PSIBLAST alignment of GI: 254780956 and protein with PDB id: 1nja

>gi|157832137|pdb|1NJA|A Chain A, Thymidylate Synthase, Mutation, N229c With 2'-Deoxycytidine 5'-Monophosphate (Dcmp) Length = 316
>gi|157832138|pdb|1NJB|A Chain A, Thymidylate Synthase Length = 316
>gi|157834040|pdb|1TVV|A Chain A, Contributions Of Orientation And Hydrogen Bonding To Catalysis In Asn-229 Mutants Of Thymidylate Synthase Length = 316
 Score = 278 bits (711), Expect = 5e-73,  Method: Composition-based stats.
 Identities = 145/313 (46%), Positives = 186/313 (59%), Gaps = 50/313 (15%)

Query: 2  HQYLDLLRHVIKFGSDRRDRTGVGTRSTFGYQMRFDLSKGFPLLTTKKVHWKSVVHELLW 61
       YLDL + V+ G + DRT GT S FG+QMRFDLSKGFPLLTTKKV + + ELLW
Sbjct: 4  QPYLDLAKKVLDEGHFKPDRTHTGTYSIFGHQMRFDLSKGFPLLTTKKVPFGLIKSELLW 63

Query: 62 FLRGDSNVSYLHRHGVSIWDEWA------------------------------------- 84
      FL GD+N+ +L +H  IWDEWA                   
Sbjct: 64 FLHGDTNIRFLLQHRNHIWDEWAFEKWVKSDEYHGPDMTDFGHRSQKDPEFAAVYHEEMA 123

Query: 85 -------------DKDGELGPIYGVQWRSWPDYDGNVIDQISSIVQSLRADPYSRRHIVS 131
             K G+LG +YG QWR+W  G+ IDQ+ +++ ++ PYSRR IVS
Sbjct: 124 KFDDRVLHDDAFAAKYGDLGLVYGSQWRAWHTSKGDTIDQLGDVIEQIKTHPYSRRLIVS 183

Query: 132 AWNVALIDKMALPPCHCLFQFYVDNGKLSCQLYQRSGDVFLGIPFNIASYSLLTMMLASV 191
      AWN  + MALPPCH L+QFYV++GKLS QLYQRS D+FLG+PF IASY+LLT ++A 
Sbjct: 184 AWNPEDVPTMALPPCHTLYQFYVNDGKLSLQLYQRSADIFLGVPFCIASYALLTHLVAHE 243

Query: 192 IGFQYGEFIHTLGDVHLYNNHFEQADLQLSRSPRTLPQMIINPNIVDLLSFRYEDFTLRS 251
      G + GEFIHT GD HLY NH +Q  QLSR+PR P + +NP+ D+ F +D L +
Sbjct: 244 CGLEVGEFIHTFGDAHLYVNHLDQIKEQLSRTPRPAPTLQLNPDKHDIFDFDMKDIKLLN 303

Query: 252 YEPHAAILAKVSV 264
      Y+P+ AI A V+V
Sbjct: 304 YDPYPAIKAPVAV 316