gi|254781206|ref|Y MNELATSIDYQTNNLDQDKIPSEDVAKTLTSIQDNIKHLREFIIAWSSDLNPHKDRYDYIVGPIEQRLKKVSERYERVVSRDLTLVIEAGLKDLKEVGDT

gi|254781206|ref|Y LKRLAETGEVILSDKSDRLLCRFMDMVETEDEHKINKQVRDALESAGFDLESTQENIRKVESALINNNMKDAFRFLELAQKSKETADSHIIEAIDVGTKL

gi|254781206|ref|Y KENTPPTTFTSISKVLLKSNNMQDVVFTKIKEVVKKHVNAELGHRKLRGLAFDHTYFNDKLNQFLKEIKNHQKEYDESEKGSSKARYHAAYAHIYWDLAN

gi|254781206|ref|Y DWVNGRVGDKSDEWARTSTNIASWIGRITRTEGLGGVTYDQIKQLRDLASKVKADYHWAEIRHGNRFKAETRLAYSTIANVANFTSELKQATVLARANAQ

gi|254781206|ref|Y EEKQRREQEAKEKADREKADKEAKEKADREKADKDLQEKTPIKAEGDDFGLGLPSVPTHSVKLPPKEEELEEVKDEGKKGKEPGTTETDDREETERKNQD

gi|254781206|ref|Y ILDNSLLAGKTHTKNETPAIPTAKAPPAQAHKGIQDKKPQDQREKPLASDIGVGESDYAGIKLTKKEKELQEQEENLRVAEIIQQSRMQSEDLQEKAWDS

gi|254781206|ref|Y YKEWKSLSPDEIKQRFQKYAKVFYRSYSPVDGSYKGTQESDKAINHFLDNDFGYYRIHNFLSQWSPLGLMYEKDELHGVEAVYQKLDVLFRHCIENLRAN

gi|254781206|ref|Y KNAVDAMSKAVEAGESSVRKHSFEVLSSKHQKSVIAVNNFIKEITHHTRRLVKEDPKRGKSESYLSDIRSELQKVNKTVMDIRIKLRLYGIFQDIPQEQP

gi|254781206|ref|Y PLYTIISGSEKILQGDYTFPPLSSLDVQSKFDSSYSKLFEIFYGDWTNNAIKEERYWTIYAFERSLKNQAHLNAEVERLSGLAQQPSDSTADLKELQTQL

gi|254781206|ref|Y SRAKKYKESNDERIVSFIRSEFEREIKELKSVIEADAKENPNPNKNQKKLQKTREKLVAQLSSRLKELNIDNAYGLWNEYKEDFKASFEYPLGTYEPAIL

gi|254781206|ref|Y GAMKDMDRLHPIYSVSKTIQKAGGDPSLMMDYEKVEPSDVMAGLPDDLAKRFKALLSWKGWHQLTPAPKISTPSFEVSSYVNPKRMHADTESDIYFEEFK

gi|254781206|ref|Y RSLSSWEDEPRIEVERDATLPRLAKDDGSKEDEYEGGANERYVCIPSMDTSESFNSTMGKKRRIFKVVVRVINTADLEVGILGFPIVPVEELRGKPKTGE

gi|254781206|ref|Y FEVLVPSDASLNPEIIIRQKTGGYFCLTSITAHTQFEGERYEHRHG