HHSEARCH alignment of GI: 254780956 and SCOP domain: d1tswa_

Alignment
>d1tswa_ d.117.1.1 (A:) Thymidylate synthase {Lactobacillus casei [TaxId: 1582]}
Probab=100.00 E-value=0 Score=750.96 Aligned_cols=263 Identities=55% Similarity=0.987 Sum_probs=260.1

Q ss_pred       HHHHHHHHHHHHCCCEECCCCCCCEEEEEECEEEEECCCCCCEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHCCCHHH
Q ss_conf       57999999998639260379985347776120464423698104642022688999999985366646888640032135
Q gi|254780956|r  2 HQYLDLLRHVIKFGSDRRDRTGVGTRSTFGYQMRFDLSKGFPLLTTKKVHWKSVVHELLWFLRGDSNVSYLHRHGVSIWD  81 (264)
Q Consensus     2 ~qYl~l~~~il~~G~~~~dRtG~~t~s~fg~~~~~dl~~gfPllTtkk~~~k~~i~EllW~l~G~tn~~~l~~~~~~iWd  81 (264)
           +|||+|+++||++|+.++||||++|+|+||+++||||++|||||||||||||++++||||||+|+||++.|+++||||||
T Consensus     4 ~qYl~l~~~Il~~G~~~~dRTG~gT~s~FG~~~rfdL~~gfPlLTTKk~~~k~ii~ELLWfl~G~tn~~~L~~~~v~IWd  83 (316)
T d1tswa_      4 QPYLDLAKKVLDEGHFKPDRTHTGTYSIFGHQMRFDLSKGFPLLTTKKVPFGLIKSELLWFLHGDTNIRFLLQHRNHIWD  83 (316)
T ss_dssp       HHHHHHHHHHHHHCEEECCSSSSCEEEEEEEEEEEETTSCCCCCSSSCCCHHHHHHHHHHHHTTCCBTHHHHTTTCCTTH
T ss_pred       HHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCEEEEECCEEEEECCCCCCEEEECHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHCCCCCCC
T ss_conf       99999999999859887898988759973145897467897436750256898999999999668558999975987666


Q ss_pred       HHHHHH--------------------------------------------------CCCCCCCCCHHHCCCCCCCCHHHH
Q ss_conf       654210--------------------------------------------------013876620100036775326889
Q gi|254780956|r  82 EWADKD--------------------------------------------------GELGPIYGVQWRSWPDYDGNVIDQ 111 (264)
Q Consensus    82 ~~a~~~--------------------------------------------------g~lg~~YG~qwR~~~~~~~~~~DQ 111 (264)
           +|++++                         |++|++||+|||+|.+++++++||
T Consensus    84 ~~a~~~~l~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f~~~~~~~~~~~~~~G~lg~~YG~qwr~~~~~~~~~~DQ 163 (316)
T d1tswa_     84 EWAFEKWVKSDEYHGPDMTDFGHRSQKDPEFAAVYHEEMAKFDDRVLHDDAFAAKYGDLGLVYGSQWRAWHTSKGDTIDQ 163 (316)
T ss_dssp       HHHHHHHHTSTTCCSSCCTTHHHHHTTCSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCHHHHHHHTBCCSSHHHHHHCEECSSSCEECH
T ss_pred       CCHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEECCCCCCCCHHH
T ss_conf       51266555301224764334452222453213211577998887742344433456756555563035545657852467


Q ss_pred       HHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHCCHHHHHHCCCCCCCCCEEEEECCCEEEEEEEECCCCHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHH
Q ss_conf       99999999808852367775169888320242113540246676880599997262440222021679999999999976
Q gi|254780956|r 112 ISSIVQSLRADPYSRRHIVSAWNVALIDKMALPPCHCLFQFYVDNGKLSCQLYQRSGDVFLGIPFNIASYSLLTMMLASV 191 (264)
Q Consensus    112 l~~vi~~Lk~np~sRR~i~~~wnp~~~~~~~lpPC~~~~qf~v~~g~L~~~~~qRS~D~~lG~pfNi~~y~lL~~~iA~~ 191 (264)
           +++||++||+||+|||+|+++|||.++++|+|||||..+||+|++|+|+|+++|||||++||+|||||+||+|++|||+.
T Consensus    164 l~~vi~~Lk~~p~sRR~iis~Wnp~~~~~~~lpPCh~~~qf~v~~g~L~~~~~qRS~D~~lG~pfNi~~yalL~~~iA~~ 243 (316)
T d1tswa_     164 LGDVIEQIKTHPYSRALIVSAWNPEDVPTMALPPCHTLYQFYVNDGKLSLQLYQRSADIFLGVPFNIASYALLTHLVAHE 243 (316)
T ss_dssp       HHHHHHHHHHCTTCSCCEEECCCTTTGGGCSSCCSEEEEEEEEETTEEEEEEEEEEEETTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHH
T ss_pred       HHHHHHHHHCCHHCCCEEEEECCHHHHCCCCCCCCCHHHEEEECCCCEEEEEEECCHHEEEECCHHHHHHHHHHHHHHHH
T ss_conf       99999976225010302554077899546787534543404305783589999740221010727899999999999988


Q ss_pred       HCCCCEEEEEECCCCEEEHHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEEECCCCCCCCCCCCCCEEEECCCCCCCCCCCCCC
Q ss_conf       2242111135227302100368999998336987687799648868711262033799768768887875569
Q gi|254780956|r 192 IGFQYGEFIHTLGDVHLYNNHFEQADLQLSRSPRTLPQMIINPNIVDLLSFRYEDFTLRSYEPHAAILAKVSV 264 (264)
Q Consensus    192 ~gl~~G~~~~~~~d~HIY~nH~~~vk~ql~R~p~~~P~L~i~~~~~~i~d~~~eDf~L~~Y~~hp~Ik~~mAV 264 (264)
           ||++||+|+|++||+|||+||+|++++||+|+|+++|+|+|++++++|+||+++||+|+||+|||+|||||||
T Consensus    244 ~gl~~G~~~h~~gd~HIY~nH~e~v~eqL~R~P~~~P~l~i~~~~~~i~d~~~~Df~l~~Y~~hp~Ik~~mAV 316 (316)
T d1tswa_     244 CGLEVGEFIHTFGDAHLYVNHLDQIKEQLSRTPRPAPTLQLNPDKHDIFDFDMKDIKLLNYDPYPAIKAPVAV 316 (316)
T ss_dssp       TTCEEEEEEEEEEEEEEEGGGHHHHHHHTTSCCCCCCEEEECSSCCCGGGCCGGGEEEECCCCCCCCCCCCCC
T ss_pred       HHCCCCEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEEECCCCCCCCCCCHHHEEEECCCCCCCCCCCCCC
T ss_conf       7525753999950389867279999999668998999679589988421397479789898678887603149


SCOP domain information

class: Alpha and beta proteins (a+b)
fold: Thymidylate synthase/dCMP hydroxymethylase
superfamily: Thymidylate synthase/dCMP hydroxymethylase
family: Thymidylate synthase/dCMP hydroxymethylase
domain: Thymidylate synthase
species: Lactobacillus casei [TaxId: 1582]