gi|254780863|ref|Y MNIGLSHYLIVSAVIFIIGSSGVFLIVKVLLRY