHHISFELAAWYWHFIDIIWLFLYMTFYWW---
107736180  ------------------QGYHSSYVLSGLMVGMLLFIVSEVFFFISFFWAFFHSSLNPEWPPMGVKAFSPFQVLLNTVILLASGVSVTWAHQALLNEN-WSSAKNSLFITWMLGMYFLSLQGFEY---FMAEFSISDSVFGSVFFMATGFHGFHVIVGSLFLIIMWIRMMKSHFSNSHHFGFECAAWYWHFVDVVWLFLFSVIYWWGT-
300115559  -------------------------------------------------------------------------PALNTLILLTSGVTVTWAH-WGLKKDNRRQLIIGLFLTVALGFTFVGLQLYEYGHAMDENLRFSSGIYGSLFYMLTGFHGFHVTVGSIMLLVVLLRSLAGHFTPKHHFAFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
143478688  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIILLTSSYTVNIAHHAIKEGDRKTFTR-WLGITVLLGIVFLFLQAEEYIEAYHMGLTLDSGIYGTTFFLLTGFHGAHVTLGTIMLLVSFLRGLRGHFKDNDHFGFEAAAWYWHFVDVVWVGLFLIVYV----
143592754  --------------------------------MMWIFLVSDTFIFSCFLVGYLVRLTTTAPWPPQSEIFALSFIAIMTFILITSSGTMALAVNMGYRKDKVKA-FWLICITAAFGASFVGMQMFEWSKLILDEGVFGAPQFGSIFFMVTGFHGLHVTGGVIYLLWVAFRVKRGYYDNKGFEIIEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLL---
224826584  --------------------------------MMWVFLLSDTFIFGGFLTGYMTVRSTTVPWPNPSEVFPLILIAIMTFILISSSGTMAMAVNFAYRRERV-KCAALMLATAALGACFVGLQAFEWTHLIVEEGVRPWSQFGSTFFMITGFHGLHVSAGVIYLATVALKVLGGRYESGNYQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
270267404  ---------------------HGVMVQKGLRIGMMLFIVSEVFFFLGFFSSLSVLADISEEWPPGLEPMDPMGVLLNTVVLLSSGVTVTYCHYSVLT-DSFGGGLMGLVWTLALGFFFTLLQLLEY---VESSFSIADSVYGSVFFMATGFHGFHVIVGSLFLLVCLLRMGVGHFSSTQHVGLECAIWYWHFVDVVWIFLYVSIYWWGSV
254784345  -------------------------------WGMGWFIFSEVMFFSAFFGALALLWNNFEAQWPLMTTPDMWLPFWNTAVLLSSSVTVHIAHTGLKNNNKKQFNV-FLAITVLLGIAFLTLQFEEYMHAYHMGLTLNAGVYGATFFILTGFHGLHVSMGTFMLLVQLLRVSKGHFSHDNCFGFEASSWYWHFVDVVWVALFIFVYVLG--
170743881  -------------------------QRRGATFGIWLFLASETLFFGALLLTYAVMRIAHPAFAAAGRETNLALGTANTAILLTSSLTMAVASQAAKAEEDLRRLVACLAVTAALGLAFVAVKGVEYREDIEKSLVPGPHIFFALYWLMTGVHALHLSVGIALVGRLALLGWRGRLELRGSPEVEVTALYWHLVDVVWIVLYPVFYLPG--
260769609  --------------------------------------MTHEVLWPGFEAVWPLL--TTPGGITTEAMPWAGIPLKNTIILLTSSITLHMAHLSLERNRRM-ALVVWLEITIILAGFFLYFQAVEYLHAYHMGLTLQSGVYGNTFFLLTGFHGLHVCLGTLFLAVLLARIAKDHFTPKDHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
229915723  -----------------------------------------------------VGGVWPPVGILPVNVFSLP--LLMTAVLLGSGVSVTWCHHAMMAGHRDEA-ICGLSITILLGLYFTFLQVNEYMEC---SFTIADSVYGSLFYVMTGFHGIHVIVGTMMLLVSEFRLMSHDFSSERHLGLEVSIWYWHFVDVVWIFLYLCVYWWGGV
135357506  -------------------------------------------------------------------------PALNTLILLTSGLTVTWAHHGLKENKR-KQLIAGLIATVFLGFLFVGFQAYEYFHAYTLNLKLTTGIYGSTFFMLTGFHGFHVSLGAIMLTVILFRCINGHFTKDNHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
212637513  ------------------------------------------------------------------------LPLYNTLILLTSSVTLHFAHV-GLEKNKRQALTAWLALTIVLGIGFLFLQAEEYIHAYEMGLTLESGVYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTVFLIVLFFRVLKGHFTPEHHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
136569069  ---------------------------------------------------------------------PWPIPTINTLLLLSSGVTITIAHHALVQ-NHMKKAIIGLAATVGLGAIFLGFQGYEYYHAYHENLKLTSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFLGGTMLAIVLRRMIRGDFTAQHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYIAVYWM---
28263054   ------------------QGNHTLIVAKNMKWGMILFIISEVFFFISFFWAHSSLSPNIEIGPKSIIPFNPSIPLLNTTILLSSGISITWAHHNLIMK-IYEDTTLALLITILLGLIFTILQGWEYTQ---APFSISDSIYGTTFFMSTGFHGLHVIIGTSFLSVMLARILMNHMTNNHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYTFIYWW---
229915667  ------------------QGWHTSFVASNIRFGMVLFILSEVFFFSCSLVPGIEGGAVWPPGVDSLDPFKIP--LLNTAVLLGSGVSVTWAHHAVMVGNRMEA-LWGLMLTLFLGLYFSMLQGFEY---FECSFTVADGVYGSLFYVMTGFHGVHVIMGSMILLVSLWRCFSYGFSSERHIGLEIGIWYWHFVDVVWICLFLCIYWWG--
270267325  ---------------------HTKLTQKNILNGMMWFISSEVFFFHSSLSPSITFGMLWP--PVGINVLNPSVPLLNTVVLLSSGITVTWSH-YSIYLSDRAGGIYGLGYTIFLGFFFTLLQYLEYSEC---SFTITDSVYGSCFFLATGFHGLHVLVGSIFLLVSLYRMYKGHFTSKQHVGLECSIWYWHFVDVVWVFLYLSIYWWG--
86158695   ----------ERSRFLAVQFEDMAAQLATGKLGIWLFLANEVLFFSALFVSYGVYRSHHPEFRYASQFLDWRMGATNTIVLISSSLAAAWSVRAAQLGNQ-RTLIRSLVLTVVLAATFMVVKYFEYSHKLHNGVGWGTACFFSLYYLMTGLHGIHVLVGIGLYVWLIVRARRGDFGPGYYGPVDAVALYWHLVDLVWIFLFPLLYLI---
167622196  --------------------------------------MTHEVLWPMFEAAWPLL--TTPDGSLTQAMDWTGLPLYNTLILLTSSITLHFAHL-GLEKNKRSALTVWLAITILLGVAFLYLQVEEYLHAYEMGLTLNSGIYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTVFLIVLFFRVLKGHFTPDKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
219524190  ---------------------HTKKTVTGLRLGVILFIVSEISFFHSSLAPTIEIGATWP--PVGVNPLNPWGPLLNTVLLLSSGVTVTYSHHSLLS-STHKDTQIGLLLTIMLGFTFTMVQYAEY---LETSFSISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSIFLFVCFIRGNFLHFNHNHHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
228015426  -------------------GDHTIAVRKGINMGFLLFVLSEILIFAGLFWAYFTLGGTWPPGITPVQPTELP--LLNTIILLSSGATMTYAHHALIAGSRNNA-LKGLYVTTLLIVIFVLCQYIEYTNAT---FTITDGVYGTVFYAGTGLHFLHMVMLAIMFMVCTWRVQNYHSTSSHHVGFETTIIYGHVLDVIWLFLFIAFYWWGV-
8404664   ------------------QGFHTSFVVRGLRFGMILFIVSEVCFFSALSPVYELGSVWPPVGIKTLNPLGVP--LLNTLVLLASGATVTWAHHSII-GGVHKDGFWWLFFTVVLGVYFTKLQLQEYS---VTSFSASDSVFGSVFFVATGFHGAHVMIGSIFLGVTLFRHWEYHLSSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYINIYCWG--
140014671  -----------------------------------------CTFFWAFFASFPVGGVWPPEGIKTFDPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWAHHALIE-NDRSDFLLGLLLTVILGISFTGLQALEYMH---APFGFTEGIYPSVFFMATGFHGFHVIVGTIFLFVCLIRGYLGHFTSAQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFICIYMWG--
141737524  ------------------------------------------MLWEGFSASWPLFETPDPQFQGPEQIINPWLPLLNTALLITSSVTVTFAHHALKENKR-RALEGWLAATILLAVIFLYFQGYEYYEAYHLGLTLQSGIYGATFFMLTGFHGFHVMVGTIMLCVMLLRCFDGAFSPDKHFAFEATCWYWHFVDVVWVGLFIFVYIL---
142294410  -----------------PQTKELLKEFLGEKPMMWIFLLSDTFIFSIFLISYMTARSTVEPWPNTSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVRSGYQKKRKQAA-ALLYLTAVLGLSFVGMQAFEWSKLIEEGIRPWDNQFGSIFFMVTGFHGFHVSVGVIFLFLIARKVQRGDYDTGRYEIIETMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
135027168  --------------------------------------VADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLLPGAIYELELPLPTLNTILLLVSSATFHRAGLNLRRANN-ERCRLWLMLTAMLGLAFLASQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIVWWQCRTGRVSASNHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLI---
144011768  -----------------HVGDHTPVVQIGLRYGFILFIMSEIMFFSALYPMYEYVGTEYVK-PEFHQINAFELPLINTLLLLISGCAATWAHHALVHDNNRKDLRMGLILAIAFGAVFTAFQVYEYHELVVDGWTFSGEITFANFFMATGFHGMHVLIGTIFLLVCLIRANKGHFTPQSHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYLW---
84508533   ------------------EGQHTEAVQEGLRLGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPAGLEIISPWGLPLLNTILLLSSATVTWAHH-AIVGGLKKEAQTSLYLTLTFAVYFTAFQALEY---LEAPFSISDGVYGSTFFMATGFHGFHVLIGTIFLFICAVRLYFDHFSRQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLILFLGIYWWGA-
183222040  -----TSVSSSSEFQHQHHFKSAEHQYASSKQGIWLFLCTEILMFGGLFVGYLIYHSLYPTFKNGSETLDWKMGAVNTVVLLVSSFTMA-AAINYVQRGLHKIAAIMLALTIACAGAFMVIKYFEYSHKFHVGTVPGWEMFYGFYFVMTGLHGIHVVAGALLIFWIFIKTLRRKVGPEYYTPVEGVGLFWHVVDLVWIYLFPLLYLVG--
140721201  ------------------------------------------------------------WPPKDIKTLDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHSLLE-NDRKGLLNGLLLTVILGLIFTSFQAYEY---FVADFKLSSGIYGATFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCYFRAKAGHYKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFASIYIWG--
49146945   ------------------QGLHSSHVLSGLMVGMILFIVSEVFFFHSSLSPTIELGSVWPPGIFPFNPFQVP--LLNTVILLASGVTVTWCHQFMLNNKWEGAKMA-LMMTWMLGLYFLMLQGFEYYM---ASFSISDSVYGSTFFMATGFHGFHVIVGTLFLFFMWIRLLKNQFNNSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFSVVYWWGT-
296447872  -----------------HEGHHTPVVQLHHRYGVILFILSEVMIFPAVQATRAELFQGVWP-PHGIEVLSPWHLPLLNTVLLTSGATLTWAHHALLH-NDRDTLKKGLIATIALGLTFTCVQAYEYAH---APFAFKGSVYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLLVCLARTYAGQFKPEQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFASIYVWG--
87121371   --------------------------------------MTHELLWPNFIGEWPLLNTPATSSSVPSGLPDPHLPLINTILLVISSVTLTIAHHALKE-NDREKTIRWMAITLVLGVAFLIVQGIEYYEAYAHGLTLESGIYGSTFFMLTGFHGVHVTLGSIILLVILMRLLKGHFSADKHFGFEASAWYWHFVDVVWLGLFIFVYIV---
143445386  ------------------------------------------------------------APPALGAAWLTYLPFLNTVILLSSSVTVHMAHLAINT-QERGKIAGWLGFTVLLGVIFLGLQVLEYYEAYHMGLTLASGIYGSTFFILTGFHGFHVTMGTVILLIQFFRVLKGHFKEHDCFGFEAASWYWHFVDVVWVGLFIFVYVL---
134101516  -------------------------------MGTIVWLASELMFFAGLFGMFLSVKAQTAPWPPPPSELNLPYAVPFTVILVSSSFACQYGV-FAAERGDVYGLRRWYVLTLIMGTVFVLGQAGEYYSLIYGHATIASSAFGTVFYMTTGFHGLHVIGGLVAFVFLLVRTLLSKFSPAQAIAAIVVSYYWHFVDIVWIGLFAMIYLI---
299827783  ------------------QGFHTSIVIKGLQNGMILFILSEIMFFVSFFWCYFHMYLSPSWYPMNLIVFNPNIPLLNTLILLSSGITITYCHYSIMESNFKKSFFS-LFMTVLLGLIFSYFQYLEYNESF---FSINDSVYGSIFFMLTGFHGFHVIVGTIFNLVMLIRFMKKHMSLYHFFGFEASSWYWHFVDLVWLFLYLFIYWL---
12383039   ------------------QGMHTLKVQNGIKMGMVLFITSEVMFFFSFFWSYMVSHEYILSNWPLLGIMSLNPPLLGTMILLSSGVSVTWCHNELMSEGNLSSMKNSLLITVILGMVFAALQMWEY---FMSTFTMSDGVYGSLFYMMTGFHGFHVIVGTIFLFIIFLRLKNYHFSSHHHLGFQAAAWYWHFVDVVWIFLYIMLYW----
307592198  -----------LQRFLPTGGGDAENSQHKSLFGVTVFLLSESLIFLSFILTYLALKYNSSNWPPGVKGPELTLVAINTVVLLSSSLIIQWAENALKKRKINKFRALWLT-TSLMGIYFLVGQKNEWNGL---DFGLKTAVAGGAFYVLTGFHGLHVLTGVLLQLTMFVRSWLPNIYKKGHFGVSAVTLFWHFVDVIWIFLFLIIYIL---
135728393  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSTFLIGYMTVRMSADPWPLTSEVFALSLIAIMTFILITSSGTMALAVNMGYAKE-KKKTFQLMLITAILGASFVGLQVFEWSKLIIDEGVMGASQFGAAFFMITGFHGMHVTGGVIYLLVVAFRV-KNGFYENDYSIVEICGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
298491469  -----------------HHEGGQEAHPDLRVWGLLTFLVSESLMFGGFFATYLFFKGTTAVWPPEGTEVELFVPTINTIILVSSSFVIHFGDM-AIKKNSVSWMRFWYFITAVMGAVFLAGQVYEYMNL---GYSLTTNVFANCFYLMTGFHGLHVFIGLLLILGVLWRSLRHHYSATKHTGIEMAEIYWHFVDIIWIVLFTLVYILNA-
142446021  --------------------------------MMWIFLVSDTFIFTCFLTGYLHVRTTTEPWPLQSEIFALSFIAIMTFILITSSGTMALAVNFG-YRRDKAKTFWFMVATAAFGASFVGMQAFEWSKLILEEGVFGAAQFGSIFFMITGFHGLHVTAGVIYLLTVAFKVKKGHYDKKGYEIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLL---
137365284  ---------------------HTSPVKVGLRIGMLLFIASEVMFFFAFFWAYFHSSLNIVAGPWPNEGVEAIGPLLNTLLLITSSLTVTIAHHAILE-NEREKVIFWTGITAVLGIIFLGVQIYEYHVL---SFGLKDGVYPSTFYLATGFHGFHVFVGTIFLIICYFRARAGHFTPEAHIGYEAAAWYWHFVDVVWIFLY---------
49147426   ---------------------HTMEVTKGIQMGVLLFIASEVMFFFSFFWTFPVIHLSMKWPPKGIIAFDPFNILMNSYILMCSSVSVTWAHHSLVMNNQSNFKVS-MVITIILGVYFTMIQYMEYME---ASFCISDAVYGSIFFVATGFHGLHVIIGTIFLTICLIRQWKFHMNKSHHQGFEAAAWYWHFVDTVWLFLYMSIYLWTV-
166895607  ------------------EGHHTKVVQLGLRYGFIPSIVSEVMFLSAL--SRASFHSPSAPPPKGIGVLNPWEIFPNTLILLSSGAAVTWAHHAIPAGKE-QQAVHASVATVSLALVFTGFQGMEYHQ---APLTIPDGIYGSTFSSATGFHGFHVIIGTISSIICGIRQYLGHLTKEHHVGFEAAAWYRHFVDVVRSFLFVPIYWWGGL
297565085  ----------------HPVEHHTVTGKSNAWVGMAWFIVSEIALFAILIAGYLYLRLTGAAVPPETRPP-VWLALLNTFFLVTSSFVVHYAHHDLRLNR-PNPFRFGLLITIILGFVFFLFQSYEFLN-FHSHSSWQENVWTAAFFIIVGLHGLHVVIGGTGLSLVYYQALHRRLSPSQHGTLEAASMYWHLVDAVWLFIVSIFYLW---
137308966  --------PPGGYQFHVTEEPH---VPNGTLLGFWLYLMSDCLIFACLFAAYGVLGREYAGGPTGAELFELPLVALNTSFLLLSSITYGFAMLQLQQNK-ISAMQIWLAITWVFGAAFLAVELYEFAHLIHEGAGPTRSAFLTSFFSLVGTHGLH-------------------------------------------------------
268373367  -------------------GDHTIAVKRGINQGFLLFVVSEILIFASLFWAYLTMDLGMSWPPVGIDVMSPALPLLNTIILLASGVTITYAHHALINGNRANTLYGFIYSTLLI-ALFVMFQFLEYKY---AGFTITDGVYGSTFYSLTGLHGLHMIMLTMMLIICTWRVYNYDFTNTSHVGAETTITYTHVTDVIWLFIYIIVYWWG--
118595260  -------------------------------------------------------------------------PAVNTALLLLSGVTVTIAHWALKERKR-KALVFWLFATVALGFIFVFFQAEEYMHAINLGITPNSGIYGSTFYLLTGFHGFHVTMGAIMLAVIMFRSLKGHFSKKDHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWI---
196233769  ----------------AHQFEDAAQQREAATLGMWVFLATEVLFFGAMFLGYTVYRLKYPEFRMASEHTIIVIGTINTGILLLSSFTMVLAVRAAEFKRRM-ALIAFLSVTALFGIAFLVLKGFEYAHEINEGLFPGSHMFFYLYFLMTGVHALHVTIGVIMLVIFALRAMLTLKLERLSTAVDLLGLYWHFVDIVWVFLFPLIYLV---
15088734   ------------------SGKHTTKVQSGLMLGMILFLMSEVMVFASLAPAVELGGTWPPVGVVAIDPWSLP--LLGSMFLLASGATCTMAHNAMVTGNKDIA-FGGMVLTILLGALFLVLQFNEYR---LGEFTIADSVFGTTFYMTTGLHGTHVLIGVLFLTVMTVRLYRDHFTTGHHLGLEFSLWYWHFVDVVWLMVFLSFYWWG--
70611197   ----------DVSRESSFQGLHTKKVMTGLRLGVVLFIISEVCFFFSFFWAFFHSSFSPTWPPTHVESFNPFEILLNTTILLASGVTVTWAHHSILEKNF-SETKAALIMTITLGFYFSCLQVVEY---LEAPFSIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGSLFLLVMLLRHVKASMSSDHHLGLEAAIWYWHLVEVVWLYFYTFIYWWG--
284177724  ---------------------HLLNVQRGLRIGMGLFITSEVFFFHSGLATTSELGYSWP--PMGMDVLDPMAVLLNTVVLLSSGVTVTYSHYSLVQGSFWDSVV-GLGFTLVLGVFFTLLQLMEY---FEAPFTISDSVYGSIFFMATGFHGFHVIVGSIFLAICLLRMIEGQLLGDHHVGYECAIWYWHFVDVVWVFLYISIYWWGSV
299534100  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAPSVAPGATASPANIVEPFPFWLPTINTALLLSSGVTLTIAHHALQVNNRA-RCISFMWMTVILGFVFLCVQGYEYHHLYNDNLKLNSGVFGSTFYMLTGFHGFHVLVGMLMLFFITIRLMKGDFTDKHHFGFEGAAWYWHFVDVVWVFLYILVYWM---
67920923   --------------------------QGNSLFGFIVFLLSESIIFLSFFVGYIVYKTTTIDWPAGVSGLEVREPLINTVVLVSSSFVIYIAEQFL-EKNKLWGFRIFLFLTIAMGIYFLSGQAIEWNGL---EFGFTSGVFGGMFYLLTGFHGLHVLTGVLLQVIMLGRSFIPGNYDNGHFGIMATSLFWHFVDVIWIILFVLLYVW---
87303048   ----------------MAHGSAEEGHPDHRMFGLATFLVADGMTFAGFFAAYLTFRAVNPLPDGAVYELELILPTINTVLLVLSSFTFHRAAKQLRHDQL-GACRLWLLITAGLGLAFLGGQMVEY---FSLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVSLGALMILIVWWQARTPGFTADHHFGVEAAELYWHFVDGIW-------------
182894310  ------------------EGEHSKKVSSTLKIGMILFIVSEIFLFISMFWAFFHSSMSPSWPPYHIHPFNYSEIMLNTIILVSSGATLTLSHHQLLMKELNNSSL-FLMITVMLGLMFTSIQMIEY---VEAKFSINDSVFGSSFFMATGLHGAHVMVGSSFLSVVVWQMIFMKSMTHQFISFEMAAWYWHFVDVVWLFLLMSIYWWG--
270495272  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAWPSMAAGATASPAGIEPFQTVGPFINTALLLTSGVTLTIAHH-ALRESHRARAIGFMWVTVVLGFVFLCVQGYEYFHLYTENLKLSSGVFGSTFFMLTGFHGFHVFVGMLMLLFITLRLQKGHFTAERHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVLVYWL---
142453830  ------------------------------------------------------------------------LPFYNTVILLTSSVTIHFAHDAIKAENR-KKLIGWLAVTVFLGIIFLILQVEEYIHAYTEGLTLDSGIYGSTFFLLTGFHGFHVTLGTFIIFVQLIRAMKGHFSANDCFGFESASWYWHFVDVVWVGLFIFVYVL---
260150973  -------------------GRHTSLVYRGLRVGVLCFIMSEVFFFFTFFWSYIYYSKVMGHMWPPEGILPLYPPLLNTVILVGSGFTVTWSQRCLSAGDREQALV-GLFLTVGLGLFFTYIQACEF---FATSFTIADTVYGSVFFIMTGFHGIHVIVGTVFLMVCWLRMWRNHFAPSHHFGFTGASWYWHFVDVVWIFLFILVYCM---
217420071  ----------------------SAGEHAGGWWGMATLIATEAALFGYLIFSYFYLQSQTPERWPPEGLPKLALASFNTAVLVSSSVFVWLADRLVARRRPRAASVA-LAVAIALGAAFALIQWHEWR---GHPYGMTAHLYGSLYFTITGFHLAHVVVGLAVLAALAFWTMRGYFDDRRRAALSIGGLYWHFVDIVWLFIFTTLYL----
94500368   ------------------------------------------MLWEGFVAHWPLLKPDMSLFPGAMSTIEAWLPFFNTVLLVVSSLTLTLSHHALRAK-DKKGTLLWLGITLALGVAFMCVQIYEYGHAYDLNLTLESGIYGSTFFMLTGFHGLHVTLGGIMLFVMYWRVKADHFTPDDHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLFTFVYVI---
134334390  ------------------------------------------------------------WPPVGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHENNKKDMKWGLIIAIALGIIFTGFQAYEYTH---AHFGFAGNIYGANFFMATGFHGAHVIIGTVFLFVCLMRLMRGHFTQDKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFASIYIWGA-
88856536   -------------------GAQSVQRPNTVAVGTIVWLGSEVMFFAGLFAIYFTLKSQSPEWAEQTAKLNVPFATTITIILVLSSVTCQFGVFAAERMQVRRGMTEWFFLTYAMGAVFVTGQVFEYATLVSEHVSLSSDSYGSAFYITTGFHGLHVAGGLIAFLLVLGRFAVKNFGHKEATTAIVVSYYWHFVDVVWIGLFLIIYVL---
58578598   ------------------QGHHTTIVMSGIKIGFLLFILSEIFVFLSVFWAQLLGGLWPPLGIEAVNPFGIPLLNT--LLLLSSGATVTWAHYSMIKNTNKKETIISLFLTILYATIFTLLQLFEYYY---APFSFVDGVYGCTFYAGTGLHALHVLVGNTFLIVALYRIIKNHFTQTHHLGFELAIIYWHFVDIVWLLLFIIFYYW---
229820384  ------------SAAVAPSAHLNITRPNMTSVGTIVWLSSELMFFAGLFAIYFTHRAGPEAWAEGSGLLNLPFSIGNTTILVLSSVTCQAGVFAAERFQARRGMVEWFTLTYVMGAIFVAGQVTEYAELVEHGLTISSTAYGTVFYLATGFHGLHVLGGLIAFLFVLGRAFTAHFGHHEATSSIVVSYYWHFVDVVWIALFFVIYIL---
138767838  --------------HVAHHFETADQEFESAKLGMWLFLVTEVLFFGGLFVAYAIFRWKFPMFVEAHHHLSWKMGGTNTLVLIFSSFTMAMSIRYAQLNQ-IRNCINALSMTLICSVLFMVIKYFEYMEKIHHGFLPSKHLFFGLYFTMTGLHGIHVLVGMGLILWLVFRAKKGHFHANYITPLEMVGLYWHLVDLVWIFLFPLFYLI---
256060606  ------------------------------------------------------------WPPKGIEVLDPLHLPLNTVILLLSGTTLTWAHHALLH-NDRKGMITGLAITVALGVLFSCVQAYEY---IHAPFAFKDSIYGATFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLFRAIGGDFTPKQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFFAIYVWG--
140650725  --------------------------------MMWIFLVSDTFVFSIFLISYMTVRFSTAEWPNASEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGYLMLATAILGASFVGMQAFEWTKLISEGVRPWENQFGAIFFMVTGFHGTHVTFGVIFLFIMVRKTFRGDFDTGNYEAIEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
89900474   ----------SESVGESEGGQYGHKVDSSYRWAMSWFIFSEVMFFGAFFTAWPSLAAGVTGSPADIEPFQTWLPTINTAILLSSGVTLTIAHHALI-GAHRSRAVAFMWLTVLLGIVFLLVQGYEYYHAYHEMNLLTSGVYGSTFFMLTGFHGFHVFVGMLMLLFITLRLQRGHFTAERHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYTLVYWL---
254464730  --------------------------------MMWILLLSDTFIFACFLVAYLTARSSTAEWPNASEVFPLILIAIMTFVLISSSGTMAMAVNC-AYRKARKATAALMLATAALGAAFVGMQAFEWSKLISEGVRPWGNQFGASFFMITGFHGTHVTIGVIFLIIVALKVWRGDFDNGDYEAVEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
134921744  -----------------------------------------------------------------IETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLLE-DDRKGFIQGLTLTVILGFFFTLLQAYEYHHAT---FTYSGHIYGAVFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLWRGRLGHFTKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
258591919  -----------------------------GKIAVWWLIASEVMIFGGALSCYILARAAGPGWSAEAAHLSAILATVNTFVLLTSSMTMAMA-FAAYQKADQRGVRTFLLCTILLGLAFLGIKAYEYISHIADGLAPWSGSFWSFYYLLTGLHALHVIAGIVVNIILLL-AARRELSTG--YRTEIAGLYWHFVDIVWIFLFPLLYL----
91794867   ------------------------------------------------------------------------LPLINTILLLTSSVTLHFAHV-SLEKSKRSAIGLWLGLTIILGIAFLVLQVEEYTHAYEMGLTLASGIYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTVFLIVLFVRVLKGHFSPDKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFLFVYVL---
281335175  ---------------------HTFKIYTMLKWSMILFIISELLLFISFFWNFFHYNLMNFWPPKSIYTFNLEIPLLNTMILLISSIFITWSHYALINQKHKNMMIS-LIITIILGIYFICLQIFEYYH---AKFNFFDSIYSSSFFIATGFHGIHVIIGSLFLLSISIRQMIFFMSSSHHFNFEGASWYWHFVDLIWLFLFISIYWW---
177807245  ------------------QGLHTSYVTRGLKVGVFLFIVSEVAYFHSSLAPSIEIGGTWPPGISTLETFQVP--LLNTSVLLLSGVSITWTHH-SIEENDRKSATTGLFLTLLLGFYFVYLQYGEY---VETSFSIADSVYGTTFFLATGFHGLHVIVGATFITVCFFRLVKLHFDSGHHIGFLAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
138408032  -------------------EERPDTGMNNSKLGVWIFIASEIMLFGGLFSAYVFLRIAAPEGDYWGSKLNVPMATFNTLLLITSSVTMVMSWASLKMQQYDKYKM-YLGITILCGLSFLVVKYFEYSGKFHHGIYPSSSTFMGIYFTLTGLHVLHILGGLLVLVFFFTKQADVMWEQDQANRIEITGLYWHFVDLVWIFLFPILYLL---
88798515   ------------------------------------------MLWEGFEYSWPMLSPDNDAFVPPHDVINPWLPLINTLILVTSSVTLTIAHHALEAGKR-KQLNIWLGATIVLGLVFLFFQAEEYIEAYSHGLTLASGIYGSTFFMLTGFHGAHVTIGTFMLIVQFFRSLRGHFEPEDHFGFKASAWYWHFVDVVWVCLFVFVYIL---
257068585  -------TTATLTERPSPAAAPAVGRPNPTQIGTLVWLSSELMFFGGLFAMYFTLRSMAPTFSAGQANFTHGFALLNTSILVFSSVTCQIGVFMAERKRREGSMIEWYTLTFILGAIFVSGQAFEYTELFHHGVTMSSSPFSSVFYLSTGFHGLHVIGGLIAFLMVLLRAYADSFTSHEQVSAICVSYYWHFVDVVWIVLFFIVYML---
57790533   -------------------GDHTIAVRKGINLGFLLFVVSEVLIFAALFWAYFHSAMSPTWPPVGIEAVQPTLPLLNTIILLASGATVTYSHHALIEGNRKNA-LSGLFITTWLIIIFVTCQYIEY---INATFTISDGVYGSVFYAGTGLHFLHMAMLAVMLAINYWRMRNYHLTSSHHVGYETTILYLHILDIIWLFLYIVFYWWGV-
137834420  ------------------------------------------------------------WPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHENNRKDLVNGLIISILLGILFTIFQAYEYTHAA---FSFSGNIYGANFFMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLFRALKGHFTPESHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
224823476  ------------------------------------------------------------------------LPAINTLILLSSGATLTWAHWGLIQGKRASLTI-GLGATVLLGVLFLSLQAYEYRHAMHENLTLASGAYGMTFYMLTGFHGMHVLLGAIILAVVWLRVMRGHFNPEHHFAFEAAAWYWHFVDVVWLLLFTLVYWL---
142383157  MSDSSLENLPKGWKSVPSDLGSDQTAFKGVQWGMWIFLLSDTFIFSCFLISYMSRASTVVEWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYERN-KKMCGWLVLATAIGGLTFVGMQVFEWSKLIHEGVRPWSNQFGSYFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIFARKIFRGDFDTGDYVSIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
189095590  ------------------HGEHTLTVMSGLMIGMLLFILSEVFFFSSLSPSLEIGSIWPPTGLIPLDTFQVP--LLNTVILLGSGVSVTWAHQSLLNSNNYNIKLS-LMLTWLLGAYFLFLQYMEYKMAM---FSISDSVFGSVFFVSTGFHGIHVMIGSLFLMVMWLRVFQMHFSSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFSVVYWWG--
284794733  ---------------FTYEGHHTFMVQLGLRYGMILFIVFEVMFFLAFFRAHSSLAPTVEIGAKGIDVLDPWGIFLNTLILLLSGAAITWAHHAILAG-LKEEAVYALVATVSLALVFTGLQGMEY---VEAPFTIPDGIYGFTFSSAMGFHGFHVIVGTIFLIICGICEYLGHFTEKHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFLSIYWWG--
109156494  ------------------QGHHSLIVKQGIKYGMLLFILSEVLFFFSFLAPAVELGVVWPPGVSALNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHH-AIVCGAKKEAQLGLFLTLLLGIVFTSLQAIEYYE---APFALSDSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLFVCFFRLLSNQFTRRQHVGFEAASWYWHFVDVVWLFLYLCIYWWG--
138530174  -----------------HDGHHSEVVQLGLRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPTWPPADIHLMDPWHILINTLILLLSGTTLTWAHHALQEGHR-KEVIQGLILTIILGVIFTGFQVYEYMH---AEFEFSGHIYGATFYMATGFHGAHVLIGTLFIVVCLGRMLAGHFKSDHHFGFEACA-----------------------
110668278  ------------------SRESSGQSANKLRWGMLAFLGSELATFGALFGYYFYIRAGNWGSIVGIPTLTGSLVLINTTLLIASSVTLHYAHV-AIRNNKRKKFIGGLLGTLLLGIVFIGGQVYEYYEFIHESFTLTSGIFASAFFGLTGLHGVHVSLGAVLIGVVTLRGLLGQYSADRHVSVSTASMYWHFVDVVWIFLVVVLYL----
134782173  ---------------------------------------------------------------------PLWIPTINTALLLTSGVTLTIAHHYLRENRRGN-CLLWLGLTMGLGFVFVGFQAYEYMHAYALNLKLTSGIYGSTFFLLTGFHGFHVCVGAIMLSVVWARLARGHFSSEKHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVLVYW----
21672719   --------------------------RNNKLFGLWIYLMSDCIIFAVLFAVYAIISSNFSTNLINHKIFNLSYVFLETLILLLSSLSSGM-LTIQKNKNNIKIIYFYLLLTFFLGLSFLLMEVNEFYKLILENCSPSQHAFFSIFFTIVGVHGIHVFFGLIFILSILYQLFYLGITNTIRIRILCFSLFWHFLDIIWICVFTFVYLNGVI
11466055   -------------------GDHTLAVRKGLNYGFLLFVVSEILIFAGIFWAYFHSAMSPAIEIGGVWPPATELPLLNTIILLASGATITYSHHATIEGNRNHA-LNGLFITLWLIVIFVVCQYIEYT---NAPFTISDGVYGSVFFAGTGLHFLHMGMLIIMLAVCYWRMRQYHFTTGHHVNYETTILYLHVLDVIWLFLYIVMYWWGA-
140471623  -----------------------------------------------------------------IETFDPWDILINTLILLLSGTTVTWSHHALIEG-DRKSFIQGLWLTVILGFCFTLLQIYEYQH---ASFSFSDHIYGSVFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCLFRGKRGHFTKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
52220952   --------------------------------GMIFFIVSEIWLFISFFWMYFYYSLSPDMTTGSIWPPYLDIPLLNTLILLMSGFLITWAHYDLTMNNFKNSKTS-LLMSILLGTYFLMIQGYEY---LNSNFSFNDSVFGNSFFILTGFHGLHVMIGLIFLITMLNQLSMKTFSLVNLYGFEYSIWYWHFVDIVWLFLYLSIYWWGM-
50954674   -------------------------------VGTIVWLGSEVMFFAGLFAIYFTLKSTSPLWAAETAHLNIPYAAANTTILVLSSVTCQFGVFAAERLQAHRGMVEWFVLSYILGAVFVSGQILEYATLVSEGTSLSSNAYGSAFYLTTGFHGLHVTGGLIAFLLVVGRAYAKSFGHKEATSAIVVSYYWHFVDVVWLGLFAVIYII---
45239023   -------------------GDHTLAVRKGINLGFTLFVVSEVLIFASLFWAYFHSAMSPVWPPVGIEAVQPTLPLLNTIILLASGTTITYSHHGLIEGNRKHA-LSGLTITFWLIVTFVLCQYIEYS---NTSFTITDGIYGSVFFAGTGLHFLHMVMLTIMLGINYWRMRNYHLTSTHHVGYETTTIYLHVLDIIWLALYICFYWWGV-
167909692  ----------------------SAGEHAGGWWGMATLIATEAALFGYLIFSYFYLQSQTPERWPPEGLPKLALASFNTAVLVSSSVFVWLADRLVARRRPRAASVA-LAVAIALGAAFALIQWHEWR---GHPYGMTAHLYGSLYFTITGFHLAHVVVGLAVLAALAFWTMRGYFDDRRRAALSIGGLYWHFVDIVWLFIFTTLYL----
211908576  ------------------QGCHTTAVMKNMRMGMILFIMSETFFFS--LAPDIELGMNWPPGIKVCNPYDIP--LLNSIILISSGFTITWSHYSILANNFNNAKLS-LKLTIMLGLLFSMFQIIEYYE---SSFTIADSCYGSIFFITTGFHGIHVLIGTIFLIINLIRMIYNHFSITHHFGFEAASWYWHFVDIIWLFVYSWMYWW---
229328275  ------------------EGHHTFMVQLGLRYGMILFIVSEVTFFLAFLWAFLHLAPTVEIGPKGIDVLDPWGIFLNTPILPSSGAAITWAHHAILAG-LKEEAVYALVATVSLALVFTGLQGMEY---VEAPFTISDGIYGSTFFLATGSHGFHAIVGTIFLTTCGIREYLGHFTEKHHFGFEAAAWHRHFVDVVRLFL----------
137609995  ------------------------------------------------------------------------LPAINTAILLTSGVTLTWAHHALKEMKR-KQLIIGLALTVALGAIFMYFQALEYGHAFNLNLNMGSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTIGTIMLLVILGRSIYGHFNPKNHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWV---
81230454   ------------------EGEHSKKAVGLLKAGMMLFITSEVFLFISLFWAFFHSSSSPNWPPQKVIPFPVEIPLLNTIILLTSGGTLTAAHHFVLSGKKPLASM-FMKMTISLGILFTLLQAFEY---LEAKFSMSDSSFGSAFFLATGFHGAHVVVGSIFLSVCLFQIDISKASYSQFIGFEASAWYWHFVDVVWLFLFVSIYWWG--
94970021   MSSDQAVVASELQHHFRDMEQQK----ETATFGMWIFLITEIMFFGGMFCAYLIYRLSYQSWVDGSQRMDITLGAINTAVLIFSSLTMAMAVHSAQVGKR-NLIILFLILTLVLGCVFLGIKAVEYHDHWENHELPGTSLYFALYFAMTGMHATHMIIGAGLLIWLIVAAYKGKFNENYFSPVENVGLYWHFVDIVWIYLFPLLYLI---
37910038   ------------------QGMHTLKVMSGIRLGFIWFIVSEVFFFSSLCLVPEIGAMWPPVGMDTLDTFSVP--LLNTLVLLSSGVSLTWSHHEIMMGKMKSASF-GLILTVFLGLYFTSLQMFEYYE---SSFTICDSVFGSIFFVATGFHGLHVLIGSTFLLVCFIRLKSNQFSSMHLVGVETASWYWHFVDVVWLFLFVCIYWWG--
142737747  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSIFLISYMTARMSTTMWPNASEVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMAMAVKFGYEKNRVV-CFRLLVLTAILGATFVGMQAFEWSKLIIDEGIYGAPQFGAVFFMVTGFHGTHVSIGVIFLIITAVKVKRGRFDPGRYEIVETIGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
153003720  ---------PADTTYLAHHFESLDKQTHAARLGMWLFLATEVLLFTALFAGYGVYRFLYAAFRVASRGLATWIGVVNTIVLVTSSFTVAMG-LDRQTRGDGRGTRLLFAVSFLLAVVFLGFKAVEYSHHFHAGELPGRPIFYALYFLITGLHAIHVVIGMTVLAIIGWRAGSGAYTAEYHVPVELAGLYWHLVDLIWIFVFPLIYLI---
163792284  ------------------QGHHSPVVQIGTRYGMLLFITSEVMFFLAFMALYPRMGVWPPEGIVPFDAFDLPLLNTLILL--LSGTTVTWAHAALLENDRKNLLLGLGITILLG-ISFTALQAIEYSHAA---FSFKDGIYPSTFYMATGFHGFHVIVGTIFLIVCWCRAYVGHFTPEQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYWWGA-
21263112   -------------------GDHTIAVRKGINLGFLLFVLSEVLIFASLFWAYFILGAQWPPGIEAVQPTELP--LLNTIILLSSGATITYSHHALINKDRKNALMGLLITTILI-VIFVSCQYIEY---INAMFTISDGVYGTVFYAGTGLHFLHMVMLAVMLMINYWRMRNYHLTSGHHVGYETTIIYCHVLDVIWLFLYIIFYWWAV-
115531845  -----------------RQGMQSRMVVRGFKVGMGLFILSEAGFFLSFFWAFATTSMNLRFPPLGIKCLSPWKIAVNTAILVGSGLTVTYAHRAAKSNKYKWTLTLGLFVTVVLGFVFLGLQMYEYWWLT---YSMNDGIFGSCFYIMTGFHGLHVVVGTLWLAVCLLRASLGHFFRYRHVGLQLAIWYWHFVDVVWLLLYGFVYVSGSI
56477828   -----------------------------------WFIFSEVMFFSAFFGAYAFTGAWPSDGPYLADPFTPMGAWLNTLILLSSGVTLTWAH-YGLLKDNRSQLKIGLLLTILLGVTFLGFQIYEYVHAYELNLQLDTGIYGSTFFMLTGFHGLHVTIGAIMLTVALGRVLAGHFSPEHHFAFEATAWYWHFVDVVWLMLFVVVYWL---
136564487  -------------------GGHQVNRPNLVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPEIWFESTEILNIPFAAINTTVLVLSSLTCQFGVFAAERFQPRRSMREWFTLTFLMGAFFIAGQVYEYAHLVEEGLTLSSNAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLLVMIRVAKRRFGHSQATTAIVVSYYWHFVDV---------------
143967590  -------------------------------WGMSWFIFSEVMFFAVFFGSWSGFEPTWPLMVTPDQAANGWLPLWNTVILLSSSVTVHIAH-TGLKNNDRKKFNLWLGITVLLGMIFLVLQAEEYIEYVHMGLTLESGIYGTIFFMMTGFHGAHVTFGTIMLLVQFLRGLKGHFNDKDQFGFEAASWYWHFVDVVWVGLFLFVYIL---
292496225  ------------------QGFHTEKVQSGLTLGFILFLISELMLFFSFFWAHSALSSSVEVGPVGLECLDWSKVPLNTALLVASSMTITLSHLYLQRE-VICLSVVTYVMTLGLSVLFIKNQYEEYAW---SNFSISDGVYGSCFFMLTGLHGMHVIGGTCGLLFCFVRLLSLQFSPEHHVALTLAIWYWHFVDIVWLGLFFIIYIWG--
37521731   --------------------------PDLRMLGFTLFLISEGMLFVGLFVAYLTYRAAAPAWPPGTPELEKILPAIFTVILVASSGVIMLAERALKHGDMGQFRLFWLLTTA-MGTVFVAGQAYEWMHL---EFGLKDGLFGGTFYVLTGFHGMHVIIGLLLQAVVFFRSFKNHYTPASHFGVGASSLYWHFVDVVWIFLFALLYII---
114319458  ------------------------------------------------------------------------LPALNTAILLTSGVTLTIAHH-AIKEDHHQRVVWGLVATILLGTLFLGIQMYEYVHAYQLNLRLDTGIYGSTFFMLTGFHGLHVFIGALMLAVMLVRVLKRHFSADDHFGFEAAAWYWHFVDVVWLLLFIFVYVL---
140648555  ----------------------------NSKLGIWIFLASEVMLFGGLFSAYIFLRLAAPPGAHWAAELSVPLATVNTLILISSSVTMIMAWASLKLK-DFSKYKMYMGMTLLCSLIFLVIKYFEYTGKFHHGIYPSSSTFMAIYFTLTGLHGLHIIGGMIVMIYFWLPVGYKMWEEHFANRVEVLGLYWHFVDLVWIFLFPVLYLL---
171056942  --------------------------------MMWFFLLSDTFVFSCFLVGYMTVRSTTAAWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMAMAVNCAYRRARRPAALLMLATAALG-LLFVSMQAFEWSKLIHEGVRPWSNQFGAAFFMITGFHGLHVSAGVIYLIVVALRVLRGHCESGNYQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
292559474  -------------------GYHSTAVQKGLKIGFLLFIASEIMFFAAFFWAFFHSSLVPSIWPVGLSVFSPYGVLLNTLILLTSGASITWAHRAVL-GKLYEYAVGGFVATITLAILFILMQLQEY---VSAPFGISDSVYGSAFYMLTGLHGLHVIVGTIFLIVCFIRFMQKHLTPGHHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLYFSVYCWG--
238028700  ----------------------------------------------------ALAGHFRTMGPWPVPT-------INTALLLSSGATLTVSHH-ALRENHRRKAIVWLAATIVLGVSFLFLQGFEYFHAYNENLTLASGVYGSTFFLLTGFHGFHVFLGGTMLTVVLVRMLRGHFKPDHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWL---
239817354  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAFKAVWPSVAAGATGVEPFQTVGPFINTALLLSSGVTLTIAHHALRAGHRA-QTIRFMWLTVLLGVLFLGVQGYEYHHLYTENLKLSSGAYGSTFFMLTGFHGLHVFIGMLMLLFITLRLQKGHFTPERHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYMLVYWL---
32441698   -------------------GNHTIAVRKGINTGFLLFVLSEVLIFMGLFWVYFHMAMSPVWPPMGIEAIKPTLPLLNTIILLSSGATITYSHHALINK-DRSKALSGLLITFWLIVIFVTCQYIEYTNAT---FTIADGVYGSVFYTGTGLHFIHMIMLIVMLGICYWRMRNYHLTSDHHVGYETTVLYCHVLDVIWLFLYIVFYWWATM
136485448  -----------------------------------------------------LYKGRVNAGPQPDQIFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-SAAQRKDERNMNLWLVITALLGATFVGGQVYEFTAFYREGLGFTTSLFGSSFYTLTGFHGVHVSVGIIMLMALVGMNRNKRIPGDRAEVVELVGLYWHFVDIVWIIIFTLVYLI---
134096074  ---------------------------------------------------------------------PFWIPTINTALLLTSGVTLTLSHH-ALRENQRGKTAFWLAATVLLGAVFMGFQVYEYMHAYSLNLKLTSGVYGSTFFLLTGFHGFHVTLGAIMLSVVLYRVMKGHFTADNHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWL---
141737897  ----------------------------------------------------------------PEQIINPWLPLLNTALLITSSVTVTFAHHALKENKR-RALEGWLAATILLAVIFLYFQGYEYYEAYHLGLTLQSGIYGATFFMLTGFHGFHVIVGTIMLCVMLLRCFDGAFSPDNHFAFEATCWYWHFVDVVWVGLFIFVYIL---
144090877  -----------------------------GKVMMWIFLLSDTFVFSCFLISYMKGRASTVVWPNTSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--RKMCGWLILTAIGGLTFVGMQVFEWSKLIHEGVRPWENQFGSYFFMITGFHGFHVSIGVIFLFIFARKVFKGDFDSGDYVAIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
87302831   -------------------QGHDAAHANHSLTGFIIFLCSESVIFLAFFSGYAVLKLSALQWPPGVEGLEWRSPLLYTLVLVSSSGTVALAERCLSKGQLWGFRAFWL-LSMAMGAVFLYGQAIEWRSLA---FGITSGSFGSCFYLLTGFHGLHVLSGILLMALMLQRSFRPANYAAGEQGVIATSLFWHFVDVIWVMLFLLLYAW---
228015421  -------------------GDHTVAVRKGINLGFLFFVLSEVLIFSGLFWAYFHSGCWPPVGIQAVQPTELP--LLNTIILLSSGATMTWGHH-AMIGGDRKATLLSLRITTLLIIIFVACQYIEYT---NAAFTISDGVYGSVFYAGTGLHFLHMCMLIVMFMICCWRIQNYQLTRTHHVGLETTVIYAHTLDVIWLFLYVVFYWWGV-
27904894   -------------------------------LGFWLYLMSDCIIFCTLFSVYFILVDNVAQGPSGHNIFQNNLIIIETFLLLFSSFSCNL-VLFEMKNKNLYMVFLWLGITFLLGLLFVFLELFEFFHLINLGFGPTRSGFLSSFFVLIATHGIHVISGLIWIIVMIKYVYTFNITNLIYYRMLCLNLFWHFLDIVWVFIFSFVYLFGMV
189095661  ------------------EGSHVSVVVSGLMVGMVLFIVSEVFFFVSFFWTFPVMDLGGVWPPSGVESFNPFQILLNTIILLSSGVSVTWAHQCLLVG-DTDALGRSLMMTWMLGIYFLMLQLFEY---FSATFSISDSVFGSVFFVATGFHGLHVMIGTVFLIVVWVRAVSLHFSESHHFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFSVVYWWG--
135743496  ---------------------------------------------------------------------QWHLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHEGNRKDMINGLAIAVALGLIFTVFQAYEYQHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGFHVIVGTIFLFICMLRAMRGHFSPEQHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYVWG--
118213870  ------------------QGLHTFVVQTGLRWGMALLMVSEAFFFLSFFGTFSMGSLSPAWPPLGVLVFSPWEVLLNTIVLLSSGLTVTWAHHAVQSGELGEALL-GLGSTLVLGGYFTCLQGFEYWE---ASFSFADSVYGSSFYIATGFHGIHVIVGSLFLLVSLFRLKQCSFSASHHVGLEAGIWYWHFVDVVWLFLYLVVYWWG--
292492636  ----------------AEQFDDPEQEHEASTLGMWVFLGTEVLFFGVLFASYAVLRFNYPEAFAEASRHNILLGTVNTAILLTSSLTMALAIRSAQLSKHKLTAGFLLLTILLG-ILFLGIKGVEYYGEYEKQLVPGLNLFFYLYFIMTGVHAIHVILGIGTLAVIAVMAWREWFSSDYFTPVELVGLYWHFVDIIWIFLYPFLYLV---
143894275  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAWPTTAVGATAAPGGLEPFPFWLPTINTALLLTSGVTLTIAHHALQAGERA-KTISFMWITVVLGLIFLGVQGYEYAHLYNLNLKLTSGVYGSTFYMLTGFHGFHVFVGMLMLLFITLRLQKGHFTKDRHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYILVYWL---
140969453  ------------------DKEHTPIVQKGLKIGMLLFIISEIMIFVDFWPVKE--GIWPPEGIKTLDAWDVP--FMNTLILLLSGTSVTWAH-YGLLNNDKESLVQGLGVTVLLGFIFSGFQVYEYVHALNHNFDFTSSVYGANFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCFFRARSDHFTEDNHLGFEFAAWYWHFV-----------------
28493213   ------------------EYYHSAVRPNPVAIGTVVWLGSELMFFAGFFAIFFSLRGAALGWAADSSKLDRLYALVNTVILILSSVTCQFAVRASERFQPRRRAIEWFYLSAFLGLIFLAGQVNEYASLYAEGITLKSSAFGSVFYLTTGFHGLHVLGGIAAMLVLIGRFYAKRFSTHDAVAAIAVSYYWHFVDIVWVFLFSSIYILGV-
308049752  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFGTFLVGYMVRMSAVEPWPVADEVFPLVLIAIMTFILITSSGTMALAVNYGYRRNRKVAA-TLMWVTAILGASFVGMQAFEWSKLIEEGVRPWGNQFGAAFYMITGFHGLHVSIGVLLLVIYAHKVGRGDYESGDYGIVETVGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
143127202  ----------------------------NSKLGIWIFLASEVMLFGGLFSAYIFLRIAAPPGEYWASKLSVPMATVNTMVLISSSVSMVMAWASLKLK-DFSKYKMYMGITLLCSALFMIIKYFEYTSKFSHDIFPSTSNFMAIYFTLTGLHGLHILGGVIVMLYFYLPISHKHFTN----RIEALGLYWHFVDLVWIFLFPVLYLL---
300731323  ---------------HRHHFETEEQQREAVSFGMWLFLLTEIMFFGGMFFAYLLYRNWYDAFVAASNTLVIGWGALNTVILISSGFCMAVGV-WAAEVRNQKILVLMLWLTTIFGIAFLGVKGIEYTAKFKDHHVPGASIYFFLYFAMTGMHAVHMIIGIVILFWLIARANKGEFSTGYVAPIENFGLYWHFVDIVWLFLFPLLYLI---
71907099   ------------------------------------------------FSLWPEFAGTWPTSGPKGAAFTPMGAWLNTALLLSSGATVTWAHWGLLRGKRT-QLALGLAATVLLGSTFLGFQAWEYHHAYSEGLTMGAGAYGATFFMLTGFHGFHVTLGTIMLAVILLRSLSGHFSAERHFAFEAVAWYWHFVDVVWLILFVFVYWL---
144013468  -------------------------------------------------------------------------PAVNTALLLLSGVTVTIAHWALKERKR-KALVFWLFATVALGFIFVFFQAEEYMHAINLGITPNSGIYGSTFYLLTGFHGFHVTMGAIMLAVIMFRSLKGHFSKKDHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWI---
118602096  ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFWNSFSATWRQIAFNTPGAILPTQLVDAWLPALNTALLLLSGATLTFAHH-ALRSDHRNKIIGWLIATIVLGVLFLGFQITEYGHAYHDGLKLTSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTVGVLMLTVILYRVQKGHFSSNSHFGFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWL---
15128582   ------------------QGWHTSYVASNVRLGMVLFIVSEVFFFFSLVPGVEVGSVWPPVGIVPLNPFGLP--LLNTAVLLGSGVSVTWAHHAVLAGDRKEAMI-GLVFTIMMGLYFTFLQACEY---VECSFSIADSVYGSLFYVMTGFHGVHVVMGTLILSVGFFRCFGFGFSSERHLGLELGIWYWHFVDVVWICLFLCVYWWG--
143996024  MSDNSLNNLPGGFKGMSHDMGSDQTAFKGVQWGMWIFLLSDTFIFSCFLISYMKGRTSTVVWPNTSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--RKMCGWLILTAIGGLTFVGMQIFEWSKLIHEGVRPWENQFGSFFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIYARKVFRGDFDNGDYVAIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
139728148  -------------------------------FGFWLYIMTDCILFASLFATFIVLNTNPMQPSLLKGYLNLHDILIESMLLLASNFTFCLAALNLYQKKLF-KVQMWLLSSFILGASFVVMEVTEFAHLAKEGFRWDLNGAASSFFTLVGTHGLHVSFGLLWILILIIQMPILKMNNVARRRMTYLGLFWNFLDIVWIFVFTIVYLMGAM
254483330  -----------------------------------------------------------------------WLPMWNTFILLTSSFTCHVAHLGILDGNKKKFNL-WLGITVALGIVFLFLQVAEYYEAYAFGLTLNSGVYGSTFFMLTGFHGFHVFMGMTMLAIQLVRSLRGQFTADDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
289634184  ---------------------------------------------------------------------PWPVPTINTALLLSSGATLTVSHH-ALRENHRRKAIIWLAATLVLGVCFLFLQGFEYFHAYNENLTLASGVYGSTFFLLTGFHGFHVFLGGTMLAVVLVRMIRGHFTADHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWL---
142672134  ----------------------------NGKLGIWLFLASEVMLFGGLFSAYIFLRTGVDNWPAGTEYLDVRLATLNTLFLISSSVTMVMSWASLKL-NDFKKFKFYSGTTLLFAFGFLVIKYFEYSAKFSHPYLPSTNNFLGIYFTMTGLHVLHVIGGIVVIGYYFGPGSKMWKADPERFRIEIVGLYWHFVDLVWIFLFPVLYLL---
141981064  ------------------------------------------------------------WPPAGTETFDPSLPLLNTLILLLSGVTITWAHH-ALREGDREGFIKGLAYTILLGLLFTGVQAYEYSHAT---FAFTGGIYGSTFYMATGFHGFHVIIGTTFLIVCYFRARKGHFKTDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFCAIYWWGA-
289643463  -------------------GEGSRAPHVPGEVGVWVLVLGEMSMFGVFFAIFMARAGDRELFARSQQHLNITIGLVNTIILLASSLFVVQAV-QAVRAGGFGRASKFFTLGLLCGLGFMGGKVLEYSEKLHAGISPVTDAFYMYYYVLTGIHALHVAVGMCVLAF-LRKMTRNPARHPKTTTVEACASYWHMVDILWIVLFPLLYLI---
217969465  --------------------------------------MTAAILWPNFEAAWPLL--QTPGGTATQAMPWTGIPLLNTLILLASSVTLQVAHVAIEQGKRL-RLKLFLSITVLLGVVFLFLQGYEYMHAYDLGLRLDSGVYGNTFYLLTGFHGLHVTIGALILLVMLLRVIKDHFTAQRHFGFQAAAWYWHFVDVVWLNLFVFVYVL---
217975258  ------------------------------------------------------------------------LPLINTIVLLTSSVTLHFAHV-SLEKGKRSAITLWLGITILLGMGFLALQAEEYMHAYHMGLTLTSGVYGNTFFLLTGFHGMHVSLGTLFLLVLFFRVLKGHFSADKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
197935767  -------------------GNHTLAVQKGLNLGVILFIVSEALFFSALTPTVELGAQWPPMGIEPVNPFELP--LLNTVILLSSGATITYAHHSLI-KGERKGAIYGSIFTVILALIFTVFQGIEYS---VSSFTISDGVFGTCFFFGTGFHGLHVIIGTIFFAVGLWRIISYHLTDHHHLGYEAGILYWHFVDVVWLFLYVSMYYWG--
309322032  -------------------GDHTIAVKNGIHQGFLLFVLSEILIFASLFWAFLHLGMNWPPGIAIISPAELP--LLNTIVLLASGVTITYAHHALINGNRTNTLYGFIYSSTLI-ALFVFFQILEYKY---AGFTIADGVYGSTFFSLTGLHGLHMIMLTIMLFLCTWRVYNYDFTNSSHIFAEATILYLHVLDVIWLFIYIIVYWWG--
289666299  ------------------------------RMGMVWFIFSEVMFFCAFFGALFYTRVLTLPWLGGEGIPAWGLPLINTLILLSSGVTLTIAHHALKGGRR-GALLLWLGLTVLLGCVFLFLQAEEYIHAYTENLTLGSGIYGSTFFMLTGFHGMHVLLGTIMLAVMWLRAAKGHFTRDNHFAFEAAAWYWHFVDVVWLALFLFVYVL---
116327103  --------------------DSAEHQYDASKQGIWLFLVTEILMFGALFVGYTIYHSLHPEFHAGSHHLSVPMGAFNTVVLLFSSFTMALGIHYVQVDKKKEAIIA-LAVTVLCALTFMVVKYFEYSAKIHHGLLPGAAMFFGFYFVMTGIHGSHVLIGAGLIIWVMIKVIKGEVNSSYYTPVEGVGLFWHVVDLIWIYLFPLLYLVG--
215789172  ------------------------------------------------------------WPPLMINSFNPNIPLLNTIILLSSGISITWSHYMILNNKL-KESINSLFLTSMLGLYFTLLQYLEYKEAT---FSIADSCYGSIFFLTTGFHGFHVIIGTLFIIIMLIRLKNLQFSKYHHFGFEASSWYWHFVDVVWLFLYIFLYWW---
134872235  -------------------------GQHIRKAGLWVFIMSEVMVFATFFSSYLRMRTEWCTGWQQGDFMTLLPGAINTFALIISSYTIVLALKTAKDKNQKAAVRNYLIATFVLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTIGTQA-GSIFYISTGAHGVHVFVGLLVMLYLIFKADTVGYDERNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
141210250  ------------------------------RLAVWWILASEVVIFGGLLGAYLMHRIGHPEWAEAASHTQTWIGAVNTFVLLTSSFTAVLAH-QAAEKGKGKEAAKLLAFTILGALTFLVIKSYEWTIEIMAGYTITANTFWSFYYTAAGLHALHVIAGAIIMGFIAVDAYRG----RELHRVEIIGIYWHFVDVVWIFLFPLLYI----
281428775  ------------------QGYHTTWVGFNLRWGMILFIFSWSMLFSSLVPAVELGCVWPPVGIMPLNAFKVP--LLNTAVLLGSGVSVTWAHHGLMTGSREEALY-GLGLTVLFGVYFTILQWGEYQE---ASFSVTDGVYGSTFFVMTGFHGFHVLIGSVFWVVCTVRCYLHHFSVFHHFGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYLCIYWWG--
288958073  ------------------ERAHTPVVKIGLRYGMALFIASEVMFFAAFFWAFFHAAHWPPPNIHVIDAFDMPLMMTLTLL--LSGVTVTWAHHAIIEGQNRVAAKALGLTVLLG-VLFTFFQGYEYVH---ASFKFTDGIFPSTFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCWMRTVKGHFTPQSHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVSVYWWG--
91787146   ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAFKAVWPSVAAGVTPADIIEPWLPTINTALLLSSGVTLTIAHH-ALRDNHRGLTIAFMWATVLLGIIFLGVQGYEYAHAYSENLKLTSGVYGSTFYMLTGFHGFHVFVGMLMLLFITLRLQKGHFTPEKHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYILVYWL---
136363705  --------------------------------MMWIFLVSDTFIFGCFLASYMTVRMSTDPWPSASEVFALSFIAIMTFVLITSSGTMALAVNYGYRKNKWV-TFWLLLSTAVLGATFVGMQVFEWSKLIFEEGVMGAAQFGSVFFMVTGFHGFHVSIGVIFLFIFSYKVARGHLDDGNYEEIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
143405524  -----------------------------------------------------------APGVTDVSAWGAYLPFYNTVILLSSSVTVHFAHDAIKAENR-QKLIGWLGFTVLLGLIFLVLQVAEYIHAYQLGLTLGSGIYGSTFFILTGFHGFHVTLGTFMLLIQLFRALRGHFSPKDCFGFEASSWYWHFVDVVWVGLFIFVYVL---
144044152  ----------------------------------------------------------------------------NTVLLLTSSLTVHIAHLGLKNGNRKQFNL-WLGITLVLGYMFVVVQGVEYYEAYTHGLTLNTGIYGTTFFMLTGFHGFHVCLGAIILTIMLFRSLKGHFSVDDHFGFEAGSWYWHFVDVVWVCLVAFVYVM---
256419565  ------------------SGGHSPFNVSYGKLMMWYFLMSDAFTFGALLIAYGTIRFMSPSWPDPNVVFDLPLVFLMTFILIMSSVTMVLAVHAGKM-RDRQAVVKWMAWTILGGAAFLACQAWEWTHLHESGAWWGRNPFHNFFFTITGFHGLHVTSGVVLNIIILANVLKGTYEEGHYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTCFYLL---
136787042  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTVVLMTSSVTVHIAHTALKNDNR-KKFNTWLGITVALGIFFLFLQAEEYIHAYHMGLTLETGIYGTTFFLLTGFHGAHVTLGTCMLLVQWLRGLKGHFSNDDQFGFEAASWYWHFVDVVWVGLFLFVYVL---
224588082  -------------------GEHTIAVRKGINLGFLMFVLSEVLIFAGLFWAYFHSAMSPDWPPVGIEAVQPTLPLLNTIILLSSGATVTYSHHALIAGNR-NKALSGLLITFWLIVIFVSCQYIEYT---NAAFTISDGIYGSVFYAGTGLHFLHMVMLAAMLGVNYWRLRNYHLTAGHHVGYETTIIYTHVLDVIWLFLYVVYYWWGV-
238783617  ----------------------------------------------------------------------MNFVLVETFLLLFSSITYGVAML-GMNKGNKNQVNTWLGLTFLFGLGFVAMEIYEFHHLIAEGYGPDRSAFLSSFFALVATHGIHVTAGLVWIIIMMIQVAKRGLNEMNRTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAM
142375485  ------------------------------------------------------------AWPGWNNALQ-WLPLWNTIVLLSSSWTVHLAHL-GLKKGNRKKFNAYLGVTVLLALIFVGLQALEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGIMLAVMLARVFAGHFEQHDHFGFEAASWYWHFVDVVWLMLFIFVYIL---
217977426  -------------------GYHTPVVQIGLRYGMILFIASEVMLFPGE--AQEYLRAEFTGGPKGIEAIDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALLTG-DRKGLKAGLALTIALGVVFTTVQAYEY---IHAPFAFKGSIFGATFFMATGFHGFHVIIGTIFLTVCLLRAFVGQLSLRHHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFSAIYVWG--
157384907  ---------------------HTPAVQVNLLLGMVWFIISEVLFFFGFFWTYASLNPVVEIGPVGIVPLDPVGVLLNTVVLLGSGFTVTWSHYSLLLGKKGGAKV-GLIFTLALGVLFTLLQLLEY---MDSSFSMADSIYGSIFFMATGFHGFHVLVGSMFLGVSLGRMVSGQLGTSRHVGYECAIWYWHFVDVVWLFLYVSVYWWGSL
269958335  ----------------------TEVVKRGLRLGLAVMILSETMLFPVYNLVDFSEKVYTSWPPKGIKTVDPWSIFFNTITLLLSGFTITWSHHFLL-GGDMKSSSRMLLSTIILGVIFSSFQCIEYMHIDFFKGVGGGAVYSSNFYMATGFHGVHVLLGIVFLFICWARMKKGNFSSECHIGFECAAWYWHFVDVVWLFLFLFMYVI---
254283932  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTLILLSSSFTVHVAHTGLLAGNRSKFNL-WLGISVALGMIFVALQALEYYEAYHFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFMGMTMLLIQLIRSLKKHFTASDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
143346357  ------------------------------------------------------YRGRVSNGPTPEQVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-SAAHKRDDRGTNLWLTVTALLGATFVGGQVYEFTAFYNEGLGFTTSLFGSSFYTLTGFHGVHVTVGIIMLLALVAINKRSRVPGSKSETVEMIGLYWHFVDIVWIIIFTLVYLI---
159901868  ---------------------------------VWAFVASEAVFFLLLLVAYVVFNTNLVGEITSASVLDVTRTAFFSVALLGSSFTLWKAEAFLKSGKFA-QFRLWLALTITLGAIFIGGQAIEYYGLISSDVTISDNLFTATFFTVTGFHGLHVIVGLIALSIVFVLAVKQDRNVLHGSALKAIGIYWHFVDVVWIAVFCIIYL----
298491790  ---------PNWLKRFLAIRGGRAKNHHGKMFGFTVFLLWESMVFLSFIFTYVALRLTHSQNWLPPGVSGSTFVIINTVVLLSSSFVIQPAENALKHHQLNKFRWLWLM-TICMGSYFLIGQGIEWSQL---GFRSTTGLVGSTFYVLTGFHDLHVINGVILQIIMLFRSLIPGNYNKDHFGASATTLFWHFVDIVWVFLFSILYLW---
152031228  ----------DVTRESTFQGMHTLKMMKNLKMGMIMFIISEIFFFISLFWTYFHASLSPSWPPKNILMLNPYDILLNSIILITSGIMITWSHHSLMINKNLNS-ILTLIQTILLGLLFTLFQIYEY---LETSFTIADSIFGSIFFLTTGFHGMHVIIGTIFLIICLMRMIYKHFSKSHHFGYEAAIWYWHFVDIVWLFVYTWLYWW---
262273574  --------------------------------------MTAALLWPEFIPTWPL--EKTPGGIETTAMGAWGLPLVNTLILLTSSITVYIAHV-AMEQGNRKKLTVFLAATVALGWLFLGLQVEEYVHAYQELNLRLDSIYGTTFFMLTGFHGMHVLMGSIILFIVWLRVLKGHMTPKHHFAFQAGAWYWHFVDVVWLCLFVFVYIL---
142953205  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLISYMGRGSTLIDWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--KKMCGWLILTALGGLTFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWENQFGSFFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIYAYKTFKGHYDEGDYVEIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
91793332   ------------------EEKPSLNSEPPGSMAVWVFIYAELTEFGLFFILFLVAKAYFPQGPAKLSTL---AGLANTLILLTSSFCMVNAMRAIKAGRA-GVTLNWLLLTIAAGGLYCAVKYWEFGRNQDLGIHPRDDYFIAAYYYIGFNHLLHVLIGMASIGFVAMLTALGFYDGKNHEGLESAATYWHMIDLVWIIIFPLLYVL---
222839811  -------------------GHHTVRVQQGLILGIILFIVSEVFFFLSIFWAFFLGCSWPPAGIQPIDPWELP--LVNTILLLSSGATVTWSHHSLIAGDRKNALLA-LIYTIVLALIFTGVQLYEY---YNAPFTISDGAFGSCFFFGTGFHGGHVLIGSIFLGVGLYRLINYHLTKHHHVGYEGAILYWDFVDVVWLFLFIFVYVWG--
160897125  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAWPSMAAGATASPANVEPFQTVGPFINTALLLTSGVTLTIAHHALQAGHRA-RTIAFMWMTVVLGFVFLCVQGYEYYHLYTENLKLSSGVFGSTFFLLTGFHGFHVFVGMLMLFFITMRLHAGHFTSERHFGFEGAAWYWHFVDVVWLFLYVLVYWM---
114561443  --------------------------------------MTHEVLWPAFEAMWPLVK--TPDGTATEAMPWTGLPLINTIILLTSSVTLHFAH-TNLEKANRKPLIIWLALTVILGIAFLCLQVEEYSHAYEMGLTLSSGVYGNTFFLLTGFHGMHVTIGTLFLIILLLRIVKGHFTHDKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
146305186  ------------------------------RWGMSWFIFSEVMFFAAFFGALFYIRMWSGPWPPPSAVIDPWLPLVNTILLVSSSFTITFAHH-ALKKNHRGPLKAWLAATIVLALAFLFFQVEEYIEAYTEGLTLGSGIYGATFFMLTGFHGAHVTLGTIILIVMLVRIMRGHFSADQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLGLFVFVYVL---
136168911  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFAAWPTVVAGATASPAGIEPFQVWLPTINTALLLSSGVTLTIAHHALIENKR-DTTIKFMWFTVLLGVIFLFVQGYEYSHAYEMNLKLSSGVYGSTFFMLTGFHGFHVFLGMLMLLIVTLRLKKGHFTSDKHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVLVYWM---
256427300  -------------------GGHTIAVKRGLNIGFLIFVGTEIMIFIALFWGYFHSAMNPPVGITSIKPTELP--LLNTIILLSSGATVTWAHESVLSRNR-HNALLGLFITTLLIVIFVLCQICEFN---SATFNITDSVYGSIFYATTGLHFIHMIMLSLMLAICTARMYVYHFTATHHVNLETTILYLHILDIIWLFIYIVFYWWG--
309812646  ----ATATTAQTSEHGIPAGHAPATRPNLTAVGTMVWLGSELMFFAGLFAMYFTIRSVADLWHERTSHLNVTLAAINTTILVISSVWCQLGVFKAEHGIPHRGMREWYSLTYLFGAIFVSGQIMEYATLHEEGISLDSDAYGSMFYITTGFHGIHVTCGLLFLLIIGRTFTSRTYSHHQATGAIVTSYYWHFVDVVWIALFAAIYLL---
139492489  ------------------------------------------------------------------DPFDLP--LINTLVLLLSGCTVTWAHHAMQHDNRKDFMM-GLGLTIILGALFTALQALEYSH---APFGFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVLVGTLFLSVCWLRGRAGHFTAEQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYWWG--
254491365  ------------------------------------------MLWPDFTAVWPLLAPNTDQFRPIKAIIDPWHILLNTILLVASSFTL-LAAHKFLKKGNRPKVKLWLGITIALGLSFLTLQIFEYFEAYNENLTLESGIYGATFFLLTGFHGAHVTIGSIILMVLLLRVYQGHFTGEKHFAFEAGAWYWHFVDVVWILLFTTVYIL---
136063720  ------------------------------------------------------------------------LPAINTAILLTSGVTLTWAHHALKEMKRF-QLIIGLGLTVLLGAIFMYFQALEYGHAFNLNLNMGSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTIGTIMLLVILARCIYGHFNPKNHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
55378991   ---------------------------EKMKLGMWTFLASDIVLFGAFIGSYAFVRVAYGWTAWHHDLIPAEHVLINTYLLLTSSFLVVLAMV-AAERESKRGTVAALVGTFALGVGFLINKGIEWNHLFHNGWNLSTNIASSTFYLTTGLHGAHVIIGLIICAYMTVRAW-NGAYQGDDRAIEYFGLYWHFVDIVWLFLFPLFYIL---
55378183   ------------------------HSDKTLKFAMLLFLGSEIATFGAGFVYYFIVRGGEVWTQAAVPEVFGSLVIVNTLLLIASSVTLHYSHIALRSGNRSRFLKLLGAT-LLLGIVFIGGQVYEYYEFIHKGFSIGGGIYGSAFYGLTGLHGLHVTMGAVLLGIVFIRGYYGQYSAERHTSVSTASMYWHFVDIVWIFLVVVLY-----
218676147  -------------------------------------------------------------------------PLKNTIILLLSSVTLHMAHLSLEQNKRM-ALIVWLEVTIVLAGFFLFFQVEEYLHAYEMGLTLQSGIYGNTFFLLTGFHGLHVCLGTIFLIVLLVRVAKDHFTPKDHFAFQAGSWYWHFVDVVWLGLFVFVYVL---
219524235  ----------DITREGTYQGMHTSVVNFGLRWGMILFIVSEVFFFHSSLAPTIELGMMWP--PSGIKPFNPMQILLNTAILLASGITVTWAHHSLMESNY-SQTTQGLLLTIILGVCFTILQAYEY---IEAPFTIADSVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTFLSVCLMRHIMFHFSSNHHFGFEAAAWYWH-------------------
289829173  ------------TLTHATAHAHEHGHHDNKIFGFWVYLMSDCILFSILFATYAVLVNGTAGGPTGKDIFELPFVLVETFLLLFSSITYGMAAI-AMHKNNKSQVISWLALTFLFGAGFIGMEIYEFHHLIVNGMGPDRSGFLSAFFALVGTHGLHVTSGLIW------------------------------------------------
138661581  --------------------------------------------------------------------FRAYFVAVETAALLLSSITFGFAMIC-AHRQNKSGSLAWLAVTWALGACFIGMEVYEFHHLIEHGNGPQQSAFLTAFFSLVGLHGLHVTAGLIWMTIMFIEVTRRGLGEQTVTRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLMGAM
140866878  -----------------HKGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFFMGNVWP--PKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLLE-DDRKGFINGLICTVILGAFFTLLQIYEYQHAT---FSFSGHIYGATFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCLWRGKLGHFTKEHHFGFEAAAW----------------------
148800217  ------------------QGLHTTKVQVGLQWGMVLFIVSEVLFFFSFLSPSSELGSVWPPGIQPFNPFNIP--LLNTAILLASGATVTWAHHSLTHAEYSEAVVS-LFVTIFLGVYFTTLQAFEYME---ASFTIADSIYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLLICFIRLTKAHFSSTHHFGFEAAAWYWHFVDV---------------
142786556  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLISYMKGRASTPVWPIPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN-KKMCGWLVLATAIGGLTFVGMQVFEWSKLIHEGVRPWANQFGSFFFMITGFHGFHVSIGVIFLFIYAYKIFAGHYDGEGKRGIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
142090807  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSGTVHFAHIALKENNRKRFNF-WLGITVCLAFIFVILQAAEYYEAYAHGLTLNSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLLTQLFRSTFKHFTEKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYII---
5835309   ------------------QGAHTAVVENGLRYGMILFITSEVCFFSSLAPAVEIGVSWPPTGITAINPFLVP--LLNTAVLLSSGVTITWSHHSILAGNRTEA-VQALFLTVALGIYFTILQAWEY---YDSPFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLVCLFRLINFHFSAHHHFGFEAAAWYWDFVDVV--------------
135519245  --------------------------------------------------AYVLADKNMSWPGWGKALM--WLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHLALKNDN-KKSFNKWLGVTVALALFFVGLQALEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGLMLAIMLSRVLYNHFDPHNHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
75372496   ----------DVSREASFQGNHTIYVLQGLKLGMILFILSEVFFFHSSLSPNIEIGSQWPPNIIPFNPFEIP--LLNSTILISSGISVTWTHHAIMNG-DYNSCLLSLKITVMLGVLFTLFQIFEYYQ---AQFSITDSIFGSTFFLTTGFHGIHVLIGSLFLSISYFRIKNNLISTSHFFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
143924106  -------------------------------------------------------------------------PAINTLILLTSGVTVTFAHWALKNSKRT-SLNLWLAATVLLGFVFVYFQAEEYIHAYNLNLKLSSGIYGSTFYLLTGFHGFHVTMGAIMLLVILLRTMRGHFSKKDHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWI---
92115891   -----------------HKGDHTRVVQISHRYGMILFITSEVMLFPGVHATREVLFGGVWP-PKGIETFDPWHLPLLNTLLLLTSGTTVTWAHHALLNGDRKGLKWGLILTIALGATFTCVQAYEYSEAA---FSFAGNVYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLIVCLFRANAGHFTPTQHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFVCIYVWG--
270267724  ------------------------------------------------------------WPPIGVEVLNPLGVLLNTVVLLSSGVTVTWAHYGVFSSNLNNA-LKGMIYTMFLGVFFTLLQYMEY---LDSSFMISDSVYGSIFFMATGFHGFHVIIGTCFLLVSFLRMWKGHFTSKHHIGLECSIWYWHFVDVVWIFLYISIYWWGSI
