PSIBLAST alignment of GI: 254780956 and protein with PDB id: 1bko

>gi|4388862|pdb|1BKO|A Chain A, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4388863|pdb|1BKO|B Chain B, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4388864|pdb|1BKO|C Chain C, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4388865|pdb|1BKO|D Chain D, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4388866|pdb|1BKP|A Chain A, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4388867|pdb|1BKP|B Chain B, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4389238|pdb|1BSF|A Chain A, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4389239|pdb|1BSF|B Chain B, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4558131|pdb|1BSP|A Chain A, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
>gi|4558132|pdb|1BSP|B Chain B, Thermostable Thymidylate Synthase A From Bacillus Subtilis Length = 278
 Score = 224 bits (572), Expect = 8e-57,  Method: Composition-based stats.
 Identities = 102/275 (37%), Positives = 152/275 (55%), Gaps = 13/275 (4%)

Query: 2  HQYLDLLRHVIKFGS----------DRRDRTGVGTRSTFGYQMRFDLSKGFPLLTTKKVH 51
      QY +++ +I G       D T  T S  QMRFD S+ P+LTTKKV 
Sbjct: 5  KQYNSIIKDIINNGISDEEFDVRTKWDSDGTPAHTLSVISKQMRFDNSE-VPILTTKKVA 63

Query: 52 WKSVVHELLWFLR-GDSNVSYLHRHGVSIWDEWADKDGELGPIYGVQWRSWP-DYDGNVI 109
      WK+ + ELLW +  ++V+ L+ GV IWD+W +DG +G YG Q    +G +
Sbjct: 64 WKTAIKELLWIWQLKSNDVNDLNMMGVHIWDQWKQEDGTIGHAYGFQLGKKNRSLNGEKV 123

Query: 110 DQISSIVQSLRADPYSRRHIVSAWNVALIDKMALPPCHCLFQFYVDNGKLSCQLYQRSGD 169
      DQ+ ++ L+ +P SRRHI  WN  +D MAL PC  Q+YV +GKL ++ RS D
Sbjct: 124 DQVDYLLHQLKNNPSSRRHITMLWNPDELDAMALTPCVYETQWYVKHGKLHLEVRARSND 183

Query: 170 VFLGIPFNIASYSLLTMMLASVIGFQYGEFIHTLGDVHLYNNHFEQADLQLSRSPRTLPQ 229
      + LG PFN+ Y++L M+A V G++ GE+I +GD H+Y H +  +Q+ R   P+
Sbjct: 184 MALGNPFNVFQYNVLQRMIAQVTGYELGEYIFNIGDCHVYTRHIDNLKIQMEREQFEAPE 243

Query: 230 MIINPNIVDLLSFRYEDFTLRSYEPHAAILAKVSV 264
      + INP + D  F +DF L +Y+  +L +V+V
Sbjct: 244 LWINPEVKDFYDFTIDDFKLINYKHGDKLLFEVAV 278