RPSBLAST alignment of GI: 254780638 and SCOP domain: d1exka_

Alignment
>d1exka_ g.54.1.1 (A:) Cysteine-rich domain of the chaperone protein DnaJ {Escherichia coli [TaxId: 562]} Length = 79
 Score = 83.2 bits (205), Expect = 3e-17
 Identities = 40/77 (51%), Positives = 51/77 (66%), Gaps = 1/77 (1%)

Query: 141 GKTVQIRFPTAVKCSTCSGSGAKPGTNPMDCNICNGSGRVYTTAQSFFSIERACSTCRGS 200
      G T +IR PT +C C GSGAKPGT P C C+GSG+V  Q FF++++ C C+G 
Sbjct: 1  GVTKEIRIPTLEECDVCHGSGAKPGTQPQTCPTCHGSGQVQMR-QGFFAVQQTCPHCQGR 59

Query: 201 GQIIPHPCSKCHGQGRV 217
      G +I PC+KCHG GRV
Sbjct: 60 GTLIKDPCNKCHGHGRV 76

SCOP domain information

class: Small proteins
fold: DnaJ/Hsp40 cysteine-rich domain
superfamily: DnaJ/Hsp40 cysteine-rich domain
family: DnaJ/Hsp40 cysteine-rich domain
domain: Cysteine-rich domain of the chaperone protein DnaJ
species: Escherichia coli [TaxId: 562]