299127602  ------------------------------RWSMSWFIFSEVMFFGAFFTAWPSLAAGATASPGNIEPFQTVGPFINTALLLSSGVTLTIAHH-ALREDQRGKAIGFMWTTVLLGIAFLCVQGYEYFHLYTENLTLHSGVFGSTFFMLTGFHGFHVFVGMLMLLFITLRLHSGHFTAERHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVLVYWL---
268537508  ------------------QGLHTIVVKQGLKYGMLLFILSEVLFFFSFIAPTVELGAIWPPGVNPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHALISGKKTEA-LNGLTATVILGLIFTGLQAMEYYE---APFAISDSVYGSTFFVATGFHGIHVIIGTTFLAVCLARLVNHQFTRHHHLGFEAASLYWH-------------------
254423330  -----------------------------RLFGFVVFLLSESVIFFSFFVGYIVFKTNAGDWPTGFEGLEVREPLINTAVLVSSSFVIYFAERFLHKDNLWGFRIFWL-LTMAMGSFFLYGQAVEWMGL---PFGFTSGVFGGMFYLLTGFHGLHVFTGVLLQGIMLGRSFIPNNYEEGEFGVEATSWFWHFVDVIWILLFILIYVW---
136521694  -------------------------------------VSTHLTLWSGFTETWPTNGPNNVGG--EFQTMGAWGIAINTLLLLTSGVTLTISH-WALKAGDKSKTVLWLAATVALGAIFLGFQAYEYIHAYDLNLTLGSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTIGTVMLFVIMLRANKAHFTHENHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYVL---
143172889  -------------------------GQHIRKAGIWVFIMSEVMVFATFFSSYLRMRTEWCTEWGHGDFMTILPGAVNTFALIISSYTIVLALKTAKQKDQKSAVRNYLIATFLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFSIGTGQAASIFYISTGAHGVHVFVGLLVMLYLIFKADTVGYDERNAQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
138120488  ----------------------------NSKLGIWIFLASEVMLFGGLFSAYIFLRMAALPGERWASELSVPMATVNTVVLISSSVSMVMAWASLKMK-DFSKYKMYLGITIFCSFVFLTIKYFEYSGKFAHDIYPSSNTFMAIYFTLTGLHVLHIIGGVVVMLYFYLHKMWNQQPEQFTNRIEVFGLYWHFVDLVWIFLFPVLYLL---
134703188  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSGTVHFAHMALKENNRKRFNF-WLGITVALAFIFVILQAFEYYEAYAHGLTISSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLLTQLTRSTFKHFTDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
12328772   ------------------QGHHTPVVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGILPLNPLDVP--LLNTCVLLASGVSITWAHHSLMEGKRIH-MIQSLLITILLGVYFTILQASEY---LETSFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVMIGTTFLFVCLIRHLLYHFTSSHHFGFEAAA-----------------------
142051935  -----------------------------------------------------------------------WLPLYNTIVLLSSSATVHFAHMALKENNRKRFNF-WLGITVSLAFIFVILQALEYYEAYSHGLTLDTGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLATQLVRSTFNHFTDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
182415352  ---------------------------------VWALIASEAAFFGTLLFVFLYFNLRPPAGANAKNSLELAPTLMFSACLFASSFTLWRAEV-AEHRQHHGGMIGWLALTIALGATFIGGQAWEYYHLYHSGVTVGTNLFGASFYLVTGFHGFHVVAGLIALAIVL-GLAMGGDFRTRRSPLVAIGLYWHFVDVVWVFVLAIVYFL---
135247589  ------------------------------RYGMLFFIVSEIMFFAAFFAAFFYLGNNISWPPENIPSIDIHLPIINTLLLLTSGVTITWAHHAVLDGHRKTAILTTMF-TWQLGVLFLIAQAYEYMH---AGFGMSGGAYGTVFYMLTGFHGFHVLVGSIMIMVLHNRLAKGDFSEKHHFYFEATAWYWHFVDVVWVGLFLFVY-----
164421213  ------------------QGHHTLIVKQGLKYGMILFIVSEVCLFFSFFATVEIGAVWPPQGTYPLNFFSIP--LLNTAILLSSGVTVTVAHFALISGNR-QLTVVGLLVTVVLGLIFTVFQGVEY---FAAPFAISDSIYGATFFLTTGAHGAHVLIGSIFLLVCLFRAINYQFIKEEAIGFELAAWYWHFVDVVWLFLFIFMYWWG--
300113814  ----------NEHAIVAEQFDDPVQEYQAATLGMWVFLGTEILFFGVLFAGYAVSRFNYPEAFAEASRHDVVFGTISTGVLLTSGLSMALAVRGAKLGRD-KAILGFLILTILLAITFLFIEGTEYYHAYKEQLIPAFNLFFFLYFLMTGMHAVHVTIGILIMIAIAIMAGRGRFSSYYYTPVELTGLYWAFVDIVWVFIYPLFYLV---
259019189  -------------------GDHTLAVKKGMMQGFLLFVVSEMLIFVSLFWAYLHSALNPSWPPAGMEAMSAALPLLNTMMLLASGVTITFAHHALINGNRKNTLYGFLYSTLLI-VIFVGCQGLEYK---IAPFTISDSVYGSTFFSATGLHGLHMMMLGIMLALCTWRVYNYDFTNSSHVGAETTILYTHVLDVMWLFMYMVMYWWGA-
285017216  -------------------------------------VMTNALLWDGYSAAWPTNGPGAIGG--HFQTIEAWGLLINTLILLSSGVTLTIAHHALKAGQRT-RLLVFQALTVLLGCTFLYCQGEEYIHAYNENLTLGSGIYGSTFFMLTGFHGAHVLLGTIMLLVMWLRAARGHFSRDHHFAFEAAAWYWHFVDVVWLALFLFVYVL---
138630570  -----TSVNPDIQLNHTPGHVKHDGHN---MTGFVIFLCSESVIFLAFFAGYAVLKLTAPQWPDGVEGLEVRMPLINSVVLVSSSFVAYFAERYLHKGNLWGFRAVW-FLTMAMGSYFVYGQYVEWSELT---FSLSSGVFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLARSFRPGNYDKGEMGVASVSLFWHFVDVIWILLFLLIYVW---
138695596  --------------------------------MMWIFLVSDTFIFSCFLVGYLHARVTTTPWPPQSEIFALSFIALMTFVLITSSGTMAMAVNYGYRGDKV-KTFWLICVTAVFGATFVGMQMFEWSKLIAEGVRPWTNQFGSVFFMVTGFHGLHVTGGVIYLMWVALRVKRGHYDNKGFEIVEIVGLYWHFVDLVW-------------
227488501  ------------------------------SVGTVVFLSQELMFFAGLFAMYFVSRANSGTWDYGPAHLNVPFALSITVILVASSFTAQMGV-FAAERGDVFGLRRWYLLSALMGTIFLVGQMKEYITLVGHGLTIQSSVYGSVFFITTGFHAAHVLAGVLAFVVVLTRVSLAKFTPAQATAAMVVSYYWHFVDVVWIGLFTTIYFI---
49619218   ----------DISREASLQGHHTYFVLKGLKMGMLLFILSEVFFFISFFWAHSSLSPSIEIGPLNISLFNPFEILLNSMILISSGISVTWTHHSIMNGNYNTSLMS-LVITVLLGFLFTFFQMFEYYQ---AQFSITDSIFGSSFFLTTGFHGIHVIIGTTFLLVSLFRIKNNMISKNHFFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
291286923  -----------------------HKDYEGAKLGMWLFLFTEVLLFGGMFVLYSVYLARYPEFHTGGKELDVFIGCLNTVVLLISSYFVAIAITYL-QRGMQKKAITFTTLTILMALFFLVNKAFEWNAKFSHGIYPNSEIFFGLYFLMTGLHGLHVIIGGVVMGFAIYFMKKNKVNSTDFVMLENAGLYWHLVDLIWIFLFPLFYLV---
253996424  -TNTAVPDAVEPDVIELNEAESQLAADLPGDFAIWIFILAEMLVFGVLFIVYAFARHQLEVFNASQLTLSRGLGTLNTVILISSSYFVVRSVAAIKVNNAKQSAR-WLIGAMVLGAMFVVVKLWEFSQKFSAGITLETNDFYMYYLTLTSFHLMHVLMGMIILACVVYKLNKGAYSAAEHFGVESGASFWHMVDLLWIVLFPLVYII---
15341653   ------------------QGWHTSGVVSGLQAGMILFIISEVCFFFSFFWSCLSTGLTGTWPPSGVEAMLPATPLLNTFVLLSSGFTVTWSHYYFLVGNSRKAC-NWLVMTVLLGGYFTLLQYLEYC---DAPFSISDSVYGSIFFVATGFHGLHVLIGSVFLLVSDFRHYSMHSGSYHHFGLEAAIWYWHFVDVVWLFLFVFIYCWG--
254428345  --------------------------------------MTHELLWPNFQAMWPL--TVTPAGDTTQAMGAWGLPAINTAILLVSSITLTIAHHALLEGKR-GTLIAFQAATVVLGIIFLFLQVEEYIHAYTEGLTLDAGIYGSLFFLLTGFHGAHVTIGTIFLFVTLLRVIKGHFDEKNNFAWEAGAWYWHFVDVVWLFLFITVYWL---
141519325  --------------------------------------------------------------------------------LLLSGTTVTWAHH-AMLENDRKGLVNGLIATVFLGFIFSCFQAYEYHHAT---FTLDGGIYGSTFYMSTGFHGFHVIVGTVFLAVCLFRSMRGHSTPQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
119475286  -------------------------------IGMQWFIFSEVMFFAVFFGAWPGFTYNWPMMETPQDAVGIWLPLWNTIILMSSSVTAHIAHLRLLAGNRKGQNL-WLGITVALGFIFVYVQYVEYHEAFYEGLFVSSGIYGSTFFMLTGFHGFHVCLGAFMLLVQWLRSARSHFTPEDHFGFEASSWYWHFVDVVWVGLFLFVYII---
309369249  -------------------------------------------------------------------------PLINTILLLASSITLHLAHVNL-EKNRRMALIVWLEITIILAMFFLYYQGVEYAHAYQLGLTLQSGIYGNTFFLLTGFHGMHVFLGTTILIVLLARIAKDHFTPKDHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
254515976  -------------------------------LGMYWFIFSEVMFFAAFFGVLFYVRNSWPMMQTPQEAWYAWLPLWNTIILLSSSVTVHIAHTGLLDGNKKKFNL-WLAATVALGVLFVILQVAEYYEAYHFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFMGMTMLAIQLMRSLRGHFTAGDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
143853373  -------------------------------------------------------------WPGWSNVLQ-WLPLWNTVVLLSSSVTVHIAHLGLKNGNR-KKFNRWLGATVGLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGVMLSVMLCRVFFNHFEDHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
281413793  -------------------------------VGTMVWLASELMFFGGLFAMYFTLRSTSPEWAENTAILNVPLAAANTLILVLSSVTAQFGVLAAERLQPRRGMVEWFILTFIMGSIFVAVQSYEYAVLVSEGVTIAANAYGSAFYITTGFHALHVAGGLIFLFIIGRAYMARRFGHHEATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFFIVYFL---
302839346  ---------------------HTEIVRKNLVTGMWIFIVSEALLFVGLLWACLDLGMSPSWPPVGIEPIGWKRALVMSAVLAASYYSANVAMVA----KDPKMVMGALATTIGLGAMFLFDQYIEYNE---TPFTISDSPYGTTFFVTTGFHGMHVLLGSIYLACVLGMYARTH---KAGVALKSSILYWHFVDIVWIAVYGIIYV----
254558752  -------------------------QRAGATFGMWVFLASEVLFFGALFLLYTVLRLEHATFATAARETNIVYGTLNTALLLTSGLTAAIAAQASEQDGLRRLTLICLATTVLLGLAFLMVKGLEYREDIEKHLVPGAHLFFGFYWLSTSVHAIHLSIGVGLIARLIWREWRAPGFLLASPQVEVATLYWGFVDMVWIFLYPMLYLDG--
84516618   -------------------GDHTPVVRIGLRYGFIMFIMSEVMFFAAWFWMYPTYMGTEYIKPEIYAIDPFGLPLINTLLLLISGCAATWAHHALVHENNRKDLKLGLVLSIIFGAIFTAFQAYEYWILVTQGYTFGGEIHYANFFMATGFHGAHVVIGAIFLLICLLRAERGHFTPEKHVGFEAAIWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWGA-
225690882  ----------DINREATFQGCHTMKTQTNMKIGMIMFISSEILFFHSFLSPSIEIGNLWP--PMNIEKFNMSIPLLNTLILITSGISLTWSHHSIIKS-KFKKSKMSLMITIMLGIYFTSIQLIEY---FEAPFSISDSIFGSTFFMTTGFHGFHVIIGTLFLTSCLMKLMNLNYSKKHHFSFEAASWYWHFVDIVWLFLFLSMY-----
139914275  ---------------------HNSVTETGLRWGMALFITSEVMIFMVFTGTFGV-GVWPPLGTETFDPLDIPY--LNTLILLLSGTTCTWAHHAVREGNNKEA-LQGLYFTVFLGFIFSLLQIYEYQHAT---FGFTDGIYSSTFYMATGFHGFHVLIGTLFLTVCLLRARKGHLTPERHFGFEAAAWYWHFVD----------------
156616118  ---------------------HTKGVQKNMYSGMIWFIMSEVFFFLGFFWTFSVIDLGMEWPPFGVMVLNPYGVLLNTAVLISSGITVTCSHYSLLI-SDFNSCSIWLANTVFLGVLFTGLQYMEY---LESSFGMNDSVYGSIFFMATGFHGFHVIIGSIFLFISFLRILSGKLSPNRHVGFECAIWYWHFVDVVWIFLYACIYGWGSL
110816078  ------------------EGHHTQAVQRGIRYGVILFITSEVMFFHGSLAPTIEIGAVWP--PKGISVIGPWEVLLNTFILLSSGASVTWAHHAILAGER-KQALNGLYMTIALAVVFTFFQAYEY---VEAPFTISDSVYGSTFYMLTGGHGLHVIVGTTFLAICTIRLYNYHFTKSHHLGFEAAALYWHFVDVVWLFLFVVVYWWG--
158424579  ---------------------HTNVVQIGFRYGTILFIASEVMLFTGEAINYQRMEFTGGVWPPGIEPLSPWHLPLLNTLILTSATTLTWAHHALLEG-DRQGVKWGLWCTVGLGLIFSLCQAYEYLHV---HFAFSGNIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLIVCLLRVYLGDFTPQKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFIYVWAA-
138929176  ---------------------------------------------------------------------PLWVPTINTALLLSSGVTLTIAHHYL-RENSRGNCLLWLGLTVALGFVFLGFQAYEYMHAYALNLKLTSGIYGSTFFLLTGFHGFHVCVGAIMLLVVWARLAKGHFSSEKHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVLVYW----
15807600   --------------YAVPVAHHHLTKYDNGFMGMAWFIISEVALFAILIAGYVYLRVIGAAEPPALRP-SIWLAALNTLILVTSSGVVHKAEQDLHHGRTSWGRL-GLFITLLLGAIFMIFQVYEFS-LFGTESDWRQNLWQSCFFIIVGLHGLHILIGGTGIALPYYQLLTGKMDKYNHGSIVPASLYWHLVDVVWLLIVAIFYAW---
136537623  --------------------HHKITRPNLVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPEIWAEATHILNIPFAVLNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERYQARRGMREWFSLTILMGAFFIAGQVYEYAALVSEGLTLSSDAYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIAFLIVLLRVAKRRFTQSQATTAIVVSYYWHFV-----------------
137109664  ----------------------------------------------------------------------------NTVLLLTSSLTVHIAHLGLKNGNRKQFNL-WLGATLVLGYAFVVVQGVEYYEAYTHGLTLQTGIYGTTFFMLTGFHGFHVCLGAIILTIMLFRSLKGHFSADDHFGFEAGSWYWHFVDVVWVCLVAFVYVM---
256372591  -------------------------------VGTMVWLGSELMFFSGLFAAYFTIRAHVSPWPPAGTHLDTVQSAIFTTILLLSSVTMQKA-LFEAEHDRPRAAMWWVALTFVMGGSFIANQAVEWATLT---FGPQTNAYGSLFYVMSGIHGLHVIVGLVAMLFLLLRLRGVKGGRRHLPGFQALSYYWHFVDVVWVALFACLFLV---
142387825  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTVVLLSSSATVHVAHMALKENNRKRFNF-WLGITVLLAFIFVILQAVEYYEAYAHGLTLSSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLLTQLVRSTYNHFSDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
256532173  --------------------------------GVALFILSEVMFFFSFFWAHNALSPSCELGPPGIRTPNPSSTLFETGLLISSGLFVTQAHKSIRAKDYDVGPIIGLLVTILCGIVFFLVQVREYYWN---SYTISDSVYGSVFYLLTGFHGAHVVVGTIWLLVSLARLWRGEFSSQRHFGLEACIWYWHFVDVVWVTLWCVVYVW---
116624668  MSTQ--AAAPTSTSHW--GGGHSPYATNSKKFGMWLFIISDALTFSALLFAYTYSRVSNPDWPTPFH-FNPSIIFVMTFALLTSSLTMVMAVH-SMNLGNRKAAARWILATMAAGATFVGLHLTEWLNLINAGNPWGVPLFGATFFGITGLHMTHVIIGIIYLGIICQAVMRGKFKAED---VEVAGLYWHFVDLVWMFVFPLVYLMSA-
143724183  -----------------------------------------------------------------------WLPLYNTVVLLTSSGTVHFAHMALKDNNRKRFNF-WLGITVLLAFIFVILQALEYYEAYAHGLTLNSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLATQLTRSAYNHFTDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
164422125  -------------------GNHTLAVQKGLNMGVSLFIISEALFFLAIFWAYFHLGAQWPPGIEAINAFELPLLNTVLLL--ASGVTITYSHHSLIQGNRNGALYGALF-TIVLAVVFTLFQYVEYS---VSSFTITDGAYGSCFYFGTGFHGLHVIIGTMFIAVGFWRLVAYHLTENHHLGMEGAILYWHFVDVVWLFLFLSVYYWG--
167844460  ----------------------SAGEHAGGWWGMATLIATEAALFGYLIFSYFYLQSQTPERWPPEGLPKLALASFNTAVLVSSSVFVWLADRLVARRRPRAASVA-LAVAIALGAAFALIQWHEWR---GHPYGMTAHLYGSLYFTITGFHLAHVVVGLAVLAALAFWTMRGYFDDRRRAALSIGGLYWHFVDIVWLFIFTTLYL----
7335695   ---------------------HTSGVRRGLQIGMVLFILSEVFFFHSSLVSSSDVGNTWP--PYGLEVMDPMAILLNTVVLLGSGVFVTYSHYSLVMGDYT-GSVLGLFFTLCLGVFFTLLQLMEY---LDASFSIADSVYGSVFFMATGFHGFHVLVGSAFLFVCLFRLVLGEFSSSHHVGYECAIWYWHFVDVVWIFLYLSIYWWGSV
140146000  -----------------HQGHHTPVVQIGLRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPTWPPPDIHLMDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHALLEGNR-KELIQGLWCTVGLGVVFTGFQVYEYMH---ADFSFSGHIYGATFYMATGFHGFHVLIGTIFLIVCLARSIAGHFKSDHHFWVRGCCMVLAFL---WMCL----------
197116444  ---------------------HAEKDSFGAKLGMWLFLFTEMLLFGGVFILYSVYLTRYPEFGLGGHQLDLVFGATNTVVLLTSSLFAAMSV-TAIKRGAKQLTLGLLSGTIGCALIFLFIKYLEWSAKFHHGGPPGESIFFSLYYLTTGLHGIHVIIGGILMTWTAVMVQKGMLNSADNVTLENVTLYWHLVDLVWIFIFPLYYLI---
260777092  -------------------------------------------------------------------------PLINTLILLTSSITLHMAHTSLEQNKRM-ALIVWLEITIVLAGFFLYYQGVEYAHAYQLNLTLQSGIYGNTFFLLTGFHGMHVFLGTTFLIILLARVAKDHFTPKDHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
137690160  --------------------------------------------FAGFFAAYLTFKAVNPLPDGAIYELELPLPILNTVLLLVSSATFHRAG-QAIRQDDHGRCRRWLLITAGLGLAFLVSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFFAATGFHGLHVTLGALMILIVWWRQPQGRVTAADHFPLEAAEVYWHFVDGIWVILFVILYLL---
226247246  ------------------QGFHTEKVQSGLTLCFILFLISELMLFFSFFWAHSALSSSVEIGPVGLECLDWSKVPLNTALLVASSASITLSHHYLQSGDIWLSVVTYVG-TLGLSVMFIKNQYEEYAW---SSFSISDGVYGSCFFMLTGLHGMHVIGGTCGLLFCLVRMMLLQFSTEHHIALTLAIWYWHFVDIVWLGLFFIIYIWG--
140366946  ----------------------------------IVWLSSELMFFATLFAMYFTTRQGPKVWLESTEILNIPFAAINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQERRGLREWFALTFLMGAFFIGGQIYEYAALVSEGISFSSKPYGSVFYITTGFHGLHVTGGLIAFLILMVRIFKPKFTHKQATSAIVVSYYWHFVDIVWIAL----------
294504896  ----------------------------------------------------------------------MNFVLVETFLLLFSSITYGVAML-GMSKGSVKQVNTWLGFTFLFGLGFIAMELYEFHKLIEEGYGPARSGFLSAYFALVGTHGLHVTAGLAWIIIMMIQVARRGLNSTNRTRLMCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLLGAI
139747699  -----------------------------GRLAVWWVLASEIFIFGGLIMCFLLFKFNNAPGFEDADMTSTAAGAFNTFVLLTSSLSIVLAHA-AAEKGDIQASFRYIWFTIGGGLVFLLVKTYEYSSKIYGGITLTENVFWSFYFTATGLHALHVIGGMVIMGMISFDVRKNH----NLQRVELIGLYWHFVDIVWIFLFPILYI----
143177793  ---------------------------------------------------------------PGWENISHWLPLYNTIVLLSSSVTVHFAHL-GLKKGNKKTFNIWLGITVLLALIFVGLQAAEYYEAYHFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMLGGLMLAVMFIRVFYGHFNEHKHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
14578420   ------------------QGHHTMIVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPELGSCWPPGINPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGDRKH-MIQALSITIVLGLYFTLLQASEY---LETSFTISDSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLLVCLIRQLNFHFTSNHHFGFEAAA-----------------------
142021069  -----------------------------------------------------------------INSIFTWLPLWNTVVLLSSSGTVHFAHMALKDNNRKRFNF-WLGITVALAFIFVILQAVEYYEAYAHGLTISSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLLTQLTRSTFKHFTDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
241775040  -----------------RAGDHTPVVQIGLRYGMIMFIASEVMFFVALFTAWASAGSTDPNGPAGVEAVSAWQLPLLNTLLLLLSGTTVTWAHHALQEGDRKGAKWGLFLTVILGAIFTSVQAFEYYHIVHHHLFFNAGLYGSAFFMATGFHGFHVLIGTIFLLICLIRLMRGGFTPQKHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAFIYVI---
144130280  -----------------------------------------------------------------------WLPMWNTLVLLSSSFTVHVAHTALL-KDQRGKFNLWLGITVGLGIFFLFLQAAEYYEAYHFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLIRSVKNHFTASDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
157384923  ---------------------HTPGVQVNLLYGMVWFIVSEVFFGFFWTFYYASLNPVVEIGPVGIVPLDPVGVLLNTVVLLGSGFTVTWSHYSLLLGEKSGAKV-GLIYTLGLGIFFTLLQILEYG---DSSFSLADSVYGSIFFMATGFHGFHVLVGSVFLGVSLVRMWVGHLGASRHVGYECAIWYWHFVDVVWLFLYVSVYWWGSV
157814418  -------------------GEHTSKVSEGLNMGFLLFLMTELMWFFGMFWAYFYSALWPPMSIMPMQATDLP--LFNTLMLLMSGATMTYSHHALMARNRFNSMF-GLFLTMLLGFLFIICQYFEYYYC---SYTLADSVYGSVFFMLTGLHGMHVMTGTLLLCLNFYRLYNYQLTSEKHTGFNTSILLWHFLDVAWLFVYIVCYYWGV-
213857961  -----------------------------------------------------------------------------TFLLLFSSITYGMAAI-AMHKNNKSQVISWLALTFLFGAGFIGMEIYEFHHLIVNGMGPDRSGFLSAFFALVGTHGLHVTSGLIWMAVLMVQVARRGLTSTNRTRIMCLSLFWHFLDVIWICVFTVVYLMGAM
254444326  -----------------------------GRLAVWWVVASEIVIFGGLIATYLLNRFLHGSWEVSAAYTNTFIGAANTFWLLTSSYFVVLAHA-AAEKRDAKTARKYLWYTIGLGACFMGFKSYEYATEISHGFTLFTSNFWSFYYTATGLHGFHVLCGMVIMAIIAEKDIKN---EQNWHRVENIGIYWHFVDIVWIFLFPLLYI----
269973626  ---------------------HTASVQSNLLIGMVWFISSEVLFFFGFFWSFFHSSLGVSWPPTGVEVLNPLGVLLNTLVLLSSGFSVTWAHYSLLLNNYSDALFGMLF-TIGLGMFFTLLQAMEYLDGF---FLISDSVYGSVFFMATGFHGFHVIVGSLFLLVSSFRMFLGQFNMNHHIGLECSIWYWHFVDVVWLFLYISIYWWGSI
37910020   ---------------------HTSLVARGLRVGMILFILSEVFFSSXFFWAFFHLGSWPPLGVSPINAXGVP--LLNTAVLLSSGVSVTWAHYSIRVWNRLNQ-LTLFWLRFYLGIWYTGLQAEEYY---SASFTISDGAXGSLFFVMTGFHGMHVLIGTIFLFVGLVRTFKYHFSKGHHVGLEVAIWYWHFVDVVWIFLFIFVYWWG--
149923341  MSSNAHDHDEERPWFLAHHFDTVGQQMSSAKLGMWLFACTELLMFSGLFLAYFILRKMYPEMLTASEELNKTLGGLNTIVLLFSSYTMALGVRAAQTNN-KKALERNLIITIVCAFIFLIVKYFEYSAKIHHGLLPGDKVFYGLYFTMTGLHGVHVVVGIGVLTWILIRARRSEFSSQNYVAVENAGIYWHIVDLVWIFLFPLLYLV---
137340468  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSGTVHFAHVALKQNNRKRFNF-WLAITVFLAFVFVILQALEYYEAYAHGLTLNSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLLTQLVRSSFKHFSEKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
309779340  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSSFLIGYMVRMSTTVPWPDTAEVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMAMAVNFGYRRNAKRAAALMLAT-ALLGVCFVSLQAFEWTKLIVLEGVLGAAQFGACFFMITGFHGFHVTCGVIYLLLVARKIRQPGFEHGNFQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
88607040   ----------DVVVEAIRDKCFTFIVKKGLRIGLSMLILSETMLFPAYQLVDYSQKVATVWPPVGIETVSAWLPFMNTVTLLLSGCTITWSHHYLMI-DDIKSSLKMLAFTIGLGLVFSTFQLIEYLHAGFAFSEEGKAVYSSNFYMATGFHGLHVLMGIVFLIVCWIRMFRGQMSSDCHIGFECAAWYWHFVDVVWLFLFLFMYVI---
142196473  ------------------NHEPGHIKHDGHNLGFIIFLCSESIIFLAFFSGFALLKLTSPEWPEGVEGLETKLPLINTIVLVSSSFVAYFAERYLHKENLWGFRALWL-LTMAMGTYFVYGQYVEWSEL---PFSLSSGVFGGTFYLLTGFHGLHVITGILLMALMLFRSFRPNNYAKGDMGVTSVSLFWHFVDV---------------
66876641   ------------------QGHHTPVVQKGLRYGMILFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGIIPLNPMDVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGNRIP-MIQALFITIILGIYFTILQASEYMETT---FTISDSVYGSTFFMATGFHGLHVMIGTTFLIVCLIRQIHFHFTSTHHFGFEAAA-----------------------
163311500  ------------------QGFHTEKVQSGLTLGFILFLISELMLFFSFFWAHSALSSSVEIGPVGLECLDWSKVPLNTALLVASSASITLSHHYLQWGDIWLAA-ATYIATLGLSVMFIKNQYEEYAW---SSFSISDGVYGSCFFMLTGLHGLHVIGGTCGLLFCFIRMMLLQFSSEHHVALTLAIWYWHFVDIVWLGLFFIIYIWG--
142667551  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSVTVHIAHL-GLKKGNRKRFNTFLGITVFLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAIMLGRVFAGHFEEHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
4760396   -------------------GDHTIAVRKGINLGFLLFVVSEILIFAALFWAYFHSGVWPPVGIQAVQPTELP--LLNTIILLSSGATITYSHHGLVGGNRKNA-LSGLLITFWLIVIFVTCQYIEYTNAT---FTITDGVYGSVFYAGTGLHFLHMVMLAAMLGINYWRLRNYHLTATHHVGYETTVLYCHILDIIWLFLYIVFYWWGV-
142828166  ------------------------------------------------------------------------LPLVNTIVLLTSSVTLHFAH-TSLEKGKRSAITLWLGLTILLGISFLALQAEEYSHAYHMGLTLTSGVYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTIFLLVLFFRVLKGHFSADKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
142933608  ----------------------------------------------------------------------VWLPLWNTIVLLSSSVTVHIAHI-GLKNNDRKKFNTWLGVTVFLALTFVGLQIAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGVMLSIMLLRSVRYHFEQHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
300694615  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSSFLIGYMVRMSTTVPWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMAMAVNFGYRRNAKRAAALMLATALLG-ATFVSMQAFEWTKLIVHEGILGAAQFGACFFMITGFHGFHVTCGVIYLLAIARKILQPGFAHGNFQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
261363527  ------------------QGLHTLKVTMGLRWGMILFITSEVFFFLGFFWSHASLSPSIEIGPKGIFTFNPLEILLNTLILISSGLTISWSHHAIMENNYT-QSFQSLLITVILGLYFSFLQSYEYYQ---APFSISDSIYGSTFYMTTGLHGLHVLIGTSFLLICLIRLYFNHFSTSHHFGFEAAAWYWHFVDVV--------------
142929436  -------------------------DQDVRKVGLWVFIMSEIMVFASFFSSYLRMRTEWCTDWARYDLGKLMPGAINTFALIISSYTIVLALKTAKTKDKKSTVRFYLLATFLLGSMFIVLKLIEWSHLIHEGFTIQSPQ-GSIFYIATGAHGLHVFVGLLVMLYMIFKADTVEFDEDNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVAIFPAFYL----
255506242  ----------DVTRESAFQGLHSMNVFKGMKLGMILFIVSEIFFFISFFWSFFHLSLDMKWPPMGIKVFDPFLIMLNTIILLTSGITITWAH-NSMIYNNYKQFMMSMMMTIMLAIYFSMLQGYEYLEASFSISDSSYSS---TFFMSTGFHGIHVLIGTSFLMVCFFRFLKLHFNSNHHFGFEAAAWYWHFVDIVWLFLYLIIYWW---
40458410   ---------------------HTKPVQSNMITGFIIFILSEIALFASFFWAFFTSALVPTPPPQGIHIPSPSGAPLLGTLLLLSSGAFLTWSHHAMTTGQDTDVTQGLIWCLILGEGFAVLQASEYA---CAQFSIADSALGSCFFMLTGLHGSHVLIGLSLLEICLVRHLKGQFATNHHLGFETSAWYWHFVDVVWLFVITFIYCWG--
114052846  ------------------QGSYTTMIYNNMKFCMLLFISSELMFFISFFWTYFFLSPNIEIGPMNISPFNPFNIPLMNTIILISSSSTITWSHHAMLNNKYNSSILSMMSTITLSMIFMYFQYLEYS---NSKFSINDSIYGSIFFMTTGFHGTHVIIGSIFLSINLIRMMNKQFSSHNHFGMEASIWYWHFVDMIWLFLFMLIYWW---
141692384  -----------------------------------------------------------------------------------SGTTVTWAHHALIHG-DREGLKQGLWATIALGLLFTAIQAYEYS---AAPFGFGGNTYSSAFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLYRAYLGHFTPRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYVWG--
94984514   --------------YAVPVEHHHLTKYDNGFMGMAWFILSEVGLFGVLIAGYVYLRISGHAEPPAMRP-SIWLAALNTLILVTSSFVIHKAEQDHHHGRYTWFRL-GLFITLLLGTLFMIFQVYEFS-LFGTESDWKQNLWQSCFFIIVGLHGLHILIGGTGVALPYYQALTGKMDKYNHGSTAPASLYWHLVDVVWLFIVAIFYAW---
142290187  ----------------------------------------------------------------------WHLPLINTLILLTSGTTVTWAHHALQH-DDREGLKWGLILTVALGALFTVFQVYEYQHAA---FGFSGHIYGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLLRALNGHFTSQQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVVIYILGA-
295676153  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSSFLIGYMVRMSTTVPWPDPSKVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMAMAVNFGYRRNARRAAQLLLATALLG-ATFVSMQAFEWTKLIVHEGILGAAQFGACFFMITGFHGFHVSCGVIYLLLIRRKILQPGFTHGNFQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
24430832   -------------------------------------------------------------------------------ILLTSGITVTWAHHGLMENNYTQA-LQGLFFTVILGIYFTALQAYEY---FESPFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRHWMNHFSSIHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYISIYWWG--
139154888  MSQFDISKLPKGPKGFMYDWGSDQRAFKGVPWGMWIFLLSDTFIFSCFLISLMTARASTTPWPYASEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMAIAVKYGYEKNR-KLCGWFLMATAIGGLTFVGMQAFEWSKLIFHGNPFGAEQFGAFFFMVTGFHGTHVSIGVIFLFIFARKVFRGDFDTGDYEAIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
138440639  -------------------------------------------------------------------------PLLNTVILLTSGASCTWAHHAIVAGERAQAII-GMIITLILAVFFTALQAFEY---VNAGFTISDSVFGSTFFMATGFHGFHVIVGTIFLTVCYFRLIDYHFTKQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVTIYWWG--
142503142  ---------------------------------MLWFIFSEVMFFCAFFGALLYVRVFSVPWIGGEGIDPWHLPLVNTALLITSSVTVTFAHHALKENKR-SALEAWLAATIILAVIFLYFQAVEYHEAYTEGLTLNSGIYGATFFMLTGFHGFHVMLGTTMLFVMLLRCFDGAFSPEKHFAFEAVAWYWHFVDVVWVGLFIFVYIL---
87123987   ------------------NHEPGHIKHDGHNLGFIIFLCSESIIFLAFFSGFALLKLTSPEWPEGVEGLETKLPLINTIVLVSSSFVAYFAERYLHKENLWGFRALWL-LTMAMGTYFVYGQYVEWSEL---PFSLSNGVFGGTFYLLTGFHGLHVITGILLMALMLFRSFRPNNYAKGDMGVTSVSLFWHFVDV---------------
226247272  ------------------QGFHTEKVQSGLTLGFILFLISELMLFFSFFWAHSALSSSVEIGPVGLECLDWSKVPLNTALLVASSASITLSHHYLQWGDIWVAA-ATYIATLGLSVMFIKNQYEEYAW---SSFSISDGVYGSCFFMLTGLHGLHVIGGTCGLLFCFVRMMFLQFSSEHHVALTLAIWYWHFVDIVWLGLFFIIYIWG--
137694502  --------------------------------------------------------------------------LINTLILLLSGTTVTWSHHALLE-DDRKSFINGLILTVILGVCFTALQAYEYHHAT---FAFSDHIYGSVFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLWRGKLGHFNKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
142108329  ----------------------------------------------------FVLAEKSMAWPGWNHALE-WLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHL-GLKNGDRKKFNRFLGVTVTLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAIMLGRVFAGHFEEHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
114772990  --------------------------------------MTNEVLWPGFEAVWPLL--QTPGGTESTQMGWFGLPLINTLLLLTSSITCHYAHV-GLEQNKRKQLSWMLGLTIILGCIFLALQVEEYIHAYDIGLTLDSGLYGNTFFMLTGFHGMHVTLGTVILIVLWFRVQKGHFTPDNHFAFQAGSWYWHFVDVVWVMLFFFVYIL---
119503597  -----------------------------------------------------------------------WLPMWNTIILLSSSFTVHVAHTALL-KDQRSKFNLWLGITVALGIIFVGLQAAEYYEAYVFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFMGMTMLLIQLLRSVRHHFTASDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
23752287   -------------------GEHTKAVRKNIKIGFYLFLLSETFLFFSFFWAFFHSAIWPPMGFENKVLNPLEIPLLNTIILLASGSTLTSAHYNFKLGNR-SKVIRYLIATLFLSCLFLSGQYFEYS---NASFTIADSVYGSTFYFLTGLHGLHIIIGTLFLFTSLIRIFKSQLTIQNHLGFELAIIYWHFCDIVWLFVFLFVYVWG--
46519111   ------------------QGHHTPIVQKGLRYGMILFIVSEVFFFSSLAPTHDLGGCWPPTGISPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGKRNNMNQA-LLITILLGIYFTVLQASEY---FETPFSISDGIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLMVCLLRQLKYHFTSKHH------------------------------
90581411   --------------------------------------MTNAVLWPDFVAMWPL--EKTPDGTETQAMGPIGLPLYNTILLLTSSVTLHFAHTALEQDNRPRLKLLLLLT-VLLGAVFVYLQGVEYVHAYEMNLRLDAGIYGNTFFMLTGFHGVHVTLGAIILFIVWCRILKGHFTPEHHFAFQAGAWYWHFVDVVWLGLFLFVYIL---
260430763  -------------------------------FGFWVFLMSDLVYFGLMFGVYITMIDAQAGGPGPHELFDLYSIFAQTLILLTSSLTVGLAMLALKYNLPRGRIVLWFAVTLLLGLSFLVLEIRDFMSMADKGGIPQRSGFLSAFYGLVPLHGLHVAAGCVWLVVLGIQLRVMGMTDLVVSRMVRLALFWHFLDLIWIGIITIVYFGGL-
48728254   ------------------QGAHTFLVTLGLRWGVILFIVSEILFFVSFFWAYFHLGSIWPPGITPFNPIHIP--LLNTIILLSSGITITWAHHALIEK-SKSQTTQGLLLTIILGIYFTFLQGYEYME---APFTISDSVYGSCFFMATGFHGIHVLIGTTFLMICLMRHMKNHYSNSHHFGFEAAA-----------------------
143824788  ------------------EEHVNSTGVDNKKLMMWIFLGSDCLFFGSFISTYLVYRNRSLAGPYPNEILDIPITTVSTFVLLMSSLAMVLAVSYVQRGSQVIG-RYWTLATALLGLVFMGFQVYEFSHFAHLGLTPRTNIFGSTFFVMTGFHGGHVTFGVIWLVIFAV------------------------------------------
289521640  ---------------------HTIAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTHIVAISPWGLFVNTILLLSSGASVTWAHHAIIAG-FKKEAMLGLNITLIFAVAFTAMQGFEYA---SAPFSMSDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTFRLYFDHFSRQHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLY---------
255020823  MSGHASNTPDPKTAVLWDTEYHGHDVISTRSLGFFLYLLSDGMIFATLFAAYGVLSHSYFGGPTPADFVKPWYTFSQTIALFLSVLAYGMGM-TALKRRSRGGLINGLLGAFVLGVLFLVLDIHDVLDLAAHGITVATSGGISAFIVLTQVHAAHIFFGLLWILVMIYQVLRLGFTADTVGRLLSLRMFWHFQAVVWVFVYIFVYLWGYM
142512433  ---------------------------------------------------------------PGWDKMLLWLPLWNTIVLLSSSVTVHMAHINLKANKKKKFNI-WLGITVALAIFFVGLQALEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMLGGFMLAVMLTRVFYNHFKPGHHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
241766386  ------SENNNPSLHHAHAGRVEAPRLRGD-LGVWLVILMELLTFAILFVSFAFARAEVDVFNASQATLNLNAGALNT-VLLISGSWCVASAVAAVQRDASVAGARWLLGALACGGGFVAVKLTEYAHKLGDGVDLSTNTFYMFYLLLTGFHFLHVVVGMLAIAYLWVKTRRGRYGSHDCHALETGAAFWHMVDLLWIVLFPLVYVM---
270158246  ------------------------------------------------------------------------LAAVNTLILLTSGVTVTWAH-WALKLKKQKQLLIGMALTISLGILFLVLQGYEYHEAYEMNLTLSAGIYGTTFFMLTGFHGIHVTLGTIMLIVIFFRCKYGHFTPERHFAFEGVAWYWHFVDVVWLFLFVFVYWL---
66876603   ------------------QGHHTPVVQKGLRYGMVLFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPAGIIPLDPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGERSH-MIQALLITILLGAYFTALQAFEY---IESPFTIADGVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLVCMIRQLLYHFTATHHFGFEAAA-----------------------
55583318   ----------------------TVQEVNNMKLAFALFIWSEIFFFVGLFWAFFHLGCMWPPGIMPMDPYALPLLGV--TILVSSGYSANWAVKTV---KAGFNDWRSMGVTVGLGILFSCLQLHEYK---SAGFTMQDGIYGSCFYLITGFHGLHVLAGTMFNIYCLKMMVYGSYSPSHMTSIQMSVWYWHFVDIVWVAAYLFIYIWG--
269103893  --------------------------------GMSWFIFSEVMFFVAFFGALFYARMIAVPWIWPLETTPLGLPLYNTLILLTSSVTIHIAHM-AMEQNRRPRVILFLLLTVLLGALFVYLQGVEYLHAYEMGLTLDAGIYGNTFFMLTGFHGLHVTLGAVLLFIVWCRVMMGHFSAHKHFAFQAGVWYWHFVDVVWLCLFVFVYIL---
66876667   ------------------QGHHTPVVQKGLRYGMVLFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITPLNPLDVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMGGSRMN-MIQALTITIALGIYFTLLQGSEY---LETPFTIADGVYGSTFFMATGFHGLHVMIGTTFLIVCLIRQIKYHFTSTHHFGFEAAA-----------------------
90412709   --------------------------------------MTNLVLWPEFVAQWPLIK--TPDGSETQAMGPIGLPLYNTMILLVSSVTVHIAHTALETNNRKRLTLFLLLTVLLG-SLFVYLQGVEYIHAYQMDLTLDAGVYGNTFFLLTGFHGLHVTLGTIMLFVVWCRILKGHFTPHQHFAFQAGAWYWHFVDVVWLCLFIFVYIL---
143843817  ----------------------------------------------------AFVSQEKSMAPADAHAWYAWLPMWNTLILLSSSATVHVAHTAILAGNR-KKFNRWLGITVGLALIFLGLQAAEYYEAYVLGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLVRSVRRHFTATDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
298504335  --------------------HATHRDYAGAKLGMWLFLFTEMLLFGGLFILYAVYLHRYPAEFAAAGHLDLVLGTANTVILLT-SSLLAALAVTAVQRDEGRVALRALGGTILCAGLFLVIKYAEWSAKISHGIYPGSSVFFGLYYLTTGLHGLHVLIGGILLTVVARRVKGGRVHAGDYIWLENGALYWHLVDLVWIFIFPLYYLM---
94317188   ----------DVTREATLEGHHTKVVQLGLRYGFILFIVSEVLFFFAFFWAHSALAPTVEIGPKGIGVLDPWEIFLNTLILLSSGASVTWAHHALLAGKNKSVVLALVLTVLLA-TVFTGFQVLEYYE---APFDLSSSIFGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFLLLCGLRQYLGHFTSEHHVGFEAAAWYWHFVDVVRL------------
78060472   --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSSFLIGYMVRMSTTAPWPDTAKVFGLSLIAIMTFTLISSSGTMAMAVNFGYRRNARPAAALLLATALLG-ATFLSLQAFEWSNLIFREGILGAAQFGACFFTITGFHGFHVTCGVIYLLLIARKILQPGFTHGNFQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
255019615  MSHAETVVDPDKVRLWSED-YDGHDVISTRTFGFWMYVLSDAMLFATLFAAYGVLSHSYYTGPTPAQFVTPWYTFTQTMALFLSVLIYGWAMTSLKEGN-KSGVINGLLGALVLGVLFLALDIHDVMRLIAAGITPEVSGGLSAFYCLTQVHAAHIFAGLIWIVVMLWQVARKGVTEDVVGRLISLRMFWQFQAVMWVFIYVFVYLWGYM
143991538  --------------------------------------------------------------WPGFNDALTWLPLWNTIVLLSSSLTVHHAHVGLKNGNRKQFNV-WLGITVTLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGIMLGIMLARLFAGHFEDHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
126658978  ----------------------------NVLFGVAVFLLSESMIFVSFFLTSIILRLSTDPWPPGVSGPELSLVWINTIILLSSSLVIYLAEQALKKQNLIGFRLLWFT-TSVMGTYFLVGTFKEWQGL---DFGLSTGLVGATFYLLTGFHSLHVFAGIFLQMLMLVRSFIPGNYNRGHYGVISVSLFWHFVDGIWVILFSLLYLWGT-
66876593   ------------------QGHHTPVVQKGLRYGMVLFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGARSH-TSQALLITIILGIYFTILQALEYKE---TSFTIADGVYGSTFFMATGFHGLHVMIGTTFLIVCLIRHTLYHFTSTHHFGFEAAA-----------------------
28436208   ---------------------HTKGVQKNLYSGMIWFIMSEIFFFLGFFWTFFHSGLNMEWPPMGVLVLNPTGVLLNTAVLISSGITVTCSHYSLVISN-YYSCAIWLLVTIGLGVFFTGLQYMEY---LESSFGMNDSVYGSIFFMATGFHGFHVLIGSMFLFVSFLRILGGKVSGNRHVGFECAIWYWHFVDVVWIFLFICLYGWGSL
25057192   -------------------------------------------------------AMWPPTNIYPFNPFEIP--LLNTTILICSGISISWSHHSIINNNFKEAFYA-LFITILLGIMFSILQMWEYMQ---AQFSMSDSIFGSTFFMTTGFHGIHVIIGTTFLIISLFRMNKNLMSSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
270267500  --------------------------------GMILFITSEVMFFVSFFWCYFIGSVWPPKGIQSINPFSIP--LLNTLILLSSGVMVTWSHFSILYNDWFYAVVT-LGATVFLGVYFLFIQYQEYMDAT---YTFMSSGYGSIFFLATGFHGFHVLLGCMLLSGSLYRMLLMVCDSLSHYNFEFSAWYWHFVDVVWLFLFIFIYWWG--
170319464  -------------------GYHTHKLEVSLRVGMLLFILSEVFFFASLSPTIDIGMTWPPKGIVALSVYSVP--LLNTIILLSSGITVTWAHHAIMN-NYFNKSVFSLLLTVVLGIYFLFMQWVEYNE---AQFSMADGVYGSTFFMATGFHGMHVLVGTTFLFYVWLNLVECKLFYNHHFSFEAAAWYWHFVDVVWLILFISIYWWGSL
194442178  -------------------GQHTSLVARGLRVGMMLFILSEVAFFHCSLGALCQHELWPHAGILPITYYSIP--LLNTGLLLASGVSVTWAH-KAVKCWNVTEAKQALFITIFLGMYFTKLQWDEYNVC---SFCISDGSFGSTFFVMTGFHGLHVIIGTIFLIVCLGRTHLYHFHKGNHVGLEMAIWYWHFVDVVWLFVYSFVYCWGM-
66876613   ------------------QGHHTPVVQKGLRYGMVLFIVSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGITTLNPLDVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMENNRNH-MIQALSITIMLGIYFTLLQASEYME---TSFSISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLMICLLRQIQYHFTTTHHFGFEAAA-----------------------
134990765  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSVTVHIAHLALKNGNRKKFNI-MLGVTVGLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVLMGGFMLAIMLARVFAGHFEEHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
141385705  ----------------------------------------------------------------------MWLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHLALKNDN-KKSFNKWLGVTVGLALFFVGLQALEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGLMLAIMLSRVLYNHFDPHNHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
226356834  --------------YAVPVEHHHLTKYDNGFMGMSWFILSEVGLFAVLIAGYVYLRVIGAAEPPALRP-SIWLAALNTLILVSSSFVLHKAEQDMHHGRVTWGRL-GLFVTLLLGGLFMIFQVYEFA-LFGVESDWKQNLWQACFFIIVGLHGLHILIGGVGVALPYYQTLTGKIDKYNHGSLTAASMYWHLVDVVWLLIVAIFYAW---
110634818  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLLAYMVRMSTVEPWPNASEVFPLILIAIMTFVLISSSGTMAMAV-NFAYRRNRSATVALLLATALLGAAFVGMQAFEWTKLITEGVRPWGNQFGATFFMITGFHGTHVTFGVIFLLIVAFKVWRRGFFTGDYEHVEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
119776618  --------------------------------GMSWFIFSEVMFFAAFFGALLYARTIAVPWVWPLETTPTGLPLINTILLLTSSFTLHFAHM-GLEKGKRTALTLWLGLTILLGLGFLSLQVEEYIHAYEMGLTLASGVYGNTFFLLTGFHGLHVTLGTIFLLVLFFRVLKGHFSHDNQFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
135531812  --------------------------------------------------------MSWPGWGHAME----WLPLWNTVVLLSSSVTVHFAHLALKNNNKRVFNI-WLGITVGLALTFVGLQVAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLSVMLCRVFYNHFDPHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
134729890  ------------------------------------------------ITTFLIFKGRDFPGIKLTDVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAH-NALETNDQEKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVLLLALWIGQRQKGLSLNEGMNLEFIALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
226939107  ------------------------------RWGMGWFIFSEIMFFGALFGALFYFRPDWPAGPGDIRPYRPMLPAVNTLILLSSGLTLTLAHLALLAGRR-RRVQWCLGATVLLGALFLGLQAWEYRHAMHMGLSLASGAYGMTFYLLTGFHGLHVFLGALILSVVWLRLMRGHFDERHHFAFEAAAWYWHFVDVVWLVLFVCVYWL---
137251719  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSGTVHFAHMALKENNRKRFNF-WLGITVALAFIFVILQAFEYYEAYAHGLTISSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLLTQLTRSTFKHFTDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
300770041  -----------------------------GKIMMWFFLVSDAFTFSAFLIYYGAQRFAHFTWPDPDKVFPLVFVGIMTFILIMSSVTMVLAV-DAGHRNKKDEVVKWMLWTILGGLAFLGCQATEWTHLHHLGFWFGQNQFSNLFFTITGFHGFHVSIGVILNIIILCMTLNNTFNRGSYLMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
182677718  -------------------GYHTRVVQLSHRYGMILFIASEVMLFPNFPTEYLFLGGVWP--PKGLEVIDPWLPLLNTLILLTSGTTVTWAHHALLE-NDRSTVKKALLLTVVLGVVFSFVQGYEYLH---APFAFKGSIFGATFFMATGFHGFHVIVGTIFLLVCLIRVQAGQFTPTHHLGFEFAAWYWHFVDVIWLVLFASIYVWG--
134880934  -----------------------------------------------------------------------------------SGAAATWAHHAIAHENDRKGLENGLILAIGLGALFTVFQIYEYTH---ASFAFSGNIYGASFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLIRAKKGHFSPEKHIGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWGA-
134988318  ------------------------------------------------------------------------LPFLNTVILLTSSVTVHFAHTAIKNENR-KKLIAWLAVTVLLGIIFLGLQVEEYIVAYDMGLTLGSGIYGSTFFLLTGFHGFHVTMGTFILLVQLFRAIKGHFSHKDCFGFEAASWYWHFVDVVWVGLFIFVYVL---
136567001  ---------------------------------------------------------------PGFNNLLTWLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHLALKAGNKSKFNV-WLGVTVGLALFFVGLQALEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMLGGFMLAVMLIRIFYNHFEPEDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
76801868   ----------------------------PMKLTMLLFLGTEVATFGAGFVYYFFIRADAWANLPPINVLN-ALVIANTLILIASSVTMHYAHHALL-KDNRKRFVRLLGATLLLGLIFLAGQTYEYYEFITYGFGLTDGAYGSAFYALTGLHGLHVALGAVLLTILFIRAIYGHYSPEKHVSVSTVSMYWHFVDIVWVFLVVVLYV----
222479219  ------------------------------KLGVWFFLASDVIVFGAFLSA-AIFVRYNAGWMSWSPLTESLPGLINTFVLITSSFTVILALV-AAHRNSRQGLLASLGATIALGFTFLGIKMWEWHHEIYARNPHGDPVQASIYYVTTGLHGVHVVIGLVIACFLFVRTYQGH-YMDDERPIEYFGLYWHFVDIVWVFIFPLFYL----
90412309   ---------------------------------IWVGILSELTEFGIFFVAYFIAKYHYPAFSLGPQSVSTASGVLNTLILLSSSYFMAKAMINIRLDNL-RKSERYLWLTFSCGCLYLMVKTGEFYWNDLQGFSTNTSEFFTIYYYMTFNHFLHVGWAACAILWVIFRLRKGGYSAKQHSGLEALAMYWHMIDLMWILIFPLLYVL---
119946343  ------------------------------------------------------------------------LPLLNTFILLTSSVTVHFAHHALLAGKRT-QLKALMIISVLLGGSFLYFQVTEYIHAYHEGLTLTSGIYGNIFYMLTGFHGMHVTLGTILLLIVTLRIFKGHFSKTNHFAFEAAVWYWHFVDIVWLCLFFFVYVL---
219938416  -------------------GQHTFLIYQNLKMAMIMFIFTEILLFTSLLWNFFYMKKLNYDMMWPPKFLPYHIPLLNTLILFSSSITITWSHHCLINKNYKIMKISS-FITLMLGITFITLQIYEF---FTMKFNMNDSIYGSSFYLTTGFHGFHVIIGLMFISSYMIKM--KYSNSWHNFNFESASWYWHFVDLVWLFVYTSLYL----
140416735  ------------------EGHHTNIVQLGLRYGMILFIVSEIMFFFAFFWAFFAAALAPVWPPKGIDVFDPEVPLLNTLILLCSGATVTYSHHAITCGNKIEAVLGLVLT-VVLAAIFTGFQGFEY---VSASFTISDGIYGSTFYMATGFHGFHVLIGTIFLTVCLIRLIRDHYTIQHHFGFEAAAFYWHFVDVV--------------
141917382  ----------------------------------------------------AFVSQETSMAPADAHAWYAWLPMWNTLILLSSSATVHVAHTAILAGNR-QKFNRWLGITVGLAVIFLGLQAAEYYEAYELGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLVRSVRRHFTATEHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
255061631  ---------------------HLEKDSFGAKLGMWLFLFTEMLLFGGVFILYSVYLTRYPEFGLGGHQLDLVYGATNTVVLLTSSLFAAMSV-TAIKRGAKKLTLGLLAGTIGCALIFLGIKYLEWSAKFHHGGPPGESIFFSLYYLTTGLHGLHVIVGAILMAWTGILVQREVVNVGDNVTLENVTLYWHLVDLIWIFIFPLYYLI---
238908493  -------------------------------WGFRLFIISEVFFFAGLLGAFSSIHGVGFWPPRGIKPLSPKMALLNTAVLLGSSVTANWALCCVKAHNCLNSGLVALMVTICLGLCFTYLQALEYYW---ASFSFGDGIYGSSFFLLTGFHGLHVIIGTIFLVVCWFRLLNFHFSFNHYFGMWAAVWYWHFVDIVWVFVYGMVYIWG--
138115801  -------------------------------LGMFWFIFSEVMFFAAFFGTLLYVRQTWPPSITPQETWYAWLPMWNTIILLSSSATVHVAHTAILAGDRAKFNR-WLGITVGLALIFLGLQAAEYYEAYVLGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLVRSVKNHFTASDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLF---------
291295099  --------------------HHTVTGKSNAWVGMAWFIVSEIALFGILIAGYLYLRLTGAAVPPEDHRPALWLALLNTFFLVASSFTVHYAHHDLRTNKFSPFKLGML-ISILLGVVFFLFQIWEFAIASGHEAARKAALWFTAFFLIVGLHGAHVLIGGTGLALAYAQGLAGKIDNHEQGTLEGSSMYWHLVDAVWLFIVTIFYIW---
11467918   ------------------EGFHTSKVKNGLHLGMMLFIWSERMFFVGLLWAFLHAALMMSWPPVGIVPVHWTALPRTNTILLLRSYFTANAAKHAMDHNNKSLCKLHLRTTIGLGLLFVYCQYLEYT---GAAFTFSDTVFGSAFYLTTGFHGLHVILGFLYLTVCYITL--NSAAPGRCTAMDLAILYWHFVDVVWVGLLVIIYIWG--
237869076  ---------------------------------------------------------WPPKMIIPFNPYNIP--LLNTIILLSSGMSITWSHYMILSNNF-KESLKSLIITIMLGIYFTFLQ---YMGHYESNFTISDSIFGSIFFMMTGFHGLHVIIGTLFILITFIRLNNLQFSKYHHFGFEASSWYWHFVDVVWLFLYIFIYWW---
136751080  --------------------------------------------------------MSWPGWNHALE----WLPMWNTIVLLSSSVTVHFAHLALKEDN-KKVFNKWLAVTVTLALVFVALQVLEYYEAYALGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLSRVFHNHFDSKSHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
134406333  ----------------------------------------------------------------------------NTLLLITSSLTVTIAHHAILE-NEREKVIFWTGITAVLGIIFLGVQIYEYHVL---SFGLKDGVYPSTFYLATGFHGFHVFVGTIFLIICYFRARAGHFTPEAHIGYEAAAWYWHFVDVVWIFLYVNVYWWGA-
284030722  -------------------EHGHHDRPSMVSVGTIVWLSSELMFFAALFAAYFTIRSVTTAWQASTEMLNVPFASVNTFILVASSFTCQAGVFAAEHGKRAWGMREWFILTYLMGAVFIGGQVTEYAALVHEGMTIASSPYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIAFVYVLARYMARKFTHEQAVSAIVVSYYWHFVDVVWIALFATIYLL---
300731117  -----------------------AAHPSKGLVGILCLIVAETTIFVIFVVAYIFYLGKSLSGPAPHEVLSLPIVA--TVCLLSSSLTVHQGVAEL-RKGKSAAATFWIGITALLGLIFLGFTGAEWFDLIHHGLTIKTNLFGTTFYSLVGLHATHVVVGLIMLLLVTFFGLNKQLEERHAERLEILSLYWHFVDAVWVIVFCVVYLFG--
160425229  ------------------QGWHSSNVVRGLKIGFIMFICSEVLFFFSFFFGYFFLSLNPDWPPKGLMVVDLSAPTLNSILLLSSGVSITWAHHSILESNLSEAKM-GLVYTVFLGIMFSMIQLIEYYEC---SFTIADSPFGSMFFLATGFHGIHVLVGTIFIIISFVRLLNNQFSKNHHVGFEMSCWYWHFVDVVWLFLFVRVYWM---
143849586  ------------------------------------------------------------AWPGWGHALE-WLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHI-GLKNGDRKKFNRFLGITVGLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLARVFAGHFEDHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
111224496  -----------------------------------MWLSSELMFFASLFAMYFTIRSVNSGNWPPVTELHVGYALFFTVILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVHGLRRWYLASLIMGLVFVGGQANEY--FGENKFTMASHAYGSVYYLTTGFHGLHVIGGLVAFVMVLGRSTFGRFTPEKATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFATIYLL---
144088902  -------------------------------------------------AAYKDIGFTSMAWPGWENALK-WLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHV-GLKNGDRKKFHRFLGITVILAVIFVFLQAAEYYEAYTHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGIMLAVMLARVFAGHFEDHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
143176088  ---------------------------------------------------------------PGWENISHWLPLYNTIVLLSSSVTVHFAHL-GLKKGNKKTFNIWLGITVLLALIFVGLQAAEYYEAYHFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMLGGLMLAVMLIRVFYGHFNEHKHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
198282919  MSSHTSNVDPKTAELWDKSHYQHDVI-STRTFGYFMYLLSDGMLFATLFAAYGVLSHSYFGGPTPADFVKPWYTFAQTMALFVSVLAYGFGMNALKHKN-KSAVINGLLAAFVFGVLFLALDIHDMTQLASLGITVATSGGISAFIILTQVHAAHVFFGLIWILVMMAQVLTKGFTTEVVGRLLTLRMFWHLQAIIWVFVFVFVYLWGYM
309792176  MATTSHEHGHNPALQHHFDTPEQ--QREAATLGMWAFLTTEIMLFGGIFMAYAVYRWAYEVWALAATHLNTPLAAINTVVLLVSSLTVALGVHAAASGKQ-RQVVLLLLVTILLGAAFLGIKVTEYSEKFAHNIQRNAQLFYLLYFCATGLHAIHMIVGISIMAVLAWMAARGRFSSEYYTPVEIGGLYWHLIDIIWVFLFPLFYLV---
66876597   ------------------QGHHTPVVQKGLRYGMVLFIISEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGIKPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGNRNH-MIQAMIITILLGLYFTALQAFEYME---TSFTIADGVYGSTFFVATGFHGLHVMIGSTFLAICLARQILFHFTSTHHFGFEAA------------------------
88810828   --------------------HDPESRALPGDIAIWLFILTELVVFGLLFVGLEVWRNAPETFAQGARTLHVAAGFANTLVLITGSFFVASAV-RSIRQGCIRACVLLLLGGMATGALFALIKIAEYQALIDAGYRLGTSIFYSFYFLATGFHLLHVLIAMLVLLIVAVRCLFGAYDADSPTGIETAASFWHMVDLVWIVLFPLLYIL---
138510680  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLIAYMKGRASTPAWPNPSEVFPLLLIALMTFVLITSSGTMALAVKYGYERNR-KMCGYLILATALGGLTFVGMQAYEWSKLIHEGVRPWENQFGSFFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIYCYKVFAGHYEKGDYVEVEILGLYWHFVDLV--------------
142120261  -----------------------------RKVGLWVFIMSEVMVFATFFSSYLRIRTEWPGGAVGTGDFWTMLPAVNTFALIVSSYTIVLALKTAKSKDKKTAVRNYLIATLALGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTVGT-VQGSIFYVATGAHGLHVFVGLLIMLYLVFKADTVGYDENNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
136550327  ---------------------------------------------------------------------PWPIPTINTLLLLSSGVTITIAHHALVE-NHMKKAIYGLAATVFLGFIFLGFQVYEYYHAYHENLKLTSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFLGGTMLAIVLRRMIRGDFTSQHHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYIAVYWM---
212725527  -------------------GSHSLKVKYGLKFGMILFIVSEVMFFFSFFWSFIHGSSSSSWPPEQVFPFDPMSVLVNTIVLLSSGASVTWSHHSILKNKMMVSSIS-LFFTIMLGVFFTILQYLEY---LGSPFSISDSDMGSTFFMATGFHGIHVIIGSTFLMIEFIKNVFYVNTNSQIVGFECSAWYWHFVDVIWLFLYSLIYWWG--
240272795  -------------------GDHTYAVQRGINLGVGLFIVSEALFFLGIFWAFFVGAMWPPLGIQSINPFELPLLNTILLL--SSGVTVTYAHHSVIQGNRKGALYGS-IFTVIFAVLFTICQGIEYD---VSSFTISDGIFGSCFFFGTGFHGLHVIIGTIFIVIGLWRLLAYHFTDHHHVGLESGIFYWHFVDLVWLFLYGSMYYWG--
142599989  ----------------HHEEEQNCTGIDNRKLLFWVFLSTDCLFFGALISTYMVYRGQSLIGPYPIDILDIPLTTISTFVLLCSSFAMVMA-LSATQKDDVKGIRIWLAATAIMGMVFIGFQIFEFWEFAHHGLLISTNLFGTTFFTLTGFHGAHVTLGIVW------------------------------------------------
140378700  -------------------------------------------------------------------IPPFGIPLLNTFILLASGGTVTWAHH-ALRENDRKNFLIFLFLTILLGLIFTGFQGYEYLHAT---FSIDEGIYPSTFYMATGFHGAHVIIGTIFLIVCFIRGAKGHFKPEKHLGFEFAAWYWHFVDVVWLFLFTFVYWW---
76782104   ----------DVSREGTFQGLHTYAVTIGLRWGMILFILSEVLFFSSLSPAIELGASWPPAGITAFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMENNHSQAT-QGLFFTVILGVYFTILQAYEY---IEAPFTIADSVYGSTFYMATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRHLNNHFSKNHHFGFEAAA-----------------------
15607119   ---------------WANEHFTKDREHGLGALGTYFFIITEAVIFGTMFAAYYTARVTHAHEWANPEGISLAMAGLLTLILWASSYTIWKAETILEEEGNNGKALKWVFFTFVLGLLFVILHVNEWKHLWHEGFTLSSNMYGTGFYALTGLHTSHVLLGLIMQLYCMWLLATGKMTQLRPTVLRATSAYWHFVDFMWLLVAGSVYIIGTL
143469349  ---------------------------------------------------------------PGWDKILTWLPLWNTVVLLSSSVTVHMAHINLKAANKNKFNI-WLGVTVSLAIFFVFLQALEYYEAYEHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGLMLSVMLIRVFYNHFDPHEHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFMFVYIL---
125214803  ------------------QGKHTILVSKGLRWGMILFIISEMFFFHSSLAPNIEIGSTWPPSITPFNPFQIP--LLNTIILITSGLTVTWAHHSLL-KNNFSQSFQSLLITIILGLYFSILQAYEYYE---APFTISDSIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTIFLLTCFIRLLMNHFSSTHHFGFEAA------------------------
71908805   ----------------TQPTEAVTSRRLPGDLAIWFFILAEMLVFAVFFATYAFARANVEMFNLYQQTLDRNLGALNTFLLITGSWFVVLAV-QAAHHDNRPAISRNILLGWLCGGGFLVVKVIEYSAKFGAGISMSTNTFYMFYISLTFFHFMHVILGMVILTVLWLQSRNGAYGSHNAHGLESGAAYWHMVDLLWIVLFPLVYVM---
260461344  --------------------DSPHREQRADTFAMWVFIGSEAMLFGAIFLVFLVAHIDYPAFAAASKHLSLPLGTFNTAVLITSSFTMALAHMLALRRR-WRATVWALVVTSALGVCFLAVKAIEYGKEIHEGLAPHAEFFFGLYFTMTSLHALHLIAGILVIAG-TIALWRAATPASRLRRVAAVGLYWHFVDIIWVFMFPVLYLV---
137999682  -----------------------------------------------------------------------WLPMWNTIILLSSSFTVHVAHTALL-KDQRSKFNLWLGITVALGIIFLGLQAAEYYEAYAFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLIRSMKHHFTATDHFGFEASTWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
138665571  ------------------------------------------------------------------------LPLINTIVLLTSSVTLHFAHI-SLEKGKRSAITLWLGLTILLGISFLALQAEEYSHAYHMGLTLTSGVYGNTFFLLTGFHGMHVTLGTIFLLVLFFRVLKGHFSADKHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCL----------
280964928  ------------------------------SVGTVVWLSSELMFFAALFAMFYTIRSVNSGNWPPVTHLHVVYALIFTIILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVYGLRRWYTISFLMGLTFVIGQANEF--FRENEFGLNSHAYGSVYYLTSGFHGLHVIGGLIAFIMVLARSTFGRYTPEKATTAIVVSYYWHFVDVVWIGLFATIYLL---
255530214  -----------------------------GKIMMWFFLVSDAFTFSSLLIYYGAQRFSKFTWPDPDLVFPLVFVGLMTFILIMSSVTMVLAV-EAGHRRSKKEVIWWMVATIIGGLMFLGCQAAEWTHLFHEGFGWGALQFSNLFFTITGFHGFHVFSGVIINIIILCMTINGSFERGHYLMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
262073257  ----------------------------GLQCGMVMFILSEVMFFFSFFWGHLILSPSVEMGPMMGEAFNPNIPLLNTVILLSSGVTITLCHHAFLSNKFKVSLL-MIIMTLSLGVIFTSFQFFEYKE---SGFTISDSMYGSIFFLSTGFHGLHVLIGSIFIYINTVRMKNKEISSFHHFGFEACLWYWHFVDVVWLFLYIFVYWL---
140835619  -----------------------------------------------------------------IGNLGTWLPLYNTVVLLTSSGTVHFAHMALKENNRKRFNF-WLGITVLLAFIFVILQALEYYEAYAHGLTLNSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLATQLTRSAYNHFTDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
55377716   ---------------------------------MILFLVSDVATFSAGFVYYAFIRAGSWP-PAHLPPLLGSLVVINTALLLASSVTLHYGH-EALEDGNRDRFLGLLGVTLALGVVFLAGQVYEYYEFVAEGFGIGSGAFGSAFYGLTGLHGLHVALGVLLLAIAFGRALRGHYAPERDTAIRTTSLYWHFVD----------------
283098221  ------------------QGLHTEFVSIGLRWGMILFITSEVLFFSIFFLSFFNSSLAPPMGIQPFNPMQIPLLFI--ALLLSSGVTITWAHHSIMECNH-SQALQGLFFTVMLGFYFTLLQMYEYWE---APFTIADAVYGSSFFMATGFHGLHVIIGTTILLTCLIRHMMNQFSSNHHFGFEAAAWYWHFVEIVWLF-----------
134945730  -----------------------------------------SFLWPDFKAVWPNTGPLSGTFEPFQTMGPLWVPTINTALLLTSGVTLTISHHYLRESKR-NSCLLWLGLTVLLGFIFVGFQAYEYMHAYALNLKLTSGIYGSTFFLLTGFHGFHVCVGAIMLLVVWSRLAKGHFTADKHFAFEGAAWYWHFVDVVWLGLYILVYW----
12004246   --------------------------------GVALFILSEVMFFFTFFWTHNALSPSCELGPPGIRTPNPSSTLFETGLLISSGLFVTQAHKSMRLKDYDVGPFIGLVVTIVCGTVFFLVQLREYYWN---SYTIADSVYGSVFYLLTGFHGMHVVVGTIWLMVSLVRLWRGEFSSQRHFGFEACIWYWHFVDVVWVALWCLVYVW---
94967471   -----------------------------KKLVMWLFIISDAVTFGAMLYGYGYLRNASSDWPTPFKSPSIVNVMIMTFVLITSSLTMLIGVRKAQSGDRFGA-INWTFITVLLGLVFAGLHIREWIGLIHEGVTWGSKQFGALFFSITGLHLTHVFGGVIALTVVALGFKRGRYKAAD---IEIWGLYWHFVDLVWMFVVPLVYLLNL-
11467056   ------------------SGYHTKKVQQGLRLGVILFIISEVMFFHASLSPSVVLGSVWP--PLGINVLNPKIPLLNTLILLLSGLTVTWSHHVIRDKSWQKFFFSALFLTVFLGLEFTVWQGYEY---YKASFYIYDGVYGSTFYMTTGLHGLHVIIGTLFLIVCFFRLIDLHFIYNHHFGYEAAIWYWHFVDVVWIFLFLSIYCWG--
149175597  -----------------KTPEDKGRRGNLAKIAAWSFIASEAVFFLLLLVAYVVFNTKLMAPVGEASVLDVKRTGIFSLFLIASSITFWIAERFLKAGK-KSAFVFSLGLTILLGIIFLAGQVWEYTGLLTSDISINTDLFSATFFTVTGFHGIHVTAGVIALFVMLLMGLKGNLTSEKTHVFGAVGVYWHFVDVVWIAVFGIIYL----
78212513   -----TSVNPDLQLNHTPGHVKHDGHN---MTGFVIFLCSESVIFLAFFAGYAVLKLTAPQWPDGVEGLEVRMPLINSVVLVSSSVVAYFAERYLHKGNLWGFRAVW-FLTMAMGSYFVYGQYIEWSELT---FSLSSGVFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLARSFVPGNYDKGEMGVAAVSLFWHFVDVIWILLFLLIYVW---
290908976  -------------------GDHTLIVQKGLTMGVSLFIVTEAFFFISIFWAYFHLGSQWP--PAGIETLNPFAVLLNTILLLSSGATVTYAHHALIYGNR-RATLIGVVLTLVLATVFTLLQGFEYA---NAGFTIADGVYGTCFYFATGFHGVHVIVGTLFIGVAAYRIYAYHLTSDHHIGFESSILYWHFV-----------------
143967337  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHLALKNDN-KKSFNTWLGVTVTLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLARVLYNHFDPHSHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
39653768   ---------------------------------------------------------WPPENVIPFNPFEIP--LLNSTILISSGISVTWSHHSIMLGKLSNSLLS-LKITIGLGILFTMFQLFEYYQ---AQFSISDGIFGSTFFLTTGFHGIHVIIGTVFLIVSMKRIKNSLISSEHFFGFEASAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
219938406  ------------------------------------------------------------WPPKFIYPFNIEIPLLNTLILLTSGIFITWSHYALINKNHKNMMIS-LIMTIILGIYFTSLQLFEY---FQAKFNFFDSIYSSSFFIATGFHGIHVIIGSLFLFSLMIRQLMFFMSSSHHFNFEGASWYWHFVDVIWLFLYLSIYWWG--
256829321  ---------------------EAHKDYTGDKFGMWLFLFTEILLFGGLFLLYSVYLHRYPAEFHAGGLLSRLFGTLNTVVLITSSLTVALAISALQQGRKAL-CLWLLTATITLAGVFMVNKYIEWSAKIAHGIYPGTNIFFGLYYVMTGAHGLHVVIGAAILGYCMLRIRQGRVTAEDFGVLENGGLYWHLVDLIWIFLFPLFYLI---
84496149   ----------------------PATRPNMVAVGTMVWLASELMFFAALFAFYFSLRGNLPEWHTETALLNVPFAFGNTIVLVISSVWCQLGVWKAESGQVARGMREWYVLTYIFGATFIAGQVYEYAHLVAEGVTLSTNSYSSIFYLATGFHGMHVTGGLIFLLIIGRTFTTRRYTHLQETGAIVTSYYWHFVDVVWIALFAMIYLL---
