PSIBLAST alignment of GI: 254780151 and protein with PDB id: 2hma

>gi|114794425|pdb|2HMA|A Chain A, The Crystal Structure Of Trna (5-Methylaminomethyl-2- Thiouridylate)-Methyltransferase Trmu From Streptococcus Pneumoniae Length = 376
 Score = 310 bits (793), Expect = 3e-82,  Method: Composition-based stats.
 Identities = 119/365 (32%), Positives = 171/365 (46%), Gaps = 25/365 (6%)

Query: 36 VAALLKRDGYDVIGVTLQLYNSRKASKRKGSCCAGQDVYDARRVCDTINVSHYVFDYEER 95
      A LLK GYDVIG+ + ++  +  G C A +D D  V D I + +Y ++E+ 
Sbjct: 25 TALLLKEQGYDVIGIFXKNWDD---TDENGVCTATEDYKDVVAVADQIGIPYYSVNFEKE 81

Query: 96 FRNAVIVPFASSYAAGETPLPCVDCNRTVKFSDLLSVTRQLGADVLATGHYIRSRLYVGD 155
      + + V  F + Y AG TP P V CN+ +KF  L   LGAD +ATGHY R    
Sbjct: 82 YWDRVFEYFLAEYRAGRTPNPDVXCNKEIKFKAFLDYAITLGADYVATGHYARV----AR 137

Query: 156 DGKRRRIMCRPMDLERDQSYFLFATTQQQLCDLRFPLGDMKKESVRDLAREMGLDIADKS 215
      D    R +D +DQ+YFL  +Q+QL  FPLG ++K VR LA E GL A K 
Sbjct: 138 DEDGTVHXLRGVDNGKDQTYFLSQLSQEQLQKTXFPLGHLEKPEVRRLAEEAGLSTAKKK 197

Query: 216 DSQDICFVQQGKYFDVVKRINAGIALEGDIVHLNGQILGRHNGIINYTIGQRRGLGVAM- 274
      DS ICF+ + + + +    A G  ++G+ G H G+ YTIGQR GLG+  
Sbjct: 198 DSTGICFIGEKNFKNFLSNYLP--AQPGRXXTVDGRDXGEHAGLXYYTIGQRGGLGIGGQ 255

Query: 275 ----GEPLFVVYLDKNSSRVIV---GPRESLEVHRIYLREINWLGDGLFEDAVVDGFKCF 327
         P FVV D + + + V   +SL  +  ++++ +  E    +C 
Sbjct: 256 HGGDNAPWFVVGKDLSKNILYVGQGFYHDSLXSTSLEASQVHFTREXPEE----FTLECT 311

Query: 328 VKIRSSQDPVPVFVQRNDDGVYVDFEKSEVGVASGQACVFYTSDSNEARVLGGGIISGSK 387
      K R Q  V V  +  V F + + + GQA VFY +   LGGG+I + 
Sbjct: 312 AKFRYRQPDSKVTVHVKGEKTEVIFAEPQRAITPGQAVVFYDGE----ECLGGGLIDNAY 367

Query: 388 RSDAV 392
      R  V
Sbjct: 368 RDGQV 372