>537021.9.peg.75_1
MVGIAEQYQYIMRDESLHLNFGIDVINQIKIENPHLWTKEFQQKSRTMLHEATLLEIAYAHETMPKGFVGLNAPSCEQYMQFIANRRCHQIGLEPLFKYTENPFPWMSEVIDLKKEKNFFETRVTEYQQGAGLKWD