143995985  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTVILLSSSVTVHFAHVGLKNGNRTTFNR-WLLATVSLAVIFLALQVLEYYEAYHFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFLGCCMLSIMLIRVFFNHFETHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFFFVYII---
28195669   ------------------EGHHTKAVQLGPRYGSILFIVSEVMFLFAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIGVLDPREIFLNTPILPSSGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVSLALVSTGFQGMEYYQAPS---TISDSIYGSTFFSATGFHGFHVIIGTLFLIICGIRQYLGHLTKEHHVGFEAAAWYW--------------------
2547178   ---------------------HTYPVTIGLRWGMILFIVSEVFFFVSFRWAFFHLGATWPPGIFSFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHALMEGNHSQAT-QGLFFTVLLGVYFTMLQAYEY---IEAPFTIADAVYGSTFYMATGFHGLHVLIGTTFLLVCLIRHMNFHFSNNHHFGFEAAAW----------------------
148260101  --------------LWVRGEPPAHDAIGTQTYGFWLYMMSDALIFAALFASYGVLDHAWAGGPTARAIVHPVEAFWQTILLFGAVLSGSLAMA-GMKRRSRPAAAGFLLVAALLGTGFVALELRDLVTLVMAGDTPERSAFLSMFFLLVATHGLHVIFGLLWMGVMIVQVLAFGFTAPVVTRLLNMQMFWQFQAAIWVCVFVFVYLQGAM
145222403  --------------------------------GTWVFLFGDMLVFGAFFVTFLVERAHAPEFDTARTTLHIGVGVLNTLVLLTSSLCVVVA-LNAIRAGSRRIAGNAVAAAMALGIVFIALKASEYVALADAGHGPGANDFYLYYVILTGLHLFHVCLGLGALIFVLSQTRRTHLSTTRTALVEGAACFWHLVDLLWIFLFALLYLV---
289426119  ----------------------PTSRPDALPMGVWVWLASELMFFAALFAAYFMIRQTTTLWQSESSHLTVGAAAINTLILVLSSVTCQMGVHAAEHGQVKRGMREWYTLTFIMGAVFIAGQLAEYITLIGEGHTISSSVYFSAFFIATGFHGLHVTGGLVFLFTLARTYMARRFTHEQAVTAMVVSYYWHFVDVVWIILFSVIYIV---
134855066  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSWTVHLAHL-GLKKGNRRKFNVYLGITVFLALIFVGLQALEYYEAYAHGLKLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAIMLARVFAGHFEQHDHFGFEAASWYWHFVDVVWLMLFIFVYIL---
159468023  ---------------------HTEVVRKNFISGMWAFIVSEALLFVGLLWACLHLGMSPSWPPVGIEPIGWKRALVMSAVLAASYYSANVAMVA----KDPKVVMGALATTIGLGAMFLADQYLEYNE---TPFTITDSPYGTTFFVTTGFHGMHVLLGSLYLTAAL---MMYKRTHNAGAALKSSILYWHFVDIVWIAVYGIIYV----
599906    ---------------------HSVMVQKGLRISMMLFIVSEVFFFLGFFWAFFHSGLSMSWPPVSLEPMDPMGVLLNTVVLLSSSVTVTYSH-YGVLVSDNYGSVMGLVFTLLLSVFFTLLQSMEYN---DAGFNISDSVYGSVFFMATSFHGFHVIVSSLFLSVSLGRLLQGQFTMSQHVSLECGIWYWHFVDVVWIFLYVSIYWWGSV
262073219  ------------------QGTHSLKVVMGLKMSMLMFILSEVMFFLSFFWSYFHMFLSPSIEIGMMWPPPLAVPMLNTLILLCSGMYITLCHFMLMLNNNFYSII-FLFITVILGLLFVFLQYDEYKMSF---FSIKDSVCGSLFYVLTGFHGMHVIVGTLFLIIMFVRFLLKHFSCYHFIGFEFSSWYWHFVDVVWLFLYLIIYWM---
141067042  ----------------------------------------------------FVLADKSMAWPGWDHALE-WLPLWNTIVLLSSSVTVHIAHLGLKNGNRRKFNI-FLGITVTLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLARVFAGHFEDHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
255021770  MSATTTQKIDPKGVTLWERHYPGPDLISTRTFGFWLYMLTDAMVYAALFASLGVLSHNLAGGPPPAAIIDPVYAYGETITLFLSVLAYGYSMVALKSGSR-GGVIGAMLVSMLLGVVFLGIAATDIGHLFSRGIIPETSGFLSIFFTILIYHALHILVGIVWMLVMIAQIARDGFTANVVYRLINLRLFWHFQAVIWVFVFTFVYLQGMV
136355172  ----------------------------------------EVMLFGGLFSAYIMLRLSDPNWINGQSSLNVPLATLNTAVLITSSVTMVMSWVALKM-NDIKKYSMYMGLTLLCSFGFLIIKYIEYTSKFEHGLYPSTNNFLAVYFTLTGLHGLHVIGGIFVNGYFFGPGKKMWKTEPERFRIEISGLYWHFVDLVWIFLFPALYLL---
187924017  ----------------------SAGERSGGWWGCLTLIATEGALFGYLIFSYLYLASQSTQRWPPEGLPKLGLGITNTVILLSSSVFVWLCERCVRRRRLKWA-VASMALGVLLGIVFVGIQLLEWH---DHPYGLTTHLYGSLYFTITGFHMAHVVVGIVVLLFLLLWTALGYFDEKRCAALTIGGLYWHFVDVVWLFIFSTLYL----
140597290  ------------------------------------------------------------------------------LLLLISGCAATWAHHALVHDNNRKDLRMGLILAIAFGAIFTAFQVYEYRELVVDGWTFSGEITFANFFMATGFHGMHVLIGTIFLLVCLIRVTKGHFTPKSHVGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAVYLW---
148556781  ----------------AHAGDHTPVVQLHLRYGMILFIASEVMFFVGWFWAWFDFSLTHAAGIWPPKGLEVIDAFLNTLLLLCSGTTVTWAHHALLHG-DRDGLKKGLWLTIILGMVFTSVQAYEYMH---APFPFKGINYGAAFFMATGFHGFHVLIGTIFLIVCLIRAYRGDFTPQQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVVVYVWG--
142032567  ------------------------------RWGMVWFIFSEVMFFAAFFGALYYARELSLPWWPQFETIWPSNGPTNTTVMRAGGILTVTYAHHALKKQDRKNLIIGLAATIALGFIFVGFQAYEYMHAYSLNLKMTTGIYGSTFYMLTGFHGFHVTLGAIMLTVILFRCMKGHFAGDNHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
219848426  -----------------HQFETPEQQKEAATLGMWAFLVTEIMLFGGIFMAYIVYRWAFPAWEEAAALLNTPLAAVNTVVLLVSSLTVALAV-NAAEEGNKRRLLTMLVLTMLLGVTFLVIKGYEYSEKFAHCAGSGHQLFFFLYFCATGLHAIHMLIGLGVMGTITTMALRNKFSPTYYTPVEIGGLYWHLIDIIWVFLFPLFYLV---
135304311  ----------------------------NGKFGMWLFLASEIMLFGALFSAYILLRVGAESWPEASKILNVPLATINTVVLISSSVTVVMAWASLM-KKDFGAYKKYMILTILCSFIFLVIKYFEYSSKINHGYFPSTNNFFGIYFTITGLHGLHILGGIVAFLYLL-------------------------------------------
46326128   -------------------------------------------FFHSSLSPSIELGAMWPPGITPFNPFQIP--LLNTVILLTSGITVTWAHHSLMESNHSQAT-QGLFFTVLLGIYFTILQAYEYME---APFTIADSIYGSTFFVATGFHGIHVLIGTTFLLICLFRHLSNHFSKNHHFGFEAAAWYWHFV-----------------
291613591  ----------------------QIHDTPPGDLAIWFFIFAELLAFGIFFVAYAFARHNVELFNESQQHLSISSGAVNTLVLITSSYFMVRAVA-AIKRDVSRECAGWIAAAIMFGGIFLVIKLFEFHAKFSAGITLSTNTFYMFYLSLTIFHFMHVILGMVILAAVMLKAMAGGYTAESHADVETGASYWHMVDLLWIILFPLVYVI---
269127273  -------------------PHARTNRPNLVSVGTIVWLSSELMFFAALFAMFFTIRSVIQGGPWPGAELNLPLSSFNTTILVLSSVTCQMGVFKAEAGKARWGLREWYVLTFLMGAYFVAGQLYEYYQLVNHGLTLSSSPYGSVFYLTTGFHGLHVTGGLIFLFVLGRTYAAKRWTHEQATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFGVIYLL---
300711675  ------------------------HGNSGLRWGMVLFLCTEVATFGALFIYYFQIRIASWP-PADFEVISGPLVLANTLILILSSGTIHWAHSQLL-KDNRRNFILGLGATLLLGVIFLFGQSYEYYEFIVHEGFTQEALYASAFYGLTGLHGLHVSMGAVLIAIVFVRALYGQYSAERHTSVSTVSMYWHFVDVVWIFLVAVLYLGAVV
143029478  -----------------------------RKAGIWVFIMSEVMVFATFFSSYLRIRTEWPDGAAGTGDFWTMLPAVNTFALIISSYTIVLALKTAKAKDKKTAVRNYLIATLLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTVGT-VQGSIFYVATGAHGLHVFVGLLIMLYLVFKADTVGYDEDNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
141092712  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSWTVHLAHLGLKKGNRKKFNV-YLGITVFLALIFVGLQALEYYEAYAHGLKLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLGIMLARVFAGHFEQHDHFGFEAASWYWHFVDVVWLMLFLFVYIL---
142116733  ------------------------EGQHIRKAGLWVFIMSEVMVFATFFSAYLRMRTEWCTGWGHGDFMTMLPGAVNTFALIVSSYTIVLALKTAKAKDQKRAVRNYLIVTFLLGSMFIVLKLIEWSHLVAEGFTIGTQA-GSIFYISTGAHGVHVFAGLLIMLYLIFKADTVGYDERNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
15088720   ---------------------------------------SEVFAFISVFWAYFHLGSTWPPGIIPLDTFSLP--LFNTIILLSSGAFVTYGHHAIFSGKRLDSII-GLFLTVALALIFTYFQAFEY---IHAGFSMSDSVFGTVFFASTGLHGIHVMLGTLFLFVSFLRQVNYQTTKEHNIGLETSILYWHFVDLVWLFLFLVVYFWG--
58258019   ------------------QGFHTEKVQSGLTLGFILFLVSELMLFFSFFWAHMALSPSIEIGPAGLHCLDWSGTPLNTALLVMSSGSISSAHHFFMDGEWEFGLGVSYYLTLYLSYLFIENQYMEYMWL---PFTIADGVYGSCFFMLTGLHGLHVIAGTCGLLFCGARILLMQFSDTHHVALTLAIWYWHFVDVVWLALFFIIYVWG--
141939195  -------------------------------------------------------------WAAETQLLNIPFASINTTILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVKGLRRWFIITFLMGSVFIGGQVWEYAELVHEGLTLSANAYGSAFYLTTGFHGLHVTGGLIFLFVLATTYVAKRFTHDQATRAIVTSYYWHFVDVVWIALFFMIYVL---
292496238  ------------------QGFHTKKVQAGISLGFILFLVSELMLFFSFFWAFFHSSMSPSWPPVGIECLDWSKAPLNTALLVASSCTVTSSHEYLKAGNFTYS-VALLIMTIFLSGFFVKNQYEEYSWAT---FSIADGVYGSAFFMLTGLHGMHVIGGTCGLLYSLARLLLRQYSARRHLGYVLAIWYWHFVDIVWLALFFIIYIWG--
139178648  ----------------------------------------------------AFVSQDKSMAPADAHAWYAWLPMWNTMILLSSSATVHVAHTAILAGNR-KKFNRWLGITVGLAVVFLALQAAEYYEAYVFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLVRSVRRHFTATDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
141535299  ---------------------------------------------------------------------------------LTSSLTVTIAHHAILE-DDRQKVILWTGITVILGILFLGVQIAEYAHLT---FGLGDGIYPSTFYLATGFHGFHVFVGTVFLIVCYFRARKGHFTRDAHIGFEAAAWYWHFVDVVWIFLYINVYWWG--
141986952  ----------------------------------------------------AFVSQHTSMSFADAQVWYAWLPLWNTIILLTSSVTCEFAHRGLSQGN-IKKFEAWLAVTVGLAIIFLFLQAAEYYEAYEFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLIRVRNKHMTPTDHFGFSASSWYWHFVDVVWVFLFIFVYII---
224824398  ----------------------------PGDLAMWFFILAELLVFGVFFLAYGYARAHDPAFVAGQRQLALGVPTVNTLLLIAGSASVSAAVRAFVLDRQ-RTARRLLWLTVALGMGFVVLKCGEFAGKFAAGITLSSDTFWMFYLSLTFFHFLHVILGMVIIGAVAVYARDGRYRPGQLAGVETAAAYWHMVDLVWVVLFALVYV----
48728216   ----------DITRESTYQGLHTMPVINGMRYGMILFIISEVLFFASFFWAFFHSSLSPAWPPKGINPFNPMQILLNTVILLSSGLTVTWAHHSILENNY-NQAIQSLFFTVILGIYFTMLQAYEYYE---ASFTISDAVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLIVCLLRQISSHFSSNHHFGFEASA-----------------------
140307833  -----------------------------------------------------------------MELFDLSLIAVNTSLLLVSSITYGFAMLQMQANR-VKGTMFWLAVTGLLGLGFLSLELYEFHHLIHVGAGPQTSGFWTAFFALVGTHGLHVFFGIVWLVTLLFQLKKHGLIQENKRRVFCLSMFWHFLDVVWVGVFTYVYLMGVL
119899588  -------------------------------------------------------GAWPNAGPNAAENFTPMGAWINTLILLSSGATLTWAH-YGLLKGNRGQLKLGLLVTILLGAVFLALQAYEYIHAYAENLRLDTGIYGSTFFMLTGFHGMHVTVGAIMLTVMLARAMAGHFTPDSHFGFEAAAWYWHFVD----------------
139424403  -------------VFESKDGDHTPVVQIGLRYGVIMFITSEVMFFLAWFWTYPMEAVGGVWPPTGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHENDRKGLENGLILAIGLGALFTVFQIYEYTH---ASFSFSGNIYGASFFMATGFHGFHVLIGTIFLLVCLIRAKKGH------------------------------------
138802103  ---------------------------------------SEVMLFGGLFSAYILLRTGDPLFMINQHHLSVPMAALNTAILITSSVTMVMAWVSLKL-DDLKKYKMYMMITLLCSFAFLIVKYFEYSSKFEHHLYPSVDNFLGTYFTLTGLHGLHILGGMAVMIYLVGPGIKMWDTNKERYRAEVIGLYWHFVDLVWIFLFPALYLL---
57639757   -------------------------------------------------------------------------PFLNTPILPSSGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVSLALVSTGFQGMEYYQAPS---TISDSIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFLIICGIRQYLGHLTKEHHVGFEAAAWYWHFVDVVRLFPFVSIYWW---
171315878  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSSFLIGYMSVRSTTAPWPDTSKVFPLLLIAIMTFILISSSGTMAMAVNFGYRR-NARRAAALLLATALLGAAFVSMQALEWTKLIVHEGILGAAQFGACFFTITGFHGFHVTCGVIYLLLIARKVLQPGFTHGNFQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
144038123  --------------------------------------------------------MSWPGWNHALE----WLPMWNTIVLLSSSVTVHFAHLALKEDN-KKVFNKWLAVTVTLALVFVALQVLEYYEAYALGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLSRVFHNHFDSKSHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
188579312  -----------------------ALQRAGATFGIWIFIASEVLFFGALFLLYTAMREHAADFAAAARKTNIVYGTLNTALLLTSGLCAAIASQASEREGLRRLTLWCLALTAGLGLAFMVVKGLEYREDIERHLVPGAGLFFGFYWLSTAIHAIHLSIGIGLVLRLIWKEWRAPGFLFESPQVEVAMLYWGFVDMIWIVLYPMLYLDG--
140946767  ------------------------------------------------------------------------LPLWNTVFLLTSSLTVHIAHLGLKNGNRNQFNI-WLGLTLVLGYMFVIVQGIEYYEAYHMGLTLNTGIYGTTFFMLTGFHGFHVCLGAIILTIMLLRSLKGHFTADDHFGFEAGSWYWHFVDVVWVCLVAFVYVM---
142869801  ------------------------EGQHIRKAGIWVFIMSEVMVFATFFSSYLRMRTEWCTDWQQGDFMTILPGAINTFALIISSYTIVLALKTAKQKDQKSAVRNYLLATFLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFSIGTGQAASIFYISTGAHGVHVFVGLLVMLYLIFKADTVGYDEKNAQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
162452801  ---------------------------HAAHFGMWIFLASEVLLFAGLFALYASYRAVFGEFSAGVAHNNAVIGTANTAILLTSSLLVALSVYAVRLDRPTMAGRLLLGAIALG-LAFLVLKGVEYTQHFHEGIFPGSAMFFTLYFLTTGLHAIHVTAGLVVLGWLTWGCFRRRYGAGNDTHIELGGLYWHLVDVIWIFLWPMLYLM---
143141888  ------------------------------------------------------------AWPGWGHALE-WLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHI-GLKNGDRKKFNRFLGITVGLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLARVFAGHFEDHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
71278648   ---------------------HASEKKLPGDLAMWIFIVMELTVFAIFFITFAVTRIQSEMFIEGRATLNASIGLSCTLALIVSSYYVALAVEAVKKGKNFVASRR-LILALLSATVYLVLKLSEYTTLVGLGYDLSTNTFYTLYFFITGFHFMHVLLGMIILAYMGLKARKDSYIPTDSNGFEAGASYWHMVDLVWIIVFFLIYII---
60651446   -------------------GHHTPMVQKGLRLGMILFITSEIFFYHSSLSPTPELGGQWPPGITPIHPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSLMSANRM-QTIHALMLTVLLGVYFTALQAMEYYE---APFTIADSTYGSTFFVATGFHGLHVIIGSIFLMTCLYRQVKYHFTFNHH------------------------------
142393201  ---------------------------------------------------------------PGWENISHWLPLYNTIVLLSSSVTVHFAHL-GLKKGNKKTFNIWLGITVLLALIFVGLQAAEYYEAYHFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMLGGLMLAVMFIRVFYGHFNEHKHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
48728218   ----------DITREGTFQGHHTLIVTIGLRWGMILFIISEVFFFHSSLSPTIELGAVWPPGITPFNPFQIP--LLNTAILLTSGVTVTWAHHSIMENNYTQG-VQGLFFTVILGIYFTLLQAYEYME---ASFSIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLLVCLIRQIQCHFSMSHHFGFEAAA-----------------------
126647625  -----------------------------GKLMMWFFLLSDIFTFAAFLITYLSIRVSYPAWPIPELVFDLVFVGIMTFILISSSVTMVLAV-EAGHRNDRKDVVKWLLWTIVGGATFLGCQAWEWNHFIHGTNEYGPAAFAQLFFFITGFHGFHVTIGVFLLFLCFYQAAVGIYDRGHYEMVEKIGLYWHFVDLVWVFVFTLFYLI---
71281026   ----------NSLGIFPKSWSEEHAGRIPGNIPIWVGILSELTEFGIFFAAYFIAKFYYPTFAQGPQSLHTSLGVTNTIVLLSSSYFMAKAMSFIRVNNKI-KCERYLWLALSCGVLYLIIKTWEFHWNTLQGFSANTNEFFTVYYYMTFNHFIHVGWASCAILWVIYRLRSGAYSSTEHSGLEALAVYWHMIDLMWILIFPLLYVL---
34496058   ------------------------------------------------------------------------LPSLNTLILLTSGATVTWAHWGLLQENRNQFKLGLLLTVVLG-CTFLALQMHEYGHAFSLNLTLASGAYGMTFFMLTGFHGLHVLLGSIILFVVWLRSMSGHFDARHHFAFEAASWYWHFVDVVWLLLFIFVYWL---
295395941  ------------------------------------------MFFAALFAMYFTIRSVAPMWQEETPKLAVPFALANTTVLVISSITCQFGVHKAEHFKPARGMIEWYLLSFFLGSIFIGGQVFEYATLVSEGVALNSNAYGSVFYLTTGFHGLHVIGGLIAFLMVVGRAYAKKFGHREATFAVCVSYYWHFVDVVWVALFAVIYLL---
135610863  --------------------------------------------------------------------------------LLLSGCTVTWAHHALQH-NDRKDFITGLSITVMLGVLFTALQAFEYQH---AHFGFSDGIYPSVFFMATGFHGFHVIVGTIFLFVCLIRGMRGQFTAETHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYWWG--
141390977  -------------------------------------------------------------------LFNLTNVFIETMLLLASSVSFGLAALQ-AERQSKRTTLVWLIITFALGAGFIGLELYEFTSMIAEGAGPWRSGFLSSFFTLVGTHGLHVLVGLIWIIVMSAQIALGGFDRETLSRLRRLSLFWHFLDIIWIGVFSFIYLAGSL
48728236   ----------DVTREGTYQGLHTISVTNGLRWGMILFIVSEVFFFSSLAPSIEIGMMWPPAGIKPFNPLEIP--LLNTIILLSSGITITWAHHALMSNNYT-QTTQGLFFTVILGIYFSILQGFEY---IESPFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRHIKFHFSTNHHFGFEAAA-----------------------
307821926  --------------------------RSGGWWGVLALIVTEGSLFGYLLFTYFYLAAQSEQHWPPDGLPVLLMPGLNTLILLASSGFV-WACERCIQRRLMRWSLASMALALMLGIGFVVIQLNEWNKLT---YDMTSNLYGSLYFTITGFHMLHVIVGLIILMVLLLWLALGYFDDRRYAAVTIGGLYWHFVDAVWLFVFTTLYL----
90297495   ------------------QGHHTLGVQKNMRYGMILFITSEVFFFLGFFWATPELGAEWPPGIIPLNPMEVP--LLNTAVLLASGATITWSHHTMMKGNKKEATHA-LMITITLGIYFTALQLSEYKE---TPFTISDSVYGSLFFVATGFHGLHVMIGTTFLLVCMLRLVQSHFT----------------------------------
144009992  -------------------------------------LGSDCMFFGTLISTHLIYRKISATVGGNFDVFDIELTSFSTFILLASSLFMALGV-SAIHKGNLKSMRWMLFGTIIFGAIFLACQVYEFTHFIHAPGNEEPHVFGSTFYVLTGTHGTHVAIGVFWIIGWLAYSFTGKMSVAHAIDIEICGLYWHFVDIVWIIIFPVIYLM---
134474676  -----------------------------------------------------------------------------------SGLTVTWAHHGLKEGKR-NQLILGLIATVLLGFIFVGFQAYEYSHAYNLNLKMSSGIYGSTFYMLTGFHGFHVTLGAIMLTVILFRCIRGHFSNEKHFGFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWL---
162951851  -------------------GDHTVAVKRGLMQGFLMFVVSEMLMFSSLFWAFLHSALNMSWPPAGMEAISAALPLLNTMILLASGVTMTYAHHALMNGNRQNTLYGFAYSTLLM-VLFVMFQGLEYTY---AGFTITDGVYGSTFFALTGLHGLHMMMLIMMLAMCTMRVYNYDFTNTSHVGAETTILYLHVLDVMWLFMYMIVYWWGA-
141714769  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFISSEVMFFVAFFWAYPDTGVWPPADITTFDPFDLP--LINTMILLLSGCTVTWSHHALQHGNR-KDFITGLVLTVLLGVAFTALQAYEYTHAA---FGFTDGIYASTFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCLFRGIKGHFTSEHHFGL---------------------------
134961459  -----------------------------RKAGLWVFIMSEVMVFATFFSSYLRVRTEWPGGAAGTGDFWTMLPAVNTFALIISSYTIVLALKTAKSKDKKTAVRNYLIATLLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTVGT-VQGSIFYVATGAHGLHVFVGLLIMLYLVFKADTIGYDEDNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
140648163  -----------------HQGFHTPVVQLGLRYGMVLFIASEVMFFAAWFWAYPTESMGGTWPPEGILTFNPWLPFLNTLILLLSSTTVTIAHHALRNGNYA-GLKIWLWITILLGISFTGCQILEY---VEAPFPFGQGAYGSTFFMATGFHGAHVIIGTICLIVCLIRAYAGHF-----------------------------------
307720339  --------------------------YPPGDFGIWIIIYVELLTFGLFFIGYAFRRENIEMFNTSQLMLNQTSGFINTFILITSSYFVAKGVHFMQTEESNKKASVWLLLAIACGAAFVFIKGAEFAHIFGEGITLSTNKFFMFYLLLTMFHFMHVVLGTVILFNIRQRTKISGYTPDDTGGFESGASYWHMVDLLWIVLFPLVYII---
153870001  -----------------------------------WFILAEAMIFVSFFASYWFLRLSAPYWPPEGTVLPTIMPLIMTLVLVSSSFTIHFAEVKLEHNDRAGFKM-WLGITMLLGAIFLSMSIIEWTHLFHEGFAFWTNIYSTSFFTITGFHGAHVIVGLGIFIAILIPAILGKI---NDNFVKAGSLYWHFVDIIWFFVVSQVYYW---
256427266  -------------------GAHTIAVRRGLNIGFLFFVFTELMVFVSLFWGYFVLGCAWPPGITSIKPTELP--LLNTIILLSSGATVTWAHESVLSRNR-EGALWGLFVTTLLIVIFVLCQVLEFS---GSTFTITDSVYGSIFYATTGLHFIHMVMLGFMLMVCYARMYFYQFTATHHVNLETTILYLHVLDIIWLFIYIVFYWWG--
48728280   ------------------QGLHTSNVTFGLRWGMILFIVSEVFFFHSSLSPTIELGMSWPAGILPFNPIEIP--LLNTVILLSSGVTITWAHHSLMNSNYT-QTAQGLFLTVLLGIYFSVLQGYEY---IEAPFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGSTFLLICLIRHINFHFSSNHHFGFEAAA-----------------------
143257496  --------------------------------GLWVFIMSEVMVFATFFSSYLRVRTEWPGGAAGTGDFWTMLPAVNTFALIISSYTIVLALKTAKSKDKKTAVRNYLIATLLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTVGT-VQGSIFYVATGAHGLHVFVGLLIMLYLVFKADTIGYDEDNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
160688380  ----------DVTRESTFQGHHLLKVMISMKLGMLLFIVSEVMFFISFFWAFFHFSTWPPSGVSPFNAFSIP--LLNTAILVSSGVSITWTH-YSIMNNKHYQAETSLILTILLGLYFTALQMFEYYQ---ASFSICDSCYGTSFFVTTGFHGLHVIIGTSFLMCSAYRLHHLHFSKSHHFGFEASVWYWHFVDVVW-------------
115522651  ------------------DDEWSVLDSLPGHLMMWVLIFSELLAFGALLGGFAVARMNRAVFDAGQAQLDPMLAGFNTFVLLLSGWCAARGTASAHAA-NARAARAWLVGAIALGAGFIALKIVEYADDLARGLDFETSPFFTLYFLLTGFHLLHVALGMVILSVVAWRARARD--------VETGAAFWHMVDLVWLLIFPIVYLV---
120602391  -------------------GHGLPRDDYASRLGMWLFLFTEILLFGGLFLLYAAYLHRYPAFHAGGKMLDKVFGTVNTVVLITSSVTVAQSITALRLGNPDRAC-KLLYATVALAGMFMVNKFFEWSAKIAHDIYPGSGIFFSLYYVMTGLHGIHVIIGAAVLLYALRGIRKGHVNADDYVLLENSGLYWHLVDLVWIYLFPLFYLV---
289645184  ----------------------------PGEIGIWVFIFGDMLVFGLFFGVFVYRSRSVELFEHAHETMDLTFGAVNTLLLLTGSMFVVLG-LNTLRGGASRTGSRMILVTLLCGAGFVLNKYLEYSDKIDAGHTPSVNSFYMYYFVFTGIHLLHLLIGMIGLVIMYRIARKPVLEARDIRNLEAGACYWHLVDLLWIVLFALLYLM---
48728248   ----------DVTREGTYQGLHTLAVTLGLRWGMILFILSEVFFFVSFFWAHSSLAPSIEIGPADINPFNPLEILLNTVILLSSGVTITWAHHSLMNGNYT-QTSQGLLFTVILGIYFSILQAFEY---IESPFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRHINFHFSKYHHFGFEAAA-----------------------
115531647  ---------------------HTSVVVRGFRLGMFFFLLSEGSFFFSFFGAFFFFSEGMPWPPEGIFVVDYAGILLNTVLLVSSGVTVTVGLKAAKHYNRI-STLWGLKYSIFLGVIFSCLQLEEYKECY---FTMMDGVYGSLFFMMTGFHGLHVCIGTIFLTIMLFRCYFGHFEPFNYFGLEAAVWYWHFVDIIWILLYLLVYCWGSL
299137187  -----------------------------GTIGMACLILAEAAIFIIFVVAYIFYIGKSLSGPTPAQVLELP--IFGTICLLSSSITVHFA-SSALRKNNLRGCTAFLAGTVLLGAIFLVTTALEWHHLIYDGLTIQTNLFGTTYYSLVGLHATHVIVGLIMLTLTLLFALTGHLKEEHEKKLEVLSLYWHFVD----------------
144899473  ---------------------------------MWVLIISELLVFGAFFVAFGIARLDVETFRAGQAMLDVRMGGLNTLVLVTSGWLAAKAV-QRQSAGAGFAARSYLAGAGALGLVFLLIKGVEYAAKAAQGIDIETNTFFTLFYLMTGFHAMHVIMGVIVLAIVGWK--------NSSDNLETGAAFWHMVDLIWLILFPIVYLL---
115361314  ----------------------SCGERAGGWWGVITLIVTEAGLFGYLLFCYFYLQSQSSAPWPPEGMPKIGLAAGNTVVLLSSSVFVWLAERAVRADKRPHAVAALAVA-LVLGIAFALVQLHEWR---DHPYGPTVHLYGSLYFTITGFHLAHVVAGLVILALLAGWTAAGFFSGERRVALTVGGLYWHFVDIVWLFIFTALYV----
288903295  ------------------SGYHNFFVIDGFKFGVVLFIFSEVMFFAALVPVHELGESWCPMGLCLVNPFGVP--LLNTIILLSSGVSVTWAHHSLLSNK---SCTSSMILTCILALYFTGMQLMEY---FEASFSISDGIYGSIFYLSTGFHGIHVLCGGLFLGFNLFRLVKSHFNYNHHLGLEFAILYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
118592278  -----------------RDVDAGIVDELPGELMIWVLIVSELLVFGAGLAAFMGVRISDPEGFAAARTLDPALAGINTIVLITSGFLAARSLLRLAMKR--TAARLHLFGAMALGCVFLAIKVQEYAAKVAEGISTETHPFFMFYYLLTGFHAAHVLAGIVVLGLVAWK--------DDPRTIETGTAFWHMVDLIWVLLFPVIYVLG--
162148377  ------------TLDHHSPYETPLHRDESALAGMWLFLASEALLFGGLFLVCLIYSHTRAGGWAGVRHTNLAIGAVNTLILITSSAVFTMAV-EAARRGDNRRVVRAGLGAAALGLAFLALKGIEWGQEFGENLFPGAELFYSFYFLATFLHGMHMVVGIGLILWICRKAHRQAFSPAWNTPVDVVGLYWSFVDLIWMLLFPLLYLIG--
48728244   ----------DVTRESTYQGLHTLAVTLGLRWGMILFIISEVFFFHSSLAPSIEIGQMWPPGINPFNPLEIP--LLNTIILLSSGITITWAHHSLMSSNFT-QTAQGLLLTVILGIYFSILQGFEY---IESSFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFILICLIRHTNYHFSNNHHFGFEAAA-----------------------
51830152   ------------------EGFHSISVKTGISMGVMTFIISELCFFVSFFWMYFYLSNWPPLGTQPVSYLNIP--LLNTLILLSSGFFITWAHYSLMNNNYYMMKFNY-TVSILMGVYFFIIQMYEY---FEISFDFSDSSFSSSFFILTGFHGFHVIVGILFITINFLRFLNHTFSMISALGFEYSVWYWHFVDVVWLFLYVFLYWWGM-
108801339  --------------------------------GTWVFLLGDMLVFGVFFGTFLVARAGDPEFDRARATLHIGIGLADTLVLLTSSLCVVVA-LGAVRAGAGALARRAVIAAIGLGVVFVGLKVSEYLSLGAAGHGPGANDFYLYYFILTGLHLFHVAIGLTVLAVVADQVRRPPLTPGRTALVEGGACFWHLVDLLWIVLFALLYLV---
223366062  ---------------------HNFFVMDGFKFGVMIFIFSEFMFFLGIFWTFFDAALVPAWSPIGMHLVNPFGVLLNTIILLSSGVSVTWAHYSLLSNK---SCVSSLVLTCILAAYFTGIQLMEYSE---ASFSISDGIFGSIFYLSTGFHGLHVLCGGLFLFFNLFRLCLSHFNYNHHLGLEFAIIYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
142995282  -----------------------------RKAGIWVFIMSEVMVFATFFSAYLRMRTEWCTGWGQGDFMTLLPGAINTFALIISSYTIVLALKTAKDKNWVAAVRNYLIATFVLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTIGTQA-GSIFYISTGAHGVHVFVGLLIMLYLVFKADTVGYDERNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
91176242   -------------------GDHTYAVQRGLNLGIGLFIVSEALFFLGIFWTFFHSSLWPPLGIQSINPFELPLLNTVLLL--ASGVTITFAHHSLIQGYRKGALYGS-IFTILLALLFTIFQGIEYN---VSSFTLSDSVFGSCFFFGTGFHGLHVIIGTIFLTIGYWRLLAYHFTDHHHVGLESGIFYWHFVDLVWLFLYGSMYYWG--
149925634  -----------------------------------------------------------------------------------------WAHHALIANKR-SQLIWGLALTVLLGAIFMGFQAYEYIHAYDLNLKLTSGIFGSTFFMLTGFHGFHVTIGAIMLFFIMIRCIKGHFTPDSHFAFEAAAWYWHFVDVVWLGLYVVVYWL---
136987847  -------------------------------------------------------------GMKLTDVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAH-NALENEDQEKTRVWLLATAMLGSVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVFLIGLWIGQRQKGLSLDSGFNLEFIALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
218514776  ---------------------------------------------------------------------------------LFSSITYGFAMLQ-MERNAKAETLFWLGVTGLFGAAFIGLELYEFIHLIHEGAGPTRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGIIWLITLMVQVSMHGLIEANRRRLMCLSMFWHFLDVVWIGVFSFVYLLGVL
289521586  -------------------------VQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNNGGVWPPTDITAISPWGLFLNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEAMQGLGITLAFAIAFTAMQAFEYS---AAPFGMSDSVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTVRLFLYHFSRQHHFGFEAAAWYWHFV-----------------
135578010  -----------------------------RKAGLWVFIMSEVMVFATFFSSYLRVRTEWPGGAAGTGDFWTMLPAVNTFALIVSSYTIVLALKTAKAKDKKTAVRNYLIATLLLGTMFIVLKLVEWSHLVAEGFTVGTSQ-GSIFYVATGAHGAHVFAGLLIMLYLVFKADTVGYDEDNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
163847700  ------AHAHTHGPELQHQFETPEQQKEAATLGMWAFLVTEIMLFGGIFMAYIVYRWAFPAWEESAALLNTPLATVNTVVLLVSSLTVALAV-NAAEEGNKRRLLTMLVLTMLLGVTFLVIKGYEYSEKFAHGATHGASAFFFLYFCATGLHAIHMLIGLGVMGTITVMALRDRFSPTYFTPVEIGGLYWHLIDIIWVFLFPLFYLV---
307819320  ----------NQAAIIPQSEIEDWQLPSRGIVGMACLILAEAAIFLIFVVAYLFYIGKSLSGPTPHDVLELPVF--TSICLLSSSLTVHLAV-TSLHKGAQSLCSLWLGATVLLGGIFLVGTGMEWHHLIYDGLTIRTNLFGTTFYSLVGLHATHVIVGLFMLSLALLFSLRGQMSSRDTGRLEVLSLYWHFVD----------------
157863582  ------------------QGYHTMKVSLGMRMGMILFITSEVAYFHSSLAPNTELGACWPPYINPLNPFQVP--LLNTAILLASGVSVTWAHHSLMAGNY-KESMQSMIMTIILGFYFTMLQAEEYME---ASFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSIFLLVCLMRIMYYHFSMNHHFGFEAAARYWHF------------------
149277144  ---------------------------------MWFFLLSDAFTFSSLLIYYGAQRFSKFTWPNPDLVFPLVFVGIMTFILIMSSVTMVLAV-EAGHRRSKKEVIGWMIATIIGGFMFLGCQALEWTHLFHEGFGWGAQQFSNLFFTITGFHGFHVFSGVVINIIILFMTINGTFERGHYLMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
140907449  ------------------------------------------------------------------------------------------AHHAIAHDEDRKSMVQGLVIAVGLGVLFTIFQAYEYQHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGFHVIVGTIFLAICMLRAMRGHFTKDQHLGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWGSV
48728294   ------------------QGLHTMMVTSGLRWGMILFIISEVFFFHSSLTPTIELGLNWPPGINPFNPLEIP--LLNTVILLSSGVTITWAHHALMNNNYT-QTVQGLLFTVLLGIYFSILQGFEY---IEAPFSIVDSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRQINFHFSMNHHFGFEAAA-----------------------
82502969   ----------DVTREGTYQGLHTKTVTSGLRWGMILFIISEVLFFHSSLSPTIELGSAWP--PTGIQPFNPMQILLNTAILLASGVTVTWAHHGLLENNFSQAT-QGLFFTVLLGLYFTALQAYEY---IEAPFTIADSAYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLTTCLLRQTTLHFSSNHH------------------------------
142359828  -------------------------------------------------------------WAEGVEMLNIPFSALNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNVRGMREWFALTFAMGAFFIGGQIFEYAELTHEGLTLSSSPYGSVFYLPTGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVSKRKFGHQQATTAIVVSYYWHFVDIVWIALFSAIYLV---
141755068  ------------------DTPHPVTGVTNAKLGVWCFLASEVMLFGGLFSTYILLRGAGAAWPVGSELLNVPLATLNTVLLITSSITMVMSWASLTIKNL-GAYRTYMGLTILLGFAFLVVKWFEYGAKFDHHIYPSESTFYAIYFTMTGLHVLHVIGGLIVNLYFL-------------------------------------------
142759533  --------------------------------------------------------------PDGVAGLEVRMPLINTVVLVSSSFMAYFAERYLHQRNLWGFRAVWL-LTMAMGSYFVYGQYVEWSELT---FSLGSGVFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLARSFRPGNYDKGEMGVASVSLFWHFVDVIWIILFLLIYVW---
288904201  ------------------SGYHNFFVMDGFKFGVILFIXLENLFFLVIFWVFFVHELGESWSPMGLHLVNPFGVLLNTIILLSSGVSVTWAHHSLLSNK---SCTNSMILTCLLALYFTLIQLMEYKE---ASFSISDGIFGSIFYLSTGFHGIHVLCGGFFLVFNLLRLMKFHFNYNHHLGLEFAILYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
140886121  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIILLTSSVTCEFAHRGLA-KGDIKRFEAWLAVTVGLAIIFLFLQAAEYYEAYEFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLIRVRNKHLTPTDHFGFSASSWYWHFVDVVWVFLFIFVYII---
141534204  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLISYMKGRGSTPEWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--RKMCGWLVLTALGGLTFVGMQAFEWSKLIHEGVRPGAHQFGSFFFMITGFHGTHVTFGVIFLFIYAYKVFAGHYDEGDYVEIEILGLYWHFVDL---------------
134291248  ----------------------SCGTRAGGWWGVLTLVATEAALFGYLLFCYFYLQSQWAAPWPPEGMPKLGLAAGNTVVLLSSSAFVWLAERDVRAGKRPRAVAALAVA-LALGIAFALVQLHEWR---THPYGPTAHLYGSLYFTITGFHLAHVAAGLVILALLTGWTAAGFFGRERRVALTVGGLYWHFVDVVWLFIFTALYV----
304312572  ------------------DDSHGSQFRLAGDLAVWLVILIELVTFGLFFMVFAFKRAFQVDLFNRMQTLDLHSGVVNTILLITSSWFVARCVA-AVRKGQSQAGARWLALAIVCGAAFLVMKTVEFKAKFDLGVNLSTNDFYMLYFTLAGFHMLHVVVGVIILAMLLVMVRRGKVAANNMHALETGAAFWHMVDLLWIILFPLVYVM---
142309125  ---------------------------------------------------------------PGWDKILTWLPLWNTVVLLSSSVTVHMAHINLKAANKNKFNI-WLGVTVSLAIFFVFLQALEYYEAYEHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGLMLSVMLIRVFYNHFDPHEHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFMFVYIL---
71282388   MTITATGFNLNGSGSVTKEPE--TLNKIPGNRAIWVGIFAEMTEFALFFLVYFIAKAHYPEFNQGPQQLNTLAGTLNTFALISSSYFVAKALA-SIRMDDPEQSIKWLWRAVSCGCIYLVIKVWEYHWNVDQGIVTNTSKFYTMYYYMTFNHLLHVGWASGSLLWAIHQLKVGRYTKKNHIGLTAIACYWHMVDLAWVIIFPLLYVL---
296142113  ------------------QGKHTIEVKRGIRLGMILFIMSEVMFFFSFFYGLFFLGRFPPVGLASMGLLGVPLLNSFLLLSSGVSVTWS---HYEILRGDVPKSLLALAMTLALGTVFLAFQYLEYK---LSSFSISDSAYGSIFYLMTGFHGFHVMVGVVFILVMTVRLAKGHLNSSHHTGFELSAWYWHFVDVVWLLLFVSLYWW---
136268320  ------------------EEHVNSTGVDNKKLMMWIFLGSDCLFFGSFISTYLVYRNRSLAGPYPNEILDIPITTVSTFVLLMSSLAMVLAVSYVQRGSQVIG-RYWTLATALLGLVFMGFQVYEFSHFAHLGLTPRTNIFGSTFFVMTGFHGGHVTFGV--------------------------------------------------
242097328  ------------------QGHHTPAVQKGLRYGMVLFIVSEVFFYHSSLAPTPELGACWPPGIAPLNPLEVP--LLNTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY----EASFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLTVCFLRQLYFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
192360150  ----------------------------------------------------AVWPLVKTPGGTETQAMPWAGIPLNTLILLASSITLQFAHI-GIEKGRYLQVGFFMMLTIVLGLLFLGFQGYEYIHAYDLGLRLDSGVYGNTFFLLTGFHGLHVTLGTIFIIVVFLRILNNTFTTNRHFAFQAAAWYWHFVDVVWLTLFVFVYVL---
288903228  ------------------SGYHNFFVMDGFKLGMIFFIFSEVMFFAALVPVNELGCVWSAMGLKLVNPFGVP--LLNTIILLSSGVSVTWAHYSLLGNK---SGFNSLLLTCFLAFYFTLVQLMEYKE---ASFSISDGVFGSIFYLSTGFHGIHVLCGGLFLFFNMIRLLKDHFNFNHHLGFEFGILYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
295698957  ----------------------SAGERSSGWWGCCTLIATEGALFGYLIFSYLYLASQSQQPWPPEGLPKLGLGSANTVILLSSSVFVWFCERCVRRR-RLRLGVASMAVSIVLGCIFMGIQLREWH---NHPYGLTSHLYGSLYFTITGFHMAHVLVGIVVLTLLAIWTALGYFDDKRCAALSIGGLYWHFVDMVWLFIFSTLYL----
301599229  ------------------EGHHTKVVQLGLRYGFISFIVSEVMFSLAFFWAFPHSSPAPAWPPKGVEVLNPQGIFLNTLIPLLSGAAVTWAHYAILAG-LKQQAVLALVAIVWLALVSTGFQGMEYYEAL---FTISDGIYGFTSFLATGFYGSYVTIGTIFLMIRGIRQYIGYFSSSHHFGFEAAARYRYSVDVVRLFPFVSIYWWGGI
280960024  --------------------------------GMWFFVLFETLIFTSYFGVYLYYRAQHAAYLQAQSHLDLWLGVLGTIALLTSSWSVARCVQTARAGR-YQTALRDAALTAGFGVVFLGLKIAEWARQIHAGNTFTSNDFFQYYFFLTAIHCIHLLIGFVVLGVLVHQLSSPRRRSQE--VIETCATYWHTVDFLWVLIFALLYVV---
46519097   ------------------QGHHTPIVQKGLRYGMILFIVSEVFFFSSLAPAHDLGGCWPPTGITPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVSITWAHHSLMEGKRNNMNQA-LLITILLGIYFTILQASEY---FETPFSISDGIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLMVCLLR-----------------------------------------
146338837  -----------------QEERLGVLDGLPGDPMMWVLILSELVAFGLLLGAFIVARAVHPMFAAGQAVLDGPLAALNTIVLVTSGWAAAR-AAAAVRSESSRAARCWIALAMMLGVAFISIKLTEYGNEIAAGAGLESSVFFTLYFLLTGFHLLHVLLGIVILAVVSHRATSSG--------VETGAAFWHMIDLVWIVMFPVLYL----
242097342  ------------------QGHHTPAVQKGLRYGMVLFIVSEVFFYHSSLAPTPELGACWPPGIAPLNPLEVP--LLNTXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYEASFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLTVCFLRQLHFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
92109345   --------------------QELTRQREGATFGIWVFLASELLFFGSMLLLYTAYRVANPDTIAGRET-DLWYGTVNTAVLMTSSLTMAVAAQAAEA-DMRRLAIWSLGATVVLGLMSLVFKGFEYAEDIGKHLVPGVNLFFALYWIMTAVHAVHLSIGLGLVGRLAIFGALRRVELRENPQVEVTALYWHLVDVIWIILYPLIYLMG--
140869852  ---------------------------------------------------------------PGFSHMLAWLPLWNTIVLLSSSVTVHIAHLGLKAGKKRIFNI-WLGITVALALIFVGLQAVEYYEAYAHGLTLNSGIYGTTFFMLTGFHGFHVMLGGIMLGVMLIRSLFYGHFAHEHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
242097244  ------------------QGHHTPAVQKGLRYGMVLFIVSEVFFYHSSLAPTPELGACWPPGITPLNPLEVP--LLNTXX----XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYEASFTISDGVYGSTFFMATGFHGLHVIIGSTFLTVCFLRQLHFHFTSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLYVSIYWWG--
289606612  --------------------------------------------------------------------------------------------MIAAEEGKKGATLRWLAITGVFGLCFLGIELYEFSHLIHEGAGPQRSAFLSSFFTLVGTHGLHVTFGIVWLVTLMVQVAKFGLGAANMRRLMCLSLFWHFLDVVWIGVFTFVYLLGVL
85812233   -------------------------------------------------------------------------------VLLAPGVSITWAHHSLMEGDRKH-MLQALFITITLGVYFTLLQASEYYE---APFTIPDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCFFRQLKFHFTSSHHFGFGAAAWYWHFVDVVWLSLYVSIY-----
140813742  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSGTVHFAHMALKENNRKRFNF-WLGITVALAFIFVILQAFEYYEAYAHGLTISSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLLTQLTRSTFKHFTDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
143213109  -----------------------------------------------------------------IYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKALLKDKN-SDSQKWLFITAFLGIIFLICQLFEYFHL---PFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIIAWQSRINGLTSQNMFPLEAVELYWHFVDGIWVILFIILYLL---
56475538   ------------PLSASNSASEITARRLPGDLAIWFFILAELLAFGVFFVVYAFTRANHVELFNAEQTLDRNSGAINTVLLLTSSFFVVRAV-QVAEAGFSRRAAPWLAAAFACGAGFVVVKIFEYADKIGAGISLSSSTFYMFYLSLTFFHFMHVILGMVIIAAMWNGARTGRYGPDNMNGIETGAAYWHMVDLVWLILFPLIYVM---
120401834  ---------------------------------MWFFVIGDLVIFGAYFVAYMFYRGQHPDLFLQSQALNQDIGAVNTVMLLTSSLFVALGT-SAARSGKVADAVRLFVIALGFGAAFPLLKLFEYVPEVTAGLTPGTNAFFMFYYVMTGLHLCHVLLGLVVLGFV-VRELRISPNPRISF-VETGATYWHMVDVLWLILFALFYLM---
143328650  ---------------------------SNATLAMWLFIASEIMLFGALFSSYALLRIGNPSWPDQQELLNAPLAALNTIVLVASSGAIIRAV-NALTGGDTARFRRSLLLSIAAGILFLGIKGFEYAAEIGGGLLPSTNNFLGLYYAMTGLHALHLLAGLGVNAFLVGTLVYRQHSSKAVSRMRQAALYWNFIDVVWVAMFVVLYLL---
139262546  ------------------------------------------ILWPGFEAAWPLLGAHHSMAIPEISKLHTWLPFWNTLCLITSSGTIALAEA-GLRKGNRTAFKLWMVATLTLGYIFVFLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFGGAFSHHDHFGLAAGSWYWHFVDVVWIFLVLVVYI----
48728296   ----------DITREGTYQGLHTYIVTLGLRWGMILFIISEVFFFSSLSPAVELGASWPPLGIIPFNPIQIP--LLNTTILLSSGITVTWAHHSLMEGNHT-QTIQGLFFTVVLGIYFSMLQAFEY---IEAPFCMADSVYGSTFFIATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRQINTHFSPNHHFGFEAAA-----------------------
268537514  ------------------QGLHTRNVKQGLKYGMLLFILSEVLFFFSFFAPNIELGAVWPPGINPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHALISGKKTEA-INGLTVTVLLGLIFTGLQAMEYYE---APFAISDSVYGSTFFVATGFHGNHVIIGTTFLAVCLVRLVYHQFTRHHHLGFEAAS-----------------------
159045727  ----------------MSDTSRDPFDELPGGLMIWVLVVSELLVFGAGLAAFLGVRITDPGGATAQEALHPVRAGINTVVLVTSGLFAALATQACTAGR-TAATRGWLAAAGTLGLVFLVIKGSEFADLAALGLSTETHAFFTFYFLLTGFHAAHVVAGVLVLALVAWR--------PRPAPVEAATAFWHMVDLVWVLLFPVIYLM---
163782584  -------------------------------LGIYLFIVSEIIIFGTVFAAFWTARAIHAVSQWIPEAMNLKMPIILTLILWASSFTIWKAE-SAMHHGDRGKAVMLLLATMFFGALFTVLHVMEWVHLWHEGFTISSNMYGTGFYTLTGIHTSHVLVGLILQAYVLVFTLMGKIGPDRMTIFRTTSAYWHFVDVMWLLVASTAYLVGGL
139877433  -----------------HDYPHESTGVETRKLGMWVFLSTEILFFGTLITTFMIFKGRDFPGIKLTDVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAH-NALENADQEKTRVWLLATAMLGSVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFI----------------------------------------------------
217970202  ----PTAPVPTLAPRPPQAAAGRIPGSKAMWVGIFCEITEFALLFAVFFIARAHHPEAFQAGPERLSLLAGTGY---TLMLLTSGWCVARALH-AMRRGDRRATVRWMLAGFVFGLGYPAIKIFELQRNFALGLDGSAGVFIVSYYYLTFTHLVHVFWGLLGMMWVIARTGLGAYTPEEHSGLEAFACYWHVTDMIWLMIFPLFYLLG--
137340185  --------------------------------------------------------------------------LYNTLILLASSVTLQFAHM-GLEQNKRGQLKLMLGLTILLGASFLYLQGIEYVHAYQLGLKLDSGIYGNTFFLLTGFHGLHVTLGAIFLLVMFLRVLKNHFTAHKHFAFQAAAWYWHFVDVVWLCLFIFVYVL---
141339494  ----------------------------------------------------MVRVTTTDPWPPQSEIFALSFIAIMTFVLITSSGTMALAVNFGYQKEKA-KTFLLICITAAFGATFVGMQMFEWSKLIAEGVRPWGNQFGSVFFMVTGFHGLHVTGGVIYLLWVALRVKRGYYDDKGYEIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLL---
138487951  --------------------------------------------------------------------LNIPFSALNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQNARGMREWFALTFAMGAFFIGGQVYEYAELVHEGLTISSSAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLIVMIRVSKRRFGHSQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFSAIYLV---
5834931   ------------------QGMHSMFITNFLKFSMILFILSELMFFISFFWTFFHSSINMTWPPKNIKFFNPMEILLNSFILVSSGFTVTLSHYYLIINNLKL-SKSYLLLTILLGIYFTILQTIEYS---NSFFCFNDSIYGSIFFMATGFHGLHVLIGSIFLLISLYRMMNIHFSNMHNMNFELAIWYWHFVDVIWLFLYTFIYLL---
299829164  ------------------QGLHTLYVINFLKFSMVLFILSELMFFVSFFWAFFHSSVSMLWPPKDIKFFDPMEILLNSFILVSSGIAITVSHYYMITNNLKLSKL-YLFLTIMLGTYFMIIQLIEYANSY---FCFNDSVYGSIFYMATGFHGLHVLIGVIFLSMSILRMSKIHFSNMHNMNYEMAIWYWHFVDVIWLFLYSFIYLL---
32527567   ------------------EGHHTSVVQYGLRYGMILFIVSEVMFFLAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIDVLDPWAIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAIIAG-LKQQAVYGLCATILLAIIFTGLQGLEY---VEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLTVCCIRQWMGHFSPRHHFGFE--------------------------
116626619  ----------------IPGTEPPWELPSRGRVGMLSLIAAESAIFIIFVVAYLYYSGKSLTGPTPNEVLRIPVFY--TLCLLSSSLTIHFA-IRGVRHGNIGTFSSWWFVTVALGTAFLYGTAREWYRLIFEGLTIRTNLFGTTYYSLVGLHGFHVVIGLILLSTVWIFTALGHVGQEHAYRLDVLSLYWHFVD----------------
140699908  -------------------------------------------------------------------------------ILLTSGVTLTWAHHALKDMKR-YQLIIGLGLTVALGVIFMYFQALEYGHAFNLNLNLGSGIYGSTFFMLTGFHGFHVTIGTIMLMVILARCIYGHFNPKNHFAFEAVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWI---
226329081  -----------------------------------------------------------------------------------------------MNKGSVSQVNLWLFVTFLFGLGFVIMEVYEFHELIAEGYGPDRSAFLSAFFALVSTHGLHVTAGLIWIVIMMIQVSRRGLTEVNRTRLSCLSLFWHFLDVVWICVFTVVYLMGAM
48728230   ------------------QGLHTMVVALGMRWGMILFIVSEVFFFHSSLAPTIELGAIWP--PMGIHPFDPMQILLNTAILLSSGVTITWAHHALMNNNHT-QTIQGLFFTVILGIYFSILQGYEYME---APFTISDSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRQINFHFSSLHHFGFEAAA-----------------------
137004032  -----------------------------------------TFIFSIFLIGYMTARMSTVPWPNPSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVKFGYEQN-KKVCYRLIVLTAILGASFVGMQVFEWSKLILDEGVFGAPQFGAVFFMVTGFHGTHVTIGVIFLFIIANKVRKGEFDPGRYEMVETVGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
241518631  ---------------------------EAVMMGVYIFIGTETLLFGGIFLTIAWLRLEHPEQVVASKTMHWLLAGVNTAVLLTSSAAMAMAVECAKRGRE-KRTAWFVALAAILGLGFLGLKAYEYRVEYQEGLLPSHRLFMDLYLISTGLHAVHLSLGLLIMAGILIGTLSQKLLPQRSIIMVVCGIYWHFVDVVWIFLYPLLYL----
254413221  ------------------NPEKLEDERGKVLFGFTLFLLSESMIFASLIVAYVGLRALTDDWPPGVSTPELSGVMIHSVVLVSSSLVIYLAERALSHQKLAQFRGLWLT-TSIMGAYFLVGEVKEWLHL---DFGLNAATLGGTFYVLTGFHGLHVFVGIFLQMLMLVRSFIPGNYNRGHFGVTAVSLFWHVVDGIWVILFLLLYVW---
283842328  ----------------------SALESLPGHLMMWVLIFSELAAFGALLIGFQIARAQPDVFSAGQAQLDPALAAANTLCLVSSGW-FAAKASAAAHDGARNATWRWTLGASLLGAAFIAIKLFEYAGEIGRGADIDGGTFFTLYFLLTGFHLLHVALGIAILLSVAWRA--------NAVAVESGTCFWHMVDLVWLVMFPIIYLM---
82701592   ----------------TPLPVGSAGKLSGGWWGVIALIVTEASLFGYLLFTYFYLAAQTGQDWPPTGLPGLLIPGINTIILLASSAAF-WAGERRIRQGGVRSSIFGFIAAIALGSAFVAIQLLEWKNKT---FSINSDLYGSLYFTITGFHLCHVIIGLGVLLLLLAWTMMGYFDHKRHVAITIGGVYWHFVDVVWLFVFSALYL----
238027108  ----------------------SAGEHASGWWGVVTLIVTEAGLFGYLLFCYFYLQSQTSAVWPPEGAPTIALPAINTAVLLSSSGCVWLAERAVRAGRRRHA-VTMLVLALALGTAFALVQLHEWHE---RGYGPATHLYGSLYFTITGFHLAHLFAGLLMLALLAVCTGLRAFDGHRHAALTIGALYWHFVDLVWLVIFAAL------
137424265  ---------------------------------------------------------------------------------------------HSLLEDDRKGFIQGLWATVLLGFFFTLLQIYEYQH---ASFDFSGHIYGATFYMATGFHGFHVVIGTIFLAVCLWRGKLGHFNKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
187927041  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSSFLIGYAVRMSTTVPWPDTAEVFPLLLIAIMTFVLISSSGTMAMAVNFGYRR-NARRAAALMLATALLGATFVSLQAFEWTRLIVNEGVLGAAQFGACFFMITGFHGFHVTCGVIYLLLIARKILQPGFVEGNFQIVEIAGLYWHFVDLVWVFIFALFYLW---
140698703  -----------------HQGHHTPVVQIGHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPTWPPPDIKTFDPWDILINTLILLLSGTTVTWAHH-AMLENDRKGLVNGLIATVFLGFIFSCFQAYEYHHAT---FTLDGNIYGSTFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLF------------------------------------------
290908964  ------------------QGFHTIKVYNGLRWGMMLFILSEVFFAFFWAYFHSSLAPNTDIGIIPLNPFQIP--LLNTSILLSSGISVTWAHHSLMNNQLKSATQS-MIITIMLGLYFSILQGMEYME---TSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFPFMCLIRIMMNHFSSSHHFGFEAAA-----------------------
48728250   ----------DITREGTYQGLHTYIVTLSLRWGMILFITSEVFFFHSSLSPSIELGAMWPPGITPFNPIQIP--LLNTIILLSSGVTITWAHHALMNNNYTQTTQS-LFLTVLLGIYFTILQGYEY---LEAPFTISDSIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLLICLIRHLKAHFSLNHHFGFEAAA-----------------------
136378275  --------------------------------------------------------------------------------FIIISTTVTWAHHSLLE-DDRKGFIQGLTATVVLGFFFTLLQAYEYHHAT---FNYSGHIYGAVFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLWRGRLGHFTKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
297624988  --REPAFESPEIELEV--EHHNRTRVNNGMMFAYW-FLGSEVALFLMIFSAYLFLLFSGRMN-FPEELPSLRLALLNTLFLVSSSVTVHVAHHDLI-KDKRKTFLGLLAGTLGLGAVFLGITGIEWRE-ILAHYDPRQNLYLSAFFTITGLHMLHVVIGLFMLGLAFVRGLRGHFTPKLHNGVEVPVAYWHLVDGVWI------------
49146525   ------------------------------------------------------------WSPMGLHLVNPFGVLLNTIILLSSGVSVTWAHYSLLSNK---SCTNSLILTCVLAIYFTGIQAMEYAE---ASFSISDGIFGSIFYLSTGFHGMHVLFGGLFLFFNLIRLLMSHFNYNHHLGLEFAIIYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
138027546  -----------------HSYPHEPTGVETRKLGMWVFLSTEILFFGTLITTFMIFKGSDFPGMKLTDVYDIPFTSISSFILLMSSLTMVLAH-NALEANDQEKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELTTNIFSSSFYVLTGFHGLHVFIGVVLLLALW-------------------------------------------
170745500  ----------------------------GATFGIWIFIASEVLFFGALFLFYAAVRLEHAAFAQAARETNIVYGTLNTAILLTSGLTAAVASRASDHPSLRRLTLWCLAATALLGLAFLAVKGLEYREDIAEHLVPGAALFFGFYWLSTGIHGLHLMIGVGLVARLVRIGWRDPGRLPGSPQVEVATLYWGFVDMVWLFLYPALYLVG--
161611082  ------------------QGFHTIKVYNGLRWGMMLFITSEICFFFAFFWSYFSLAPNTDIGWPPIHTFPLNIPLLNTAILLSSGVSVTWAHHSLM-KSELTPAIQSMVITIILGFYFTFLQATEY---IEASFCISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLFMCLIRIIMNHFSSSHHFGFEAAA-----------------------
296137020  -----------------EGGKHSQRVDTSFRWSMAWFIFSEVMFFASFFGAYSFTGTWPSTGPGGLIPSPWPIPTINTALLLSSGVTLTISHH-ALRASHRGKAIFWLSLTIALGVLFLFMQGYEYHHAYTEGVKLTSGIYGSTFFMLTGFHGFHVFLGATMLSVVLVRLIRGNFTADHHFAFEGAAWYWHF------------------
136193685  -------------------------------------------------------------------------------------------------ENKRDTTIKFMWFTVLLGVIFLLVQGYEYSHAYEMNLKLSSGVYGSTFFMLTGFHGFHVFLGMLMLLVVTLRLKKGHFTSDKHFGFEGAAWYWHFVDVVWLGLYVLVYWM---
124005233  ------------------EEPQETLSMHPQKFALWLFIVSIIMLFAAFTSAYIVRRA--EGNWLEFDLPNL--FWVNTIIILMSSASMHWSLI-LAKKDNIDLLKIAVVITSLLGFAFLVGQLYAWKDLVASSVWFQSNPAGSFLYVITGLHAVHLISGIVFLAIVLVSTFRLKIHSKRLARIEMCATYWHFLDILWLYLFGFLLL----
74316578   --------------------PHREPRALPGDLAMWFFILAELLVFGVFFLAYAFARANVELFNASQLALSQLSGAINTVLLITSSYFVVRAVDRVRRGHSRPAAV-WLGAAMACGGTFLVLKLAELGGKMSAGITMSTNVFYMFYLGLGAFHFMHVVLGMVILGAITLKAWQGGYSAANHGGVETGAAYWHMVDLVWIVLFPLIYVL---
136817320  ----------------------------------------------------------------------------------LSGTSVTWAHHALQEGHR-KEVIQGLVITVILGVIFSGFQAYEYMH---AHFDFAGHIYGATFFMATGFHGFHVIIGTIFLAVCLGRAMAGHFKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
51034504   ------------------QGHHTTPVQKSLRYGMALFIISEVFFYHSSLAPTPCLGSHWPPGITPLNPLEVP--LLNTSVLLASGVTITWAHHSLMN-NDRKQTIQALSITILLGTYFTLLQISEY---FEAPFTISDGIYGSTFFITTGFHGLHVIIGSTFLFICLI------------------------------------------
45826297   ---------------------HSKMVKQGISMGMLAFITSELCFFISFFWMYFYLSTWPPKGIEPTNYLDIP--LLNTLILLTSGFLITWSH-YSMMINLPNIMKTTCMLTIIMGTYFFSIQMYEYYVITFDFSDSVFSSSFF---ILTGFHGFHVIVGILFIMVNFVRFKNFNFSISSTAGFDYSVWYWHFVDVIWLFLCMFLYWWSM-
116510840  ------------------------------------------------------------WSPMGMDLVNPFGVLLNTIILLSSGVSVTWAHHSILSNK---SCSNSLGLTCLLAIYFMCIQLMEYKE---ASFSICDGVYGAIFYLSTGFHGIHVLCGGLFLAFNFLRVLKSHFNYNHHLGLEFAILYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
48728262   ----------DVTREGTYQGLHTFNVTKGLRWGMILFIISEVFFFSSLAPTIEIGVKWPPLGIFAFNPLEIP--LLNTVILLSSGITITWAHHSLMSNNYT-QTTQGLLFTVILGIYFSILQAFEY---IESPFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLTCLIRHINYHFSMNHHFGFEAAA-----------------------
10442002   ---------------------HTDVSRQNMVSGMWVFIVSEAVLFIGLLWACMDLGISPSVHWPPVGVHAINRALVMSAVLAASYYSANIAMVA----KDPKTVLAALSTTVGFGAMFLYDQFLEYTQ---TPFTLTDSPYGTTFFMTTGFHGMHVLVGTIYLAAVT---AMYSRTKKAGVALTTSVLYWHFVDIVWIAVYGIIYV----
288903420  --------------------------------------------------------SWSPIGMHLVNPFGVP--LLNTIILLSSGVSVTWAHHSLLSNK---SCTNSMILTCILAIYFTSIQLMEYKE---ASFSISDGIFGSIFYLSTGFHGIHVLCGGLFLGFNLLRLLKSHFNYNHHLGLEFAILYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
161611098  ------------------QGLHTMKVYSGLRWGMMLFIVSEIAYFHSSLAPNMDIGACWPPNIYPLNPFQIP--LLNTAILLSSGVSVTWAHHCIM-KSNLKMSIQSMFITITLGFYFTILQMMEY---IEASFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLMCLIRIMMNHFSSMHHFGFEAAA-----------------------
71657937   -------------------GKHTKRVQRGIRMGFCFFLVSESMFFVSFFWAHSALAPSVDIWPPMMATMKCWGIMINTSLLLGTIWPCGVAQ-KGMKAAELGDVLKGLGLTMVLGVCFVGLQVWEYYTAT---FTMADSVYGSCFFALTGLHGLHVVGGLIFIFVAWNRARLGHFSSARHLNLTFAIWYWHFVDMIWVFVYAIVYIW---
170696689  ----------------------SAGERSGGWWGCLTLVLTEGALFGYLIFTYLYLASQNPQHWPPEGLPKLTLGVVNTVILLTSSVFV-WLCERCVRRRRVRCAVASMATGVVLGIVFMGIQLAEWH---DHPYGLTTHLYGSLYFTITGFHMAHVAVGIVVLLLLLLWTALGYFDERRCAALKIGGLYWHFVDIVWLFIFSTLYL----
290794166  ----------------THQGHHTQLVQKGLRYGMILFITSEVFFYHSSLAPTPELGGCWPPGVFPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHH-SIMDGARKEAMQALLLTIILGLYFTALQAMEYYE---APFTISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLVVCLIRQTMFH------------------------------------
308745843  -------------------GHYTSRVKQNLWWGFIMFVVSEVFFFGSFFASWVLLGSWPPVGISAMDPWKIPSV--NTILLLSSSVTWCTKCVECMSKSLRTQALVSMFLSLGLGSIFMYLQSLEYRW---ASLCISDSTFGGCFFILTGFHGMHVILGICFLSVCLVRIYYNHFSRRSYVGLKCAVLYWHFVDVVWIGVFISVYLW---
141016941  --------------------------------------VSDTFVFSCFLISYMKGRGSTPEWPNPSEVFPLLLIALMTFVLITSSGTMAIAVKYGYEKNR-KMCGWLLLATALGGLTFVGMQAYEWSKLIHEGVRPWENQFGSFFFMITGFHGFHVSIGVIFLFIYTYKVFAGHYEKGDYVEIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
308745821  ---------------------------------------------------------WPPVFINPLEAFSIP--LLNTLILLSSGVSLTWGHHALIQGN-WKESVQGFIFTIILGIYFSLLQLGEYME---SSFSFNDSLWGSIFFLATGFHGMHVLIGTSLLIMCVMGFFSQSNISNHHMGVEASSWYWHFVDVVWLFLFLSIYWWG--
261753241  ---------------------------------LWVLVWSELITFAILLVAFMVMSVVDPQGVGLLRALSPGLAATNTVILLMSGWQAALAV---RRRNNPKAVRRPLLFAALFGFCFVAVKLLEYSHEARFAGDEAAGSFFELYFLITGFHLLHVLFGSVILMLVAWRPSRSN--------VLLIATLWHAIDLVWLVMFPILYL----
140240074  -------------------EERPDTGLNNSKLGVWIFLASEVMLFGGLFSAYVFLRLAAPDGDYWGAKLNVPMATFNTMLLITSSVTMVMSWASLKLKQFDKYKM-YLGITILCAVGFLFVKYFEYTGKFHHGIYPSSSTFMGIYFTLTGLHVLHIIGGLVVLIYLWTRQADKMWEENPANRIEVTGLYWHF------------------
270267458  ---------------------HLLQVMSGLRIGMVLFITSEVLFFHSGLVPVVELGGVWP--PFMLESLDPMAVLLNTVVLLSSGVSVTYSHYSVINSNLTDG-IMGLVITLFLGFFFTLLQAFEY---VQTSFTIADSVYGSIFFMATGFHGFHVFVGSVFLLVCLVRMVNGHVLSNHHIGYECAIWYWHFVDVVWIFLYSFVYMWG--
139667852  -------------------------------------------------------------------------------VLIGSSLTVAMAIRSAQMNQN-KGLIINLAITIALACVFMVIKAFEYEHKFHYGIFPGANIFFSIYYMMTGLHGLHVIIGIGLMIWLLIRARKGEFSSEYYTPVEITGLYWHLVDVIWIFLFPLLYLI---
307714797  ----------DISRESTFQGHHTLIVITGMRFGMILFIISEIFFFVKFFWAHKSLSPSMEIGPKNINPFNPLQILLNTIILLSSGLTITWTHHSILENNL-SQTIQSLFFTIILGIYFSFLQGYEY---LEASFTISDAVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLSVCFMRILMNHFSKNHHFGFEAAA-----------------------
170027358  ------------------------------------------------------------GSPFGMHLVNPFGVLLNTIILLSSGVTVTWAHHSLLSNK---SCTNSMILTCLLAAYFTGIQLMEYME---ASFSIADGVFGSIFYLSTGFHGIHVLCGGLFLAFNFLRLLKNHFNYNHHLGLEFAILYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
255023634  -------------------------------LGFWIFLGAEIALFATLFATYFVMRAGSNAGHPPAEMFELWLVLIMTFLLLTSSFTCGLA-IGEMRKGNVKMLTIYSIITLILGAGFVGFELYEFAHYVTEGVTMQIGSYWSAFFVLLGTHGLHVTVGIFWIV----------------------------------------------
27543042   -------------------------------------------------------------------------PLLNTIILLSSGVTVTWAHHSLLSNK---SCTNSMILTCLLAAYFTGIQLMEYME---ASFSIADGVFGSIFYLSTGFHGIHVLCGGLFLAFNFLRLLKNHFSYNHHLGLEFAILYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
91783630   ----DLNQPPSGPAEPLREPVGSAGERSGGWWGCLTLIVTEGALFGYLIFSYLYLASQSSQHWPPEGLPKLGLGIANTFILLSSSVFV-WLCERLVRRRRLRWAVASLAVGVVLGCVFVGIQMIEWH---DHPYGLATHLYGSLYFTITGFHMAHVVVGIIVLLFLLLWTALGYFDEKRCAALTIGGLYWHFVDVVWLFIFSTLYL----
139824341  ------------------------------------------LLWPDFTSQWPVYQTPDPSAFMGPEIHAWGIPALNTLILLSSGVTITIAHWGVVKERWSQAILFQSLTILLALLFLGAQAYEYWLAHTHDGLKLSSGIYGNTFYMLTGFHGLHVFLGTVMLIVILGRLMARSFTAKEHFAFEAVAWYWHFVDVVWLALFVFVYWI---
282883727  ----------------------SAGEHSGGWWGVLALVLTEASLFGYLIFCYFYSESQTTLAWPPEGMPKIGVGGLSTGVLILSSVFAWLAERTL-RKSRRWRAFAWMLVAIVLGCLFVGIQMKEWH---DHPYGISAHLYGSLYFTITGFHMAHVVVGLVILVVLAVWIALGYFDENRTAPMRIGGLYWHFVDVVWIFIFTSLYV----
254469291  --------------------------------MMWILIVSEILVFGGALWAFAGNELNVEIYREARTHLNVPLATLNTIILLTSGLFAAIAVRFGKVKEVAKARLS-LLGAGALGVVFMALKIYEYKEKLALGLNVETNTFYTLYYLVTGFHLAHVIFGLIILGIIALW--------PTEDNLESGTAFWHMVDLIWVIIFPIFYLMG--
91780150   ----------------------SAGERSGGWWGCLTLIATEGALFGYLIFSYLYLASQSPQHWPPEGLPKLGLGIANTIILLSSSGFVWLCERCVRRGRLRWA-VASMAVGIVLGCLFVGIQLLEWR---DHPYGLTTHLYGSLYFTITGFHMAHVVVGIVVLLLLLLWTALGYFDAKRCAALTIGGLYWHFVDVVWLFIFSTLYL----
161611074  ------------------QGLHTFKVSLGLRWGMVLFIISEIAYFHSSLAPTMEIGACWPPTITPLNPFQIP--LLNTAILLASGITVTWSHHSLMSGNLSQSTQS-MMITISLGFYFTILQAMEYNE---TSFSIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLVCLIRIMLNHFSPPHHLGFEAAA-----------------------
136091578  -------------------------HEDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKALLKDKN-SQSQKWLLFTAFLGIIFLICQLFEYFHL---PFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMIL----------------------------------------------
78356867   -----------------------HNDYLGAKIGMWLFLFTEVLLFGGLFLLYAIYLHQHPAFHKASKELDVLLGTVNTVVLITSSFFVALSISALQQGKVVL-CKRLLTATVGCALIFLVIKYFEWSAKIHHGIYPDSDVYFGLYYVMTGLHGIHVIIGGAVLLYALRLINAGRVTADNFIFLENSGLYWHLVDLVWIYLFPLFYLI---
255037221  ----------NVQQIKLEREPQETLSMDPKKFILWLFLVTIIMLFASQSSAYLVRRAEGNW-----LEFEMPQIFWSTVVLIMSSAAMQWA-YFSAKKDQFQQLKIAISITFVLGLIFLYMQFEGWKELVAMNVYFVGNPSGSFFYVFTGLHGFHIITGLIVLVFALISAFKLNMHSKNLRRIQISATYWHFLDILWLYLFVFL------
254299970  ---------------------------------LWIFILGDMLVFAVFFTILSAHHVLHPAFDAGRRQLNLAFGLVNTLALLTSSAFVALG-LGEAKAARLAAAKRRFVVAAALGALFVAIKCVEYAQKIAAGANPLVNDFYMYYFVFTGVHLLHVAVGLIALALMIRRCVRPAAEPRDVGFLEGAAVYWHMVDVLWVVLFLLIYLI---
259017928  ------------------EGQHTAAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFSSLSPVFNIGGVWPPAGIEAISPWGLP--LLNTIILLSSGASVTWAHH-AIVGGVKKEALLGLVITIIFAVIFTGLQGFEY---VNAPFAMSDSVYGSVFFMATGFHGFHVIIGTIFLSVCTFRLYLDHFSRQRHFGFEAAA-----------------------
136739964  ----------------------------------------------------FVLPDKNMSWPGWNHALE-WLPMWNTIVLLSSSVTVHFAHLALKEDN-KRLFNKWLAVTVTLALVFVALQVLEYYEAYALGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLSRVFHNHFDSKSHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
48728288   ----------DVTREGTLQGLHTSNVIVGLRWGMILFIVSEIFFFHSSLSPTVELGLSWPPGIIPFNPVEIP--LLNTVILLSSGVTITWAHHSLMNGNYT-QTAQGLFFTVLLGIYFSILQAYEYME---APFSIADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLIICFLRHVNFHFSANHHFGFEAAA-----------------------
141416127  -------------------------------------------------------------------VWDIPFTSASSFVLLMSSLTMVLAV-SSAVRDDDRNTKVWLSVTALLGALFVAGQVYEFTTFYREGLGFTTSLFSSSFYTLTGFHGVHVSVGIIMLMSLVGMISKNKVVGDKKETVELFGLYWHFVDVVWILIFTLVYLI---
