gi|254781129|ref|Y MLRDGLHKAASNALNFATTQVQYSTFTPEKMKLSQDYLGNTNPDAVNQLNLDDQKINNIILSKAMVFPNQSDIASLKEGVALNLVKDESLSCVIAEGEKL

gi|254781129|ref|Y EKE