gi|254780679|ref|Y MSYLNWFDLLTIMLLCIIFTCTFKSILHLICSLKYFPRNIYKIFSNIYQQKHNTASFHRASLQKKDIGATPTKKGNSSQLISTNTNKDKKPRINLREKKQ

gi|254780679|ref|Y PQRKPITKQKKNPIPLASRSNPMQNNNDR