>gi|255764497|ref|YP_003065010.2| ABC transporter permease [Candidatus Liberibacter asiaticus str. psy62]
MFLYNILPPFISRRIFPNIFDLLAFVLVIGIINILLHGIQETTVPRDIVDIVPITLDVHSLPQYASRTTLRMLSAMVISLLFTFVYATLAAKSRRLGMVLVPILDIMQSIPILGFLTFTVVYFMNLYPGKVIGAELAAIFAIFTSQVWNMTFSMYQSLCNIPRDLEEVSRSFRLSGWQKFWYLGVPFSMPGLVWNMMMSMSGGWFFVVASEMIVVGDTVIPLPGIGSYIALAIKEQDLLAILYAMLTMLGVIFLYDQLLFRPMIVWSNKFRLERTTGIYPADSWVLYLFRKTNFLRFIGYSSWNFFSPLSNNVKKLCRTLGVIRFHFPENFLQLCSNQRVSYMLDIFWFCVVCGVAIGIAWQSIGYIVNHFTYQDVLYVIWLGCITMFRVVVLIIIASIIWIPVGIWIGFRPHISSKIQPFAQLLAAFPANVFFPLVVSCVSYYHLNPNLWLSLLMIFGTQWYILFNVIAGASAFPNDFKEVASSFHITGWRWWRYIILPGIFPYYVTGAITACGGAWNASIVSEVASWGHIHLRTTGLGAYIAESTEKGSFPEVVLGVLIMCCFVLALNRFLWHPLYLYGTRCLRL