HHsearch alignment for GI: 255764461 and conserved domain: KOG0436

>KOG0436 consensus.
Probab=100.00 E-value=0 Score=844.71 Aligned_cols=506 Identities=40% Similarity=0.718 Sum_probs=456.2

Q ss_pred       CCEEEEECCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCEEECCCCCCCCHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHH
Q ss_conf       88179978889999883222478978999999998858980362364370227999999983999899999999999999
Q gi|255764461|r  4 REKLYISTAIAYPNAQPHIGHAYEMIIADVLARFHRLDGLDVLFTTGTDEHGQKIAKAAQNAGVTTKVFVDQNSRNFRDM  83 (511)
Q Consensus     4 ~~~~~vt~~~Py~ng~lHlGH~~~~i~~D~~~R~~r~~G~~v~~~~g~D~hg~~i~~~A~~~g~~p~e~~~~~~~~~~~~  83 (511)
T Consensus    38 ~~~~~lTTPifYvNAaPHlGhlYS~llaDai~R~q~lkg~~v~fsTGTDEHGlKIqtaaatnG~~P~e~cDr~s~~f~qL 117 (578)
T KOG0436     38 GETFVLTTPIFYVNAAPHLGHLYSTLLADAIARFQRLKGKKVIFSTGTDEHGLKIQTAAATNGRNPPELCDRISQSFRQL 117 (578)
T ss_pred       CCEEEEECCEEECCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCEEEECCCCCCCHHHHHHHHHCCCCHHHHHHHHHHHHHHH
T ss_conf       85059845513147885145799999999999998635880686037775442243368655999078886651999999


Q ss_pred       HHHHCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCHHHHCCCCCCCCCCHHHHCCCCCCC---CCCCCCCCEECC
Q ss_conf       99808898867477888899999999888754310221100010113343015566721112222---222233200003
Q gi|255764461|r  84 ADVLDISYDDFIRTTEKRHHDTCRILWKKISDKGDIYKGCYSGWYSLRDEAYYNDDEVYKGADGQ---YYNAQHNPVQWM 160 (511)
Q Consensus    84 ~~~~~i~~D~~~rT~~~~~~~~~~~~~~~l~~~G~iy~~~~~~~y~~~~~~~~~~~~v~~~~~~~---~~~~~~~p~~~~ 160 (511)
T Consensus    118 ~k~~gi~yt~FIRTTdpkH~a~Vqefw~~~~knG~iy~g~~eGwYcvsdEtf~pEskv~k~p~~~gk~vsmEsg~~vv~~ 197 (578)
T KOG0436     118 WKDAGIAYTKFIRTTDPKHEAIVQEFWARVFKNGDIYRGDYEGWYCVSDETFYPESKVLKNPCPPGKVVSMESGNPVVWR 197 (578)
T ss_pred       HHHHCCCHHHEEECCCCHHHHHHHHHHHHHHHCCCEEEECCCCEEECCCCCCCCHHHHHCCCCCCCCEEEECCCCCEEEE
T ss_conf       99829633421224891089999999999986783652023516860530028788871388999854540468942676


Q ss_pred       CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCC--CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHH
Q ss_conf       454434466644444344433332100067654577541034567532343--337776578642221464602444322
Q gi|255764461|r 161 EEEGYFFRLSAYQDKLLSYYESHPEFILPIERRNEVISFVKSGLKDLSLSR--KTFDWGIKIPDDPQYIMYVWIDALTNY 238 (511)
Q Consensus    161 ~~~~~f~~l~~~~~~l~~~~~~~~~~~~p~~~~~~~~~wl~~gl~Dw~ISR--~~~~WGipiP~~~~~~~YVWfDa~~gY 238 (511)
T Consensus    198 kE~NY~FrLSkfqk~l~d~lrkNP~fvqPs~~~~qVl~~lktglpDlSISRpsarl~WGIPvP~ddsQtIYVWfDAL~nY 277 (578)
T KOG0436     198 KEDNYFFRLSKFQKPLEDHLRKNPRFVQPSYFHNQVLSWLKTGLPDLSISRPSARLDWGIPVPGDDSQTIYVWFDALLNY 277 (578)
T ss_pred       CCCCEEEEHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCHHHHCCCCCCCCCCCCCEEEEEHHHHHHH
T ss_conf       15650100875512899998449974676077889999997379865325703301348888999862698759988657


