1urj_A

PDB Headers (abridged)

HEADER  DNA-BINDING PROTEIN           30-OCT-03  1URJ       
TITLE   SINGLE STRANDED DNA-BINDING PROTEIN(ICP8) FROM HERPES         
TITLE  2 SIMPLEX VIRUS-1                           
COMPND  2 MOLECULE: MAJOR DNA-BINDING PROTEIN;                 
EXPDTA  X-RAY DIFFRACTION                           
AUTHOR  S.PANJIKAR,M.MAPELLI,P.A.TUCKER                    

Sequence

> 1urj_A (A:) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
TTIKVPPGPLGYVYARACPSEGIELLALLSARSGDSDVAVAPLVVGLTVESGFEANVAVV
VGSRTTAVSLKLTPSHYSSSVYVFHGGRHLDPSTQAPNLTRLCERARRHFGFSDYTPRPG
DLKHETTGEALCERLGLDPDRALLYLVVTEGFKEAVCINNTFLHLGGSDKVTIGGAEVHR
IPVYPLQLFMPDFSRVIAEPFNANHRSIGEKFTYPLPFFNRPLNRLLFEAVVGPAAVALR
SRNVDAVARAAAHLAFDENHEGAALPADITFTAFAGGFEQRLASVMAGDAALALESIVSM
AVFDEPPTDISAWPLFEGQDTAAARANAVGAYLARAAGLVGAMVFSTNSALHLTEVDDAG
PAHSKPSFYRFFLVPGTHVAANPQVDREGHVVPGFEGRPTAPLVGGTQEFAGEHLAMLSG
FSPALLAKMLFYLERCDGAVIVMDVFRYVADSNQTDVPCNLCTFDTRHACVHTTLMRLRA
RHPKFASAARGAIGVFGTMNSMYSDCDVLGNYAETYRAATERVMAELETLQYVDQAVPTA
MGRLETIITNREALHTVVNNVRQVVDREVEQLMRNLVEFKFRDGLGEANHAMSLTLDPYA
CGPCPLLQLLGRRSNLAVYQDLALSQCHGVFAGQSVEGRNFRNQFQPVLRRRVMDMFNNG
FLSAKTLTVALSAICAPSLTAGQTAPAESSFEGDVARVTLGFPKELRVKSRVLFSAYQKP
DKRVDILLGPLGFLLKQFHAAIFPNGKPPGSNQPNPQWFWTALQRNQLPARLLSREDIET
IAFIKKFSLDYGAINFINLAPNNVSELAMYYMANQILRYCDHSTYFINTLTAIIAGSRRP
PSVQAAAAWSAQGGAGLEAGARALMDAVDAHPGAWTSMFASCNLLRPVMAARPMVVLGLS
ISKYVFQAGNWASLMGGKNACPLLIFDRTRKFVLACPRAGFVCAASSLCEQLRGIISEGG
AAVASSVFVATVKSLGPRTQQLQIEDWLALLEDEYLSEEMMELTARALERGNGEWSTDAA
LEVAHEAEA

Coordinates

Link to SCOP

Link to Pfam

Link to Protein Data Bank

Structural Domains (with extensions added by structural compactness)

1urj_A_str_1 (A: 9-198, 229-244)

Sequence

> 1urj_A_str_1 (A: 9-198, 229-244) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
TTIKVPPGPLGYVYARACPSEGIELLALLSARSGDSDVAVAPLVVGLTVESGFEANVAVV
VGSRTTAVSLKLTPSHYSSSVYVFHGGRHLDPSTQAPNLTRLCERARRHFGFSDYTPRPG
DLKHETTGEALCERLGLDPDRALLYLVVTEGFKEAVCINNTFLHLGGSDKVTIGGAEVHR
IPVYPLPFFNRPLNRLLFEAV

Coordinates


1urj_A_str_2 (A: 199-228)

Sequence

> 1urj_A_str_2 (A: 199-228) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
LQLFMPDFSRVIAEPFNANHRSIGEKFTYP

Coordinates


1urj_A_str_3 (A: 245-353)

