gi|255764517|ref|Y MIRKVNMEKLNFEQTKSVTYWAVGSKFVIPWDIKDPSRIHAEVGYSDGRVQELAISQDFDVDGLNALLTVNNRE----GDFIRIFEGEKQTFKEYNSDSP
gi|255764516|ref|Y ------MMQYNFEQSKDVSYRLFGSYFVIPWTVKDPSRIHAEVKYPDGNMEELSPERDFKVDVDESSLILSSKRwinnNNALRIFEGEKQTFKDFNIEVQ

gi|255764517|ref|Y RAPHNLVKEADLYPLHNRLDGVETIVSDLNNMKNRIQDL
gi|255764516|ref|Y K------KVNQVNVLTQKMNTIDGIVNDL----------