537021.9.peg.21_1  MFYDVAKDILNHMEDNYLKESYIYFFDIFLIYHDEYFLHEIFLY