HHsearch alignment for GI: 255764461 and conserved domain: COG0060

>COG0060 IleS Isoleucyl-tRNA synthetase [Translation, ribosomal structure and biogenesis].
Probab=100.00 E-value=0 Score=634.00 Aligned_cols=472 Identities=25% Similarity=0.406 Sum_probs=376.8

Q ss_pred       CCCEEEEECCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCEEECCCCCCCCHHHHHHHHHC-CC--------C-----
Q ss_conf       888179978889999883222478978999999998858980362364370227999999983-99--------9-----
Q gi|255764461|r  3 EREKLYISTAIAYPNAQPHIGHAYEMIIADVLARFHRLDGLDVLFTTGTDEHGQKIAKAAQNA-GV--------T-----  68 (511)
Q Consensus     3 ~~~~~~vt~~~Py~ng~lHlGH~~~~i~~D~~~R~~r~~G~~v~~~~g~D~hg~~i~~~A~~~-g~--------~-----  68 (511)
T Consensus    47 g~~~FvfhDGPPyANG~iHiGHalnKilKDiI~Ry~~m~G~~v~~~pGWDcHGLPIE~~vek~lg~~k~~i~~~~~~efr 126 (933)
T COG0060     47 GKPKFVLHDGPPYANGNIHIGHALNKILKDIIVRYKTMQGYDVPYVPGWDCHGLPIELKVEKKLGIGKKDIESFGVEEFR 126 (933)
T ss_pred       CCCCEEEECCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHCCCCCHHHHCCHHHHH
T ss_conf       99808974799977898226566776666634333204588589889976788228899999828763114334899999


Q ss_pred       --HHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCC--CCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHCCCCCCCCCCHHHHCCC
Q ss_conf       --899999999999999998088988--6747788889999999988875431022110001011334301556672111
Q gi|255764461|r  69 --TKVFVDQNSRNFRDMADVLDISYD--DFIRTTEKRHHDTCRILWKKISDKGDIYKGCYSGWYSLRDEAYYNDDEVYKG 144 (511)
Q Consensus    69 --p~e~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~D--~~~rT~~~~~~~~~~~~~~~l~~~G~iy~~~~~~~y~~~~~~~~~~~~v~~~ 144 (511)
T Consensus    127 ~~Cr~~a~~~v~~q~~~f~RLGv~~Dw~npY~Tmd~~ye~~~~~~f~~~~~kGllyrg~Kpv~wsp~c~TaLAeaEvey~ 206 (933)
T COG0060     127 EKCREFALEQVDEQKEQFKRLGVWGDWENPYKTMDPSYEESVWWAFKELYEKGLLYRGYKPVPWSPRCETALAEAEVEYG 206 (933)
T ss_pred       HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEECCCCCEECCCHHHHHHHHHHHHHHHHCCCEECCCEEEEECCCCCCCHHHHHHCCC
T ss_conf       99999999999999999876367632689803278899999999999999779752277001226877760036664025


Q ss_pred       C-------------------------------------------------------------------------------
Q ss_conf       2-------------------------------------------------------------------------------
Q gi|255764461|r 145 A------------------------------------------------------------------------------- 145 (511)
Q Consensus    145 ~------------------------------------------------------------------------------- 145 (511)
T Consensus    207 d~~dpSIyV~F~v~~~~~~~~~~lviWTTTPWTLPaN~aiav~pd~~Y~lv~~~~~~~IlA~~lve~~~~~~~~~~~~vl 286 (933)
T COG0060     207 DVKDPSIYVKFPVKDEGLDENAYLVIWTTTPWTLPANLAIAVHPDLDYVLVEVNGEKLILAKALVESVAKKAGVEDYEVL 286 (933)
T ss_pred       CCCCCEEEEEEEECCCCCCCCCEEEEEECCCCCCHHCCEEEECCCCCEEEEEECCEEEEEHHHHHHHHHHHCCCCCEEEE
T ss_conf       66896289997733578877707999948987731004367679851699997888999829989999987098420776


