gi|254781007|ref|Y MFQNKNFLLGVLRLKKCTRGVFLVITAILLSSFVAIVDVVVDQVTVMQKTAWLQEVLDHVIYRTSPKNLYDLREAGRDNFIRHQIEKALNTYNSRDLSNT

gi|254781007|ref|Y GSIESIVKDAVILTKNVNSLPLQFTVDIALSTTVQLRGSLLQMFSQSKGKVDISRRKKVMYKQNIGLMIMPFAWDGYWLASRGKVADSKVHPPKYLEYSH

gi|254781007|ref|Y YYQQYLNRNTLVKNFLSQIPYKNFCMAPYHYSSILYWAVGTLTYSVDNKTTTREYYKDPYYATWDHFPYSFIKNVFDMTSNQFGDGQVLTNTNHCFPHGA

gi|254781007|ref|Y SQNKYMLMLAIGNQLSRSSVEKEKIEKVLQDCHYMHKRHRTGRDAITIFSVGFSPDQDTRYTLRQCASDPSKYYEINSDENVMPIAKSLARNVITNWFSQ

gi|254781007|ref|Y FTITVVDSWRR