CSV:     1111111111111111111111111111130597658250101000349969555622744626996111
QUERY    MIKAKEPLEQTIKGLFQQSSTDRYGRIEPMTKKYKITKEEHRVFSECHRIRALRGFNDVKKGALGGFYRR
163868210  -----------------SNETASVNKQQP-AKKYEFTGETIEVFKTLHRIRALRDFGDVKKGELGGF---
240850404  ------------------NEITSVNQQEP-AKKYEFTNENFTFDGTLHRIRALRDFDDIKAGDLGGF---
163867446  -----------------------------VSKKYELTNENHTFEGTVHRIRALRDFDDVKAGALGGF---
163868264  ------------------------------SKKYELTNENHTFEGTVHRIRALRDFDDVKAGALGGF---
163868175  -----------------------------VKKKYELTDETIEVNGTLHRIRALRDFGDVKEGDLGGFIEK
240851448  -----------------------------ISKKYEFTNETKQVDVTLYRIRALRDFGDVKAGDLGGFIEK
240850539  -------------------------------RKYELTDETIEFYITLYRIRALKDFGDVKAGDLGGF---
49475171   -----------------------------MEKKYELTDETTDIVSTLYRIRALRDFDDVKAGDLGGF---
163868170  -----------------------------MEKKYELTDETTWIYGNTYRIRALRDFGDVKAGDLGGF---
163868161  -----------------------------IKKKYKLTDETIQIDGTLYRIRALKDFDDVKEGDLGGF---
163867678  -----------------------------MVKKYELTDETTWIYGNTYRIRALRDFGDVKAGDLGGF---
163867679  -----------------------------MEKKYELTDEKAEFKGTLHRIRALRDFGVIKKGNLGGF---
163868182  -----------------------------VSKKYELTDEELKRTITLYRIRALRDFADVKAGDLGGFIEK
163868187  ----------------NISKITPVNKKK-TSKKYEFTGEMDFVTGILYRIRALRDFGDVKAGDLGGY---
240850351  -------------------------------KKYEFTDEKIVFDGTLHRIRALRDFGYVKKGDIGGFIEK
163867703  -----------------SNESASVNKQEP-AKKYEFIDDGEYIDGHLTRIRALRDFDDVKKGDLGGY---
240850540  -----------------------------MEKKYELTDETIEVDKTLRRIRALRDLGDVKQGDLGGYIEK
240850368  -----------------SNETASVNKQQP-AKKYEFIDDCEYIDGHLTRIRALRDFDDVKKGDLGGY---
240850364  -----------------------------VSKKYELTNETTEVVRTLYRIRALRSFGGVKKGDLGGF---
167770475  -------------------------------KKYELTEETTNIFKTLHRIRATRDFSNVHAGDLGGF---
163868199  -----------------------------MQKKFALTNET-RVFQTLYRIRALRDFDDVKAGQLGGF---
163868265  -----------------SNEIASVNQKEP-AKKYEFIDDCEYIDGHLTRIRALRDFDDVKKGDLGGY---
163867677  -----------------------------MVKKYELTDEIDEIYRKVYRIRALRDFRNVKKGDLGGFVEK
163869085  -----------------------------IKKKYELTDEVDEVGGTLYRIRALKDFGYVKKGDLGGFIQK
163868228  -----------------------------MCKKYELTSEIKKIITSLYRIRALRDFDDIKAGALGGFIEK
163868262  -----------------------------MCKKYELTSEIKKIITSLYRIRALRDFDDIKAGALGGFIEK
229828956  -----------------------------MEKKFELTSDTKDTFRQLYRIKALIDFGDVKAGDLGGFVEK
163659867  -----------------------------MCKKYELTNQIKQIITNLYRIRALRDFDDVKAGDLGGF---
240850855  -------------------------KSKILQKKYELTNEMKTVVRTIYRIRALRDFGNVKANDLGGF---
240850366  -----------------------------MCKKYELTSEIKQIIINLYRIRALKDFDDIKAGDLGGFIEK
163868208  -----------------------------MCKKYELTSEIKKIITSLYRIRALKDFDDIKAGDLGGFIEK
240850998  ----------------------------LMQKKFALTNET-RVFGTLYRIKALKDFSDIKAGTLGGFIEK
240851024  -----------------------------MCKKYELTSEIKKIIINLYRIKALKDFDDVKAGSLGGFIEK
240850795  ----------------------------LMQKKFALTNET-RVFGTLYRIQALKDFADIKAGTLGGFIEK
135115436  ------------------------NRKNPMTRKYELTDETTEQNGTLRRIRAVRDFADITAGTVGGW---
307692218  ------------------------------NQKYEITEISHEKYPFLHRIRALRDVSEVKAGDLGGF---
160931949  -----------------------------MTPKYEITRIAHPKFPWMHRIRALRDVEDVRAGDLGGF---
240850367  -----------------------------MQKKFALTNET-RVFGELYRIKALKDFADVKASTLGGFIEK
160933417  ------------------------------EKKYEITNIAHPHYPWLHRIRALRDVEDIHAGDLGGF---
240850350  -----------------------------MEKKYELTDEIKEFHKKLYRIRALRDFRNIKKGYLGGYIQK
240850468  -------------------------------KKYKLTNEAIKVEFILYRIKAIKNFGTIKKGDLGGYIEK
154500272  ------------------------------NQKYELTEISHEKYPFLHRIRALRDVSEVRAGDLGGF---
190149733  -------------GIFTIR-----NKIMTERKKYELTDEFIEHWKKLYRIKALIDFGLVVAGSLGGF---
307253718  -------------------------------KKYELTDEFIEHWKKLYRIKALIDFGLVVAGSLGGF---