Q ss_pred       -----------------------------------------------------------------------CC-------
Q ss_conf       -----------------------------------------------------------------------22-------
Q gi|255764461|r 146 -----------------------------------------------------------------------DG------- 147 (511)
Q Consensus    146 -----------------------------------------------------------------------~~------- 147 (511)
T Consensus    287 ~~~kG~~Leg~~y~hPf~~~~~~~~~~vi~gd~VT~d~GTG~VHtAPghGeeDy~vg~~~g~l~v~~pVD~~G~yt~~~~ 366 (933)
T COG0060     287 ETFKGSELEGLRYEHPFYDFVYDRAFPVILGDHVTLDDGTGLVHTAPGHGEEDYEVGKKYGLLEVLNPVDDNGRYTEEAP 366 (933)
T ss_pred       EEEEHHHHCCCEEECCCCCCCCCCEEEEEECCEEECCCCCCCEECCCCCCHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCH
T ss_conf       77553662878764887654545604688527672279841056389898789999998299676466688855666543


Q ss_pred       ----------------------------------CCCCCCCCCEECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHH
Q ss_conf       ----------------------------------2222233200003454434466644444344433332100067654
Q gi|255764461|r 148 ----------------------------------QYYNAQHNPVQWMEEEGYFFRLSAYQDKLLSYYESHPEFILPIERR 193 (511)
Q Consensus    148 ----------------------------------~~~~~~~~p~~~~~~~~~f~~l~~~~~~l~~~~~~~~~~~~p~~~~ 193 (511)
T Consensus    367 ~~~G~~v~dAn~~Ii~~Lk~~g~Ll~~e~i~HsYPhcWR~ktPlIyRAt~QWFi~v~~~r~~~l~~i~-~v~w-~P~~~~ 444 (933)
T COG0060     367 KYEGLFVKDANKKIIEDLKEKGNLLKSEKIEHSYPHCWRTKTPLIYRATPQWFVSVDKLRDKMLKEIN-KVNW-VPDWGK 444 (933)
T ss_pred       HHCCCEECCCCHHHHHHHHHCCCEEEEEEEEECCCCCCCCCCEEEEEECCHHEEEHHHHHHHHHHHHH-CCEE-ECHHHH
T ss_conf       21782400078999999986795315335775798666789806985052033678889999999985-5568-871578


Q ss_pred       HHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC-----------------------------------------C----C---
Q ss_conf       577541034567532343337776578642-----------------------------------------2----2---
Q gi|255764461|r 194 NEVISFVKSGLKDLSLSRKTFDWGIKIPDD-----------------------------------------P----Q--- 225 (511)
Q Consensus    194 ~~~~~wl~~gl~Dw~ISR~~~~WGipiP~~-----------------------------------------~----~--- 225 (511)
T Consensus    445 ~R~~~mve~-r~DW~ISRQR-~WGvPiPi~~~~~~g~~~~~~~El~e~~~~~~~~~g~~~w~~~~idel~~~~~~~g~~~ 522 (933)
T COG0060     445 NRFGNMVEN-RPDWCISRQR-YWGVPIPVWYCKETGEILVITEELEELVGQLVEEKGIDDWHRPDIDELLPPCPEDGKEY 522 (933)
T ss_pred       HHHHHHHCC-CCCCEEECCC-CCCCCEEEEEECCCCCEECCHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHCCCHHHHCCCCCCCCCEE
T ss_conf       999999718-9864365166-67885337998899974232899999998774321726651563476457888876505


Q ss_pred       ----CCCCCCHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHCCCCCCC--CHHCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCEEEC
Q ss_conf       ----1464602444322001234676543100024110000456432--1000102477654331012323334303305
Q gi|255764461|r 226 ----YIMYVWIDALTNYLTTTGYLDNPDGSKAKFWPADLHVIGKDIL--RFHAIYWPAFLLSANLPLPKKVFSHGFILHK 299 (511)
Q Consensus    226 ----~~~YVWfDa~~gY~s~~~~~~~~~~~~~~~w~~d~~~~G~Dii--~Fh~i~~pa~l~~~~~~~p~~i~~~g~l~~~ 299 (511)
T Consensus    523 ~rv~DvlDVWFDSGs~~~a~~~-~-~~~~~~~~~~-aD~~lEGsDQ~RGWF~Ssl~~s~a-~~~~aPYk~vltHGfvlDe 598 (933)
T COG0060     523 RRVPDVLDVWFDSGSTPYAVLH-P-RENLKFPALF-ADFYLEGSDQTRGWFYSSLLTSTA-LFGRAPYKNVLTHGFVLDE 598 (933)
T ss_pred       EECCCCEEEEECCCCCCCCCCC-C-CCCCCCCCCC-CCEEEEECCCCCHHHHHHHHHHHH-HCCCCHHHHHHHCCCEECC
T ss_conf       9657546888737897111107-7-5444676555-757997066552268999999999-7288507877632617888


