>537021.9.peg.21_1
MFYDVAKDILNHMEDNYLKESYIYFFDIFLIYHDEYFLHEIFLY