HHsearch alignment for GI: 254781059 and conserved domain: CHL00085

>CHL00085 ycf24 putative ABC transporter.
Probab=100.00 E-value=0 Score=1140.61 Aligned_cols=478 Identities=65% Similarity=1.091 Sum_probs=469.5

Q ss_pred       HHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCEECCCCCCCHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCE
Q ss_conf       89998860232212574135310204888899999999863299889999999999999968877866587665682000
Q gi|254781059|r  7 TVDKVRKIDVDQYKYGFETNIQVDKAPKGLNEDIIRFISAKKNEPDWMLEWRLLAYRRWLTMKDPSWARIRYPAIDFDDL  86 (489)
Q Consensus     7 ~~~~~~~~~~~~y~~~~~~~~~~~~~~~gl~~~~i~~iS~~k~EP~Wl~e~R~~Al~~f~~l~~P~W~~~~l~~i~~~~i  86 (489)
T Consensus     8 ~~~~~~~~~~~~Ykygf~~~i~~~~~~~GL~e~~V~~IS~~k~EP~Wml~~RLkAl~~~~~~~~P~W~~~~~~~id~~~i  87 (485)
T CHL00085     8 KNSNLDNLVNQPYKYGFSTSIETERFPKGLNEDIVKLISKKKNEPKFLLIFRLKAYKKWKKMKQPDWAFLKYPEIDYQDI  87 (485)
T ss_pred       HHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCHHE
T ss_conf       27789998478777888776030137999999999999844386799999999999997449999998899997884105


Q ss_pred       EEECCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHCCCCCCCCEEEEEECCEEEECCCHHHHHHCCEEEEEHHHHH
Q ss_conf       31005653334332101587888877651765111111023444431000121350220200567874790885589987
Q gi|254781059|r  87 YYYAAPKSIVGPQSLDDVDPELLRTYEKLGIPIREQEILAGVQTSKVAVDAVFDSVSVVTTFKEELKKSGVIFMPISEAI 166 (489)
Q Consensus    87 ~~~~~p~~~~~~~sld~v~~ei~~tf~kLgip~~e~~~l~g~~~~~v~v~~~~ds~~v~~~l~~~L~~~GVi~~~l~eA~ 166 (489)
T Consensus    88 ~yy~~p~~~~~~~s~devp~eik~tfekLGip~~e~k~l~g-----v~vda~~dS~~V~~~~~~~L~~~GVIf~~~~~A~ 162 (485)
T CHL00085     88 IYYSAPKLKKKLNSLDEVDPELLSTFEKLGIPLNEQKRLSN-----VAVDAVFDSVSIGTTFKEELIKAGVIFCSISEAI 162 (485)
T ss_pred       EEEECCCCCCCCCCHHHCCHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHH-----HHHHEEECCEEEEECHHHHHHHCCEEEECHHHHH
T ss_conf       77752564456679366799999999871883566666420-----0120020505532012789997995995689999


Q ss_pred       HHHHHHHHHHCCCEECCCCCHHHHHHHHHHCCCEEEEECCCCCCCCCEEEEEEECCCCCEECCEEEEEEECCCEEEEEEC
Q ss_conf       77789886202211245653146688764238438873477413421279999658884002214899727724999961
Q gi|254781059|r 167 CEHPDLVKKYLSTVVPVGDNFYAALNSAVFTDGSFVYIPKGVRCPMELSTYFRINEKGTGQFERTLIIADEGSYVSYLEG 246 (489)
Q Consensus    167 ~~~p~lv~~~~~~~~~~~~~~f~aLn~A~~~~G~fi~Vp~gv~v~~PI~~~~~~~~~~~~~f~r~lIi~ee~S~v~~iE~ 246 (489)
T Consensus    163 ~~~pelv~ky~g~~v~~~d~kfaALn~A~~sgG~FvYVPkgV~v~~Pl~~~f~i~~~~~~qf~htLIIaeegS~v~~iEg 242 (485)
T CHL00085    163 NKYPELIKKYLGSVVPIGDNYFAALNSAVFSDGSFCYIPKDTKCPLELSTYFRINNEESGQFERTLIIADENSYVSYLEG 242 (485)
T ss_pred       HHHHHHHHHHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHCCCEEEEECCCCCCCCCEEEEEEECCCCCCCCCEEEEEECCCCEEEEEEE
T ss_conf       87089999986154388744689999998459769984077111552079999757756777447999657977999841