1536916   ------------------QGFHTLKVSSGMRMGMILFITSEICFFSPFFWAYFHIGASWPPXXLPLNPFQVP--LLNTAILLASGITVTWAHHSLLLGNHKESLHS-MYMTITLGMYFTILQAQEY---LEASFSISDSIYGSSFFVATGFHGLHVIIGTLFLLVCLIRIIYYHFSINHHFGFEAAA-----------------------
3746314   ----------DITTEATYQGDHTLEVQKGLTIGVILFIVSEVFAFLSVFWAFFIGGVWPPQGITPLDPFAIP--LLNTILLLSSGAFITYAHHALIQGNRKNAILGTL-ITIVLAIIFTSLQYYEYSE---ASFSISDSVYGSAFYASTGLHGLHVIVGTIFILVGWFRIVNYNLTNSHH------------------------------
288818259  -------------IGWADEFFKKGHEEGFGSLAITLFIATEVIIFGTMFAAFWTARIAHAIWHSWVPKMNFVIPAILTLILWASSFTI-LVSEKSAESGKRGASILWLLATLILGSAFVVIHFNEWQHLWHEGFTLSSNMYGTGFYALTGIHTSHVLVGLVSQLYVLWLLLSGRMTSHRTTMFKAVSIYWHFVDLMWLLVASSAYIIGGL
48728274   --------------------------------------------------------NWPPKGIIPFNPLEIP--LLNTVILLSSGVTITWAHHSLMN-SDYTQTTQGLLFTVLLGIYFTALQTYEY---IEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTTFLLICLIRHINFHFSANHHFGFEAAA-----------------------
192290038  -----------------TEPGSSAIDSLPGHLMMWVLIFSELAAFGALLIGFQIARAQPEAFAVGQGQLDPALAAANTLCLVSSGW-FAAKASAAARNGACDATWRWTLGACLLGAAFIAIKLFEYAGEIGRGADIDGSTFFTLYFLLTGFHLLHVALGIAILLGVAWHAHA--------AAVESGTCFWHMVDLVWLVMFPIVYLM---
142099936  ----------------------SAGERSGGWWGCLTLIVTEGALFGYLIFSYLYLASQTGQQWPPEGLPKLGLGILNTGILLSSSGFVWFCERCVRRRRLRWG-VASMAVAVVLGVTFMGIQLREWH---NHPYGPTAQLYSSLYFTITGFHMMHVAVGIVVLFLLLLWTAFGYFDERRCVALTIGGLYWHFVDVVWLFIFTTLYL----
116515213  ---------------------------NNSILGFWIYLMSDCIIFSVLFIVHIIMSRHGYNGFLRENLFSKFVLFLETLILLFCSLSFSL-IKYFLKKSYKKCILFFLFITLILGSTFISLEFFEFLNIIEKGFFPNTNGYFSSFYVLLCIHGLHVIFGLLWIIISIFQFFFLKFSNFLYISLICCCLFWHFLDIIWIILIFCVY-----
49147374   ---------------------------------MILFITSEVLFFSAFFWMHTSLSPNTFLGPLGIKSFSPTEILLNTLILLSSGASVTWSHHSLLNKN-YSQFLLSLSLTIILGTYFTSLQLLEYN---LAPFTLSESIFSSMFFLATGFHGFHVILGSLLLTLSLTRFSLLLMTAEHHFSFEASAWYWHFVDAIWLFLYLSIYWWST-
139554496  -----------------------------------------------------------------------WLPLWNTIVLLSSSVTVHFAHI-GLKNGDRKKFNRFLGITVGLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLARVFAGHFEDHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
126506272  -------------------GKHTIRVQRGIRIGFCLFLLSESMFFVSFFWAHSALSASHVVWPPEMLSMHCKGIPLANTGLLVGTIYPCNVAQKAIKSAQLRPLLLWLGVVMVMGACFVGLQVWEY---YTAKFTMADGIYGSCFFALTGLHGLHVVGGLIFLFVAWNRARLGHFSPQRHLNLTFAVWYWHFVDGIWIAVYVFVYIW---
163781556  ---------------WANEHFQVDKDEGYGWLGILSFILSELVIFGTIFAYFWTARVAHAEEWWIPEGISLGTAGFLTLILWASSFTIFKAEVALEEEGDNGKALTWTFLTFILGAVFVVLHMREWMHLWHEGFTLSAHAYGTGFYALTGLHTSHVLVGLITQIYAMWLLATGKMNKDKPTLMRATSAYWHFVDVMWMLVAGTAYLVGT-
295388257  -------------------------------------------------------AAWPPAGIISFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMENNH-SQTTQGLFFTVLLGVYFTILQAYEY---IEAPFTIADSVYGSTFFMATGFHGIHVLIGTTFLLICLLRHLNNHFSKNHHFGFEAAA-----------------------
288961736  ----------------------------PGNLMMWILIFSELAVFGVAFLGFAVARLDPATFAAGQAHLNGTAGALNTMVLVTSGYLAAKGVA-AARRGAVPQARRAMLVAAAVGSVFLAVKAVEYSATLGAGLTIDSDGFFTLYFLLTGFHALHVMLGIIILLLVA-----RSGPDTLVENLETGAAFWHMVDLVWVILYPLVYLI---
300022111  MTLAQTYRETEEQTSEAQTADWGPLNGLPGNPMMWILILGELAVFGALLLGFSVARTDPATFADAQNHLHRVLGGLNTLVLVTSGFLVAAAIWHRREGRD---ARLLLLSGMALGLVFIAVKGVEYGDLIAAGIGIETNTFFQLYFLITGFHAAHIILGLIIFAIV--------YFADSIENLETGAAFWHMLDMVWVLIYPIIYLV---
289632014  ----------------------SAGEHSGGWWGVLALVVTEASLFGYLIFSYFYSQSQTQLAWPPEGMPKIGVGGLSTSVLILSSV-FAWLSERAVRKSRRWQALSWMIVAIVLGCLFVGIQLKEWH---DHPYGVTAHLYGSLYFTITGFHLAHVLVGLVILVLLAIWIALGYFDKERSAPMRIGGLYWHFVDVIWLFIFTALYV----
307714877  ----------DISRESTFQGNHTLIVITGLRFGMILFIISEIFFFVSFFWAFFHSSLSPPWPPKGINPFNPSQILLNTIILLSSGITITWTHHSILENNFFQA-MQSLFFTIILGIYFSFLQGYEY---LEASFTISDAVYGSAFFMATGFHGIHVIIGTTFLLTCFLRMSMNHFSKMHHFGFEAAA-----------------------
135804966  ---------------------------------------------------------------------------------------------HAMLENDRKGLVNGLIATVFLGFIFSCFQAYEYHHAT---FTLDGNIYGSTFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLFRSMKGHSTPTHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
15147313   ------------------------------------------------------LGASWP--PVGINAVNPWGILLGSCVLLASGFVLTLGHHAIVLGNKDLTLVS-LFFTVLLGAFFLFLQFNEYYY---GEFTIADSVFGSVFYMTTGLHALHVIVGVLFLTVCLVRVYLDSFTSEHHLAAEFAIYYWHLVDVVWLLVFLIYYYWG--
135350148  ------------------------------------------------------RGSTPVDWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--RKMCGWLILTAIGGLTFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWENQFGSYFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIYAYKTFAGHYDTGNYVEIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
140047914  ---------------------------------------------------------------------PLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVRSGYQRKRKQAA-ALLYLTAILGLSFVGMQAFEWSKLIEEGIRPWENQFGSIFFMVTGFHGFHVSCGVIFLFLIARKVQRGDYDTGRYEIIETMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
144030622  ------------------QQAHTPVVELGLRYGMALFIASEVMFFAE---TYDSNGGAGVWPPEGIKTFDPLDIFLNTLILLMSGTTCTWAHH-AVREGHRDQAIQALWITVGLGVCFTFLQAFEYYEAVHHYFKFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVIVGTIFLAVCLFRVYK--------------------------------------
221143406  ---------------------------------------------------------NFSWPPLMIKFFNPFEILLNSIILITSGFTVTLSHYNLLNNKFKSSTLN-LMLTIILGFYFNLMQMFEY---YNSFFCINDSIFGSIFYLSTGFHGIHVLIGTLMLLYSFIRMNKHHFSSIHHINFEFSIWYWHFVDMIWLFIYMFYYIL---
136529103  --------------------HHKITRPNMVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPKTWLESTEMLNIPFAAFNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERYQARRGMREWFALTFLMGGFFISGQIYEYAHLVAEGLSLSTNAYSSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFLI---------------------------------------------
255708864  ------------------EGHHTKVVQLGLRYGFLLFIVSEVMFFFAFFWAHSSLAPAVEIGPKGLLVLDPWEIFLNTMILLSSGAAVTWAHHAILAGKAKRAVFA-LVATVLMALVFTGFQGMEY---FQAPFTISDSIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFLIVSGIRQFRGSFTKDHHVGFEAAAWYW--------------------
48728214   ----------DIARESTFQGNHTLIVITGLRFGMILFIISEIFFFVSFFWAHSSLSPAMEIGPKGINPFNPLQILLNTIILLSSGLTITWTHHSILENNFFQASQS-LFFTIILGLYFSALQGYEYME---ASFTISDAVYGSTFFMATGFHGIHVIIGTTFLMICLMRMLMNHFSKIHHFGFEAAA-----------------------
268308306  ------------------QGFHTSKVYNGMRWGMLLFITSEIFFAFFWAYFHSSLAPNTDIGWPPINIFPLNIPLLNTAILLGSGVSVTWAHHSLMNKNL-KSSIHSMIITIILGFYFTILQMMEYME---TSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLMCLMRIIMNHFSSSHHFGFEAAA-----------------------
32965995   -------------------GHHTKMVQLGLRYGMILFIVSEVMFFHSSLAPTVEIGAVWPPGIEAIGPWDIP--FLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAGSQ-RQAIYGLLATVFLAIIFTAFQGMEY---VEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLVICCIRQYMGHFTSKHHFGFEAA------------------------
91793323   ----------------------------PGDMAMWLLIAMELTVFALFFIGFAVMKRIEPMFAKGQSLIHLSIGLLCTLSLLMSSYLLALALVNAKQGHNI-RVSHLLRGALLFAFIYLVAKIWEYALLINAGFDLSTNDFFTLYFLITGFHFMHVVLGCMILVYLHQQSRQQRYGPNDYRGFEAAAAYWHMVDLVWILVFFLIYI----
48728228   -------------------------------------------------------SNWPPTNIHPFDPLQIP--LLNTAILLSSGITITWAHHSLMMNNY-SQTVQGLFFTVILGIYFSILQGYEY---LEASFTISDSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGTTFLLICLIRQINNHFSKNHHFGFEAAA-----------------------
118462354  --------------------------------------MGDMLVFGAFFATFMVERSKAPEFDVSRKTLHLGVGLANTLVLLTSSLFVVVA-LGALRSGARRIARSAVLGAMVCGAIFIALKVFEYSSLVSEGHGVGENHFYLYYFILTGVHLFHVCVGMGVLTFLLAQTRRHELSETRTAVVEGGACFWHLVDLLWIVLFPLLYLV---
143323459  -------------------------------------------------------------------LFDIELTSFSTFILLMSSFLMALAVSAMHKGGQLKSFRRNVLGVIVFGLIFLGCQVYEFTHFYHQGLTIQNSVFGSTFYVLTGTHGTHVAIGVLWLVLLYFYSFSGKLGHMGALDVEVAGLYWHFVDIVWIIIFTAVYLV---
136324257  ------------------------------------------------------------------------------------------------RRNDIRRSRIWLLSTAILGAIFVGGQVYEFTVFYREGLGYTTNLFGTAFFTLTGFHGVHVSVGIIMLMSMYIQSMRGKLTSANEEKLEIIGLYWHFVDVVWIVIFTIVYL----
138264231  ---------------------------------------------GALFVAYTIYRTKYPEWAYGGELLDWKMGAFNTLVLIASSWTMALAVRETQLGNN-NKAFKLVGFTTLCAFIFLIVKYFEYTHKIHAGLFPGLGLFLTIYFAMTGLHGIHIVIGIGLMFWIMKRLKNNEFSPQYFITVEGVGLYWHIVDIIWIFLFPLMYLM---
268537500  ------------------QGLHTIVVKQGLKYGMLLFILSEVLFFFSFIAPNIELGAVWPPGINPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHALISGKKTEA-INGLTTTVVLGVIFTALQAMEYYE---APFAISDSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLMVCLVRLVYHQFTRHHHLRFYIRSL----------------------
142667254  ---------------------------------------------------------------------PLLLIAIMTFILISSSGTMAMAV-TSGYKKQRKKTAFLILLTALGGLAFVGMQMFEWSKLIFEEGIFGAAQFGGFFFMITGFHGLHVSIGVVYLTIVAKRVWEGRYDKNDYQMVEVAGLYWHFVDLVWIFIFAFFYLW---
183984664  ---------------------------------MWAFVLFETLVFTAYFGFYLFYRGRSPELFSGAQALDLRIGTFNTLVLLLSSWSVAR-CVQAARAGAYRRGLRDALLTACLGLVFMVSKVAEWAKAAPLGNGLAGSDFFTYYYFLTGIHFVHLLIGFVVLGIIVFELRGPARSRRTQELVETCATYWHTVDYLWVLIFALLYVV---
141397272  -----------------------------------------------FLISYMTVRSAKSEWPNPSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCAWLMLATAVFGASFVGMQAFEWTKLISEGVRPWSNQFGAIFFMITGFHGTHVTIGVIFLFIMTRKVFRGDFDTGHYEAIEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
5835686   ----------DISREASLQGNHSSFVIWGLKMGMILFIISEVFFFLSFFWAFFHSSLSLMLKLALHDPLKLPLILFEIPLLLISSGISISWSHQSIINNNFKEAFNSLLITIMLGVTFTFLQGWEYKQ---SQFSMSDSIFGSTFFMTTGFHGIHVIIGTSFLIISLIRINMNLISSSHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFTFMYWW---
260574163  -----------------RDEPPSPFDDLPGDLMIWVLIVSELLVFGAGLTAFLAVRITDPQGFAEADQLHRAMAGVNTLVLVTSGWLAALAHRAALAAQ-IARTRGLLAGAGALGLVFLLVKALEYADAAAQGISTETHAFFTFYYLLTGFHAAHVVAGIALFALVAAR--------PTPRPVQAVTAFWHMVDLVWVLLFPVVYLL---
142584450  -----------------------------GVIGVLIFMVTEAMFFAGLISAYMVIRAGIEEWPWGQPRLPVLATAFNTICLLASGFIMAHSRACFK-KQNFSLGRKWLGISILLGTFFLVFQGYEWIQLLKFGFTLSSSVYGGLFYLLIGAHGFHV-MGALAILIYVWYRMKNPVNPISPEGLFPFQLFWYFVVCVWPILYILVYL----
170747468  ----------------AHHFETVAQQRAAATLGIWAWLITELLLFSALFLVALITRIQHPATVAAAKHLKFWIGATNTVVLICSSLTMSMAIEFSRMG-WQRAMVRAMLATAALGGLFLVLKGYEYYADWAEHMTPAARLFVNLYYVATLLHALHLFTGIALLLGMTWLAAKAGFLARHQNWIEVYGLYWHFIDLVWILAFPILYVV---
139886876  ---------------------------SNGVLGMLIFMVTEAMFFAGLISAYVVIKAGIEEWPWGQPRLPVVATAFNTVVLLASGFIMAHSRACFK-KNELALGRRWLGISILLGAFFLVFQGYEWIQLLKFGFTLSSSVYGGLFYLLIGAHGFHV-MGALAILIYAWYRIKTQGNPITPEGLFPFQLLWYFVVCVWPVLYVLVYL----
27311158   ------------------EGMHTFIVKQGLKMGMILFIISEIFFFISLFWAYFHSMLSPSWPPKGIIFFNPYEILLNTMVLLMSGFTITWSHYSILNNKKLMALVSLLLT-VSLGIYFSLLQYMEYKQAL---FTINDGICGSVFYMLTGFHGLHVIIGTIYLSLNLLLMMMNWMDMKNHLSLEMAIWYWHFVDVVWLFLYIFVYWW---
137022065  ---------------------------------------------------------------------PLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVRSGYQKKRKQTAIL-LLVTAILGASFVGMQAFEWTKLIMEGVRPWENQFGSVFFMVTGFHGFHVSIGVIFLFINVKKVWRGDYDSGRYEIVETLGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
139941596  -------------------------------------------------------------------------------------------------EGDRKSFIQGLWLTVILGFCFTLLQIYEYQH---ASFSFSDHIYGSVFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCLFRGKRGHFTKDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
143853129  -----------------------------GKLMMWFFLISDAFTFSAFLIAYGVIRFRHPGWPVPEKVFELVFVGLMTFILILSSVTMVLAV-EAGHRMDRQGVEKWMVWTIFGGLVFLGCQAWEWSHFIHGTDAGSILLDGSIIYFITGFHGFHVFSGVALNFLIFYQATVGILERGHYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
134753901  ------------------NSEVHETHEDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKALLKDKN-SDSQKWLFFTAFLGIIFLICQLFEYFHL---PFGLTDNLFASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIIAW------------------------------------------
290908960  ------------------QGFHTLKVYNGLRWGMLLFITSEIFFAFFWAYFHSSLAPNTDIGPTHIYPLNPFQVLLNTAILLASGVSVTWAHHSLMTNNS-KSSIQSMLITILLGMYFSILQGLEYME---TSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLLMSLIRILMSHFSPSHHFGFEAAA-----------------------
27733922   ---------------------------------------------------------NMMWPPKMIKIFNYTEILLNTFTLITSGFFITLSHLYFLNNNF-SKSIKMLLFTILMGLYFSMIQMIEYKNSY---FCINDSIYGSIFFLSTSFHGIHVIIGTFMLMTSYIRMYNKHFSLIHHINFELSIWYWHFVDVIWLFLYLFYY-----
48728256   ------------------QGCHTKFVETGLRWGMILFIVSEILFFFSFFWAYFHSSSWPPMGIKPFNPMEIP--LLNTTILLSSGITITWAHHSLMNQNYT-QTIQGLLLTVLLGLYFTILQGYEYWE---APFTISDSVYGSSLFMATGFHGIHVIIGSIFILIMLIRQMNWHFSHSHHFGFEAAA-----------------------
48728266   ----------DISREGTFQGRHTNKVATGLRWGMILFIISEEFFFSSLSPTIELNMQWPPMGISPFNPLEIP--LLNTAILLSSGVTITWAHHSLLENNYTQTFQGWL-LTALLRVYFTILQGYEY---LESSFTISDAAYGSTFFMATGCHGLHVLIGTTFLMVCLIRHQLNHFSSTHHFGFEAAA-----------------------
143688938  ----------------AQGGDHTPVVQLHLRYGMILFIASEVMFFVGWFWAWFVVGAWPPKGIEVIDAFGLPLLNTLILL--CSGTTVTWAHHALINGERGGELRGLWGAIGVLGLLFSSIQVYEYVH---APFAFKGLNYSAAFYMATGFHGFHVLVGTIFLIVCLARAYKGHFTSRQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVVVYVWG--
254228910  --------------------------------------MTNEVLWPTFEAMWPL---TLTPGGDTTQAMPWQGIPLTNTILLLLSSITLHMAHISLEKDKRTALIVWLEITIVLAGFFLYYQAVEYAHAYEMGLTLQSGIYGNTFFMLTGFHGLHVCLGTIFLIILLLRIAKDHFSSNNHFAFQAGSWYWHFVDVVWLCLFVFVYVL---
140657815  -----------------SQPGHTRTPISSGVIGMLIFMVTEAMFFAGLISAYMVIRAGIEEWPWGQPRLPVVATAFNSLVLLASGFIMSHSRTCFK-KNELGLGRRWLGISIILGAFFLVFQGYEWIQLIKFGFTLSSSVYGGLFYLLIGAHGFHVMAALGILMYQWYQM-KNSKNPVSPDGLFPFQLLWYFVVCVWPILYVLVYL----
135100448  ------------------------------------------------------------------QLLNVPFALGNTIILVSSSFTAQFGVFAAERMQLKWGMVEWFFLTYLLGSIFVAGQVWEYAILVSEGVTLSSNSYGSAFYITTGFHGLHVAGGLIFLLVIGRAFAAKRFGHKEATAAIVTSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
141036850  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFISSEVMFFVAFFWAFSLYPDTGVWPPADINVFDPFLPLINTMILLLSGCTVTWAHHALQHDNR-KDFLTGLFLTILLGVSFTALQAYEYSHAA---FGFTDGIYASTFYMATGFHGAHVIIGTIFLIVCYFRALKGH------------------------------------
71277864   ---------------------------------MWFFILAELTVFAIFFIGFSVSEQNGEMFSQGKAQLHQTAGLINTIALITSSFFVAIA-LTKIHKAQAKQAVLLLLTAKAFAIIYISVKIWEYLSLFEQGITIETNTFFTLYFLITAFHLMHVLLGMVILAFIAYSAWQGKYQNNEISGFEAGTSYWHMVDLLWIILFPLIYVI---
190349390  ---------------------------------------------------------WPPSMIKFFNPFEIP--LLNSIILISSGFTITLSHYNLLNNKF-KLSIKYLLYTINLGLYFNFMQMFEYY---NSFFCINDSIFGSIFYLSTGFHGIHVLIGTMMLLYSFIRMLNNHFSSIHYINFEFSIWYWHFVDVIWLFIYMFYYIL---
124005234  -----------------------------GKLMMWFFLLSDAFTFSALLISYGMIRYSHEGWPVPEKVFELVFVGIMTFILIMSSVTMVLAV-EAGHRRDQRDVEKWMLWTILGGIVFLGSQAWEWAHFIVSENQYGPTTFANLFFFITGFHGTHVLSGVIINIIIFYNTVMGIYARKNYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
86990349   ------------------QGKHTKLVQRFIKTGMLLFIASEAMLHFALSPSFEVGMTWPPQGIVPPNAWGLP--FLNSTLLINSGFTLTWASRAVKEGSKWSAA-AGMVMTIALGVIFMAVQMKEWW---DAPFDIRDSVYGSCFYMMTGLHGLHVLGGLIFLFVCLIRLLRNHFSTARHLGLLCAIWYWHFV-----------------
289642979  --------------------------------GIWIFVLMDMIVFALIFLVFSERVRQYEVYRESHQHLNVVFGFVNTLILLTSSLFVVQAV-QAARRGDARQVSSRLTAALLLGLAFCVDKAVEYSVTIGSGIGIATSSFFTFYFAVTFIHLAHVLAGMSFMYFFQRNRDRLASDDGYLTGLENVGIFWHFVDLLWIFIYSLLYLI---
110638598  -----------------------------GKLMMWFFLLSDALSFSGLLITYGFARFSHATWPIPEKVFPLVFVGLMTFILILSSVTMVLAV-EAGHRNDKKDVQKWMLWTILGGIAFLSCQAWEWTIFISIQNEYGPRLFADLFFFITGFHGTHVLSGVIINILVFYNVSYGTYQRGTYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
219809092  -------------------GKHTIRVQRGIRIGFCFFLLSESMFFISFFWAHSALAPGMVCWPPEMETMKCTGILINTGLLLGTIFPCNIAQSAVKAGHF-YTFLLWLGIVMIMGAFFVGLQAWEY---YTAKFTMADGIYGSCFFALTGLHGLHVIGGLVFLFVAWNRGRLGHFSSYRHLNLTFAVWYWHFVDGIWVVVYSFVYVW---
295698391  ------------------DNEDTLRKNNKTLLGFWIYLMSDMLFFVSLILVYSVFLKEDVRFSILRDQINLKIVFLETILLSTNSLMFYFSETSFQLNRKKEFFIKILFFSLIIGVTFFFVETYEISKLFQCQFFPKNSSIFSAFFSVIGAHSLHVFFGLIWIIVMEGKILFKGLDKNSLVSLKCLSDFWHFLDIMWILIVSVVHLL---
134411474  --------------------HRSTTGIPTGRLAVWWVVASEIFIFGGLIACFVLFKLNGTPGFEDASKTSVAAGAFNTFVLLTSSLTVVLAHA-AIEKGDRQKAFNYIWCTFGGGIVFLIVKTFEYSGKIISGNTITENLFWSFYYTMTGLHALHVIGGMVIMALISFDILKG----YNFQRVELIGIYWHFVDL---------------
167948671  ---------------------DQAKRYPPGDLAIWIFILAELSVFAVFFAAYAFTRMNNVELFNEFQHLDRQAALINTLALITSSYFVVRAV-SAIREGSSKLCVRWLLAALSMGVVFLVVKGGEYAHHFGEGITLSTNTFYMFYLSLTFFHFMHVIMGMVILSAVAVMAHKGKYSAGEHTGVETGASYWHMVDLLWLILFPLVYVM---
135053981  ---------------------------ESAKMGMWLFLVTEILFFGGLFLAYIVYRAWNPEYILASEELNTFWGAVNTVVLIGSSLTVAMAIRSAQMNQN-KGLIINLAITIALACVFMVIKAFEYEHKFHYGIFPGANIFFSIYYMMTGLHGLHVLIGIGLMIWLLIRARKG-------------------------------------
136657762  ----------------AHNGDHTPVVQIHLRYGMIMFIASEVMFFVAWFWSYFYLRTELTGGHWPPDTFDPWHLPLLNTLILLTSGTAVTWAHHSLLHDDRKGLRIGLLLTVGLGAIFTCVQAYEYSHAA---FNFSGHIYGATFFMATGFHGFHVLVGTIFLLVCSFRVKAGHFNKDQHFG----------------------------
218885639  ---------------------HEHRDYEGAKIGMWLFLFTEVLLFGGLFLLYAVYLHRYPAEFHAAGK-DLSRIFANTIVLITSSLCMALAISALQRGKVVLS-QRLVLLTVTMAGVFLVNKFFEWSAKIGHGIYPGEMVFFNLYYLMTGLHGIHVIIGAAVLMYGWHLMRVGRVTPEHFVFLENGGLYWHLVDLVWIYLFPLFYLV---
186474270  ----------------VRLPVGSAGERSGGWFGCLALIVTEGSLFGYLIFSYLYLASQSGSLWPPEGLPKLGLGVANTAILLSSSVFVWLCERFVKRRRLYWA-VAAMSTALVLGVIFVGIQLKEWG---NHPYGLTAHLYGSLYFTITGFHLAHVAVGLVVLSLLLLWTALGYFDERRCLALTIGGLYWHFVDLVWLFIFTTIYL----
137922573  --------------------------------------------------------------------------------LLSSSATVHVAHMALKENNRKRFNF-WLGITVLLAFIFVILQAVEYYEAYAHGLTLSSGVYGTTFFMLTGFHGMHVLIGGIFLLTQLVRSTYNHFSDKEHFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFLFVYIL---
239735839  ------------------QGFHTTKVYNGLRWGMMLFIVSEICFFSSLAPSTDIGACWPPINIYPLNPFQIP--LLNTAILLSSGVSVTWAHHSLMSNKL-NPAIHSMIITITLGFYFTFLQMMEY---IEASFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSMFLFMSLIRIIMNHFSSTHHFGFEAAA-----------------------
137938571  ----------------------------------------------------------------------------------------------ALQEGNRKELIQGLWCTVGLGVVFTGFQVYEYMH---ADFSFSGHIYGATFYMATGFHGFHVLIGTIFLIVCLGRSIAGHFKSDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
209420850  ------------------------------------------------------------------------------------------------MCGNHKEATQSMILTIILGVYFTVLQAQEYME---TSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVMIGSIFLFTCLMRILYHHFSTNHHLGFEAAAWYWHFVDVVWLILYTCIYWWG--
135839235  ---------------------------------------------------------------------------------------------------NRRDFITGLVLTVLLGALFTGLQALEYSH---APFGFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVLVGTLFLLVCLIRGLKGHFTPEQHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAVYWWG--
138791578  --------------------------------------------------------------------------------------------HHSLLEDDRKGFINGLICTVILGAFFTLLQIYEYQHAT---FSFSGHIYGATFYMATGFHGFHVLVGTIFLAVCLWRGKLGHFTKEHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
136114013  ------------------DEKSQAQTRIPGEPGIWAFVAGDLLVFSLFFILIAIGNQQGDVFSSARSTLDLRFGLVNTLLLLTGSFFVAIGV-ERYRLNDGRDNRIWFRLAILSGVIFLINKLFEWNAKVSDGLTPMTNDFYMYFFVFTAIHAIHVFVGVVILSF-LHKKSQAPFTREAQRGLESGAIFWHLVDLLWIMLFALFYLV---
54781386   ------------------NGDHTLKVNMGLSMGMVMFIVSELMFFFSFFWMYFYLSLSPDWPPYGVEKVSYSLPLLNTAILLLSGFFVTWSHYSVMMGKM-YNFFKSLYFCIFLGIYFSIIQLYEY---FQASFDFSMSSFGSAFFILTGFHGFHVIVGITFLMVNLLMFKNNQKSFLILTSFDFSIWYWHFVDIIWMFLFIVIYWW---
136825362  ----------------------------------------------------------------------------------------------ALQEGHRKEVIQGLILTIILGVIFTGFQVYEYMH---AEFEFSGHIYGATFYMATGFHGAHVLIGTLFIVVCLGRMLAGHFKSDHHFGFEACAWYWHFVDVVWLFLFAAIYVWG--
70607972   -----------------------------------WFILAEVILFGSFIGGYAFIMSPVTNPVPAVEVFPLP--AIMTAILLSSSIPAHIAYEYFK-KGNVKMFRNLGLLTMAMGLTFLGGQIYEFTHYIH--FIPQDSAASSFFFATVSLHGFHVIMGLVIWAFMMLRI-RKGFIP--YAGSVAATYYWHFVDAVWVVVFSTFYL----
1561622   ----------DVSREGTLQGLHTLKVTTGLRVGILLFIVSEVLFFFSFFWAFFHSSLNPTWPPTSINPFNPFQILLNTAILLASGVTVTWAHH-AVTENLHTTAINGMILTVFLGLYFSVLQAMEY---IEAPFTMADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLAICLMRLHKAHFSKIHHMGLEAA------------------------
126460547  -------------------------------------IFSEFVIFATLISARVVLYDKWTAAAEHLPPLLGPLSIAMSIALWSSSFT-AMAARRALLSGSLGRFYGWLAATMGLGLFFAAGQFFEYPELMHHGFAPGSSIVANYFYTLVTLHGFHVIIGLVFWAVVAVMVRLGYWGPRRPQGVEAAEYYWHFVDGIWVLLFSTFYL----
290908962  ------------------QGFHTMKVYNGLRWGMMLFILSEVFFAFFWAYFHSSLAPNTDIGIYPLNPFQIP--LLNTSILLASGVSVTWAHHSLM-GNNLNNSIQAMFITILLGFYFSVLQAFEY---VETSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVLIGSTFLFFCLMRIIFNHFSSSHHFGFEAAA-----------------------
284040509  -----------------------------GKLMMWFFLISDTFTFSALLVTYGLIRYSYPAWPTPEKVYNLIFVGIMTFILIFSSVTMVLAV-EAGHRMDRKDVEKYMLWTILGGFTFLGSQAWEWSHFIHGENQYGPPAFADLFFFITGFHGTHVFSGVVLNILIFYRASTGYERRGHYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
141195879  -------------------------------------------IFSCFLISYMKGRASTVIWPNTSHVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGHLILATAIGGLIFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWSNQFGSYFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIFARKVYRGDFDTGDYVSIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
290908958  ------------------QGFHTMKVTLNLRWGMILFILSEICFFFGFFWAYFHSSLWPPVYIHPLNPFQVP--LLNTTILLASGITVTWAHHAIMYTKYT-QSIQAMILTIILGIYFTLLQSMEY---LEASFSIADSIYGSTFFIATGFHGLHVIVGSTFLFMCFLRILSHHFSTKHHFGFEAAA-----------------------
240173054  ---------------------------------MWAFVLFETLVFTAYFSFYLFYRTQSPELFLRSQVLDLRIGVFNTLILLLSSWSVAR-CVQSARAHAYRAALTDAFLTAFFGLVFLGAKVLEWARQIRMGNSLTANDFFTYYFFLTGIHFAHLLIGFVVIGVAVYQLWGSARTRGSQQLVETCATYWHTVDFLWVLIFALLYVV---
23507243   -------------------------------------------------------AMWPPLSITPFNPFHIP--LLNTIILISSGVTVTWAHHALMENNLT-QTNQSLFITIILGIYFTILQAYEY---LEAPFSIADSIYGATFFMATGFHGLHVIIGTLFLIVCFIRHLSNHFSSAHHFGFEAAA-----------------------
148253594  --------------------------------MMWVLILSELVAFGLLLGGFVVARANPAVFSAGQSMLDGHLAALNTIVLITSGWAAARAAAAAHGA-SSAAARRWIALAMLLGAAFIAVKLTEYGGEIAAGAGFETSPFFTLYFLLTGFHLLHVALGIVILAIVGRHA--------TASGVETGTAFWHMVDLVWIVMFPIVYLV---
120405882  --------------------------------GTWVFLFGDMLVFGAFFVTFLVERATAPEAFDAARTTLHVGVGVTNTLVLLTSSLLVVLALNAMRVGAAPIATRAVAAAIVCGLAFIALKVFEYISLAAAGHGPGANDFYLYYFILTGLHLFHVCLGLGALSFVLTQTRRTELSPTRTALVEGGACFWHLVDLLWIFLFALLYLV---
108757691  ---------------------DEASRQDAAHLGMWIFLATEVLLFSVLFTAYALYRLTYPGFQQAPAHMDVFLGTLNTFVLVVSSILVALAV-DAIRNGRDFAAAALLALSVLLGIAFLFIKAAEYWYAYEAFALPGANLYFTLYWVMTGVHAVHVLVGVGVLVTLALRTLAGEFGARFHTPVELGGMYWHLVDVVWLFLWPLLYL----
137394765  -----------------------------------------------------------------------------------------------------RQPSTWLAITFALGCVFIGMEVYEFHHLIEHGNGPQRSAFLSSFFTLVGMHGLHVTAGLIWMAIMMIEVAKTGLGNRSITRLSCLSLFWHFLDIVWICVFTVVYLLGAL
18413614   ---------------------------------MWVLILSEMLVFMAFFALFSSRAAQVALFDASQQRLDPLMGGLNTLVLLTSGLCVALAV-EATAGQRIRRARQWLAAAMGLGVLFGVIKIIEYSSKFAIGITPDTNTFFGFYYGLTAFHFAHVLFGLALLGLVSWRTSL--------ENVETAAAFWHMVDLIWI------------
289549333  ---------------WAAEYFSRGKDEGLGFQGIIWFVFAEVVIFAGFWTARVTHATEWVTKWIPEGGMNLSLVALLTVILWISSYTI-WRAEKSLEHGDVNGYRLWLIATMVLGSLFILLHALEWNHLWQKGFTISANMYGTGFYTLTGIHASHVLVGIGMQLILLLNSSRA---LGKITPIRAASYYWHFVDLAWLLVAGTAYIVG--
142995682  --------------------------------------------------------------PDGVQGIAVKEPLINTIILVSSSFVIYFAEKSLHKKNLWGFRSIW-FITMLMGSYFVYGQYVEWSEL---SFSLQSGVFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLYRSFLPNNYKGGEMGVESVGLFWHFVDVIWIILFGLIYLW---
28188803   -------------------------------------ILSEIAFFGSFISARVVLYEGWNAALHHVPELITPLSLAMSFALWSSSFTAMMA-RRSLLKGRRGGFFGWLAATMALGIFFAAAQFFEYPELFAHGFTPGSSIIASYFFTIVTLHGFHVIIGLVFWGLVGVLVALGYWNEKRPDGVEAAEYYWHFVDAVWVVLFLTFYL----
135163165  --------------------------------------------------------------------------------------TVTFAHHALKENKR-RALEGWLAATILLAVIFLYFQGYEYYEAYHLGLTLQSGIYGATFFMLTGFHGFHVIVGTIMLCVMLLRCFDGAFSPDNHFAFEATCWYWHFVDVVWVGLFIFVYIL---
7524973   -----------------------------------------------------------------------------------------YALITIYLKKRNKVIKTRLYFTLLCAVVFLACQGYEY---FFAPFSMNDGIYGSLFFLLTGFHGFHVLVGSILIGIITIRFIVGNFYKNKSTGFACTLFYWHFVDIVWIFLYIVIYWWG--
48728224   ---------------------------------------------------------WPPLGIYPFNPLEIP--LLNTVILLSSGVTITWAHHSLMNNNYT-QTTQGLLFTVILGIYFSILQGFEY---IESPFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVLIGSTFLLTCLIRHINFHFSKNHHFGFEAAA-----------------------
255506298  ------------------SGYHNFFVMSGFKFGVLLFIFSEVMFFAALVPVHELGGDWSSFGLLMVNPFGVP--LLNTIILLSSGVSVTWAHYSLLSNK---SCVNGMILTCLLAFYFTLVQLMEYSE---ASFSISDGIYGSIFYLSTGFHGLHVLCGGVFLFFNLLRLLKYHFNYSHHLGLEFGILYWHFVDVVWLFLFIFVYWW---
141361630  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDASLFPVWPPKDIEVFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLLE-DDRKGFIQGLSWTVFLGVCFTALQAYEYQHATFE---FSNHIYGATFYMATGFHGFHVIIGTIFLA----------------------------------------------
75674965   -------------------------------YGFRLCLVSDAIIFALLFAIFIAMTRDAADVSTERPLLRLPRIFPETMLLLASSATLGFASIAAAAR-QRWRAIIWLGLTFVLGLGFVVTEILELYGMAAAHAGPWQSGFLSAFFTLIGAHGAHVSLGLIWIALLGGELAWRHPAPGAVSRLHRLSLFWHFLVIVWISIFALVYLPGLL
207854707  ---------------------------------------------------------NMVWPPKMVQVFNYTEILLNTLTLITSGFFVTLSHLNLVMNKL-SKSLATLFYTILMGMYFSLVQMLEY---FNAGFCINDSVYGSIFFISTGFHGIHVLVGTMFLMVSLARMRMMHFSVIHHINYELSVWYWHFVDVIWLFLYFFYYVL---
4240517   -------------------------------------------------------GCWPPSGVFPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHH-SIMDGARKEAMQALLLTIILGFYFTALQAMEYYE---APFTISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLVVCLIRQTMFHFTTNHHFGXKC-------------------------
225874017  ---------------HNPAEEKEWRLPSRGLAAMVSLIIGETALFSIFVVAYVFYMGKSISGPQPSQVLELP--IFMTICLWSSSLTIVLAERAIEHGKMKVFSLFW-GLTILLGAIFLGGTAMEWHKLIHDGLTISTNLFGTTFYSLVGLHASHVIVGLIMLLIVFFFSLTGRLQPKHAYQIKTLALYWHFVD----------------
139014152  --------------------------------------------------------------------------------------------------GQRSQALVSLWITIVLAAVFTGLQVMEY---IEAPFTITDGVYGSTFYLATGFHGFHVFVGTIFLFVCLVRSYKNHFTINHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFVAIYWWG--
140651907  ------------------------------------------------------------------DFWTLLPGAINTFALILSSFTVVLALKAAKNRVRDKKVRNYLAITLLLGTIFLILKLWEWNHLIHDYDFTISTLAGSFFYVTTGAHGIHVFIGLIFITYFIYKAHIGGWDPNNAQSIEYYGLYWHFVDLAWVIIFPSI------
255069542  ---------------------------KGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPAGLEAISPWGLFLNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEALDGLLVTLFFAVAFTAMQKFEYSH---APFGMSDGIYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLVICTIRLYFDHFSRQHHFGFEQLLGYWH-------------------
90417937   ----------------------SIARRASGWWGMVTLVATEAVLFSYLLFSYFYLATQSGPNWYPAELPSFTLSAPSTAILIASSIAVWFAE-KGAETGSRGRLVAGLLVGLLLGTIFVGLQLKEW---LNKPFTLSAHSYGSMYFTVTGFHLAHVVVGLVILAVLTVWSTLGYFDRQRMAPVAIGALYWHFVDAVWLAVFFSLYI----
145225153  ---------------HETPRKAKGRGHLPGEPSMWFFVIGDLIIFGVYFVVYMYYRGQDHQLFLESQALNTDIGAVNTVVLLTSSLFVALGTSALRTGKVADAHRLFLMALVA-GSVFPVLKAFEYVPEVASGLTPGTNLFFMFYYVMTGMHLCHVLLGLAILYFVVRDL--RGPAEPRLSLAATGATYWHMVDLLWIILFALLYLM---
138536861  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDVSLFPVWPPKDIETFDPWDILINTLILLLSGTTVTWSHHALLE-DDRKSFIQGLWLTVILGFCFTLLQIYEYQH---ASFSFSEHIYGSVFYMATGFHGIHVLVGTIFLAV---------------------------------------------
118431201  --------------------EHWPFPKDKIRSAMWVFIASEVATFGSIFSAYFFIRFNTEAWPPGYLVHDVNVGLINTIILFTGTMLFTLAYLGVKRDNYLI-TLSGLLGTLFMAIYFLTVKYFEWKELLIAGLGLDAGMYMQAYYVTTGAHALHVILGVLATTYLLVKLFNGNLRGRQALSVLAVGIYWGIVEIVWTLVFPLYYLV---
137118742  --------------------------------MMWIFLVSDTFVFSIFLISYMVRKSTKVEWPNASEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVKYGYEKKRIPCAIL-ILITAIFGASFVGMQAFEWTKLIQEGVRPWDNQFGAVFFMVTGFHGTHVTIGVIFLFIMARKVWRGDFDTGRR------------------------------
301353321  --------------------------------GFIMFIISEMMVFISLFWSYIIFMGNFWPPKGIIPSNPTSMIIFGTSILLSSSFIIMISHNYMIEKNYKFKTLLNFLFCLIMGLMFIDMQILEMSFYMKLNFNFNDSIFSSSFILTTSLHASHVILGLMALFHSFILLLNNNMNIYNYLSFEFSIWYWHFVDYIWIVVFSLFY-----
34740175   -------------------------------------------------------AMWPPTSIIPFNPFQIP--LLNTIILISSGVSVTWAHHALMENNN-SQTTQGLFITIMLGIYFTILQAYEY---FEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHGLHVIIGTMFLLVCLIRHLNDHFSKTHHFGFE--------------------------
143944504  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLIAYMTARSTVEPWPNTSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVRSGYQKKRKQAG-ALLFLTAVLGLSFVGMQAFEWSKLIAEGIRPWENQFGSVFFMVTGFHGIHVSFGVLFLFITARKVLRGDYDTGRRGFF---------------------------
307714767  ------------------------------------------------------------WPPKGINPFNPLQILLNTIILLSSGLTITWTHHSILENNNSQATQS-LLITIMLGLYFSFLQGYEY---IEASFTISDAVYGSAFFMATGLHGIHVIIGTTFLSVCFMRILMNHFSKNHHFGFEAAA-----------------------
16415738   ----------DISRESTFQGFHTMKVYKGLRWGMLLFIVSEIFFAFFWAYFHSSLAPNMDIGWPPINIFPLNPPLLNTAILLCSGVSVTWAHHSMMNKNLKSTTQSML-ITIILGFYFTILQAMEYME---TSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLFMCLIRITMNHFSST--------------------------------
118468599  ---------------------------------MWVMVLGDLVIFGGYFVIFMIYRAMNPEFLRAQQHLAINIGVLNTVILLSSSWFVARAVLATRAAR-YETAIRLVRAGGALGVAFMVVKSYEWFVKIRAGHT-NSEMFFSFYYVITGVHLVHVLIGLIVLGVLVRELR----TRRRPSMVESGAVYWHMVDLLWIVIFGLLYVM---
3746320   -------------------GHHTIQVQKGLTIGVVLFIISEVFAFLSVFWAFFIGGIWPPQGITPLDPFAIP--LLNTILLLSSGAFVTYGHHALIQG-DRRGAILGTLLTIIFAIIFTALQYYEYSE---SSFTMSDSVYGTVFYASTGLHGLHVIIGTLFILVGFIRIINYHLTDTHHQG----------------------------
37805772   -------------------------------------------------------------------------PLLNTVILLSSGVTVTWSHYCLLNN---FYCLDGLILTIFLSFIFILVQFFEYK---SSSFSISDGVYGSIFYFSTGFHGFHVILGAVFLTYNLFRFLLYHFNYSHHLGYEFSTLYWHFVDVVWLFLFVFVYWWG--
290908966  ------------------QGFHTIKVYNGLRWGMILFITSEIAYFHSSLVPNTEIGTSWPPYIFPLNPFQIP--LLNTAILLASGVSVTWAHHSLINNN-KNSSIHSMVITISLGIYFSVLQKMEYSE---ASFSISDSIYGTTFFVATGFHGLHVIIGSTFLFMSLTRILMTHFSSSHHFGFEAAA-----------------------
141371973  ---------------------------------------------------------------------ELPYVLKETFFLLASNFTFGLAILSLYRNNNTL-LRLCLFLTFILGAGFVVMEINEFIHLHSLGYSWTTSAAASSFFVLVGTHGFHVSLGLLWILIMLIQLSVFKITPATKRRLTYLGLFWNFLDIVWIFLFTVVYLIGAM
253698699  ---------------------HVERDDFGAKLGMWLFLFTELLLFGGLFVLYSVYLARYPQFASGGEQLNLVLGTTNTVVLLTSSLFAAMSV-TAIKRGERRLTLGLLGGTVSCALVFLVIKYFEWSAKFEHGGAPGESVFFGLYYLTTGLHGIHVIVGGVLIAWIGALVARGRIDQGNNISLENVALYWHLVDLVWIFIFPLYYLI---
140913882  ----------------------------NGVLGMVIFIMTEIMFFAGLISAFMIVKAGAPGGIWPPPRLPAEETAFNTAALLVSGALLWWASKRFNI--APAKAKTPMLFAILLGIFFVGFQGVEWTEMLGQGLTMRSSTHGSFFYLIVGCHGLHAIIAICFLVGQYLMLLKGTLSRN---ALSTAAVFWYFVVLLWPFLYLKVYL----
138081723  ------------------------------------------------------------------------------------------------RAGHRDALMAWMLATIALGVIFLGFQITEYGHAYHDGLKLTSGIYGSTFYLLTGFHGFHVTIGVIMLTVILYRIQKGHFNLENHFAFEGVAWYWHFVDVVWLGLFIFVYWI---
134807744  ------------------------------------------------------------------------MPLLNTFILLASGGTITWAHH-ALRNNDRKNFLLFLLLTVILGIVFTGFQGYEYKHAT---FGIEDGIYPSTFYMATGFHGFHVIVGTIFLIVCYVRALKGHFKPNKHLGFEFAAWYWHF------------------
260430819  ----------------------SLIDELPGELLMWVLIVSELLVFGAGLIAFMGVRLTDPSGFAEAQHLYRTGAALNTGVLVTSGFLAARALRWRQAA-RRGAARLALIGAALLGVVFLIIKGAEYGGKAAQGISYETHPFFLFYYLLTGFHAAHVLAGVAILLLVAWR--------DDPRNIEAGGQFWHMVDLVWILLFPVIYLLG--
228941103  --------------------------------------------------------------------FQMPLVFIMTMLLLTSSLTSVYAMYHMKNFNF-KKMQLWLLVTVLLGLGFLGFEIYEFYHYTHEFHTMRSSAFGSAFYALVGTHGLHVLFGLCWILTLIFRNAKRGLNLYNAPKFYVASIYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGMV
140638664  -----------------------------GVIGMLIFMVTEAMFFAGLISAYMVIRAGIEEWPWGQPRLPVVATAFNTLILLASGFIMSYSRSCFK-KNELALGRRWLGISIFFGTFFLVFQGYEWIQLLKFGFTLSSSVYGGLFYLLIGAHGFHVMAALAILIYLWIQI-KYSSHPVSPEGLFPFQILWYFVVCVWPVLYVLVYL----
145221842  --------------------PQPPTGHLPGDIHMWVMVLGDLVVFGGYFIIFMIYRSMNPEFLRAQQHLDINIGVLNTVILLTSSWFVARSVLATRAGRHDQA-VRLIWAGGLCGVLFIAFKSYEWTQKIAAGHT-NSEMFYSFYYVLTGVHLVHVLLGLIVLGVLVRELRNPG--RRRASLVESGAVYWHMVDLLWVVIFALLYVM---
14010337   ------------------QGHHTLIVKQGLKYGMLLFIVSEVCLFFSFLVPTVEIGAVWPPGLEPLDPFSIP--LLNTAILVSSGATVTWAHHGIISGKR-QEAIRSLALTVTLGVIFTALQAMEY---FEAPFTISDSVYGSTFFMTTGAHGAHVLIGSSFLLVCLFRLTQDQFTRHHH------------------------------
83312040   ---------------------------------MWVLILSELLVFGAFFAAFSVSRVLHPAMFLADQLLDRLAGGVNTMLLLTSGLAAALAVNARAAG-DIRRCRLWLGGAALLGLGFLGVKFAEYADKAAQGFGIESDTFWTLFYLMTGFHAAHVILGLVILGIVAAKPSR--------ENVETGAAFWHMVDLIWVLLYPIVYLI---
55338251   ----------DVTREATFQGKHTEKVQDGMRFGMILFITSEVFFFSSLSPNVEVGSQWPPTGITPINSFDVP--LLNTTVLLTSGATVTWAHMPILKSRGPKANLS-LLFTVTLGLYFTLLQAGKY---VLPPFSMANSVYGKTFYIATGFHGLHVIMGTLFIASMLYRHMNFHFSQGHHFEFKPKAGYWLFENVVGLFWSMCIY-----
68342492   ----------DVTREATFQGKHTMEVIAGLRLGMLMFIASEVMFFFSFFYALFFLSLSPPVGVSPVGVLGVPLLNS--ILLLSSGVSITWAHNELLSKN-ISSSLIGLLITLILGLVFLMFQAVEYK---TSSFTMADSSFGSVFFLMTGFHGAHVCVGVVFITISTIRLYLNHYNNNHHLGLELAAWYWHFVDVVWLFLYLTLYWW---
141424444  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPAVWLESTKMLNIPFSSINTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQLRKGMREWFSLTVLMGAFFVGGQIYEYAHLVHDGLSLSSRPYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFMLVMLRVAK--------------------------------------
134428888  ---------------------------------------------------------------------------------LCSSFAMVMA-LSATQKDDIKGIRIWLAATAIMGMVFIGFQIFEFWEFAHHGLLISTNLFGTTFFTLTGFHGAHVSLGIVWLWVLFILSFRGKVTSARALDVEICGLYWHFVDIVWIVIFTLIYLVG--
195984811  ------------------EGQHTIAVQQGLRMGMILFIISEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTDITAISPWGLFLNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEAMQALGITLAFAVAFTAMQAFEYS---AAPFGMSDSVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTIRLSLYHFSRQHHFGFEAAA-----------------------
284517481  ------------------QGFHTYRVSVGLRWGMILFITSEVFFFLAFFWAYFSLAPTFELGPAGVEFLNPSVPLLNTAVLLASGVSVTWAHHALIEK-DRSGGIFGLVVTVILGVYFTFLQVGEY---YDASFSLGDGVFGSVFFVATGFHGLHVLIGSSFLLVCLFRVVFFHFSDGH-------------------------------
141841178  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDISLFPVWPPKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHALLE-DDRKGFVQGLTATVILGFFFTLLQAYEYHHAT---FDYSGHIYGAVFYMATGFHGFHVIVGTIF------------------------------------------------
284040508  ------------------EEPQETLSMNPRKFIMWLFVVSIIMLFAAMTSAYLVRRAEGNW-----LEYDIPSIFSSTIVLVVSSLTMHWAYL-AAKKDNFTGLRIAITITFVLGAVFLYMQFQGWVDLVNENVFFVGNPAGSFMYIFTGLHGFHLISGLVVLIFALVASFRFRIHAKSLNQLEIAATYWHFLDILWLYLFFFL------
239831669  ---------------------------------LWILVWSELAAFAILLTAFMVMSIIDVEGVTQLSHLSPALAATNTVVLLMSGWQAAIAV---RRRNDLSKARRPLLYAAFFGLVFVAIKLVEYSHEIEFAGDDAAGSFFELYFLLTGFHLMHVLFGSVVLALVAWRPTRSN--------VLLITTLWHAIDLVWLVMFPVLYL----
135939443  -----------------------------------IFLLTEVMVFSTLLSAYLRYRASMPDWVPAADVIRSHLIFINTFALLLSSLTVVLA-LYAAKNNNPKAVTRYLTVTFVLGALFLALKLWEWNEMYANGFWLDTSIEGSTFYITTGMHGAHVFIGLIALGYLIAKSNKDGYNEENHETIELFGLYWHYVDLVWVFVFPFFYL----
136231647  -------------------EERPDTGLNNSKLGMWIFLASEVMLFGGLFSAYVFLRLAAPAGEFEYSKLNVPMATFNTLLLITSSVTMLMSWASLKLDQFDKYKM-YLGITILCALRFLVVKYFEYTGKFHHGIYPSTSTFMGIYFTLTGLHVLHIIGGVLVLSFYM-------------------------------------------
169629853  ---------------------------------LWIFIMGDLTVFGVFFAVWGSYARNPAMFELGRASMSQSIGLTETLTLISSSAAVVTA-LTRARWKQWSRACAWYLTAIGFGAVFVVLKAFEYGRHLTTGLDPLAGEFFMYYFVFTGIHLLHVLIGLLGLGAAARSMRPRATRRYGVALLEGIGVYWHMVDVLWVVLFSLIYLI---
71906085   --------------------------------GMWAGITCEFVEFTVLFAVYFIARAHFPAFHAGAQKLSVISGTTITLLMITSSYFIACS-LNAIRQDKHRAAVIWLVVGLIIALGYPLTKALEINWNLAHGINGESGIFFTVYYYLTFTHLVHATWGILGILWVLARLLFHGYSSRDYAGLEALACYWHATDIIWLVIFPLFYVL---
197114424  --------------------------------------------------------------------------------LISSGLFVTQAHKSMRLKDYDVGPFIGLVVTIVCGTVFFLVQLREYYWN---SYTIADSVYGSVFYLLTGFHGMHVVVGTIWLMVSLVRLWRGEFSSQRHFGFEACIWYWHFVDVVWVALWCLVYVW---
135602828  ---------------------HNSITEIGLRWGMALFITSEVMIFLAVFTGTLGIGVWPPKGIETFDPLDIPY--LNTLILLLSGTTCTWAHHELREGNNKEA-LKGLYYTVFLGFIFSLLQIYEYQHAT---FGFTEGIYPSTFFMATGFHGFHVLIGTLFLLVCLLRIRKGHLTPKRH------------------------------
259017926  ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTHIVAISPWGLFVNTILLLSSGASVTWAHHAIVAG-FKKEALLGLNVTLVFAIAFTAMQAFEYS---AAPFSMSDSVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTIRLYFNHFSRQHHFGFEAAA-----------------------
195954238  ---------------------------------------------AALVPAHDVGGVWSPIGMHLVNPFGVP--LLNTIILLSSGVSVTWAHYSLLSNK---GCANSLMLTCILAVYFTGIQLMEYKE---ASFSISDGIFGSIFYLSTGFHGVHVLFGGLFLFFNLLRLLMSHFNYNHHLGLEFAIIYWHFVDVVWLFLFVFVYWW---
18312568   -------------------------------------IMSEIALFGTLISARVVLYDGWNAALANLPQLITPISIAMSIALWSSSFTAMVA-RRNFLKGNLKGFYAWLAATMALGIFFVGGQFLEYPELAHHGFVYGTSIIANYFYAIVTLHGFHVIVGLVFWALVALFVAVGYWRPNRPDGVEAAEYYWHFVDAIWVLLFITFYV----
139092174  --------------------------------------------------------------------------------------------------GNRIKFNRWLGITVGLALIFLGLQAAEYYEAYVLGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLVRSVRRHFTATDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
48728276   ---------------------------------------------------------WPPSGILPFNPIEIP--LLNTVILLSSGVTITWAHHSLMHMNYTQMA-QGLLLTIILGIYFTILQAYEY---IEAPFTIADSIFGSTFSMATGFHGLHVLIGSTFLMICFFRHINFHFSSIHHFGFEAAA-----------------------
66393896   ------------------SGEHTNKVVEGLKLGMILFIISELMFFFSFFWGAIYVGSWPSWGISPIENMNVP--LLGTLILLSSGVTVTICHKQMLENVYEPK---FLFITIILGVMFSILQMMEY---IENSFCFNDSVYGSFFFLATGFHGFHVILGTIMLSSMLFRKTKGHFSNSHMTG----------------------------
143706947  -----------------------------RKVGVWVFLMSEMMVFTSLFSTYMRYRTNPTGWQEGVVVWHIAPGAINTFALIISSFTIVQALRYAKMEARRKKVYRYLGATWFLAVLFLTLKMVEWISLVDEGYTINADHYASLFYVTTGTHGAHVAGGIIGLTYMTYKAWLGGYTPKNAVSIEYFGLYWHFVDLIWVLVFPFFYL----
3746310   -------------------GYHTKQVKKGLEIGFLLFVVSEVFAFLSIFWAFFHAGVWPPQGITPLNPFXIP--LLNTILLVSSGAFVTYGHHALINGNR-KDTLRGLELTVLFAVLFTFLQYLEYA---NSSFSISDSVFGSAFYCSTGLHGIHVIVGTIFIVVQLVRTINYHLTNTHHQG----------------------------
289521496  ----------------------------------------------------PVFNIGGVWPPTHIVAISPWGLFVNTILLLSSGASVTWAHHAIIAG-FKKEAMLGLNITLMFAVAFTAMQGFEYA---GAPFSMSDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTIRLYFDHFSRQHHFGFEAAAWYWHFV-----------------
119225645  -------------------GDHTKQVKKGIQIGVILFIVSEIFAFLSVFWAFFIGGVWPPQGITPLDPFAIP--LLNTILLVSSGAFVTYGHHALVNGNR-RGSIIGIFLTILFAVIFTVLQYVEYSEAA---FTMSDSVYGSAFYASTGLHGLHVIVGTIFILVAFIRLINYHLTDTHHQGV---------------------------
143684356  ---------------------------------------------------------------------------------------------------DRKSLIQGLVLTVILGAIFTLFQAYEYMHAT---FKMSSGIYGATFYMATGFHGFHVLVGTLFLLVCLFRAKAGHYKPDHHFGFEAAAWYWHFVDVVWLFLFAAIYIWG--
66393893   ----------------TTQGMHTLKVQNGIKMGMILFITSEVMFFFSFFWSLGYYMVSHEWPLMGMDSLNPSTILLGTVILLSSGISITWCHNMMMNKSDMNKIKISLLITVVLGLVFSLLQIFEYYMST---FTMSDGIYGSLFYMMTGFHGFHVIVGTIFLIVMLVRLNNFHFSSHH-------------------------------
49146483   ---------------------HSNAVKLNLKFGMLMFIISELFFFISFFWLFFYLSSWPPFGISSINYMDIP--LLNTLFLLSSGFYITWSHYSLMNLNMMEFYFSY-IFCLILGFYFFLIQMYEYYML---NFCFNDSVFGSVFYILTGFHGLHVIIGFFFLLFNFFRFLNMNFSFLNYLGFDFSIWYWHFVDVVWLFLFLFLYWWGM-
239993286  --------------------------------------------------------------------------------------------HVGLEQNKRKQLTLMLGITILLGCGFLFLQVEEYIHAYDLGLTLQSGIYGNTFFMLTGFHGMHVTLGTIILIVLFFRVLKGHFTPENHFAFQAGSWYWHFVDVVWVMLYIFVYVL---
51830195   -------------------GEHTFKVMSGFSMGMIMFILSEIMFFFSFFWMFFYLSKWPPLGISKISFLDLP--LLNTIILLYSGFFVTWSHYSMMIGKMESFKFN-LFMTLLMGVYFYMIQLYEY---FQAPFDFSMSVFGSSFFILTGFHGFHVMVGIIFLLFNLIQYLNFKKSYMLFLSFEYPMWYWHFVDIIWLFLFLVLYWW---
259017906  ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTGLEAISPWGLFFNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEALIGLGVTLAFAVAFTAMQGFEY---LNAPFAMSDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLSICTLRLYYNHFSRQRHFGFEAAA-----------------------
141279074  --------------------HASSTRPNLVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRSGPEVWAEYTERLAIPFSSLNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERYQPRRGMREWFALTFLMGAFFIAGQIYEYAHLVMEGITFSGNAYGSVFYITTGFHGLHVTGGLLA------------------------------------------------
189016259  ----------------------------GIKMGMLLFIISEILFFFSIFWCYFHMFLSPSWPPKNIQMFNPNIPLLNTLILLSSGVTITWSHYSLVMSDKKNSFIS-LLYTIILGMIFTFFQYIEYKE---ASFNMSDSVYGSIFFMATGFHGLHVIIGTLFLITNLLRIYASHYSKSHHFGFEAAA-----------------------
87043029   -----------------------------------------------------------------------------------------YALITIFLKKRNKVIKTRLYFTLVCAVVFLFCQGYEY---YFAPFSMNDGIYGSLFFLLTGFHGFHVLVGSILIGIITIRFIVGNFFKNKSTGFACTLFYWHFVDIVWIFLYIVIYWWG--
289549272  --------------------------------AMMFFIVSEIVIFGTMFAAFYMARVAHASQWKSPQELNLYTPLILTLILWTSSGTAALAEKFAHAERRGLSALFFLF-TIGLGALFAIIHIQEWTHLWHSGFTLSSNMYGTGFYALTGIHTSHVFVGLIMMVVAVFLLLTGKITHHGQTYVRATVLYWHFVDLMWLLVASSAYLIGSL
306840905  ---------------------------------LWVLVWSELITFAILLVAFMVMSVVDPQGVGLLRTLSPGLAATNTVILLMSGWQAALAV---RRRSNPKAVRRPLLFAALFGFCFVAVKLLEYSHEARFAGDEAAGSFFELYFLITGFHLLHVLFGSVILMLVAWRPSRSN--------VLLIATLWHAIDLVWLVMFPILYL----
11344608   ---------------------------------MWFFILAELSVFALLILAFTVAQALHPMFSEGRQLLDRSTGLAMTLSLLTAGLFAALAQ-EQVRQDRPRRAALLLCGALLLACGYVAIKLTEYAHLLANGLGMEHDTFFTLYWILTAFHFLHVLLGMVILAWLAEGCLRRRYGAQEHSGLESGVLYWHMVDLVWVLLFPVVYIL---
142965935  -------------------------------------------------------------------------------VLLMSSLTMVLAV-TAIQRADMETCKLWLLTTAGLGSIFIAGQVYEFTSFYREGLGFTTNISSSAFYTLTGFHGVHVSLGIVMLVTMWALVSGGQLGPERAETIEIIGLYWHFVDIVWIVIFAVVYLI---
135374150  -----------------------------------------------------VRMSTLEPWPSSSEVFALSFIAIMTFVLITSSGTMALAVNYGYRKNKWV-TFWLLFATAILGATFVGMQVFEWSKLIFEEGVMGAAQFGSVFFMVTGFHGFHVSIGVIFLFIFSYKVARGHLDDGNYEEIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
135157933  ---------------------------------LWLYVASVVMIFAGLNSALIVSKADAVAAGKWREFSMPVIFWFSTGVLLLSSFTGHFSVV-AARKNNLVRMRNLLAATVALGIVFLFSQVVGYQTLVANEVFLVGHNSGQYLYIITGLHALHLFGGLVALVVQLVRALTYRIHADNVLGLQLSIRFWHALDVIWIYLYIFL------
143899797  -------------------------------VGTIVWLASELMFFAALFAMYFTTRSGPEIWGEGVEMLNIPFSALNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQSARGMREWFALTFAMGAFFIGGQVYEYAELVHEGLTISSSAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFL----------------------------------------------
136272610  -------------------------------------------------------------------------------LLLVSSATFHRAGKALHVGDNP-RCRKWLLISAGLGLAFLVSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFFAATGFHGLHVTLGALMILIVWWQARPGGVSQSNPFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLL---
94495239   ---------------------SSPRGHVPGEEGVWVFIGGDLIVFAVFFVTYALARQQELALFESAQAL-LDRRLGLLNTLLLLTSSLFVAQAVAAVRRGDDRARRLLLGAILLGSGFVIVKAFEYSAKIAQGFTLNSNSFSIYYYMFTGIHLVHVLIGLGVLCFTLSRFDRAGRMQGGVALIEGSGAFWHLVDLLWIILFALLYLL---
126436371  ---------------------------------MWLFVLFESLLFTGYLSVYLFSRTHNQELFLQSQALDLRIGVFNTIALLLSSWAIAR-CVQASRAGAYRSALTNAFLTILFGLAFLVAKVIEWVKEIGIGNTFTSDEFFQHYFFLTSIHCIHVLIGFVVLGVVVYQL--RSPLRRSQQLVETGATYWHTVDFLWVLIFASLYVV---
229580281  -----------------------------------WFILAEICLFGSFIGGYMFVASPITNPIAYANVPPLPLPVIMTVILLSSSIPAHLA-YEEFKKGNMKMFKALGILTAVMGFTFLMGQVYEFTHVIH--FTPQQSAFTAFFFSTVSLHGFHVIMGLVVWAFVLLRAYK-GVTP--YGGSVAATYYWHFVDAIWVVVFSTFYL----
135275710  -------------------------------------------------------------------LLDVNKGLMNTIVLITSSLTMALA-IWAIQKNNRKLSLIMLIATFVFAFCFLGIKFLEYSHKFEVGQLPGEHIFFSIYFIMTGLHGLHVAIGMGLIAWLIYATYKGNLSSEYYTPMEMIGIFWHLVDLIWIYLFPLFYLIG--
299132137  --------------------------------MMWILILGEIAVFGVFLVGFSVARVLDPQLFDNSR-FHLSALLINTLVLVTSGFLVAAAVF---QRRHNGPGRLFLAAGMVLGTIFLAIKGVEYTQLFNEGIGIETNTFFRLYFMITGFHALHIVLGLLILGIV--------FFANSVENMETGAAFWHMLDMIWVLIYPIVYLL---
136711737  ----------------------------------------------------------------------------NTLILVASSFTAQFGVFAAERMQARRTGLSWFFLTYLMGSVFVAGQVWEYAQLVAEGVTLSSNSYGSAFYITTGFHALHVTGGLIFLLVIGRAYAAKNFGHREATSAIVTSYYWHFVDVVWIGLFLVVYVL---
224922713  ----------------------NAEDRAEDDLLLWILVWSELVAFAILLIAFMVMSAINVEGVAQLRALSPRLAAANTVVLLMSGWQAAIAV---RRRHNASQARRPLLYAALFGLVFVAIKLVEYSHEIQFAGDEATGSFFELYFLLTGFHLMHVLFGSIILALVAWR--------PSASNVLLITTLWHAIDLVWLVMFPVLYL----
142561358  --------------------------------------------------------------------------------------------HWALKKGSRSGLCWWLAATVALGFFFVYLQALEYGHAYHEDLTLESGVYGSTFFMLTGFHGFHVTMGATMLLIILYRSMKGHFSAHNHFAFEGVAWYWHFVDVVWLGLFVFVYWI---
71906704   --------------------------------GIWVGICCEFVEFLVLFIVYFVARSHFPESFEGADRLSRLSGTLITLLMVTSSFFIACSV-NTMRAGQRHRSIYWLIAGLIVALGYPVAKVLEINWNLAHGINGESGIFFTVYYYLTFNHLVHATWGILGMLWVLARHLAGGYSSDDYVGLEALASYWHATDIIWLVIFPFFYVL---
134881721  ---------------------HNKVVQIGLRYGMILFIASEVMFYPGSESPELIGRQESLGGVFPPEDIELGIPLLNTFILLASGGTITWAHH-ALRENDRKNFMLFLFLTIVLGVIFTGFQAYEYEHAT---FSISDGIYPSTFYMATGFHGAHVIIGTLFLIVCFFRGMTVTLVLKNIWALICC------------------------
307714789  ------------------------------------------------------------WPPKGINPFNPLQILLNTIILLSSGLTITWSHHSILNNNFSQATQS-LFFTIILGIYFSFLQGYEY---LEASFTISDAVYGSTFFMATGFHGIHVIIGTTFLLTCFMRMLMNHFSKNHHFGFEAAA-----------------------
77920120   ----------------------QHHDAEGARLGMWLFLLSELLLFGGLFVLFAVYLQRYPQFIAGGKQLSLAFGAGNTALLLTSSLTVALA-LEALRRNRYRLCQWLLGSTIGAALWFLVNKGLEWHAKFEHDAPPGHDTFFGLYYLTTGLHGLHVIIGGVILAWVLCLVRQGRITGTSPTILENSALYWHLVDVIWIFIFPLYYLL---
136120791  -------------------------------------------------------------WEAGAEHLAWQKGAINTGVLIASSVTMALAIRQ-AQLNDKKGTVSLLLATVVLGGVFLVVKYFEYEQKFQMGIFPGGDIYFSIYYMMTGLHVLHVIFGMAGIIWVTLRAAKGEFYSAYYTPVEMVGLYWHLVDLIWIFLFPLLYL----
138564760  ---------------------HNSITEIGLRWGMALFITSEVMTFLAVFTGTLGIGVWPPKGIETFDPLDIPY--LNTLILLLSGTTCTWSHHELREGNNKEA-LKGLYYTVFLGFIFSLLQIYEYQHAT---FGFTEGIYPSTFFMATGFHGFHVLIGTLFLLVCLLRIRKGHLTP---------------------------------
141834495  ----------------------------------------------------------HPEWAEAASHTQTWIGAVNTFVLLTSSFTAVLAH-QAAEKGKGKEAAKLLAFTILGALTFLMIKSYEWTIEIMAGYTITANTFWSFYYTAAGLHALHVIAGAIIMGFIAVDAYRG----RELHRVEIIGIYWHFVDVVWIFLFPLLYI----
125972014  ------------------EGHHTSLVQLGLRYGMILFIVSEVMFFFAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIEVLNPWGVFLNTVCLLSSGGAVTWAHHAILVGDRKNA-ITGLIVTVALAIIFTGLQAMEYYE---APFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLTICLIRLANYH------------------------------------
237653265  -------------------PAQAHGPRLAGDLAIWFFILAELLAFGVFFAAYAFARANIELFAAEQAALNRNAGALNTVLLLTASYFVVRAV-QAAEAQASRQCANWLGGAILTGLGFIVVKLSEYAAAFEHNISLSSSTFHMFYLSLTFFHFMHVILGLVILIAMWNGARQGRYRPGEMNGLETGAAYWHMVDLVWLILFPLVYVI---
153005723  ----------------------------PGKIGMWIFLLSDAFSFAGLLIAMGILRSGQPEWIQGEPALAIPFTALLTFLLVATSLTNVLAWAAAAEGRRRAAAALLAVTAAG-GVLFLAGQYHEWPGLTEEGLVLGRSARASTFYVITGYHGLHVLVGVVYILAVLARYLRG---LATAHHVELLGLYWCFVDFVWIFVFSFVYLM---
137255374  ------------------------------------------------------RASVVEPWPYPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGWFVLLTAIGGLTFVGMQAFEWSKLIFHDGVFGAEQFGAFFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIFARKVFRGDFDTGDYVAIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
139018249  ------------------------------------------------------------------------------------------------KKDNRKQFNIWLGATLVLGYLFVFFQGVEYYEAYHMGLTLDAGIYGTTFFMLTGFHGFHVCLGAIILTIMFLRSLKGHFKPDDHFGFEAGSWYWHFVDVVWICLVAFVYVM---
143144516  ---------------------------------MWMFLVSDALTFGGLLTAYGFARHQAGSWPIGEETFNLLYVALMTFILIVSSVTMVLAV-EAAHRLDKKGVSKWLLLTVIGGFFFVGSQGWEWYHFIHRGLEITGNKAISLYESATATHGFHVFSGVVFNLIIWIQVVRGVYDRGHYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
195984815  ------------------EGQHTVAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFSSLAPVFNIGGVWPPAGIEAISPWGLP--LLNTIILLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEALLGLAITIIFAVIFTGLQGFEY---VSAPFAMSDSVYGSVFFMATGFHGFHVIIETIFLSICSLPLYLDHFSPQQHSGFKAPA-----------------------
10046668   ----------DVSREGTLQGLHTLKVSTGLRMGMILFIISEVLFFFSFFWAFFHSSPNPTWPPTSINPFNPFQILLNTAILLASGLTVTWAHH-AVTENLHTTAINGMILTVFLGLYFSALHTMEY---IEAPFTMADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTSFLAICLMRLYKAHFS----------------------------------
31616094   ------------------QGYHTFKVSLGMRMGMILFITSEVAYFHSSLAPNMEIGASWPPFIHPINPFQVP--LLNTAILLASGITVTWAHHSLLVGNQKESTHS-MIMTIILGMYFTILQMQEYEE---TSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTLFLLVCLMRILYFHFSTNHHFGF---------------------------
261840616  --------------------------------GVAIFIFSEAMMFFSLFWAFLYSSESPSAPPLGVRCPKPSTALFSTGLLISSSFYCVWAHKAMYSRDYSWAPIIGVAYSVLCGAVFLRYQFHEYYMN---SFSMADSVFGSCFYILTGFHGFHVVIGSLWLLVSMFRLILGHFSRKRHFGLVACFWYWHFV-----------------
138792822  -------------------------------------------------------------------PIPLILIAIMTFILITSSGTMALAVNMGYRKDKVKA-FWLICITAAFGASFVGMQMFEWSKLILDEGVFGAPQFGSIFFMVTGFHGLHVTGGVIYLLWVAFRVKRGYYDNKGFEIIEIAGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLL---
254442238  ---------------------------SNSVFGVIVFILTEMMFFLGLISAFMISKANAIEWPPLDQPLPMGATAFNTIVLLLSGVTMYFTGRVFDREGFGDKSKQLFVVTLGLGAFFVVFQGFEWARLLSYGVTMQSSSYGAFFYLIIGTHAVHAIGSIIAQIRLFLKFRRGTL---RMDSFRAGQAFWYFVVGVWPVLYFLVYL----
125971848  ------------------EGHHTTVVQLGLRYGMILFIVSEVMFFLSSLAPAVEIGAIWP--PKGIDVLDPWGIFLNTLLLLSSGAAVTWAHHAILAG-LKQQAVYGLLATIALAIVFTGFQVMEYCE---APFTISDGIYGSTFYLATGFHGFHVIIGTIFLTICGIRQYMGH------------------------------------
144009679  ------------------------------------------------------------------------FAAVNTTILVLSSVTAQFGVFAAERLQARAGMIEWFFLTYVMGAIFVAGQVYEYAVLVSEGLTLASDAYGSAFFLTTGFHGLHVTGGLIAFLLVIGRAYAKNFTHREATSAIVVSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
307714759  ------------------------------------------------------------WPPKGINPFNPLQILLNTIILLSSGLSITWTHHSILENNYT-QTIQSLLLTILLGIYFSILQGYEY---LEASFTISDAVYGSTFFMATGFHGIHVIIGTTFLTMCFMRIIMNHFSKIHHFGFEAAA-----------------------
167581213  ----------------LDHAASHDHPPSHSVFGFWLYLMTDCVLFAALFATFAVLGNQFAGGPTAKDLFDIPGVALETAALLLSSITYGFAMI-GAHKRRRGAVFGWLAVTFVLGAAFLAMELREFSHLIAEGAGP--------------------------------------------------------------------------
142037307  --RQDMSFGMHGEVFEPKSTGTPFQNIDIRKVAMWMFLMSEMMVFTSLFSTYMVFHSGEWVEGTAVTCFEPAGHLINTFALIISSFTIVQALRYAKKKDRRRKVTRYLGTTWFLAILFLTLKMHEFNHLYAEGYLINADSYATTFYVTTGTHGAHVLGGIIGLTYMTLKAAKGGYTPDNAVSIEYFGLYWHFVDLVWVLVFPFFYL----
66393899   ------------------EGSHTLSVQNGLKMGMILFIVSEITLFHVSLSSYVDTGGWPPKGIDSVNPMGVP--FLGTLILISSGISVTWSHHSVMEGKSLMESMYSLSITVTLGIIFTFLQIAEF---IECSFSINDSVFGSVFFMTTGFHGFHVIIGTCFLMVCLVRMDKGQFTKFHHVG----------------------------
