gi|254780449|ref|Y MNISEINKYFPPNNNIERKEIADKLIKNISIVDKTMDVLPLYHQVRELTQNKASTEQVIDISTKVKDVAVDVAVSMIPIYGTYREFKKGNYGWGIVGAIS
gi|257471634|ref|Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------
gi|254780448|ref|Y ---------------------------------------------------------------------------MIPVYGTIQEFKKGNYGWGALGIVS
gi|27905000|ref|NP ----------------------------------------------------------------------------------------------------

gi|254780449|ref|Y DAALLIPVVGYGARAAINLVRGGSIALKAGTAGTMIAAKEACTIAQATEKTAKLTALTKEGITSIRTIEGSSVTIKSESIGTKASISSTNTAEKSAISQK
gi|257471634|ref|Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------
gi|254780448|ref|Y DVALLAIPAAYLGKVLFGLVRGSSIATKIATTGIATVVQEATVMTKTTQEGA---LLAKEGIEATHIMEGGSTAIKSESVGAKELISASQNSQ-------
gi|27905000|ref|NP ----------------------------------------------------------------------------------------------------

gi|254780449|ref|Y ITTNSTTEIGKTTEVVEESISKINSQLSKSTPQGIWTKALTKADPALESIYQRGKIFSNTIKNNAFIEKLAHTTKAIDKKIPFIGNQWRDINTAHSEFKM
gi|257471634|ref|Z ----------------------------------------------------------------------------------------------------
gi|254780448|ref|Y ----TVTQTGNISDA---------------------TKA------------------SSTIKDAQSIDR----SQAIFQKMPL------------EEYPR
gi|27905000|ref|NP ----------------------------------------------------------------------------------------------------

gi|254780449|ref|Y VPLSDQTLFRDFQGLCGKNIDNQFILDLNRAS-FIFNGKKLARDNSAEAIQKLMNQFAKNPKQLQLISSYANQSIFADSVVHLMQSIPEFAKYASKSGSA
gi|257471634|ref|Z ------------------DLDNDFMNDTNPFL-FVVNNGLISVNNRNKMLKDF-KTIVPNVEFRQLISTYANQKFLRQSYLQLISEHPEIDQYQIKH-SR
gi|254780448|ref|Y LQKIGINYFRDFK-LLGTNKVYKNLLDASRATeFIIDGKKINIDSAQNMLAELNKIFPKDFEKVQLISSYAHEHIFCKPFTKDLLNLANKNIYQ-LSNPR
gi|27905000|ref|NP ----------------------------------------------------------------QLISSFSHQGIFSQPYIELFSEHPDLVKFKPK-DSQ

gi|254780449|ref|Y SKFTAKTLTNGEVAFTAKYTTKVQAVDKIAG-KPLKEYGLKISGILSPDKATE-LQRSFYLK
gi|257471634|ref|Z NIYKINFLDDGSVKLVATNLSDLDVKNDNYI-QKYKSFGIRATIILPPNASPI-MKYSYFMK
gi|254780448|ref|Y YSYQFNTLKDKTISFVAKEEGLVTYLN---G-SLHRNYGIKAEGILSRNAPPE-LHFSSYV-
gi|27905000|ref|NP FSYVVHEVEDGVFQFTATSQADLESSYETSDhKKYNAFGVQVSMTLSKDKSPEdVEYSYYLR