537021.9.peg.97_1  LAACYHRSLLAIICKKREMNDLKLDIKAVVSVFFNILIDIWRFLNIGKNIKKLPI