136627468  ------------------------------------------------------------------------------------------------KKNQFRKMMTWMIITVVLGAVFLGLEIYEFQHYVHDEFGFTTSAFSSSFYTLVGLHGAHVLFGLCWITLLIIKNMRTGITLTNAPKFYVASLYWHFIDVVWVFIFTVVYLMGA-
143133313  ------------------------------------------------------------------------------ILLLVSSATFHRAGVNL-RRQNNERCRLWLMLTAGLGLAFLASQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFYALTGFHGLHVTLGTLMILIVWWQCRTGRVSASNHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVILYLI---
15920282   -------------------------------------IIAEIFLFGGFIGGYLYTINWTPAAQPYLASFHVGLPLAMTIILLSSSIPSHFAYDSLLKGKLKRFKYLGLA-TFLMGLTFLSGQMYEFTHIIH--FTPQENIITSFFFTIVWLHGFHVIMGLTLWAFTLLRARRIIPYEAS----TAASYYWHFVDGIWVIVFTMLYL----
119655311  ----------------------------NLKTGMIFFIISEIMFFFCFFWSYFHFMFLYSPPPVNINSLNLSVPLLNTMLLLSSGLSITLSHTLLMMNNKNFKV--YLLLTIMLGLIFMSFQFFEYYIL---EFNWSMSSYSSIFFMGTGFHGFHVTLGSIMLLIIYILQNKMNLLSSSY---EMVAWYWHFVDMIWIILFTEFYWW---
139056810  -------------------------------------------------------------------------------VLLSSSVTVHMAHINLKAANKNKFNI-WLGVTVSLAIFFVFLQALEYYEAYEHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGLMLSVMLIRVFYNHFDPHEHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFMFVYIL---
138627109  ---------------------------------------------------------------------------------LSSSWTVHLAHLGLKKGNRKKFNV-YLGVTVLLALIFVGLQALEYYEAYAHGLKLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAIMLARVFAGHFEQHDHFGFEAASWYWHFVDVVWLMLFIFVYIL---
134615346  ---------------------------------------------------------------------------VSTFVLLMSSMSMVLAYA-ALTQNKINGFRIWMASTAIMGATFIGFQVYEFSSFTHDGLKPQTNLFGTTFYTLTGFHGAHVTLGIVWILSLLFLSYKKGMTPERHLDVDLAALYWHFVDVVWIVIFTVIYLFGV-
137766988  ----------------------------------------------------------------------------------------------AAHKRDDRGTNLWLTVTALLGATFVGGQVYEFTAFYNEGLGFTTSLFGSSFYTLTGFHGVHVTVGIIMLLALVAINKRSRVPGSKSETVEMIGLYWHFVDIVWIIIFTLVYLI---
78221473   --------------------------------------------------------------------MHLGFGTANTVILITSSLLAAMAV-TAIQRSGRRLVLYLLGGTVLCGAVFLFNKYLEWSDEIGHGIYPGSSVFYSLYYLTVGLHGLHVLIGGTLLAVVAARVGRGTIHAGDFAWLENGALYWHLVDLVWIFIFPLYYLV---
137730743  -------------------------------VGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRQGPEVWLKSTEMLAIPFSALNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERFQPRRSMREWFSLTFLMGAFFIGGQIYEYAHLVQEGMTLSSSAYGSVFYLATGFHGLHVTGGLIAFL----------------------------------------------
254818341  ---------------------------------MWAFVLFETLVFTAYFGFYLFYRAHNPELFLHSQALDLRIGVFNTLVLLLSSWSVAR-CVQSARAGAYRAALKDVYITAAFAAMFLFFKVLEWARLVGIGHGFDSDDFFTYYFFLTGIHFVHLLIGFVALGVIVYQIRRAARKAQGQQLVETCATYWHTVDFLWVLIFALLYVV---
195984873  ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPVGIEAISPWGLFLNTVLLLSSGASVTWAHH-AIVGGFRKEGLEALYVTLGFAIAFTFMQGIEYMH---APFAMSDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTLXLYHHHFSRQRHFGFEAAA-----------------------
125971882  ------------------EGHHTSVVQLGLRYGMILFIVSEIMFFHSSLAPTIDIGAVWP--PKGIAVLDPWGVFLNTVILLSSGAAVTWAHHAILAG-LPQQAIAGLLVTILLAAIFTGFQAMEY---IEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLTICCIRQYLGH------------------------------------
284098163  ------------------------------KLAMILFLTTEAFFFITFFWMFLSSALXPEQGTWPPTSLNMPSPLLNTILLITSSATVTMSHFQTSLPN--GKPLNWLLLTLMLSIMFITMQYVEYH---TSTFTMSSGVNGSIFFMTTGLHGLHVLLGSMALTTCLLLMNQYKYSNTSLNSYEMSIWYWHFVDAVWLMLYTTFYCWG--
16415736   ------------------QGFHTTKVYNGLRWGMMLFITSEICFFSSLAPSTDIGACWPPINIYPLNPFQIP--LLNTAILLSSGVSVTWAHHSLMSNKL-NPAIHSMIITIMLGFYFTFLQMMEY---IEASFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLMCLIRIILNHFSS---------------------------------
57639777   -------------------------------------------------------------------------PFPNTLIPLSSGAAVTWAHHAIPAGKE-QQAVHASVATVSLAPVSTGFQGMEYHQ---APLTIPDGIYGSTFSSATGFHGFHVIIGTISSIICGIRQYLGHLTKEHHVGFEAAAWYRHFVDVVRSFPFVPIYW----
143162397  -----------------------------RKVGMFVFLMSEMMVFTSLFSTYMVTNPTGWQEAVPVTCFEPASHLINTFALIISSFTIVQALRYAKEELRRKRVTMFLGTTWVLAILFLTLKMVEWKSLVAEGYTIGADHYASTFYVTTGTHGAHVAGGIIGLTYMTYKAWRGGYTPTNAVSIEYFGLYWHFVDLVWVIVFPFFYL----
16415732   ------------------QGFHTSKVYNGLRWGMMLFIISEVFFAFFWAYFHSSLAPNMDIGWPPINIFPLNIPLLNTAILLASGVSVTWAHHSLMNNNLKSATHS-MIITISLGFYFTILQMLEYME---ASFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLMCLLRILMNHFSS---------------------------------
27378323   --------------------------------MIWVLIFSELAAFGLFLGAFIVARAIHPAFAAGQATLDAHLAGLNTIVLVTSGWAAARGTAAARAR-RKQAARGWLFGAMALGGVFIAIKLLEYAGEIAQGNGLETSPFFTLYFLLTGFHLLHVGLGIVILAVVSRRA--------EVIGVETGAAFWHMVDLLWIVMFPILYLV---
16798782   -------------------------------------------FFHSSLAPTVELGSTWP--PAGISPFNPLQILLNTLILLTSGITVTWAHHSLMENNY-KQTFQGLLFTVLLGMYFTALQAYEYYE---SPFTIADSVYGSTFFMATGFHGLHVIIGTIFLTTCLLRHWFNH------------------------------------
21435086   ------------------QGHHTPIVQKGLRYGMVLFIVSEVLFFTGFFWAFELGGYWPPAGIKPLNPLEVP--LLNTAVLLASGVSVTWAHHSILEKDRINA-IQALIVTISLGLYFTLLQIMEYYE---SPFTIADSVYGSTFFMATGFH----------------------------------------------------------
3746318   ------------------EGHHTKQVQTGLIIGLVLFIISEIFAFFSVFWAFFYAGVWPPLGISALNPFSIP--LLNTFLLLSSGAFVTYGHHALIAGNRKGAILGTL-ITIILAILFTALQYIEYSE---AGFTIADSVYGTVFFASTGLHGLHVIVGTIFILIGFLRILNYHLTDTHHIG----------------------------
308745965  --------------------------------GVAVFIFSEAMMFFSLFWAFLHSSVSPSWPPLGVRCPKPSTALFSTGLLISSSFYCVWAHKAMYSRDYSCAPIIGVSYSIVCGLIFLYFQYNEY---YINSFSIADSVFGSCFYILTGFHGFHVIVGSLWLLISLFRLMLGHFSRKRHFGLVACFWYWHFV-----------------
189348592  ----------------------SCGKRAGGWWGVLTLVVTEAGLFGYLLFSYFYLQSQSAAPWPPEGMPKLGLAGVNTAVLLSSSVFVWLAERAVRAGRRPRAVAALAVALVLG-VAFALVQLHEWR---DHPYGPTAHLYGSLYFTITGFHLAHVVAGLAVLALLAGWTAAGFFDRERRVALSVGALYWHFVDFVWLFIFTALYV----
125971940  ------------------EGHHTSVVQVGLRYGMILFILSEVMFFVAFFWAHSSLAPAVEIGPKGVVVLDPWGILLNTIILLSSGAAVTWAHHAILAG-LKQQAISGLLATISLALVFTGCQGLEY---LEAPFSISDGIYGSTFFLATGFHGVHVILGTIFLSICGLRQYRGH------------------------------------
146279694  -------------------------------LMMWILIVSELLVFGAGLAAMMAVRLSDPAGAAAQDLLHRGAAGLNTLVLVTSGLLAALATRAAFEGR-VARVRLLLAGAAALGLVFLIVKGSEFRDLASAGISTESHAFFTFYYLLTGFHAAHVAAGILLFAVVGWRCWPAG--------VEMAAAFWHMVDLVWVLILPVVYLL---
146303109  -----------------------------------FFIIAEIFLFGSFIGGYIYDVNETPASLPRLPVDWYPLPLIMTVVLLSSSIPAHLAYHNFLKGRIKMFKILG-ALTTLMGFSFLMGQVYEFTHIVK--FTPQQDVYSAFFFSIVSLHAFHVIMGLVLWTITLLRTR----ITIPYQLSTGASYYWHFVDAVWVVVFTMLYL----
189095110  ------------------EGQHTSAVQDGLRLGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPAGLEVISPWGLPLLNTVLLLSSATVTWAHH-AIVGGLKQEAQTGLYLTLTFAIYFTTFQFLEY---VEAPFSISDGVYGSTFFMATGFHGFHVLIGTIFLSICAVRLYLDHFSREHHFGFEAAAWY---------------------
295133259  ---------------------------DKGKLLMLLMIGSETFFFIALIIGYVYYRNFTEATDTVAQHLDAVRAGIFTLFLIASSGTLMIS-KRALNKENFKGFNIFLLLSIVLGIVFITGQVTEYIGLYQEQITLSKDVFGSSFFTLTGFHGFHVIL-GILALLILLIMSLGKLRRVSIAGFGGVEVYWHFVDVVWLFVFYFVYI----
125971884  ------------------QGHHTSVVQLGLRYGMILFIISEVMFFVAFFWAHSSLAPTVDIGPKGIEVLDPWGIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAG-LKLQAIYGLLSTIVLAIIFTGLQGMEY---VEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFLIICCVRQYMGH------------------------------------
125971936  ------------------EGHHTSLVQIGLRYGMILFIVSEVMFFLAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIEVLNPWEIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAG-LREQAIYGLLATVILAVIFTGFQAMEY---VEAPFTISDSIYGSTFFMATGFHGFHVIIGTIFLTICCIRLYQGH------------------------------------
296169595  ---------------------------------MWVFVLFETLVFTGYFGFYLFYRSRSPELFLHSQALDLRIGVFNTLVLLLSSWSVAR-CVQSARAGAYRAAVRDVFLAAAFAAVFLCFKVFEWARLVRMGNGLDSNDFFTYYFFLTGIHFVHLLIGFVVLGVIVYQLRSPARRSQE--LVETCATYWHTVDFLWVLIFALLYVV---
139571791  ----------------------------------------------------------------------------NTFVLLTSSLSIVLAHA-AAERGDTQASFRYIWYTIGGGLVFLLVKTYEYSSKIYSGITLTENVFWSFYFTATGLHALHVIGGMVIMGMISFDVRKN----YNLQRVELIGLYWHFVDIVWIFLFPILYI----
134729912  --------------------------------------------------------------------------------------------IRSAQNNQKRGLEINLLITILLACVFLVIKYFEYEHKLHLGIAPGANIFFGIYYMMTAVHGLHVIIGIALMVWLYLRARKGHFNSEYYTPVEITGLYWHLVDLIWIFLFPLLYLI---
52220973   --------------------------------------------------------------WPPLGVFSVSFLFLNTLILLSSGFFITLSHLNLVS-RFSAKFFYSYFFGLALGGYFLLVQFYEYYNL---SYDFSDGSFGCAFYILTGFHGFHVLLGFVFLFINFIRFYIGHLSTFFVSGFDYSVWYWHFVDVVWLFLYLFVYWWG--
143858662  -----------------------------RKVGMWVFLMSEMMVFTSLFSTYIRYRTEPASHLIASSWWHIAPGAINTFALIVSSFTIVQALRYADEARRKKLVTRYLGSTWLLAVIFLTLKMIEWKSLVAEGYTINADHYASTFYVTTGTHGVHVFGGIVGLTYMTYKAWTGGYTPSNAVSIEYFGLYWHFVDLVWVIVFPFFYL----
137926006  --------------------------------------------------------------------------------------------HNALETNDQEKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVLLLALWIGQRQKGLSLNEGMNLEFIALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
217970626  --------------------------------GIWVGICCEFVEFLVLFIVYFVARAHFPAFHSGAERLSQTAGVVITLLMVSSSFFIACSVTRLRTGRR-RESIGWLIAGLIVALGYPVAKYLEIQWNLAHGIDGESGIFFTVYYYLTFTHMVHAFWGILGILWVLARHGFGIYTADEHSGLEALASYWHATDIIWLVIFPFFYVL---
125972002  ------------------EGHHTSVVQLGLRYGMILFIVSEVMFFVAFFWAHSSLAPAVEIGPKGIDVLDPWGIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAG-LKSQAIYGLLATVLLAVVFTGFQAMEY---VEAPFTISDGIYGSTFYLATGFHGFHVIIGTLFLTICCLRLYMGH------------------------------------
158954830  ----------------------------------------------------PVFNIGGVWPPAGIEAISPWGLLLNTIILLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEALLGLVITIIFAVIFTGLQGFEY---INAPFAMSDSVYGSVFFMATGFHGFHVIIGTIFLSVCTFRLYLDHVSRQRHFGFEAAAWY---------------------
142123964  --------------------------------MMWFFLLSDAFTFSALLITYGLIRFSHPSWPVPEVVFELIFVGFMTFVLILSSVTMVLAV-EAGERMDRRGVEKWMLWTLLGGIAFLSCQAWEWSHFIATMNEYGPQNFAALFFFITGFHGFHVFSGVMLNFMVFFQAVTGKLETGHYEMIEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
305665230  ----------------LTQGTPKEKNDRSKKMMLWFGIVSLLMAFAGWTSAYIVSSKRED---WLSDIVLPSSFYISTAIIILSSITYFLA-KKAIQKDAKKVCTSWLLITLGLGVIFIGLQFNGFSQLVSQGYGPTSSIKMSYIFLIAAVHIVHVVAGIISLLVVLFNQIKGKYNAGEYLGLSLGATFWHFLDLLWVYLILFMVLVG--
125971896  ------------------EGHHTSAVQLGLRYGMILFIVSEVMFFVAFFWAHSSLAPAVEIGPKGIDVLDPWGVFLNTMILLSSGAAVTWAHHAILAG-LKQQAIYGLLATIVLAVIFTALQGLEY---VEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTLFLTVCCFRQYFGH------------------------------------
142937050  ----------------------------------------EVMVFATFFSSYLRMRTEWGLGNSVGDFWTLLPGAVNTFALIISSYTIVLALKIAKSHDKKTAIRNYLIVTLALGTMFIVLKLVEWSHLIAEGFTVGTEQ-GSIFYVATGAHGVHVFAGLLIMLYMIFKADTVEWDEDNAQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
143272270  ---------------------------------------------------------------------------------------------------NRKQFTSWLLLTVVLAVIFLYLQYMEYYEYVHLGLTLQSGIYGTTFFMLTGFHGFHVFLGMTMLLIMLLRAYKGHFNHEDCFGFEAASWYWHFVDVVWVCLFIFVYII---
255037220  -----------------------------GKLMMWFFLISDTFTFSALLVAYGTARFSFPAWPVPERVYELVFVGIMTFILIASSVTMVLAV-EAGHRMDRANVEKYMLWTILGGFTFLGCQAWEWGHFIHHGANLTENQYGPPAFAITGFHGTHVFSGVILNILIFFRAATGLYDRGSYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
142374437  ------------------------------------------MLWPGFEATWPVMQQSLFQGPKENMNFPGWLPFWNTLCLVTSSGTITIAEHALKKGNRTTFKF-WMVMTLILGFTFVYLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFRGAFTKDDHFGLAAGSWYWHFV-----------------
142374437  -------------------------------MGMQWFIFSEVMFWPGFEATWPVMQQSLFQGPKENMNFPGWLPFWNTLCLVTSSGTITIAEHALKKGNRTTFKF-WMVMTLILGFTFVYLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFRGAFTKDDHFGLAAGSWYWHF------------------
56479053   ------------------------PGNKAIWVGIYCEVTEFVLMFLVYFIARAHHPGSFSGGPAQLSLL---AGTAYTVALLTSGYCVARGLV-AMRRARRQACLRWLAAAFVIGAIYPLVKFFEVRWNLANGLDGDAGVFFVTYYYLTFNHLVHVFWGLLGLLWVMVRTGTGSYTAEEHDGLEAFACYWHTTDIIWLMIFPLFYML---
254773850  ---------------------------------MWAFVLFETLVFTAYFGFYLFYRARNPELFLHSQALDLRIGVSNTLVLLLSSWSVAR-CVQSARAGVYRAALRDVYITAAFAAVFLFFKVFEWARLVRTGNGLDSNDFFTYYFFLTGIHFVHLLIGFVALGVVVYQLRSPARCSQE--LVETCATYWHTVDFLWVLIFALLYVV---
284039790  -----------------------TKRREPFRFMVWMGIASSIILFTMLLVAYVV--RSTAPGWANIKLPNV--FLVSTGVILLSSLTLKNAIQAFKHERF-GSYRTNIATTFGLGILFIILQAWGWRQMVRAGVGLQGNPAGGFIYIISGIHLLHILVGLIFLAILLAEALRRRLYPPNSLKIRLISLYWHFVDILWIGLFIFL------
137111824  -STTSIKPLPDGMEGLTHDWASDQRAFKGVPWGMWIFLLSDTFIFSCFLISYMTARSTVVPWPNSSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMAMAVRSGYQKKRKQTAIL-LLVTAILGASFVGMQAFEWTKLIMEGVRPWENQFGSVFFMVTGIHGFHVSIGVIFLFI---------------------------------------------
74317988   --------------------------------GMWAGITCEFVEFIVLFAVYFVARAHFPAFEQGAQRLSLASGTAITLIMVTSSFFIACSVATIRAGRR-RQSFWWLVAGLVVALGYPVVKFFEVQANLAQGINGEAGIFFTVYYYLTINHLVHSFWGILGIFWVLARHLGGAYSSDDYSGLEALASYWHATDIIWLVIFQLCYVL---
3746316   -------------------GSHTKEVQTGLTIGVALFIVSEIFAFLSIFWAFFIGASWPPFGIEALDPFAIP--LLNTILLLSSGAFITYGHHALIQGNRSGAILGTL-LTIIFAILFTGLQYFEY---LEAGFTIADSVYGSVFFCSTGLHGAHVIVGTLFILVGFIRMINYHLTDSHHQGFE--------------------------
260060647  ----------------LTQQPDPIKKERASKMMLWFGIVSLIMTFAGWTSAYIVSSSREDW----MEDFQLPMAFWSTGILLLSSLTYMMA-LRSVRQGQQRAGSLWLGITLVAGLVFIYSQFSGFSQMIGYGYGPTSNITLSYLFLIAAVHIAHVVAGLISLVVVVVKQLRGKYGPGRMLGMELGSTFWHFLDLLWVYLMLFFYFFG--
110638599  ---------------------------EPKKFLLWLFIVTIVMLFAAMTSAYLVRSTDGDW-----LKFDLPRFLVSTGVIILSSVTMQWA-FGAAKNNNRTMLLVALTGTIILGLIFLKLQVDGWGQLVDQKVFLGSNPAGSFVYILSGLHGFHLITGLIYLLIVLYSSIRTQAGSLNLLQIEMCTTYWHFLDLLWIYLFVFL------
141096865  ----------------------------------------------------------------------------NTVLLLTSSLTVHIAHL-GLKKGDRKQFNLWLGATLVLGYAFVVVQGIEYYEAYTHGLTLNTGIYGTTFFMLTGFHGFHVCLGAIILTIMLFRSLKGHFSSDDHFGFEAGSWYW--------------------
137025494  ---------------------------------------------------------------------------------ITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGYLMLATAIFGASFVGMQAFEWTKLISEGVRPWENQFGAIFFMITGFHGTHVTIGVIFLFIMTRKVFRGDFDTGHYEAIEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
170280679  -------------------------------------------------------MMWPPMSIVPFNPFQIP--LLNTIILITSGITVTWAHHALMENNFT-QTTQGLFITVMLGIYFTILQAYEY---IEAPFTIADSIYGSTFFMATGFHAFTIADSIYGSTFFMATGFHDHFSSNHHFGFEAAAWYWHFV-----------------
142881897  ------------------------------------------------------------MNIPGISKLHTWLPFWNTLCLVTSSGTIALAE-SALKKGNRTSFKSWMVVTISLGFIFVFLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFNGAFSEHDHFGLAAGSWYWHFV-----------------
142484113  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFISSEVMFFVAFFALFPAGGVWPPEGIITFDPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWAHHAIVEGNRRDFMV-GLGLTIVLGALFTACQALEYSH---APFGFSDGIYPSIFYMATGFHGFHVIIGTLFLA----------------------------------------------
134800983  ------------------------------------------------------------------------------------------------ENGNRRKFNIFLGVTVFLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAIMLARVFAGHFEEHDHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
266631021  ------------------EGQHTYAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTDIIAISPWGLFVNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEAMQGLGITLGFATAFTAMQGFEYS---AAPFSMSDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLSICTIKLFLGHFSRQHHFGFEAA------------------------
126665798  -------------------------HQLPGDIAVWMFIFAELAVFGVMLIGFAVARSDPATFHAGRELLHPWIGLLNTFALISSSYLVATAVHQFRDKLSGVQWRLWLAVAVSC--IYTVGKLYEYVDLYSQGYNLGTDTFFMFYFFLTFFHFMHVILGQIVLMVLAVKIGNGDYDGSDMNGIESGASYWHMVDLVWLALFPMLYVL---
288818779  ---------------WANEYFSKGRDEGNAFQGIVWFVFAEIIIFGSLFTAFWTARATHATEWPPEGGMNLLLVALLTLILWASSFTILKAE-KALEHNDLGGYRIWLIATIILGSSFLILHALEWRHLWEKGFTFSSNMYGTGFYSLTGVHASHVLLGVLIQLVLLL---NSGKALGKITPIKAASYYWHFVDIAWLLVAGTAYIVG--
120556028  ----------------MADAQAARTRHLPGDIAVWFFIFAELAVFAILFIGYGVARSMDPAFAAGKAALHPWTGLINTVGLITASYLVALSVHRLRDRK--TGTAALLCAAIAASSIYTFGKLWEYADLYANGYNLGTDTFFMFYFFLTFFHFMHVVLGQIILVVLAVKVKKGDYNGDDMNGMESGASYWHMVDLVWLVLFPMLYVL---
125971872  ------------------QGHHTSVVQLGLRYGMILFIVSEVMFFVAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIEVLNPWEIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAG-LRQQAIYGLLATIFLAIVFTGFQVMEY---IEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVFIGTIFLIISCVRQYMGH------------------------------------
138739546  --------------------------------------------------------------------LSVPMATVNTMVLISSSVSMVMAWASLKLK-DFSKYKMYMGITLLCSALFMIIKYFEYTSKFSHDIFPSTSNFMAIYFTLTGLHGLHILGGVIVMLYFYLPISHKHFTN----RIEALGLYWHFVDLVWIFLFPVLYLL---
125972024  ------------------QGHHTSVVQIGLRYGMILFIVSEIMFFVAFFWAHSSLAPTVEIGPKGISVLDPWAIFLNTVILLSSGAAVTWAHHAMLAG-LRDQTIVALIATIVLAAIFTGFQAMEY---LEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLIVCAVRAWLGH------------------------------------
140911595  ----------------------------------------------------------------------------NTFVLLTSSLTVVLAHA-AIERGDRQKAFNYIWCTIGGGIVFLIVKTFEYTGKIISGDTITENLFWSFYYTMTGLHALHVIGGMVIMALISFDILKG----YNFQRVELIGIYWHFVDLVWIFLFPLFYI----
140398984  ------------------------------------------------------------------DVATLMPGAINTFALIISSYTIVLALKTAKDANRKAAVRNYLIATLALGSLFIVLKLVEWSHLVAEGFDVGT-VQGSIFYIATGAHGLHVFIGLLVMLYLVFKADTVGFDEDNAQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
49147261   ----------DVSRESVFQGNHSRLVAASLKWGLIWFLFSEVWFFFGIFVSPITTGNNTWPFVGLDIIPPFQVPLLNTIVLLMSGVTATLSHHEVLAGEKS----MWLFYSLLLGIYFLMLQGMEYYSSLFSISSS---VFGSLFFLGTGFHGFHVCLGAVMLFISFLRVNMNKLSLSHHFFLEFSLWYWHFVDVVWLFLFFWVYVW---
5835426   ----------DVTREATYQGHHTTYVVRGLKLGMALFILSEVAYFHSSLAPSVEIGSVWPLGITPLPTFGVP--LLNTSVLLLSGVSITWAHHAIVEGKF-NAGLASPPWNSYSSNSFLYMQYGEYTETT---FSHRSGVYGSTFFYNYGFTVFHVLVGATFSFCLHSRLWAFHFSTTHHVGFLAAAWYWHLCDVVWLFLYVSMYWWGA-
143969212  MSESAVDGAPSGVPGLVEDWASDKQAYNVGKAMMWIFLVSDTFIFTCFLTGYLVRLTTTEPWPLQTEIFPLVLIAIMTFILITSSGSMALAVNFG-YRRDKTKTFWLMVVTALLGASFVGMQAFEWTKLIQEGVRPWTNQFGSVFFMVTGFHGLHVTGGV--------------------------------------------------
156151297  -------------------------------------------------------GYWPPAGVIPLDALGIP--LGNTILLLSSGASVTYAHHSLVGLWRIGA-IDGFLITIFLALVFTALQVFEY---FGTPFTIAHGVYGTCFYSSTGLHGIHVIFGTIFIIVALVRTINYHFTSTHHVGLNLALLYWHFVDVVWL------------
195984833  ------------------EGQHTVAVQEGLRLGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPAGLEVISPWGLPLLNTLLLLSSATVTWAHH-AIVGGLKYESQAALYITITFAIYFTVFQVLEY---IEAPFCISDGVYGSTFFMATGFHGFHVFIGTIFLSVCAIRLYLDHFSRQHHFGFEAAA-----------------------
10045258   ----------------TSPEKHTLKVTGGLRIGMELFIISEILFFFSFFSAFMELGAMWP--PTSINPFSPFQPLLNTAILLASGVTVTWAHH-SITEKMHNTTATSLALTVLLGLYFSALQGMEYRE---APFTMADSVYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLAVCSGRSFQAHFSN---------------------------------
256419566  ---------------------------HPHKYSLWIAMGSITMMFIGFTSAYVVKRAQANWF-----TFNLPMIFISTAIILTSSATIQMAVKQF-RNRNMQRYKQLITLTAALGVAFALCQWVGFQQMNDSGLRLNGPASVSFIYVIVSVHLLHVLGGVVALLIMFGKAFRTRVRSYSSVPIEVAATYWHFVDGLWIYLLIFL------
4240479   -----------------------------------------------------------PNGVNPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSIMEGQRKEAMHA-LALTILLGLYFTALQAMEYYE---APFTISDGVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLIVCLIRQMMFH------------------------------------
114321265  ---------------------------------MWVLILSEVV------VFAAFFAAFAWARAGEPEVFEASLGGLNTLILLTSGLFAALALEAVAVGG-VRRCRQWLLAAMVLGLVFAVIKVVEYADKLGAGLTPESNTFFTFYYLLTGFHFAHVVFGLVLLALVVWRPRMTH--------VETGTAFWHMVDLVWVLLYPLIYLL---
143532311  -----------------------------GVFGMVIFIITEVMFFSGLVSAYLIIRAGLEEWPWGQPRLPIESTAFNTLLLIISAFAV-YQSRKFLKNNLITKASQFHLGAILLGFCFLVLQGYEWVQLLQFGMTLSSSVYGALFYLIIGAHGLHVFGALVLMTYGFIHFKREKSFETILSNLLPMQILWYFVVGIWPLLYTLVYLI---
4456707   ----------DVTREATYQGLHTSVVSKGLRWGMILFIVSEVLFFFSFFWAFFHSSSWPPMGIQPFNPFQIP--LLNTTILISSGATVTWAHH-SITESKHSEAIQSLFLTIILGFYFTCLQVLEY---FEATFTIADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTAFLSVCLYRLYMAIF-----------------------------------
134553858  ----------------------------------------------------------------------------------------------------KKKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELSTNIFSSTFYVLTGFHGLHVFIGVVLLLALWIGQRQKGLSLNEGMNLEFIALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
135224788  --------------------------------------------------------------------LPLIFVSLMTLILILSSVTMVLGV-EAGQRGDKDAVTKWMFWTIIGGFAFLSCQAWEWTNFITAGATPWANPYGALFFLVTGFHGFHVFSGVVLNIVIFINNINGTYERGHYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLI---
152983883  ---------------------DTVERRLPGDLAMWFFILAELSVFSLLLLAFAGAQAWQPEFRAGRGQLDSRWGLMLTVALLSSGWLAALAVH-AVRRGRPRQASGWLLAALLLALVYVGLKLHEYGRLADLGLDIEHDTFFTLYWCLTGFHFLHVLLGLLILGWLAQACWRRRHTPQACSGLESGVLYWHMVDLVWVLLFPLVYVL---
143259819  ---------------HPVNEKSQAQTRIPGEPGIWAFVAGDLLVFSLFFILIAIGNQQGDVFSSARSTLDLRFGLVNTLLLLTGSFFVAIGV-ERYRLNDGLDNRIWFRLAILSGVIFLINKVFEWNAKVSGGLTPMTNDFYMYFFVFTAIHAIHVFVGIVILSF-LHNKSQAPFTPETQRGLESGAIFWHLVDLLWIMLFALFYI----
16415879   ------------------QGLHTLKVSMGLRWGMILFIVSEIAYFHSSLAPTMEIGACWPPMISPLNPFQIP--LLNTAILLSSGITVTWAHHSLMNSNL-NQVIQAMIATIILGTYFTILQAMEYNE---TSFSISDSVYGSTFFVSTGFHGLHVIIGTLFLLTSFIRITMNHFSS---------------------------------
94967470   QERRKTSGGSTVPPSSTSGRLPSIADPAGESVGVWVGLATIAMMFAAFTSAVVVRKGASNDW---THIVLPNILLLNSAVLVASSITLEIAVKAYAKGTAPSQSVAWLGSTLALGLIFVVGQFVAWSQLKAQGVYLATSPNASFFYVLTVIHAIHVAGGLGGLTRVILKTSGSVFTLRRST-LDGTAYYWHFMGALWIYVVSLLYL----
135629152  ------------------------------------------MLWPGFEATWPVMQQSLFQGPKENMNFPGWLPFWNTLCLVTSSGTITIAEHALKKGNRTTFKF-WMVMTLILGFTFVYLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFRGAFTKDDHFGLAAGSWYWHFV-----------------
135629152  -------------------------------MGMQWFIFSEVMFWPGFEATWPVMQQSLFQGPKENMNFPGWLPFWNTLCLVTSSGTITIAEHALKKGNRTTFKF-WMVMTLILGFTFVYLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFRGAFTKDDHFGLAAGSWYWHF------------------
298206821  ----------------LTQGTEQEKTARSKKMMLWFGIISMVMMFAGLTSAYVVSSER----QDWLNDFTLPASFISTLAIVTSSITLFIAKKQLRANNRKGATYS-LLATLVLGVIFVGLQLQGFEDIINLGFYFESSITTSFIYVLVLAHLAHIAAGLIVLLVLIYNHFKQRYTAEQMLGFELGATFWHFVDVLWLYLFVFLY-----
153005719  -------PAPGLVRDLTRYRRRPHGAERTAYVGMAVFLGSWAMLFVALFFAYAFLRARAPSWPPLDAPPLPRLLPGLNTLVIAASSAAVVRATRSQELRRPRGVTAALAAAVVLGAIFLLVQGVVWSGLWRQGLVPAGGPYPSVFYAFTAFHALHVVVGLAALAWLAVRARAGGESLRTDVRLW--GWYWHFVGVVWGVLYLTVYL----
307819562  ----------------HRGPRESLQRH---RFGLFSALIGDLMFFVAIVGAFLVRRSSFHIDAYNSVVTDPSILWLNTIVLALSSVTVEMARRGMFVERGVRRVMPWLLATLVLGSGFVAGQVVAWRQLAAQHIFYATSPAMHFFYLITGVHALHLAVGLAALIVAVVGMRFIPKFGARQVLVDCTAWYWHAMGVLWIFLFVLL------
300770042  ------------------QEEELQQSRKAKKFNLWLGMIGMFMMFAALSSGFIVYTASGVD--KGIKTTLPNAFIYSTVLILLSSVTLHLSYKAVKEKQFAKQK-GLLLATVVLGILFFVCQVHAWQVLIERGIYFNINASQSFIYVFTGMHLAHIIAGLIVLIRCYTGAAKPIPYDNNLFRMELATIFWHFLDLLWIYIYVFLLL----
14211348   -------------------------------------------FFHSSVAPTVELGAVWPPGINPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHALISGKKTEA-INGLTATVILGLIFTGLQAMEYYE---APFAISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLAVCLVRLVYHQFTRHH-------------------------------
5360190   ------------------EGHHTKVVQLGLRYGFXLFIVSEVMFFFAFFWAHSSLAPTVENGPKGIAVLDPWEIFLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVSLALVFTGFQGMEYYQ---APFTISDSIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLIICGIR-----------------------------------------
125971902  ------------------EGHHTSMVQLGLRYGMILFIVSEVMFFSSLAPAVEIGAIWPPKGIAPIAPWGIP--FLNTLILLSSGAAVTWAHHAILAG-FKQQAIYGLLATILLAIVFTGFQAMEY---VEAPFTISDGIYGSTFYLATGFHGFHVILGTIFLIICCLRQSMGH------------------------------------
93100180   -----------------------------------------------FFWAFFHSSLSPSWPPLGIQPFNPLQILLNTTILLASGVTVTWAHHSLMEGNYSQATQS-LFFTILLGIYFTILQAYEY---IEAPFTISDAVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLICLLRHLMCHFS----------------------------------
143693071  ----------------------------NGKLGVWFFLASEVMLFGGLFSAYIFLRNGVEYWPHGTDYLDVPLATLNTLFLISSSVTMVMSWASLKL-NDFKKFKLYCGVTLLFALAFLVVKYFEYSAKFAHDYLPSTNNFLGIYFTMTGLHVLHILGGMLVI-----------------------------------------------
3746312   -------------------GHHTKEVKNGLMMGMILFIVSEVFAFLSVFWAFFIGGAWPPLGITPLDPFAIP--LLNTFLLLSSGAFITYGHHALIAGNR-KAAIDGVILTILLAIIFTGLQYFEYSE---AGFTMADGVYGSAFYASTGLHGFHVIIGTIFIGVSL-------------------------------------------
10945463   ---------------------HTSLVARGLRVGMALFILSEVFFFVSFLGALSEGGSWPPVGILPINAFGVP--LLNTAVLLSSGVSVTWAHYAIRECNQVQA-IEALLITCLLGAYFTMLQVEEY---YSASFTISDGAYGSLFFVMTGFHGMHVLIGTAFLTVGLVRTGRFHFAKGHKH-----------------------------
126647624  ------------------DLVEQPISMHPKKFALWLFMVSVVMIFAAMTSAYIVRQSEGNW-----LEYDLPQIFWLTSIVVLSSLFLQYG-YSSAKKDNIAGLKIGLTGAVILGIAFLIGQWYSWVALVDEEVFFVGNPAGSFLYVFTGLHALHLISGVIFLIIVLISSFKYKIHSKAMVRMEMATTYWHFLGGLWLYLFMFLLL----
139903683  -------------------------------------------------------GAHHNMSIPPITKIHTWLPFWNTLCLVTSSGTIALAEA-ALKKGNRKSFKAWMVATISLGYIFVVLQSVEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLMTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFQGAFSEHDHFGLAAGSWYWHFV-----------------
139903683  --------------------------------GMSWFIFSEVMFWPGFEASWPLMGAHHNMSIPPITKIHTWLPFWNTLCLVTSSGTIALAEA-ALKKGNRKSFKAWMVATISLGYIFVVLQSVEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLMTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFQGAFSEHDHFGLAAGSWYWHF------------------
135581421  --------------------------------------------------------------------------------------------MTQLKNPIKKEQVFGLLATALLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFTLTVNIYGSTFYVLTGFHGAHVFIGVILLIILWVGQRQNGLSLDGGMNLEFIALYWHFVDIVWIVLFTVVYLI---
142866503  -------------------GDHTPVVLIGLRYGFILFIMSEVMFFLAWFWSF-FKHAMYPMGPAGIEVFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHDEDRKSMIQGLAVAVGLGVLFTVFQAYEYQHAA---FGFSGNIYGANFFMATGFHGFHV------------------------------------------------------
125971982  -------------------GYHTKMVQLGLRYGMILFIVSEVMFFHSSLAPTIDIGAVWPPGIEAIGPWEIP--FLNTVILLSSGAAVTWAHHAILAGSQ-KQAIYGLVATIVLAVIFTGLQAMEY---IEAPFTISDGIYGSTFYLATGFHGFHVFIGTIFLIVCCVRQFMGH------------------------------------
223717892  -------------------------VQQGLRMGMILFIVSEIMFFSSLSPVFNIGGVWPPAGIEAISPWGLP--LLNTIILLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKDALLGLVITIIFAVIFTGLQGFEY---VNAPFAMSDSVYGSVFFMATGFHGFHVIIGTIFLFVCALRLYLNHFS----------------------------------
3925404   ---------------------------------LWILVWSELVAFGILLIAFLIMSGLYPADFAAARLLSPGLAAANTVVLLTSGWQAAIAARHRAE---PYRARVPLCIAAGFGLLFAVIKGFEYAGEIAFTVDASLHYFFELYFLVTGFHLLHVIFGSIVLLLVAWRPARGN--------IILITTLWHAIDLVWLVMFPIIYLV---
1684726   ---------------------------------MWFFILAELTVFAILILAFAVTQMFNPQLFGESRAALDSSIGLALTLSLLTSGLLAALAVEQVRQARQGRAALLLLAALASSCVYVALKLNEYSHLAGLGLGMEHNTFFTLYWILTGFHFLHVLLGMVILAWLAERCRRGAYRPDDHSGLESGVLYWHMVDLVWVLLFPLVYVL---
167577011  ------------------------HPPSHSVFGFWLYLMTDCVIFAALFAVFAVMAHQFAGGPTAVDLFDIPGVALETALLLVSSITYGFAMI-GAQRGRRGALFGWLAVTFALGAAFLGLELREFSHMIAEGAGP--------------------------------------------------------------------------
142560335  --------------------------------GIWAFVAGDLLVFSVFFILIALHAEQTDIFEASRGTLDLRFGIANTLLLLTGSLFVAIGV-ERCRSMPSGKNKQWFLLGIGCGVGFVVNKIFEWNAKIEASYSPVTNDFHMYFFIFTGIHLIHVLVGLGVLLFLLRMSQRSNLSAREIQTLESGAIFWHLVDLLWIMLFALLYLL---
259017920  ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMVLFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPSGIDAISPWGLFLNTILLLSSGASVTWSHHAIVAG-LKKEALQGLGLTLVFAFAFTGMQGIEYMH---APFGISDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLGICTLRLYLDHFSRQH-------------------------------
153123683  -------------------GKHTRRVQRGIRIGFCMFLISETMFFASFFWAHSALAPGVALWPQEVYTMPCWGLPLLNTSLLLSTVFPCNMAQAAIKAGELKIALNTLGLVMILGGCFVLVQGYE---IFTAKFTLADGVYGCCFFSLTGLHGLHVVGGLFFLFIAWSRARLGHFSSSRHLNLTFSIWYWHFVDIIWIFVFSFIYVW---
57639771   -------------------------------------------------------------------------PFLNTPILPSSGAAVTWAHHAILAGKEQQAVYASVA-TVSLALVSTGFQGMEYYQAPP---TVPDGIHGSTFPSATGFHGFHVIIGTISPIIRGIRQYLGHLTKKHHVGFEAAAWYRHSVDVVRSFPFVPIYWW---
110082722  ----------------------------------------------------------------------LSVPMLNSFLLLSSGVSLTVSHNMLLFEKKEFKFL--LLMTAILGVLFSYCQYWEYKML---DFLWSDSYYGSIFFLGTGFHGFHVIMGSLILLTIWFRSLYFQILT-DSMMFELGAWYWHFVDVIWMILFIEFYWW---
10047047   ----------DVSREGTLQGLHTLKVSTGLRVGMLLFIVSEVLFFFSFFWAFFHSSLNPTWPPTYINPFNPFKILLNTAILLASGATVTWAQH-AVTENLHTSAINGMILTVVLGLYFSALQAMEYXEX---PFTMAXSIYGSTFFVATGFHGFHVIIGTTFLAICLLRLHKAHFS----------------------------------
143149482  ----------------------------HNMTGFIIFLCSESIIFFAFFVGYSVLKISAPVWPEGINGIDVKMPLINTVILVSSSFVIYFAERYLHKKKLWGFRIIW-FITMLMGSYFVYGQYVEWSEL---SFSLQSGAFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLFKII---------------------------------------
222475780  ----------EFERGVVPEQKRQLLGVETGLLGMYMLIVSEILIFAGFFVAWFYLDATRGPFPPGYPGLTVWLGATMTGLLLLGSLTARYGRIAVVEEGDRSKLVLGYAMTVGIGVLFLAVLAFEWSNLLAEGLRWTTGPYGATYYALAGLHAGHLIAGLVLFGIVIYRARRDHFSANRNLMVRTAEAYWHFL-----------------
302632628  --------------------------------GFTLFIVSELMVFISLFWGYIHFMGNFWPPKGVLPANPTSMIIFGTSILLSSSLVIMISHSSLLNKNFKQKSLMYLFFCMVMGILFIDMQILEMSNYFKLNFNFNDSIFSSSFLFTTSLHASHVVFGLIGLLLTFFFLIFNNNSLFFFLNYEFSIWYWHFVDYIWIGVFTLFY-----
140640009  -----------------------------GKLMMWIFLLSDTFIFSLFLTSYMVRMSVTEQWPPVSEIFPLLLIAIMTFILITSSGSMALAVNYG-YRGDKKTTAILMFITALLGASFVGLQAFEWTKLIVDEGIMGAAQFGSVFFMVTGFHGIHVSCGVIYLLVVAWKVARG-------------------------------------
136475327  ---------------------------------------------------------------------------------------------------NKWGMREWFALTFLMGSFFIAGQVYEYAMLVSEGLALSTNAYSSVFYVATGFHGLHVTGGLIAFLIVMVRVAKRRFTHQQATTAIVVSYYWHFVDVVWIALFAAIYLI---
136192870  ---------------------------------------------------------------AGHANLPLAFVSLMTFILIVSSVTMVLAVH-AGHKNDKAGVIKWMIWTIIGGIAFLSCQAWEWTHLIHHVGTTGPVAFGGYFFGITGFHGFHVFSGVVINIVMLLMTINGVFERGHYLMIEKAGLYWHFVDLVWVFVFLCFYLI---
32140732   ----------------------TSFERLNIRWGFKLFVLSEIFFFFFFFWAWFFVGKWPPVGVKAIYPWRVP--FLNLLLLVSSGMFSQWAVSCHKSGHYKFAALLSMMVSILLGLLFLWVQSEEYYWC---SYTIADGVFGSSFYMLTGFHGMHVMVGLGFLLVCWFRLLWSHFSFRRSFGLQNAIYYWHFVDVVWIFLFIFVYGW---
251826129  -------------------GYHTFDVQRSLNIGVVLFIVSEIFFFLSIFWAYFHLGSQWPAGIEPLNAFEIP--LLNTVLLLTSASSLTYAHHALINGNR-KSCLIGFIVTLALAVTFTGFQALEY---IEAPFTISDGAFGSTFFFSTGFHGIHVIIGTIFLTVALARII---------------------------------------
4240519   -----------------------------------------------------------PSGVFPLNPFEVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHH-SIMDGARKEAMQALLLTIILGLYFTALQIMEYYE---APFTISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGSSFLIVCLIRQTMFH------------------------------------
8131733   ---------------------HTSLVARGLRVGMALFILSEVFFFVSFFWAFFHLGSWPPMGILPINAFGVP--LLNTAVLLSSGVSVTWAHYAIRDWNRVQA-IEALLITVILGCWFTLLQGEEY---YSASFTISDGSYGSLFFVMTGFHGMHVLIGTLFLLVGLVRTIRYHFSVGHNH-----------------------------
37683081   ------------------QGFHTQWVLNGLKIGMILFILSEVFFLHSSLSPNIEIGSQWPPGIYPFNPFEIP--LLNSTILISSGITVTWSHHSIMNQNYISA-LNSLFITIMLGAAFTMFQGFEY---FQAQFSISDGIFGSTFFMTTGFHGLHVLIGFNFSFSILLSELKINLFLSEHF-------FWHLVDGVWLFLFTFMYWW---
140002805  ------------------EGHHTGAVQEGHRMGMLLFIVSEVMFFHSSLAPAIDIGATWP--PAGIEVLSPWEIFLNTLLLLSSGAAVTWTHHAILAGNR-SQTILSLFVTLAFATLFTALQGVEY---LEAPFSISDSVYGSTFFMATGFHGFHVFVGSVFLAVCLFR-----------------------------------------
207266410  ------------------SGYHNFVVDRGLKMGFIIFVGTEVMFFFSIFWFFLYVDGNFWWVVVGKYLDWSGLPLLGTIVLLVSGMTSTWSHSVVIKGKRP---VLGLIMTLFLGVLFLFVQGYEYTHLF---FNVSDGWAGSIFYFSTGFHGLHVMLGVILLFLCLLRFLGFFYSSLNFYFFEGSVIYWHFVDVVWLFLFLSVYI----
297473137  ---------------------------------MILFIISEVLFFTGFF--RAFYHSSLAP-------------YSQTRQLLTSSSTQPLGAHHSLIEGNRNHILQDLFITITLGVYFTLLQASEYYE---APFTISDGVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLIVCFFRQLKFHFTSNHHFGFEAAA-----------------------
142517591  -------------------------------------------------------------------------------VLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGWLVLATALGGLTFVGMQVFEWSKLIHEGVRPWGNQFGSFFFMITGFHGFHVSIGVLFLFIYAYKVFAGHYDERDYVEIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
142004003  ------------------EENPVLSSPHPGTNGIWIFLFIDLNIFLLLFITYLSERLRLPELFAQAQSALEPLFGLSNTLFLLSSSAAVAVAVNATRENLTPRVRRALLLGLLFGGLFCANKIVEYTLKIDAGITPATNVFFGLYYAITIIHFLHVLAGMIFLGHCWSVAHKEVGLLTYRRKIENVGLFWHIVDVLWLFIFPLLYLVGL-
3451024   ---------------------------------------------------------WPPSNILPFNPFEIP--LLNTTILISSGISVSWSHHSIINNNFKEAFYS-LFITILLGLMFSILQMWEYMQ---AQFSMSDSVFGSTFFMTTGFHGIHVIIGTSFLIVSLLRMNKNLMSSSHHFGFEAAA-----------------------
62861452   ----------DVSRESTCQGHHTKEVILGLSIGMILFIVSEVLFFVSFFWAHSSLSPNIELGPSGVSPFNAFGILLNTSILLSXGVSVTWCHHSILSGDYFQGVLS-LFLTVLLGLYFTLLQGFEY---LEASFCISDSVYGTTFFVATGFHGLHVIIGTTFLLVCLFRMAFYHFSS---------------------------------
142940522  -------------------------------------------------------------------------------------------------KGNKKAFNSWLGVTVFLALIFVGLQALEYYEAYHFGLTLESGIYGSTFFMLTGFHGFHVMLGGVMLAIMLIRVLYGHFSEHKHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
139070730  --------------------------------------------------------------------------AVNTFALIISSYTIVLALKVAKSHDKKAAIRNYLIITLALGTMFIVLKLVEWSHLIAEGFTVGTEQ-GSIFYVATGAHGVHVFAGLLVMLYMIFKADTVEWDEENAQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
195984863  ------------------EGQHTLSVQHGLRLGMILFIVSEVMFFSSISPVFNVGGVWPPTGIQGINPWGLPLLNTILLL--SSGASVTWAHHAIICGNKKEALL-GLLITLAFAITFTAMQIVEY---INAPFSMSDSVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLATCVLRLYFHHFSRRRHFGFEAAA-----------------------
135015073  ------------------NHIPGHVKHDGHNMGFIIFLCSESIIFFAFFVGYGILKVTAPVWPEGIDGIAVKEPLINTVILVSSSFVIYFAEKSLHKKNLWGFRFIW-FITMLMGSYFVYGQYIEWSEL---SFSLQSGVFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLML-------------------------------------------
135287572  ----------------------------NGVMGICLFIITEVMYFLSLISAYWIIRSEYVQWPWGQPRLPVTLTAFNTAILLFSGFLIYWFLYQWKHNQFR---IFYYLAGTALGFVFLFIQGYEWIQLIHFKLTLDSSNYGSIFYLIVGSHALHVLATLVVMLKFAWDYFNQG--QLDRTNIQVVSIFWYFVVAVWPVLYVVVYL----
136934194  ---------------------------NGGKAMMWIFLLSDTFIFSCFLISYMKGRASTVVWPNTSHVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGHLILATAIGGLIFVGMQAFEWSKLIHQGVRPWSNQFGSYFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIFATKVYRGDFDTGRRGFFTTM------------------------
77921163   ----------------------------------------------AFFAAFPTEAIGFVWPPATIEVIMPFGLLLMTMILLLSGCTVTWAHHAILEGHNDQA-VKALGLTVLLGVIFLCFQVYEYHHAA---FGFKDTVYASAFYMATGFHGFHVFVGTVFLFVCWLRAKKGHFDQKHHFGFEAAA-----------------------
142871535  ------------------------------------------------------------------------------FALIISSYTIVLALKTAKQKDQKSAVRNYLLATFLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFSIGTGQAASIFYISTGAHGVHVFVGLLVMLYLIFKADTVGYDEKNAQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
138452436  -------------------------------------------------------------------------------ILVASSFTAQFGVFAAERMQLKWGMVEWFILSYILGAIFVSGQVWEYAMLVSEGVSLSSNAYGSSFYITTGFHALHVTGGLVFLFVIGRTFAAKRFGHKEATSAIVVSYYWHFVDVVWIALFLIIYVL---
137075680  --------------------------------------------------------------------------------------TMAMAV-TSGYKKERKKTAFLILLTALGGVAFVGMQMFEWSKLIFEEGIFGAAQFGGFFFMITGFHGLHVSIGVVYLTIVAKRVWEGRYDRNDYQMVEVAGLYWHFVDLVWIFIFAFFYLW---
18249932   -----------------------------------------------------LMGKWPPVGVKAIYPWRIP--FLNLLLLVTSGASSKWAVKCHMGRYYQLAALGLLLVSIILGTLFLYVQSQEYYWC---SYSISDGVFGCSFYMLTGFHGMHVMAGLIFLVVCWFRILLFHFSRHTCVGLLNAVYYWHFVDIIWIFLYFLVYLW---
217977678  ---------------------------------MWVLIASELAVFALALAGYAGARAKDPSGAAAQDQLDRVAGTINTATLLTSGLFAALA-NEARRNGDRGWARWSLLAAAALGCLFLLVKGFEYGGEIAAGNDIDSSPFFTLYFLVTGFHALHVILGIGILAVVAF------FDSKEN--IETGTAFWHMVDLIWIVVFPSFYLL---
16263149   ----------------------AADEQEADTFILWVLIWSELAAFGILIAAFLVASVLTADDFAVARLLKPAIAASNTLVLLTSGWQAAVA---AGKGASVARRRRALVLAALLGFAFVAIKIYEYGTEIRFAGEAAFHSFFELYFLLTGFHLAHVGFVAIVLLVVAWR--------PRPANVGLVTTLWHVIDLVWIVMFPILYLV---
139916200  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFIASEVMFFVAFFAIYPNDGVWPPEGIITFDPFDLP--LINTLVLLLSGCTVTWAHHALQHGNR-KDFMTGLALTVALGAIFTVLQAIEYNH---APFGFTDGIYPSVFYMATGFHGFHVLVGTLF------------------------------------------------
2654302   ---------------------HTSLVARGLRVGMALFILSEVFFFVSFLGALSEGGSWPPMGILPINAFGVP--LLNTAVLLSSGVSVTWAHYAIREWNRTQA-IEALLITVLLGAWFTFLQAEEY---YSASFTISEGVYGCLFFVMTGFHGMHVLIGTAFLTVGLIRTIRYHFSKGHNH-----------------------------
144054878  ---------------------------------LWIGVGSIIMAFAGLTSGYVVSRTTLVMNEQWMTFALPKAFIYSTVVIVLSSLALIWGKRQLVAGKD-SAIKPMLWVTLLLGFAFLWFQGGAWTELMANNIYFQSHPAGSWVYALFLFHGLHVAGGIIALLVVLFRAYRGRYSSADYHGITLVSIYWHFVDLLWLYLYVFL------
143491159  ------------------------------------------ILWPGFEAAWPLLGAHHSMSIPEVSKLHTWLPFWNTLCLITSSGTIALAEA-GLRKGNRTAFKLWMVATLSLGYIFVFLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFGGAFSEHDHFGLAAGSWYWHFV-----------------
143491159  -------------------------------WGMAWFIFSEVMFWPGFEAAWPLLGAHHSMSIPEVSKLHTWLPFWNTLCLITSSGTIALAEA-GLRKGNRTAFKLWMVATLSLGYIFVFLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFGGAFSEHDHFGLAAGSWYWHF------------------
139377114  -----------------------------------------------------------------------------------------------AKNDNKKSFNIWLGVTVTLALIFVGLQAAEYYEAYAHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAVMLSRVFYNHFDPHSHFGFEAASWYWHFVDVVWVMLFLFVYIL---
135318757  ---------------------------------------------------------------------------------------------NMVMKKIKKMCGWLMLATAVLGASFVGMQAFEWTKLIHEGVRPWENQFGAIFFMVTGFHGTHVTIGVIFLFIMTWKTFRGHFDTGDYEAIEIMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
143680284  ---------------------------------------------------------------PGITKLHTWLPFWNTLCLVTSSGTIALAEAALKKGKRA-AFKSWMVVTISLGFIFVFLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFGGAFSEHDHFGLAAGSWYWHFV-----------------
140718709  ----------------TTHGHASSTGISNVKLGMWAFLGSECLLFGGLISTYMLYRGRVSGGPRPSQIFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-SAAHKDDDRKTNLWLTVTALLGATFVGGQVYEFTAFYKEGLGFQ-------------------------------------------------------------------------
136540026  ---------------------------HPTMFTLWAGIASIIMMFAGLTSAYIVKRNQ-----ANWTSFDLPLVFWSTAVIIISSITLQLSH-KAFKQREMAKYRSLVIVSLSLGLLFIVMQGIGFNQLWIKGITLTKNVSFSFLYVIVGLHSLHVLGGVIALLVLFANAFSAKVRNYNIVPLEVISTYWHFVDLLWIYLLVFL------
56675689   ----------DISREATYQGLHILKVSTGLRVGMLLFIVSEVLFFXSFFWATMELGATWPPTITPFNPFQTP--LLNTAILLASGVTVTWAHXXIXEXXHATXXMX-LSLTVLLGLYFSALQAMEYAE---APFTMADSIYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLAVCLIRSYTAHFS----------------------------------
125972028  ----------DVYRESTLEGYHTSLVQWGLRYGMILFIVSEIMFFHSSLAPTIEIGAVWP--PKGLPVLSAWEVFLNTIILLSSGASVTWAHHAILASKRSEALIS-LMLTIALAILFTFFQGMEY---IEAPFTISDGIYGSTFFLATGFHGFHVIIGTIFLIICTLRLKENH------------------------------------
156616676  ------------------------------------FFLSFWAYFHSSLAPTPELGSCWPPGINPLNPFQVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHALMEGDKAGG-IQGLTATVVLGVYFTILQAGEYYE---APFTIADGAYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLAVCLARV----------------------------------------
3121904   --------------------------------------------------------------------------LLNTSILLRSGVTVTWAHHALMENNF-DQCLQGLLFTVLLGLYFSFLQGLEYME---ASFTIADSIYGSTFFLATGFHGLHVLIGTIFLMICILRHLSATF-SQHHFGFEAAAWYWH-------------------
137967910  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLISYMKGRGSTPEWPNPSEVFPLLLIALMTFVLITSSGTMAIAVKYGYEKNR-KMCGWLLLATALGGLTFVGMQAYEWSKLIHEGVRPWANQFGSFFFMITGFHGFHVSIGVIFLFIYTYKVFAGPLRERQKGMV---------------------------
41058483   ------------------QGSHTYSVYLGLRLGMILFIVSEIFFFISFFWAYFHSSLWPPLGIKPFNPFDIP--LLNTIILISSGMTITWTHYSILNKNFLESKKS-LIMTILLGLYFSTLQLIEYKE---SPFTISDSIYGSSFFMATGFHGIHVIIGTTFLIISLIRLLSLHXXNTH-------------------------------
142073990  -------------------------------WGMAWFIFSEVMFWPAFEATWPVMGAEKNMNMPGITKLHTWLPFWNTLCLVTSSGTIALAEAALKKGKRAVFK-SWMVVTISLGFIFVFLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFGGAFSEHDHFGLAAGSWYWHF------------------
134797854  -----------------------------RKVSMWIFLMSEMMVFTSLFSTYMRYRGQWVEGPAGHLIFHIAPGAINTFALIVSSFTVVQALRYAKKVDLDHEVRRYLGATTVLAILFLSLKMIEYNHLYAEGYLINADSYASTFYVTTGTHGVHVLGGIIGLIYMTFKASRGAYTPENAVSIEYFGLYWHFVDLVWVIVFPFFYL----
10047051   -----------------HHELHRFKVTSGLRVGMLLFIVSEVLFFFSFFWAFFHSSLNPTWPPTYIYTFNPFQILLNTAILLASGVTVTWAHI-AVTENLLTVATKGLTLTVFLGLYFSALQALEY---VEASFTMADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTIFLAVSLMRLHKAHFS----------------------------------
297566738  -----------------------------AKIGVWILLAVVTVIFSALVSAYVVRMGL----PDWKSSPKPGLLWLNTAVLACSSLFFQRA-AWAARKGEAQGVRTGVRLGGVLGVLFILGQLLAWRQLQSLGFGVSSNPSSSFFYLITALHGLHLAGGLVAWAVVSAR--------PTPLRIELCALYWHFLLAVWAVLYGLLLL----
116624667  -------------------------SRRASFTGLYVLLAASTMVFAALTSALVVRRGLSDDWRPMAKPVILWF---NTGVLLASSVALEIARRALRSGARTRFNGWWTTGTA-LGMAFLCGQIVAWKQLNDAGAFISSNPSNSFFYVFTFAHAFHLLGGVGALFYVDIQALRLSLGPAKRTAIDVSAIFWHFLDALWLYLMVLFYVWG--
140175032  --------------------HAPANRPNLVSIGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTLRANPEVWAAETQLLNIPFASINTTILVLSSVTCQLGV-FAAERGDVKGLRRWFIITFLMGSVFIGGQVWEYAELVHEGLTLSSNAYGSA------------------------------------------------------------------
246880685  -------------------GYHTFXVQRXLNIGVVLFIVSEIFFFLSIFWAYFHLGSQWPAGIEPLNAFEIP--LLNTVLLLTSASSLTYAHHALINGNR-KSCLIGFIVTLALXVTFTGFQALEY---IEAPFTIXDGAFGSTFFFSTGFHGIHVIIGTIFITVALARII---------------------------------------
195984877  ------------------EGQHTSAVQEGLRMGMILFIVSEIMFFFAFFWAFPVFSIGGVWPPVGIEVISPWGLPLLNTLLLLSSGASVTWAHHAIVGGSKSEAEDALYLTLVFAVYFTSLQALEY---IEAPFAISDGVHGSPFYMATGFHGFHVIIGTIFLSICAVRLYYQHFSRQHHFGFEAAA-----------------------
62317827   ---------------------------------LWVLVWSELITFAILLVAFMVMSVVDPQGVGLLRALSPGLAATNTVILLMSGWQAALAV------------RRPLLFAALFGFCFVAVKLLEYSHEARFAGNEAAGSFFELYFLITGFHLLHVLFGSVILMLVAWRPSRSN--------VLLIATLWHAIDLVWLVMFPILYL----
139205409  -------------------------------WGMAWFIFSEVMFWPAFEATWPVMGAEKNMNMPGITKLHTWLPFWNTLCLVTSSGTIALAEAALKKGKRA-AFKSWMVVTISLGFIFVFLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFGGAFSEHDHFGLAAGSWYWHF------------------
90411373   MNKQHHSNNPESKSTLTPDADENYLPADPAIIGLWVFMAVITMLFFLFTVAYKIRMSLNDW----QSLNEPWQLSLSTAMLFMSCVAMANCHRRAALLPSVMACRSILIVAVLLTLGFVFTQLWAWQYLVDQNITVDNNPANSFFYLLTGLHGLHVLGGLAALFLVIYNARKGHANS-LYQSLHLCTRYWHF------------------
120434558  ----------------LTQGSNEKKHGRAKKMMLWFGIISMLMTFAGLTSAYVVSKNR----PDWLTDFELPISFLSTLVIIASSFTLMLSKKMIKSGSRRNAS-AFLIGTLILAILFVVFQFHSFSEIISEGYYFESSITTSFIYVLVLTHLAHLAIGIIVLLVLIYNHFKQRYNAGQMLGFELGATFWHFVDLLWLYLIFFLY-----
10047055   ----------DVYREATLQGLHTLKVYAGLRVGMLLFIVSEVLFFFSFLSPTMELGALWPPTITPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHH-AVTENLHSVAINGLTLTVLLGLYFTALQAMEY---IEAPFTMADSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGTTFLAVCLLRLYKAHFS----------------------------------
134437589  MSESSLNNLPKGWKSVPSDLGSDQTAFKGVQWGMWIFLLSDTFIFSCFLISYMKGRASTVVWPNTSHVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGHLILATAIGGLIFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWSNQFGSYFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIL--------------------------------------------
259017924  ------------------EGQHTTAVQQGLRMGMILFIVSEIMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPIGIEAISPWGLPLLNTILLLSSGASVTWAHHALVGGFKKEALMGLLLTLIFAAAFTAMQAFEY---LSAPFSMSDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTLFLGICTLRLNLNHFSRQRHFGFEAAA-----------------------
142737746  -----------------------------------VFLAVVTSVFALFISAYSIRMEVGDWRPLP----EPMLLWANTGILILCSVFLYGAWM-AVKRNNVQGAKLGMTLGAVMTLAFMVGQLMAWDQLIASGYVISGNPANAFFYTLTALHAAHLIGGLIVLFVALRRLWNAEFAPKVASSIELCGVYWHFLLAIWIILFSFL------
140469189  MSDLNLDKLPGGFKGMSTDIGSDQTTFKGVNWGMWIFLLSDTFIFSCFLISYMVRASVVEPWPYPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGWFVLLTAVGGLTFVGMQAFEWSKLIFHDGVFGAEQFGAFFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIFARKV----------------------------------------
86990312   ---------------------HTLLVRRGFGYGFNLFVLSEVLIFAAIFWAYLHSAMNPTIEWAPLDIVKVELPLLNTILLLSSGATVTLSHHKWINGDYKNSTIA-MFITTLLVVVFVVFQVVEY---ITAQFTITDGVFGSTFYAGTGLHGFHMITLILMLSTVTVRMYFRTFSRTHSTNLDTTIIYSHVLDVIWLALFVVFYVW---
137142739  --------------------HRSSTGIPTGRLATWWVVASEIFIFGGLIACFVLFKLNGTPGFEDASKTSVAAGAFNTFILLTSSLTIVLAHA-AIESGERKKAFNYIWCTIGGGIVFLIVKTYEYSGKIISGDTITENLFWSFYYTMTGLHALHVIGGMVIMALISFDILKG-------------------------------------
163858370  ---------------------------------MWFFILAELAVFGILILAFVVAQAQPEPFQTGRQALDSSTGLALTLSLLTAGWCAAQALARARQGR--GGAALLLCAALAAASCYVAFKLTEYRHLVHLGLGLEHDTFFTLYWILTGFHFLHVLLGMLILAWLAWRCRAGAYGPGRSAGMESGVLYWHMIDLVWVLLFPVVYLLGA-
56708997   ---------------------------------MWVLILSELLVFGAGLVALLAVRLSDPAGFAEADHLYRTGAALNTVVLVTSGFLAACALRWRRSG-RRARARWALLLAAGLGALFLVIKGAEFAGKAAQGISYDTHPFFMFYYLLTGFHAAHVLAGVAILLLVAWRDAPRN--------IEAGAQFWHMVDLVWVLLYPVVYLAG--
10045260   ---------------------HTIKVANGLRLGMLLFIVSEILFFHSSLNPTMELGAYWPPSISPLXPFQTP--LLNTSILLASGVTVTWAHH-SVTEKLHTXATNSLILTVFLGLWFSVLQGMEY---LEAPFTMADSIYGSTFSVATGFHGLHVLIGTTFLAVCARRTLQAHFSN---------------------------------
149369698  ---------------------------RAKKMMLWFGIISLSMSFAGLTSAYVVSKER----PDWLTDFVIPEAFISLGLILASSLTMILA-KSAVKKEKNGLGMALLVTTFLLGIGFIYFQFIGFNEIIASGHYFTGSITTSFIYLVVLMHLAHIIAGLIALLVVIYNHSRQRYTKGKTLGIELAATFWHFVDILWIYLFFFFYFV---
140034268  ----------------------------------------------------------------------------------------------------AKSLIAGSALPLASALIFLGLQAAEYYEAYVLGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLVRSVRRHFTANDHFGFEASSWYWHFVDVVWVFLFLFVYIL---
159186147  ------------------------TEEESGNLLLWILVWSELAAFGALTGAFIIFALNPEAFAAARQHLQPQLAGLNTLILLASGWQAAVA---ASRHTTLKGKRRALALAGLLGFAFVGVKLHEYSTEIAFASDPAYGAFFELYFLLTGFHLLHVVFVAVLLFLVAVF--------PKNENVTLVTTLWHVIDLVWIVIFPIIYLV---
10047053   ---------------------HTLKVXTGLRVGMLLFIXSEVLFFFSFFWAFFHLGSTWPPTIYPFNPFQIP--LLNTAILLASGVTVTWAHH-AVTESMHTVATKSLALTVVLGLYFSALQALEY---LEASFTMADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTIFLAVSLMRLHKAHFS----------------------------------
10046672   ---------------------------------------------------------WPPTSINPFSPFQTP--LLNTAILLASGVTVTWA-XXAVTEKLHTXAVQGLTWTVXLGLYFTLLQAMEYQE---APFTVADSVYGSSFFVATGFHGLHVIIGTTFLFIILIRTTRAHFS----------------------------------
124488439  ------------------QGHHTVIVKQGLKYGMILFIVSEVCLFFSFLVPTIEIGAVWPPGVEPLDPFSIP--LLNTAILVSSGATVTWAHHGIISGKRKEAIVS-LALTVTLGVIFTALQAMEY---FEAPFTISDSVYGSTFFMTTGAHGAHVLIGSSF------------------------------------------------
149909240  LSKPWLSDDADITGSYNQTQCLSVVQTQSTKTALVFFLMVVSVVFLLISITFLSRSQTALAGPPWLPFSNPTTLWVNSAFLLLASIAIRFAAKPINERVAHTRMVLALCLTGLFSCLFLIGQLLVWQQLTASGFAVNGNPANSYFYLFTGIHGLHLAGGFIALIRVVVIFVRHADSERLTANLHLCVWYWHYLFIVWMLLFALL------
143218027  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFLYPSAFVGGVWPIEVFNPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLLE-DDRKGFIQGLWATVLLGFFFTLLQIYEYQH---ASFDFSGHIYSATFYMATGFQGF--------------------------------------------------------
194292513  VSRDDFGGNPSGENAANRHPHRRA----PASIGLWVFMGVVTSLFALFLTAYALRMDS----PDWHRIALPWQVWLSTALLAAGSVAMSVASRAAGRGEMATARRA-LRLGGLGAAAFVASQLWAWQALGAMQVMPAGNPAGSFFYLLTAMHGLHVLGG---LAGWGFAMSARGSGEAAVLRLRLCARYWHFLLAVWAVLLAALGWL---
141832463  -----------------HQGHHTPIVQIGMRYGMILFICSEVMFFFWAFFDASLYPDTGVWPPAGIETFSAWDILINTMILLLSGCTVTWAHAALL-KNDRENLIKGLAYTILLGIAFTALQIYEYDHAT---FKFTDGIYSSTFYLATGFHGFHVFV----------------------------------------------------
134944410  ---------------------------DLRKVAMWIFLMSEMMVFTSLFSTYIRYRLGIPNCGDLYEEFHLAPGAVNTFALIISSFTIVLALKTAKMGDKKYQMARSRRVGVYLGSLFLTLKMVEWASLYEEGYTIHASNYASTFFVTTGTHGVHVFAGMVVLCYLTFKAFRGGYQPDNAVSIEYFGLYWHFVDLVWVLVFPFFYL----
142256662  ------------------EKNELRKKHRRARKMMLLFLLSITMTFAGLTSAYIVSK----ARPDWLKDFELPNYFLSTVVIIISSLTMWLA-KTNIKKSEVSKTSFWLALTFLLSVLFMISQFMGFQELINRGYYFQSTVTTSFLYVLSLLHLAHVFAGMIVLIVVFVRN-KNKKYKEETLGFELAETFWHFLGFLWLYLFVFLY-----
146188872  ------------------QGHHTLKVSSGMRMGMILFITSEIFFAFFWAYFHSSLAPNTEIGIYPLNPFQVP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMLGNN-KESIQSMILTVLLGMYFTLLQAQEY---LEASFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVMIGSMFLLTCL-------------------------------------------
135272075  -------------------------------------------------------------------------------------------------RKDRAKTAIYLVITALFGATFVGMQAFEWTKLIVDEGVMGAPQFGSTFFMITGFHGFHVSVGVLFLLLVARKVIRRGFFTGNYEIVETMGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
137601359  ----------------------------GMRYGMMLFISSEVMFFVAFFWAYPDTGVWPPADITTFDPFDLP--LINTMILLLSGCTVTWSHHALQHGNR-KDFITGLVLTVLLGVAFTALQAYEYTHAA---FGFTDGIYASTFYMATGFHGFHVLVGTIFLAV---------------------------------------------
254763512  ------------------------------------------------------------WPPKNIFIFNPFLVLLNTIILLTSGISITWAHHSLLNNNYKQFNYS-MSITIILGIYFSILQIFEYKE---ASFNISDSIYGASFFLTTGFHGFHVLMGTTFLIVSFIRFLLMNFSKNHHFGFEAAAW----------------------
89889574   --------------------------------MMWFGIVSLIMMFAGLTSAYVVSRGRKDW----VEIELPEEFFWSTGVILLSSLTLFLA-KKSILNSNKSAATILTVITFILGSIFVFMQFAGFDSLVSEKIFLGSSVNASFIYVIVVAHLAHIAAGLIALLVMTIRMLQGKYSPTNILGFELGAVFWHFVDVLWIYLLLFL------
83743056   -------------------GDHTILVQKGITMGVALFIISEVFFFISVFWAFFHSSQWPPVGIATINPFELPLLNTILLL--SSGATVTYAHHSVIEGNRRGAILGTLM-TLIFAVLFTICQGIEY---LNAGFTIADGVFGSTFFFSTGFHGVHVIIGTLFIAVAFFRMLSYHLTDHHHLG----------------------------
141821978  --------NASAAIGHESHGHHGPVLQSRGKLIMWLFLSTEIMFFAALLGSYVVLRFGAAVWPKPHHVLSEPIGAFNTFVLICSSVTVVLA-LEAARANKRSLAKAWMLITLILGSLFLGVKAYEYSSKFDHGIYPWA------------------------------------------------------------------------
294769226  ---------------------------------------------------------------------PLEIPLLNTLILLTSGLTVTWAHH-SIMENDYTQALHGLLMTVILGFYFSLLQMYEY---LEAPFTIADSVYGSTFFMTTGLHGLHVIIGSTFLFICLMRLFYNHFSSTHH------------------------------
288920420  ---------------------------------MWVLVLVESLIFTSYFGVYLFYRAQHEAAFLQEQALDLWLGIVDTIVLLTSSWSVAR-CVQNARAGRYPAAVRDACVTAALGLLFLALKIAEWAGHITAGHTLTSGEFFTHYFFLTVIHAVHLLIGLVVVGIVVRQLADPR--RRDQQVVETCATYWHTVDFLWVLIFALLYV----
163786526  ----------------LTEGTQEEKRARSKKMMLWFGIGSLLMSFAGLISAFIVSRKREDW----LNDFQLPDAFLISVVLLVSSLTFILAKRALKQDNR-QMVTIWLIVTLVLGIAFIYNQFAGFGQIIEAGYGPTSNVTISFIYLIAIVHIAHVIAGLICIVVVIYNHFKQKYNSNNMLGFELAANFWHFVD----------------
