>537021.9.peg.97_1
LAACYHRSLLAIICKKREMNDLKLDIKAVVSVFFNILIDIWRFLNIGKNIKKLPI