Q ss_pred       CCCCCCCCCCCCCEEEEEEECCCCEEEEEEEEECCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEECCCEEEEEEEEEECCCEEEEEEEE
Q ss_conf       56765444444330589986699589999963047553114487464014678630463038998875146347885389
Q gi|254781059|r 247 CTAPQRDENQLHAAVVELVALDNAEIKYSTVQNWYPGDSQGKGGIYNFVTKRGDCRGMRSKISWTQLETGSAITWKYPSC 326 (489)
Q Consensus    247 ~~s~~~~~~~~~~~v~Ei~vg~nA~v~~~~iQn~~~~~~~~~~~~~~~~t~r~~~~~~~a~~~~~~~~lG~~~~r~~~~~ 326 (489)
T Consensus    243 ctap~~~~~~lh~~vvEv~v~~~A~v~yttiqNW~~g~~~~~~~v~n~vtkR~~~~~~~a~i~W~~~~~Gs~~t~~yps~ 322 (485)
T CHL00085    243 CTAPQFDTNQLHAAVVELIALENAEIKYSTVQNWYAGDQNGEGGIYNFVTKRGLCAGKNSKISWTQVETGSAITWKYPSC 322 (485)
T ss_pred       EECCCCCCCCEEEEEEEEEECCCCEEEEEEEECCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEECCCCCEEEEEEECCCCCEEEECCCE
T ss_conf       31477765640258999997679688898876255545246676588876212330579789988851577203304431


Q ss_pred       EEECCCCEEEEEEEEEECCCEEEEEEEEEEEECCCCCCEEEEEEEECCCCEEEEEEEEEECCCCCCCCCEEEEEEEEECC
Q ss_conf       98278727999987762598689972189983676611010000105894689940147338865874302210588459
Q gi|254781059|r 327 LLRGEQSCGEFYSIAISNGFQQIDSGTKMLHLAKNTTSRIVSKGISAGFSNNTYRGKVSVHRGAAHSRNFTQCDSLLIGN 406 (489)
Q Consensus    327 ~L~G~~a~~~~~gi~l~~~~Q~~D~~~~v~H~~p~t~S~~~~K~i~~d~s~~~f~G~i~v~~~A~~t~~~~~~~~LlLs~ 406 (489)
T Consensus    323 ~L~G~gs~~~~~si~~a~~~Q~~D~gtk~~H~ap~T~S~iisK~I~~~~s~~~frG~v~i~~~A~~s~~~~~c~~LlL~~ 402 (485)
T CHL00085    323 ILIGNNSQGEFYSVALTNNYQQADTGTKMIHIGKNTKSRIISKGISAGKSKNTYRGLVKISKKAINSRNYSQCDSLLIGK 402 (485)
T ss_pred       EEECCCCEEEEEEEEECCCCEEECCCEEEEEEECCCEEEEEEEHHHCCCCEEEECCCCCCCCCCCCCCCCEEECEEEECC
T ss_conf       89738978999888851577998456069998068544675301123897677455031278878884201765287768


Q ss_pred       CCEEEEEEEEEEECCCCEEEEEEEECCCCHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHCC
Q ss_conf       85486223689834875688753202479999999983788989999999999899998858968999999999987013
Q gi|254781059|r 407 NCGAHTIPYIESKNSSCNLEHEATTSKISDEHLFYCLQRGIPEEAAIALIVNGFVREVLQKLPMEFAVEAQKLIDISLEG 486 (489)
Q Consensus    407 ~a~~~s~P~LeI~~ddv~~~H~Atvg~id~e~LFYL~sRGi~~~~A~~liv~gF~~~v~~~ip~e~~~e~~~li~~~~e~ 486 (489)
T Consensus    403 ~a~~dt~P~l~i~~~dv~~~HeAtvgkI~eeqlfYLmSRGl~e~eA~~lIV~GF~~~v~~~LP~E~a~E~~~li~~~leg 482 (485)
T CHL00085    403 NSQANTFPYIQVQNPSAKIEHEASTSKIGEEQIFYFLQRGINLEEAISLMISGFCQDVFNKLPMEFALEADRLLSLKLEG 482 (485)
T ss_pred       CCCCCCCCEEEEECCCCEEEECEECCCCCHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHCC
T ss_conf       86535674489834883078530435679999999986699999999999998479888658989999999998764266


Q ss_pred       CCC
Q ss_conf       579
Q gi|254781059|r 487 SVG 489 (489)
Q Consensus    487 ~ig 489 (489)
T Consensus    483 svg 485 (485)
T CHL00085    483 SVG 485 (485)
T ss_pred       CCC
T ss_conf       879