141254048  -----------------------------RKAGLWVFIMSEIMVFATFFSSYLRMRTEWCTDWAIRDGVELMPGAINTFALIISSYTIVLALMGKLMPSRKAAVRNYLIATLALGSLFIVLKLVEWSHLVAEGFDVGT-VQGSIFYIATGAHGLHVFIGLLVMLYLVFKADTVGFDEENAQGI---------------------------
1561635   ------------------------------RVGMLLFIVSEVLFFFSFFWAFFHSSLNPTWPPTYIYTFNPFQILLNTAILLASGVTVTWAHI-AVTENLLTVATKGLTLTVXXGLYFSALQALEY---VEASFTMADSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGTIFLAVSLMRLHKAHFSKXHH------------------------------
974200    ---------------------HTSLVARGLQVGMALFILSEVFFFVSFFWAFFHLGSWPPLGILPINAFGVP--LLNTAVLLSSGVSVTWAH-YAVRDWNRTQAIEALVVTVLLGGWFTLLQAEEY---YSASFTISDGSYGSLFFVMTGFHGMHVLIGTAFLTVGLVRTILFHFSKGHNH-----------------------------
139531757  --------------------------------------------------------------------------------LIISSYTIVLALKTAKSKDKKTAVRNYLIATLLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTVGT-VQGSIFYVATGAHGLHVFVGLLIMLYLVFKADTIGYDEDNGQGIEYFGLYWHFVDLAWVVIFPAFYL----
141308676  -----------------------------RKAGLWVFIMSEVMVFATFFSSYLRVRTEWPGGAAGTGDFWTMLPAVNTFALIISSYTIVLALKTAKSKDKKRAVRNYLIATLLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTVGT-IQGSIFYVATGAHGLHVFAGLLIMLYLVFKADTIGYDEDNGQGIE--------------------------
135547032  -----------------------------------------------------------------------------------SSGTMAIAVKYGYEKNR-KLCGWFLLATAIGGLTFVGMQAFEWSKLIFHGNPFGAEQFGAFFFMVTGFHGTHVSIGVIFLFIFARKVFRGDFDKGDYEAIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
1561631   --------------------------------------------------------MWPPTCINPFNPFQIP--LLNTAILLASGAAVTWAHHAVMENMHKTANEPSLLNTV-LGLYFTALHXMEY---IEAPXTLADSVYASSFFVATGFHGFHVIIXITFLMVCFARLXSCHFSKTRHTGLEAA------------------------
76359359   ------------------QGLHTSKVYNGLRWGMVLFITSEVFFAFFWAYFHSSLAPSTDIGWPPLNIFPLNIPLLNTAILLGSGVSVTWAHHSLMNKNL-NSSMHSMIITIILGFYFTILQMMEYKE---TSFSISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSTFLLMSLTRIVM--------------------------------------
163734217  ---------------------STQVKGLPGEVMMWVLIFSELAVFGAGLAAFMGVRLTDPVGFAAQNSLMIELAGTNTIILITSGLFAALACIAT----TTRAARLWLLAASLLGLGFLWLKGIEYAAKSAAGITFETHGFYTFYYLLTGFHAAHVIAGIVILALVGW--------SAHPRVIQTGVAFWHMVDLVWVLLFPVIYLL---
1561633   --------------------------------------------------------------INPFNPFQIP--LLNTAILLASGAAVTWAHHAVME-NMHKTAKEGSLLTTVLGLYFSSLQVMEY---LSAPFTLADTVYASSFFVATGFHGFHVIIGTSFLMVCFARLQSCHFSKTRHTGLEAAI-----------------------
136331715  -------------------EPEGAFESPNEKVALSIFLVVASVVFSLFTVGYILRMELPDWRP----LSEPTQLWFNTALLVLSSILFQWA-RNITKNDQEKNIRVAFFGAGAFAILFIVGQLITWDNLQNAGYFLTSNPANSFYYLMTGLHAIHLLGGLWVWSKSSIRLLSGGEPKDIKLSIELCTLYWHFLLIVWLVLFALL------
13432051   ------------------QGHHTLVVKQGLKYGMILFILSEVCLFFSFLVLXVEIGAVWPPGGWPVNPFSVP--LLNTVVLLSSGATVTWTHHAIISGKRKEAII-GLVFTVFLGILFTGLQAIXY---XXXPFTIPDSVYGSTFFLTTGATGXHVLIGSSFLLVCLVRLIYYQFTRHH-------------------------------
86140737   -----------------TSQSEQVKIARSKKMMLWFGIISLSMMFAGLTSAYIVSSERRDW----LRDFELPQAFISTLIIVLSSLSMLVSKQAVKSGKKSLATLS-LLVTLALGVAFVVFQFVGFDQIIANGYFFTGSVTTSFIYAFVISHIVHVAAGLIVLLVVIVQQLRGKYTKDQMLGLSLGATFWHFVDILWVYLFLFF------
83743060   -------------------GDHTILVQKGITMGVALFIISEVFFFISVFWGFFHLGSQWPPGIATINPFELPLLNTLLLL--SSGATVTYSHHALIQGNR-RAAILGLVMTLVFAVLFTICQGIEY---YNAPFTIADGVYGSTFFFSTGFHGVHVIIGTIFIGVAFFRMLSYHLTDHHHLG----------------------------
99878587   ------------------------------KLGMVFMILSEVFFFVSFMFMYSGEMGYVWPPVNINSVNYMSIPLLNTLILLSSGCSLTISHMFLLM--SSQQMKSYLMYTIFLGLVFTFCQSWEYWML---DFLWSNSCFGSIFYMGTGFHGIHVIIGSLILIIVFSRSLSTSISSINNI-FELGSWYWHFVDVVWIFLFSEFYW----
213646953  ------------TLTHATAHAHEHGHHDNKIFGFWVYLMSDCILFSILFATYAVLVNGTAGGPTGKDIFELPFVLVETFLLLFSSITYGMAAI-AMHKNNKSQVISWLALTFLFGAGFIGME----------------------------------------------------------------------------------------
144069135  ------------------------------------------ILWPAFEATWPLLGADHSMAMPAFNKLHTWLPFWNTLCLVTSSGTIALAESALKKGNRTFFKL-WMVATLTLGYVFVFLQGFEYYEAYHLGLTLGSGIYGTTFFLMTGFHGFHVCLGAIILTIVTIRGFGGAFSDHDHFGLAAGSWYWHFV-----------------
144069135  -------------------------------WGMAWFIFSEVMFWPAFEATWPLLGADHSMAMPAFNKLHTWLPFWNTLCLVTSSGTIALAESALKKGNRTFFKL-WMVATLTLGYVFVFLQGFEYYEAYHLGLTLGSGIYGTTFFLMTGFHGFHVCLGAIILTIVTIRGFGGAFSDHDHFGLAAGSWYWHF------------------
134882176  ------------------EKELTVGRKKSAKPMLWVSMISMVMFFAGLTSAYVISMKRDDW-----VTFELPNAFISTLLIVLSSITIGVSQ-NLIKKGKRELSIVFLLITFVLGVGFMWQQYAGFEQLRNAGLFPSSTVSTSFIIGISLMHAFHVIAGILVLLVVIYNHFKYKYTSDDLLGFELGAIFWHFVDVLWIYL----------
258649917  ------------------EGQHTLAVQDGLRLGMILFIVSEIMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPMGLEVISPWGLPLLNTILLLSSATVTWAHH-GIVGGLKNESVTALYLTLTFAIYFTAFQALEY---LEAPFSMSDGVYGSTFFMATGFHGFHVLIGTIFLFICCVRLHLDHFSRRHHFGFEAA------------------------
140557476  -------------------------------------------------------------------------------LLITSSVTMVMCWASLKMQQFDKYKM-YLGITILCGLGFLVVKYFEYTGKFHHGIFPSSSTYMGIYFTLTGLHVLHIIGGLFALVFFFTKQADKMWEQNQANRIEITGLYWHFVDLVWIFLFPILYLL---
57639763   ------------------EGHHTKVVQLGPXYGXIPFXXXEXMFLFALFRAHSSLAPTVEMGPKGIGVLDPREIFLNTPIPPSSXAAVTWXHHXILAGKE-KRTXYALVXTVSLAQVSTGFQGIEYXQAPS---TXSDSIYGXTFSSATGFHGXHVIIXTLFSIIXGIXQYLGHLTKEHHXGFEAXAWYXHFVDV---------------
298294190  ------------------DEPPSAHPPPTAKIGLGVFLAVAGVLFALSISAYSMRLQAADWWPLPV----PRLLWFNTGLLILASAALEWTKVQSRHANL-DGVRFGLIGAGIFTLAFVIGQLVVWRELVGEGYFLASNPANAFFYLMTGLHGLHVLGGLVALSRVTFRAFGADEARGDKIGVELCAIYWHFLLVVWLVLFALI------
1561620   ----------DISREATYQGLHILKVSTGLRVGMLLFIVSEVLFFFSFFWATMELGATWPPTITPFNPFQTP--LLNTAILLASGVTVTWAHXLLSTI-MHATXXMXLSLTVLLGLYFSALQAMEYAE---APFTMADSIYGSTFFVATGFHGLHVLIGTTFLAVCLIRSYTAHF-----------------------------------
142997843  ------------------EKNELRKKHRRARKMMLLFLLSITMTFAGLTSAYIVSK----ARPDWLKDFELPDYFISTLIILASSITMWLA-KKNVKKKLVSKTSFWIAITFLLSIFFSLSQFLGFQELINKGYYFQSTVTTSFLYVLALLHLVHVFAGVIVLIVVFVNNKNKKYNDET-LGFELAETFWHFLGFLWLYLFVFLY-----
138538310  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLISYMGRGSTLVDWPYPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--RKMCGWLVLTALGGLTFVGMQAFEWSKLIEEGVRPWENQFGSFFFMITGFHGTHVSIGVIF------------------------------------------------
142254843  ------------------------------RVALYVLMAVIGVLFSLFSVAYIGRMAYGDWRILP----EPPLLWINTGIILMSSFAFHKANISSKEKNN-KKTREYLFLAGALTLGFITGQLFVWRELVSFGYFVSTNPSYAFFYLLTALHILHLFGGLIWLFVVFKSFEQEDETSNFLLSVNLCAIYWHFLLIVWLALFTMLLL----
142790260  ---------PKEQSSGSKNELSTEEHEDFRLFGLIAFLIADGMTFAGFFAAYLTFKAVNPIGPDAIYELELPLPTLNTILLLVSSFTFHRAGKFL-EKNESKQCQKWLLITGVLGVAFLISQMFEYFTLPF-------------------------------------------------------------------------------
137083676  -------------------------------------------------------------------------------------------------EKNRKMCGHLILATAIGGLIFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWSNQFGSYFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIFARKVYRGDFDTGDYVSIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
135479846  -----------------HDYPHEPTGVETRKLGMWVFLSTEILFFGTLITTFLLFKGRDFPGIKLTDVYDIPFTSISSFILLMSSLTMVLAH-NALENQDQEKTRVWLLATAMLGAIFLAGQIYEFTEFYHKGFELST------------------------------------------------------------------------
116695996  VSRDDFGGSPSDENA----ANHRPQGRAPASIGLWVFMGVVTSLFALFLTAYALRMDSPDWHRIGL----PWQVWLSTALLGAGSVAMAVSSRAAGRGEMAVA-RQALRLGGLGAAGFVASQLWAWQALGAMQVMPAGNPAGSFFYLLTAMHGLHVLGG---LAGWGFAMSSRGSGEAAVLRMRLCARYWHFLLAVWVVLLAALGWL---
139459695  -----------------------------RKVAIWMFLMSEMMVFSSLFSTYIRYRTGFAAGIPIEPGTSCWLPAINTFALIISSYTIVLALKTAKRNSKVGKYLLSTLALATLFLCFKLIEWYTYCHLYDEDAIFDIRMSASTFYVTTGTHGVHVFGGMVALAYMVLKAFRGGYTPENAVSIEYFGLYWHFVDLVWVLVFPAFYL----
136225987  ------SHGPDTP-FQAHHFDTPIQQYESVKLGMWLFLGTEILFFGALFALYTILRANDPEFSYASQYLNTILGGINTAVLILSSLSMAAAVHFAQRGRKTLMLIS-LWLTLFGAAGFLGIKYFEYEHKIHVNLNWGPSFYY--------------------------------------------------------------------
73537469   VSRDDFGGNPSGGGH----TRNGQAGGAPASIGLWVFMGVVTVLFALFLTAYAMRMDS----PDWQRIALPWQVWLSTALLTAGSVAMQAAVRLARAGRMAGA-RQAMRLGGLGAAAFVASQLWAWLALHAVHVGPASNPAGSFFYLLTAMHGLHVLGG---LAGWAYAAGFRGSGEGAVLRMTLCARYWHFLLAVWVVLLAALGWL---
255530213  ---------------------------KPKKFVLWLFVVSSTIMFGGWTSYYIVFSASKGKG----HGLVLPDVFISTAVLVASSICLFLASRALKVGNTGSQKL-FLWATMALGCVFAYLQFDAWSVLFHTGAAMNNNAAISMIYIVSGFHLLHIFAGLCIVLNALIGAYKEMSLEQRKYRMEIASIFWHFIDILWIYLYVFLLL----
170742044  MAKQATGHRPGAGPPAVLAPGR---EMGAAKLGLGVFLAAVGLLFALLIAAY---GMRVPPGSARIPV-DPRLLWLSTGLLAVASLALHGAGA-AERRGDSDGAQVALRVAAVAGVMFLGGQGLAWRLLWEAGLGRTADAAGSFFYLITALHGLHLAGGIAALGLITLAAPRAGSRARVSGRIDLCILYWDALLAIWLVVFGFL------
76359317   ------------------QGFHTIKVYNGLRWGMMLFILSEVFFAFFWAYFHSSLAPNTDIGIYPLNPFQIP--LLNTSILLASGVSVTWAHHSLM-GNNINYSIQAMIVTILLGFYFSILQALEYME---TSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVMIGSTFLFLCLLRII---------------------------------------
141756634  MSQFDIEKLPKGPKGFMYDWGSDQRAFKGVPWGMWIFLLSDTFIFSCFLISLMTARASTTAWPYPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMAIAVKYGYEKNR-KLCGWFLLATAIGGLTFVGMQAFEWSKLIFHGNPFGAEQFGAFFFMVTGFHGTHVSIGVIFLFI---------------------------------------------
76359323   ------------------QGFHSFKVYKGLRWGMMLFIMSEIFFAFFWAYFHSSLAPNMDIGWPPINLFPLNIPLLNTTILLGSGVSVTWAHHSLINKNL-KSSIHSMFFTIILGFYFTLLQLSEYME---TSFSISDSIYGSTFFVATGFHGLHVIIGSMFLLMCLLRILM--------------------------------------
143937879  MTQKQTGKRTKQVAEHVPQHNHRFSSLDINRLGLWLFLVSDASFFIALLSSFFVVGTHTPEHVDQVLGLGLTILLLISS-------LSAYKAEVLFEHGDIAGAKKMLLATVGMGLIFVAGVGFEWHEAFKH--FPPSTAFGTVLFTLTGVHVTHVLTGVLTLGLVYFRIRNTTEVGDNLFAVEGAVKWWHFVDVAWVFIYPTLYLL---
305667541  ---------------------------------MWIIIFLELLTFGAALVAMVYYGRQFEMFHNSRLQLNASIGTINTLFLISSGYFMARSVGYLKS-NEKNRSLFFLKLTMFGGLLFLALKSVEYYFKIDAGLTVGHNTFFTFYWMLTLFHVIHVIVGLVILASVYFG-LKKEISTVSIDDMEASAAFWHMCDLIWLLLFPVIYLL---
140466424  ---------------------------------------------------------------------------------------------------LKWGMVEWFFLTYLLGSIFVAGQVWEYAILVSEGVTLSSNSYGSAFYITTGFHGLHVAGGLIFLLVIGRAFAAKRFGHKEATAAIVTSYYWHFVDVVWIGLFLVIYVL---
137048312  ---------------------------RAKKMMLLFSLLSITMTFAGLTSAYIVSKGR----PDWLVDFELPELFYSTFVIVLSSITIQIAKYNLNKNKTKSDVLIWLFTTLLLGILFCVFQFYAFKSLIDKGYYFQSTITTSFIYVLTFLHAVHLIAGLVVLIVLLFNTLNNK-YQLNKLGFHLGVTFWHFLDILWI------------
137801402  ---------------------------RAKKMMLLFGLLSITMTFAGLTSAYIVSKGR----PDWLVDFELPTLFFSTFLLVVSSMTIQFAKYNLAKNKSKKSVLSWLSLTLILGITFCILQFLSFKSLIEMGYFFQSTITTSFIYVLTFLHAVHLFAGIIVLLVLIYNTSKNK-YQVNKLGFNLGVTFWHFLDILW-------------
136318846  ----------------AHAYPHEPTGVETRKLGFWVFLSTEILFFGTLITTFLIFKGRDFPGIKLTDVYDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAH-NALETNDQEKTRVWLLATAMLGAVFLAGQIYEFTEFYHKGFELST------------------------------------------------------------------------
150378227  -------------------------EEEADTFILWVLIWGELAAFGILIAAFLVASVIAADDFAVARLLKPAIAASNTLVLLTSGWQAAVA---AGKGASVARRRRALVLAALLGFAFVAIKIYEYGTEIRFAGEAAFHSFFELYFLLTGFHLVHVGFVAIVLLVVAWR--------PRPANVGLVTTLWHVIDLVWIVMFPILYLV---
94312885   -SREAPGGSPAGG-----DALHGHGARTPGSLGLWVFMGVVTALFTLFLAAYIMRMDS----PDWQRIALPWQVWLSTAVLAAACVAMEIARRAAHSGRMVRARHAFRLGGMG-AVAFVGVQLWAWQALYALHVVPANNPAGSFFYLLTAMHGLHMLGGLVAFAFVAV---DRGSGTRTVTRIGLCARYWHFLLAVWVVLLGALGWL---
140473021  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMMLFIASEVMFFVAFFAFYPVGGVWPPEGIETFNPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWAHHALVHDNR-RDFINGLTITIVLGALFTALQAIEYDHAA---FSFTDGIYPSVFYMATGFHG---------------------------------------------------------
144046543  ----------------LTQGTTEEKQKRAKKMMLWFGIISLVMSFAGLTSAFIVSSSREDW----LENFILPSAFTSTLIIVLSSVLLFLAKKTFKNSQSAITT-SLLIGAFVLGIAFIYSQVQGFNQIIASGYGPTSNITMSYVYVIAVVHIIHVLAGIICLFVVIINQLNKKYSNKNRLGFDLASNFWHFVDILWVYLFIFLY-----
227823092  LAQQRLASRPWLEIGHAHDR-RTGTPPPAAKIGLGVFLAVVGALFSLAISAYFMRMASSDWGTLPL----PGLLWVNTGILAMGSIALHWAKVET-ERRHDETTRTALLAALATGLAFLVGQLFAWRELTAAGYLLAGNPANSFFYLLTGMHGLHIVGGLVALGRLTFRAWEGPLDRRTRLTVELCAIYWHFMLFVWLVLFALF------
143772243  -------------------------------------LMSEMMVFTSLFSTYIRYRLGIPEWIEGTSVFHLAPGAVNTFALIISSFTIVLALIESVQAHRSRKVAMFLGATLVLATLFLTLKMIEWASLYAEGYTINADTYASTFFVTTGTHGVHVLAGMIGLAYMTFKGLRGGYGPSNAVSIEYFGLYWHFVDLVWVLVFPFFYL----
139383464  --------------------------------------------------------------------LPLVFVGLMTFILILSSVTMVLAV-EAGHRMDRQAVEKWMIWTIFGGLVFLGCQAWEWSHFIHGTDAGSKLLDGSMIYFITGFHGFHVFSGVALNFLIFYQATVGILERGHYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
283780696  -------------------QYQPALPLANGKLCLWLFLSTEIMFFAGLIGAYVVIRFGAPTWPLPHDVHLVWIGAINTAVLLCSSVTMVLAHHAAETNQPTIAK-GWLALTLALGCLFLGVKGVEYNSKFKHGIYPS-------------------------------------------------------------------------
119637802  -----------------------------LKMGMIFFIMSEIMFFFSFFWSYFLHSGEFGGLWPPINIVKLSVPLLNTMLLLSSGLSITVGHNLMLMNNL--KTGFYLLVTFILGLIFSFFQVLEYSFI---EFNWSMSCYSSIFFMGTGFHGCHVLMGSFMIMMLFMMKKNLNIFSS---KFEMIAWYWHFVDMIWIILFTEFYWW---
289657944  ---------------------------RGLKIGFTLFLISEAFFFVGFFWAWFSLSSGCLWPPRPIIPVYPWGPLFNTAILLASGAAVTWAHRAVAIHDREEAMIP-LGLCVLAGVVFLRFQ---FGECKAASFTIADSAYGSCFYMLTGLHGSHVLGGTLFLAAMLVRNYFCHF-----------------------------------
223717894  -------------------------VQQGLRMGMILFXVSEVMFFSSLSPVFNIGGVWPPAGIEAISPWGLP--LLNTIILLSSGASVTWSHH-AIVGGFKKEALLSLLITIIFAVIFTGLQGFEY---INAPFAMSDSVYGSVFFMATGFHGFHVIIGTIFLSVWTFRLYFDHFS----------------------------------
309773945  -------------------GDHTLAVRKGLNIGFILFVVSELFFFSAMAPTIELGGVWPPVGIEAIGPSELPLLNTILLL--CSGATLTWSHHALLGGNRFN-TLLGLILTIALAVTFMICQYMEYS---NAPFTISDGIFGSVFYFGTGFHGLHIIIGIIMLGVSLWRIYTYQLTNNHHVGYETSILYYHFVDVVWLFLYIVFYWWGT-
183222306  ----------------TNQKEEDAIWYPPGGILIWLIVFVEVITFCMGIGSLVYDKTQNPSGFLSMNQLNRSFAFWNTIFLLTSGFFLAMSV-YAKEIQKESMYLYGLLFSMFFGMGFLLLKLLEFYDKWTLGFTLDESVFFSYYWLLTGFHYLHVAVGLIILFIVFLNRK-----TIELVNLEAGAIFWHMCDLIWLILYPALYLI---
143649634  -----------------ESHFDPETEHSAAKLGMWLFLATELLLFGGLFAAYAIFRAKYPVMFAGSANLDVVLGSVNTVILIFSSWTVAVAV-TAIQENKIKLVQVMLWITLICAAIFGINKYFEYSYKFSNGIGPGTDIFYS-------------------------------------------------------------------
138552153  -----------------------------------------------------------------------------------------------IRQDDHGRCLRWMLITAGLGLAFLVSQMVEY---FTLPFGLTDNLYASTFFAATGFHGLHVTLGALMILIVWWRQPQGRVTPADHFPLEAAELYWHFVDGIWVILFVIL------
266631031  ------------------EGQHTYAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTDIIAISPWGLFVNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEAMQGLGITLGFAVAFTAMQGFEYS---AAPFSMSNGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLXICTIRL----------------------------------------
219881963  ------------------QGKHTIEVKRGIRLGMILFIMSEVMFFFSFFYGLFFLGRFPPVGLASMELLGVPLLNSFLLL--SSGVSVTWSHYEILRG-DVPKSLLGLTMTLALGTVFLAFQYLEYK---LSSFSISDSAYGSIFYLMTGFHGFHVMVGVVFILVMTVRLAKGHLNSSHHTGFELSA-----------------------
137308457  ----------------------------------------------------------------GVEGLEVRMPLINSVVLVSSSFVAYFAERYLHKGNLWGFRAVWL-LTMAMGSYFVYGQYVEWSELT---FSLSSGVFGGMFYLLTGFHGLHVITGILLMGLMLARSFRPGNYDKGEMGVASVSLFWHFVDVIWILLFLLIYVW---
138545756  ---------------------------------------------------------------------------------ITSSWLIAWANIAGKRGRLDEA-RRLLWAGIGVAACFGVVKMYEYYEKISSGITVSTNEFFTFYFALTGVHFLHYLIGMVVLVALTRGPSPFGTREESQAWLEGGSLYWHMVDLLWIFIFSLLYLVGA-
23598395   ---------------------------------VILFITSVC-FFVAFFWAYFIGACWPPVYVNPLNPFQVP--LLNTAILLASGVTVTWAHHSLMFGN-YKDSIQAMALTVTL-AYFTILQAY------MASFSISDSVYGSTFFVATGFHGLHVIIGSLFLITCLMRIIYHHFSTDHHFG----------------------------
143194605  -----------------ENSVPKILRMNPKIFLIWIFMISISMIFVSLISAYIVKKGE----PGGFNVDLPSMFYYSTIVVILSSIFKQLS-YFSTKKDDFKTQKLYLLGSFVTGALFLLFQYYGWVQLVEGGVFFVGHPDGSFIYILSGVHAFHLISGLIFILYIYNSAIKLNVHSKNLLSIEMSTTYWHFLAGMWVYLFITLY-----
62861424   ------------------QGYHSSNVLSGLMLGMILFIVSEVFFFASLNPTVELGVMWPPQGIKAFSPFQVP--LLNTVILLASGVSVTWAHQSILNENWKMANYS-LMMTWMLGIYFLSLQGFEYYM---AEFSISDSVFGSVFFMATGFHGFHVIVGSLFLXXMWVRLTKSHFSS---------------------------------
134823963  ---------------------------RAKKMMLLFGLLSITMTFAGLTSAYLVSKGRPD---WLVDLELPITFFYSTILLLSSSITIHIAKLNLSKSRPKKTILRWLVATLILGICFVFLQFISFKDLIEMGYFFQSTITTSFIYVLTFLHATHLFAGIIVLSVLIYKTYLNK-YQINKLGFNLGVTFWHFLDVLW-------------
140248332  --------------------------------------------------------------------------------------------WTSIRLNDLKKYKLYMGATIFLGALFLFIKVYEYLPKIDHGHVPSENNFYATYYTITGLHAIHIIGGLIVNLYFLGPGLKMYNKEPERFRIETAGLYWHFVDIVWIFLFPTIYLL---
140957036  ---------------------HNSVTETGLRWGMALFITSEVMIFMEVFTGTLGVGVWPPVGTETFDPLDIPY--LNTLILLLSRTTCTWAHHAVREGNNKEA-LQGLYFTVFLGFIFSLLQIYEYQHAT---FGFTDGIYSSTFYMATGFHGFHVLIGTLFLTVCLVR-----------------------------------------
143981521  --------------------------------------------------------------------FPLVYVAFMTFVLIISSVTMVLAV-ESGHRNDKNGVIKWMIATIIGGFVFLGSQVWEWSTFIATQNPYGPPQYAQFFFCVTGFHGFHVFSGVIINIVILINVIKGTYERGHYEMVEKGGLYWHFVDLVWVFVFTFYYLL---
143658833  --------------------------YRAKKMMLWFAMISMSMTFAGLTSSYVVSSRRDDW----INNFDLPIEFLVSAILLFSSLTIH-AAKRFMLKGDNSKQIVFLWSTIFIAILFLIFQFIGFSKIIDMGYGPESSITTSFIYVLVLIHMLHFIAGIITLIVVTYNSHSKVYNNQNKIGFELATIFWHFLDILWIYLYVFV------
289521584  -------------------------VQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTDITAISPWGLFLNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEAMQGLGITLAFAIAFTAMQAFEYS---APPFGMSESVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTVRLF---------------------------------------
149177040  -------------------------------FGLAIFLFSISVLFIGGLLAYVIVRSNLAQKHEPVNLVIPPALWISTVLLILGSISIQRAVYYVSHEKQ-QPFRNCLNLTFLLGGAFFVIQTIGLAHLLSLEGTKNAANYPSSYFTFVLVHAFHFFVAFGFLGFVIYKAYLYLYDHEYHWGVHACAVVWHFLGIIWICMLLLFYLIG--
141886778  -----------------------------------------IMMFAGLTSAFIVKSNQVGWKPVTL----PGVFWVSTIVIVVSSATIILAQRAFKNRNLA-SYRLLMIVTLLLGVAFIGLQWKGFEELWAQQITFKGSGAGQFLYVIFGLHALHVAGGVVALLVMVIRAFFGRVKVYSSVPVEVASTYWHFVDLLWIYLLVFFLVLG--
150397627  ---QRLTSRPWLEIGHLHDRRGPARIP-PAKIGLGVFLAVVGALFSLSVSAYFMRMASSDWGALPL----PGLLWFNTGILAAGSITLQWA-RAEAGRQHDEAARTGLLAALASGLAFLVGQLFAWRALSGAGYFLAENPANSFFYLLTGMHGLHILGGLIVLGRVTAHAAQAPIDSRTRLSIELCAIYWHFMLIVWVVLFALF------
86132006   -----------------TQGGERLKEERAKKQMLWFGIISLCMTFAGLTSAYIVSMERRDW----LETYDFPQALISTVLIVISSVTMHLAKNAIINNKKSLGTALLLITFLLG-LGFVASQFAGFASFQEQGFYFSSNITTTFLFLIIAVHIAHVVAGFIALLVVIINHLRGKYSAESHLGLSLGVTFWHFLDILWVFLFVLLFV----
149173723  ----------------------------HSKLGMWLFLATEIMFFSAFIGAYIVLRAGSPGWPPEITHLRIWAGGLNTFVLILSSYFVVLA-LEGMKVENFAKARRYLCLTLLLACLFLGIKAYEYSGKFKYDILPGH------------------------------------------------------------------------
156616680  -----------------------------------------------------------------------------TAVLLETGVTVTWAHHALMEGDRVNG-IQGLVATVVLGVYFTILLGWEYYE---APFTIADGAYGCTFFVATGFQGLHVLIGSSFLLVCLVREWMQHFSPSHDCGVEKAAWF---------------------
137491899  ----------------IRDKAHTAPVQMGMRIGMALFIISEVMFFFAFFWAFFNAGVWPPEGIKTFDPFDLP--FMNTLILLLSGTTLTWAHHALLE-QHYDDVKKGLWLTVGLGFIFTCLQAYEYDHAA---FGLTDGIYSSTFYLATGFHGVHVIIGTI-------------------------------------------------
143782392  MSAIDHHDDHADEPWLQHHWNNSGQQFEAGKLGMWLFLATEFLLFAGLFCAYAVYRSNHPEFEYGAKFLDWKLGATNTAVLIASSFTMAWAV-TAAQRGQVKLMNGLLFITFFGGVGFLGIKYIEYTSKFKDNIYWGTALY---------------------------------------------------------------------
136638243  -------------------------------------------------------------------------------------------------RKNKWVTFWLLLATAILGATFVGMQVFEWSKLIFEEGVMGAAQFGSVFFMVTGFHGFHVSIGVIFLFIFSYKVANGHLDKGNYEEIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
125657366  ---------------------HTSIVARGLKIGFTLFLVSEAFFFVGFFWAWFNLSSGCLWPPRPIVPVYPWGPLFNTAILLASGAAVTWAHRAVAIHDREEAMIP-LGLCVLAGVVFLRFQFGEYS---TASFTIADSAYGSCFYMLTGLHGSHVLGGTLFLAAMLAR-----------------------------------------
227821557  ---------------------------------LWVLIWSELAAFGILIGAFLVASMIAPEDFAIARLHLKPGIALNTLVLLTSGWQAAIA---AGQHASTARRRRALVLAALLGFAFVAIKIYEYSTEIRFAGEAAFHSFFELYFILTGFHLVHVGFVGLLLLVVAWR--------PRPVNIVLVTTLWHVIDLVWIVMFPILYLV---
135089920  -------------------------------------------------------------------------------------FTVTIAQ-WGLVKKRQWQMVFGLTLTIVLAILFLVMQYNEYGNAYHENLKLTSGVYGATFYALTGVHALHIVVGIIMLAVVIRRVVRGDF-KQDKFGFDAISWYWHFVDFMWLAMFLFVYWI---
142104752  --------------------------EKAKKMMLLFALLSITMTFGGLTSAYVVSKGR----PDWLVDFTLPQSFISTFVIVLSSMTIQLSKYFLNKEKSKKNSLIFLASTFILGIIFLVLQFNGFNNLIDLGYYFQSNVTTSFIYVLAFVHILHLVAGLIVVSVLFYKTY-YDRYLNSKLGFSLGVTFWHFLDLLWVYLFVFLYFIG--
296863301  ------------------------------------------------------------------------MPFLNSLILLSSAVTLTWSHYSLIMNN---SSLMSLFYTLLLGFYFLLIQMMEYKECF---FTLSDSVFGTIFFFGTGFHGLHVFLGLLFLLFNYIRMSLFEFSSIHHLSYEFSILYWHFVDVVWLFLYVFFYYW---
91775800   --------------------------RSPLWWGIVGLMTVEGTVVATLIASFFYLQGNHTAWPAGTSPPELLLPTLSTVVLLVSMVPVYL--TDKAFKRGDPKPLAWMLISIALALVFLGIKAYEYA--SHVDFRWDTHAYGSVVWLMIGFHSAHVIAVIFKTLVIVYLARRRYFTPEKRIAVTVNGLYWYFVAAAWIPLYMTIYL----
224152566  ------------------EGAHTTQVQNGLVIGFVLFIVSEAFAFLSIFWAFFIGGCWPPQGITALNPFAIP--LLNTILLLSSGACVTYGHHALIQG-DRKGAIRGTLLTVLLAIIFTALQGYEYSQ---APFTIADSVFGSAFFCSTGLHGL--------------------------------------------------------
15966271   ---QRLTSRPWLEVGHFHDR-RGATRLPPAKIGLGVFLAVVGALFSLAISAYFMRMASSDWGALPL----PGLLWLNTGILAAGSITLHW-TKVEAERRNDEAARIGLLAGLALGLAFLAGQLFAWRALSDAGYFLAGNPANSFFYLLTGMHGLHIIGGLFALGRVTAHASQTPLGNRTRLSIELCAIYWHFMLIVWLVLFALF------
144004440  -----------------------------------FFLTAASIVFSLFGVSYYIRMEL----PDWLPIAEPTSLWFNTGLLVMSSVLFQWARNVVGNGGSKNVKIA-FFGGGVFAILFIAAQLQTWEELQLAGVYLSSNPAADFYFLLTGLHAIHIAGGLYVWIKCVFRMVTGAEAKEQRLSIELCTVYWHFLLVVWLVIFAVV------
139615234  ------------------EGQHTEMVQIGLSMGMILFITSEVMFFHSSIAPAIELGSVWP--PIGIEPFSAWEIFLNTVILLSSGATVTWSHHAIVAG-DRRGAILGLIFTIILACVFTGFQAFEYKH---ASFTMSDCVYGSTFFMATGFHGFHVFIGT--------------------------------------------------
143743903  --------------------------------------------------------------------------------------------------KNRKMCGWLIMATAVGGLTFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWENQFGSFFFMITGFHGTHVSIGVIFLFIYAYKVLAGHYENGDYVEIEILGLYWHFVDLVWVFIFAFFYLW---
10046666   ---------------------------------------------------------WPPTYITPFNPFQIP--LLNTAILLASGXTVTWAHX-AXTKXLHATAINGMILTVLLGLYFSALQAMEY---IEAPFTMADSIYGSTFFVATGFHGLHVIXGTTFLAICPLRLHXAHFS----------------------------------
225628703  --------------------------------------------------------------------LSPGLAATNTVILLMSGWQAALAV---RRRNNPKAVRRPLLFAALFGFCFVAVKLLEYSHEARFAGDEAAGSFFELYFLITGFHLLHVLFGSVILMLVAWRPSRSN--------VLLIATLWHAIDLVWLVMFPILYL----
150026145  -------------------EEHNNRKARSYKLLLLFAMISMFMVFAGLTSAYLV-SSSRKDWIHTMVL--PPAFTFSTIVIIISSLTIYLA-KKAIQKDDRQKTTFFLVTTLILGITFVILQLKGFSQVIEMGYFFTGSASTSFLYVLTILHLTHLAGGIISLLIIIYNHFKQKYNSSQSTGIELGAMFWHFLDILWVYLFLFLYFV---
137116731  --------------------------------------------------------------------------------------------HQAAEKGKGKEAAKLLAFTILGALTFLMIKSYEWTIEIMAGYTITANTFWSFYYTAAGLHALHVIAGAIIMGFIAVDAYRG----RELHRVEIIGIYWHFVDVVWIFLFPLLYI----
143853133  -------------------PTSKILRMNPRIFMIWIFMISISMIFVSLISAYIVKKGE----PGGFNVDLPSMFYYSTAVVLLSSVFKQLSYFASKKDNFKNLKLYLFLS-LLTGILFLITQYLGWVQLVGGGVYFVGHPDGSFIYILSGVHAFHLISGLFFILYVYRKSVKLDVHSKNMIFVEMSTTYWHFLAGLWVYLFITLY-----
144213248  ---------------------------RALKMMLWLGIASLFMTFAGLTSAFIVSKSREDW----ILNFDLPSAFTFSLVLIIISSLTLILARGELLKNNFRATTIYLFITLFLGVSFAISQFIGFNEIIENGYGPTSTITTSFIFLIAFVHLVHVLAGILVLSFVIISNSKRKYSKNNLLGFELASIFWHFIDILWIYLFLFL------
136386370  --------------------------EKAKKMMLLFALLSITMTFGGLTSAYVVSKGR----PDWLVDFTLPQSFISTFVIVLSSVTIQLSKFFLNKGKSKNRSLIFLATTFILGIIFLILQFNGFNNLIDLGYYFQSNVTTSFIYVLAFVHLLHLLAGLIVVSVLFYKTYYDK-YMDSILGFSLGVTFWHFLDLLWVYLFVFLYFIG--
37910006   ------------------------------FYGFVLMIVSEILLFISFFWAFFNFLNTINL---PYMIEPAGLPLLNTFLLLSSGVSVTLYHSFLFQGN---GGLSYLIYTLFLGVFFELCQINEYSNSVLSLSSFT---YGTTFFMLTGLHGFHVFVGIVCLSVLLYFTLFHYINSLSLISSECLIWYWHFVDIVWIFVYFFL------
147742952  --------------------------------AFWLFVLSEVIIFGSFLTCCLFFDCWSYCSLSS----SLEIPFVGCFVLLGSSITVTGFHHLLG----WRCCDLFLFMTIVLGLSFVVLQILE---MEEIGFNIVDGSFYSSSFCTVGLHFSHVVLGVVGLITLFL----VGSDSFGVYRCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTIVYV----
107991006  --------------------------------AFWLFVLSEVIVFGSFLICCLFFDCWSYVSLSS----SLEIPFVGCFVLLGSSITVTGFHHLLG----WRCCDLLLFMTIVLGLSFVVLQILE---MEEVSCNIVDGSFYSSSFCTVGLHFSHVVLGVIGLVTLFL----VGSDNFGVYRCTVLAWYWHFVDYIWLLVYTVVYV----
143563589  -----------------------------GVFGMVVFIITEVMFFSGLVSAYLIIRAGLEEWPWGQPRLPIESTAFNTLLLIISAFAVYQSRKYLKN-NLIKRAFQFHLGAILLGFCFLVLQGYEWVQLLQFGMTLSSSVYGALFYLIIGAHGLHVFSALVLMTYGFVHFKR--------------------------------------
142756544  -------------------------------------------------------SMAWPGWSKAL----LWLPLWNTIVLLSSSWTVHLAHLGLKKGNRKKFNV-YLGITVLLALIFVGLQALEYYEAYAHGLKLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGFMLAIMLARSVFAGHFEQH-------------------------------
11466186   --------------------------------GFLLFLVSEAAVFATFIWAYFDRYFHTPAAPLGIELVSWAYPLWGCFVLLASGWACNQA-YYAARGGSSTMFYLWSVYGIALGVIFVFIQLSEYVATNTLS--ISDSVVGSCYYLITGFHGLHVCIGLIFLAIATVQLDSYTIDRDRILVYALALTYRHFVDWIWLFVYLFLYVI---
143969210  -------------------RAEGTFSAPPEKVALVFFLVAASIVFSLFGVSYVIRMEL----PDWIPVSEPSQLWFNTALLVISSFLFQRAKTLISNGK--KSVTSTFASGGVFAILFIAAQMVTWQNLQAQGLFMTSNPANSFYYLLTGLHALHILGGLWVWSKSLLRLLSGAAQEELRLSIELCTVYWHFLLIVWIAVFAVL------
219881949  ------------------QGKHTMEVITGLRLGMLMFIASEVMFFFSFFYALFFLSLSPPAGINPVGVLGVPLLNSILLL--SSGVSVTWAHYELLSKN-ISSSLIGLLITLALGLVFLMFQAIEYK---TSSFTMADSSFGSVFFLMTGFHGAHVCVGVVFIMISTVRLYLNHYNNNHHLGLELAA-----------------------
142190102  MSAAAEHGHDDHPPYLAHHFHDMGQQNAANKFGMWLFLVQEVLFFGGLFMAYIAFRFLYPTWLAAAEELDKTMGGINTVVLLTSSLTMALAV-RGAQTNDNKALKRNLLFTIVGAFGFLVIKYLEYSHKLHVGLLPGPNFHF--------------------------------------------------------------------
254494969  ------------------EQEYKAAQSKSAKPMLWVAMISMVMFFAGLTSAYVISMKRDDW----VDFDLPQAFFISTGLIVLSSITLFLSQSFLK-KDKRQMSLIFLVLTLALGLGFIWQQYVGFNQLKSVGLFPESTVSTSFIIGITFMHILHIFAGVIVLFVVIYNHFKYKYKPNDLLGFELGAIFWHFVDLLWIYL----------
195984813  ------------------EGQHTKAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFSSISPVFNIGGVWPPVGISAISPWGLPLLNTVLLL--SSGASVTWAHHAIVSG-LKKEALTGLLATLLLASAFTGLQGFEYA---NAPFSMSDSVFGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTLRLFYNHFSRQRHFGFEAAA-----------------------
296123197  ----------------------------NSKLGMWLFLGTEIMFFSAFIGSYIISRNGSPGWPTDPHVINVWLGGLNTFVLIVSSYFVVVAHEKMLVSNFKEA-RKFIAFTLLLGLVFLGIKSVEYAGKFEHEIIPG-------------------------------------------------------------------------
140737348  ------------------QGHHTPVVQIGHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPATWPPPIKTFDPWDILINTLILLLSGTTVTWAHH-AMLENDRKSLINGLVLTVFLGFIFTCFQAYEYHHATFT------------------------------------------------------------------------------
143614024  MSKKKSIFQLLTEKPWETDQIEADNDHEGRKLGLRTIMAASTVLFSLFIVAYSDRMLVSDW----RNMPEPWLLWLNTGILIISSLVFHQTTKY-AQKEIFDKTKNGLYFIGFLAYSFLIGQLIVWYQLMSTGYYATSNVANAFFYLFTTIHGLHIIGGIYFWGKTTSKFIKRSHKKEEINNLIICAVYWHFLLVVWLVLFGL-------
140286388  ------------------EHQGQTVNLSKQKLGLRTLMAASTVLFSLFIVAYSDRMLISDW----KNMPEPWLLWLNTVILVISSIVFHMTTKY-AENDVFDKTKNGLYFVGFLAYSFLIGQLIVWYQLMNTGYYATTNVANAFFYLFTTIHGLHIVGGIYFWGKTTSKFIKRSHKKEEINNLITCAVYWHFLLAVWIVLFGL-------
143676828  --------------------------------------------------------------------FHIAPGAINTFALIVSSFTIVQALRYAKKKDRRRKVTRYLGTTWFLAIVFLTLKMHEFNHLYAEGFLINADNYATTFYVTTGTHGAHVLGGIVGLTYMTLKAARGGYTPDNAVSIEYFGLYWHFVDLVWVLVFPFFYL----
140908256  ------------------QKVHTPVVELGLRYGMALFIASEVMFFSETFDSNGAVGIWPPEGIKTFDPLDVP--FLNTLILLMSGTTCTWAHH-AVREGHRDQAIQALWCTVGLGIFFSFMQGVEYYEAAHHYFSFTDGIYPSVFYMATGFH----------------------------------------------------------
140984949  --------------------------------------------------------------------------------------------------NQFDKYKMYLGITILCAIGFLFVKYFEYTGKFHHGVYPSSSTFMGIYFTLTGLHVLHIIGGLVVLIYLWTRQADKMWKENPANRIEVTGLYWHFVDLVWIFLFPILYLL---
87308986   ----------------------------NAKLCLWLFLSTEIMFFAGLIGAYIVLRFGAPTWPTPHDVLSEPIGAFNTFVLICSSLSVVLS-LEAAKANKTGLAKAWMCLTFVLGLSFLGVKAYEYKEKFAHGIYPA-------------------------------------------------------------------------
142229597  ---------------------------DSSRVALICFLGSITALFSLFFVAYIGRMAYGDWRVLP----EPPLLWINTAVLIISSILFQKA-KNLSNKFIFKNAKYYLMAAGLSALLFIAGQFKVWNELTSYGYFVDSNASFAFFYMLTGLHMVHMLGGLVVWTWSMTQIFKADLSRKLKSTIGTTAIYWHYLLAVWLVLFCIL------
299138505  ------------------------------RMGLFFGLFAVLMFFSAFFVTRASGHSHYVNEWLPTTI--PSILWLNTAVLLLSSASAEMAEWIGLSRRTSQRAAAWLSVTLGLGGLFLAGQWIAWDQLAAQHVFFRSNPSSHFFYLITIAHAIHLFIGVSALIAALIGLRRSHQLASRQILVDATVWYWHAMGLLWIFLFVLL------
212292620  ---------------------------------MILFIVSEIFFFHSMLSPNIELGSIWPPNIIPFNPFEIP--LLNTTILISSGISVSWSHHSLLNNNYNEAYNSLLITILLG-LLFTLLQGWEYMQ---AQFSISDSIFGTTFFVTTGFHGLHVIIGTTFLLVTLIRMNKNHLSSTHHFGFE--------------------------
142446020  -------------------------------LGFFLVIAS--VIFSLLGVSYVIRMSLPDWEP----LADPSQLWLNTGLLFISSVLFQWARNTAKAGKQKN-LITAFVGGGVFALLFIIGQMLTWDGLQEAGYFVTSNPANSFFYLLTGLHIAHLLGGLWVWSKTSIRLLSGSKPEDMSLSIELCTLYWHFLLIIWLVMFAVL------
142524854  MSKSKGIIESLFEKPWEKDQIEIDNEHQGKTLGLRTIMVVSTVIFSLFIVAYSDRMLVHDWRSMP----EPWLLWLNTGIIILGSLAFHFTKLASD-KNQNDKTKNGLYLVGFLAYSFLIGQLLAWYQLMSSGYYATTNVANAFFYLFTTLHGLHLIGGLYFWGRTTSRFLSKDSKAKDKHSIELCAIYWHFLLAVWLVLFGL-------
136773995  ---------------------------------LWIGIGSIIMAFAGLTSGYVVSRTTLVANEQWITFALPTAFMYSTIVMLLSSAIFWWG-KRTFSKGNSKALTPSLVVVLILGLVFMWLQAEAWGQLMAENIIFQSHPSGSWVYAIFIFHAAHVLGGIVALIRTLIRSLRGRYTVKDYHGVSLTAIYWHFVDLLWVYLYVFL------
94969050   ------------------------------KLAVYIVLASIVMLFVGFSSLYDMATNNYVSDWTPVS-LPLKLLFLNTILLALSSFTLELARKQARRRVALFGLFPWLGATLMLAGGFLYGQYRAWGMLHHHGLYMGTMISSSFFFILTGAHAAHLLAGITALTYAGVVSFVRRAPENYRLIIDATSIFWHFMGVLWVYLFALMYFSGV-
138524817  -----------------HQGHHTPVVQIGLRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFNASLFPAIWPPPIHLMDPWHILINTLILLLSGTTVTWAHHALLEGNR-KELIQGLWCTVGLGVVFTGFQVYEYMHADFSFSGH--------------------------------------------------------------------------
136349349  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFDISLFPVWPPKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHALLE-DDRKGFIQGLTLTVILGFFFTLLQAYEYHHAT---FTYSGHIYGAVF-----------------------------------------------------------------
187371099  ------------------EGHHTKVVQLGPRYGFIPSIVSEVMF--LFALPRASFHSPSAPPPKGIGVSNPWEIFLNTPIPLPSGAAVTWAHHAILAGKEQQAVYASVA-TVSLALVFTGFQGMEHYQAPP---TVSDGIHGSTFPSATGFHGFHVIIGTISPIIRGIRQYLGHLTKEHHVG----------------------------
142588038  ------------------QGHHTTTVQAGLKSGMVLFIVSEIMFFHSSLAPTIEIGAVWP--PKGIDVLNPWEIFLNTVILLTSGATVTWAHHAILAGQKTQGMVS-LAATIILAAIFTGFQVIEY---IEAPFTITDGIYGSTFFMATGFHG---------------------------------------------------------
3452460   ---------------------------------------------------------WPPSNILPFNPFEIP--LLNTTILISSGISVSWSHHSIINNNFKEAFYS-LFITILLGLMFSILQMWEYMQ---AQFSMSDSVFGSTFFMTTGFHGIHVIIGTSFLIVSLLRMNKN-------------------------------------
119385207  ---------------------------------MWVLIASELLVFAAGITAMAGVRLTDPAGFAAAQALHGWMAALNTAILVTSGFFAARAERACRRGDRRGARVGLALAALGG-AGFLAVKAVEYAGDLRAGLGMESHPFFTFYYLLTGFHAAHVLFGIGVLALVAIRLRT--------EEVQAGAAFWHMVDLVW-------------
215401660  ------------------EGKHTKAVQRGIYIGMILFIISEAMFFFAFFWAFFSSGVWPPAGLTPINPLGLP--LLNTFILLTSGATVTCCHH-SIVGGLRKRALLSLFSTVCLGMLFTGFQYVEY---LRAPFSISDGIYGSIFYMLTGFHGFHVIGGTIF------------------------------------------------
134094348  --------------------------------ALWIFMGVASSLFALFIASYAMRMDANDWHPLAM----PWQLWLSTLLLISGSVALQLA-SQSARGADWRRARTLLLVGGIAALAFMCAQLWAWQALLTAQVRPAGNPAGSFFYLLTAMHGLHVAGGLLVWGGTVRRAWSADADAASSRSIRLCARYWHFLLAVWLLLFATLGWL---
14018033   --------------------------------GFWLFILSEATIFGSLLFCCLYYDYNYYINLSS----SLELPFLGCFILLGSSLTVTSYHHLV----NWRLGWFPLLLTVILGVSFICLQMVEMEEII---MNMYDTTFHASSFCTVGLHFSHVVLGVIGLATVLV----VGSELFGYYRCSIVVWYWHFVDYVWLFVYAFVYV----
196230203  ----------------------------NAKLAIWLFLASEVMLFGGLFSAYAFLRMGADDGYWPHGLLDVPVGTLNTILLIISSVCVVLAWASLKMRR-WKQYQAFLGAAVVLGTVFLVIKLYEWNDKFHHFGTF--------------------------------------------------------------------------
91216992   -------------------------HKRARMMMMWFGIISMSMMFAGLTSAYVVSKNR----PDWLTDYQLPDVFISTLVIFLSSITFHLTKKFTSEGDLVKAN-AMIISTFILGVLFVVMQFVGFNEIVEAGYYFASSITMSFIYLLVLAHVVHVMAGLIVLLVVIYNHFKKKYSKGNMLGLRLGVTFWHFVDGLW-------------
289176972  -------------------GDHTYAVQRGINLGIGLFIVSEALFFLGIFWTFFIGGSWPPLGIQSINPFELPLLNTVLLL--ASGVSVTYSHHSLIQGYRKGALYGS-IFTILLAILFTIFQIIEYN---VSSFTLSDSIFGSCFFFGTGFHGLHVIIGTIFIIISTWRLLAYHFTDHHHLGLESGIFY---------------------
136378354  -----------------------------GKLIMWLFLSTEIMFFAALLGSYVVLRFGAAVWPKPHHVLSEPIGAFNTFVLICSSVTVVLA-LEAAKANKRSLAKTWMLVTLVLGSLFLGVKAYEYSSKFDHGIYPWA------------------------------------------------------------------------
143478010  ------------------QHQGKTLNLSKYKLGLRTIMVVSTVLFSLFVVAYSDRMLVHDWRSMP----EPWLLWLNTGVIILSSLVFHFTKLASDRNQN-KRVKNGLYLVGILAYSFLLGQLFAWYQLMNSGYYATANVANAFFYLFTTLHGLHLIGGLYFWGRTTSKFLNNNQIKDIKQSIELCAVYWHFLLVVWLVLFGL-------
137685769  ---------------------------------------------------------------PGWDKILTWLPLWNTIVLLSSSVTVHMAHINLKAANKNKFNI-WLGVTVSLAIFFVFLQALEYYEAYEHGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVMMGGLMLSVMLIRVFYNHFKPDSHEHF---------------------------
138202909  -----INSSKKFVEHHVAHHFDTAEQEESAKLGMWFFIAQEILFFSALFVAYVLFRGMYPMFVEASKLLSWKMGAVNTVFLVTSSFTMVMAVRSSQISDNKN-LILNLCLTFLFATLFLVIKYFEYSAKIHHGYVPAIWIFFGLYFFITGLHGIHVLVGMGLI-----------------------------------------------
149277145  -------------------GYEAVTDTKPKKFVLWLFVVASTIMFGGFTSFYIVFAASKGKG---HGLVLPEAFMYSTLILIGSSVCLFFASKALKSGNKGMQQL-FLWATAALALTFGYLQVDAWSALFRTGATLNNNAAISLIYIVSGMHLLHILGGLGFIFSSLAGSYMNLSAARAKYRMELASIFWHFIDILWIYLYVFLLL----
147742936  --------------------------------AFWLFVLSEVIIFGSFLFCCLCYDCWSYNNLSS----SLEIPFVGCFVLLGSSITVTGFHHLLG----WRYCDLFLFATIVLGLSFVVLQVLE---MEEISFNIVDGGFYSSSFCTVGLHFSHVVLGVIGLITLFL----VGSCSFGTYRCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTVVYV----
222083086  MAKQRLTSKPWLEAGLAGDAPEVQGSSATTKVGLGIFLAVVGALFTLFISAYLTRLSGTDWWSIPI----PRLLWVNTAALAASSVALQWAKV-EAPLNHREMMNTALAVAFVLAVLFLTGQVLAWRQLVSAGYLLADNPSNSFFYMITGLHGLHILGGLFVLGRTTIRARTSSVLTRIRLSVDLCAIYWHFMLVVWLILFALF------
163751405  --------------------------GSPGKTGLKFFIAVVSVIFFLFSVTYLSRSQQALGGEPWSPLYQPLWLWANTGWLLLASLSLHFAVGQVSEDKLNR-LLGLLTLSVIFSLLFIFGQWVVWQQLSQQGFVINSNPANSYFYMLTAIHGLHLLGGLFALVRVLIIFSRKVKLDILQRSLVLCAWYWHYLWLLWLFIFALL------
194368956  -----------------------------LRLGMILFIVSEVMFFSSLSPVFNIGGVWPPAGIEAISPGGLP--LLNTIILLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEALLGLVITIIFAVIFTGLQGFEY---INAPFAMSDSVYGSVFFMATGFHGFHVIIXTIFLSVXTFRL----------------------------------------
119476745  -----------------------------------FFLAVISVLFSLFIVTFLARSQFPDAGQAWQPFTNPQQLWVNTGILLAASVAIQFASSSAKNNRLLAANIA-IALCGLFTLAFIGAQILVWQHLIDLGYFVASNPANSYFYLFTAIHGLHLVGGIFVLLRLGLRS-----TAQTQNSLIICANYWHYLLLVWVLLFALL------
143059522  ----------------LTQGSSQQKNQRAKKMMLWFGIVSLIMSFGGLTSAFIVSSSREDW----LNDFTIPQSFLISTIIIVFSSLVFIAAKKALLKKKYLLSQSLVIGVFVLGLTFIYFQILGFNELIESGYGPTSNITMSYIYVIAVAHILHVIAGLVSLTVVIFNHLNKRYTPASKLGFDIASTFWHFIDLLWVYLFLFLY-----
242610087  --------------------------------AFWLFVFSEVMIFGSFLTCCLFFDSWSYENLSS----SLEIPFVGCFVLLGSSITVTAFHHLLGWKH----CDFFLFLTVILGLSFVVLQISE---MEDISVNIFDTSFHASSFCTVGLHFSHVLLGVVGLSTVLL----VGSSSFGVYRCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTIVYV----
143776240  ------------------------------RMGMWLFVAGLAIIFVSTAIAHVAIRWQLEQGSWPPDMPGPPGILFSTILLLVSSVTMWKATQRTDRKEDGRA---WIGATLALGLAYAVTQTVAWLDWSAIEPFPEARLALTGFYVLTGLHALHALGGLLSLGWVLTVVR-----PGDRHGLWPHATYWHFLDIAWVFVW---------
140913672  ---------------------------SNKVFATLIFIFTEVMFFTALISAFLIIRGDKVSWEIPLGVLPVLATAYNSLVLIGSGLLLFLAGL-SFKKERSEKIRSLLGWSTVLGAFFVCFQGYEWMQLISYGLTMKSSIFGACFFLLIGTHGIHALLGVLVLAY-LYMISKNKLDHEN---IKAVQIFWFFIVGLWPLLYGLVY-----
137493731  MAHSAPSGAPAHLQHHFVDSDQQF---ESSKMGMWIFLVTEILFFGGLFAAYIVYRAWYPDYIQASTQLDTFWGAVNTAVLIGSSLTVAMA-IRSAQLNQIKGLIINLYITIGLAFTFMVIKYFEYVHKFEKGIFPG-------------------------------------------------------------------------
310635708  --------------FSAHHFENAEQQFDSGKLGMWLFLITEVLFFSGLFVAYAVYRANHPEFLYASQYLDKYLGGLNTIVLIFSSLTMAWGVRCAQLGQRT-GLIVMLGITLFCAALFLGVKTFEYTEKAHKRLLWAG------------------------------------------------------------------------
32477654   ---------PSWLAHHFDSPEQQF---DSGKLGIWLFLVTEILFFSGMFCAYAIFRMLRPDVFVGSEFLNTKLGAINTGVLLFSSLTMAWAVRCSQTEEH-KKLVALIATTLSCAMVFLGVKSIEYSHKWGMGLLPPGSYFYSA------------------------------------------------------------------
145207888  --------------------------------AFWLFVFSEVAIFGSFLVCCLF----FDCWSYSSLSSSLEIPFVGCFVLLGSSITVTGFHHLIG----WRYCDLFLFVTIVLGLGFVVLQVLE---MEEISFNIVDGGFYSSSFCTVGLHFSHVVLGVIGLVTLFL----VGSDSFGVYRCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTVVYV----
143968888  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFFVGSVWP--PQDIETLDAWLPLINTLILLLSGTTVTWSHHSLIEG-DRKGFIQGLIFTVILGFSFTLLQAYEYSHAA---FNFSGHIYGSVFYM---------------------------------------------------------------
258649921  ------------------EGQHTYAVQEGLRMGMILFIVSEIMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPMGLEVISPWGLPLLNTILLLSSATVTWAHH-AIVGGLKXESQTALYLTLTFAIYFTAFQALEY---LEAPFSISDGVYGSTFFMATGFHGFHVLIGTIFLFVCAARLYLDHF-----------------------------------
142251767  ---------------------------DSSRVALICFLASVTSLFSLFFVAYIGRMAYGDWRVLP----EPSMLWFNTGVLFLSSVLFQRA-KNLSTELIFDQARYYLIGAGLCALIFIIGQILVWNSLIAYGYFVDSNPSFAFFYMLTGLHIFHLLGGLVVWTWSVVQIFKKDISYTNKSTISSTAVYWHYLFVVWLALFGLL------
295132473  -------------------GSEQERRNRAKKMMLWFAIISMGMMFAGLTSAYVVSKTR----PDWLTEFELPQSFMSTIVIFCSSITMFFAKKNIISGNRKNGT-AFLLGTLILALLFVLFQFQGFAAIVNEGYYFTGSITTSFIYVLVLTHLAHLAAGLIVLLVLIYNHFKQRYYKGQTLGLELGATFWHFLDVLWV------------
135834167  ----------------------------------------------------AFVSQETSMAPADAHAWYAWLPMWNTLILLSSSATVHVAHTAILAGNR-QKFNRWLGITVGLAVIFLGLQAAEYYEAYELGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHVAMGMTMLLIQLVRSVRR-------------------------------------
142004857  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFSLAIGGTWPPEDIVTFDPWDILINTLILLLSGTTVTWSHHALLEG-DRKSFIQGLVLTVILGFSFSLLQVYEYQHAT---FDFAGNIYGSVF-----------------------------------------------------------------
215401772  ------------------EGKHTKAVQRGIYIGMILFIISEAMFFLAFFAINPVPQIGGVWPPAGLNPIKPEGLLLNTFILLSSGATVTCCHH-AIVGGLRKRSLLSLLSTICLGILFTGFQYVEYLH---APFSISDGIYGSIFYMLTGFHGFHVIIGTIF------------------------------------------------
289521494  ----------------------------GLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTHIVAISPWGLFVNTILLLSSGASVTWAHHAIIAG-FKKEAMLGLNITLMFAVAFTAMQGFEYA---GAPFSMSDGVYGSVFYMATGFHGFHVIIGTIFLAICTL------------------------------------------
142663480  ------------------------------RMGMSWFIFSEVMFFAAFFGALYYARMYWPEFTTAWPLFEPPSPFWNTAILLTSGGTVTWAHWGLIKGNRL-QLISGLALTVALGVIFVGLQADEYAHAYNLGLTLNSGIYGATFFLLTGFHGFHVTMGTIMF-----------------------------------------------
142947254  -----------------------------------------TIMFCLFIVTYA-DRMVYDDWVRMPEPF---LLWINTLILIISSVLFVR-IQLALKKNNFEKVRRELVLIGILAVIFLIGQLLVWQNMIDAGYYVSGSPANGYFYVFTTLHGFHLLGGLIYWMMTINKVWKLDVIRKAKHTVELCAIYWHFLLAVWIVLFGL-------
242613261  --------------------------------AFWLFVFSEVMIFGSFLTCCLFFDSWSYENLSS----SLEIPFVGCFVLLGSSITVTAFHHLLGWK----YCDFFLFLTVILGLPFVCLQISE---MEDINVNIFDTSFYASSFCTVGLHFSHVLLGVIGLTTILI----VGSVNFGVYRCTVLTWYWHFVDYIWLIVYTIVYV----
215401768  ------------------EGKHTKAVQQGIYIGMILFIVSEAMFFLAFFWAFFIGGVWPPTGLIPIKPLGLP--LLNTFILLTSGATVTCCHH-SIVGGLRKRSIYSLFFTVFLGALFTGFQYVEY---LNAPFSMSDGIYGSIFYMLTGFHGFHVIIGTVF------------------------------------------------
294011125  ---------------WEPGDPVERERPSAAAVGMVAYFGVALVMFSLLVAVYLMRMGLHEAMGHADDMPDPPLLWINTAVLIASSIAWEVA-------RQRRQVRAALTGTA-LSLLFLAGQLMLWWHYRTAGYGLSSNPANAFFYLLTALHGLHVVGGLVAAGRALARA--------NMRNIALCALYWHFLLAIWLVLAALL------
135514661  -----------------------HVGKLGLRYIMIV----STIMFCLFIVTYS-DRMVYDDWVKMPEPF---LLWINTFILFISSFVF-IRIQLAAKKNQFEKARRDLILIGILALAFLIGQLLVWQNLVDAGYYVSGSPANGYFYLFTALHGIHLLGGLIYWAMTIVWNINNIVIRKAKHTTELCAIYWHFLLAVWVVLFGL-------
137302941  ------------------EHQGRTLSLTKQKLGLRTIMAASTVLFSLFIVAYSDRMLVNDW----RNMPEPWLLWFNTGILVISSIVFHQTTKY-AKKEIYEKTKNCLYFIGFLAYSFLIGQLIVWYQLMNTGYYATSNVANAFFYLFTTIHGLHIIGGIYFWGKTTSKFIKRSLNKDQINNLIICAVYWHFLLAVWLVLFGL-------
142405134  ------------------------THEDFRMFGLITFLIADGMTFAGFFAAYLTYKAVNPLPDGAIYELELPIPTLNTILLLVSSATFHKAGKALLKDKN-SESQKWLSFTAFLGIIFLICQLFEYFHLPF-------------------------------------------------------------------------------
136443819  ----------------------------------------------------------------------------STGVLILSSISMHYSLI-AAKKDQFNALRMSISITFVLGLLFLVMQFYGWIQLVEMNVFFVGNPSGSFVYVLSGLHGLHLVSGLIVLIFALVAAFRLKINAKQLTQIKICATYWHFLDALWLYLFVFL------
239818086  -------------------------------IGLWVFMGVVTALFSLFIVAYVMRMS----GGDAMTIALPWQLWLSTALLVAGSVALQRA-SGAPRGPGPMRARRLLLAGGLFAFGFLAVQLWAWQALLGAQVMPAGNPAGSFFYLLTAMHGLHLMGGLVGWAWTAHAAWPDP--ARSAWRIALCARYWHFMLAVWLVLFALLGWV---
138799068  -----------------------------GVIGILIFMVTEAMFFAGLISAYMVIRAGIEEWPWGQPRLPVLATAFNTIFLLASGFIMAHSRACFKNNNFSLG-RKWLGISILLGAFFLVFQGYEWIQLLKFGFTLSSSVYGGLFYLLIGAHG---------------------------------------------------------
140868098  --------------------------------------------------------------------------------FIISSFTMVMSVYYIQHGER-KKTLINLTITLLLATMFLVIKGFEYQHFAGEGPFDSLHIFFGLYFTITGLHALHVLIGMGLILWLIYRVYNNSVHKEYFTPVEMVGLYWHLVDVVWIFLFPLLYLL---
288904135  --------------------------------AFWLFVFSEVMIFGSFLTCCLFFDSWSYENLSS----SLEIPFVGCFVLLGSSITVTAFHHLFGWK----YCDFFLLLTVILGLCFVYLQVSE---LEDIDVNISDSSFYASSFCTIGLHFSHVLLGVIGLMTIFL----VGSVSFGIYRCTVLTWYWHFVDYVWLIVYTIVYV----
141365203  -----------------HQGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFLFPNDFVGNVWPIVTFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWSHHSLLEG-DRKGFIQGLVFTVILGAFFTALQAYEYHHAT---FAFSETYYGSVFIWRQAFMVFHV------------------------------------------------------
7335665   --------------------------------AFWLFVLSEVAIFGSFLTCCLFFDCWCYSSLSS----SLEIPFVGCFVLLGSSVTVTGFHHLLG----WRFCDLFLFMTIVLGLSFVVLQILE---MEEIGFNVVDGSFYSSSFCTVGLHFSHVVLGVIGLVTLFF----VGSSNFDVYSCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTVVYV----
284018195  ------------------EGQHTEAVQEGLRLGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGIWPPAGLDIISPWGLPLLNTILLLSSATVTWAHH-AIVGGLKNEAQTSLYLTLTFAVYFTSFQALEY---LEAPFSISDGVYGSTFFMATGFHGFHVLIGTIFLSICAVRLSFDH------------------------------------
294138777  ----------------------------PGKTGLKFFIAVVTVIFFLFSVTYLSRSQQALAGDPWSPLYQPLWLWVNTGCLLLASLCLHFSLGQVSEDKLNR-LLGLLILSVIFSLLFIFGQWSVWQQLSLQGFAINSNPANSYFYMLTAIHGLHLLGGLFALARVLVIFSRKVKLDILQRSLVLCAWYWHYLWLLWIFIFALL------
99878742   ------------------------------KYGMVMFIFSELMFFITFFWSYTHFMMWPPMGINKVDFMTLALLNSVLLLSSAYFLTISHLMLVTLNKMLSKF---FMIITIFLGMVFLGYQMMEYMML---EFLWSDSVYGSIFYMTTSFHAFHVMVGLFMLSSVLTLM-----TKMNMMIFEFSAWYWHFVDVIWLMLYIFYYW----
189016283  ------------------EGFHSKKVKEGFKFGMLLFIISEFFFFLSIFWGYFHIYLAPDAGMKGVDFMKFPLSFINTTLLVVSGGLGHYSYDKLKEKKFKESKYA-LLMSFMLGMLFSLIQLYEYYE---SSFTISDNVYGSLFYFLTGFHGLHVLVGSLYLFVNWYTFDLYKIYYGGAVGLYLA------------------------
301165582  --------------------KERLGRQLTSSIAMTVILVTFSMLFASLLLGFTVFRLTSDVWPPGFERVDLFLPTISTIVIALSSFTFWKYEKLFLQENSEKKL--WLSFTVLLGFSFMVAQMLLWSDLHSKGIYVQDGIFPSIIFSFTWTHAAHVVVAWFLLFYLVPTLKESASVETLENRVFNIGKFWHFLGVVWLIMYITIFL----
91786630   --------------------------------GLWTFMGVATALFTLFILAYAMRMDSGDWSPIAM----PWQLWLSTALLVAGSLLLRRAAV-AARSGHWAAVRMQLGAGGACALAFLGVQLWAWQVLQAAQVMPAGNPAASFFYLLTAMHGLHVIGGLAGWAV-TARGVGRVAGPAFAWRVALCARYWHFLLGVWVVLFATLGWL---
299829104  ----------------------------------WLFILSEAIVFISLLVSCLWFYETDFCHLSNASDIPLFGCFL----LLSSSITVTAYHHNLGVNRNINFN---LLLTIFLGICFVFLQGFEFNEC---NLTLLNSSYHASCFCTVGLHFSHVVIGLILLTGCLLI----GYNTLTNYYTTLIIWYWHFVDYIWLLVYLIVYI----
13471152   -----------------------------AKIGLGVFLAVVGCLFALFTSAYFMRMAVSDW----QPLPLPRLLWLNTGVLILSSVALQ-CTSVAARRGQIDTVRLGLATAGLTALAFLVGQLMAWRQLTADGYFLASNPANSFFYLITGMHGLHVLGGLVGLGRTTTSAWTGTRPERLRLGVELCAMYWHFLLFVWLAIFALL------
171318415  ----------------------------------------------------------------------------NTVVLLSSSVFVWLAERAVRAGQRPRAVAALAVALVLG-VAFALVQLHEWR---DHPYGPTVHLYGSLYFTITGFHLAHVVAGLVILALLAGWTAAGFFSGERRVALTVGGFYWHFVDIVWLFIFTALYV----
142385709  ---------------------------RAKKMMLLFALLSITMTFAGLTSAYLVSKGR----PDWLVDFQLPNLFFSTLIIVLSSLTIQISYYYLKKNQSKNKVVTWLTATFLLGIIFCFLQFYSFKSLIEMGYFFQSTITTSFIYVLTFLHGLHLLAGLIVLTVLIYNTVKNKYTT-NKLGFELGIYFWHFLDILWV------------
142296017  -------------VLESKDGDHTPVVQIGLRYGVIMFITSEVMFFLAWFWTFALYPMEAVGGPTGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHENDRKGLENGLILAIGLGALFTLFQIYEYTHASFAFSG---------------------------------------------------------------------------
295676154  -------------------PDAPPVLPNASRIGLIIFMAVATTLFSLLLLAYAMRMREPDWQPIP----HPALLWWNTGALVLASIAMQRARRITMHR------AAWLLSGGVLAAVFVIGQLTAWRMLSAAGQTVTVNPSNSFLYLLTGLHGLHVVGGLVAWAVTIARLQRGNPF-RTQRAIALCAIYWHF------------------
142383158  ------------------EHQGQTVNLSKQKLGLRTIMAASTVLFSLFVVAYSDRMLISDW----KSMPEPWLLWINTVILVISSIVFHLTSKY-AKKEIYDKTKNGLYFIGFLAYLFLIGQLIVWYQLISIGYYATSNVANSFFYLFTTIHGLHLVGGIYFWGKTTSKFIEKSLKKDDINNLITCATYWHFLLAVWIVLFGL-------
15147276   -------------VREAKAGYHTKKVQDGLMLGFLIFLITEVLLFFSFFWCHSALNPTVTWPPLGVNSINYLSLPLLNSVLLLSGGWIATWAHHSFFLGNKTNTLIGLIIAVILTIIFVYVQYLEYSY---SEFTIADSVYGSSFFILTGTHGIHVMAAVIFLCVATYRIFTDSVTSEHALNLDFALIYYH-------------------
143960689  ------------------DESDITRRGASAKTGLYFLMAAISSMFFLFLLSY-ILRSQVSDWEALSEPWQPWQLWINTALLLVASISIELAKRNIDRPGQSNA-REFMWLAGLSSLGFLIGQLVFWRYLMDRGFLATTNPANAFFFLLTGLHALHLVGGMVAWLAASRRVLASKSVPVAKLSIELCASYWHFLLVVWILLFALL------
147743033  --------------------------------AFWLFVLSEVAIFASFLTCCLFFDCWCYSSLSS----SLEIPFVGCFVLLGSSITVTGFHHLLG----WRWCDLFLFVTIVLGLSFVVLQILE---MEEISFNMVDGSFYSSSFCTVGLHFSHVVLGIIGLMMLFL----VGSVNFSVYHCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTVVYV----
142290131  ---------------------------KAKKMMLLFSMLSIAMTFAGLTSAYIVSK----ARPDWLKNFELPLSFLSTAIIVLSSITIWIAKKNLKKNNNSKST-NWLFITFVLGVLFIILQFVGFNSLISKGFFFQSTITTSFLYVLTVLHLAHLFAGMIVLSVVIYNNHK-GKYKKEKLGFELAVTFWHFLGTLWLYLFVFLY-----
142092734  ---------------------------DSSRVALICFLGSITALFSLFFVAY-VGRMAYGDWRV---LPEPPLLWFNTAALILSSILFQKA-KNLANKFIFQSTKYYLMAAGIFALIFIAGQFKVWNLLTSYGYFVDSNASFAFFYMLTALHMVHMLGGLVVWTWSMTQIFKTDLSTKLKSTIGSTAIYWHYLLAVWLILFCLL------
27378894   LSQQRLTAKPWLEAGPIDDFPGTAMTWPAAKVGLGVFLAVAGSLFTLFISAYSMRMNMVDWRTMPV----PKVLWFNTGVLVLSSVALQWALM-AARRNDIDGVVVGLLAGGASAIAFLAGQLLAWHQLSDAGYFMASNPANAFFYVITAVHGLHLTGGLVALGRTTAGVWRHDTTAEMRLSVELCTIYWHF------------------
10046670   ------------------QGLHTFKVSTGLRMGMLLFIVSEVLFFFSFFWAFFHSSLNPTWPPTSINPFNPFQILLNTAILLASGATVTWAH-QALTENLHTTAINGMVLTVFLGLYFSXLQTVE---XIEAPFTMADSIYGSTFFVATGFLGLHGIIGPTFFDSCLMRLHMAHFS----------------------------------
142104755  ------------------DGGGKPLKASYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DARHNNNKNKVAFYMLLTIVGGAVFVGSQAWEWANFI--------------------------------------------------------------------------------
141283570  -------------------------------------------------------------------------------------------------KNDKAGVIKWMIWTIIGGIAFLSCQAWEWTHLIHHVGTTGPVAFGGYFFGITGFHGFHVFSGVVINIVMLLMTMNGVFERGHYLMIEKAGLYWHFVDLVWVFVFLCFYLI---
310638691  ----------------------------NSKLAMWLFLGTEVMFFTGLIGSFIVLRFGSPGWPPAVTHVNILAGGINTFVLICSSYLVVLAHSKIA-KAKIGQGQLALLGALLLGFVFLGIKSYEYKGKFEHGIIPG-------------------------------------------------------------------------
135435457  -------------------HDGKTLALSKAKLGVRTIMVVSTVIFSLFVVSYSDRMLVHDW----RSLSEPWLLWINTVILIFTSFIFHKAKVLSD-KDEFEKTKNYLLLVGFLTFAFITGQLLVWQYYVNLGQYASTNPANAFFYLFTALHGVHVLGGLFFWGRATTKLFTKNFSSKIKQAIELCAIYWHFLLIVWFILFGL-------
254482022  ------------------------------------FILAVVVLFFLFVITYLARSQQSLAGAPWQPFTDTSRLWLNTSFLILASAAMQ-AGIWSAQQERQNRTIGFVSAAVFFTVLFLFAQLQLWQQLSQLGFYISTNPANSYFYLLTAVHGLHLVGGLIVLGYLASKTWAVDSVTAIAKPLQLCATYWHFLLGVWMVLFALL------
86359944   ---------------------HGLGSASLTFWGTSAFMLIEGMGFALAIVVYFYLMSLAPHWPIEAPAPDLLPGTILTLLLLVSIVP-NMLVARWAKQRDLRKVRVGLIVMTLLGASPLIPRAFEFRAL---HIGWDDDAYGSIIWTMLGLHATHIITDLIDTIVLALMFSKHGDNARRYGDVEDNALYWNFVVLAWLPLYGCIYWV---
142802370  -----------------HKGHHTPVVQIHHRYGMTLFIASEVMFFVAWFWAYFFMGNVWP--PKDIETFDPWDILINTLVLLLSGTTVTWAHHSLLE-DDRKGFINGLICTVILGAFFTLLQINEYQHATFSFSGP--------------------------------------------------------------------------
83026732   ------------------QGLHTMKVSMGLRWGVILFILSEVFFFVSLSPAVEIGGIWPPKGITPFNPFHVP--LLNTIILLSSGLTITWCHH-SIMNNMKNEAINSMKMTITLGILFSILQGYEY---IEAPFTIADSIYGSTFFLTTGFHGL--------------------------------------------------------
171187529  ------------------EGHHTXVVQLGPRYGFILFIVSEVMFFFAFFSSHSSLAPTVEIGPKGIGVLDPWEIFLNTLIPPSSGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVLLALVFTGFQGMEYYQAPS---TISDSIYGSTFFLATGFHG---------------------------------------------------------
300732825  --RTGGGGDPDNWNDRRRGRRSPRERLDRYRLGLFFALSAVFMFFVAIVSVFFVSSGHFDANAEWLPTAIPPLLWLNTLVLVLSSITVEVARRHMFREMDVRRAMPWLVATVVLGCVFLVGQVVAWRQLGAEHVFYNSNPSSHSFFLITGIHGFHLVVGVLALFAALLGLGLSKVVENRQIMVDCAAWYWH-------------------
139511011  -------------------HDGKTLGLSKANLGVRTVMVVSTIIFSLFVVSYSDRMLVHDW----KSLSEPWLLWINTVILIFTSIIFHKTKVLSDQNKF-EKAKNGLLLVGFLTFAFITGQLLVWQYYVNLGQYASTNPANAFFYLLTALHGLHILGGLFFWGRATTRLFKNNYSLKIKQAIDLCAVYWHFLLIVWIVLFGL-------
194097496  --------------------------------AFWLFILSEVIAFGSLLVCCFWFDNNSFISLSS----SLEIPFLGCFLLLGSSISITGFHHIM----PWSFSWILLLLTIVLGMGFVLLQLFEFNEVF---INLTDSSFYASCFCTVGLHFIHVFLGVIGLSIILF----LGVASAGAYRCTLVTWYWHFVDYIWLLVYACVYV----
143736785  MSKEKSIFQLLTEKPWEKDQIEADNKHKGQTLGLRTLMIVSTVLFSLFIVAYSDRMLVHDW----RNMPEPLLLWLNTGTLVLSSIVFHFVSNYSKQ-DLYEKTKNGLYFVGFLAYAFLIGQLIVWYQLMSSGYYATTNVANAFFYLFTTLHGLHLIGGIYFWGKTTSKFLKKNNDRKDNHLIEICAIYCHFLLAVWIVLFGL-------
142955204  -----------------------PLDAAYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNNKSRVAFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
110634817  ---------------HAALPETDISNMPTAKIGLGIFLAVIGALFALFASAY-FMRMEYSDWQAP---PLPRILWINTGVLILASIALHCAV-RAVRERRMGMTRLALVTGGFATLVFLTGQLTAWRDLSAGGHFLDSNPANGFFYLITGAHGLHILGGLVALGRTTAKTWDETLTERLRLSVELCAAYWHFLLLIWLGLFVLL------
225011136  ---------------------------RAKKMMLWFGIISLVMGFAGWTSAFIVSSSREDW----LQDFVLPTPFLSTILLIMSSFTYGLAKRFVVLGRDKNASALLLITLGLG-IAFIGLQFSGFSDMIAMGYGPTSNVTLSYIFLIAFVHILHLVAGLISLVVVIVNQFRGKYSPQNYLGISLGETFWHFLDLLWVYLVVFFY-----