Sequence

> 1urj_A_str_3 (A: 245-353) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
VGPAAVALRSRNVDAVARAAAHLAFDENHEGAALPADITFTAFAGGFEQRLASVMAGDAA
LALESIVSMAVFDEPPTDISAWPLFEGQDT

Coordinates


1urj_A_str_4 (A: 354-478, 520-528)

Sequence

> 1urj_A_str_4 (A: 354-478, 520-528) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
AAARANAVGAYLARAAGLVGAMVFSTNSALHLTEVDDAGPAHSKPSFYRFFLVPGTHVAA
NPQVDREGHVVPGFEGRPTAPLVGGTQEFAGEHLAMLSGFSPALLAKMLFYLERCDGAVI
VARHPKFASA

Coordinates


1urj_A_str_5 (A: 483-519)

Sequence

> 1urj_A_str_5 (A: 483-519) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
MDVFRYVADSNQTDVPCNLCTFDTRHACVHTTLMRLR

Coordinates


1urj_A_str_6 (A: 529-553, 641-658, 770-779, 911-918, 964-1038)

Sequence

> 1urj_A_str_6 (A: 529-553, 641-658, 770-779, 911-918, 964-1038) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
ARGAIGVFGTMNSMYSDCDVLGNYAFKFRDGLGEANHAMSLTLELRVKSRVLFINTLTAI
IASCNLLRPVMAARPMVVLGLSISKYVFQAGNWASLMGGKNACPLLIFDRTRKFVLACPR
AGFVCAAS

Coordinates


1urj_A_str_7 (A: 573-637)

Sequence

> 1urj_A_str_7 (A: 573-637) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
ETYRAATERVMAELETLQYVDQAVPTAMGRLETIITNREALHTVVNNVRQVVDREVEQLM
RNLVE

Coordinates


1urj_A_str_8 (A: 659-769)

Sequence

> 1urj_A_str_8 (A: 659-769) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
DPYACGPCPLLQLLGRRSNLAVYQDLALSQCHGVFAGQSVEGRNFRNQFQPVLRRRVMDM
FNNGFLSAKTLTVALSAICAPSLTAGQTAPAESSFEGDVARVTLGFPK

Coordinates


1urj_A_str_9 (A: 799-910)

Sequence

> 1urj_A_str_9 (A: 799-910) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
SAYQKPDKRVDILLGPLGFLLKQFHAAIFPNGKPPGSNQPNPQWFWTALQRNQLPARLLS
REDIETIAFIKKFSLDYGAINFINLAPNNVSELAMYYMANQILRYCDHSTYF

Coordinates


1urj_A_str_10 (A: 919-963)

Sequence

> 1urj_A_str_10 (A: 919-963) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
AGSRRPPSVQAAAAWSAQGGAGLEAGARALMDAVDAHPGAWTSMF

Coordinates


1urj_A_str_11 (A: 1048-1129)

Sequence

> 1urj_A_str_11 (A: 1048-1129) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
SLCEQLRGIISEGGAAVASSVFVATVKSLGPRTQQLQIEDWLALLEDEYLSEEMMELTAR
ALERGNGEWSTDAALEVAHEAE

Coordinates

Structural Domains (with extensions added by sequence continuity)

1urj_A_seq_1 (A: 9-198, 229-244)

Sequence

> 1urj_A_seq_1 (A: 9-198, 229-244) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
TTIKVPPGPLGYVYARACPSEGIELLALLSARSGDSDVAVAPLVVGLTVESGFEANVAVV
VGSRTTAVSLKLTPSHYSSSVYVFHGGRHLDPSTQAPNLTRLCERARRHFGFSDYTPRPG
DLKHETTGEALCERLGLDPDRALLYLVVTEGFKEAVCINNTFLHLGGSDKVTIGGAEVHR
IPVYPLPFFNRPLNRLLFEAV

Coordinates


1urj_A_seq_2 (A: 199-228)

Sequence

> 1urj_A_seq_2 (A: 199-228) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
LQLFMPDFSRVIAEPFNANHRSIGEKFTYP

Coordinates


1urj_A_seq_3 (A: 245-353)

Sequence

> 1urj_A_seq_3 (A: 245-353) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
VGPAAVALRSRNVDAVARAAAHLAFDENHEGAALPADITFTAFAGGFEQRLASVMAGDAA
LALESIVSMAVFDEPPTDISAWPLFEGQDT

