RPSBLAST alignment of GI: 254780536 and MMDB domain: 2qo3_A_531-660_730-836

>2qo3_A (A:531-660,A:730-836) Eryaii erythromycin polyketide synthase modules 3 and 4; ketosynthase, acyltransferase, phosphopantetheine; 2.59A {Saccharopolyspora erythraea}Length = 237
 Score = 78.2 bits (192), Expect = 1e-15
 Identities = 11/95 (11%), Positives = 28/95 (29%)

Query: 204 SSLMTPVSKVMKWMLDSVTKQDPVVPILPNFCASPVSSIDEISRLLVEQVTGRVRWRETI 263
      S + V + +   + +  V    + +  + +R   +  VR+ + +
Sbjct: 131 SPQIERVREELLETTGDIAPRPARVTFHSTVESRSMDGTELDARYWYRNLRETVRFADAV 190

Query: 264 QWFANHGVKSVYEVGSGKVLTGLAKRIDKSLSAVS 298
       A G + EV  V+  +  +   
Sbjct: 191 TRLAESGYDAFIEVSPHPVVVQAVEEAVEEADGAE 225