137006252  ----------DVTLEATFQGHHSIPVQIGMRYGMALFIASEVMFFASLFPPETINGIWPPPGIIVFDPWSLP--FLNTLILLTSGVTLTWAHHALIEGNKEH-VLQGLGLTIFLGLIFTGVQGYEYSHAFEEGSPGKGGIYPTVFFMATGF-----------------------------------------------------------
135431664  -----------------------------------------TVLFSLVFTSYLY---SLPPGQDTNYLLRPNLLWINTLILF--SVTYFFGISNDLEKKQTLKIKKNLLIVGVLSYLFLFGQVIFWFQLMKSGNYVSTNSYFSSFYVFTAIHGMHLLGGLFFWGRVSSRALKQNKILEEEKNISALSLYWKYLLVVWIMFFLMIYI----
143171392  --------------------------NRALKMMLWFGIGSLFMTFAGLTSAFIVSKNREDW----VQNFDLPEAFYYSLIFILSSSIILIFARRLLIKNQQKKVSVLLLITILLGTLFIVFQFLGFSQIMADGYGPTSTINSSFIFLIAFVHLVHVLVALLALIVVFVKNLKGMYNHENYTGFDLASIFWHFVDILWIYLFIFLVFFG--
255589903  ------------------EGHHTKVVQLGPRYGFIPFIVSEVMFLFAFFWAHSSLAPTVEIGPKGIGVLDPWEIFLNTPILLSSGAAVTWAHHAILAGKEKRAVYA-LVATVSLALVFTGFQGMEYYQAPFT------------------------------------------------------------------------------
139652741  ------------------EHQGQTVNLTKQKLGLRTLMAASTVLFSLFIVAYSDRMLVHDW----RNMPEPWLLWFNTGILVISSLVFHQTTKY-AKNDFFDKTKNSLFFVGFLAYSFLIGQLIVWYQLMNTGYYATSNVANAFFYLFTTIHALHIIGGIYFWGKTTSKFIKKSLKKEEINNLIICAVYWHFLLAVWLVLFGL-------
144158112  ---------------------------------LWIGLASIVMTFAGLTSGYVVSRSALKADSAWLSFPLPQAFTVATVLIALSSVTMIFAQ-RSARLGALENITRALALTLLLGLGFVVSQLLGWQNLLDRGLGPESNTAISWVYVITFLHALHVLAGLIVLIFTLVKAVRKKYTADDYQGLSVAAIFWHFL-----------------
5835449   --------------------------------GFRLFLFSELTLFVSIFWTFLDTALCPLTWWSPLGILSPDYLGLNGM---ASLFLMMNSQVLKYSRRNSSKCEEFLLVCIFIGVGFLCFQFYEYN---NNSFVMSDSAYGSIFYMGTGLHGLHVFVGVCFLIVNFFRVKLFNFNWYHIQAYDMSIDYWRFLEWMWGVMFCLLYVWG--
209549853  LSGQRLTSKPWLETGSVQLPAHDGADRPAVKIGLFVFLGVVGALFSLAVSAYFMRMASADWWGMPV----PRLLWVNTAALVLSSAALQWAKREAQHGRM-EALRPALVTGLALAIFFLVGQIQAWRELTAAGYVLADNPANSFFYMLTGLHGLHILGGLAVLTHTTVKAFSTDVAPERLRSVDLSTIYSHFMLAVWLLLFALF------
41058450   ---------------------------------------------------------WPPLGIKPFNPFDIP--LLNTIILISSGMSITWTHYSILNNNFLESKKS-LIMTITLGLYFSILQLIEYKE---SPFTISDSIYGSTFFMATGFHGIHVIIGTTFLMISLLRLLSLH------------------------------------
225032756  -------------------------------MGFILFLVSELMLFFSFFWGHSALSPSLEIGPAGIDCLDWSKAPLNTALLVASSCTVTSSHKYLKTGNFSSAVGMLLYLTVLLSALFVKNQYGEYAW---SSFTIADGVYGSCFFMLTGLHGMHVMGGTSGLL----------------------------------------------
142428997  ---------------------------------LWIGMASIGMAFAGLTSGYVVAKGTLEANNIWQNIELPGAFYISTAAIILSSILLVRGQ-RAFSKGAPHSALRNLQGTGLLGLVFLGFQLAGWQQLMDANVWPKSTPAGSWLYVITWFHWMHVVAGVIVLSITTWKAHQGRYTVESHLGYDVASQFWHFLGILWIYLLLFL------
219881961  ------------------QGKHTIEVMNGLRLGMIMFIISEVMFFFSFFYGLFFLSLSPDSSIGLLYPPTLGIPLLNSILLLSSGVAITWAHYELLSN-NLSSSLKGLIITITLGLVFLMFQYEEYK---SSTFSIADSSFGSTFFMMTGFHGIHVCVGVLFILISTFRLTFSHLSKNHHLGFEMSS-----------------------
88801676   --------------------------------MLWVAMISMVMFFAGLTSAYVISMKRDDW-----VTFDLPNAFISTFLIIGSSITLMLSQRFIKQDKR-QLSILLLVTTLLLGIGFIWQQYVGFNQLKDLGLYFGSTVSTSFIVGITLMHVLHLLAGVIVLLVVIYNHFKYKYKPNDLLGFELGAIFWHFVDVLWIYL----------
1707627   ------------------QGHHTSYVVSGLKLGVLLFIVSEIAYFHSSLAPSIEIGSVWPPGIKALPTFSVP--LLNTCVLLLSGVSVTWAHHAIEEGKYKSAC-AGLSITVMLGLYFLLLQLGEYQETM---FSMADSVYGSTFFVATGFHGLHVMVGATFLAV---------------------------------------------
138152317  -------------------HEGATLDINKGKLGL-RYLMVISTIFFCLFIVTYSDRLVYADWKRMPEPF---LLWINTLLLFVTSGFFVSAQLAS-RKNNFKIVKNRLITIGLLTLAFLIGQLLVWFQLVDKGYFVSSNPANAYFYVFTALHALHILGGLVYWIMTIVWVLSDIVVAKAKHTVELCAIYWHFLLAVWVVLFGL-------
50057037   ------------------------------------FVVSEMLMFASLFWAYLTMDLGMSWPPVGIDVISPALPLLNTIILLASGVTITYAHHALINGNRTNTLYGFIYSTLLI-ALFVMFQFLEYRY---AGFTITDGVYGSTFYSLTGLHGLHMIMTTIM------------------------------------------------
134452567  ----------SFSKEWASDQKAFKGVPWGKAM-MWIFLVSDTFVFSIFLISYMTVRFSTADWPNPSEVFPLLLIAIMTFILITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGYLMLATAVFGASFVGMQAFEWTKLISEGVRPWDNPFGA-------------------------------------------------------------------
167590097  -------------------PDAPPVLPNASRVGLIVFIAVATTLFSLLLLAYGMRMREPDWQPIP----HPALLWWNTGALALASLAMQRA------RQLTLHRAAWLACGGVLAAVFVIGQLAAWRMLSAAGQTVAVNPSNSFLYLLTGLHGLHVLGGLVAWAVTIAHLRRADPFRA-QRAIALCALYWHF------------------
142481194  -----------------------------------MLLSVVSVFFLLMIVAYGGRMLYQDWRPTP----QMNLLWGNTGVLLLSSLCLQAALLWARAGKTDW-VRGALIGAGILTVLFLAGQLAAWQQLTSMVLGDFSNPSVGFFFMITGIHGLHMAGGMVALMRAIKRAFTQSDIQSIEHNVSNCALYWHYLLGVWLLVFGLL------
142939633  ------------------DGGGKPLKASYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVSYGFARKHIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNNKNRVAFYMLLTIVGGAVFVGSQAWEWANFI--------------------------------------------------------------------------------
138699741  ------------------NHDPGHVKHDGHNMGFIIFLCSESIIFFAFFVGYGILKVTAPVWPEGVQGIAVKEPFINTIILVSSSFVIYFAEKSLHKKNLWGFRSIWL-ITMLMGSYFVYGQYVEWSEL---SFSLQSGVFGGMFY----------------------------------------------------------------
134737971  ----------------------------------------------------------------------------------TSSGTIALAEA-GLRKGNRTAFKLWMVATLTLGYVFVFLQGLEYYEAYHMGLTLGAGIYGTTFFLLTGFHGFHVCLGAIILTIMTIRGFGGAFSDHDHFGLAAGSWYWHFV-----------------
87311519   -----------------------------ARLGFFLFIATLSVFFAASLIAYFIIWSTSSIDRTVSFSGVPASLWISTLFMVCVGYALHRAVQAVRFEKQVL-FRRWLFFAGAMALVFLVFQASGLNRLLAEHFASGPDILYGLMFVLVFVHALHVIGGLATLAMVTNRACRDGYDHENYVAVSICADYWHFLDAVWLVMLVAF------
163753897  -----------------------------KKMMLWFAMISMFMMFAGLTSAYIV----SQERPDWLKGFQIPTAFYSTIVILASSVTFHLA-KSAIQKGLQGATGLYLLVTLALGISFVILQFAGFNEIIANQFYFQSTVTTSFIYIITVTHLMHVAAGILVLLVVIYNHFKQKYKQGQTLGLELGAMFWHFLD----------------
140807713  -QRQMTTTAPTKNQDHCHGEHAEHPDH--RMFGLATFLVADAMTFAGFFAAYLTFKAVNPLPDGAIYELELPLPILNTVLLLVSSATFHRAG-QAIRQDDHGRCRRWLLITA--------------------------------------------------------------------------------------------------
301760844  --------------------------------AFWVFILSEVIVFXXLFCLCVITVEDDSA----PLSSPLELPLLGCFILTGSSITVTTYHHYLGS----YYSRPFLLLTIVLGCSFLVLQAFEFYDC---ECDLTFCVYGAVCFSTVGLHFLHVFGGLVALCFLYF---SGDVVPDSNVDFVV--WYWHFVDYIWLLVYLIIYL----
144098709  --------------------------NRALKMMLWFGIGSLFMTFAGLTSAFIVSKNREDW----ILNFGLPDAFYYSLMVIILSSICLIIARRFLINDKIKNVSILLFTTIFLGIIFIVLQFLGFNQIIDNGYGPTSTINSSFIFLIAFVHAVHVMVALIALIVVFIKNIKGLYNSKDLIGFELASIFWHFVDILWIYLFIFLVFFG--
31455598   --------------------------------AFWLFVFSEVMIFGSFLTCCLFFDSWSYE----SLSSSLEIPFVGCFVLLGSSVTVTAFHHLLGWK----YCDFFLFLTVVLGLSFVVLQISE---MEDISVNIFDASFYASSFCTVGLHFSHVLLGVVGLSTILLI----GSSKFGVYRCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTIVYV----
195952368  --------------------------------AFWLFISGEALLFGSLFAG--VMWGEESGTGVLADGFEFP--FVSCFLLLTSSVTMTVYHHCYG----LNLGRWFLYLTMLLGALFVLVQVCEF---YGSGTDSLYCSYFSASYLTVGLHFTHVVVGLLAMLFLLIIGP-----EEQYYYSSLVVWYWHFVDYVWLWVYLLIY-----
89889573   ----DTTVAPTGTEGQTWGGGSNPLKASYGKMMMWFFILSDALTFSGFLAAYGFSRFKFEEWPIADEVFNMFYVALMTFILIGSSVTMVLAV-DAGHHMDKKKVSFYLLLTVIGGLIFVGSQAWEWKNFINGEYG---------------------------------------------------------------------------
21449864   --------------------------------AFWLFVFSEVMIFGSFLMGCLFFDSWSYE----SLSSSLEIPFVGCFVLLGSSITVTAFHHLLGWK----CCDFFLFLTIVLGLSFVALQIFE---MEDIGVNAFDSSFHASSFCTVGLHFSHVLLGVIGLSTILL----VGSYKFGIYRCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTIVYV----
220922336  LARQRLTAKPWLGAGPALAFAPGGPTTEPAKVGLGFFLAAVGLLFALLIGAY---GMRVPPGAPRIQ-FDPWFVWLTTGLLGLASLALHVSG-SAARRGERNEVRAGLLVAGVATLGFLSGQGLAWRLLWEAGAGRTPDAAGSFFYLITVLHGLHLAGGLVALACVTVRAMRETLPTRVAPSIGLCALYWDALLAIWLVLFGLL------
143067884  -------------------GKESPFQTSYGKLMMWFFLVSDALTFSGLLVAYGFVRHNTESWPIGEETFNLIYVALMTFILIVSSVTMVLAV-EAGHRMDKKGVIQWMLATIIGGFFFLGSQVWEWSHFIH-------------------------------------------------------------------------------
23395811   -------------------------DYRMFSQGFRLFLFSELTLFFSIFWTFLDSSLCPLTWWSPVGILSPDYLGINGM---ASLFLMMNSQVLKYSRRNVNKCENLLLLCIFIGSFFLCFQFFEYSHNC---FVMNDSIYGSVFYIGTGLHGSHVLIGVCFLIVNFFRAKLHNFNWYHTQAYDMSIDYWRFLEWMWGIMFCLLYVWG--
142502171  ----------------------TTPLSKAKKMMLWFAMISMTMMFAGLTSAYVVSK----ARPDWLDNFTLPTAFISTLVILVSGITFWMAFKNLKAGNS-SAVTRYTLITLLLAVVFSITQWIGFSDVVADGYFFTGSVTTSFLYVLVLTHFAHLIGGMIVLIIVLLRHLK-GIYLDAPLGFVLAHTFWHFLGFLWLYLFVFLYFL---
142503693  ---------------------------RAKKMMLWFSMISISMTFAGLTSAYVVSKSR----PDWLEDFSLPSLYWSTLVILLSSLTFWLAKKELT--KQSKTTAAYLWATLALAIAFVMFQFQGFSSLVEMGYYFQSNVTTSFLYVLVLVHLAHLVAGLIVLLVV-ITNFNRGKYATNPLGFSLAHTFWHFLGFLWVYLFLFLYFL---
136490499  ------------------DIVEQPISMHPKKFALWLFLVTVVMIFAALTSAYIVRQAEGNW-----LEYELPEIFWYTSIVILSSIALQVA-YYSAKKDNFVGLRLGMVFTVLLGIGFLIGQWYSWVALVDREVFFVGNPAGSFLYVFTGLHAVHLISGVIFLIIVLISTFRYKVHSQ--------------------------------
140390282  -----------------------------GKMMMWYFLVSDALTFGGLLTAYFVRASSTDAWPIGEQVFPLIYVALMTFILIVSSVTMVLAV-EAGHRNDKSGVVKWLGLTIIGGFFFLGSQAWEWSHFIHGSGGT--------------------------------------------------------------------------
142997844  -----------------------------GKLMMWFFIVSDALTFSGFLAAYGFSRKNIDTWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHHMQKGKVAFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWNNFIRGEYGAVETTGGQIF-----------------------------------------------------------------
40063682   -----------------------------SKMGLIVFLAVVGMLFTLFFSGHFMRQEIEDWRSMPL----PPVVWINGILLLAASIYLQAALIIARKQNRDLSYLSLLLYTCVLTTAFLIGQFVAWKTVANDGFVLSGNPANSFFYVLTGLHALHILGGLIALFQTTAISWNYPESEKLLSRIDLSALYWHFLFFIWCFM----------
254464851  -SQQRLASKPWLETGIAPLAGHGPGKAPGFIF-IAVFLAVAGGLFAMLGSAFV-----MQIGETPWELVPLPGVWFNTALLLLASLFMQFVVI-SARAGTTRWLRASLIAASIATLAFLAGQVQVWIALTSGGYPLDGPPAASFFYLITGLHGLHVLGGIIALAAICLRHAEGRDVKALLPGVRLCALYWHALLAFWLMLFALLQGWG--
135006714  ----------------------------NAKLGVWLFLASEVMLFGGLFSAYVFLRGVDNPWPWGLNVHKVWLGFINTLVLIFSSVGVVFAWVALKERN-WRKFQSWMYTVVACAVVFMCIKGVEYNSKLNKHHGI--------------------------------------------------------------------------
300698240  ----------TLPRAFVPDAPPAAP--NTSRIGLTVFMAVATTLFSLLLLAYAMRMREPDWQPIP----HPALLWWNTAALVLASAAMQRA------RRFTARHAAWLIAGGALAAVFVIGQLAAWRMLSAAGQTVSVNPSNSFLYLLTGLHGLHVLGGLAAWA-LTIAHLRRADPVRTARATSLCALYWHF------------------
143478284  -------------------GGQRPLNASYGKLMMWFFIVSDALTFTGFLVSYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHHMNKSKVTFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
86132007   ----DTTVTHNNSEEGTWSGGNQPLRASYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLAAYGFSRFKFDAWPIADEVFPMIYVAFMTFVLIMSSVTMVLAVDAGHHLKH-KSVAFYMFLTIIGGIIFVGSQGWEWATFIKGDFG---------------------------------------------------------------------------
171056943  MSRPASATHPRASAPAPQRPHPTPLHADNVSVGLWLLMAVIGVLFALFALAYVMRMAQGDASSIAL----PWLLWPSTALLLAASVAMQSA-RRAVRRAQHRPARQRLLAAAALACGFLVTQFGAWQALADAAVTPAGNPAASFFYLLTALHGLHVAGGLVAWEHSWRAITQGGDLRASAWRVALCARYWHF------------------
225011135  -----------------------PLEASYGKMMMWFFILSDALTFSGFLVAYGFSRFKFESWPIADEVFPMYYVAFMTFVLIMSSVTMVLAV-DAGHKMKKTAVTWYMFLTVIGGIIFVGSQAWEWATFIKGDFG---------------------------------------------------------------------------
12249167   --------------------------------AFWVFILSEVIVFGTLFCLCVITVEDDLA----PLSSPLELPLLGCFILTGSSITVTTYHHYLGS----YYSRPFLLLTIVLGCSFLVLQAFEFYDC---ECDLTFCVYGAVCFSTVGLHFLHVFGGLVALCFLYFSGDAVPNSN-----VDFVVWYWHFVDYIWLLVYLIIYL----
296124225  -------------------------------IGVYLMIASLAIFFISGIAAFVIVRNRLPETATDSGDFPI-GLWISTAFLLAGSVSIQKALSAVKRERQKP-FRQWLIAAGVMGTLFLISQTISLWQLLEIHWVLKETRIWGFLFLLILLHAVHFVAGLGVLYAVIYYSLKGRFDHEYYSSVKMTAVYWHFLDVVWIAMLIMF------
255037859  -----------------------TKRREPLGFMLWLGVAGSSLLFTSIFITFLLRAHHETSHLVAL----PDMFWLSTLVILFSSITLHEANLAFTNERFLHYRV-FLGATLLLGTIFMMLQAGGWMEMVNSGVFSGINTSEGFIYLLTGLHLLHMIGGVLYLGFLFRKAVRNRSYPPNRLRIRLFTRYWHFTGALWLVVFIFL------
187927040  ----------------------PPAMPSAGRIGLRVFMAVVTALFSLLILAYAMRMREADWLPVPRPVL----LWWNTGVLALACAAMEIA------RRARTGRTPWLLSGGGLASWFVIGQWMVWQQLSAHGQGVAVNPSDSFLYVFTGLHAAHVMGGIVVLAATIVRQHSHP--DHTLPAVALCAAYWHFLLIVWLALLAAMWWI---
144210113  ---------------------------RAKKMMLLFALLSITMTFAGLTSAYIVSKGR----PDWLVDFELPTLFFSTILLVISSITIQLAKYNLINNKSKNNVLMWLSLTLILAFLFCILQFLSFRNLIEMGYFFQSTITTSFIYVLTFLHAVHLLAGIIVLLVLIYNTNNNRY-----------------------------------
137041847  -----------------------------GVFGMVVFIITEVMFFSGLVSAYLIIRAGLEEWPWGQPRLPIESTAFNTLLLIISAFAV-YQSRKLLKNNLITRASQFHLGAILLGLCFLLLQGYEWVQLLQFGMTLSSSVYGALFYLIIGAHGLHVFSALVLMTYGFVHFKR--------------------------------------
142291915  ---------------------------RAKKMMLWFSMISISMTFAGLTSAYVVSKSR----PDWLEAFILPSLYWSTLVILLSSLTFWQANKKLATQ--PKATASLLWVTLALAIAFVLFQFQGFSSLVDKGYYFQSNVTTSFLYVLVLVHLAHLVAGLIVLLAV-ITNHRRGKYETNPLGFSLAHTFWHFLGFLWVYLFFFLYFL---
140701468  ---------------------HNNVVQIGLRYGMILFIASEVMFYPGNESAELIGRQESIGGVFPPEDIELGIPLLNTFILLASGGTITWAHHALRVGDRKNFLV-FLFLTILLGIIFTGFQAYEYQHAT---FSIDEGIYPSTFYMATGFH----------------------------------------------------------
4521284   ------------------------VSNSMMFIGFVIF--SEVMVFLGVLWSFSSVWTGFEWPLVGMSFFDPSLPLLGTSLLISSAVFVTWSHGSSSLKG----TMISLLFSILLGSSFVCIQFIEYLSSSFTISSSSFGSCFF---VATGLHGLHVIIGLFFLAFSLFRLSRFH-----NAILDGPIWYWHFVDYVWLLVFTMGYL----
138729681  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLISYMKGRASTPEWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYERN--RKMCGWLVLTALGGLTFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWENPFGAPQF----------------------------------------------------------------
142604140  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLISYMGRGSTIIDWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--KKMCGWLILTAIGGLTFVGMQAFEWGKLIHEGVRPWENQFGSFFFMITG------------------------------------------------------------
299828998  --------------------------------GFRLFLFSELALFFAVFWSFALCPLTWLGGVSPMGILSPDYLGFNAM---ASIFLMMNSQILKYSRRNSSNCEIFLLLCIFIGSGFLCFQFYEYN---NNSFVMNDSIYGNIFYVGTGLHGFHVFIGVCFLLINYIRIKMFYFNWYHTQAYDMSIDYWRFLEWMWGVMFSLLYVWG--
87311521   -THEHDAHGHHSPEAHVAHHFESPQQQDSGKLGIWMFLITEVLFFSGMFCAYAIYRSLHPEFIDAAKELNAMLGALNTVVLIVSSLTMAWAV-RAAQLSQKKLLIVLLWITLALAGVFLGVKTVEYTTKFQHELYPGIYNHFA-------------------------------------------------------------------
139535535  -------------------EERPDTGLNNSKLGVWIFLASEVMLFGGLFSAYVFLRLAAPEGDYWGAKLNVPMATFNTMLLITSSVTMVMSWASLKLKQFDKYKM-YLGITILCAMGFLCVKYFEYTGKFHHGIYP--------------------------------------------------------------------------
135103590  -----------------RGGDHTPVVNIHLRYGIALFIASEALFFVAWFWAYFYLRVEHTGGPEGIQTFNPWLPLINTVILLLSGVTVTWAHHAVMH-NDRKGLIMGLALTVGLGAVFSVFQGIEYAEATFAF-----------------------------------------------------------------------------
140035867  MTDTSLEKLPKGWKSVPSDLSSDQTAFKGVQWGMWIFLLSDTFIFSCFLISYMGRASTVADWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYERN-KKMCGWFIMATAIGGLTFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWENPFG--------------------------------------------------------------------
142252360  ---------------------------------LWISMISMAMIFAGLTSAYVVRK---AEGNWLDFEFPVWFYF-STVFIILSSFTINWA-KNSIKNDELEKAKKGFNYTLILGLAFALSQYITWKVLYANGVGPGSNASGSFLYVLTLMHLFHLGGGLLALAYTTYKAKKGAYSSNNYLGVELCVIFWHFL-----------------
219881965  ------------------QGKHTIEVKRGIRLGMILFIVSEVMFFFSFFYGLFFLALNPPVGLTSVGLLGVPLLNSFLLL--SSGVSVTWSHYEILRG-DKPKSLLGLILTLALGAVFMVFQALEYSVSSFSISDS---AYGSIFYLMTGFHGFHVMVGVMFISVMAIRLAKGHLSSKHHMGFELSA-----------------------
142460492  -------------------------------LGMFWFIFSEVMFFAAFFGTLFYVRQSWPPTITPQEAWYQWLPMWNTIILLSSSFTVHIAHTALL-KDQRSKFNLWLGITVALGIIFVGLQAAEYYEAYAFGLTLNSGIYGSTFFMLTGFHGFHV------------------------------------------------------
32473229   --------------------------------GGWLFLGTLLVFFFSSLLLYGIYASSR-LGDVQSSVPLPNSFLTSTVLLLCISGLVHWSTRSVRRSKRVL-TASLLALSAIAAVAFMAIQYVAMLGLLGGPAMQGGTGKGGMVVVLAFLHALHVAGGVIALGIVSVRSMLGKYDHERHWPVDFAAQYWHFLDLVWLCMLATF------
86361243   ----------------ISSEPHGQAAPESDDLLAWILAWSELVAFAALLTGFVIASWQPEAFAAGKARLHHDMALANTVILLVSGWFAALAPRSGSIGRQRLALLAAAAG----GILFVAVKLYEYR--AEGTSLLAADVFSQLYVLITGFHLAHVLFGALVLGLMA------RFPSPENIHLMTT--LWHVIDIVWLVMFPVIYLL---
135892637  -----------------------PLDAAYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNDKNKVAFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFIKGEYG---------------------------------------------------------------------------
153126963  ------------------------------KIGFWLFLLSEVIVFGSLLTCCL----WFQVLDSECLAYAYFIPLVETVLLVGSSFFISAYHCLVSSAR----GVLYLYITLFSALLFMFLAIYEILGSVTSSLF---NPHAACCFMTVGLHFSHVLIGS----VLLVQLLYFSSFRYVRRNSDMYIIYWHFVDYVWLFVFSIVYL----
143944503  ------------------------------------FMAVIGVLFSLFSVAYIGRMAYGDWRILP----EPTLLWFNTGVIMLSSFAFFRATI-NAREGDIKRTREYLLLAGVLTFGFIIGQLFVWRELVSFGYFVSTNPSYAFFYLLTALHILHLFGGLIAWLVVTYKFIPQKETSDFSLKVNLCAIYWHFLLIVWTLLFVMLLL----
190894622  ---------------------HGTGSASLTFWGTGAFMLIEGMGFALTIAVYFYLMSLAPRWPIEAPPPDLLPGTILTLLLLVSIVPNMLVSRWAQSK-DLRKVRLGLIAMTFMGAIPLIPRFFEFPAL---HISWDDDAYGSITWTILGLHTTHIVTDLIDTIVLACLMFSKHADNTRRYGVEDNALYWNFVVLTWLPLYGCIYWV---
226433058  ---------------------------------MLSFIISEALLFITYFWGYHFTLSPYPLYSEGIVLTSSRMLILTITFILASASCMTACVQFLIDKGMSFKISNVICIIFITGECFASLQITEYLHL---SYNINDSMLATLFYLVTGLHFMHVVVGLLFLSIYFIRLIDVYNVYNNVQSVFRSSLYWHFVEIVWLFIKFLFY-----
142585377  -------------------QEPRPLNASYGKLMMWFFIVSDALTFTGFLIAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHKMQKDKVIFYMFLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
136427359  ----------------------------PGDFAIWIFILAEMLVFGVMFIVYAFARSN------QIEVFNESQLTLNTIILITSSYFVVRAVSAIKSGNSRQSA-HWLLGTIFLGGMFVAVKLWEFNEKLSAGITLETNDF---------------------------------------------------------------------
136579211  -------------------------------LAMTVTLVMGSMLFATLFMGYAVYRTSATVWPPGIPKISLMVPFLSTIVVALSSWFM-YKVKVLVSQNQLQAGLKNLNFTMVLGTLFLASQGYLWFYLKNTGVFLGTSIFGSVLYGFTWIHAVHMVMGMGALTYL--KFALHSSAPNKMQKTINVEKFWHFLGLIWFIMFLIIFVL---
308745971  ----------------------------------WLFILSEAIVFASLLVSCLWFYEPDFSHLSHASDIPLFGCFL----LLSSSVTVTAYHHNLGVNSNINFN---LLLTIILGIGFVLLQGFEFNEC---DLTILNSSYHASCFCTVGLHFTHVVI--GLILLLGCLLIGYNVLTAYYTTLI--IWYWHFVDYIWLLVYLIVYI----
135490592  ----------------------------------------------------------------------------------------------------RQGVEKWMVWTIFGGLMFLGCQAWEWSHFIHGTDAGSKLLDGSIIYFITGFHGFHVFSGIALNFLIFYQATVGILERGHYEMVEKVGLYWHFVDLVWVFVFTFFYLV---
143707962  -------------------------SNKAKKMMLWLGMISMSMTFAGLTSAYVV-SSSRADWIQQIDLPFDFTISSLIIILSSVTFYLAFKMLRMKNLKLTQLLISITLLLALAFIYFQIQGFNGIIDTGYYFTGPESSITTSYLYILVLLHMAHLGAGIIIVLYVLLNTFKGLYFEGNTLGFELALTFWHFLDILWLYLYLFV------
141678344  ------------------------------KLGVRTIMVVSTVIFSLFVVSYSDRMLVHDW----TSLSELWLLWINTIILIFTSFVFHRAKVLSD-KSEFEKAKNYLLLVGFLTFAFITGQLIVWQYYVNLGHYASTNPANAFFYLFTALHGLHVLGGLFFWGKATTKLFTKNYNLKIKQAIELCAIYWHFLLIVWFVLFGL-------
296124223  --------------HLAHHFESYEQQFDAGKLGIWLFLVTEVLFFSGLFCAYVVFRVLYPELFAFGHLFNKELGAINTVVLLVSSLTMALAVRAAQLGQR-QVLISMLVVTIACAFVFMGIKYVEYTTKFREGLFPAR------YFAPTLLHAAHMI-----------------------------------------------------
224826583  --------------------------------ALWVFMGVVTVLFAQFLHAYIV-RMGYADWQ---RLPTLPTVWLNTALLLLSSAALQWAQVAGRHGRRA-GMRGGLFLGGVLALAFLAGQLWLWRQLTALDYVIASGPASSFFYLLSGLHGIHLIGGLVAWGMTIRRVGHNDVTADGLLAVELCARYWHFLL----------------
126663107  -------------------EEEQSRKGKTYRMLLWFGMISICMIFAGLTSGFIVSKKR----PDWVADFGMPKSLIISTLIILLSSLTFYLANKAIKSGLNSKGMFFLVLTLFLGVLFVVFQFNGFSELFSMQLGPSSTVSVSFLYAFVIVHVAHLFGGIISLLVVIYNHYKQKYNSAQTLGIELSAMYWHFMDFIWV------------
142785782  -----------------------------------------TIMFCLFIVTYG-DRMVYDDWVRMPEPF---LLWINTLLLVISSFVF-IRIQLASKKNNFEKARRELFFIGFLAVLFLIGQLLVWQDLVQAGYYVSGSPANGYFYVFTTLHGFHLLGGLVYWMMTINKVWKNIIIRKAKHTIELCAIYWHFLLAVWIVLFGL-------
139543351  -----------------------------------------TVIFSLFIVSYSDRMLVHDW----RSLSEPWLLWINTIILVFTSFIFHKAKILSD-KNELEKAKNYLLLVGFLTFAFITGQLLVWQHYVNLGQYASTNPANAFFYFFTALHGAHVLGGLFFWGKAIKKLFTKNYNIKIKQAIELCAIYWHFLLIVWFILFGL-------
136386371  ------------------DGGGKPLKASYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNNKNKVAFYMLLTIVGGAVFVGSQAWEWANFI--------------------------------------------------------------------------------
135027648  ------------------QGHHTPIVQIGMRYGMIFFICSEVMFFVAFFWAYPDTGVWPPEGIVALDPFDLP--LINTLILLLSGCTVTWSHHALQHDNR-KDFITGLILTIILGAIFTAVQAYEYQHATFAF-----------------------------------------------------------------------------
143741560  ----------------------QPLDAAYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNDKNKVAFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
78060473   ---------------------------NAGRTGLAVFMAVATTLFSLLLLAYAMRMRESDWQPIP----HPALLWWNTGALALASLAMQRA------RQLTMHRTAWLVSGGVLAAVFVIGQLTAWHMLSAAGETVTVNPSNSFLYLLTGLHGVHVLGGLVAWAATIAQLRRADPFRARH-AIALCALYWHF------------------
219881959  ------------------QGKHTMEVIAGLRLGMLMFIASEVMFFFSFFYALFFLSLSPPVGVSPVGVLGVPLLNSILLL--SSGVSITWAHNELLSKN-ISSSLIGLLITLILGLVFLMFQAVEYK---TSSFTMADSSFGSVFFLMTGFHGAHVCVGVVFITISTIRLYLNHYNNNHHLGLELAA-----------------------
144153679  MSNHSAHADPVEALKATSTGVE------NKKLAMWAFLASDCMFFGTLISTHLIYRKIYPSVEDVTGIFDIELTGFSTFILLMSSFLMALSV-SAAHQHDIRTMRKFLFGVIFFGLIFLGAQVYEFT-----------------------------------------------------------------------------------
140756106  ---------------------------KALKMMLWFGIGSLIMTFAGLTSAFIVSKNRVD---WVTDFPIPAAFYFSLFVIIISSLSLLISKKYLIENKNLSNL--FLVITIVLGLSFILLQFTGFKQIIQQGFGPTSSINSSFIFLIAFVHIIHVLVALFFLVYILIRNFYVQISYQNSLGFELASIFWHFVDILWIYLFIFLVFFG--
149177038  MNTAATTTTDEHADSHDHEHHDPRLAHDTGKLGIWLFLVTEVLFFSGLFGFYAVYRSLHPEFLYASQFLDTTLGAANTVVLLFSSLTMAWGVRCAQLGQ-TRGLLICLVTTLACAAIFLGVKSFEYTEKAHHHLLPGRAY----------------------------------------------------------------------
171315879  -------------------PDAQPVVLNAGRTGLIVFMAVATTLFSLLLLAYGMRMREPDWQPIPHPVL----LWWNTGALVLASIAMQRA------RRMTLHRAAWLVSGGVLAALFVIGQLTAWRMLSAAGQTVTVNPSNSFLYLLTGLHGLHVLGGLAAW-VVTIALLRRADPFRAQRAIALCATYWHF------------------
23194438   -------------------------------FGFWLFIFSEVAIFGTLFVKCLWSMDGVTEPISSA----VELPLLGSFLLIGSSVTATTYHHC----RGLEISWVFLGVTILLGLSFVLLQVFEFYDC---ECDVLSDVYYAGAFCTVGLHFSHVFVGVVGLSTLML----LGANAVKQCYANVAVWYWHFVDYVW-------------
135380121  MQASSAISNTNTSDSW--GGGEKPLVAGYGKLMMWWFIVSDALTFSGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHHNNKNRVAFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
195976627  --------------------------------GMLSIIISEALLFIAYFWGILHFSLSPYTLSNEGIVLTSSRMLILTITFILASASCMTACLYLIEKGMSFEISSIICIIYLIGECFTSLQTTEYLHL---SYFINDAILGTLFYCVTGLHFTHVIVGIILLLTYFIRIVEVYDTNTEWHTDQITLLYWHFVEIVWLFIEFLFY-----
12249178   --------------------------------AFWLFVFSEVMIFGSFLLCCLIFDCWSYSNLSS----PLEIPFVGCFILLGSSITITAFHHLLGWKYCDFFLFLTILLGLLF----VCLQVFE---LCEIDVNLFDTSFYSSSFCTVGLHFSHVLLGVIGMVVMLYI----GSNNFSMYHCTVLTWYWHFVDYIWLLVYTIVYV----
222425497  --------------------------------GMLAIIISETLLFITYFWGILHFCLSYPLYDEGIIITSSRMLILTITFILASASCMTACLQFLIEKGMSFEISSIVCIIYLLGECFASLQTTEYLHL---SYYINDAVLGTLFYCVTGLHFTHVIVGLILLLIYFIRRVEQYDTNTEWHTDQMTILYWHFVEIVWLFIEFFFY-----
140771808  --------------------------------MMWIFLLSDTFVFSCFLISYMGRGSTIVDWPNTSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--RKMCGWLILTAVGGLTFVGMQVFEWSKLIHEGVRPGASQFGSFFFMITRFP----------------------------------------------------------
143064691  -------------------REDDTINNKSKKMMLWAGMISMTMTFAGLTSAYVVSSQR----PDWKIEFNFPSLFWSTLAIILSSLTF-WISRKMLRKGEIKNANLMLSSTLILAVIFVILQFKGFKQIVNQGYGPESSISTSFIYVLVMLHLAHLLSGIIVLTVVLFNSLNKKYTENKTLGFDLAEMFWHFLG----------------
141386023  --------------------------------GMFSLIISEALLFITYFWGFHFILSPYPLSNEGIVTTSCRMLILTITFILASASCMTACVQYLIDKGMSFLISNIVCIIFIVGECFASLQTTEYLHI---EYNINDSILGTLFYCVTGLHFMHVIVGLLFLTIYFIRLTEVFDVNNNIPSVIGFSLYWHFVEIVWLFIKFLFY-----
143064693  ------------------EGGNKPLNASYGKLMMWFFLVSDALTFSGFIVSYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAVDAGHHMK-KNKVAFYMFLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
126663108  -----------ISDEHALDGGPGPLGATYGKMMMWFFILSDALTFSGFLAAYGFSRFKFETWPIADEVFNMYYVALMTFILIFSSVTMVLAVDAGHHMNKA-KVAFYMFLTIIGGFIFLGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
139832415  --------------------------------------------------------------------------------------TMHLAYV-NVKKGNQSAAQSFLSITALLGIAFLVGQFYGWGQLVSSSVYFVGNPSESFVYVLSGLHGLHLVSGLVFLLIVWAANNAGKITASNPARIEMCMTYWHFLGGLWLFVFLSIY-----
142098529  -----------------------PLDAGYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVSYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFVLIFSSVTMVLAV-DAGHNNDKNRVAFYMLLTIIGGAIFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
168701334  -----------------HHFEDLGQQHACERLGIWMFLTTEILFFGGLFAAYTVYRMYYPAFVFASSYLNRTFATVNTMLLITSSLTITLA-IRSAKLGDRAAVIRNLLITAALASAFMVVKGFEYT-----------------------------------------------------------------------------------
190715314  -------------------GYHTKQVKKGLEIGFLLFLISEVFAFLSIFWAFFIGAVWPPQGITPLNPFAIP--LLNTILLVSSGAFVTYGHHALINGNR-KDTLRGLELTVLFAVLFTFLQYLEYA---NSTFSISDSVFGSAFFCST-------------------------------------------------------------
126098468  --------------------------------AFWLFILSEVIAFGSLLVSCFWFDNNSFISLSS----SLEIPFMGCFLLLGSSISVTGFHHVM----LWPYSWVLLLLTTLLGSGFVILQLFEFNEIF---INLIDSSFYASCFCTVGLHFIHVFIGVIGLSIILY----LGVKSAGVYRCTVVTWYWHFVDYIWLLVYACVYV----
299889113  --------------------------------GMLSIIISEAILFITYFWGILHFSLSPYPLYNEGIILTSSRMLILTITFILASASCMTACLFLIEKGMSLEISSIVFIIYLLGECFASLQTTEYLHL---GYCINDAISGTLFYCVTGLHFSHVIVGLLLLLIYFIRIVEMYDTNSEWHTDQITILYWHFVEIVWLFIEFFFY-----
41058471   ------------------QGSHTFSVYLGLRLGMILFISFFWAFFHSSLAPSMEIGQLWPPGIKPFNPFDIP--LLNTIILISSGMTITWTHHCILNKNFYESSKS-LWLTIILGAYFSALQLIEYKE---SPFTMSDSIYGSLFFIATGFHGIHVIIGT--------------------------------------------------
126646028  -------EHPKETKTWLQRLESLHHYETLLFLGM----VGSGLLFLFLTVAFLFSDRKYLEG---LNQKVPVSFVVSTVLIILSGYTATK-MRYYYQEENTLKLQAALRNTLLLGLAFTLFQLVGWLELTNMGVNFTGIPSGSFLYVLSGIHIFHLLGAMIFAIILLRQIRKHQENPYEKMRIRLFTVYWHFMDAIWLILFFLFVL----
139715326  MSETSLGNLPKGWKSVPSDLGSDQTAFKGVQWGMWIFLLSDTFIFSCFLISYMGRASTVVEWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGWFILATAIGGLTFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWSN-----------------------------------------------------------------------
144222502  MQASSTISNTNTSGSW--GGGSRPLVAGYGKLMMWWFIVSDALTFSGFLVSYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHHNNKNRVAFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
12597305   ---------------------------ENRMLGFWLFLLTEVIVFATMLLTCLWFQDYYSSPIA----YAYGIPMLETYILISTSFFMTTYHCLIKTDERH----LYLNCSILYSFAFMILAVWE---IINSNTSSLYNPHSAACFLTIGLHFIHVIIGTVGLT----ELDYYDSSKLVRRYSTIIILYWHFVDYVWLFVYLVVYIL---
136482747  ----EVTTNASVDEAQVWGGGNKPLNASYGKMMMWFFIVSDALTFTGFLVSYGFSRKNINSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAVDAGHHMNKAKVTF-YMLLTIIGGAIFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
241518532  ---------------------HGSGTASPTWWGTLAFMLIEGTGFALGIVVYLYLMSIASVWPINAPAPDLLPGTLLTAVLAVSVIPNVLVARW-AERRELKKVRIGLIVMALLGVAPLFLRVFEFPAL---HVMWDSNAYGSITWVLLGLHTTHILTDLIDTLVLMLMFTRHGDNPRRYGDVEDNVMYWNFVVATWVPLYLCLYWV---
142955202  ---------------------------KAKKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIVSSSR----PDWLDSFILPNWFISTVSIILSSLFFQLAKFRLDKYVRVNNVNLLLVLTILTAVIFVVSQFLGFNEIISQGYGPESSVTTSYVYILVFLHLAHLFAGMIVLTVVIAK-FNKQKYEKNKLGFELALIFWHFLGALWIYLFFFI------
226433066  --------------------------------GMLSLIISEALLFITYFWGILHFALSPYPLSNEGIILTSSRMLILTITFILASASCMTACVFLIEKGMSFEVSSIICIIFIIGECFASLQTSEYLHL---EYCINDAIIGTLFYCVTGLHFTHVIVGLVLLCIYFIRLIEEYDTNTEWHSDQLVLLYWHFVEIVWLFIEFLFY-----
143658835  MSTETVAL-KNIKHSDFSEHGNDAMKASYGKLMMWFFIISDALTFSGFLVSYGFARFKYDSWPIADEVFPMYYVAFMTFILIVSSVTMVLAV-DAGHNMQKNKVILYMFLTIIFGAIFVGSQAWEWNTFI--------------------------------------------------------------------------------
190715312  -------------------GYHTKQVKKGLEIGFLLFVISEVFAFLSIFWAFFXSSXWPPQGITPLNPFAIP--LLNTILLVSSGAFVTYGHHALINGNR-KDTLRGLELTVLFAVLFTFLQYLEYA---NSTFSISDSVFGSAFFCST-------------------------------------------------------------
195976607  --------------------------------GMLSIIISEALLFITYFWGILHFSLSPSPLYNEGIILTSSRMLILTITFILASASCMTACLFLIEKGMSLEISSIIFIIYFLGECFASLQTTEYLHL---GYYINDAISGTLFYCVTGLHFSHVIVGLFLLMIYFIRMVEVYDTNNEWHTDQITILYWHFIEIIWLFIEFLFY-----
143349677  -----------------HKGDHTPVVQIGLRYGMTLFIMSEVMLFPD-----PVIGGVWP--PKGIQTLDPWHILVNTLILLLSGTTVTWAHHSLLE-NDRKGLLNGLLLTVILGVIFTSFQAYEY---IHADFKLSSGIYGAT------------------------------------------------------------------
136672055  ----------------------------------------------------------------------------NTLLLLTGSWFVAIGV-ERCRDGQGSDNARWFKLAIGCGLVFVINKIFEWEAKIRAGFTPLTNDFFMYFFIFTGIHLLHVVVGVVVLIFLCKVSQRPTLNSRDIRTLESGGIFWHLVDLLWIMLFALLYLL---
134452568  --------------------------------------------------------------------PEPFLLWINTLILVISSFVF-IRIQLASKKNNFEKARRELFFIGFLAVLFLIGQLLVWQDLVQAGYYVSGSPANGYFYVFTTLHGFHLLGGLIYWAMTINKVWKNIVIRKAKHTIELCAIYWHFLLAVWIVLFGL-------
170691798  -------------------------HRSLMWWGTMGLMVIEGTVFAIAVMMYFYLRTLASVWPMNAPGPGLLWGSVNTAILVVSMLPNHLA-KRAAEREDRAASRLWLLVCLAFSLAFLGVRALEFKAL---NVTWYDNAYGSVLWMLMGLHTVHLITDTFDTAVLDVLLFTGPVEGKRYVDVSENAAYWYFVVLSWLPIYAVVYW----
142585380  ---------------------------RAKKMMLLFGLLSITMTFAGLTSAYIVSKGR----PDWLVDFELPVLFFSTILLIISSITIQFAKYNLVNNKSKNSVLSWLSFTLMLGITFCVLQFLSFKSLIEMGYFFQSTITTSFIYVLTFLHAVHLFAGIIVLMVLIYNTSKNK-YQINKLGFNLGVTFWHFLDILW-------------
138118682  --------------------------NRAKKMMLWFGMISMSMTFAGLTSAYVV-SSSRSDWIQQIEL--PFAFTISTLLIILSSGTFYLALKMLRVQNKI-ATQSLLAITFALALAFIYFQFQGFAAIIEQGYGPESSITTSYLYVLVLLHLLHLTAGIVIVLNVFVNTLKEKYNPANTLGFELALTFWHFLDFLWVYLFLFV------
112001842  --------------------------------GMLSIIISEALLFITYFWGILHFALSPYPLSNEGIVLTSSRMLILTITFILASASCMTACLFLIEKGMSFEISSIVCILYLIGECFGSLQATEYLHL---EYCINDAILGTLFYCVTGLHFTHVIVGLLLLLTYFIRIWSYSLFGISYVVLQITILYWHFVEIVWLFIEFLFY-----
134938678  ---------------------------RAKKMMLLFGLLSITMTFAGLTSAYIVSKGR----PDWLVDFELPVLFFSTILLIVSSMTIQFAKYNLANNKSKNSVLSWLLFTLMLGITFCVLQFLSFKSLIEMGYFFQSTITTSFIYVLTFLHAVHLFAGIIVLTVLI-------------------------------------------
134991476  ------------TVTENKEGDHTPVVLIGLRYGFILFIMSEVMFFAAWFAMYPMSEQSPVWPPVGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHALVHENNRKDIKNGLIIAILLGAIFTVFQAYEYSHAA---FGFSGNIYGANFF----------------------------------------------------------------
195984817  ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFSSLSPVFNIGGVWPPAGIVAISPWGLP--FLNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKNEALISLEVTLGCAISFTLIQGFEYLQ---APFAMSDGVYGSVFYMATGFHG---------------------------------------------------------
139673219  -------------------------------------------------------------------------------------WTMALAVKYGYEKNR-KMCGYLMLATAVFGASFVGMQAFEWTKLIMEGVRPWENQFGSIFFMITGFHGTHVTIGVIFLFIMTRKVFRGDFDTGNYEAIEIMGLYWHFV-----------------
141345275  --------------------------------MMWIFLLSDTFIFSCFLISYMGRGSTLVDWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKN--RKMCGWLILTAIGGLTFVGMQAFEWSKLIHEGVRPWENPFGA-------------------------------------------------------------------
144110975  ---------------------------KAKKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIISSSR----PDWLDSFVLPTWFVSTISIILSSLFFQLAKIKLDQYVRRNNVNIFLGLTILMAVTFVVSQFLGFGEIISQGYGPESSVTTSYIYILAFLHLAHLFAGIIVLSVVTTR-FNKQKYEKNKLGFEMALIFWHFLGALWIYLFFFI------
283379531  -----------------------------AIYGMIIF--SEIMLFFGFIWAFLHMR----WGNVSIETPSNIEPFLNITSTLNIGSVIVSFMLHKNISGENSETEKLVAVLTFVAIAFISYQGDEYSLLQSA---VNHSWFTTLFLIITGLHSSHVCIGAVLVLTSIFYHENRG---SNRVEDISLGTYWHFVEFIWVFLTLLLFLM---
138432140  ---TDLTKTPNLEPHIEIPHEETEFGISYGKIMMWYFLISDTFTFAAFLVAYAMQRRQADSWPSSNEVFPLIFVSIMTFILILSSVTMVRAVQEGFMKNR-KGVIMWLIPTILGGMAFLYCQYLEWTHLMHQG-----------------------------------------------------------------------------
137081065  ------------------------------------FMAVATSLFALFASAYSLRMEMPDWRP----LNEPLVLWTNSGFLVLASIAYQWSRNNVATTDISKKVLVGLIIAGIFSVLFLIGQLFAWQQLNDQGMYASSNPAVAFFYVFTAMHGLHLLGGLYVWARSITKIYEKQDIRLVRTSVELCTIYWHFMLLVWVLLFGL-------
86358222   ------------------------------KIGLFVFLGVVGAVFSLAVSAYFMRAASADWWGMPV----PRLLWVNTAALALSSAALQWAKREAQHGRMEN-LRPALVTGLALAVFFLVGQIQAWRELTAAGYVLADNPANSFFYMLTGLHGLHILGGLAVLAHTTVKAFAADVSPERLRSVDLSAIYSHFMLAVWLVLFALF------
226433062  ---------------------------------MLSFIISEALLFITYFWGFHFTLSPYPLYSEGIVLTSSRMLILTITFILASASCMTACVQFLIDKGMSFKISNIVCIIFITGEFFASLQITEYLHL---SYNINDAMITTVFYLVTGLHFMHVVVGLLFLSIYFIRLIEVYNVYNNVQSVFSTSLYWHFVEIVWLFIKFLFY-----
138149394  --------------------------------MMWIFLVSDTFIFSCFLVGYLVRLTTTAPWPPQSEIFALSFIAIMTFILITSSGTMALAVNMGYRKDKVKA-FWLICITAAFGASFVGMQMFEWSKLIDEGVRPWGNPFGAPQF----------------------------------------------------------------
143741563  ---------------------------KARKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIISSSR----PDWLDSFVLPTWFISTISIALSSVFFQLAKIKLDQYVRVNNVNIFLGLTILMALTFVISQFLGFGEIISQGYGPESSVTTSYIYILAFLHLAHLFAGIIVLTVVTTRFNNRK-YENNKLGFEMALIFWHFLGALWIYLFFFI------
217979499  -----------------PSGNRSGVARASGWYGVWLLVVTEGSLFAYLLFSYSCSLLQAGDAWPRSGPPSLTLASLGTSLLAGSSA----ALLWLQRGPAKNARLSTGLALALVLGAFVGVQSYDF---IANSATVAASASDSYYVLLSGLDLLHAGAGVVALAALLFWSMRGRVQDADDPNVSIVAIYWHFTVIVWLCIFATLYLL---
88801675   ---------PMEEKGKWDGGGPKPFASSYGKMMMWFFILSDALTFSGFLAAYGLTRFKFDSWPIADEVFPMIYVAIMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHQMKKSKVTWYMFITIIGGIVFVGSQAWEWNTFIN-------------------------------------------------------------------------------
138840344  -------------------QEPGPLNASYGKLMMWFFIVSDALTFTGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNMQKDKVVLYMFLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
135472891  ------------------DGGNKPLNASYGKMMMWFFIVSDALTFSGFIVSYGFARFKFASWPIADEVFELPMIYVMTFVLIMSSVTMVMAV-DAGHKMQKAKVTFYMFLTIIGGIIFVGSQAWEWATFI--------------------------------------------------------------------------------
136267631  ---------------------------------------------------------------WGQPRLPIESTAFNTLLLIISAFSVYQSRKYLKN-NLITRASQFHLGAILLGFCFLVLQGYEWVQLLQFGMTLSSSVYGALFYLIIGAHGLHVFGALVLMTYGFVHFKREKSFETISSNILPMQILWYFVVGIWPLLYTLVYLI---
143210262  ---------------------------------LWIGIGGMVMFFAGLTSAYIVRKSEGNW-----QEFELPSWFLYSFVLVILSSLFIILAKKRFHKELPYQ--QMILVSVVLGLLFSLSQFLGWKELVQNGIYFGSNPSGSFLYVLTLAHLLHLIAGLIALLVGYFNSMSNKYTIDDHLGLDLIFTFWHFLTILWVYLYLFL------
136830976  --------------------EQVIKENKAKKMMLWVGMISMSMTFAGLTSAYVVSSSRADW----LSQFEMPSAFISTLLILLSSITFFMAKKSLEAIK-IKQTKTWVLTTFLLALLFVYFQFKGFGDIIAKGYYFESSITTSFLYVLVLLHLAHLFVGMIVLTVVYVRLLRGSYSGSNTLGFELAHLFWHFLDFLWIYLYLFVVL----
143615630  ------------------DGGSKPLDASYGKLMMWFFIVSDALTFTGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHHNKKNKVAVYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWVNFIKGEYG---------------------------------------------------------------------------
217331578  ----------------THEGHHTKMVQLGPRYGSIPSIVPEVM-----FPPASPRAPSHPPPPKGIEVLDPWGIFPNTPIPLPPGAAVTRAYHAILAG-FKREAVYALVVTTWLAPVPTGPQVMEY---VEAPPTIPDGIHGSTFSPATGPHGSHAITGTFPPIIRGICQSPGHPTEKHHLGFEAAARHRHSADVVRSFSPVSIHWWG--
159161230  --------------------------------GMLGIIASEALLFITYFWGILHFSLSPYPLSNEGIILTSSRMLILTITFILASASCMTACLFLIEKGMSFEISSIVCIIYLIGECFASLQTTEYLHL---EYCINDAILGTLFYCVTGLHFSHVIVGLILLLTYFIRIIEVYDTNSEWHSDQITLLYWHFVEIVWLFIEFLFY-----
142523825  ---------------------------KAKKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIVSSSR----PDWLDSFVLPNWFISTVSIVLSSIFFQLAKFRLDKYVRVNNVNILLVLTIITAIVFVVSQFLGFNEIISQGYGPESSVTTSYVYILVFLHLAHLFAGMIVLTVVISK-FNKQKYERNKLGFELALIFWHFLGALWIYLFFFI------
136940338  --------------------------------------------------------------------------LVNTGILILSSIVFYFTENYSK-KDLYEKTKNGLYFIGFLAYAFLIGQLIVWYQLMGTGYYATTNVANAFFYLFTTLHGLHIIGGIYFWGRTTSKFLKKNTDKKENHQIEICGIYWHFLLIVWIVLFGL-------
11121556   --------------------------------GMLSIIISEALLFFTYFWGILHFSLSPYPLSNEGIIITSSRMLILTITFILASASCMSACLQVIEKGMSFEISSIICIIYLLGECFASLQTTEYLHLSYH---INDTVYTTLFYCVTGLHFSHVVIGLLLLIIYFIRIIEIYDTSTEWHTDQITILYWHFVEIVWLFIEFLFY-----
138522867  --------------------EPRPLNASYGKLMMWFFIVSDALTFTGFLISYGFARKHIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNQKDRVVFYMFLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
220922325  ---------------------------SPMWWGTLGFFVIEGMGFALALGTYFYLVQQNPHWPLAPVPPDHWAGTLNTVLLLAS-LWPNRVTDRDAHAEDLGRVRRDLVIMSLVALVTVAVRLYEFRGL---GVRWDQNAYGSITWILLGLHLAHLITDAGDTLVLTALMFTRHATGKRFSDVSDNAFYWYFVVLSWLPIYLAVYWL---
307294181  --------------------------PSAGAVGTVAYFGVALVMFSLLVAAYLMRMGLHAGMGHEHDMPDPPLLWINTLVLAASSLAWEVA--------RRKRMVSAAVIGAALGLLFLCGQLLLWNHYQAAGYALSGNPANAFFYLLTALHGLHIIGGLFAAGRALAAA--------NMRNIALCALYWHFLLVIWLVLAALL------
163849550  ---------------------------SPMWWGTLGFFIIEGMAFALALATYFYLVQQNAQWPLAPVPPDHWVGTLNTALLLAS-LWPNFVADRDAHREDLTRVRRDLVIMSLIALVTVALRLYEFAGL---GVRWDQNAYGSITWVLLALHLTHLITTLVLTALMFTRHAKGSAKGKRFSDVSDNAFYWYFVVGSWLPIYLTVYWL---
144054877  -------------------GGSRPLGSRYGKLMMWFFLLSDALTFSGFLTAYGLMRFKFETWPIAENVFPLLYVALMTFILIMSSVTMVLAV-NAGEKMNRKAVTNWMLWTIVGGFIFVGSQAWEWYHFI--------------------------------------------------------------------------------
40548806   --------------------------------GFRLFLFSELTLFFSIFRTFLALGPLTWLGWSPLGILSPDYLGLNGT---ASLFLMMNSQFLKYSRRNSCKCELFLLFCIFVGSGFLCFQFYEYSDNC---FGMNDSIYGSIFYVGTGLHGFHVLVGVFFLMVNFFRIKLFNFNWYHIQAYDMSIDYWRFLEWMWGIMFSLLYVWG--
225872137  -------------------------------------LSVDLMFFLVMVGTFMAGRGIQQAYPGHTLLPDPPILWINTALLLLSIITMEKAEWLGMGRPAARRSLPWLTLTCMLGLLFLAGQWMAWTQLKAEGVRYATSINSHFFFLLTETESLHIGLGITALACSVAGLFLLRKVLWRQILIDCTAWYWQAMGVLWLGLFAFL------
135355672  --------------------------RKAKKMMLWFGMISMAMMFAGFTSSIIVSGSR----PDWLDSFSMPTWFLSTVSIIFSSVFFQLAIENSNLHLHRKNVNIYLCFTAILAIIFVVSQFLGLGEIISLGFGPGSSVTTSFIYVLVCVHLVHLFAGLIALSVVIIR-FNNKKYEKNKLGFELALMFWHFLGALWTYLFLFI------
146197755  -------------------------------------IISEALLFITYFWGILHFALSPYPLSNEGIVLTSSRMLILTITFILASASCMTACVYLIEKGMSFEVSSIVCIIFLIGECFASLQTTEYLHL---EYCINDAILGTLFYCVTGLHFTHVIVGLLLLLIYFIRIVIYDTNSEWSHSLFGISLYWHFVEIVWLFIEFLFY-----
308049753  -------------------------------------ITSMFMLFFLAMIIRSQLGDWQPLTEAPWQPFDPMPLWRNTAYLLMSSLLLHGALL-SGRHHAEVLLKGCLVLAGLAALAFLFGQWQVWQSFASRGYGVNSTPAASFFFLLTGLHAAHLLVGLAIWGGALPRLWR-HASATTLNRLTLLAQYWHFLLALWLVLFALL------
142436007  ---------------------------KAKKMMLWFGLISITMTFAGLTSAFIVSSSR----PDWIDSFVLPVWFISTISIALSSLFFQLAKYKLDQYVRVNNVNVFLGLTIIMALIFVVAQFLGFEDIISQGYGPESSITTSYVYVLVFMHLAHLFAGIIVLTVVTTK-FNRQKYEKNKLGFEMALVFWHFLGALWIYLFFFI------
136757375  ------------------EGGDKPYVASYGKLMMWFFLITDTLTFSAFLAGYGFSRFKYTIWPVPEDVFPLLFVALMTFILIMSSVTMVLAVNYG-HKMQKNKVILWLSLTIVGGVMFLGSQAWEWGHFIH-------------------------------------------------------------------------------
56608588   --------------------------------GMLSIIISEALLFMTYFWGILHFSLSPLPLYNEGIVLTSSRMLILTITFILASTSCMTACLFLIEKGISLEISSIIFIIYLLGECFASLQTTEYLHL---GYYINDAIYGTLFYCITGLHFSHVIVGLLLLLIYFIRIWSYSLYGISYIILQITILYWHFIEIIWLFIEFFFY-----
138522878  ------------------EHDGKTLNLSKSKFGLRTIMTVSTVFFSLFIVSYSDRMLVHDW----RSLSEPWLLWVNTLILIITSFVFHRAKISSD-KNKFEKAKNILLLVGFLSFAFITGQLLVWQHFIGIGQYASTNPANAFFYLFTALHGLHLLGGLFFWGKATKKIFTENFNSKTKHSIELCAIYWHFLLVVWLILFGL-------
137836513  ---------------------------RAKKMMLWVGMISISMTFAGLTSAYVVSSSRADW----LDKFQIPNAFISTFLIVLSSATFYSAKKLLIKKKF-RKTELLTFFTFVLGLLFVYFQFKGFGDIINQGYGPESSITTSFLYVLVLLHLAHLFSGLIVLLVVFYQLQKGSYSGLKTLGFELAHLYWHFLGILWIYL----------
91216993   MEATTVAKTGTEGQAWG-GGEEQPLKASYGKLMMWFFITSDALTFSGFLAAYGFSRFKFEEWPIADEVFNMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHQMKKDKVVTYMALTILGGIIFLGSQAWEWKNFIHGEYG---------------------------------------------------------------------------
142919239  -----------------------------------------TVLFSLVFTSYLY---TLPPDQDTKYLLRPNLLWINTLVLFIITYFFNK-LTSDLKKKDPSKIKRNLLIAGGLTYLFLFGQIIFWFQLLKSGNYVSTNSYFANFYVFTALHGLHLFGGLFFWGIVSSKVLKQHKILEQEKNISALSIYWTFLLIVWLMFFLMIYI----
283379523  -----------------------------AVFGMIIF--SEILIFFGFAWAYFHVRWGNVAMDTPLNL--VPFFYITGTLNVASSIISF--IIYKNTSGEFSESEKLLSIATLIAVAFLSYQGDEYTFI---QCGLNHSWFITTFLIITGLHSMHVCVGVVLILLSIYYHDNDGSNRSEDFNI---GTYWHFVELVWVFLTFLLFLM---
143615631  -------------------------------------------------------------------------------IIVLSSVTLLIAKNKLVNRKSTNSIFSWVLITFTLGIVFIIFQFIGFNNIIDQGYYFQSAIKTSFIYVLSFLHIVHLVAGLIVLIVLMV-NTKKGKYVNDNLGFNLGSNFWHFLDFLWVYLFCFFYFFG--
226433056  --------------------------------GILAIIASEALLFITYFWGILHFALSPYPLSNEGIILTSSRMLILTITFILASASCMTACVQFLVEKGMSFEISSIICIIFLGECFASLQTTEYLHL---EYCINDAILGTLFYCVTGLHFTHVIVGLLLLLTYFIRLIEVYDTNSEWHSDQITLLYWHFVEIVWLFIEFLFY-----
190892332  ---QRLTSKPWLETGSVQLPDHHGVDRPPVKIGLFVFLGVVGALFSLAVSAYFMRAASADWWGMPV----PRLLWVNTVALALSSAALQWAKHEAGHGRMEN-LRPALVAAFALAVFFLAGQIQAWRELTAAGYVLADNPANSFFYMLTGLHGLHILGGLAVLANTSLRAFSTEVAADRLRSVDLSAIYSHFMLAVWLLLFALF------
220682067  --------------------------------GMLAIVISEALLFFAYFWGIFHFSLSPYPLTNEGIILTSSRMLVLTITFILASASCMTACLFLIEKGMSLEISSIIFIIYLLGESFVSLQTTEYLHL---GYHINDAISGTLFYCVTGLHFSHVVVGLLLLSIYFIRIVEVYDTNSEWHTDQITILYWHFVELIWLAIEFLFY-----
2493845   -------------------------------------------------------------------LFDFFNIILNTVYLFISGLCCNN-VLSSILCREYLLSKIILGSSIFLGLLFIWNQVWEFNILI---ITLSVNIFCTILFSIDTLHFMHVLVGIVFMIISIFNIQSKKIGDIRIVLIVCIIFYWHFVDIVWFFLLRFIYL----
166987275  --------------------------------------LSEVIVFGTLFCLCVITVEDDLS----PLSSPLELPLLGCFILTGSSVTVTTYHHYLGS----YYGRSFLLLTIILGFGFLVLQMFEFYDC---ECDFTFCVYGSVCFSTVGLHFLHVFGGLIALCFLYFFGDVVPSSN-----VDFVVWYWHFVDYIWLFVYLIIYL----
142227752  ---------------------------------LWIGMASIGMAFAGLTSGYVVSKSSLVSAGAWQTIPLPNEFLISTIFMVISSALLILASKRLKVE-MYKSSNLMIWFAFLFGCAFLYTQVLGWNDLMKNQGVFQSRPAGSWLYVITWFHWIHALAGVIVLLVASIRSSKGFFNEGNILQFKLSSQFWHFLGFLWIYLLLFL------
141757668  MSQFDISKLPKGSKGFMYDWGSDQRAFKGVPWGMWIFLLSDTFIFSCFLISLMTARASTVPWPPTSDVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMAIAVKYGYEKNR-KLCGWFLLATAIGGLTFVGMQAFEWSKLIFHDGVRPWSNPFGA------------------------------------------------------------------
137934388  -------------VTESHIGDHTPVVKIALKYGVIMFIVSEVMFFSAWFALYPMEAIGSTWPPAGIETFDPWLPLINTLILLCSGAAATWAHHAIAHENNRKDLVNGLIIAILLGVIFTIFQAYEYSHAAFS------------------------------------------------------------------------------
225012198  --------------------------NRAKKMMLWFGMISMSMTFAGLTSAYVV-SSSRSDWIQQIEL--PFAFTLSTLLIIFSSGSFYGALKMIQSQK-IKAAQGLLMLTLAIAIGFIYFQFQGFAAIIDQGYGPESSITTSYLYVLVLLHLLHLTAGIVIVLNVFFKTLKGKYLDGNTLGFELAVTFWHFLDLLWVYLFLFV------
140149601  -----------------------------------------TVLFSLIFTGYIY---SIPPEQDTMYLLKPNFLWINTFVLFAITYFFSK-ITGDLKKSETNNIKRNIIIVGGLSYLFLFGQLFFWVQLMQSGNYVSTNSYFSSFYIFTALHGMHLLGGLFFWGRVAGRILKMEQSKEEENNVSALSMYWMFLLIVWLAFFLMIYI----
146299420  ----TVTTANNDEKTWGGGHEIQPLGSSYGKMMMWFFIVSDALTFSGFLGAYGFSRFKFETWPLADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAVDAGHQLKKTKVAV-YMFLTIIGGLIFVGSQAWEWKNFIKGEYGAVETHGGS-------------------------------------------------------------------
300311625  -----------------------------------IFI--ESTVFALGIASYFYLRGQAPAWPPDSAPPDLLWGSLNTVIMLLSCLPNYLA-SQAAHRFDLQRVRLGLVLCLLFSLLFLGGRIGEFASL---NVNWSHNAYGSITWMLLGLHTVHLITDTFDTLVLTVLFFTGPVESKRYVDVSENGDYWYFVVISWLAIYAVIYW----
140066123  ---------------------------------LWIGIGAIVMFFAGLTSAYVVRK---PQGNWVEFILPDWFLFSTITII----ISSVILVIGKTKLKQEKAAFIFVFFAFLLGIGFAYFQFKGWQHLTNQGVFLGSNVSGSFLYVITLAHLVHLIGGLIALLITAINTKRGKYTNKDCLGFELTTIYWHFLGLLWVYLFFFL------
141853823  -----------------------------------------IVIFGVSTVLFSLILTSYLYTIPPEQLFKPNLLWVNTSVLFFVAFFFSK-IAKDLKKNDTTKIKKNLILVGVLSYLFLFGQILFWYQLMQDEKLVTTNSYFSSFYIFTAIHGLHLLGGLFFWGKVCSKTLKQNEIASQKKSLSALSLYWTFLLIVWLIFFLTIYV----
135355671  MQASSAISNTNTSGSW--GGGSKPLVAGYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVSYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAVDAGHHHN-KNRVAFYMLLTIIGGAIFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
306960083  -------------------------DYRMYSQGFRLFLFSELSLFFTIFWTFLDSSLCSLMWWSPLGVLSPSYFGINGM---ASLFLMMNSQILKYSRRNLVNCEFLLLICIFIGSFFLCFQCFEYSNNC---FVMNDGIYGNVFYIGTGLHGTHVLIGVFFLFLNFFRIKMCNFNWYHIQAYDMSIDYWRFLEWMWGFMFCLLYVWG--
60656569   --------------------------QKGLNLGVILFIVSEALFFLAIFWAFFHLGAQWPPGIEPINPFELP--LLNTIILLSSGATVTYAHHALIKGDRAGSLYGSVF-TVLLALIFTLFQAVEYN---VSSFTISDGAFGT-------------------------------------------------------------------
186473605  ----------------------------------------EGTVFALAVAVYFYLRTVNASWPMHAPPPSLLWGSLNTAVLILSVVPNELA-RRAANQGNRELARLWLAVCVGFALIFLVLRGFEFTAL---NVMWYANAYGSIVWTLLALHTTHLITDTVDTAVLAVLLYTGPYEGKRLVDTSENAFYWYFVVLSWLPIYAVIY-----
107735923  -----------------------LLVHSQCKIGFWLFIMSEVVIFLTLMFNCFWFNDIENISIS----YSFSVPIIETYLLVMSSLMISMFHSGVASDHSSK----YIYLALLFSLVFICFAVDEF---FNSSFNSLCSPYYASCFMLVGLHLSHVVVGSLGLIELI----HFNESELVRSKSEMIVIYWHFVDFIWLLVFIVVYI----
138367836  -----------------------TPQAKAKRMMLWFAMISMTMMFAGLTSAYVVSK----ARPDWLADFRLPAAFLSTLVILLSSFTFWMAFSMLKRDN-TKGVTSYTIITLILAVMFSISQWVGFSNIVADGYYFESTVTTSFLYVLILTHFAHLIGGIVVLLVVLIRHLK-GVYLNKPLGFSLAHTFWHFLG----------------
139406272  -------------------HEGATLDLSKGKLGLRYLMIISTIFFCLFIVTYS----DRLVYPDWQKMPEPLMLWLNTLILLISSAFFLNAQIAAKNNQFII-VKKRLIVIGVLALAFLIGQLIVWLQFINLGYYVSSNPANAYFYVFTALHGLHLLGGLIYWAITIRKVWMQSVVAKAKHTVELCAIYWHFLLVVWVVLFGL-------
142252202  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTALVWINTVILIFVTFFFNK-ISSDLKKNLTDKIKKNLIYVGGLSYLFLFLQLTLWYQLMKTGNFVDTNTYFSSFYIFTALHGIHLLGGLFFWGKVCSRIFKEKEYVKEEKNISALALYWFFLFIVWIVFFAI-------
86140736   -------------------GDSQPLKASYGKMMMWFFILSDALTFSGFLAAYGFSRFKFNQWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHQMKKNKVIWYMFFTILGGFVFVGSQAWEWANFISGEYG---------------------------------------------------------------------------
135624571  ---------------------------------------------------------------------------ISTLIILASSITMWLA-KKNVKKKLISKTSFWIVITFLLSIFFFLSQFLGFQELINKGYYFQSTVTTSFLYVLALLHLIHVFAGVIVLIVVFVNNKNKKYNDET-LGFELAETFWHFLGFLWLYLFVFLY-----
143019252  ---------------------------------------------GVLFTLFSVAYIGRMAYGDWRVLPEPLLLWFNSLVILMSSFAFHRANLSSKEKNN-RRTREYLFLAGALTLGFITGQLFVWRELVSFGYFASTNPSYAFFYLLTALHILHLLGGLIWLFVVYKSFTADDESSNFSLNVNLCAIYWHFLLVVWLILFAMLLL----
84999996   -----------------------------AIFGM--FIFSEIMVFSTFIWGFFHFRLSNPVMIIEV---NLEAFLQISDVLNAGSILISL-ILQRIEERGYFEVDYMLERLILIGFIFLSFQGDEYSLVKSYINNHWVTLY---FNVLTGLHSLHVYVGGIFALMQAFASENCGCQKDEDFN---AGMYWHFVEIIWIALTMLLFLL---
141793531  ---------------------------------LWIGIGAIVMFFAGLTSAYVVRKPQGNW----VEFLLPDWFLFSTITIIISSVVLIIGKIKIKQEKPAFNFVFTVFLLGILFSYFQFKGWDNLTNQGVFLTGKGSNVSGSFLYVITLAHLVHLIGGLIALLITAINTKRGKYTNEDCLGFELTTIYWHFLGLLWVY-----------
142577257  ---------------------------DSSRVALICFLGSITALFSLFFVAYVGRMAYGDWRILP----EPPLLWINTAVLIISSFLFQKA-KNLSNKFMFKNAKYYLMAAGLSAILFIAGQFKVWNELTSYGYFVDSNASFAFFYMLTGLHMFHMLGGLI-------------------------------------------------
283379527  -----------------------------AVFGMIIF--SEILLFSGFIWAFLHARWGNILIDTPLNLVPFMYI---TSTLNAASSIISFIMHKNATSENSDA-EKFIGMSALVAIAFLSYQGDEYSLLQT---GLNHNWFVTAFLIITGLHSLHVCVGIVLIVLSIYYHENDGSNRAEDTNI---GTYWHFVELIWVALTFLLFLM---
143054294  ----------------------ATKTNRANKMMLWFGMISMSMTFAGLTSAYVV-SSSRSDWIQQIEL--PFAFTLSTFLIILSSCTFH-GGLKMMQKDKIRESLSLLLVTLVLAFAFVYFQFQGFSGLIDKGYGPESTITTSYLYVLVLLHLAHLTAGIIIVSNVFIRALKGRYIKGNTIGFELALTFWHFLDILWVYLFLFV------
239813705  -------------------------HRSLMWWGTFGLIAIEGTIFAIAIGAYLYLRSQADSWPLGAPPPDLLWGSANTLILLASIWPNQKA-KRAAEARDLVRTRGWLLVCLLFALAFLVLRGFEFAAL---HTRWDHNAYGSVVWTLLGLHTVHLLTDTYDTAVLDVLLFTGPMEGQRFVDVSENALYWYFVVFSWLPIYAVIY-----
142647228  MSDLNLDKLPGGFKGMSEDIGSDQTTFKGVNWGMWIFLLSDTFVFSCFLIAYMVRASVVEPWPYPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYEKNR-KMCGWFVLLTAIGGLTFVGMQAFEWS-----------------------------------------------------------------------------------
195984827  ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMILFIVSEIMFFSSLAPVFNIGGVWPPAGIEAISPWGLP--LLNTIILLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEALQGLVITIMFAVIFTGLQGFEY---VNAPFAMSDSVYGSVFFM---------------------------------------------------------------
49424820   --------------------------QKGLNLGVILFIVSEALLFLAIFWAFFHLGAQWPPGIEPINPFELP--LLNTIILLSSGATVTYAHHALI-KGDRAGSLYGSIFTVGLAVIFTFFQGVEYN---VSSFTISDGAFGT-------------------------------------------------------------------
49424848   --------------------------QKGLNLGVILFIVSEACFFVAIFWAFFHLGAQWPPGIEPVNPFELP--LLNTVILLSSGATITYAHHSLI-KGERSGAIYGTIFTVILALIFTLFQGIEYN---VSSFTISDGVFGT-------------------------------------------------------------------
237846866  -----------------------------LRMGMILFILSEVAFFHSSLAPTPEIGSTWPPGICPIDPFSVP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSIKEKSG-KDTKTALMITIMLGVYFTFLQAGEYME---APFTIADGIYGT-------------------------------------------------------------------
237846848  -----------------------------LRVGMILFILSEVAFFHSALAPTPEIGCTWPPGITPINAFSVP--LLNTAVLLASGATVTWAHH-SLTEGSGQEAKQALLLTIILGAYFTKLQLAEYQE---ASFTIADSVYGS-------------------------------------------------------------------
142675592  ---------------------------------FIVFGIA-TVLFSLVFTSYLY---TLPPDQDTKYLLRPNLLWINTLILFFVTYFFNK-VTNDLEKKDTSKIKKNLLIIGGLTYLFLFGQTFFWFQLLKSGNYVSTNSYFANFYVFTALHGLHLFGGLFFWGIVSSRVLKQNKILEQKKNISALSIYWTYLLIVWLMFFLMIYI----
14279208   --------------------------------------------------------SWPPQNILSFNPFKIP--LLNTIILLISGISITWCHHSILXNSYKSSLIS-LLLTIMLGIYFSILQKME---XYEASFSINDSVYGSTFFLTTGFHGLHVLIGXTFLIVCLLRLF---------------------------------------
83627872   ------------------QGFHTTNVASGLRWGMILFIVSEVAYFHSSLAPTPELGSAWPPGVSPLNPFQVP--LLNTAVLLASGVTVTWAHHSILEG-DKKESFQSLLLTVILGAYFTFLQAGEYIEAPFTIA----------------------------------------------------------------------------
140015497  ---TDVAESSTSELAYGRDDHHHLPTNTGLKITMWAFLGSDCLLFGSLISTYLLLRNRVGPGPTAADLFDIPFTSVSSFVLLMSSLTMVLAV-TSIQRAEMERCKLWLLTTAAL------------------------------------------------------------------------------------------------
134437588  ------------------------------------------------------------------NMPEPWLLWFNTGILVISSLVFHQTTKY-AKNDLFDKTKNGLYFIGFLAYSFLIGQLIVWYQLMNTGYYATSNVANAFFYLFTTIHGLHIIGGIYFWGKTTSKFIKRSLKKEEINNLIICAVYWHFLLAVWLVLFGL-------
158427186  ------------------EGHHTKVVQFGLRYGFIPFIVSEVMSPFAFFRAFFHSPLAPAWPPKGIGVLNPWEIPPNTLIPLSSGAAVTWAHHAILAGKERQAVYA-LVATVSLALVLTGFQGMEYSQ---APFTVSDGIHGPTSFSATGFHG---------------------------------------------------------
195984853  ------------------EGQHTIAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFSSLAPVFNIGGIWPPSGIEAISPWGLP--LLNTIILLSSGASVTWAHHAIVAG-SKKEALYGLAVTTIFAVVFTCLQGFEY---ISAPFSMSDSVYGSVFFM---------------------------------------------------------------
