gi|254781186|ref|Y MAHQYNPDAIVLYANGIGAVTANYLENLNYSPIEKILGQRSSVAD