Q ss_pred       -CCCCCHHHCCCCCCCCHHHHCCCCCCCHHHEEECCCCCCCEECCCCCCCCHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHCCCCCCC
Q ss_conf       -8601000002211100000022111211100002478730111222111001332110221021345565312332103
Q gi|255764461|r 300 -GEKISKSLGNVIDPIEVIEEVGVDALRYFLVREIACGKDGFYDKDGLKKRVNADLANGIGNLVSRSVSMILKDYDGMIP 378 (511)
Q Consensus    300 -G~KMSKS~GN~I~~~e~l~~~g~D~lR~~l~~~~~~~~D~~Fs~~~~~~~~n~~L~~~lgN~~~R~~~f~~k~~~g~ip 378 (511)
T Consensus    599 ~GrKMSKSlGN~v~P~~V~~~yGADiLRLwv~ss-d~~~dl~~s~~il~~--~~~~~r~irN----t~rF~l~nl~~fdp 671 (933)
T COG0060     599 KGRKMSKSLGNVVDPQDVIDKYGADILRLWVASS-DYWEDLRFSDEILKQ--VREVYRKIRN----TYRFLLGNLDDFDP 671 (933)
T ss_pred       CCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHCCHHEEEEEEEC-CCHHCCCCCHHHHHH--HHHHHHHHHH----HHHHHHHHCCCCCC
T ss_conf       8887655578818989998762763404665615-823032027889999--9999999999----99999885058994


Q ss_pred       CC-----CCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHH--HHHHHHHHHHCC--CHHHCCCHH--HHHHH
Q ss_conf       45-----55895565667899999999998775035899999999999--999788654187--012169999--99999
Q gi|255764461|r 379 TP-----GAFTESDESILSVCSRVLQEIRENMQNQLIHRALAQVISLV--SEVDRYFDAQKP--WELKKTNPD--RASTV 447 (511)
Q Consensus    379 ~~-----~~~~~~D~~ll~~l~~~~~~v~~a~e~~~~~~Al~~i~~l~--~~~N~yi~~~~P--W~l~k~d~~--~~~~v 447 (511)
T Consensus    672 ~~~~~~~~~~~~~Drwil~rl~~l~~~v~eaye~y~f~~v~~~l~~F~~~dLS~~Yld~~kdr~y~~~~~s~~rraa~~~ 751 (933)
T COG0060     672 KKDAVLPEELRELDRWILSRLNSLVKEVREAYENYDFHKVVRALMNFVSEDLSNWYLDIIKDRLYTEAADSPDRRAAQTT 751 (933)
T ss_pred       CCCCCCHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHH
T ss_conf       21335144423217999999999999999999846799999999999885665889888788764047999889999999


Q ss_pred       HHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHHHHHHHHHCCCC--CCCCCHHHHCCC
Q ss_conf       999999999999985432248999999984988--000795551012
Q gi|255764461|r 448 LYVTVEVIRQLAILLQAFVPKLANKIFDILFVA--DENRCFQSLDQR 492 (511)
Q Consensus    448 l~~~l~~l~~l~ilL~Pi~P~~ae~i~~~Lg~~--~~~~~~~~~~~~ 492 (511)
T Consensus    752 Ly~---il~~l~~~lAPilPftaEeiw~~l~~~~~~eSVhl~~~p~~ 795 (933)
T COG0060     752 LYH---ILKALVRLLAPILPFTAEEIWQNLPGERKEESVHLEDWPEV 795 (933)
T ss_pred       HHH---HHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHCCCCCCCCEEEECCCCCC
T ss_conf       999---99999999710103659999974766788753670357655