HHsearch alignment for GI: 254781174 and conserved domain: COG4105

>COG4105 ComL DNA uptake lipoprotein [General function prediction only].
Probab=100.00 E-value=0 Score=365.40 Aligned_cols=242 Identities=34% Similarity=0.574 Sum_probs=225.8

Q ss_pred       HHHHHHHHHH-HHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHH
Q ss_conf       9999999999-972268753334456777673689999999999980989999999999985304773026899877887
Q gi|254781174|r  25 TIFFSIAVCF-LVGWERQSSRDVYLDSVTDVRYQREVYEKAVLFLKEQNFSKAYEYFNQCSRDFPFAGVARKSLLMSAFV 103 (271)
Q Consensus    25 ~i~~~i~~~~-l~~Cs~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lY~~a~~~~~~~~y~~A~~~f~~i~~~~P~s~~a~~A~~~la~~ 103 (271)
T Consensus     6 ~l~~~l~~~~~~~~cs~~~~~~-----~~~~~p~~~LY~~g~~~L~~gn~~~A~~~fe~l~~~~p~~~~~~qa~l~l~yA  80 (254)
T COG4105      6 LLVIGLLLLVASTGCSGDKDKN-----GVYNLPASELYNEGLTELQKGNYEEAIKYFEALDSRHPFSPYSEQAQLDLAYA  80 (254)
T ss_pred       HHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHC-----CCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHH
T ss_conf       9999999999712577623330-----55578899999999999863788999999999987099981128999999999


Q ss_pred       HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHH
Q ss_conf       76545556799999887540112110135554434445555443111234589999999999985200101345655555
Q gi|254781174|r 104 QYSAGKYQQAASLGEEYITQYPESKNVDYVYYLVGMSYAQMIRDVPYDQRATKLMLQYMSRIVERYTNSPYVKGARFYVT 183 (271)
Q Consensus    104 ~y~~~~y~~A~~~~~~fi~~~P~s~~~~~A~y~~a~~~~~~~~~~~~d~~~~~~A~~~f~~~i~~yP~S~ya~~A~~~l~ 183 (271)
T Consensus    81 ~Yk~~~y~~A~~~~drFi~lyP~~~n~dY~~YlkgLs~~~~i~~~~rDq~~~~~A~~~f~~~i~ryPnS~Ya~dA~~~i~ 160 (254)
T COG4105     81 YYKNGEYDLALAYIDRFIRLYPTHPNADYAYYLKGLSYFFQIDDVTRDQSAARAAFAAFKELVQRYPNSRYAPDAKARIV 160 (254)
T ss_pred       HHHCCCHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHHHHHH
T ss_conf       88135589999999999987899987169999999987526775444779999999999999987889702355999999


Q ss_pred       HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHH
Q ss_conf       55666666655566666544322345689998865289981159999999999997498799999999997856999789
Q gi|254781174|r 184 VGRNQLAAKEVEIGRYYLKRGEYVAAIPRFQLVLANYSDAEHAEEAMARLVEAYVALALMDEAREVVSLIQERYPQGYWA 263 (271)
Q Consensus    184 ~~~~~La~~e~~ia~~Y~~~~~y~aA~~~~~~~i~~yp~t~~~~eAl~~l~~~y~~lg~~d~A~~~~~~l~~~yP~s~~~ 263 (271)
T Consensus    161 ~~~d~LA~~Em~IaryY~kr~~~~AA~nR~~~v~e~y~~t~~~~eaL~~l~eaY~~lgl~~~a~~~~~vl~~N~p~s~~~ 240 (254)
T COG4105     161 KLNDALAGHEMAIARYYLKRGAYVAAINRFEEVLENYPDTSAVREALARLEEAYYALGLTDEAKKTAKVLGANYPDSQWY 240 (254)
T ss_pred       HHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCH
T ss_conf       99999889999999999990576999999999987145552047789999999998287278999999997368988203


Q ss_pred       HHHHHHHC
Q ss_conf       99998609
Q gi|254781174|r 264 RYVETLVK 271 (271)
Q Consensus    264 ~~a~~~l~ 271 (271)
T Consensus    241 ~~~~~~~~ 248 (254)
T COG4105     241 KDAYRLLQ 248 (254)
T ss_pred       HHHHHHCC
T ss_conf       56665043