>537021.9.peg.1044_1
LILLNSNGSKPYYLSTSYELEKISENYQLSKIVSLLFFLRDR