gi|254780632|ref|Y MINGPETLESLMVSFRVDMSPAVQLQCGLGSSIVAVKPVVPYITDVARGQINVRLGDNYGVLHSVDLVTMT