gi|254780448|ref|Y MIPVYGTIQEFKKGNYGWGALGIVSDVALLAIPAAYLGKVLFGLVRGSSIATKIATTGIATVVQEATVMTKTTQEGA---LLAKEGIEATHIMEGGSTAI
gi|27905000|ref|NP ----------------------------------------------------------------------------------------------------
gi|254780449|ref|Y MIPIYGTYREFKKGNYGWGIVGAISDAALLIPVVGYGARAAINLVRGGSIALKAGTAGTMIAAKEACTIAQATEKTAkltALTKEGITSIRTIEGSSVTI
gi|219681925|ref|Y ----------------------------------------------------------------------------------------------------
gi|116515293|ref|Y ----------------------------------------------------------------------------------------------------

gi|254780448|ref|Y KSESVGAKELISASQNSQ-----------TVTQTGNISDA---------------------TKA------------------SSTIKDAQSIDR----SQ
gi|27905000|ref|NP ----------------------------------------------------------------------------------------------------
gi|254780449|ref|Y KSESIGTKASISSTNTAEksaisqkittnSTTEIGKTTEVveesiskinsqlskstpqgiwTKAltkadpalesiyqrgkifSNTIKNNAFIEKlahtTK
gi|219681925|ref|Y ----------------------------------------------------------------------------------------------------
gi|116515293|ref|Y ----------------------------------------------------------------------------------------------------

gi|254780448|ref|Y AIFQKMPL------------EEYPRLQKIGINYFRDFK-LLGTNKVYKNLLDASRATEFIIDGKKINIDSAQNMLAELNKIFPKDFEKVQLISSYAHEHI
gi|27905000|ref|NP ------------------------------------------------------------INGQQVSKYSPKTMLDDFKTAIP-DLASRQLISSFSHQGI
gi|254780449|ref|Y AIDKKIPFignqwrdintahSEFKMVPLSDQTLFRDFQgLCGKNIDNQFILDLNRAS-FIFNGKKLARDNSAEAIQKLMNQFAKNPKQLQLISSYANQSI
gi|219681925|ref|Y ----------------------------------------------------------FVVNNGLISVNNRNKMLKDFKTIVP-NVEFRQLISTYANQKF
gi|116515293|ref|Y -------------------------------------E-LLDSGKLEQKFLDHLHGKTVYLNGKKVLSDQAPDIMNAFRESVP-EFQTQQLISTYVHPEV

gi|254780448|ref|Y FCKPFTKDLLNLANKNIY-QLSNPRYSYQFNTLKDKTISFVAKE----EGLVTYL---N---GSLHRNY---GIKAEGILSRNAPPE-LHFSSYVN
gi|27905000|ref|NP FSQPYIELFSEHPDLVKF-KPKDSQFSYVVHEVEDGVFQFTATSqadlESSYETS---D---HKKYNAF---GVQVSMTLSKDKSPEdVEYSYYL-
gi|254780449|ref|Y FADSVVHLMQSIPEFAKYaSKSGSASKFTAKTLTNGEVAFTAKY----TTKVQAV---DkiaGKPLKEY---GLKISGILSPDKATE-LQRSFYL-
gi|219681925|ref|Y LRQSYLQLISEHPEIDQY-QIKHSRNIYKINFLDDGSVKLVATN----LSDLDVK---N---DNYIQKYksfGIRATIILPPNASPI-MKYSYFM-
gi|116515293|ref|Y LDVAWENLSKRHPGVINR-TVDNEHYTYEIDEISPEMYKVAITK----ITDLQPSysgD---INEIHTH---GMRAAMIITANFNPE-MRYSFFV-