gi|254781220|ref|Y MGQLKQYYLEEIEANYEFLSAVNPRMGIEPESNYEVEVIEK---LERALKTSKKLIHFRDRTIRTHILE-DLIEEVNRIIVLAKAHKRRLELKIFEDNEV
gi|254780122|ref|Y MGALKNHFHDEINENFYFHSHPNA----DPDISIEMQISENqryLDEEISQCNAVVDVFKRSDSTILDKlDAMDDLKTYISLLQATAKNLKSLL---KEY

gi|254781220|ref|Y WRLLDEAREDCEGCENCSEHPDQEHKEDYYASQI
gi|254780122|ref|Y W----EESLDGEDDEEIYEHPDQEHREDYYANQI