gi|254780699|ref|Y MLFDNQFIENILKEDREDNNIKSLAQLQRIAIRTVLANRTKNIKSITKEFMEYWIAHSSRAWRTSKPRTYLNLHIASQSKKIPVSIYIGNIQKNKKI