Coordinates


1urj_A_seq_4 (A: 354-478, 520-528)

Sequence

> 1urj_A_seq_4 (A: 354-478, 520-528) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
AAARANAVGAYLARAAGLVGAMVFSTNSALHLTEVDDAGPAHSKPSFYRFFLVPGTHVAA
NPQVDREGHVVPGFEGRPTAPLVGGTQEFAGEHLAMLSGFSPALLAKMLFYLERCDGAVI
VARHPKFASA

Coordinates


1urj_A_seq_5 (A: 483-519)

Sequence

> 1urj_A_seq_5 (A: 483-519) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
MDVFRYVADSNQTDVPCNLCTFDTRHACVHTTLMRLR

Coordinates


1urj_A_seq_6 (A: 529-553, 641-658, 770-779, 911-918, 964-1038)

Sequence

> 1urj_A_seq_6 (A: 529-553, 641-658, 770-779, 911-918, 964-1038) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
ARGAIGVFGTMNSMYSDCDVLGNYAFKFRDGLGEANHAMSLTLELRVKSRVLFINTLTAI
IASCNLLRPVMAARPMVVLGLSISKYVFQAGNWASLMGGKNACPLLIFDRTRKFVLACPR
AGFVCAAS

Coordinates


1urj_A_seq_7 (A: 573-637)

Sequence

> 1urj_A_seq_7 (A: 573-637) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
ETYRAATERVMAELETLQYVDQAVPTAMGRLETIITNREALHTVVNNVRQVVDREVEQLM
RNLVE

Coordinates


1urj_A_seq_8 (A: 659-769)

Sequence

> 1urj_A_seq_8 (A: 659-769) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
DPYACGPCPLLQLLGRRSNLAVYQDLALSQCHGVFAGQSVEGRNFRNQFQPVLRRRVMDM
FNNGFLSAKTLTVALSAICAPSLTAGQTAPAESSFEGDVARVTLGFPK

Coordinates


1urj_A_seq_9 (A: 799-910)

Sequence

> 1urj_A_seq_9 (A: 799-910) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
SAYQKPDKRVDILLGPLGFLLKQFHAAIFPNGKPPGSNQPNPQWFWTALQRNQLPARLLS
REDIETIAFIKKFSLDYGAINFINLAPNNVSELAMYYMANQILRYCDHSTYF

Coordinates


1urj_A_seq_10 (A: 919-963)

Sequence

> 1urj_A_seq_10 (A: 919-963) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
AGSRRPPSVQAAAAWSAQGGAGLEAGARALMDAVDAHPGAWTSMF

Coordinates


1urj_A_seq_11 (A: 1048-1129)

Sequence

> 1urj_A_seq_11 (A: 1048-1129) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
SLCEQLRGIISEGGAAVASSVFVATVKSLGPRTQQLQIEDWLALLEDEYLSEEMMELTAR
ALERGNGEWSTDAALEVAHEAE

Coordinates

Extensions (N/C terminal extensions and linkers)

1urj_A_ext_1 (A: 380-439)

Sequence

> 1urj_A_ext_1 (A: 380-439) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
NSALHLTEVDDAGPAHSKPSFYRFFLVPGTHVAANPQVDREGHVVPGFEGRPTAPL

Coordinates


1urj_A_ext_2 (A: 727-767)

Sequence

> 1urj_A_ext_2 (A: 727-767) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
KTLTVALSAICAPSLTAGQTAPAESSFEGDVARVTLGF

Coordinates

Composite domains

1urj_A_cm_1 (A: 573-637, 799-910)

Sequence

> 1urj_A_cm_1 (A: 573-637, 799-910) MAJOR DNA-BINDING PROTEIN
ETYRAATERVMAELETLQYVDQAVPTAMGRLETIITNREALHTVVNNVRQVVDREVEQLM
RNLVESAYQKPDKRVDILLGPLGFLLKQFHAAIFPNGKPPGSNQPNPQWFWTALQRNQLP
ARLLSREDIETIAFIKKFSLDYGAINFINLAPNNVSELAMYYMANQILRYCDHSTYF

Coordinates