237846856  -----------------------------LRFGMILFILSEVAFFHSSLAPTPELGCTWPPGITPINPFSVP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSMVEANS-KETKAALGLTIVLGVYFTFLQLGEY---IEAPFTIADSIYGT-------------------------------------------------------------------
140246038  ---------------------------------IIIFGVS-TTLFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTNLLWINTLVLIL--VTIFFNKISKDLKNGVTSSIKRLIYVGGLSYIFLFLQLALWYQLMQTGNFVSTNTYFSSYYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFKSSEFKNEEKSINALSLYWLFLFIVWLVFFTI-------
309779341  -------------------PNASPALPHAGRIGLRVFMAVVTALFSLLILAYAMRMREPDWMPVPHPVL----LWWNTGVLALASAAMELA------RRARAHLTIWLLAGGALAALFVFGQWAAWQQLSATGQGVAVNPSNSFLYVFTGLHAAHVIGGLVVWAVTVARVRKHA--DRTRRAIDLCATYWHF------------------
142290130  -----------------------------GKLMMWFFIVSDALTFSGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHHMDKNKVVFYMALTIVGGAVFVGSQAWEWAGFIKGEYGAVETRGGQIF-----------------------------------------------------------------
139759369  -----------------------------------------------------------EWPPWGQPRLPIESTAFNTLLLIISAFAV-YQSRKLLKNNLITRASQFHMGAILLGLCFLLLQGYEWVQLLQFGMTLSSSVYGALFYLIIGAHGLHVFSALVLMSYGFVHFKREKSSETISSNILPMQILWYFVVGIWPLLYTLVYLI---
140908149  -------------------QEQGAVSLPAPRVGLWVFLAVVTSLFGLFAVVY----NMRAEFPDWRPLPDPNLLWFNTALLILGSIALQRA-RSISEKPNLDGLKWSLTTGGLLTIGFLFGQLIAWRQLAGSGYAFTTNPADAFFYLLTGIHGLHLLGGLWFWARANLKVWGN-------------------------------------
143066703  -------------------------GQHIRKAGIWVFLMSEVMVFATFFSSYLRMRTEWPGGAAGTGDFWTMLPAVNTFALIISSYTIVLALKIAKSHDKKAAIRNYLIITLALGTMFIVLKLVEWSHLIAEGFTIGTEQ----------------------------------------------------------------------
139592468  -----INSTKKFVEHHVAHHFDTAKQEDSAKMGMWFFIAQEILFFSALFVAYGIFRAMYPMFIEASHLLSWKMGGLNTLFLVTSSFTMVMAVRSSQISDNKN-LLLHLWLTFMFATFFLIVKYFEYASKFEHGLLPA-------------------------------------------------------------------------
124005245  --------------------------REPFLFMLWTAIAGISIMFLALTIIYSLRKGQHQWQAVSLPL----AFWLSTFSIITSSLTL-WQTNQAVKKEQFRRAKILLGTTLGLGLLFIGLQVVGWQQLIAQKVYLSNSLGGSFIYIISGLHIAHILGGILFLTLIFIDIARHSINPPNQLRLKLVTIYWHFVDV---------------
137021996  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTSLVWINTVILIFVTFFFNK-ISSDLKKNYTNNIKKNLIYVGGLSYLFLFLQLILWYQLMKSGHFVDTNTYFSSFYIFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFKEKEYIKEEKNINALSLYWFFLFIVWIVFFAIV------
190349549  --------------------------------GFFLFILSEVLIFASLFVTCLWFRDSNDINISEYNELPLLGSFLLLGSS----VTATCYHLQMNLNSLQ------LVLTIVLGMLFIILQGVEYDESTVNLF---SSVYHASCFTTISLHFSHVLIGLFLLCGLLIYTPKM----VKLYYSNLVIWYWHFVGYIWLLVYSVVYI----
135745704  --------------------------NRAKKMMLWFGMISMSMTFAGLTSAYVV-SSSRADWIQQIEL--PFSFSISTFLIVASSFTFHLALKMLKKNKNKY-TQLLLIMTLGLAIGFVYFQFQGFNGIIESGYGPESSITTSYLYVLVLLHLAHLIAGIIIVLIVFFKTISGSYFNGETLGFELALTFWHFLDILWVYLFLFV------
27262537   ------------------EGMHTFIVKQGLKMGMILFIISEIFFFISLFWAYFHSMLSPSWPPKGIIFFNPYEILLNTMVLLMSGFTITWSHYSILNNKKLMALVSLLLT-VSLGIYFSLLQYMEYKQAL---FTINDGICGSVFYMLTGFHGLHVI-----------------------------------------------------
136975401  -----------------------------------------TVLFSLIFTAYIY---SIPPEQDTMYLLKPNLLWINTLILFFVTYFFSR-ITKDLEKKETLKIKKNLIIVGALSYLFLFGQLTFWTQLMKSGNYVTTNTYFSSFYIFTAIHALHLLGGLFFWGKVSSRVFKQNKILDEEKNISALSWYWTFLLVVWLVFFLMIY-----
49424834   --------------------------QKGLNLGVLLFIVSEALFFLAIFWAFFHLGAQWPPGIEPINPFELP--LLNTIILLSSGATITYAHHALI-KGDRSATLYGSIFTVLLAIVFTFFQGVEYT---VSSFTISDGTFGT-------------------------------------------------------------------
143613642  ---------------------------------IIIFGIS-SVLFSLIFTGYLY---SLPPGQDTTFILKTNMLWINTLVLIMVTYFFDK-IRRDFNNNLTNNIKKNLIIVGALSYLFLILQLILWYQLMIDGNYVSTNTYFSSFYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVTSKIFKERDYKKEERSITALSVYWLFLFIVWFVFFTIMFV----
136447532  ----------------------------------------------------------------------PFAFMVSTFLLVLSGYTAVKMRLHYQEEN-IDKLYRSLKSTFILGLLFIAFQIFGWKELTDRGINFTGIPSGSFLYVLSGIHVLHLLGAMTFAVILLVEFRKAQTNPYEKLRIRLFTVYWQFMDAVWLILFLLF------
135472890  -------------------------------------------------------------------------------------------------NDKIKNVSILLFTTIFLGIIFIVLQFLGFNQIIDNGYGPTSTINSSFIFLIAFVHAIHVLVALIALIVVFTKNIKGLYNSKDLIGFELASIFWHFVDILWIYLFIFLVFFG--
4102649   --------------------------------GMLSIIISEALLFITYFWGILHCLVYLLIHYMMKGIYNISRCWYYINFILASASCRTACLQFLIEKGMSFEISSIVCIIYLLGECFASLQTTEYLHL---SYYINDAVLGTLFYCVTGLHFAHVIVGLILLLIYFIRIWSYSYIGISYVVFTMTILYWHFVEIVWLFIEFFFY-----
141296756  -----------------------------------VLLSVVSIFFMLMIVAYGGRMLYQDWQPTP----QISLLWANTGLLLLSSLCLQAALMWTRADQ-VQWVRGALVGAGVLTVFFLVGQLVAWKQLTAMVLGDFSNPSVGFFFMISGIHGLHMMGGLVALIRAISRAFGQSDVRAMEHSVSNCALYWHYLLGVWLLVFGLL------
138277552  --------------------------------------------------------------------------AVNTFALIISFYTIVLALKTAKAKDKKTAVRNYLIATLLLGSMFIVLKLVEWSHLVAEGFTVGT-VQGSIFYVATGAHGLHVFVGLLIMLYLVFKADTVGYDEDNGQGIE--------------------------
142696120  -----------------------------------------SILFLFITNAYLFRMNFQDWSPVPI----PSLLWFNTVCLALASVGMAWS-KSGAKAADHQKTKVGLAIAGVFVVVFVSGQTWAWQELNASGYFLSSNPANTFFYLITALHAFHVIGGLVAWFIVTLRVFKGDATMLQPESVGLLGAYWHYMLLVWGVLFAML------
300694614  ----------TLPRPFVPDAPR--VSPSTSRIGLTVFMAVATTLFSLLLLAYAMRMREPDWQPIP----HPALLWWNTA------ALMLASAAMQRARRITAHQVAWLLAGGALAAVFVIGQLAAWRLLAAAGQTVSINPSNSFLYLLTGLHGLHVLGGLVAWGV-TIMHLRRGDPVQTRRATSLCAIYWHF------------------
135024226  --------------------------------GVWAFVLGDMIMFTMFFATFLFYREQGELFSQSQALLNRDYGVINTLLLLTSSWFVAISV-SLYRNADTELGAKFLIPAFACGAGFVVIKFFEFGEKISAGITLNTNEFFILYFMFTGI-----------------------------------------------------------
135624572  -----------------------------GKLMMWFFIVSDALTFSGFLAAYGFSRKNIDTWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHHMQKQKVAFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWNNFIRGEYGAVETTGGQIF-----------------------------------------------------------------
209547254  ---------------------HGTGNASLTFWGTSAFMLIEGTGFALAIAVYFYLMSLAPRWPIEAPPPDLAAGTILTLLLLVSVVPNVLVSRW-AKQRDLRKVRAGLIAMTILGVLPLIPRAFEFSAL---HINWDDDAYGSIVWTLLGLHTTHIVTDLVDTVVLFLMFSKHGDNTRRYGDVEDNALYWNFVVLAWLPLYGCIYWV---
142239768  ------------------------------------YLMIVSSIFFCLFIVTYSDRLVYPDWQKMPEPFLLWF---NTLILVISSFVFV-SVQKGIKNNFFELVKKRLLIIGCLALAFLVGQLLVWLQLINLGYYVFSNPANAYFYVFTALHGLHLLGGLVYWVITIRKVWALNIISEAKHTVDLCAIYWHFLLAVWIVLFGL-------
153127298  --------------------------------GFFLFILSEVLIFASLFVTCLWFRDPNDINISEYNELPLLGSFLLLGSS----VTATCYHLQM------KLSSLHLILTILLGVLFIVLQGVEYDESTVNLF---SSVYHASCFTTISLHFSHVLIGVFLLGGLLLYTPKM----VKLYYSNLVIWYWHFVDYIWLLVYSIVYI----
739586    --------------------------------GMLSIMMSEALLFFTYFWGMLHFSLSYPLSNEGIIITSSRMLILTITFMLASASCMTACLQVFMEKGMSFEISSIICMMYLLGECFASLQTTEYLHLSYH---MNDTVYTTLFYCVTGLHFSHVVMGLLLLMMYFMRMMEMYDTSTEWFMNQITILYWHFVEMIWLFMEFLFY-----
140336168  -------------------------------------------------------------------------------------------IVAKKRLNNQKTSSNLIFGTFFLGILFTYCQFRGWQFLTNQGVFPGSNVSGSFLYVITLAHLIHLIGGLIAILITAIKTSKGQYSFDDCLGFDLTSIYWHFVGLLWVYLFIFL------
195934694  -----------------------------AIFGM--FIFSEILVFSTFIWGYFHLRLS---NPILLAELNVEAYLQISDVLNTGSILVSI-ILHRVQESANFETDFFMEQLLLIGFIFLSLQNDEYSLILSYVNNYWMTLY---FFILTGLHSLHVCAGGIFVLIQSYFYEGDGSQRDEEFN---AGVYWHFVEMIWIALTMLLFL----
138703972  -------------------QEPGPLNASYGKLMMWFFIVSDALTFTGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHKMQKDKVVLYMFLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
136403516  ----------------------------------------------------------------------------------MSSFAFHKATLSLKENNN-RRTREYLFLAGALTLGFITGQLFVWRELVSFGYFVSTNPSYAFFYLLTALHILHLIGGLIWLFVVYKSFTAEDESSNFPLSLNLCAIYWHFLLMVWLILFTMLLL----
218460735  ----------------LPDHVGTERPAPAVKIGLFVFLGVVGAVFSLAVSAYFMRAASADWWATPV----PRLLWVNTAALALSSAALQWARREALHGR-VERLRPALAVAFALAVLFLAGQIQAWRELTAAGYVLADNPANSFFYMLTGLHGLHILGGLAVLGHTTLRAFATDIASDRSLSVDLSAIYSHFMLAVWLLLFVLF------
139161980  ---------------------------------IIIFGVS-TTLFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTNLLWINTLVLIL--VTIFFNRISKDLKNGITNTIKRLIYVGALSYIFLFLQLALWYQLMKSGNFVSTNTYFSSYYFFTALHGIHLLGGLYFWGKVSSKIFKEKDYNKEEKSINALSLYWLFLFIVWLVFFAI-------
137150936  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFSGYLY---SLPPEQDTTFILKTYLLWVNTLVLIFVTFFFNK-ISSDLKKNLTNKIKQNLIYVGGLSYLFLFLQLILWYQIMKSGYFVDTNTYFSSFYIFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFKLNEYVNEENNINALSLYWLFLFIVWIVFFSI-------
268537519  ------------------QGLHTIVVKQGLKYGMLLFILSEVLFFFSFIAPNIELGAVWPPGINPLNPFSVP--LLNTAVLLSSGATVTWAHHALISGKKTEA-INGLTTTVVLGVIFTALQAMEYYEAPFA------------------------------------------------------------------------------
307069534  ----------------------------NNKFGIWLYLMSDVLMFSTFLTVYFVLGYNYIKINKIKNIFNIKIIFLNTLLLLFSSLFLYYSIYNFKIKNKFN-ILKFIILTIISSFLFIFIEYLEICNLLKNNIKPKNNVFFSCFFTIIFFHGIHVLIGIFILILIFLKILKFNINNENKNNLKYLSMYW--------------------
49424854   --------------------------QKGINIGVILFIVSEALFYLAIFWAFFHLGAQWPPGIEPINPFELP--LLDTVILLSSGATVTYAHHALI-KGDRAAALYGSIATVLLALIFTLFQGVEYN---VSSFTISDGAFGT-------------------------------------------------------------------
142952422  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTYLLWINTLVLIFVTFFFNK-ISSDLKKNLTNNIKKNLIYVGGLSYLFLFLQLILWYQLMKSGNFVDTNTYFSSFYIFTTLHGIHLLGGLFFWGKVSSRILNEKDYANEEKNINALSLYWLFLFIVWIVFFMFIY-----
135437359  -----------------------HIGKLGLRYIMIV----STIMFCLFIVTYG-DRMIYDDWIRMPEPF---LLWINTIILFISSFVFVR-IQIASKKNQFEKVRRDLFIIGFLALAFLIGQLFVWQNLVDDGYYVSGSPANAYFYLFTALHGLHLLGGLVYWVMTIRKVWNINNIDIRKHTIELCSIYWHFLLAVWIVLFGL-------
135341086  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTSLLWINTLVLIFVTFFFNK-ISSDLKKNLTSNIKKNLIYVGVFSYLFLFLQLIFWYKIMKSGNFVTTNTYFSSFYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFKEKDYTIEEKNINALSLYWLFLFIVWIFFFAI-------
143048352  --------------------------NRAKKMMLWFGMISMSMTFAGLTSAYVV-SSSRADWIQQIEL--PFAFTLSTIFIILSSGTF-YAALKMLRSKNISATQGLLLLTLLLALAFIYFQFQGFNGIIEKGYYFESTITTSYLYVLVLLHLAHLIAGIIIVLNVFFKTLKGKYVEGNTLGFELALTFWHFLDILWVYLFLFV------
289633528  ------GAAPALMLDVRHLPSFGFGHRSLMWWGTMCLMLIEGTVFAIAAMMYFYLRSLTARWPLNAAPPELLWGTANTVILLVSMWPNQLA-KQAADRQQRARARLWLIICLLFAVVFLVLRGFEFAAL---NVSWYTNAYGSVVWLLLGLHTTHLITDAIDTAVLGVLLFTGPFEGKRFVDVSENAMYWYFVVLSWLPIYAVIYL----
195984849  ------------------EGQHTVAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTDITAISPWGLFLNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEAMQGLGITLAFAIAFTAMQAFEYS---SAPFGMSDSVYGSAFYM---------------------------------------------------------------
12249161   ------------------------------KMAFWLFLASELIVFLTIIFCCFWYIKGSSVAIS----YPLGIPILETYLLIMSSFFISAFHSNLASVN----GRIFVYLSLVCSLLFIFFAVDEFLNSVVNSLC---DPYYASCFMLVGLHLSHVILGSFGL----YELSGFQLSSFIRWKNNMLIVYWHFVDYIWLLVYLVVYIV---
138870503  -------------------QEPGPLNASYGKLMMWFFIVSDALTFTGFLISYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNQKDKVVFYMFLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
139832414  -----------------------------GKLMMWFFLLSDAFTFSGLLITYGLVRSANPAWPIPEKVFELVFVGLMTFILIMSSVTMVLAV-EAGHRMDRKAVEKWMLWTIVGGFAFLSCQAWEWSHFITGTGVPTIQNTFGT------------------------------------------------------------------
158020659  -----------------------------SVFGMLIF--SEILLFFGFIWDYLHARL---GNIYIDMPLNLEPYLNITSSLNITSSVISI-LVYKMTVSHFSDFEKWLTSAFFIGSLFLSYQGDEYTFL---QCGLNDSWFSLAFLIITGLHSLHVCVG-----VLFICLSVNYHDSDGSNRVENIGTYWHFVELIWVALTMLLFLM---
237846846  -----------------------------LRVGMLLFILSEVAFFHSSLAPTPELGCTWPPGITPINPFSVP--LLNTAVLLASGATVTWAHHSITEANAKEAKQA-LGVTLALGVYFTTLQLAEYKEAT---FTIADSVYGS-------------------------------------------------------------------
116625949  ----------------------------------------------MLIAVYFYLRLRVDVWPAPVHLPGLTLPSLALIPLFASCVGSYLA-SEAAKKNSRAGMLLGLGLNLGLATVFLVLRALEWSRL---NFTWASDAHGSIFWTILFLHSYDIIADVLMTAVLLTIVASGHYGPRQRIGVHVDSILWYFLVGIWIPLYAVIYW----
140914889  ---------------------------------IIIFGVS-TTLFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTNLLWINTLVLIL--VTIFFNRISKDLKNGVTNTIKRLIYVGGLSYIFLFLQLALWYQLMKSGNFVSTNTYFSSYYFFTALHGIHLLGGLYFWGKVSSKIFKEKDYNKEEKSINALSLYWFFLFIVWLVFFTI-------
139892945  ------------------------------------YLMVISTIFFCLFIVTYSDRLVYADWKSMPEPITLWF---NTLILFLSSGFFVSAQIASK-KNNFEIVKKRLIAIGLLSLVFLVGQFIVWLQLINLGYYVGSNPANAYFYVFTSLHALHLLGGLIYWFLTIVWVLSNIIVAKTKHTVELCAIYWHFLLAVWIVLFGL-------
116252787  ----------SVQLPGHDGAERQRLPAPAVKIGLFVFLGVVGAVFSLAVSAYFMRMASTDWWATPV----PRLLWVNTAALALSSAALQWAKREAVHGRM-EVLRPALAAGLALAIFFLVGQIQAWRELTAAGYVLADNPSNSFFYMLTGLHGLHILGGLAVLAHTTVRAFSTAVATDRLRSVDLSAIYSHFMLAVWLLLFALF------
307100489  -------------------------------------IISEALLFITYFWGILHFSLSYPLGSEGIIITSSRMLILTITFILASASCITACLQLFIDKSMSLEISSIIFILYILGQCFASLQTAEYLHL---SYYINDTIYSTLFYCITGLHFSHVIIGLLLLIIYFIRMVEVYDTNTEWHTDQITILYWHFVEVIWLFVEFLFY-----
137150342  -----------------------------------------TVLFSLIFTGYIY---SIPPEQDTRYLLKPNFLWINTFVLFVIAYFFSKITSDLKQKETIRIKRNIVLVGG-LSYLFLFGQLYFWVQLMQSGNYVSTNSYFSSFYIFTALHGMHLLGGLFFWGRVAGRILKMDKILDEENNISALSMYWMFLLVVWLAFF---------
138500650  -----------------------PLDAAYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVAYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNDKNRVAFYMLLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
136363706  -----------------------------------VLLSVVTIFFLLMIVAYGGRMLYQDWRPTP----QINLLWGNTGLLLLSSLCLQAALMWARADKTAW-VRGALVGAGVLTVMFLVGQLAAWQQLTGMVLGDFSNPSVGFFFMITGIHGLHMAGGMVALARASAKAFGQSDVRAMEHNVSNCALYWHYLLGVWLVVFGLL------
135692933  ---------------------------KAKKMMLLFSMLSIAMTFAGLTSAYIVSK----ARPDWLKNFELPFSFLSTAIIVLSSITIWIAKKNLKKNNNSKST-NWLFITFVLGVLFIILQFVGFNSLISKGFFFQSTITTSFLYVLTVLHLAHLFAGMIVLSVVIYNNHKGKY-----------------------------------
137293914  -------------------------------------------------------------------------------------LTIQFAKHNLAKNISKKSVLSWLSLTLILGITFCILQFLSFKGLIEMGYFFQSTITTSFIYVLTFLHAVHLFAGIIVLLVLLYNTSKNK-YQVNKLGFNLGVTFWHFLDILW-------------
137004645  -------------------HEGQTLSLSKYKVGLRTIMIVSTVLFSLFIVAYSDRMLV----QDWRNMPEPWMLWLNTAILLLSSIVFHFTQSYSKRE-LYEKTKNCLYFIGFLAYAFLIGQLIVWYQLMGTGYYATTNVANAFFYLFTTLHGLHIVGGIYFW-----------------------------------------------
241205303  LSGQRLTSKPWLETGSVQLPDHHSTERRPMKIGLFVFLGVVGALFSLAVSAYFMRAASADWWAMPV----PRLLWVNTAALALSSASLQWAKREAGQGRMEN-LRPALAAAFVLAVAFLVGQVQAWRELVAAGYVLVDNPANSFFYMLTGLHGLHILGGLAVLAHTTVRAFSTDVAPERLRSVDLSAIYSHFMLAVWLLLFALF------
299069930  ----------------------------AGRIGLRVFMGVATTLFSLLILAYAMRMREADWMPIPHPVL----LWWNTGALALASAAMQMA------RQASTRRAAWLLAGGALAALFVIGQWTAWQQLSASGQGVTVNPSNSFLYVFTGLHALHVIGGLIAWGITAARLRA---DPERARRVALCATYWHF------------------
258649913  -------------------GQXTXAVQXGLXXGMILFIVSXXMFXFAFFWAFFTSSXXPVFNIGGVWPPPWGLPXLNTILXLSSGATVTWAHH-AIVGGXKKEAXTXLXXTLTFAXXFTAMQAFEYS---XAPFXMSDGVYGSXFXMATGFHGFXVIXXTXXLXIXTFXXXXXHFSRQHH------------------------------
170692834  ---DQQGAAPALMLDVRHLPSFGFGHRSLMWWGTVCLMLIEGTVFAIAAMAYFYLRSLTAHWPLDAAPPALLWGSVNTAVLLLSMWPNQLA-KRAADCEQRGRARLWLAVCLLFAVVFLVIRGFEFAAL---NVSWYANAYGSVVWLLLGLHTTHLITDAVDTAVLAVLLFTGPFEGKRFVDVSENALYWYFVVLSWLPIYAVIYL----
142226426  -------------------------------------------------------------------------------------------------KNEFEKAKNYLLLVGFLTFAFITGQLLVWQHYVNLGQYASTNPANAFFYVFTAIHGLHVLGGLFFWGRATTKLFTKNFSLKIKQAIELCAIYWHFLLIVWVILFGL-------
141980171  -------------------------GQHIRKVGIWIFLMSEVMVFASFFSSYLRMRTGWCTDWAIKDLATLAPGAINTFALIISSYTIVLALKAAKNTNRKAAVRNYLIATLALGSLFIVLKLIEWSHLIAEGFT---------------------------------------------------------------------------
102039    ---------------------------------FIWFVISELVLFISFF--YVVFSLVLFVCVEFAFVFDVFNLLINTFLLFVSGLFVNFVLFLFWFR-FFLCVLFVLWSAILFGFLFLWNQVWEFALLF---VTCSCGVFGSILFLIDLLHFSHVLLGIFLLFICFGRCFNFLSMDTRFVFLYVVCLYWHFVDCVWFFLLRFVY-----
140392122  ----------------------STKTNRAKKMMLWFGMISMSMTFAGLTSAYVV-SSSRADWIQQIEL--PFAFTISTLLIVLSSGSFYGA-LRMLRVNKIKETQLLLLVTLGLALAFVYFQFQGFNGIIEKGYGPESSITTSYLYVLVLLHLAHLTAGIVIVLNILFKTLKGVYVQGNTLGFELALTFWHFLDILWVYLFLFV------
135380120  --------------------------RKAKKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIVSSSR----PDWLDSFSLPLFLVSTLSIGLSSIFFQLAKFNLDKNTFRKNVNIYLGLTGVLAIIFVVSQFLGFEEIISLGFGPGSSVTTSYIYILVLVHLLHLLAGIIALSVVIIR-FNNQKYDNSKLGFELALIFWHFLGALWIYLFLFI------
148876798  --------------------------------------ASEGLLFISFFWASLHSLSSPSLGVWPAEGFYVPDPCELTFTLLLSNAAVSLGGAFVSLEISSSFWVLFSLFSFILAWTFMSLQIKEFR---IMGLSINDSVYSSVFFFLTGLHFFHLVVGLFLLSLFFWGWFLNLRVSEVHLFYNLQNFYWHFLEILWLFIFLFLY-----
107735980  ------------------------LHNKSCKISFWLFIISEVIIFLTLMFSCFWFNNSHNITIS----YSFSVPLVETFLLIMSSIFVSLFHGSV----VSSSSRSNIIFALLFSLVFIFFALDEF---FNSLVNSLYNPYYASCFMLVGLHLSHVVIGSVGLLELLEFNQCILVRSKS----EMLVIYWHFVDFIWLFVFMVVYI----
141250885  --------------------------RKAKKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIVSSSR----PDWLDSFSLPSFLISTFSIVLSSVFFQLAKFNLDKRNALTENVIYLCLTAILAIIFVISQFLGFEEIISLGFGPGSSVTTSYIYVLVLLHLLHLFAGIIVLSIVIIR-FNNQKYEKSKLGFELALIFWHFLGALWIYLF---------
140004395  -----------------------------------------TIMFCLFIVTYG-DRMVYDDWVRMPEPF---LLWINTLVLVISSFVF-IRIQLASKKNNFEKARRELFFIGFLAVLFLIGQLLVWQDLIQAGYYVSGSPANGYFYVFTTLHGFHLLGGLVYWMMTINKVWK--------------------------------------
289511351  --------------------------------GMISIIISEALLFITYFWGILHFSLSPCPLSNEGIVITSSRMLILTITFILASASCITACLQIFEKGMSFEVSSIICILYLLGECFASLQTTEYLHL---SYYINDTIYSTLFYLVTGLHFSHVIIGLILLLIYFIRIVEVYETNTEWFASQITVLYWHFVELVWLFIEFLFY-----
140842285  -------------------------QERAKKMMLWVGMISMSMTFAGLTSAYVVSSTRADW----LSKFDLPSAFISTFLIATSSLTFFLA-KQSLNNGNKKRTKLLILSTIGLAMLFVYFQFKGFGDIIDQGYYFESSITTSFLYVLILLHLAHLFSGLIVLMVVYYQLQKG-------------------------------------
139108291  -------------------------------------------------------------------TFELPNAFISTLLIILSSITISMSQRF-IKKGKRELSIVLLLITFALGIAFVWQQYAGFEDLRNAGLFPTSTVSTSFIIGITLMHAFHVFAGIIVLLVVIYNHFKYKYTSDDLLGFELGAIFW--------------------
142667211  ------------------QHDGKTLYLSKAKLGVRTIMVVSTVIFSLFVVSYSDRMLVHDW----RSLSEPWLLWINTLILIFTSFVFHKAKILSD-KNEFEKAKNYLLLVGFLTFAFITGQLLVWQHYVNLGQYAATNPANAFFYLFTALHGVHVLGGLFF------------------------------------------------
140157391  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFSGYLY---SLPPEQDTTFILKTYLLWVNTLVLIFVTFFFNK-ISSNLKKNLTNKIKQDLIYVGGLSYLFLFLQLILWYQIMKSGYFVDTNTYFSSFYIFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFKLNEYINEENNINALSLYWFFLFIV--------------
139228847  --------------------EPRPLNASYGKLMMWFFIVSDALTFTGFLISYGFARKHIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNNQKDRVVFYMFLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
195984821  ------------------EGQHTLAVQKGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPTHIVAISPWGLFLNTVLLLSSGASVTWAHHAIVAG-FKKEAMLGLYVTLIFAIAFTGMQAFEYA---NAPFSMSDGVYGSVFYM---------------------------------------------------------------
148876810  --------------------------------------ASEGLLFISFFWASLHSLSSPSLGVWPAEGFYVPDPCELTFTLLLSNAAVSLGGAFVSLEISSSFWVLFSLFSFILAWTFMSLQIKEFR---IMGLSINDSVYSSVFFFLTGLHFFHLVVGLFLLSLFFWGWFLNLRVSEVHLFYNLQNFYWHFLEILWLFIFLFLY-----
307100530  --------------------------------GMLSIIISEALLFITYFWGILHFSLSPYHLSSEGIIITSSRMLILTITFILASASCITACLQLVEKGMSFEISSIIFLLYIIGECFASLQTTEYLHL---SYYINDTIHSTLFFCVTGLHFSHVIIGLLLLIIYFIRMVEVYDTNTEWHTDQITILYWHFVEVVWLFIEFLFY-----
218679297  ----------------------------------------------------------------------------------MSSAALQWAKREAQHGRM-ESLRPALATGLALAVFFLAGQIQAWRELTAAGYVLADNPANSFFYMLTGLHGLHILGGLAVLAHTTVKAFAADVAPERLRSVDLSAIYSHFMLAVWLLLFALF------
140022265  --------------------------------MMLLFLLSITMTFGGLTSAYVVSKGR----PDWLIDFTLPISFTSTILLVISSVTIHCAKLFLTKPNGKSKSLNFLWATFVLGIAFLFFQFNGFNDFIKQGYYFQSNVTTSFIYVLAFVHILHLIAGLIVLSVLIYKTYNNKYQDSN-LGFSLGVTFWHFLD----------------
139630505  --------------------HRSSTGIPTGRLAVWWVVASEIFIFGGLIACFVLFKLNGTPGFEDAAKTSVAAGAFNTFVLLTSSLTVVLAHA-AIERGDRQKAFNYIWCTFGGGIVFLIVKTFEYSGKIISG-----------------------------------------------------------------------------
141032151  -------------------EAEGAFESANEKVALSIFLVVASVVFSLFTVGYILRMELPDWRP----LSEPTQLWFNTALLVLSSALFQWARNITKSGHEKNVRIA-FFGGGVFAILFIVGQLITWSNLQSAGYFMASNPANAFYYLLTGLHALHLLGGLWVWSKSSIRLLSGGETKDIKLSIELCTLYWHFL-----------------
135687339  ------------------EGGNKPLNASYGKLMMWFFLVSDALTFSGFIVSYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAVDAGHHMK-KNKVAFYMFLTIIGGAVFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
142648880  -------------------------------------------MFSLVFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTYLLWINTLVLIIVTFFFNK-ISSDLKKNLTDKIKKNLIYVGGLSYLFLFLQLMLWYQLMKSGNFVDTNTYFSSFYIFTTLHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFKLNEYANEEKNINALSLYWLFLFIVWIVFFMFIY-----
138415404  ---------------------------------------------------------------------------LNTLVLLAGSYTLIL-TKRAYRNDQTELYKRYLGATLVLTFIFLVLQVIGWQQLFSQDIFINSSTSASYLYVISGLHFAHVVAGIPFLGIFLYTAWKRMRDPEKKLKLRLLTLYWHFIDALWIYLVLFF------
453389    ---------------------------------FVWFVLSELLLFASFF--YVVFGLVLYGFVFYWYFLDIFNLLINTFLLFVSGLFVNFVLFCF-WFRLYVCCMFMLWCAILFGFLFMWNQMWEFALL---SVTCSCGVFGSILFVIDLLHFSHVLLGCILLFICFGRIFNFSCMDTRFIFLYLVCFYWHFVDCVWFFLLRFVY-----
137308110  MNKQKSIFQLLTEKPWEKDQIEADNKHEGQTLGLRTIMVVSSVLFSLFIVAYSDRMLVSDWRSMP----EPWLLWLNTGILVLSSIVFYLTENYSK-KDLYEKTKNSLYFIGFLAYSFLIGQLIVWYQLMGIGFYATTNVANAFFYLFTTLHALHLVGGIYFW-----------------------------------------------
142807205  -----------------------------------------TTLFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTNLLWINTLVLIL--VTIFFNRISKDLKNGITSTIKRLIYVGGLSYIFLFLQLALWYQLMKSGNFVSTNTYFSSYYFFTALHGIHLLGGLYFWGKVSSKIFKEKDYNKEEKSINALSLYWLFLFIVWLVFFTI-------
218506826  ---QRLASKPWLETGSVQLPAHDGVDRPPLKIGLFVFLGVVGALFSLAVSAYFMRAASADWWGMPV----PRLLWVNTAALALSSAALQWAKHEAGHGRMEN-LRPALIAAFALAVFFLAGQIQAWRELTAAGYVLADNPAHSFFYMLTGLHGLHILGGLAVLA----------------------------------------------
139118749  ----EVAPNASLDESQVWGGGNKPFNASYGKMMMWFFIVSDALTFTGFLVSYGFSRKNINSWPIADEVFPMYYVALMTFVLIFSSVTMVLAVDAGHHMNKAKVTF-YMLLTIIGGAIFVGSQAWEWKNFIKGEYG---------------------------------------------------------------------------
260459317  -----------------------HGPRSPTWWGTLGFMALEGTGFALAAGAYLYLTTVWPNWRLSAPQPNHWPGTIVTLLLIVSLVPNHILNRYAKQC-AIGPVRIGMVVMSLLGLAPLVVRWFEFPAL---NIYWDTNAYGSMLWVLLGLHTTHLITDIGDTIVLTVLMFTRHGYSGRRFGVGDNVFYWDFVVLTWIPIYLLIYWM---
310635710  -------------------------------------ILSIAIFFVATFIAYLAFVLNSDIGPQPALPVILW---VSTAVLLLGSHFLWRAYRNIRLERQKPFRRN-ITIAFIFGGAFCILQAVGITELAEGHWRQAVHVSGAAIAFLIFLHVAHFVAGYIGLAYVTVQAHRGRYDHEFHNGVRLAAIYWRFLDVVWLIMLLMFWFTG--
140422450  ---------------------------------FIIFGVS-TAIFSLIFTGYLV---SLPPEQDTTFVLKQNLLWINTFVLVC--VTFYFNKISSDGKNNFSNIKKNLIIVGGLSYLFLFLQLWLWYQLMNSGNFVSTNTYFSSFYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRILKEKDFPNEKRNVSALSIYWLFLFIVWLVFFSIMFV----
137296785  ---------------------------------IIIFGVS-TTLFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTNLLWINTLVLILVTIFFNR-ISKDLKKKITNNIKKNLIYVGSLSYIFLFLQLALWYQLMNSGNFVSTNTYFSSYYFFTALHGIHLLGGLYFWGKVSSRIFKEGSYHKEEKNLNALSLYWLFLFIVWLVFFTI-------
88811582   --------------------------------------------------------------------------LANTVALLTGSYCAVRAVTAIKAG-ATAACGRWLLAGAGTGAAYVVIKMTEYVHLFMAGYTLRSSTFYFFYFFMTFFHLMHVVLGMIVLIVVASRCRRGHYTARGVGAVESGASYWYM------------------
283379543  -----------------------------------MFIFSEIMVFSTFIWGFFHNRLSSS---SLVNEINLEAYLQISDVLNIGSILVSL-ISHKVQENSLYEVDLMTEELILVSLIFLSLQNDEYSLLSYYLNDYWITLY---FFILTGLHSLHVCVGCVFSLIQSFLYEYDGSIRDDDYN---SGVYWHFVEMIWIVL----------
4185590   --------------------------------------------------------------------MDLFNLLINTFLLFVSGLFCNFFLFC-VWFRFFVVCIFVLWCGILFGFLFLWNQLWEFALLF---VTVSCGVFGSILFVIDLLHFTHVLLGVFLLFIVFMRLFNFLCMDTRFVFLYVVVLYWHFVDCVWFFLLRFVY-----
289511379  --------------------------------GMLSIIISEALLFITYFWGILHFSLSPCPLYDEGIILTSSRMLILTITFTLASASCMTACLFLLEKGMSFEISSIIFIIYLLEECFASLQTTEYLHL---EYYINDGVSGTLFYCVTGLHFSHVIIGLLLLLIYFIRMIIYDINSEWSYSLYGISLYRHFIEIVWLFIEFLFY-----
144113793  ------------------------------------------------------------------------------------------------KKDNFKNLKLYLFLSLLTGILFLITQYLGWVQLVGGGVYFVGHPDGSFIYILSGVHAFHLISGLFFILYVYRKSVKFDVHSKNMIFVEMSTTYWHFLAGLWVYLFITLY-----
135441231  -----------------------PLDAGYGKLMMWFFIVSDALTFSGFLVSYGFSRKNIDSWPIADEVFPMYYVALMTFVLIFSSVTMVLAV-DAGHHNDKNRVAFYMFLTIIGGAIFVGSQAWEWKNFI--------------------------------------------------------------------------------
139704285  -----------------HKGNHTRVVQMHHRYGMIMFIASEVMIYAGEFLRHAFTGGHWP--PTGIEVFDPWHLPLLNTLILTSGTTVTWAHHALLH-NDRQGLKQGLWLTVILGAVFTCVQAYEYAHAPFSFGG---------------------------------------------------------------------------
62161278   ---------------------------------FLMFIFTECIFLFSLLFSFIYILAVDTIYITQFLWMFMEIPLFISVILLSSGVSITIFHNMYCGSYCGVWLIGGLVLTLFLGYLFLLVQKGEW---LNSNLSWGDGVFGSFFYMITGFHGLHVLMGLFLLSFLLYYVITNFGVYFSDWKVECAVWYWHFV-----------------
141268602  -----------------------------------------------------------------------------------SSVILIFALLIKNQQKKVSVLLLITILLGTLFIVFQFLGFGQIMANGYHFTGPTSTINSSFIFLIAFVHLVHVLVALIALIVVFVKNLKGVYNNENYTGFDLASIFWHFVDILWIYLFIFLVFFG--
138144900  -------------------------------------------------------------------------------IFILSSSIILIFARRLLIKNQQKKVSVLLLITILLGTLFIVFQFLGFGQIMADGYGPTSTINSSFIFLIAFVHLVHVLVALIALIVVFVKNLKGVYKYENYTGFDLASIFWHFVDILWIYLFIFLVFFG--
296160970  ----------------------------------------EGTVFAIAVAMYFYLRGVNAAWPMHAPPPGLLWGTVNTVILLASLWPNQLA-KRAAERGDRVGARIWLSVCLAFAVAFLVVRGFEFAAL---NVMWYANAYGSIVWLLLGLHTTHLITDTVDTAVLAALLFTGPFEGKRLLDTSENAIYWYFVVLSWLPIYAVLYL----
141412608  -------------------------------------------------------------------------------IFILSSSIILIFARRLLFKNQQKRVSVLLLITILLGTLFIVFQFLGFGQIMAEGYGPTSTINSSFIFLIAFVHLVHVMVALFALIVVFVKNLKGVYNHEHYTGFDLASIFWHFVDILWIYLFIF-------
142741173  ---------------------------KAKKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIISSSR----PDWLDSFVLP-IWFTISTISIILSSVFFQLAKIKLDQYVRVSLIFLGLTILMAVTFVVSQFLGFGEIISQGYGPESSVTTSYIYILAFLHLAHLFAGIIVLSIVTTR-FNKQKYEKNKLGFEMALIFWHFLRALWIYLFFF-------
134884678  ---------------------------------LWIGMGSIVMFFGGLTSAYIVRKPEGNW-----LEFALPDSFMISSVIIFISSVILFFVKPMLKKN--KSIYPLLLGVLLLGLLFFFSQFKGWQQLIAQGVYLGSNPSGSFLYVLTLAHLAHMLGGIIALVFITVKSKSNFYTIDNCLAIDLTSFYWHFLALLWIFLFCLL------
142581375  -----------------------------------------TVLFSLIFTAYIY---SIPPGQDTMYLLKPNLLWLNTTVLFFVSYFF-YKITKDLERKETSKIKKNLIIVGGLSYLFLFGQIIFWMQLMKSGNFVTTNTYFSSFYVFTTLHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKHSKILDQEKSITALSWYWTFLLIVWLAFFLMIYI----
137776610  ---------------HQDSFHASSTRPNLVAVGTIVWLSSELMFFAALFAMYFTTRSGPEVWAEFTERLAIPFSSLNTTVLVLSSVTCQFGVFAAERYQPRRGMREWFALTFLMGAFFIAAKF---------------------------------------------------------------------------------------
195984837  ------------------EGQHTYAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFPVFNIGGAWPPTEITACSPWGLFVNPILLLSSGASVTRAHL-AIVGGFKKKAMQGLGITLGFALAFTALQGFEYS---AAPFSISEGVYGSVFFRAT-------------------------------------------------------------
126215441  ---------------------------------FKTFVIGEFFLFLSLMVP-IFYCNDDCGEEPLSDPLGIPMLGI--YVLLLSSFCVSNYEHYVEEHGYNAYAGVWLLLTILNGLGFLFLQYSEFSSCP--PSVINSSWYGSCLILVT-FRGLHVVIGLVFLCYNYVLLFINNSNTDHYRLVYFTCFYWHFVDFIWFIVYFIVYYL---
136857007  ------------------------------------------------------------------------------------SLSIAFA-KKNLNQNNISKTNFLLLVTFGLGILFVASQFIGFNKLISSGYFFQSTITTSFLYVLTVLHLAHLFAGLIVLIVVIINNYKNKYKLE-KLGFELAVTFWHFLGILW-------------
140442049  ---------------------------------IIIFGIS-SVLFSLIFTGYLY---SLPPGQDTTLILKTNLLWINTLVLIFVTYFFDK-IRKDFNKKITNNVKKNLIFVGALSYLFLILQLLLWYQLMVSGNYVSTNTYFSSFYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFKKDFIKEEKN-ITALSVYWLFLFIVWFVFFAIMFV----
295681534  ----------------------------------------EGTVFAIAVAMYFYLRGVNAAWPMHAPPPALLWGTLNTAILLLSLAPNQLA-KRAAERGERARACLWLSVCLAFALAFLVLRGFEFTAL---NVMWYANAYGSIVWLLLGLHTTHLVTDTVDTAVLALLLKIGPFEGKRLLDTSENAIYWYFVVLSWLPIYAVLYL----
139055468  ----------------------------------------------------------------------PFSFTISTVIIILSSFSIYYSRKMLQENKL-NLTKWFLTITLILAFLFTYFQFRGFGKIIDLGYGPESSITTSYLYVLVLLHLAHLFAGIIVVLVLLINTLTGKYSKENSLGIELAETFWHFLDFLWIYLFFFV------
139442006  ---------------------------HPHKFTLWVAIGSILMMFAGLTSAYIVKRNQASW-----MMLEIPVIFWSTITILASSATVQWALQKLKQREMV-AYRRWLVITAGLGVLFLVLQIMQFGELDIRLVGAGSNASYSFLLAISGLHGL--------------------------------------------------------
3559762   --------------------------------------------------------------------LDLFNLLINTFLLFVSGLFLNFVLFLFWF-RFFCMVICFLWLGLLFGFMFLCNQLWEFVILF---VTCSCGLFGSILFCIDILHFTHVFLGVFLMFICICRCFVFLCMDTRFVFLYVVVLYWHFVDCVWFFLLRFVY-----
136325482  -----------------------------------------IMYFAGVFGVYAQVRSEGLPWIPNKATIELTQPGMVIWTLLISIVVMQWAV-YSIKRDDRQHALLGIGTTLVMGAMVVVQTAW-HLSQTNLIADEGPTTAATLIFTIVGSYLVAVIIGMIILLLTGFRTMAGQYGSTQTDGVVAASLYWYFIFIIWIAVYI--------
137254330  -----------------------------------------TVLFSLIFTAYIY---SIPPEQDTMYLLKPNLLWINTLILFFVAYFFSK-ITKDLEKKETFKIKKNLLIVGLLSYLFLFGQLIFWTQLMKSGNYVTTNTYFSSFYIFTAIHGLHLLGGLFFWGKVSSRVFK--------------------------------------
135926655  -----------------------------------------TVLFSLIFTGYIY---SVPPEQDTKYLLKPNLLWINTFILFIISFYFNK-VTNELKKSDVTNVKKNLLVIGGLSYLFLFGQVAFWIQLMKSGNYVQTNNYFSSFYIFTALHGLHLLGGLLFWGKVASRVLKTKSEKDEEKNISALSMYWTFLLVVWLAFFLMIYV----
142682372  ----------------------------------------------------------------------------------------------GAKASDNQKTKVGLAMAGVFVVAFVSGQTWAWQELNSSGYFLSSNPANTFFYLITALHAFHVLGGLVAWFVVTFKVFKGDATMLQPESVGLLGAYWHYMLLVWGVLFAML------
135405548  ------------------EHDGKTLDLSKANLGVRTVMVVSTVIFSLFVVSYSDRMLVHDW----KSLSEPWLLWINTVILIFTSIVFHKTKVLSEQNKF-EKAKNGLLLVGFLTFAFITGQLLVWQHYVNLGQYASTNPANAFFYLFTALHGLHILAVYFF------------------------------------------------
260461392  --------------------------------------------FALGIGGYLYLAVTNKDWARDAIPLNLVWSSLFTLVLVVSALP-NFLTRRAAMREDLRPVRLLLLVMSAVGLLLIGLRIIEFSAL---PVRWRDNAYGSFVWLLLGLHGVHVLTDVADTLVLTVLMFTRHGRGKRFSDAEDNTFYWNFVVLSWLPLYAVLYWV---
137149696  --KQTFNVEPWVSDELADEVSGASLDLKPQAIALTTFMAVATSLFALFASAYSLRMEMPDWRP----LNEPLVLWTNSAFLVLASIAYQWSRNHVANTDISKRVLVGLIIAGIFSILFLFGQLFAWQQLNDQGMYASSNPAVAFFYVFTAMHGLHLLGGLYVWA----------------------------------------------
140022058  -----------------------------------------TVLFSLIFTAYIY---SIPPGQDTMYLLKPNLLWANTLILFLIAYFFSK-ITKDLEKKETSKIKKNLIIVGGLSYIFLFGQLIFWTQLMKNGNYVTTNTYFSSFYIFTSLHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKQNKILEEEKNISALSWYWNFLLIVWLVFFLMIYI----
91780236   ----------------------------------------EGTVFAMAVGMYFYLRTVNAAWPMNAPPPSLVWGSLNTAVLVASLWPNQLA-RRAAENGERERARLWLLVCLAFAVAFLVVRGFEFAAL---NVMWYANSYGSIVWLLLGLHTTHLITDTVDTAVLATLLYTGPFEKKRLLDTSENAVYWYFVVLSWLPIYAVIYFV---
195984881  ------------------EGQHTRAVQQGLRMGMILFIVSEIMFFFAFFWAFPVLNIGGVWPPVGIDAISPWGLLLNTIILLSSGASVTWAHHAIVAG-FKREALYGLAVTVAFAIIFSCLLGFE-------------------------------------------------------------------------------------
141678343  MSQFDIEKLPKGPKGFMYDWGSDQRAFKGVPWGMWIFLLSDTFIFSCFLISLMTARASTVPWPYPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMAIAVKYGYEKN--RKLCGWFLLATAIGGL---------------------------------------------------------------------------------------------
142453627  -----------------------------------------IIFFSLFIVTYADRMLLHDWEKMP----EPKLLWFNTFVLFLSSVLFHLAKNKSDIL-DFKKVKFLLLIIAFLAVVFIIGQVIAWRQLIAQGYFFNSNIANSYFYLFTTLHVLH-------------------------------------------------------
136278693  --RQDMSFGMHGEVFEPKSTGTPFQNIDIRKVAMWMFLMSEMMVFTSLFSTYMVFHSGEWVEGTAVTCFEPAGHLINTFALIISSFTIVQALRYAKKKDRRRKVTRYLGTTWFLAILFLTLKMIEW------------------------------------------------------------------------------------
137271575  ---------------------------------IIIFGVS-TTLFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKANLVWINTLVLILVTFFFNK-ISSDLKKNITEKIKKNLIYVGGLSYLFLFLQLVLWYQLMKSGNFVSTNTYFSSFYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFK--------------------------------------
195984831  ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMILFIVSEVMFFFAFFWAFSTSSISPVWPPVGLEAISPWGLFVNTILLLSSGASVTWAHH-AIVGGFKKEALQGLGVTSAFAVAFTAMQGFE-------------------------------------------------------------------------------------
142960123  -----------------------------------------TVLFSLVFTAYLY---TIPPEQDTMYLLKPNLLWINTIILLFVTYFFGK-ITKDLEKKETLKIKKNLIIVGALSYLFLFGQATFWFQLMKSGNYVSTNTYFSSFYFFTALHGLHLLGGLFFWGKVTSRVLKNDKILDEEKNISALSLYWLYLLIVWIVFFLMIYL----
282886058  --SDQNGAAPALMLDVRHLPSFGFGHRSLMWWATMCLMLIEGTVFAIAAMAYFYLRGLTASWPLNAAPPQLLWGTANTAILLVSMWPNQLA-KRAADRQDRARSRLWLAVCLLFALAFLVLRAFEFAAL---NVSWYTNSYGSVVWLLLGLHTTHLITDAVDTAVLAVLLFTGPFDGKRFVDVSENAMYWYFVVLSWLPIYAVIYL----
146299419  --------------------DEQVRKSKSAKLILLFAMVSMTMMFAGLTSAFVVSKSRADW----LQNFQIPSAFFSTAVIIGCSITFFLAKKAIQNGNRT-STTAFLLGTLVLGVLFVVLQFRGFGQIIESGYYMGSSITTTFLYVIALMHLLHLAGGLISLLIIIYNHFKQKYNPSQTLGIELGAMYWHF------------------
136363795  -------------------KENRTKNSKSKKMMLWAGMISMTMTFGGLTSAYIVSSQR----PDWTIEFNFPSLFWSTLVIILSSVTF-WISKKMIRKGEIKNANFMLFSTLILAVIFIFLQFNGFKQIISQGYGPESSISTSFIYVLVMLHLVHLLSGMIVLIVVLINSLNQKYTDNKTLGL---------------------------
136367284  -------------------------------------IAAVLMYFGGLFGVYLQVRSVGGSWIPEKANIELTPPGMIIWTLLISVAVMQWAVYSIKRDDRQHALLA-VGTTLVMGAMVLVQHGWQLSQM-NLVADEGPTTAATLIYTIVGSYMVAFVIGMIFVALMGFRALAGQYSSRQTDGIVAASLYWYFIFIIWIAVFI--------
82793660   ---------------------------------------------------------------------------------------MTACLQFLIEKGMSFEISSMVCIIYYKGECFASLQTTEYLHL---SYYINDAVLGTLFYCVTGLHFTHVIVGLILLLIYFIRIWSYSYIGISYVVFTMTILYWHFVEIIRQYIFV--------
137326272  -----------------------------------------SILFLFITNAYLFRMNFQDWSPVPI----PSLLWFNTICLVLASVGMAWS-KSGAKASDHQKTKVGLAMAGVFVVAFVSGQTWAWQELNSSGYFLSSNPSNTFFYLITALHAFHVLGGLVAWFVVTFKV----------------------------------------
142232207  -----------------------------------------TVLFSLIFTAYIY---SIPPEQDTRYLLKPNLLWVNTLILFF--VTYYFSITKDLEKKETLKIKKNLIIVGALSYLFLFGQLFFWTQLMKSGNYVTTNTYFSSFYIFTALHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKQNKILDEEKNISALSWYWTFLLIVWLMFFFMIYI----
137214232  ----------------------------------------------------------------------------------------------LLKNNLITRASQFHLGAILLGLCFLLLQGYEWVQLLQFGMTLSSSVYGALFYLIIGAHGLHVFSALVLMTYGFVHFKREEFHETILENLLPMQILWYFVVGIWPLLYTLVYLI---
134403735  ---------------------------------IIIFGVS-TTLFSLLFTGYIY---SLPPEQDTTFILKKNLLWINTLVLIFVTFYFNK-IRNDLAKNITNKIKKNIIIVGGLSYLFLFLQILFWYQLMNDGHFVSTNTYFSSYYFFTGLHGIHLLGGLFFWGKVSSRIF---------------------------------------
136940339  MSDSSLEKLPKGWKGIGNDFGSDQTAFKGVQWGMWIFLLSDTFIFSCFLISYMKGRASTVVWPNPSEVFPLLLIAIMTFVLITSSGTMALAVKYGYERN--KKMCGWFIV----------------------------------------------------------------------------------------------------
142241565  ------------------------------------------------------------------------------------------------KKNLTNNIKKNLIYVGGLSYLFLFLQLILWYQLMKSGNFVDTNTYFSSFYIFTTLHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFNLNEYTNEEKNINALSLYWLFLFIVWIVFFMFIY-----
137108421  ---------------------------------FIVFGIA-TVLFSLVFTSYLY---TLPPDQDTKYLLRPNLLWINTLILFFVTYFFNK-VTNDLEKKDTSKVKKNLLIIGGLTYLFLFGQIFFWFQLLKSGNYVSTNSYFANFYVFTALHGLHLFGGLFFWGIGFI------------------------------------------
144210359  ---------------------------------IVIFGVS-TVLFSLILTGYLY---TIPPEQDTRFLFKPNLLWINTIVLFFVTYFFSK-ITKDLKKNDIKRIKKNLLLVGGLSYLFLFGQILFWYQLMQDEKFVSTNSYFSSFYIFTALHGLHLLGGLFFWGKVCSKTLKLKESEDQSKSIYALSLYWTFLLIVWLVFFFTIYL----
142571325  ---------------------------------IIIFGVS-TTLFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTNLLWINTLVLIL--VTIFFNKISKDLKNGITSSIKNLIYVGGLSYIFLFLQLALWYQLMQTGNFVSTNTYFSSYYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRILNR-------------------------------------
149178774  -----------------------------GWWAMFITMTADITAFVSLVFGYFFYWTIHEDFPP--QPLQGPGVFVTGMVLLLIAYGLTLLSRYWNRSGQVSAFYLSLTLAAVVSLAGACALL---AGPWLTGLDPTTHVYPAIVWVLTGWTVLHVILGVIMQLYCLARRAAGKMTNQWDADIVNVSLYWHFL-----------------
140152140  -------------------------------------------------------------------------LWINTFVLVC--VTFYFNKISSDGKNNFSNIKKNLIIVGGLSYLFLFLQLWLWYQLMNSGNFVSTNTYFSSFYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVSSRILKEKDFPNEKRNVSALSIYWLFLFIVWLVFFSIMFV----
296444951  -------------------PRSAEIDHSPGWWGSVFLLSADAVFFGSLLFGYAFLWTIAPGWPPPRWLSPSILGLLLGAIGVAASFT---GIRFAARANRRGASSSGGLVLSLLGAVAMLAAL---AILVARTLTLLDHAYGATIFVIGAYALAHVALVILMTSFLIARVRRGYTSPARRSGFAILRL----------------------
142573042  ---------------------------------IIIFGVS-TVLFSLILTGYLY---TIPPEQDTRFLFKPNLLWINTIVLFFVAYFFGK-ITNDLQKNNISKIKKNLILVGGLSYIFLFGQIFFWYQLMQDEKFVSTNSYFSSFYIFTALHGLHLLGGLFFWGKVCSKTLKLKDSENQSKNISALSLYWTFLLIVWLIFFFTIYL----
141933399  --------------------------NKALKMMLWFGIGSLFMTFAGLTSAFIVSKNREDW----VQNFDLPEAFYYSLIFILSSSIILIFARSFLLKNKQKRVSVLLSITILLGTLFIVFQFMGFGQIMADGYGPTSTINSSFIFLIAFVHLVHVLVALIAL-----------------------------------------------
139927284  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFTGYLY---SIPPEQDTTFILKTYLLWINTLVLIFVTFFFNK-ISSDLKKNITDKIKKNLIYVGGLSYLFLFLQLILWYQLMKSGNFVNTNTYFSSFYIFTTLHGIHLLGGLFFWGKVSSRIFK--------------------------------------
135358945  -----------------------------------------TVLFSLILTGYLY---TMSPEQNIKFLFKPNLLWVNTIVLLFVTYFFSK-ITKDLKKNDITKVKKNLILVGGLSYLFLFGQIFFWYQLMQDEKFITTNTYFSSFYIFTALHGLHLLGGLFFWGKVCSKTLKQNEIISQKKSISALSLYWTFLLIVWLIFFLTIYV----
138076316  ---------------------------KAKKMMLWFGLISITMTFAGLTSAFIVSSSR----PDWLNSFVLPVWFISTVSIALSSVFFQLAKYRLDQYVRVNNVNLFLGLTILMAIVFIIAQFLGFGDIISRGYGPESSITTSYIYVLVFLHLAHLLAGIIVLTVVTAKFNRQKY-----------------------------------
170741180  --RPARADAPRVTRDVSALPTYGFGPTSPMWWGTLGFFVVEGTGFALALGACFYLVQQNPQWPLAPAPPDHWAGTLNTLLLLASLWPNRVADRDAQAL-DLGRVRRDLVIMSLVAIAATAVRLYEFTGL---GVNWDQNAYGSITWVLLGLHLTHLITDAGDTLVLTALMFTRHATGKRFSDVSDNAFYWYFVVLSWLPIYLAVYWL---
139180741  -------------------GDHTPVVQLHLRYGMIMFIASEVMFFVAWFWSYFYLRTELTGGHWPPDTFDPWHLPLLNTLILTSGTAVTWAHHSLLHDDRKGLRLGLLLTVGLG-AIFTCVQAYEYTHA---------------------------------------------------------------------------------
137009492  -----------------------------------------TVLFSLIFTGYIY---SLPPEQDTKYLLKPNLLWINTLILFFVSYYFNK-ITKDLKNKLTTKIKKNLIIVGGLSYLFLFGQLIFWVQLMKSGNYVSTNSYFSSFYIFTALHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKQNKIIHEENNISALSWYWTFLLIVWLMFFIMIYV----
142939561  --------------------------RKAKKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIVSSSR----PDWLDSFSLPSWFLISTLSILLSSLFFQLAKFNLDKKHKKNVNIYLCFTAILAILFVISQFLGFEDIISLGFGPGSSVTTSYIYILVLLHLLHLFAGIIVLSIVIIRFNNKKYDKI-KLGFELALIFWHFLGALWIYLFLFI------
135335510  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFTAYLY---SIPPEQDTTLILKNKFLWINTLVLIF--VTYFFSKISKDLKNDINKIKNNIIIVGVLSYLFLILQIIFWYQLMNEGHFVSTNGYFSSYYVFTALHGLHLLGGLFFWGKISSRIFKEEVYSKETNNIQALSLYWLFLFIVWLVFFGI-------
139914478  -------------------------VSKAKKMMLWFGMISITMTFAGLTSAFIVSSSR----PDWLDSFILPNWFISTISIVFSSVFFQFAKFRLDKYVRVNNVNILLVLTILTSVIFVVSQFLGFSEIISQGYGPESSVTTSYVYILVFLHLAHLFAGMIVLTVVI-------------------------------------------
142560590  ----------------------------------------------------------------------------------LSSILFQKA-KNLANKFIFQSTKYYLMAAGIFALIFIAGQFKVWNLLTSYGYFVDSNASFAFFYMLTALHMVHMLGGLVVWTWSMTQIFKTDLSTKLKSTIGSTAIYWHYLLAVWLILFCLL------
139055467  MEVSTVNKNEELEVW---SGGNKPLKASYGKIMMWFFIVSDALTFTGFLVSYGFSRKNINSWPIADEVFPMYYVALMTFILIFSSVTMVLAV-DAGHNMNKSRVAFYMLLTIFGGAIFVG------------------------------------------------------------------------------------------
142570614  ---------------------------------IIIFGIS-SVLFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTLILRTNLLWINTLVLIF--VTYFFKIRKDFNKKITNKIKQNLIFVGALSYLFLVLQLLLWYQLMISGNYVSTNTYFSSFYFFTALHGIHLLGGLFFWGKVTSKIFK--------------------------------------
135450512  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFTAYLY---SIPPEQDTMLILKNKLLWVNTLVLIFVTYFFNK-ISKDLKNNFLNKTKNNMVIVGALSYLFLILQIILWYQLMTEGHFVSTNNYFSSYYVFTGLHGLHLLGGLFFWGKISSRIFKLKEYVKETNNLQALSIYWLFLFIVWLVFFMFIY-----
137485022  ---------------------------HPKIFAMWVGCASMAMLFAAFTSAYVVRQAAGNW-----LEFRLPDAFFWSAGVILLSSLLLHLSFVSFKAGRESSYKILLSLSTFLGLTFLALQYVGWNALTEQGVSLTGNPSGSFVYVISGVHAAHVLGGI--------------------------------------------------
150378287  ----------------------------GPRMTMWWGTLAFCVLFAIALGSYLYLAFINPDWPLGPPPPLLWSGIF--TILMLASLVPNFLTESAAREENLSRVRILLVVMSGIGVLLTGVRIMEFAVL---PVRWDFNAYGSLLWAILGLHAAHLVTDIVDTVIVTVLMFTRHGFGRRFSDVEDNAFYWNFVVLSWLPTYFVLYWV---
142719165  ---------------------------------IIIFGIS-TAIFSLIFTAYLY---SIPPEQDTTLILKNKLLWINTLVLIF--VTYFFNKISKDLKNNLTNKIKNNIITVALSYLFLFLQVILWYQLMKQGHFVSTNNYFSSYYIFTALHGLHLLGGLFFWGQISSRIFKLKEYVKETSNLQALSLYWLFLFIVWLVFFTFIY-----
137111825  ------------------------------------------------------------------------------------------------NKFMFKNAKYYLMAAGLSAILFIAGQFKVWNELTSYGYFVDSNASFAFFYMLTGLHMFHMLGGLVVWTWSMTQINKTDLSRKLKSTIGSTAIYWHYLLAVWLVLFGIL------
195984867  ------------------EGQHTLAVQQGLRMGMILFIVSEIMFFFAFFWAFPVFNIGGVWPPIGIEAISPWGLPLLNTILLLSSGASVTWAHHAIVGGFKKQALVGLAITLVFAVTFTAMQGFEY---MNAPFSMSDGVYGSVFYM---------------------------------------------------------------
142251396  -----------------------------------------TVLFSLILTGYLY---TMPPEQDTKFLFKPNLLWVNTMVLFFVTYFFSK-ITRDLKNNNMTKIKKNLILVGGLSYLFLFGQILFWYQLLQDEKFVYTNTYFSSFYIFTALHGLHLLGGLFFWGKVCSKIFKLKENENQSKSISALSLYWTFLLIVWLIFFLTIYL----
148876812  --------------------------------------ASEGLLFVSFFWASLHSLSSPSLGVWPAEGFYVPDPCELTFTLLLSNAAVSLGGAFVSLEISSSFWVLFSLFSFILAWTFMSLQIKEFR---IMGLSINDSVYSSVFFFLTGLHFFHLVVGLFLLSLFFW------------------------------------------
135284464  ---------------------------------IVIFGVS-TVLFSLIVTAYLY---SIPGGQDTMFLFKPNLFWFNSFVLILVAY-IFRKITKDLENKRTSKIKRNLIQVGALSYLFLLGQILLWFQLMEDGKFVSTNSYFTSFYFFTALHGLHLLGGLFFWGKVCSQILKEKKILDEKNKVEALSLYWMFLLIIWLVFFLVVYV----
141011265  ----------------LEEQQELKKKHRRARKMMLLFLLSITMTFAGLTSAYIVSKSR----PDWLVDFQLPDYFISTLIIVFSSISMWLA-KKSIKNDNFSKTSFWIGTTFLLSVLFVISQFLGFQELISKG-----------------------------------------------------------------------------
134464379  -----------------------------------------TVLFSLVFTGYLY---TLPPEQDTGYLLKPNLLWINTIILFF--VTYFFGKINKLEKKKTSNIKRNLIFVGALSYLFLFGQAIFWFQLMKSGNYVSTNNYFSSFYFFTALHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKLNDDKNEENNISALSLYWTYLLIVWIVFFLMIYL----
135318755  -------------------------------------------FFCLFIVTYSLVYQDWKSMPEPLLLWLNTLLLVITSVVFIS-------AQIASNKNNFEIVKNRLIVIGLLSVVFLLGQLLVWQQMVDQGYYVSSNPANAYFYVFTALHGLHLLGGLVYWLMTIKKVWKNIIVMKTKHTVELCAIYWHFLLAVWVVLFGLMLL----
135475334  ---------------------------------IIIFGIS-TVLFSLIFTGYLY---SLPPGQDTTLILKTNLLWINTLVLIAVTFFFDK-IRREFKNNTVYKIKQNLILVGALSYLFLLLQLLLWYQLMIEGNFVSTNTYFSSFYFFTALHGVHLLGGLYFWGKVTSKIFK--------------------------------------
135404148  ---------------------------------IIIFGVS-TAIFSLIFTGYLY---SLPPEQDTTFILKTYLLWINTLVLIIVTFFFNK-ISSDLKKNLTNNIKKNLIYVGGLSYLFLFLQLILWYQLMKSGNFVDTNTYFSSFYIFTTLHGIHLLGGLF-------------------------------------------------
142759836  -----------------------------------------TVLFSLIFTGYIY---SLPPEQDTKYLLRPNLLWINTLILFFITYYFSK-ITRDLKNKITNKIKKNLIIVGGLSYLFLFGQLIFWVQLMKSGNYVSTNSYFSSFYIFTALHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKKNKIINEENNISALSWYWTFLLIVWLMFFIMIYV----
137117861  ---------------------------------IIIFGIS-TAIFSLIFTAYLY---SIPPEQDTTLILKNKLLWINTLVLIL--VTYFFNKISKDLKNLTNKIKNNIIIVGALSYLFLFLQIILWYQLMKQGHFVSTNNYFSSYYIFTALHGLHLLGGLFFWGKISSRIFKLKEYVKETSNLQALSLYWLFLFIVWLVFFAYVYL----
118638404  --------------------------------------------------------------------LDLFNLLINTFYLFVSGLFVNFCLFCF----WFRFFCCCCFVLWLSLLFGFLFLWNQLWEFTLLFVTLSCGVFGSILFLIDLLHFTHVFLGVFLLFICFGRLFNFLCMDTRFVFLYVVCLYWHFVDCIWFFLLRFVY-----
114705790  -----------------------------GWWAMFITMIGDGTAFMSLIFGYFFYVTIHAEFPPAVTT--GPGVFWPVAAFVVFALTWGLAYAARQLNEAGQVTIARLSMGAG-GVVALLAGVVMLLGPYLTGLDPVSHVYPATVWIIAIWTAVHAAAGSIMLFYCLARSIFGHLTPVYDADIRNVALYWHFV-----------------
142874114  -----------------------------------------LMTYFGVLAVYAARDAGEEWFPEGVIELGPSGWIFWTLVLAA--FTVQWAVQAIRNDDRPNAYIALALTGMFGAAVFNQL----WFIINDTGFALAGTQGQFLFFVMTGTYIVFLIGAVVFLALTTIRALFGQFGPSQDDGVAAAAMFWHAVSVMWIAIFV--------
136310397  -----------------------------RKVGMWVFLMSEMMIFSSLFSTYMRYRQGIPGWQEGVAVFHLAPGAINTFALIISSFTIVQALRWAHRRKRIYRYLGATTLLATLFLWFIGFPLPEFLHEYNHGDSTIKSLYATLFYVTTGTHGLHVLV----------------------------------------------------
135338291  -----------------------------------------IVIFGVSTVLFSLIVTSYPSDQDTMFLFKPNLLWFNTLVLILVAY-IFRKITKDLENNRLLKIKRNLIQVGGLSYLFLFGQIFFWFQLMESGKFVSTNSYFTSFYFFTALHGLHLLGGLLFWGKVFSKILKEKKIIDEKNSVEALSLYWTFLLIIWLVFFLIVYV----
141569815  ---------------------------------IVIFGVS-TVLFSLILTGYLY---SIPPEQDTKFLFKPNLLWINTIVLFFVTYFFSK-ITKDLKKNDTTRIKKNLILVGGLSYLFLFGQILFWYQLMQDEKFVSTNSYFSSFYIFTAIHGLHL------------------------------------------------------
142253596  -----------------------------------------TVLFSLIFTSYLY---TLPPGQDTQYLLRPNLLWINTLTLFFVTYFFNK-VTNDLKKKDTLKVKRNLLIIGGLTYLFLFGQIIFWFQLLKSGNYVSTNSYFANFYVFTALHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKQNKILEEEKNISALSLYWTYLLIVWLMFFLMIYI----
139622706  -----------------------------------------TVLFSLVFTSYLY---TLPPGQDTKYLLRPNLLWINTLVLFFVTYFFNK-VTSDLKKKDTLNVKRNLLITGGLTYLFLFGQIIFWFQLLKSGNYVSTNSYFANFYVFTALHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKQNKILEEEKNISALSLYWIYLLIVWLMFFLMIYI----
136437130  ----------------------------------------------------------------------IPEVITNTMTMVIACIMAQWAVYSTRRNDSSHATLA-LAITSVIGIAAINAQVAVYLQ---MDMGLIDGPYQTMFYAITGTMLALLVTGVAFSIVAMFRAVAGRL--GDSSVMSAHALYWYFLTAVFVALWFVVYV----
160871994  ------------------------------RWGMVWFLIAELFLFASQLTHYLLWPDFAKQWPKPVHSLLNDLPLINLIVLLASAFCLSAAHYHFKKINGPY-CRLSFNLAICFAFIFVISQFYYFIHSLNTHVITQRGVWGSFLIAFLGFHLLNCVAALFFLLFLYTRYCKNAF-EKNIFSFDASVWWWDFLTIIWVFGFFLI------
138801485  ------------------EHQGHTVNSSKQKLGLRTLMAASTVLFSLFIVAYSDRMLISDW----KNMPEPWLLWLNTGILVISSLVFHMTTKY-AEKDIFDKTKNGLYFVGFLAYSFLIGQLIVWYQLINT------------------------------------------------------------------------------
142710703  -----------------------------------------TVLFSLVFTSYLY---TLSPSQDTNYLLRPNLLWINTLILFFVTYFFNK-VTNDLEKKDTSKIKRNLLIIGGLTYLFLFGQIIFWFQLLKSGNYVSTNSYFANFYVFTALHGLHLLGGLLFWGKVSSKVLKQNKILEQEKNISALSIYWTFLLIVWLMFFLMIYI----
143766725  ---------------------------DSSRVALICFLGSITALFSLFFVAY-VGRMAYGDWRV---LPEPPLLWFNTAALILSSILFQKA-KNLANKFIFQSTKYYLMAARIFALIFIAGQFKVWNLLTSYGYFVDSNA----------------------------------------------------------------------
143323306  ----------------------------------------------------------------------IPEVATNTLM-ITIVVTCVMAAVYSAKRNDPSHAGLALIVTSMLGVALINGQAAVYMQ---MGIGILEGPYQTMFYAVTGTMLFLLVTGLVFSLVTMFRVYAGRV--RDYQVVSAHALYWYFLAMTFLAVWFVVYV----
340588    ---------------------------------FVWFIISSLVLFVSVEFAFVFVIPVMFGFVFYWYFIDIFNLLINTFLLFVSGLFVNFVLFLFWFR-FFLCVLFMLWVGILFGFLFLWNQVWEFALLF---VTCSCGVFGSILFLIDLLHFSHVFLGIFLLFLCFSRCFNFLCMDTRFVFLYVVCLYWHFVDCVWFFLLRFVY-----
138620614  ---------------------------RAKKMMLWFGIISLVMGFAGWTSAFIVSSSRED---WLQDFVLPTPFFYSTILLIISSFTYGFAKRSVVLRRSRQAS-ALLLVTLCLGIAFIGLQFAGFSDMIAMGYGPTSNVTLSYIFLI--------------------------------------------------------------
135334415  -------------------------------------------------------------------LLKPNLLWINTIILFFVTYFFGK-VTKDLNKKDTIKIKKNLIIVGVLSYLFLIGQTIFWIQLMKNGNYVSTNTYFSSFYFFTALHGLHLLGGLFFWGKVTSRVLKLKNEKDEEKNISALSLYWTYLLIVWIFFFLMIYI----
137142329  -----------------------------------------TAIFSLIFTAYLY---SIPPEQDTTLILKNKLLWINTLVLIFVTYFFNK-ISKDLKNNLTNKIKNNIVIVGALSYFFLFLQIILWYQLMKQGHFVSTNNYFSSYYIFTALHGLHLLGGLFFWGKISSRIFKLKEYVKETSNLQALSLYWLFLFIVWLVFFMFIY-----
137836695  MSKKKSIFQLLTEKPWETDQIEADNDHEGRKLGLRTIMAASTVLFSLFIVAYSDRMLVSDW----RNMPEPWLLWLNTGILIISSLVFHQTTKY-AQKEIFDKTKNGLYFIGFLAYSFLIGQLIVWYQLMSTGYYATSNV----------------------------------------------------------------------
142564243  -----------------------------------------TVIFSLVFTSYLY---TLSPDQDTRYLLRPNLLWINTIILFFVTFFFSK-VTKDLTKNKTLNVKKNLLIVGVLSYLFLFGQVIFWFQLLESGNYISTNSYFSNFYVFTALHGLHLLGGLFFWGKVSSKVFKQNKILEEEKNISALSLYWTYLLIVWLMFFLMIYI----
139671172  ----------------------------------------------------FYMARRHASGPHPLDGLAVPNPQFALLTLVASLVTAHWA-LWASRRRDTAHAWTAIATTLILGLGFINMVMY---SLNRMGVEIGAGEYQNLAFATTGLALAVVVVGLLYLGLMGLRSLGGSVGQQGSTAFGAAVFFWDFAALVWTVTWYTVY-----
163857527  ---------------------------SHSWWAMVMLLMVCASIFSAMLFAYLFLWTTSPGWPAAALLAPLRWPLACVALLLASSVLAWIAGRALRRERQ-----AWLRAALPLGCVMLAALGLEAAAQWRSGLRPQDSAYAAAVCAVVGLQALLVVAVGFMGLFTTARSWAGRLKASRRACFDNTALLWH-------------------
135407607  -------------------------------------------------------------------LLKPNLLWINTLILFF--VTYYFSITKDLEKKETLKIKKNLIIVGALSYLFLFGQLVFWTQLMKSGNYVTTNTYFSSFYIFTALHGLHLLGGLFFWGKVSSRVLKQNKILDEEKNISALSWYWTFLLIVWLMFFFMIYI----
142629385  ------------------------------------------------------------------------------------------------KKNQFKKAKRDLILVGFLALIFLIGQFLVWQNMVDKGYYVYGSPANAYFYLFTALHGLHLLGGLVYWVMTIRKVWNNIIIRKAKHTIELCSIYWHFLLAVWIVLFGL-------
143216023  -------------------------------------------------VVYSAYIVSSQRPDWTIEFNFPSLFYWSTLVIILSSVTF-WISKKMIRKGEIKNANFMLFSTLILAVIFIFLQFKGFKQIISQGYGPESSISTSFIYVLVMLHLVHLLSGMIVLIVVLINSLNQKYTDSKTLGFDLAEMFWHFLG----------------
161138080  --------------------------------------------------------------------------------LLLSNAAVSLACSFIERLLLISAYAG--LSSFIFASIFLSLQIKEFR---SIGFFISD---FSLFYFLTGLHFFHVFIGIFFL-ISFSSSNPISFNSNLTFEAFCSSLYWHFVEILWLVISFVCY-----
141449486  -------------------------------------------------------------------------LWLNTLILLSVTFFFNK-VTKDLKKNIVQRVKVNLFIIGLLSYAFLFGQIFFWFQLMESGNYVSTNNYFSSFYIFTSLHGLHLLGGLFFWGKVFSKINKQKEIMSHKKTIDALSLYWTFLLIVWFVFFLIMYV----
135524208  -------------------------------------------------------------------LLKPNLLWINTIVLFFVTYFFGK-ITKDLKKNDTTKIKKNLILVGGLSYLFLFGQIFFWYQLMQDEKFVSTNSYFSSFYFFTALHGLHLLGGLFFWGKVCSKTLKLKESTNQSQSISALSLYWTFLLIVWLIFFLTMY-----
116335070  ---------------------------NKNVIGFWLYIITDCIMFSTIFLSFLISKHIFF---LKNIIYNYRIILIETILLLLSSF--------LTIKIINKSNIKYYFLNIFFSILFLIIELKDIKHLFFLNLSFKLNNYLSNYYLILFFHALHVFV----------------------------------------------------