Q ss_pred       HCCCCCCC---CCCCCCCCCCCCCHHCCCCCCCCHHCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCEEECCCCCCHHHCCCCCCCC
Q ss_conf       00123467---654310002411000045643210001024776543310123233343033058601000002211100
Q gi|255764461|r 239 LTTTGYLD---NPDGSKAKFWPADLHVIGKDILRFHAIYWPAFLLSANLPLPKKVFSHGFILHKGEKISKSLGNVIDPIE 315 (511)
Q Consensus    239 ~s~~~~~~---~~~~~~~~~w~~d~~~~G~Dii~Fh~i~~pa~l~~~~~~~p~~i~~~g~l~~~G~KMSKS~GN~I~~~e 315 (511)
T Consensus    278 iSvig~~~~~~N~k~~ls~~wPat~HvIGKDIlrFHavYWPafLmaAGlplP~~I~vHghwt~ngmKMsKSLGNvvdP~~ 357 (578)
T KOG0436     278 ISVIGYPNKQQNLKTALSFGWPATLHVIGKDILRFHAVYWPAFLMAAGLPLPKMIFVHGHWTKNGMKMSKSLGNVVDPFE 357 (578)
T ss_pred       HHHHCCCCHHCCCCCEEECCCCCEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCCCEEEEEEEEEECCEECCHHHCCCCCHHH
T ss_conf       88606882102400015237875123201445664554518999866999861798841265422210212046468899


Q ss_pred       HHHHCCCCCCCHHHEEECCCCCCCEECCCCCCCCHHHHHHHHHHHCCHHHHH--HHHHCC-CCCCCCCCCCCHHHHHHHH
Q ss_conf       0000221112111000024787301112221110013321102210213455--653123-3210345558955656678
Q gi|255764461|r 316 VIEEVGVDALRYFLVREIACGKDGFYDKDGLKKRVNADLANGIGNLVSRSVS--MILKDY-DGMIPTPGAFTESDESILS 392 (511)
Q Consensus    316 ~l~~~g~D~lR~~l~~~~~~~~D~~Fs~~~~~~~~n~~L~~~lgN~~~R~~~--f~~k~~-~g~ip~~~~~~~~D~~ll~ 392 (511)
T Consensus    358 l~~kygvD~vRyflLr~~~l~~Dgdy~eekl~k~~n~~La~~lG~LlnRc~gkkln~sn~e~~l~~~s~~v~ae~~~lv~ 437 (578)
T KOG0436     358 LVQKYGVDAVRYFLLREGELGNDGDYSEEKLIKIVNAHLANTLGNLLNRCLGKKLNISNCESTLVVDSPTVAAEGEPLVD 437 (578)
T ss_pred       HHHHHCCCCEEEEEEECCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCHHCCCCCCCCCCCCHHHCCCHHHH
T ss_conf       99883844156675553520788881299999999999999998998887521357001563002477425531452899


Q ss_pred       HHHHHHHHHHHHHHHCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHCCC---HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCHHHH
Q ss_conf       999999999987750358999999999999997886541870121699---99999999999999999999854322489
Q gi|255764461|r 393 VCSRVLQEIRENMQNQLIHRALAQVISLVSEVDRYFDAQKPWELKKTN---PDRASTVLYVTVEVIRQLAILLQAFVPKL 469 (511)
Q Consensus    393 ~l~~~~~~v~~a~e~~~~~~Al~~i~~l~~~~N~yi~~~~PW~l~k~d---~~~~~~vl~~~l~~l~~l~ilL~Pi~P~~ 469 (511)
T Consensus    438 ~v~kl~ev~a~~~d~f~~~~ale~V~si~n~~ntlvq~~aPWkl~~dsq~~~~~la~~~~~~le~lrv~~illqpv~Psl 517 (578)
T KOG0436     438 TVEKLPEVAATNYDNFSLYSALEAVLSIGNAGNTLVQQRAPWKLFKDSQVSAEELAKVLHIILEVLRVIGILLQPVAPSL 517 (578)
T ss_pred       HHHHHHHHHHHHCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCEECCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHCCCCCHH
T ss_conf       99975899985403330999999999999753156650687021114673689999999999999999999872356536


Q ss_pred       HHHHHHHCCCCCCCCCHHHHCCCC----------CCCCCCCCCCCCCCCC
Q ss_conf       999999849880007955510126----------8997336877764323
Q gi|255764461|r 470 ANKIFDILFVADENRCFQSLDQRL----------KPGFMLHKTFDPIFPR 509 (511)
Q Consensus    470 ae~i~~~Lg~~~~~~~~~~~~~~l----------~~~~~i~~~~epLF~R 509 (511)
T Consensus    518 s~~llsqlgvsk~qrsl~~~~~vf~~~~ygk~s~~kgr~v~~kt~~~~~~ 567 (578)
T KOG0436     518 SLRLLSQLGVSKDQRSLITWSPVFAPIEYGKESDEKGRKVGKKTGKAKVK 567 (578)
T ss_pred       HHHHHHHCCCCHHHCCCCCCHHCCCCHHCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEE
T ss_conf       79999870987433021010002672220677875566578434664344